Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten?"

Transkript

1 Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten? Bättre kvalitetsregisterforskning : Workshop III & IV Johan Thor, specialist i socialmedicin, MPH, Med.dr. Vinnvård Fellow of Improvement Science Jönköping Academy Forskare, Medical Management Centrum Karolinska Institutet

2 Workshop 40 minuter 1. Fundamenta kring nyttiggörande av kunskap 2. Intressentanalys: vilka aktörer kan bidra till att nyttiggöra forskning? 3. Angreppssätt för tillämpning av ny kunskap 4. Möjligheter för var och en av oss

3 Kopplingen forskning bättre vård Improvement comes from the application of knowledge. Langley GJ, et al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd Edition. San Francisco: Jossey Bass; 2009.

4 Fundamenta kring nyttiggörande Förbättringar sker sällan av sig själva - de kräver målmedvetet och aktivt arbete. Vill man åstadkomma bättre resultat i en verksamhet måste man förändra sina arbetssätt. Enbart kunskap om att det finns ett bättre sätt att arbeta medför inte automatiskt att alla börjar arbeta på det sättet.

5 Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Goethe Quote from: Institute of Medicine (U.S.). Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the quality chasm : a new health system for the 21st century. Washington, D.C.: National Academy Press; 2001.

6 Fundamenta kring nyttiggörande Resultaten är inneboende egenskaper i ett system varje system är perfekt utformat för att åstadkomma de resultat som det gör, MEN: Även om all förbättring således kräver förändring medför inte alla förändringar förbättringar. Berwick DM. A primer on leading the improvement of systems. BMJ. 1996; 312(7031):

7 Intressentanalys Nyttiggörande av forskningsresultat kräver att de tillämpas Vilka aktörer kan/bör bidra till det och hur? Om vi fokuserar på registerbaserad forskning, vilka aktörer kan bidra till att forskningsfynden tillämpas i hälso- och sjukvården? Övning: identifiera tänkbara aktörer och hur de kan bidra till tillämpning av forskningsfynd

8 Modeller för tillämpning Det finns ingen patentlösning för hur man säkerställer tillämpning av ny (och bästa tillgängliga) kunskap Det finns ett antal modeller som syftar till att förklara, och vägleda, insatser för tillämpning nyttiggörande av ny kunskap Utgå från verksamhetens syfte och mål, t.ex. en god hälsa och en vård på lika villkor (HSL)

9 Figure 3. Conceptual Model for Considering the Determinants of Diffusion, Dissemination, and Implementation of Innovations in Health Service Delivery and Organization, Based on a Systematic Review of Empirical Research Studies. From: Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q. 2004;82(4):

10 A Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) Damschroder LJ et al. Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Science 2009, 4:50. Additional file 1. Source: S1.pdf

11 God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen, Professor Paul Batalden

12 Quality improvement is the combined and unceasing efforts of everyone healthcare professionals, patients and their families, researchers, payers, planners and educators to make the changes that will lead to better patient outcomes (health), better system performance (care) and better professional development. Batalden PB, Davidoff F. What is quality improvement and how can it transform healthcare? Quality and Safety in Health Care. 2007; 16:2 3. Bättre hälsa Bättre vård Bättre professionell utveckling: lärande; arbetsglädje; yrkesstolthet

13 Moving knowledge into practice Generalizable scientific knowledge + Particular context Measurable performance improvement Batalden PB, Davidoff F. What is quality improvement and how can it transform healthcare? Quality and Safety in Health Care. 2007; 16:2 3.

14 Moving knowledge into practice Plan right?, e.g. simple, complicated, complex 4 Execution: strategy, operations, HR 5 Generalizable scientific knowledge + Particular context Measurable performance improvement 1 Control context out Internal validity Careful design 2 Obsess about context habits, traditions, systems, processes 3 Over time Measurement development Paul Batalden, Jönköping Academy, 2009

15 Modell för förbättringsarbete 1. Vad vill vi åstadkomma vilket är vårt mål? 2. Hur vet vi om en förändring medför en förbättring hur mäter vi? 3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättring? Plan Do Study Act A S P D Langley GJ. The Improvement Guide: a Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd ed. San Francisco: Jossey Bass; 2009.

16 Nyttiggörande av forskningsfynd Hur kan Nationella kvalitetsregister bidra till att forskningsfynd tillämpas i hälso- och sjukvården?

17 Hur kan kvalitetsregistren bidra? Kommunicera evidensbaserade riktlinjer Föreslå mål för verksamheternas förbättringsarbete Ta fram process- och resultatmått som speglar tillämpningen av evidensen och dess utfall Tillgängliggöra rapporter om verksamheternas prestationer (i kronologisk ordning) för att vägleda och utvärdera förbättringsarbete

18 Data till stöd i förbättringsarbete Mönster som kan vägleda förbättring framgår bäst om man plottar data över tid Levett JM, Carey RG. Measuring for improvement: from Toyota to thoracic surgery. Ann Thorac Surg Aug;68(2):353 8.

19 Tips: Ledarskap för Värdebaserad vård Utvecklingsprogram för verksamhetschefer; 4 träffar september 2014 mars 2015 Värdebaserad vård är ett ramverk för olika insatser, åtgärder och metoder som leder till ett bättre värde för patienterna. Kursledare: professor Jörgen Nordenström, Karolinska Institutet, och lektor Johan Thor, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Anmälan senast 10 juni, 2014 Mer information:

20 Litteratur Batalden PB, Stoltz PK. A framework for the continual improvement of health care: Building and applying professional and improvement knowledge to test changes in daily work. The Joint Commission Journal on Quality Improvement. 1993; 19 (10): Berwick DM. A primer on leading the improvement of systems. BMJ Mar 9;312(7031): Batalden PB, Davidoff F. What is quality improvement and how can it transform healthcare? Quality and Safety in Health Care. 2007; 16:2-3. Langley GJ, et al. The Improvement Guide: a practical approach to enhancing organizational performance. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2009.

21 Litteratur Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q. 2004;82(4): Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by design: a clinical microsystems approach. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley; Bate P, Mendel P, Robert G, Nuffield Trust. Organizing for quality: the improvement journeys of leading hospitals in Europe and the United States. Abingdon: Radcliffe; Nelson EC, Batalden PB, Godfrey MM, Lazar JS. Value by design: developing clinical microsystems to achieve organizational excellence. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass; Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE, Kirsh SR, Alexander JA, Lowery JC. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implement Sci. 2009;4:50.

22 Litteratur Thor J. Förbättringskunskap bör tillämpas i förändringsarbetet inom vården. Läkartidningen. 2002; 99(34): Burnes B. Managing change: a strategic approach to organisational dynamics. 4th ed. Harlow: FT Prentice Hall; Bergman B, Klefsjö B. Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur; Thor J. Getting going on getting better: How is systematic quality improvement established in a healthcare organization? Implications for change management theory and practice. [Avhandling, 2007] Stockholm: Karolinska Institutet. Tillgänglig elektroniskt via: Batalden PB, Foster T, (eds). Sustainably improving health care: creatively linking care outcomes, system performance, and professional development. London: Radcliff; 2012.

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Evidensbaserad vård. vad är det och vad är det inte? vetenskap & klinik rohlin et al

Evidensbaserad vård. vad är det och vad är det inte? vetenskap & klinik rohlin et al vetenskap & klinik rohlin et al madeleine rohlin, professor, övertandläkare, Odontologisk röntgendiagnostik, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö och ledamot i sbu:s (Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete klinik & vetenskap serie patientsäkerhet Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DFEC Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete KARIN PUKK HÄRENSTAM, med dr, ST-läkare, Astrid Lindgrens

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?

Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Ewa Wikström 1 Rebecka Arman 2 Lotta Dellve 3 1 Professor. Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. E-post:

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård

Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård Medical Management Centre Stockholm, mars 211 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av Medical

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON U T V E C K L I N G S C E N T R U M F E B R U A R I 2 0 0 7 DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum,

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet:

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet: Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter En ny modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FNs konvention om barnets rättigheter Av Harry

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Siobhan Leahy & Dylan Wiliam Leahy S. & Wiliam D. 2009 Originalets titel: From Teachers to Schools: Scaling up Professional Development

Läs mer

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland RSK 698-2006 Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Bengt Kron Bakgrund... 3

Läs mer