Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application of science, and these two activities are linked as the fruit is to the tree Louis Pasteur ( ) 2 Implementering - definitioner Latin: implere = fylla, fylla upp Realisera och omsätta planer i konkret handling Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation (T Greenhalgh et al) Varför implementeringsforskning inom hälso- och sjukvård? Nya upptäckter görs ständigt inom det medicinska området Indexerade artiklar på Medline: 1960 ca ca ca Hur ska kunskapen nå ut i praktiken? Går det av sig självt? 1

2 Kunskapsbaserad vård, eller? I genomsnitt 55 % av alla patienter får recommended care (McGlynn et al 2003) 20-30% av alla patienter får vård som är onödig eller ibland rent av skadlig (Schuster et al 1998) Mellan 8-86% av alla operationer som genomförs är onödiga (Bodenheimer 1999) Nya evidensbaserade metoder har ofta svårt att få fäste i den kliniska praktiken Teoretiska modeller för implementering några exempel The PARIHS framework (1998) Greenhalghs conceptual model (2005) The knowledge-to-action framework (2006) A synthesized implementation model (2012) The PARIHS framework Greenhalgh Conceptual Model, 2004 Implementeringsresultatet (IS) ses som en funktion av: Evidensens natur (E) Kontextens egenskaper (C) Hur processen faciliteras (F) (Rycroft-Malone et al 1998) 2

3 Greenhalgh Conceptual Model Bygger på ca 500 artiklar som studerar hur innovationer sprids inom hälso- och sjukvårdsorganisationer Viktiga faktorer i en implementeringsprocess: Innovationen Förutsättningar hos det mottagande systemet Kontexten, inre och yttre Implementeringsprocessen Mottagarna Samverkan mellan dessa faktorer (Greenhalgh et al. 2004) The Knowledge to Action (KTA) framework Bygger på Theories of planned action Beskriver både hur kunskapen genereras och hur den överförs till praktiken KTA: The action cycle Identifiera ett problem Identifiera och välj ut kunskap Anpassa kunskapen till den lokala kontexten Undersök vilka hinder som finns för att använda den nya kunskapen Välj, anpassa och genomför interventionen Följ upp hur kunskapen används Utvärdera resultatet Understöd fortsatt kunskapsanvändning A synthesized implementation model - Faktorer som har betydelse för resultatet då en nyhet implementeras inom en organisation 3

4 Innovationens egenskaper (1/2) Relativ fördel I vilken utsträckning innebär innovationen en förbättring gentemot nuvarande praxis? Kompatibilitet I vilken utsträckning är innovationen förenlig med befintliga behov, attityder, normer och rutiner? Komplexitet I vilken utsträckning upplevs innovationen som svår att använda? Innovationens egenskaper (2/2) Prövbarhet I vilken utsträckning är det möjligt att testa eller använda innovationen i liten skala? Observerbarhet I vilken utsträckning är resultaten av innovationen synliga, möjliga att observera? Re-invention I vilken utsträckning kan innovationen anpassas till lokala förhållanden? 4

5 Mottagarna Innovations are easier to study than the people who adopt them (T Greenhalgh, 2005) Klassificering av adopters Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards Generellt på den här vårdcentralen, hur är attityderna till nyheter, förändringar? 1: Lite eftertänksamt skulle man väl säga. Ingen generellt negativ inställning, men ja vi skyndar inte till förändringar utan vi tänker igenom ganska noga tror jag. 2: Ja vi är rädda att förändringarna gör att vi får ännu mer arbete och det är det som gör att vi har en orsak till att vi 3: Ja men vi är nog försiktiga 4: Vi kastar oss inte över nyheter. Det tror jag inte vi gör, utan 2: Vi ser gärna hur det fungerar hos någon annan först innan vi 5: Det har visat sig vara klokt också 4: Mycket klokt 3: Men är det bevisat bra då är vi gärna med 5

6 Den inre kontexten Organisationens struktur, som storlek och ledarskap Organisationens kultur och arbetssätt Vissa organisationer är generellt mer öppna för innovationer receptive context Förändringsklimatet varierar mellan organisationer En organisation kan vara mer eller mindre beredd att ta till sig en specifik innovation Implementeringsaktiviteter Process Let it happen Help it happen Make it happen Oförutsägbar, självgående process Process som bygger på förhandling, påverkan, underlättande Metafor Diffusion Negociation Spridningsmekanism Vetenskaplig, planerad, styrd process Knowledge transfer Naturlig Social Teknisk Chefsstyrd Exempel på aktiviteter (1/2) Dissemination Spridning av forskningsresultat via publicering och konferenser Utbildning Kurser, fortbildning Socialt inflytande Påverka nyckelgrupper/individer som har inflytande Samarbete forskare praktiker Förbättrad kommunikation och informationsutbyte Källa: Greenhalgh et al 2005, förenklad 6

7 Exempel på aktiviteter (2/2) Incitament Påverkan genom finansiella åtgärder, belöning, uppmuntran Förstärkning Påverkan genom feedback och påminnelser Kombinationer av ovanstående Mer effektivt än enskilda insatser Implementering av datorbaserad livsstilsrådgivning i primärvård Ett datorbaserat verktyg för livsstilsintervention har utvecklats av en forskargrupp vid Linköpings universitet Under genomfördes och studerades implementeringen av verktyget på sex vårdcentraler från tre landsting i sydöstra Sverige Två olika implementeringsstrategier användes Implementeringen utvärderades med hjälp av registerdata, personalenkät och intervjuer efter 9 och 24 månader Slutsatser En teori-baserad strategi gav, i det korta perspektivet, bättre resultat avseende andel av patienterna som hänvisas/genomför testet hur tillgången till verktyget påverkat verksamheten Implementeringsresultatet på längre sikt påverkades främst av personalens förväntningar upplevt behov av innovationen kompatibilitet med existerande rutiner Upplevelserna av implementeringen påverkades av existerande professionella subkulturer 7

8 the fundamental question regarding what approaches should be used in which settings for which problems remain unanswered. (O Bhattacharyya et al 2009) Tack för uppmärksamheten! 8

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt

Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt RAPPORT Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt Helena Strehlenert B2081 September 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-22 John Munthe Forskningschef Organisation Rapportsammanfattning IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Instutionen för Psykologi

Instutionen för Psykologi Instutionen för Psykologi Ledarverkstan En ledarskapskurs om evidensbaserat ledarskap: Kan den evidensbeläggas? Hannes Rosén VT: 2012 Handledare: Johan Bertlett 1 Sammanfattning Syftet med uppsatsen var

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Perspektiv på implementering

Perspektiv på implementering & report Leading Health Care nr 8 2012 Perspektiv på implementering Vad är god implementering och kan det stödjas? Författare: Karin Fernler Perspektiv på implementering & 3 4 & Perspektiv på implementering

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Lärarna och Studi.se

Lärarna och Studi.se Lärarna och Studi.se En studie av lärares uppfattningar om användande av det digitala läromedlet Studi.se Sanna Bodemyr och Ulrika Nilsson Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer