Minnesanteckningar skolanalysgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar skolanalysgruppen"

Transkript

1 Minnesanteckningar skolanalysgruppen Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Onsdagen den 15 januari kl Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Rickard Severin Ekström, Inga-Britt Henriksson, Jens Jording, Anci Stierna, Petra Strandberg l Föregående mötes minnesanteckningar Inget a t t tillägga 2 Rapport åk F-5, ht 2013 Läs och skriv "nya språket lyfter" Studiecoachning Prognos/status åk 3 Prognos/status F-2 Inför F-6, betygsättningen Hjärups skola (Agneta Cederbom, Krister Åkesson) Merparten av eleverna är studiemotiverade och har stöttning i skolarbetet hemma. Det är inte så stor kunskapsspridning bland eleverna. På senare tid har man upplevt att fler elever inte har det lika tryggt i sin hemmiljö som tidigare. Skolan har gjort en analys av förra vårens nationella prov för att se vad man behöver arbeta mer med för att öka måluppfyllelsen. Prognosen för årets 3:or säger att 3 elever riskerar att inte klara målen i nationella proven i både svenska och matematik. Men man arbetar med att eleverna ska utvecklas efter sin förmåga men på en lägre nivå. För årets elever i åk två visar prognosen att det är fler elever procentuellt som har behov av extra stöd och troligtvis kommer att få svårt att uppnå kunskapsmålen. Skolan har inför V-klass och man strävar efter att alla uppgifter ska läggas in där, för att bättre kunna jämföra resultaten med resten av PG

2 2(5) kommunens skolor. Skolan har studiecoachning genom en utökning av timplanen med två timmar per vecka vilket gynnar alla skolans elever. I åk 3-5 har man fyra lärarpedagoger på tre klasser. Pedagogerna på fritids ger stöd till de elever som är inskrivna där. Man har också läxhjälp som är frivillig och välbesökt av eleverna. Skolan arbetar med samarbete från förskolor till Hjärups skola och vidare till Hjärupslundsskolan i 1-16(år) perspektiv. Kyrkheddinge skola (Christina Olen, Dan Hansson) En liten skola med åldersintegrerade klasser, F-t 2-3, 4-5. I 2-3 klassen är det 2 elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen i svenska och 3 elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Pedagogerna och specialpedagogerna arbetar med studiecoachning 2x60 minuter per vecka. Fritidspedagogerna erbjuder också studiecoachning på fritids för de elever som är inskrivna där. I den integrerade klassen stöttar 3:orna 2:orna i läsutvecklingen och man tycker att eleverna h ar gott utbyte av varandra. stanstorpsskolan (Christina Olen, Dan Hansson) Skolan har läxhjälp vid två tillfällen i veckan på schemat som drivs av en specialpedagog. I åk 3 är det 3 elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i maternatik och 2 elever i svenska som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det finns även läxhjälp på fritidshemmet. Skolan h åller just nu på att byta över till V-klass. Det finns särskild specialundervisning för de elever som behöver och man ger motorisk träning för vissa elever som behöver extra stöttning i idrott och hälsa. Borggårdsskolan (Kerstin Levin) I åk 3 finns det 33 elever delat på två klasser, (18+ 15) Det är fler elever med behov av särskilt stöd i den större klassen och totalt är det 7 elever som riskerar att inte nå målen i svenska. Dessa får extra stöd av specialpedagog. Man har 5 elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Orgnr

3 3(5) STAFFANSTOR PS KOMMU N I åk 2 finns 22 elever (varav en elev som riskerar att inte att nå målen) Man har studieverkstad 2 ggr i veckan för eleverna. Man har även funderingar på hur vi kan stimulera elever som ligger långt fram så att de får nya utmaningar. Det finns behov av att pedagogerna får utveckla sina kunskaper med formativ bedömning. Mellanvångsskolan (Alma Salcinovic) Skolan har väl fungerande arbetslag och ambitiösa pedagoger. Man har lagt mycket fokus på elevhälsoarbete detta läsår. Man planerar att ha 3 lärare per årskurs på Nya Mellanvången som ska starta upp till jan 2015 med åldersindelningen F-6. Måluppfyllelse för åk 3; 43 elever av 46 bedöms nå målen i både svenska och matematik. De elever som inte når upp har stort behov av extra stöd både inom skolan och p å social nivå. Studiecoachning sker av pedagogerna, 30 minuter per vecka och även 30 minuter i veckan tillsamman s med fritidspedagoger I bedömning av läsningen med materialet Nya språket lyfter ser man att i åk 3 ligger pojkarna längre fram än flickorna. Tottarps skola (Alma Salcinovic) Skolan är välfungerande och man har ambitiösa pedagoger och det är en välfungerande skola. Av eleverna i åk 3bedömmer man att 12 av 13 elever kommer att nå målen i både svenska och matematik. Anneroskolan (Eva Nilsson) Man bedömer att det i dagsläget finns risk att 4 elever av 44 i åk 2 inte klara inte klara kunskapsmålen i svenska och i åk 3 är det 6 av 39 elever som riskerar att inte uppnå malen i svenska. Man mäter nya språket lyfter ca 4 ggr per läsår. Resultaten registreras och kan sedan jämföras med tidigare resultat. Utifrån resultatet sätts prioriterade mål för varje läsår. Specialpedagogerna håller bedömningskonferenser utifrån m aterialet "Nya språket lyfter" med övriga pedagoger.

4 4(5) I åk 1-3 det finns tid för individuell studiecoachning i lärarnas arbetstid. Eleverna i åk 2-5 har möjlighet att få studiehjälp vid 3 tillfällen i veckan. Men dessa är tyvärr inte så välbesökta. Man tror att halvklasstimmar ger bättre resultat och man försöker nu ha 3 pedagoger på två klasser så att man kan gruppera efter barnets behov och individualisera undervisningen. Detta upplevs som en större framgångsfaktor eftersom eleverna känner sig tryggare med sina "vanliga" pedagoger. Baldersskolan (Anne Björke Nilsson, Cecilia Dufwa) Skolan har i dag 366 elever i åk F-9 Lärarna ska vara 28 av sina 35 timmar i veckan tillsammans med eleven för att öka måluppfyllelsen. Man arbetar med matematiklyftet och man ser att det finns en del luckor bland elever i åk 2. Man arbetar med formativt lärande och har hjälpmedel som Ipads och datorer i undervisningen. Man har ett gott samarbete med Borggårdsskolan och Lilla och Stora Emilia, eleverna härifrån kommer till Baldersskolan i åk 4. Man planerar att göra någon gemensam aktivitet för att förbättra och utveckla samarbetet. Man har studiecoachning, 60 minuter per vecka. för åk 2 och 3 och i åk 4 har man 120 minuter fördelat i två pass Pedagogerna upplever att "Nya språket lyfter" harmonierar inte riktigt med kraven i NP åk 3. Särskilt elever som har svenska som andraspråk har problem att nå målen. Det kanske beror på att kunskapskraven tolkas olika. Man använder materialet "Nya språket" för att hitta rätt nivå i undervisningen ST AFF ANSTORP

5 5(5) Gemensamma tankar Viktigt att man får med föräldrarna, att man påpekar deras betydelse för att skolan ska fungera för eleverna. Passa tider, inte vara semesterlediga under terminstiden. Påtala att skolan är viktig och att läsning hemma krävs. Viktigt att skolans personal och föräldrar tycker lika. Rektorerna vid de små enheterna Borggård, Tottarp och Kyrkheddinge upplever att man är väldigt sårbara vid sjukskrivningar och att man har ibland svårt att organisera specialundervisningen på ett bra sätt. De små enheterna har stort behov av flexibilitet bland pedagogerna. För pedagogerna som ska sätta betyg för första gången i åk 6 är det viktigt med kommungemensamma diskussioner för att utbyta erfarenheter och diskutera betygssättning. Det framkommer önskemål i gruppen på diskussionsforum för kvalitet och resultatfrågor bland rektorerna för att öka mål u p p fy llelsen. Camilla Nilsson, Utbildningssamordnare

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-01-31 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-251339 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL 17:00

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL 17:00 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) KALLELSE DATUM: 2013-05-27 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-90 459 0,0% Personalkostnader 6 472 556 6 543 013 101,1% Övriga kostnader

Läs mer

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan 2005-06-09 Sandra Brolin Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

Andel elever som når målen i åk 1-7, hela kommunen, tre terminer. ht-10 vt-11 ht-11

Andel elever som når målen i åk 1-7, hela kommunen, tre terminer. ht-10 vt-11 ht-11 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1-2012 Sammanställning alla enheter A. Nationella mål Måluppfyllelse årskurs 1-7 görs i kvartal 3 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% Andel elever som når målen i åk 1-7,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen 2014-10-22

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen 2014-10-22 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Jän-Olof Lundqvist Enhet Vuxenutbildningen 2014-10-22 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Beskriv i vilken grad eleverna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014 1 Sally Bauerskolans Högstadium Redovisningen avser Sally Bauerskolans Högstadium där Kristian Bengtsson är rektor. 2 Förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Analys Vi har dragit över budgeten när det gäller personal på fritids och extra stöd. Vi började året

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer