SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan Annica Carlstedt (M), ordf Helene Öhman (FP) Pierre Sjöström (S) Thomas Carlstedt (M) Ingrid Oxenby (M) Ann Marie Berglund (S) Gunilla Larsson (C) Tord Gunnarsson (KD) Magnus Lindberg (S) Övriga deltagande Magnus Wibäck (M) Kerstin Levin, 53 Ann Christine Klint Kronkvist (S) Anders Olin (M) Maivi Strömberg (MP) Leif Widmark (SP) Kicki Nielsen, 53 Kerstin Jacobsson, 53 Sara Lövenhill, 53 Marit Lövenhill, 53 Magnus Jakobsson, 53 Thomas Hansson, 53 Jeanette Sjölin, 53 Eva Splittorff, 53 Camilla Nilsson, 53 Göran Wramfors Inga Britt Henriksson Jens Jording Utses att justera Pierre Sjöström Justeringens plats och tid Rådhuset, , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Jarl Ordförande Justerande Annica Carlstedt Pierre Sjöström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Barn och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift Anna Jarl Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(13) Barn och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Sid 51 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Godkännande av föredragningslista Uppföljning av kvalitetsdjupdykningar Lilla och Stora Emilias ansökan om tillstånd för tillfällig utökning av förskoleplatser Information om barnomsorgskö Information om Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Information om En skola på vetenskaplig grund Redovisning av delegationsbeslut Uppföljning av internkontrollplan Sammanträdesdagar Övrigt. 13

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(13) Barn och utbildningsnämnden Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Till justerare för dagens nämndsprotokoll utses Pierre Sjöström. Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 20 december kl

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(13) Barn och utbildningsnämnden Godkännande av föredragningslistan besluta att komplettera föreliggande föredragningslista med ärende Redovisning av internkontrollplan. att komplettera föreliggande föredragningslista med ärende Redovisning av internkontrollplan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13) Barn och utbildningsnämnden Uppföljning av kvalitetsdjupdykningar (dnr bun ) I ärendet föreligger kvalitetsdjupdykningar från Åkervindans förskola, Hagalidskolan, Hjärups Montessoriförskola, Mellanvångsskolan, Åkershus förskola Trollflöjten, Myran och Centrumhusets förskola. Kicki Nielsen, Kerstin Jacobsson, Sara Lövenhill, Marit Lövenhill, Kerstin Levin, Magnus Jakobsson, Thomas Hansson, Jeanette Sjölin redogör för ärendet. besluta att lägga lämnad information till handlingarna. att lägga lämnad information till handlingarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13) Barn och utbildningsnämnden Lilla och Stora Emilias ansökan om tillstånd för tillfällig utökning av förskoleplatser (dnr bun ) I ärendet föreligger ansökan från Lilla och Stora Emilia. Utvecklingsstrateg Inga Britt Henriksson föredrar i ärendet. besluta att bevilja Lilla och Stora Emilias ansökan om tillfällig utökning av förskoleplatser till 77 platser t o m hösten att bevilja Lilla och Stora Emilias ansökan om tillfällig utökning av förskoleplatser till 77 platser t o m hösten 2012.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13) Barn och utbildningsnämnden Information om barnomsorgskö (dnr bun ) I ärendet föreligger tjänstemannaskrivelse. Utvecklingsstrateg Inga Britt Henriksson föredrar i ärendet. besluta att lägga lämnad information till handlingarna. att lägga lämnad information till handlingarna.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(13) Barn och utbildningsnämnden Information om Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne (dnr bun ) Utvecklingsstrateg Inga Britt Henriksson föredrar i ärendet. besluta att delegera till utvecklingsstrategerna på barn och utbildning att teckna samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne. att delegera till utvecklingsstrategerna på barn och utbildning att teckna samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13) Barn och utbildningsnämnden Information om En skola på vetenskaplig grund (dnr bun ) Utvecklingsstrateg Inga Britt Henriksson föredrar i ärendet. besluta att delegera till utvecklingsstrategerna på barn och utbildning att teckna avtal gällande samordning och organisation för En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne. att delegera till utvecklingsstrategerna på barn och utbildning att teckna avtal gällande samordning och organisation för En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(13) Barn och utbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Arbetsutskottets protokoll från sammanträde Utvecklingsstrategernas, rektorernas och ordförandens delegationsbeslut: Dok.id Beskrivning Handl Diarienr Avtal/överenskommelse, interkommunal 4666 ersättning, Eslövs kommun. KAJJO Beslut om ersättning för utbildning m m av asylsökande barn m fl. KAJJO Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. KAINHE Beslut om uppsägning av kommunalt vårdnadsbidrag. KAINHE Avtal/överenskommelse, interkommunal 4670 ersättning, Laholms kommun. KAJJO Avtal/överenskommelse, interkommunal ersättning, Malmö stad. KAJJO Avtal/överenskommelse, interkommunal ersättning, Malmö stad. KAJJO Avtal/överenskommelse, interkommunal ersättning, Malmö stad. KAJJO Ansökan om justering av vistelsetid. KAINHE Ansökan om avgiftsjustering. KAINHE Ansökan om avgiftsjustering. KAINHE Avsiktsförklaring gällande samverkan inom vuxenutbildningen i Skåne. KAINHE att lägga lämnad information till handlingarna.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13) Barn och utbildningsnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2010 (dnr bun ) Utvecklingsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet. besluta att lägga lämnad information till handlingarna. att lägga lämnad information till handlingarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(13) Barn och utbildningsnämnden Sammanträdesdagar 2011 (dnr bun ) besluta att fastställa de föreslagna sammanträdestiderna för barn och utbildningsnämnden 2011: Måndagen den 31 januari kl Måndagen den 28 februari kl Måndagen den 18 april kl Måndagen den 23 maj kl Måndagen den 26 september kl Måndagen den 14 november kl Måndagen den 12 december kl att fastställa de föreslagna sammanträdestiderna för barn och utbildningsnämnden 2011: Måndagen den 31 januari kl Måndagen den 28 februari kl Måndagen den 18 april kl Måndagen den 23 maj kl Måndagen den 26 september kl Måndagen den 14 november kl Måndagen den 12 december kl

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(13) Barn och utbildningsnämnden Övrigt Tord Gunnarsson (KD) poängterar vikten av att kvalitetsdjupdykningarna utförs. Utvecklingsstrateg Inga Britt Henriksson svarar på frågor kring Mellanvångsskolan. Staffanstorpshus kommer att bjudas in till barn och utbildningsnämndens sammanträde under våren för att redogöra för status gällande inne och utemiljö på Mellanvångsskolan. Tord Gunnarsson (KD) tackar tjänstemännen för väl utfört arbete. Helene Öhman (FP) tackar för en givande period med barn och utbildningsnämnden. Pierre Sjöström (S) framför, på barn och utbildningsnämndens ledamöters och ersättares vägnar, önskan om en god jul och ett gott nytt år, sitt tack till ordföranden och till fackliga representanter för väl utfört arbete och gott samarbete under år Ordföranden Annica Carlstedt (M) framför sitt tack till barn och utbildningsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän och den fackliga representanten för väl utfört arbete och gott samarbete under år 2010 samt tillönskar de närvarande en god jul och ett gott nytt år.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-01-31 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-251339 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer