Utbildningsnämndens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29"

Transkript

1 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Ingela Flodin Leif Håkansson (S) Michael Grönlund (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingela Flodin 1

2 Beslutande Leif Håkansson (S), ordförande Dennis Lindberg (S) Carin Thorén-Hansson (S) Linda Alsing (V) Camilla Fjellheim (FP) Fredrik Hermansson (C) Michael Grönlund (M) vice ordförande Kenny Stolpe (MP) ersättare för Tommy Nilzén (MP) Anders Johansson (SD) Övriga närvarande Ersättare Harry Berglund (S) Karl Jändel (V) Karin Hedborg (FP) Lars Ivarsbo (C) Camilla Olofsson (M) Tjänstemän Olle Isaksson, förvaltningschef Anna Ernhede, ekonom Anders Nordgren, utvecklingsledare Ingela Flodin, nämndsekreterare Personalföreträdare Anette Smitt-Andersson, LR Ingvar Ekelund, Lärarförbundet 2

3 Innehåll Godkännande av dagordning... 4 Presentation av förvaltningschef Olle Isaksson... 5 Miljödiplomering av förskolor... 6 Information om betygsresultat höstterminen Information om förskola i Lödöse... 8 Rapport från kontaktpolitiker... 9 Information Anmälan om inkomna skrivelser Anmälan av delegeringsbeslut

4 1 Godkännande av dagordning Inga tillkommande eller utgående ärenden. Beslut Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan. 4

5 2 Presentation av förvaltningschef Olle Isaksson Olle Isaksson, ny förvaltningschef, presenterar sig. Olle har tidigare arbetat som lärare, rektor och förvaltningschef. Han har under många år spelat bandy och tränat olika bandylag från mitten av 80-talet till mitten av talet. Glädje, engagemang och mod är viktiga beståndsdelar i ett arbete. Skolan är en lärande organisation där det är viktigt att inte bara lära ut utan också att lära själv. Beslut Utbildningsnämnden noterar informationen. 5

6 3 Miljödiplomering av förskolor Dnr 2015/UN013 I utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 är ett prioriterat arbete att förbereda för miljödiplomering av förskolor. Förvaltningen redovisar nu vad miljödiplomering innebär samt vilka förutsättningar som krävs i form av ekonomi, utbildningsinsatser, organisation mm. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare daterad den 20 januari Information om miljödiplomering Beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja processer som ska leda till att förskolor miljödiplomeras. 6

7 4 Information om betygsresultat höstterminen 2014 Dnr 2015/UN014 Bildningsförvaltningen redovisar betygsresultat från höstterminen 2014 i årskurs 6-9 i de kommunala skolorna i Lilla Edet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare daterad den 20 januari Information om betygsresultat höstterminen Beslut Utbildningsnämnden noterar informationen. 7

8 5 Information om förskola i Lödöse Dnr 2015/UN015 Förvaltningschef Olle Isaksson informerar från möte angående framtidsplaner för förskolan i Lödöse. Arbetet med utbyggnad av Lödöse är en viktig aspekt att ta med i planeringen av förskola och skola i Lödöse. Samarbete krävs mellan planenheten, lokalsamordnare och skola. Beslut Utbildningsnämnden noterar informationen. 8

9 6 Rapport från kontaktpolitiker Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för utbildningsnämndens verksamhet. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade om sin verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar. Inga rapporter anmälda. 9

10 7 Information Diskussion om lokaler Västerlandaskolan och Hjärtumskolan. Verksamhetsutvecklare Anders Nordström informerar om lokalplanering beräknat utifrån prognos på hur många elever som kommer till skolorna i framtiden. Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om skrivelse inlämnad av Lärarnas Riksförbund. Förvaltningschef Olle Isaksson informerar om rekrytering av ny städchef. Information om lärarbehörigheter. Verksamhetsutvecklare Anders Nordström informerar om förordningen för behöriga lärare som träder i kraft till sommaren. Skolverket arbetar med att tolka alla olika lärarutbildningar. Ekonom Anna Ernhede informerar om kostnader för investeringar beroende bland annat av flytt av verksamheter. Nästa sammanträde kommer att börja kl istället för Beslut Informationen antecknas till protokollet. 10

11 8 Anmälan om inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 Skrivelse från Lärarförbundet daterad den 3 december KS protokoll 151/2014 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. 3 KS protokoll 149/2014 Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret KF protokoll 107/2015 Taxor och avgifter 2015 avseende barnomsorg och utbildning. 5 KF protokoll 108/2014 Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen daterad den 20 november Dom från förvaltningsrätten daterad den 18 november Dom från förvaltningsrätten daterad den 18 november

12 8 forts Beslut Informationen antecknas till protokollet. 12

13 9 Anmälan av delegeringsbeslut Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut. 1 Dnr 2014/UN369 Tillsättning av tjänst som skolsköterska. 2 Dnr 2014/UN371 Tillsättning av tjänst som skolkurator. 3 Dnr 2014/UN372 Tillsättning av tjänst som förskollärare. 4 Dnr 2014/UN341 Tillsättning av tjänst som grundskollärare åk Dnr 2014/UN339 Tillsättning av tjänst som modersmålslärare i kurdiska. 6 Dnr 2014/UN349 7 Dnr 2014/UN350 13

14 9 forts 8 Dnr 2014/UN351 9 Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN358 14

15 9 forts 16 Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Beslut om skolskjuts daterat den 17 november Dnr 2014/UN Beslut om skolskjuts daterat den 17 november Dnr 2014/UN Beslut om skolskjuts daterat den 17 november Dnr 2014/UN359 15

16 9 forts 24 Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN Dnr 2014/UN159 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever i fristående verksamhet daterat den 17 december Beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 16

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-09-30

Omsorgsnämndens protokoll 2013-09-30 Datum: Måndagen den 30 september 2013 Tid: 15.30 18.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 2 oktober Paragrafer: 82-93 Utses att justera: Roy Bäckman (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer