Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 1

2 s sammanträde Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till BUN:s arbetsutskott för mandatperioden

3 Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Alingsås, den 11 januari 2011, kl 15:00 15:50 Paragraf 1 Beslutande Ledamöter Leif Hansson (S) Veronica Molander (S) Jan-Erik Gustavsson (S) Jenny Helgesson (S) Christian Jerhov (M), ordförande Per-Gordon Tranberg (M) Lina Svensson (M) Anton Oskarsson (M) Eva-Britt Jarskär (FP) Anna Hansson (MP) Tjänstgörande ersättare Kerstin Rudfeldt-Tjus (FP) Magnus Martinsson (KD) Pär Dalén (V) Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivan Gustafsson (S) Karin Johansson (S) Daniela Schagerlind (M) Tjänstemän Cecilia Knutsson, förvaltningschef Wenche Pålsson, förvaltningssekreterare Utses att justera Leif Hansson (S)

4 Justeringens plats och tid Barn- och ungdomskontoret, den 18 januari Sekreterare Ordförande Justerande Wenche Pålsson Christian Jerhov (M) Leif Hansson (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomskontoret, Alingsås. Underskrift Wenche Pålsson

5 Dagordning Dagordningen godkännes. Till justerare utses Leif Hansson (S). Information Sekreterare Förvaltningschef; - Nämndspecifik utbildning för förtroendevalda kommer att äga rum den 10 och 17 februari. - Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i alla kommunens grundskolor. Kommunrapporten återförs till kommunen den 24 januari. AU kommer att inbjudas att höra återföringen kl Barn- och ungdomsförvaltningens kontor kommer att flytta till kommunala lokaler vecka 7, till Kungsgatan 9. Inbjudan till utbildningar för förtroendevalda , dnr BUN.

6 1 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till BUN:s arbetsutskott för mandatperioden Ärendebeskrivning har att välja ledamöter, ordförande, vice ordförande och inkallelseordning för ersättare till arbetsutskottet för beredning av ärenden under mandatperioden. s beslut 1. Arbetsutskottet kommer att ha följande ledamöter under mandatperioden : - Christian Jerhov (M) - Leif Hansson (S) - Camilla Pettersson (KD) - Anna Hansson (MP) - Ove Holmberg (FP) 2. Christian Jerhov (M) utses till ordförande i arbetsutskottet under motsvarande tid. 3. Leif Hansson (S) utses till vice ordförande i arbetsutskottet under motsvarande tid. 4. Följande inkallelseordning av ersättare godkänns: Vid frånvaro ska barn- och ungdomsnämndens inkallelseordning tillämpas, inklusive ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Det är ledamoten själv som ansvarar för att ersättare kallas in. Inkallelseordningen ser ut som följer: Ordinarie ledamöter: 1. Leif Hansson (S) 2. Veronica Molander (S) 3. Jan-Erik Gustavsson (S) 4. Jenny Helgesson (S) 5. Christian Jerhov (M) 6. Per-Gordon Tranberg (M) 7. Lina Svensson (M)

7 8. Anton Oskarsson (M) 9. Ove Holmberg (FP) 10. Eva-Britt Jarskär FP) 11. Anna Hansson (MP) 12. Camilla Pettersson (KD) 13. Johanna Frisk (V) Ersättare: 1. Lars-Ivan Gustafsson (S) 2. Karin Johansson (S) 3. Daniela Schagerlind (M) 4. Agneta Franzén (M) 5. Kerstin Rudfeldt-Tjus (FP) 6. Sara Hurtig (MP) 7. Magnus Martinsson (KD) 8. Pär Dalén (V) 9. Marita Unosson (C)