Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna"

Transkript

1 Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl Mikael Thörnell (m),ordförande, Jerker Sjögren (kd), Jan Erik Gyllenram (m), Johan Mossling (fp), Martin Malmqvist (m), Karin Dahl-Strandin (s), Agneta Westerberg (s), Elisabeth Rydström (c ), Lena Lundgren (v). Birgitta Karlsson (kd), Mauritz Lindroth (s), Göran Nydahl, grundskolechef, Louise Westin, sekreterare Agneta Westerberg (s) Förskoleförvaltningen, Vallentuna Louise Westin Paragrafer Justerande Mikael Thörnell (m) Justeringsdatum Agneta Westerberg (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Interimistisk barn- och ungdomsnämnd Datum för anslags nedtagande Förskoleförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1

2 Innehållsförteckning: Sid. 2. Godkännande av dagordningen Funktionen kvalitet - utveckling Rekrytering och tjänstetillsättning Verksamhetsplan Informationsärende; Attestreglemente Informationsärende; Delegationsordningen...9 2

3 2 Godkännande av dagordningen 15 Nämnden godkänner dagordningen. 3

4 3 Funktionen kvalitet- utveckling AU Nämnden lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottets beslut Kvalité och utveckling funktion Arbetsutskottet har tagit del av materialet och innovationsforum har blivit belyst på det sätt som arbetsutskottet önskar. Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att ställa sig bakom förvaltningarnas förslag. Arbetsutskottet gör ingen verksamhetsbeskrivning för respektive funktion. s tidigare behandling i arbetsutskottet den 20 november Arbetsutskottet har tagit del av materialet och innovationsforum har blivit belyst på det sätt som arbetsutskottet önskar. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Skrivelser från förvaltningscheferna. 4

5 4 Rekrytering och tjänstetillsättning AU Nämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Arbetsutskottets beslut Beträffande kostenheten och kulturskolan görs inga förändringar i ledning och personal. Arbetsutskottets beslutar att tillsätta följande rektorer i den nya organisationen: Bällstabergsskolan Per-Arne Andersson Lovisedalsskolan Lilian Lundström Karlbergsskolan Eva Elmegård Hammarbacksskolan Paul Pålsson Gustav Vasaskolan Bibbi Söderberg Karbyskolan Gunnar Stockhammar Resurscentrum Michael Eriksson Projektledare Bällstabergsskolan Christina Ahlström Hjälmstaskolan Rekrytering pågår. Tf rektor Per-Arne Andersson Ekebyskolan Ormstaskolan Kårstaskolan Rekrytering pågår Avvaktar Rekrytering pågår Arbetsutskottet beslutar att tillsätta följande stabsfunktioner i den nya organisationen, se bilaga. Arbetsutskottet beslutar att tillsätta Marianne Afzelius som stabschef i den nya organisationen. Nämnden beslutade den 13 november att delegera rätten att besluta om rekrytering och tillsättandet av tjänster i den nya organisationen, till arbetsutskottet. Den 16 november är sista ansökningsdag för rektorstjänsterna. Förvaltningscheferna har fått i uppdrag av ordföranden att ta fram ett förslag för stabens personal samt att redovisa status avseende rektorsrekryteringen. Innan beslut om tillsättning av rektorstjänsterna fattades har MBLförhandling skett. 5

6 s tidigare behandling i arbetsutskottet Yrkanden under arbetsutskottets sammanträdende Ordförande Mikael Thörnell (m) yrkar att arbetsutskottet godkänner förslaget tillsättning av rektorer på resp. skolenhet. Ordförande Mikael Thörnell (m) yrkar att arbetsutskottet beslutar tillsätta stabsfunktioner enligt bilaga. Ordförande Mikael Thörnell yrkar att arbetsutskottet tillsätter Marianne Afzelius som stabschef i den nya organisationen. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkanden. Nämnden godkänner arbetsutskottets beslut. Handlingar i ärendet Protokoll från MBL-förhandling. Organisationsschema 6

7 5 Informationsärende - Verksamhetsplan AU Verksamhetsplanen tas upp som ärende vid barn- och ungdomsnämndens första sammanträde. Nämnden har tagit del av Verksamhetsplan En gemensam verksamhetsplan har tagits fram och godkänts av förskole- resp. grundskolenämnden. Verksamhetsplanen presenteras. s tidigare behandling i arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag Verksamhetsplanen tas upp som ärende vid barn- och ungdomsnämndens första sammanträde. Arbetsutskottet har tagit del av Verksamhetsplan Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Yrkande under sammanträdet Ordförande Mikael Thörnell (m) yrkar att verksamhetsplanen tas upp som ärende vid barn- och ungdomsnämndens första sammanträde 1 januari Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Verksamhetsplan

8 6 Informationsärende; Attestreglemente AU Att attestreglementet tas upp till beslut vid den nya barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari. Förvaltningarna har fått i uppdrag av ordförande att ta fram ett förslag till attestreglemente. Attestreglementet tas fram allt eftersom rektorstjänsterna blir tillsatta och tas upp vid nämnden sammanträde den 10 december. s tidigare behandling i arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Att attestreglementet tas upp till beslut vid den nya barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari. Yrkande under sammanträdet Ordförande Mikael Thörnell (m) yrkar att attestreglementet tas upp till beslut vid barn- och ungdomsnämndens första sammanträde i januari Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 8

9 7 Informationsärende; Delegationsordning AU Att delegationsordningen tas upp till beslut vid den nya barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari. Arbetsutskottets förslag Att delegationsordningen tas upp till beslut vid den nya barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari. Förvaltningarna har fått i uppdrag av ordförande att ta fram ett förslag till delegationsordning. Delegationsordningen tas upp direkt till nämndens sammanträde den 10 december. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. Yrkande under sammanträdet. Ordförande Mikael Thörnell (m) yrkar att delegationsordningen tas upp till beslut vid barn- och ungdomsnämndens första sammanträde i januari

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M)

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M) Protokoll 1(8) Politiskt organ Tid 2014-05-14 kl 15.30-16.40 Plats Kumla stadshus Rum Kumla Tjänstgörande ledamöter Ersättare Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer