Portföljfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljfonder 20-50-80"

Transkript

1 Portföljfonder

2 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder, som möjliggör ett heltäckande sätt att placera. Portföljfonderna placerar sina medel i aktie-, bland- och räntefonder samt i enskilda aktier. Genom att placera i portföljfonderna får placeraren märkbara fördelar jämfört med vanliga placeringsfonder.

3 Många märkbara fördelar Bästa fonder för varje marknadsläge Våra experter väljer de bästa placeringsfonderna enligt rådande marknadsläge. Placeraren behöver inte aktivt följa med utvecklingen på marknaderna. Skatteeffektiv Allokeringsförändringar inom portföljfonden medför inga skattepåföljder för placeraren. Aktiv portföljskötsel Våra portföljförvaltare följer dagligen med fondernas utveckling och kan snabbt reagera då marknadsläget så kräver. Medel kan flyttas snabbt och effektivt inom de fonder som ingår i portföljfonderna. Riskkontroll med diversifiering Portföljförvaltaren placerar i objekt som är geografiskt, bransch- och stilmässigt spridda. SEB Gyllenbergs portföljfonder är effektiva och rationella placeringsinstrument för placerare som önskar en lätt och behändig förvaltning av sin förmögenhet. Placeraren behöver bara fastställa sin avkastningsmålsättning, placeringshorisont och risktolerans för att därefter välja mellan tre klara alternativ; SEB Gyllenberg 20, SEB Gyllenberg 50 och SEB Gyllenberg 80. Bästa fonder för rådande marknadsläge Portföljfonderna förvaltas aktivt och medel placeras alltid i de bästa och lämpligaste fonderna. Våra experter avgör i vilka fonder tillgångarna skall placeras, för att rådande marknadsläge på bästa sätt skall kunna bemötas. Det för placeraren ofta svåraste problemet valet av rätt placeringsobjekt vid rätt tidpunkt avgörs av experter. Tillgångarna i SEB Gyllenbergs portföljfonder är globalt diversifierade och fördelade på många olika branscher. Tre alternativ Av SEB Gyllenbergs tre portföljfonder kan placeraren enkelt välja ett alternativ enligt sin egen risktolerans och avkastningsmålsättning. Portföljfondernas namn anger fondernas genomsnittliga aktiemarknadsvikt. Aktievikten antyder även fondens risknivå. SEB Gyllenberg 20-fonden har den lägsta risknivån och lämpar sig för placerare som vill undvika risker. Enligt samma logik placerar SEB Gyllenberg 80-fonden i neutralt läge 80 % av sina medel på aktiemarknaden och passar därför bäst för den risktoleranta placeraren med höga avkastningsmålsättningar. Aktiv portföljförvaltning Våra yrkeskunniga portföljförvaltare följer dagligen med utvecklingen på placeringsmarknaderna och kan snabbt reagera då marknadsläget förändras. SEB Gyllenbergs portföljfonder placerar sina tillgångar i de instrument som enligt rådande marknadsläge har de bästa avkastningsförväntningarna. Placeringsbeslut fattas på basis av omfattande analyser och noggrann uppföljning samt estimering av marknaderna. Skattefördelar Allokeringsförändringar inom portföljfonden medför inga några skattepåföljder. Normalt då man löser in eller byter fondandelar, beaktas en eventuell försäljningsvinst som beskattningsbar kapitalinkomst. Genom att placera i en portföljfond kan placeraren undvika beskattning av försäljningsvinster för transaktioner gjorda inom fonden, vilket i sin tur ökar på den placerbara förmögenheten. Placeraren betalar skatt på eventuell försäljningsvinst endast vid inlösen av portföljfondens andelar (kapitalbeskattning).

4 Riskkontroll med diversifiering Riskspridning är en grundläggande utgångspunkt i SEB Gyllenbergs portföljfonder. Genom att placera i en portföljfond får placeraren en geografiskt och branschmässigt väldiversifierad portfölj och möjligheterna att utnyttja de globala marknadernas avkastningspotential ökar markant. Placeringar på aktiemarknaden, som förknippas med högre risk, sprids geografiskt och mellan olika branscher. Ränteplaceringar fördelas mellan statsobligationer, penningmarknadsplaceringar och företagslån. Den långsiktiga avkastningsmålsättningen för aktieplaceringarna är betydligt högre än för ränteplaceringarna. Aktieplaceringarnas syfte är att höja portföljfondens medelavkastning. Lämplig fond för varje placerare Effektiv portföljförvaltning Portföljförvaltarna kan, effektivare än i traditionella fonder, överföra tillgångar mellan de olika fonderna i portföljen. För att skifta viktningen i en traditionell fond, t ex från aktie- till räntemarknaden, krävs en rad affärer med enskilda värdepapper. I SEB Gyllenbergs portföljfonder kan sådana åtgärder skötas snabbare och effektivare. Rekommenderade placeringstider SEB Gyllenbergs tre portföljfonder har olika risk- och avkastningsförväntningar. Därför kan vi rekommendera klara placeringshorisonter för envar av fonderna. SEB Gyllenberg fondernas fördelar i ett nötskal: Fond i fonder placerar i de bästa fonderna enligt rådande marknadssituation Riskhantering effektiv geografisk och branschmässig diversifiering av förmögenheten Aktiv och effektiv förvaltning av portföljen omallokeringar inom placeringsfonden medför inga skattepåföljder

5 Portföljfond SEB GYLLENBERG 20 Portföljfond SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB Gyllenberg 20 har den mest moderata risknivån av portföljfonderna. I normalläge placerar fonden 80 % av tillgångarna i ränteinstrument och endast 20 % på aktiemarknaden. Andelen aktier kan variera mellan 0-40 % beroende på marknadsläget. Ränteinstrumentens andel i fonden är stor men eftersom placeringar också görs på aktiemarknaderna, är de långsiktiga avkastningsförväntningarna högre än för en renodlad räntefond. Risknivån för SEB Gyllenberg 50 motsvarar en balanserad blandfond. Fördelen med SEB Gyllenberg 50, i jämförelse med en vanlig blandfond, är att fonden snabbt kan skifta medel från en fond till en annan i enlighet med portföljförvaltarens syn på marknaderna. I normalläge placerar fonden hälften av tillgångarna på aktiemarknaden och hälften på räntemarknaden. Aktievikten kan variera %. Aktierisken stabiliseras genom placeringar i bland- och räntefonder så att åtminstone 20 % av fondens tillgångar är placerad på räntemarknaderna. För vem? Fonden lämpar sig för placerare som önskar en jämn avkastning utan större kursfluktuationer. Fonden erbjuder också en möjlighet att med låg risk placera på de globala ränte- och aktiemarknaderna. Vi rekommenderar en placeringstid i fonden på minst två år. Minimiplacering euro eller 80 euro/mån. Provisioner Teckningsprovision 1 % Inlösningsprovision 1 % Förvaltnings- och förvarsavgift 0,25 % p.a.* *Dessutom betalar fonden förvaltningsavgifter till de fonder som ingår i portföljfonden. För vem? Fonden är ett alternativ för placerare som vill placera på de globala aktie- och räntemarknaderna med måttlig risk. SEB Gyllenberg 50 är ett bra val för placerare som önskar effektiv portföljförvaltning för en medellång placeringshorisont. Vi rekommenderar placeringar i fonden för 2-4 år. Minimiplacering euro eller 80 euro/mån. Provisioner Teckningsprovision 1 % Inlösningsprovision 1 % Förvaltnings- och förvarsavgift 0,35 % p.a.* *Dessutom betalar fonden förvaltningsavgifter till de fonder som ingår i portföljfonden.

6 Portföljfond SEB GYLLENBERG 80 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 80 för en aktiv placeringspolitik och placerar tillgångarna i andra inhemska och utländska placeringsfonder samt värdepapper. Av våra portföljfonder är SEB Gyllenberg 80 den mest risktoleranta men samtidigt också den fond som har den högsta förväntade avkastningen. I normalläge placerar fonden 80 % på aktiemarknaden och endast 20 % i ränteinstrument. Aktieplaceringarna kan viktas från 60 till 100 % beroende på rådande marknadsläge. Aktierisken är geografiskt och branschmässigt väldiversifierad och ger därför möjlighet att dra nytta av de globala aktiemarknaders tillväxtpotential. För vem? Fonden lämpar sig för placerare som vill placera i aktie- och räntefonder på de globala marknaderna. Av portföljfonderna har SEB Gyllenberg 80 den högsta risknivån. En väldiversifierad portfölj enkelt och behändigt. SEB Gyllenberg 80 rekommenderas för långsiktiga placerare som känner till riskerna på aktiemarknaderna. Den rekommenderade placeringstiden är minst fyra år. Minimiplacering euro eller 80 euro/mån. Provisioner Teckningsprovision 1 % Inlösningsprovision 1 % Förvaltnings- och förvarsavgift 0,45 % p.a.* *Dessutom betalar fonden förvaltningsavgifter till de fonder som ingår i portföljfonden

7 Vill du ha mera information? kontakta våra placeringsexperter tfn (09) eller ring vårt avgiftsfria servicenummer eller besök våra hemsidor på Internet

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9)

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9) SEB Fondbolag Finland Ab:s fondprospekt 11.6.2015 Enligt lagen om placeringsfonder måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Fonder och livsnjutning. Livsnjutning kanske inte är det första du tänker på när du hör ordet fond, ändå kan regelbundet fondsparande vara

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014

Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014 Skillnader i avkastningen mellan en indexfond och aktivt förvaltade fonder åren 2000 2014 Marknadsutvecklingen av aktiefonder som placerar sina medel på Helsingforsbörsen Oscar von Bonsdorff Examensarbete

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv

Informationsbroschyr. AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv 1(19) Informationsbroschyr AP7 Aktiefond AP7 Räntefond AP7 Såfa AP7 Försiktig AP7 Balanserad AP7 Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer