Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013"

Transkript

1 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013

2 Utgångspunkt för organisationen: Alla möten med brukare, medarbetare och ledare i utbildningsförvaltningen ska präglas av ett utmanande och professionellt pedagogiskt ledarskap. Förvaltningschef Bengt Randén

3 F Y R A Pedagogiskt ledarskap på alla nivåer P E R S P E K I V Utmanande lärmiljöer Ex: utb-centrum Vallhamraskolan Öjersjö SAMSPEL Metoder och förhållningssätt i tiden, IK, ALP, LS Värdegrund barn/elevsyn kunskapssyn (hela kedjan) NÄMNDENS FOKUS 2014 tydlig koppling till dom fyra perspektiven Nämndens mål, livslångt lärande Värdegrunden ska stärkas så att alla barn och elever känner sig trygga och trivs i verksamheten och upplever sig involverade i sitt eget lärande All bedömning av barn och elever ska ske på ett kvalitets- och rättsäkert sätt. Alla elever ska erbjudas innovativa, moderna och flexibla lärmiljöer som stimulerar utveckling och lärande. Personal Sjukfrånvaron ska minska med en procentenhet med särskilt fokus på korttidsfrånvaron Ekonomi - förskola, grundskola 2014, stabilare utgångsläge - gymnasiet, fortsatt omställning, bygga varumärke inför nytt Kultur- och utb centrum S Y S E M A I S K K V A L I E S A R B E

4 Pedagogiskt ledarskap är att vara pedagogisk i sitt ledarskap Pedagoger leder lärandet Men också att leda pedagoger i att leda lärandet Men hur:

5 Den framgångsrika pedagogiska ledaren: Pratar om det som är viktigt ar reda på hur det är Lyfter fram kompetent personal Har höga förväntningar på alla Skapar en gemensam bild av nuläget Kommunicerar mål och visioner i alla led Ger förutsättningar för pedagogisk dialog, ständigt alltid Har fokus på åtgärder Fångar upp barn och unga i svårigheter

6 Den framgångsrika chefen: Är: Kan: Vågar: Prestigelös Ödmjuk Lojal mot organisationen Bygga relationer Skapa strukturer Göra relevanta analyser av resultaten Påverka det som händer i verksamheten Störa, stödja och utmana Har: Fokus på åtgärder Höga förväntningar på alla Vet: Vad som händer i verksamheten Vilka resultat som faktiskt uppnås

7 ALP skolutveckling Ett samarbete mellan Alingsås, Lerum och Partille ALP är ett samarbete som syftar till att öka kvaliteten i skolor och förskolor i de tre kommunerna. ALP bygger på kollegialt lärande och har ett systemteoretiskt och lösningsinriktat förhållningssätt. Genom observationer och strukturerade samtal stärker och utmanar vi varandra och bidrar till verksamheternas kvalitetsarbete.

8 ALP består av pedagoger från alla skolformer i Alingsås, Lerum och Partille. Varje läsår utbildar vi nya observatörer efter ansökan och intervju. ALPs observatörer är pedagoger som har en positiv grundsyn på människors lust och förmåga att lära. Du behöver ha god iakttagelse- och analysförmåga, och vara väl insatt i din verksamhets uppdrag och styrdokument. Ledar-ALP Kollegialt lärande för rektorer och förskolechefer

9 Stödstrukturer för det pedagogiska ledarskapet 2013 Vilket stöd har chefer i Partille för att hantera uppdraget? Vad vill vi utveckla under respektive område? Ekonomi Ett nära och kompetent ekonomistöd är mycket viktigt för att chefen skall klara kort och långsiktig planering av personalorganisation, prioriteringar och hantera en ekonomi i balans. Personalfrågor Rehabilitering och personalstrategiskt stöd har tydliggjorts via utvecklingsledarstöd samt kontaktperson från personalavdelningen. Servicegrupper Lokalfrågor, säkerhetsstrategier, kost, lokalvård och planeringsförutsättningar för barn och elevströmmar är viktiga instrument för en långsiktigt hållbar organisation. Administrativa team Utveckling av administrativa team blir en nyckelfråga för att möta rektors möjligheter till ett utvecklat aktivt pedagogiskt ledarskap.

10 Kvalitetsarbete Ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete förutsätter strategier på enhets-, rektorsteams - och förvaltningsnivå. Samspelet mellan det lokala friutrymmet och förvaltningsövergripande målsättningar är viktigt både mentalt och konkret. Stödenheten Enheten skall stödja alla verksamhetsformer i arbetet med att undanröja hinder och skapa förutsättningar för lärande och växande framförallt när det gäller barn/elever i behov av särskilt stöd. Olika typer av specialiststöd finns inom enheten och utifrån behoven i verksamheterna sker en ständig utveckling för att möta förskolors/ skolors behov. Att ta del av aktuell forskning inom framförallt området barn i behov av särskilt stöd är en viktig del i stödenhetens verksamhet.

11 I: Stöd, utveckling Väl fungerande och moderna I-verktyg är viktiga i ett pedagogiskt ledarskap i tiden. Det digitala IUP-stödet Unikum och analysverktyget Qlikview, som är under utveckling, underlättar för rektor att leva upp till de från olika håll ställda kraven på skolledares kunskaper om resultat på olika nivåer. Pedagoger utvecklar sin kompetens att använda I som pedagogiskt verktyg genom Digital kompetens-satsningen, lokala I-pedagoger, tekniska kontaktpersoner och en central grupp för teknik, logistik, utbildning, teknikspaning och riktat stöd till i första hand arbetslag. Lärarutbildning och omvärldsorientering En nära kontakt med lärarutbildningen och med den utbildningsvetenskapliga forskningen är viktig ur många aspekter. För att vara framgångsrik i rekrytering är det viktigt att veta vilka kompetenser de nyexaminerade lärarna har med sig. Vidare ger ett nära samarbete med lärarutbildningen möjlighet att påverka utbildningen så att den bättre tillgodoser de behov, som verksamheten har. Att ta del av aktuell forskning är av stor betydelse för att vara framgångsrik i skolutvecklingsarbetet. Med hjälp av utvecklingsledare underlättas detta arbete för rektorerna.

12 Myndigheters insyn och juridiskt stöd Alla chefer har tillgång till juridiskt utvecklingsledarstöd vid komplicerade och svåra barn- och elevärenden. Utgångspunkten för stödet är inriktat på att hantera ärenden rätt utifrån rådande lagstiftning och bra utifrån barnets/elevens/familjens situation. Cheferna får stöd i att svara Skolinspektion, DO, BEO. Utvecklingsarbete Lokala utvecklingsarbeten kan ges konkret stöd av förvaltningens utvecklingsledare. Exempel på dessa kan vara betyg och bedömningsdiskussioner, likabehandlingsarbete, framtidens lärmiljö. Ovanstående funktioner utgör stöd för det arbete som rektor är ansvarig för. Rektor skall ha en palett av stödstrukturer för att klara av uppdraget och ges möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet i mötet med medarbetare och arbetslag.

13 ack för uppmärksamheten!

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Integrerande fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5 Kursgrupp 5 Pedagogiskt ledarskap i praktiken - framgångsfaktorer och förutsättningar i skolledares vardag Författare: Pia Croona Leif Dickens

Läs mer