Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare. Johnna Gilljam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare. Johnna Gilljam 2014 10 29"

Transkript

1 Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare Johnna Gilljam

2 Hälsofrämjande skolutveckling 3 årigt folkhälsoprojekt i Nynäshamns kommun RO med 4 skolor och 3 förskolor Högre måluppfyllelse, minska ohälsotal och förebygga utanförskap

3 Hälsofrämjande skolutveckling 3 årigt folkhälsoprojekt i Nynäshamns kommun RO med 4 skolor och 3 förskolor Högre måluppfyllelse, minska ohälsotal och förebygga utanförskap Projektledare Handledare (proffesionsutvecklande, kollegialt lärande) Skolutvecklare, verksamhetsriktad handledning och coachning

4 Ledarskap i skolan Läraren Arbetslagsledaren Rektor och biträdande rektorer

5 Ledarskap i skolan Läraren Arbetslagsledaren Rektor och biträdande rektorer Vad är behovet på individ-, grupp- och organsiationsnivå?

6 Ledarskap i skolan Arbetslagsledaren 1. Målbilden Individ-, grupp- och organsiationsnivå?

7 Ledarskap i skolan Arbetslagsledaren 2. Resurser 1. Målbilden Vad fungerar? Vilka styrkor? Vilka utmaningar? Individ-, grupp- och organsiationsnivå?

8 Processtöd i tre ben Ledarskapsutbildnig, teori och praktik Verksamhetsriktad handledning och coachning Skolutveckling

9 Processtöd i tre ben Ledarskapsutbildning, teori och praktik Verksamhetsriktad handledning och coachning Skolutveckling Lösningsfokuserat Salutogent KASAM

10 Lösningsfokus: Målbilden Resurser Möjligheter Vad som fungerar - Nästa steg KASAM: Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Salutogent: Vidmakthåller hälsa - Fokuserar på det friska

11 Processtöd för arbetslagsledare Syfte: Stärka det fördelade ledarskapet i rektorsområdet Tydligöra arbetslagsledaruppdraget och arbetslagsledarens mandat och roll i förhållande till övrig ledning och arbetslag Skapa lärande arbetslag med gott samspelsklimat, bidra till ökad stödjande struktur för arbetslagens arbete Skapa ett kollegialt lärande och ett kollegialt stöd för arbetslagsledarna som grupp

12 Centralt innehåll 6 delar 1. Gemensam syn på uppdraget och arbetslagets funktion 2. Att vara ledare i kollegiet * 3. Hur skapar jag en fungerande plattform för och med arbetslaget? * 4. Hur arbetar jag som ledare med arbetsklimatet? * 5. Hur styr jag kvalitetsprocesser och möjliggör ett lärande arbetslag? 6. Hur leder jag elevhälsoarbetet i arbetslaget och utvecklar det?

13 Centralt innehåll 6 delar 1. Gemensam syn på uppdraget och arbetslagets funktion Olika perspektiv som grund för utveckling i arbetslag med syfte till gemensam färdriktning. Rollfördelning mellan arbetslag, lagledare och skolledning

14 Centralt innehåll 6 delar 2. Att vara ledare i kollegiet * Vad ska jag leda? Mitt förhållningssätt som ledare? Att skapa mandat för uppdraget!

15 Centralt innehåll 6 delar 3. Hur skapar jag en fungerande plattform för och med arbetslaget? * Skapa struktur och mötesdiscicplin som verktyg

16 Centralt innehåll 6 delar 4. Hur arbetar jag som ledare med arbetsklimatet? * Hur kan jag leda till ett gemensamt ansvar för positivt arbetsklimat? Skapandet av positiva rollprestationer samt hur jag kan lyfta mina medarbetare. Vad är motstånd och hur kan man hantera det?

17 Centralt innehåll 6 delar 5. Hur styr jag kvalitetsprocesser och möjliggör ett lärande arbetslag? Hur ser lärkulturen ut i arbetslaget och hur stärker vi en samarbetande lärkultur? Hur skapar vi ett kvalitetsmedvetande arbetslag? Hur skapar vi struktur och systematik för ständig skolutveckling och det professionella lärandet?

18 Centralt innehåll 6 delar 6. Hur leder jag elevhälsoarbetet i arbetslaget och utvecklar det? Hur strukturerar jag upp elevhälsoarbetet på våra möten? Vad är elevhälsoarbete och hur särskiljer man det från övriga elevdiskussioner? Hur arbetar vi för att säkerställa vårt elevhälsoarbete? Hur arbetar vi för att elevhälsoplanen är ett levande verktyg?

19 Att leda kollegor

20 Att leda kollegor Vi tittade på - Olika ledarskapsstilar - Hur ser jag på mig själv? - Vilka behov har arbetslaget? - Vad uppskattar jag hos en ledare? - Vilka resurser har jag? - Vad vill jag utveckla? - När, vad, hur?

21 Kommunikativ Styrkebaserat Jämlikt Att leda kollegor

22 Arbetslagsövning Arbeta i grupp om 3 -Skolledning/rektor -Föräldrar Hur vill vi att respektive kategori ska uppfatta vårat arbetslag? -Elever Tänk enskilt 2 min Delge varandra och gör ett försök till att rangordna dem.

23 Målbild Vi vill uppfattas som: Lyhörda Hur vill vi att respektive kategori ska uppfatta vårat arbetslag? Kompetenta Eleven i fokus Engagerade

24 Målbild Vi vill uppfattas som: Hur vill vi att respektive kategori ska uppfatta vårat arbetslag? Lyhörda Ansvarstagande Kompetenta Eleven i fokus Engagerade Nästa steg: Vad innebär lyhördhet? Hur visar det sig för eleven? Vad innebär det för föräldern? Hur ser rektor det?

25 Målbild Vi vill uppfattas som: Hur vill vi att respektive kategori ska uppfatta vårat arbetslag? Lyhörda Ansvarstagande Kompetenta Eleven i fokus Engagerade Nästa steg: Vad innebär lyhördhet? Hur visar det sig för eleven? Vad innebär det för föräldern? Hur ser rektor det? Hur visar det sig i arbetslaget?

26 Gemensam värdegrund Utåt Inåt

27 Gemensam värdegrund Lösnings -baserat KASAM Inåt Arbetsallians

28 Att leda arbetslag Kommunikation på lika vilkor Nyfikenhet Öppenhet Utmaningar Mål och visioner levande Rätt sak på rätt plats Motstånd

29 Klagomål Önskemål

30 Målbilden Kommunikation på lika vilkor Hur ser det ut när det fungerar? När fungerar det? Vad gör jag när det fungerar? Vad kan jag göra mer av?

31 Tack för din uppmärksamhet! Tel:O

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..?

Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..? Visst är tobaksförebyggande arbete viktigt, men hur ska man få till det..? Maria Nilsson, Umeå universitet När jag började som rektor kände jag mig otroligt inspirerad av att leda en så viktig verksamhet.

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer