Volvo Personvagnar AB. Alkolås Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo Personvagnar AB. Alkolås Slutrapport"

Transkript

1 Alkolås Slutrapport

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND UTVECKLING AV ALKOLÅSET LEVERANTÖR PROJEKTET INTEGRATION I BIL MARKNAD KUNDERBJUDANDE OPINION - PR STANDARDISERING UTVÄRDERING PLANERAD UTVÄRDERING GENOMFÖRD UTVÄRDERING UTVÄRDERINGSRESULTAT Acceptans för alkolås Förtroende för alkolås HMI och användarvänlighet SLUTSATS AV UTVÄRDERING TIDPLAN BILAGOR BILAGA 1 UNDERLAG TILL RAPPORT FÖR SLUTENKÄT FÖR VOLVO CARS ALCOGUARD BILAGA 2 ENKÄTFRÅGOR BILAGA 3 SAMTLIGA SVAR PÅ FRITEXTFRÅGOR

3 1. Sammanfattning Acceptansen för alkolås är generellt mycket hög hos de tillfrågade grupperna av privata och yrkeschaförer som har ingått i Volvo Personvagnars alkolås-undersökning. De flesta vill att alkolås skall införas på allt fler bilar framförallt när det gäller yrkestrafik. När det kommer till att lagstadga om alkolås är en klart övervägande majoritet positiv till detta vad gäller yrkestrafik medan hälften av alla tillfrågade är positiva till detta vad gäller både privat- och yrkestrafik. 2. Bakgrund Dagens trafiksäkerhetsarbete, både i Sverige och internationellt, vilar på tre hörnpelare; bältesanvändning, hastighetsanpassning och nykterhet. Den senare delen är en mycket viktig komponent, då % av alla bilolyckor beror på alkoholpåverkade förare (i USA upp till cirka 40 %.) Acceptansen för att använda alkolås har hittills varit låg, dels då det kopplas samman med dömda för rattfylleri, dels då befintliga alkolås är klumpiga att använda och dyra i inköp. Nu börjar yrkestrafiken i Sverige att efterfråga alkolås som ett verktyg för kvalitetssäkring av verksamheten. Volvo Personvagnar AB har en lång tradition att vara ledande inom bilsäkerhet, och har säkerhet som ett kärnvärde. Att arbeta för att minska antalet onyktra förare ligger i linje med företagets varumärke och kärnvärde. För att förbättra acceptansen för användande av alkolås, presenterade Volvo Personvagnar år 2005 ett innovativt koncept utvecklat tillsammans med Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF). Konceptet var ett designat lås integrerat i spännet på förarens bälte. Vid presentationen vid Tylösandsseminariet fick projektet stort genomslag i media och skapade en positiv bild av alkolås. Utifrån detta startade Volvo Personvagnar arbetet med ett integrerat alkolås i Volvobilar. Dock framgick det snart att bilbältsintegration medförde en del problem och man avstod från detta prospekt och fokuserade istället på ett smidigt, trådlöst alkolås som integreras i bil. Volvo ansökte, och fick, pengar från Skyltfonden för utveckling och industrialisering av detta alkolås. 3. Utveckling av alkolåset Utvecklingen av alkolåset leddes av ett utvecklingsteam på Volvo Personvagnars tillbehörsavdelning. Fokus låg på ett tillförlitligt, smidigt alkolås av bra kvalitet, som borgade för hög kundtillfredsställelse till ett lågt pris Leverantör En genomgång av marknaden för alkolås tidigt 2006 visade att det fanns ett flertal små aktörer som agerar på svenska och amerikanska marknaden. Många av dessa företag är relativt nya eller helt nya i alkolåsbranschen. De har ofta små resurser eller är företag enbart inriktade på området alkolås i program för villkorlig körkortsåterkallelse. Dessa har ett helt annat syfte än lås utformade för kommersiella marknaden och är starkt kopplade till den amerikanska marknaden. Ofta är företagen lokalt knutna till en eller flera amerikanska delstater. Inget av företagen har erfarenhet från bilindustrin. Offertunderlag sändes ut till intressanta aktörer och tre företag bjöds in för vidare presentation. Av dessa arbetade Volvo Personvagnar vidare med två stycken, tills mitten på hösten 2006 då en leverantör valdes som slutgiltig samarbetspartner. För Volvo var det viktigt att välja en leverantör med gedigen kunskap om marknaden eftersom detta är ett nytt område i bilbranschen och därmed utan möjligheter till konkurrentanalys. Allmänhetens kunskap om produkten är dessutom generellt väldigt liten. 1 ett seminarie om trafiksäkerhetsfrågor arrangerat av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 3

4 Efter utvärdering valdes att samarbeta med Alcohol Countermeassure Systems (ACS). ACS är en kanadensisk leverantör av alkolås av hög kvalitet sedan 30 år tillbaka och de är också valda som leverantör för att arbeta med vägverkets program för dömda förare. På grund av att den valda leverantören saknade erfarenhet från bilindustrin och dess arbetssätt har flera utmaningar uppstått under projektets gång. Främst har problemen bestått av process- och kvalitetsproblem. På grund av detta har leverantören förstärkt sin organisation för att förbättra sitt kvalitetsarbete. Leverantörens långa erfarenhet av alkolåsutveckling har varit till stor hjälp under projektet Projektet Quality Supplier 1 Supplier 2 Design Subsupplier Supplier 3 Car functions Production Elektronics R&D ACS Alcoguard System Verification Software Component verification Logistic Service & Calibration Stor vikt i projektet har fästs vid att följa upp och utveckla produktionskvaliteten hos ACS och dess underleverantörer. ACS har under projektets gång certifierat sig mot ISO9001, ISO14000 samt ISO/TS Volvo Personvagnars produktutvecklingssystem VPDS har använts under projektet. I tidigt skede lades stor arbete vid design av form samt specificering av användarfunktioner (HMI). Kravställning i form av systemkravbeskrivning och konstruktionsförutsättningar med hårdvarukrav på ingående komponenter specificerades av Volvo Personvagnar. Designen av alkolåset gjordes också helt av Volvos stylingavdelning. Funktionaliteten i alkolåset är distribuerad på ett antal olika moduler i fordonet och respektive leverantör utvecklade mjukvara för sin delmängd. I de fall det krävdes unik hårdvara utvecklade leverantörerna denna i samarbete med Volvo och mot kravställningen på respektive komponent. Alkolåshandenheten togs fram från grunden av ACS utifrån Volvo Personvagnars krav. Mycket arbete lades på att göra handenheten så liten och smidig som möjligt för användaren. Eftersom handenheten är trådlös underlättas installation samt användande. Konstruktionen gör det möjligt för föraren att välja att ta med låset från bilen för att förvaras det på annan plats. Volvo har även ansvarat för komplett systemverifiering och respektive leverantör har ansvarat för komplett provning för att uppfylla kravställning på respektive komponent. På grund av vissa kvalitetsproblem hos leverantören har extra verifiering genomförts. Den första omgången av produktverifiering misslyckades då endast två av tio alkolås klarade hela livscykelverifieringen. Orsaken till detta var bland annat leverantörens bristande erfarenhet av bilindustrin och dess, för en produkt som alkolås, långa livscykler på upp till 15 år. Dock klarade låsen funktionsverifiering, det vill säga de mätte alkoholmängden korrekt. 4

5 Volvo Personvagnars alkolås behöver kalibreras på en auktoriserad Volvoverkstad en gång per år, bränslecellen behöver servas efter tre år och batterierna bytas efter fem år. Detta medför att eventuellt slitage som kan äventyra det 15 år långa livslängdkravet upptäcks vid kalibrering eller service. Med anledning av detta valde Volvo Personvagnar att starta försäljning av alkolås som de döpte till Alcoguard 2 - i Sverige i början av 2008 trots att livslängdsproverna inte var klara. Under hösten 2009 genomgick tio stycken lås produktverifieringen utan anmärkningar och i november 2009 släpptes Alcoguard på ett tjugotal nya marknader världen över Integration i bil För att minska totalkostnaden för Alcoguard så har bilens ordinarie funktioner använts. Detta minskar kostnaden på hårdvara samt installationstid: 4. Marknad Text i DIM Genom att återanvända bilens display behövs ingen display i själva handenheten för Alcoguard. Utöver displayen sparas kostnad för att värma displayen samt extra batterier för att försörja denna. Immobilizer-funktion Alla traditionella alkolås använder sig av en styrbox med ett relä som bryter en viktig elektrisk krets i bilen. Genom att återanvända bilens elektroniska stöldskydd så sparas hela styrboxen med dess elektronik in. Trådlöst nyckelsystem Kommunikationen med bilen sker baserat på bilens fjärrlåssystem och mottagaren i bilen återanvänds. Detta minskar installationstiden avsevärt då endast en bilkonfigurering samt montage av laddningsvagga behöver göras för att aktivera funktionerna i bil. De alkolås som säljs på marknaden idag med motsvarande prestanda som Volvos Alcoguard kostar mellan SEK Kunderbjudande Vid projektets start avsåg Volvo Personvagnar att sälja ett mycket konkurrenskraftigt alkolås till ett mycket lägre pris än konkurrenterna. Följande punkter användes som mall för det erbjudande som Volvo Personvagnar ämnade att erbjuda kund. Bästa tillgängliga mätteknik med bränslecell samma teknik som polisen använder i deras sållningsinstrument. Full funktionalitet i bilens hela temperaturområde (från -40 C till +85 C) Godkänt alkolås för "general preventive use" enligt CENELEC 4 pren Diskret och enkel åtkomst bakom centerstack (se bild) Trådlös kommunikation med bilen, vilket gör att kunden slipper sladd Volvounik integration så att kunden kan läsa meddelanden från alkolåset i bilens display i instrumentpanelen (DIM, se bild) Kort installationstid, vilket medför en kortare väntetid och ett lägre pris för kunden. Dessutom enkel och kort avinstallation. Kalibrering endast vid årlig service på Volvoverkstad Okänsligt lås för variationer i utblås Snabb uppvärmning, dubbelsidigt värmeelement så att det skall ta mycket kortare tid för Volvos alkolås att värma upp än för konkurrenternas. Uppvärmning skall ta några sekunder i rumstemperatur och mindre än två minuter vid -40 C. Dessutom ska 2 Härefter kallas Volvos alkolås Alcoguard. Ifall alkolås generellt åsyftas så används benämningen alkolås. 3 Storbritannien, Canada, USA, Irland, Benelux, Malta, Australien, Vitryssland, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Italien, Makedonien, Monaco, China, Thailand, Turkiet, Schweiz, Spanien, Polen, Estland, Grekland, Norge mfl. 4 European Committé for Electronical Standardization 5

6 uppvärmningen starta direkt då föraren låser upp bilen med fjärrnyckeln, så att låset allt som oftast är klart att blåsa i när föraren väl satt sig i bilen. Diskret och enkel åtkomst bakom centerstack samt Volvounik integration i bil, vilket innebär att föraren kan läsa alkolåsmeddelanden direkt i DIM. Alcoguard skulle erbjudas till kund för 8000 SEK inklusive moms och montering. Denna kostnad har bedömts som en brytpunkt för vad många företag tycker är ett acceptabelt pris för att installera låset i sina tjänstebilsflottor för att på så sätt kvalitetssäkra sina transporter och marknadsföra sin säkerhetsprofil. Avskaffning av förmånsvärde för alkolås från och med bedöms ha en mycket positiv effekt på marknaden för alkolås då den enskilde tjänstebilsföraren ej drabbas negativt om företaget beslutat om alkolås i sin tjänstebilsflotta. Av ovanstående punkter har alla utom tre uppfyllts. Kalibrering en gång per år har uppfyllts men sammanträffar inte nödvändigtvis med bilens servicetillfällen. Alcoguard tål mycket variationer då användaren blåser i det men är inte helt okänsligt för variationer. Då användaren blåser för hårt, för mjukt etc så läser Alcoguard av detta och skickar ett meddelande till kunden via DIM. Priset har marknadsanpassats och är år 2010 cirka 9500 SEK inklusive moms och montering. 5. Opinion - PR Volvo Personvagnar valde att presentera Alcoguard på Tylösandsseminariet 5. Mottagande blev mycket bra och har resulterat i ett flertal artiklar i svensk och internationell press samt nyhetsinslag i TV. Volvo Personvagnar har baserat kommunikationen kring tre huvudbudskap: Volvo Personvagnar anser att rattonykterhet är ett allvarligt problem och erbjuder premiumteknologi för att minska mängden alkoholpåverkade förare. Alkolåsets målsättning är att ge föraren en möjlighet att ta ett nyktert beslut. Alkolåsets är konstruerad runt bränslecellsteknologi, marknadens pålitligaste mätmetod. Kommunikationen har fortsatt på Frankfurt Motor Show, Tokyo Motor Show, Los Angeles Motor Show samt bilmässan i Genève. Medias rapportering av alkolåsets har varit mycket god och mottagandet enbart positivt. Ett ökat internationellt intresse har uttryckts i samband med denna kommunikation. 5 ett seminarie om trafiksäkerhetsfrågor arrangerat av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 6

7 6. Standardisering Volvo Personvagnar har under projektet varit aktiv i CENELEC's 6 arbete med standardisering av alkolås. Alcoguard är godkänt enligt CENELEC standard EN : Utvärdering I början av projektet planerades en utvärdering. På grund av olika faktorer har utvärderingens upplägg gjorts om under tiden som projektet fortlöpt Planerad utvärdering Volvo Personvagnar planerade att, med start vecka 49 år 2007, utrusta 400 bilar med Alcoguard för att studera generell acceptans för alkolås. Projektet skulle komma att fortlöpa under 6 månader. Planen var sedan att samtliga förare som berördes skulle delta i en webbaserad enkätundersökning före första körningen med Alcoguard. Syftet med enkäten var att få kunskap om förarnas generella inställning till alkolås. Förarna skulle fylla i ett kontrakt vid projektets start och de skulle följas upp så att alla svarade på enkäten innan de blivit vana vid alkolås. Vid projektets slut planerades en uppföljande webbenkät för att se hur attityderna eventuellt ändrats när förarna blivit vana användare. Vid den avslutande enkäten skulle kompletterande frågor att ställas för att följa upp hur Volvos Alcoguard hade uppfattats och om förbättringar kunde göras med tekniken eller HMI Genomförd utvärdering Utvärderingens start fördröjdes på grund av personalbyte inom utvecklingsteamet på Volvo Personvagnar samt svårigheter att få förare att frivilligt acceptera installation av Alcoguard. Installationen av Alcoguards slutfördes därför inte förrän i slutet av I och med förseningen beslutades det att avstå från den första enkäten, men den slutgiltiga enkäten, efter cirka sex månaders användande, genomfördes. Alcoguards monterades i cirka 300 bilar, fördelat på taxibilar, tjänstebilar, fleetbilar för korttidslån och kommunala bilar Utvärderingsresultat Den avslutande enkäten fylldes i av 213 unika användare. Strax under hälften av dem hade använt Alcoguard upp till fyra månader, medan andra hälften hade använt det mellan fyra och tolv månader. En liten andel hade använt det mer än tolv månader. Varje person fick svara på 24 frågor, de flesta av dem frågor med sex stycken olika svarsalternativ (instämmer helt, instämmer i stora drag, är ganska tveksam, är mycket tveksam, tar helt avstånd och har ingen uppfattning) samt chans till kommentarer. Enkäten berörde främst tre områden, acceptans för alkolås, förtroende för alkolås och HMI/användarvänlighet för Alcoguard. Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet Acceptans för alkolås Hela 98 procent av de tillfrågade anser att alkolås är ett bra sätt att minska risken att någon kör med alkohol i kroppen och cirka 90 procent bedömer att alkolås är ett bra sätt att minska allvarliga olyckor i trafiken. På frågan om en så kallad alkovarnare (som enbart varnar föraren att om denne har passerat laglig gräns) skulle vara tillräckligt svarade cirka 80 procent nej. 6 European Committé for Electronical Standardization 7 Certifiering utfvörd av CEcert GmbH (http://www.cecert.de) 7

8 Den absoluta merparten av de tillfrågade visar en positiv attityd till att utrusta bilar med alkolås, men det skiljer sig lite mellan bilar avsedda för privat bruk och yrkestrafik. 90 procent av de tillfrågade skulle som passagerare i en taxi uppleva det positivt att taxin har alkolås, 80 procent tyckte att det borde vara krav på att alla tjänstebilar ska ha ett alkolås medan 80 procent tycker att problemet med yrkesförare som är onyktra är tillräckligt stort för att motivera krav på alkolås. På frågan huruvida det borde vara lag på att ha alkolås på alla fordon är de tillfrågade dock inte lika samstämmiga. 55 procent instämmer helt eller i stora drag, 40 procent är ganska eller mycket tveksamma, 10 procent tar helt avstånd medan 5 procent säger sig inte ha någon uppfattning Förtroende för alkolås Förtroendet för alkolåset kan delas upp i tilliten till själva mätningen av alkohol och tilltron till att låset inte krånglar. Vad gäller tilliten till alkoholmätningen så instämmer 75 procent av de tillfrågade helt eller delvis i att alkolåstekniken är tillräckligt bra på att avgöra ifall någon har alkohol i kroppen. Hela 20 procent säger sig inte ha någon uppfattning, vilket antagligen beror på att de inte anser sig kunna avgöra alkolåsets faktiska duglighet enbart genom att använda det. På frågan om användaren med hjälp av ett alkolås känner sig tryggare att veta när han/hon kan köra bil efter att ha druckit alkohol svarar 55 procent ja, cirka 10 procent är ganska eller mycket tveksamma och 15 procent svarar nej. I kommentarerna kan man skönja en viss oro för att Alcoguard ger ett positivt testsvar när användaren har förtärt en liten mängd alkohol. Vissa användare uppfattar då att låset inte detekterar alkoholen medan det i verkligheten handlar om att alkoholhalten är under 0,2 promille. Strax under 40 procent av de tillfrågade oroar sig ganska mycket för att ett alkolås skall hindra fordonet att starta trots att de inte druckit alkohol, medan cirka hälften oroar sig väldigt lite eller inte alls över detta. Cirka 25 procent av de tillfrågade anser att alkolåset för med sig förseningar eller andra problem, 50 procent har upplevt inga eller väldigt få förseningar och problem medan 20 procent av de tillfrågade verkar ligga mitt emellan. Från kommentarer kan man utläsa att start-up-tiden för ett alkolås är väldigt viktigt för användarna, det vill säga den tid som nyttjande av alkolås adderar i jämförelse med att starta en bil utan alkolås. Det är väldigt viktigt för användarna att alkolåset inte krånglar, att de inte skall behöva blåsa om eller behöva starta bilen via bypass till exempel HMI och användarvänlighet Frågorna på detta område handlade främst om huruvida det var enkelt att förstå hur man som kund skall använda Volvos Alcoguard, om problem vid användande uppstått och om textmeddelandena i DIM var enkla att förstå. Över 90 procent av de tillfrågade ansåg att det var lätt att förstå hur man skall använda Alcoguard, manualen fick övervägande bra kritik och 85 procent av de tillfrågade fann textmeddelande i instrumentpanelen hjälpsamma och enkla att förstå. Merparten av användarna tyckte att placeringen i bilen (bakom centerstacken) var bra, dock tyckte en del att den var svår att hitta första gången. Drygt 30 procent av användarna har upplevt problem med Alcoguard, men det är av svaren svårt att avgöra hur stor andel som är tekniska fel och hur stor andel som är handhavandefel. De problemtyper som är vanligast är att Alcoguard inte, av för användaren okänd anledning, godkänner testet och att han/hon därför behöver blåsa om, att användaren har problem med att blåsa rätt, får anvisningar via DIM och behöver blåsa om och att handenheten fungerar långsammare och med mer besvär vid stark kyla. Alcoguard verkar dock stå sig mycket väl mot konkurrenter, cirka 15 procent av de tillfrågade hade tidigare använt andra alkolås och ingen av dem tyckte att Alcoguard var sämre än konkurrenternas. 25 procent av de som använt andra lås tyckte att Alcoguard var lika bra som konkurrenternas och hela 75 procent tyckte att Alcoguard var bättre. 8

9 7.4. Slutsats av utvärdering Huvudmotivet för utvärderingen var att undersöka den generella acceptansen för alkolås. Det har genom enkäten framgått att acceptansen för alkolås generellt är mycket hög hos de tillfrågade och de allra flesta vill att alkolås skall införas på allt fler bilar för att på så sätt minska risken för rattonyktra förare och olyckor. När det kommer till att lagstadga angående alkolås är en klart övervägande majoritet positiv till detta vad gäller yrkestrafik medan hälften av alla tillfrågade är positiva till detta vad gäller både privat- och yrkestrafik. Många av de tillfrågade påpekar att en av de viktigaste egenskaperna hos ett alkolås, förutsatt att det mäter alkoholhalten korrekt förstås, är den tid mätningsförfarandet tar. En kort, okomplicerad mätningsprocedur som aldrig eller väldigt sällan krånglar är oerhört viktig för acceptansen. Ifall detta uppnås bådar det för ett gott bemötande från svenska bilister vid en eventuellt lagförslag angående alkolås. Merparten av de tillfrågade har förtroende för mätproceduren hos Volvos Alcoguard. Dock verkar en del vara tveksamma till att ett alkolås kan detektera alkohol korrekt vid små mängder, då alkolåset godkänner test trots att användaren druckit en mindre mängd alkohol. Alkolås med bränslecellsteknik (som Alcoguard har) mäter alkoholen korrekt även vid liten mängd vilket innebär att dessa användare har under 0,2 promille vid testtillfället. På Alcoguard finns det dock en gul lampa som indikerar ifall alkoholhalten är mellan 0,1 pch 0,2 promille för att påvisa att användaren har alkohol i kroppen men enligt lag får lov att köra bil. Det är olyckligt om vissa användare uppfattar ett positivt resultat efter att de druckit alkohol som att de inte kan lita på alkolåset och detta bör åtgärdas med någon form av information kring ärendet. Det är dock viktigt att denna information inte på något sätt får uppfattas som att man kan dricka lite alkohol innan man kör bil utan ståndpunkten bör vara att man inte skall dricka alkohol alls innan bilkörning. Volvos Alcoguard har bland annat fått bra kritik för sin korta uppvärmningstid samt responstid, enkla handhavande samt smidiga design utan sladdar. De användare som inte upplevt att Alcoguard har krånglat tycker att mätproceduren är enkel och inte tidskrävande. Dock har en del användare upplevt problem med Alcoguard och anser att den skapat förseningar, oftast på grund av att användaren ifråga fått blåsa flera gånger för att kunna starta bilen. Det är svårt att ur enkätsvaren tyda vilka problem som är av teknisk karaktär och vilka som är handhavandefel, men ifall full kundtillfredsställelse och maximal acceptans skall uppnås behöver dessa områden förbättras. Eventuella problem med Alcoguard måste elimineras och information till användaren bör ses över så att handhavandefel minskas. 8. Tidplan 06w03: Kick off för projektet 06w09 06w22: Kravsättning, konstruktion 06w23: Förfrågan till leverantörer 06w45: Val av leverantör, systemlösning klar, preliminär design. Grind 0. 06w45 07w10: Design, konstruktion elektronik 07w10 07w25: Verktygstillverkning, prototypserier kretskort 07w36: Publik kommunikation i Tylösand 08w10: Lansering av Alcoguard till slutkund 08w40 09w40: Fältprov på 300 bilar 10w06: Slutrapport till Vägverket 9

10 9. Bilagor 9.1. Bilaga 1 Underlag till rapport för slutenkät för Volvo Cars Alcoguard Var är du anställd? Hur länge har du använt Volvo Alcoguard? Kommentar: Respondenterna i urvalgruppen Annat företag hade till 95 % använt Alcoguard kortare än 12 månader, jämnt fördelat över de tre första tidsperioderna. 10

11 Alkolås är ett bra sätt att minska risken att någon kör med alkohol i kroppen. Kommentar: Volvoanställda är inte fullt lika starkt instämmande som de andra grupperna, med 45% som inte svarat Instämmer helt Alkolåstekniken är tillräckligt bra på att avgöra om någon har alkohol i kroppen. Kommentar: Andra företag är överrepresenterad i gruppen som inte har någon uppfattning då 26% av dem svarat så. 11

12 Det borde vara krav på att alla tjänstebilar ska ha ett alkolås. Kommentar: Andra företag instämmer mest i detta, med 68 % av gruppen som svarat Instämmer helt jämfört med 42 % i de två andra grupperna Med alkolås känner jag mig tryggare i att veta när jag kan köra efter att jag druckit alkohol Kommentar: Volvoanställda var mest trygga i detta, med 78 % som Instämde helt eller i stora drag. 12

13 Jag oroar mig för att alkolåset ska hindra fordonet att starta trots att jag inte har druckit alkohol. Kommentar: Taxichafförerna var helt klart mest oroade för detta, med 35 % som instämde helt och 21 % som Instämde i stora drag Jag tycker att det är fullt tillräckligt med en så kallad alkovarnare, som till skillnad från alkolås enbart varnar föraren om denne passerat laglig gräns. Kommentar: Andra företag ställer sig mest tveksamma av urvalgrupperna; 70 % är mycket tveksamma eller tar helt avstånd. 13

14 Alkolås är ett bra sätt att minska allvarliga olyckor i trafiken. Kommentar: Bland Volvoanställda är det betydligt fler som inte Instämmer helt utan bara Instämmer i stora drag, nämligen 45 % Alkolås för med sig förseningar eller andra problem Kommentar: Här är svarsfördelningen mellan urvalgrupperna särskilt likartad. Dock har Volvoanställda en spetsigare fördelning med större andel som är Mycket tveksam, och därigenom något färre som svarar att de Är ganska tveksam eller Tar helt avstånd. 14

15 Jag känner mig utpekad / misstänkliggjord av att använda alkolås Kommentar: Andra företag är kraftigt överrepresenterad i valet Tar helt avstånd med 71 %, jämfört med de två de två andra grupperna där endast 35 % helt tar avstånd Som passagerare skulle jag uppleva det positivt att taxin har alkolås. Kommentar: Här var alla grupperna helt överrens, inklusive gruppen Taxiförare. 15

16 Det borde vara lag på att ha alkolås på alla fordon. Kommentar: Här är grupperna ganska överrens, men Andra företag är de överrepresenterade i Instämmer helt med 34 % jämfört med de två andra grupperna som tillsammans ligger på 18 %. Andra företag är i gengäld underrepresenterade i Instämmer i stora drag och i Är ganska tveksam Problemet med yrkesförare som kör onyktra är tillräckligt stort för att motivera krav på alkolås. Kommentar: Här är grupperna ganska överrens, med en underrepresentation av Taxiförarna i svaret Instämmer helt. Andra företag är överrepresenterade i gruppen som inte har någon uppfattning. 16

17 Textmeddelandena som visas på instrumentpanelen är hjälpsamma och lätta att förstå Kommentar: Volvoanställda är klart underrepresenterade i gruppen som Instämmer helt, och i gengäld lika överrepresenterade i gruppen som Instämmer i stora drag Det är lätt att förstå hur jag ska använda alkolåset. Kommentar: Volvoanställda är underrepresenterade i gruppen som Instämmer helt och ännu mer överrepresenterade i gruppen som Instämmer i stora drag. 17

18 Sammanfattning av fritext: Här fanns det 22 personer som kommenterat. Fyra av kommentarerna rörde att det var svårt att veta hur man ska blåsa. Cirka hälften tyckte att det var svårt att förstå hur man skulle göra, särskilt när något gick fel. Sex personer tyckte att Alcoguard var svårt att hitta och få loss enheten. Typexempel: Svårt att vet i början var man ska blåsa, hur länge och hur kraftigt. En kortattade quickstart sittande på "alkolåset" är önskavärd! Det är inte speciellt pedagogiskt. Det förutsätter att man läser manualen, vilket man inte ska behöva göra. Det var svårt att hitta alkomätaren och svårt att få loss den under panelen (V50) Om du har haft tekniska problem med alkolåset, beskriv dem här. Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 84 personer. Det är svårt att säga hur många tekniska fel som egentligen beror på fel i handhavande/användbarhet, men mer än hälften av kommentarerna låter som rena tekniska fel. Cirka 85% av kommentarer är relevanta och tyder därför på att det är en stor del som haft någon typ av tekniska problem. Dessa är de vanligaste förekommande ämnena. Typexempel: Felaktigt rött (cirka 12 kommentarer) En gång kunde jag ej återstarta trots att jag kom tillbaka inom stipulerade 30 min. Ngn. gång har det strulat med att den ej accpterar min blåstest. Visade rött flera tillfällen i rad trots att jag inte hade druckit alkohol på 3 dygn, heller inga praliner, spolarvätska eller annat. Vid dåligt väder har det varit problem att starta bilen då alkolåset har indikerat ogiltigt test trots att ingen alkohol har varit med i bilden. Detta skedde ofta vid hög luftfuktighet eller kyla. Vill ibland inte ge godkänt att köra, även när jag INTE har ätit eller druckit nyss. Blåsning (cirka 6 kommentarer) Man måste blåsa luuuungt. Inte ha bråttom... Kyla (cirka 5 kommentarer) Om det var kallt ute fungerade det inte alls förrän bilen var uppvärmd. Står visserligen i instruktionen men hur skall du veta på kvällen att det skall bli så kallt att du skulle haft med dig enheten in? Det har strulat lite någon gång mitt i vintern när det varit kallare än -20 och kupévärmaren inte varit inkopplad. Piper under körning (cirka 5 kommentarer) Jag upplever att den piper och tutar väldigt mycket när jag kör, jag tror att det har med batteriladdaren att göra. Det förekommer att det piper från alkolåset utan någon förklaring på displayen. Kablage gick av (cirka 4 kommentarer) kablaget till laddaren gick av och det dröjde ett tag innan det upptäcktes (hållaren var urladdad), kunde inte starta bilen... Omkontroll (cirka 3 kommentarer) Det har varit problem ibland att den efterfrågar omkontroll flera gånger i rad. Detta uppfattas som påfrestande då man kan behöva blåsa ggr innan det blir ett godkännande. Fick blåsa åtskilliga ggr innan jag fick respons och det upplevde jag frustrerande. Felaktigt grönt (cirka 2 kommentarer) Ngn. gång har jag testat systemet efter att ha druckit vin (2,5 glas)när min fru planerat köra och systemet säger OK. Är det rätt? 18

19 Överföring (cirka 2 kommentarer) Överföringen funkar inte alltid då får man trycka på sänd knappen Efter att ha blåst och fått OK resultat sänds detta inte alltid över till bilen. I vissa fall behövs upp till tre försök att manuellt sända resultatet Om du har några synpunkter på den fysiska placeringen av alkolåset, beskriv dem här Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 44 personer. Cirka 20 personer tycker att att den är svår att hitta första gången, eller som i några av fallen, att placeringen är svår att komma åt. Cirka 15 personer har kommenterat att de tycker placeringen är bra, eller bästa möjliga. Typexempel: Svårt att hitta första gången Placeringen "kanske" skulle var någon annan stans men jag har inget förslag på var. Passar jätte bra där den är monterad man använder sällan den ytan av fordonet Om du har använt andra alkolås tidigare, kan du jämfört med dem se några möjligheter till förbättringar av Volvo Alcoguard Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 37 personer, varav 27 av kommentarerna var relevanta. Inga tycker att Alcoguard är sämre, sex personer tycker att låset lika som konkurrenten och hela 18 personer tycker Alcoguard är bättre än andra alkolås de provat. Några enstaka personer ger förslag på förbättringar som nämns är främst att förbättra tillförlitligheten, någon vill minska serviceintervallen och två tycker att munstycket är för litet eller krångligt Vid installationen av låset gav verkstaden en bra genomgång av hur låset fungerar Kommentar: En stor del av Andra företag hade ingen kontakt med verkstaden och har därför svarat att de inte har någon uppfattning. 19

20 Vid eventuell ytterligare kontakt med verkstaden har jag fått bra hjälp och bemötande Om du tycker att manualen var svår att använda eller inte kunde besvara dina frågor, beskriv dina synpunkter här Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 14 personer. Tre personer tyckte att den kunde vara tydligare. Två personer tycker att det inte ska behövas någon manual. 7 personer hade positiva kommentarer Om du har ytterligare åsikter och synpunkter på alkolås, skriv dem här Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 32 personer. Kommentarerna handlade om många olika områden. Den två mest återkommande kommentarer var att Alcoguard inte upptäckte när de druckit alkolhol samt kommenterar om munstyckena. Några tyckte att intervalltiden på 30 minuter var för kort. Typexempel Systemet är inte tillförlitligt ur alkoholsynpunkt. På midsommarafton var vi 15 personer som testade systemet under kvällen (utan att köra bilen naturligtvis) Känslan från samtliga deltagare var att man kunde dricka en hel del. jag tycker inte man skall ta en droppe sprit vid bilkörning dvs nolltolerans...alkolås generarar felaktiga tankebanor... provat utan att vilja köra, vid tillfälle efter druckit mindre mängd alkohol och blivit förvånad att den fortfarande visar grönt. kan ge fel inställning till körning och dricka. När man inför ett sådant här system är det mycket viktigt att man inte har några barnsjukdomar.sen undrar jag varför man inte kan få detta system tillsammans med Keyless det är ett måste. Sen vore det bra om man kunde få ner själva blås tiden (5 sek) känns väldigt lång tid då man blåser. Den del som håller själva enheten på plats (plasthållaren) är inte helt lyckad det kan ibland vara svårt att få enheten att fästa riktigt när man sätter tillbaka den. I tider med influensa, exempelvis svininfluensan undrar jag hur bra det är att hålla på att blåsa i ett munstycke, dock eget, men ändå. Svårt att hålla reda på munstyckena Varför skall jag som aldrig någonsin haft problem med alkohol och droger, kört påverkad i någon form bli belastad med alkolås? Om jag blir dömd, kan man ta upp den diskussionen. Jag är stark motståndare till alkolås på privata bilar som inte går i yrkestrafik! Principiellt tycker jag att var och en skall ta ansvar för sitt tillstånd vid bilkörning. Är helt emot att alkolås skall finnas på alla bilar. 20

21 skulle vara bättre med ett 2 timmars intervall istället för 30 minuter då man får blåsa lite för ofta nu Intervallen under vilken återstart är möjlig borde ev förlängas något Har du synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem här Sammanfattning av fritext: På denna fråga svarade 12 personer. Det enda kommentaren som fler än en enskild person hade, var att de tyckte att vissa frågor var omvända och fick då förvirrande svarsalterantiv (två personer). 21

22 9.2. Bilaga 2 Enkätfrågor Svarsalternativ Instämmer helt Instämmer i stora drag Är ganska tveksam Är mycket tveksam Tar helt avstånd Har ingen uppfattning/ej aktuellt Frågor 1. Alkolås är ett bra sätt att minska risken att någon kör med alkohol i kroppen. 2. Alkolåstekniken är tillräckligt bra på att avgöra om någon har alkohol i kroppen. 3. Som passagerare skulle jag uppleva det positivt att taxin har alkolås. 4. Problemet med yrkesförare som kör onyktra är tillräckligt stort för att motivera krav på alkolås. 5. Det borde vara krav på att alla tjänstebilar ska ha alkolås. 6. Med alkolås känner jag mig tryggare i att veta när jag kan köra efter att jag druckit alkohol. 7. Jag oroar mig för att alkolåset ska hindra fordonet att starta trots att jag inte har druckit alkohol. 8. Jag tycker att det är fullt tillräckligt med en så kallad alkovarnare, som till skillnad från alkolås enbart varnar föraren om denne passerat laglig gräns. 9. Alkolås är ett bra sätt att minska allvarliga olyckor i trafiken. 10. Alkolås för med sig förseningar eller andra problem. 11. Det borde vara lag på att ha alkolås på alla fordon. 12. Jag känner mig utpekad / misstänkliggjord av att använda alkolås. 13. Textmeddelandena som visas på instrumentpanelen är hjälpsamma och lätta att förstå. 14. Om du på förra frågan svarade att du INTE tycker att meddelandena på instrumentpanelen var lätta att förstå, berätta varför du tycker så (fritext) 15. Det är lätt att förstå hur jag ska använda alkolåset. 16. Om du på förra frågan svarade att du INTE tycker att det var lätt att förstå hur du ska använda alkolåset, berätta varför du tycker så (fritext) 17. Beskriv kortfattat de eventuella tekniska problem du har haft med alkolåset. (fritext) 18. Om du har du några synpunkter på den fysiska placeringen av alkolåset, beskriv dem här. (fritext) 19. Om du har använt andra alkolås tidigare, kan du jämfört med dem se några möjligheter till förbättringar av Volvo Alcoguard? (fritext) 20. Vid installationen av låset gav verkstaden en bra genomgång av hur låset fungerar. 22

23 21. Vid eventuell ytterligare kontakt med verkstaden har jag fått bra hjälp och bemötande. 22. Om du på de två tidigare frågorna INTE tyckte att kontakten med verkstaden har fungerat bra, berätta varför du tycker så. (fritext) 23. Om du tycker att manualen var svår att använda eller inte kunde besvara dina frågor, beskriv dina synpunkter här. (fritext) 24. Har du ytterliggare åsikter och synpunkter på alkolås så skriv dem här: (fritext) 25. Har du synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem här. (fritext) 23

24 9.3. Bilaga 3 Samtliga svar på fritextfrågor 15a Om du på förra frågan svarade att du INTE tycker att meddelandena på instrumentpanelen var lätta att förstå, berätta varför du tycker så: Krångligheten och reaktionstiden i systemet supporterades ej av meddelandena Det borde finnas en kortfattad beskrivning om i vilken ordning föraren skall blåsa starta osv. eftersom ordningsföljden är viktig för att undvika strul, man lånar ju trots allt ut sin bil ibland. Ganska ofta fungerar inte låset när man blåst utan symbol om förvärmning tänds eller inget händer. Har stängt av handkontrollen och provat igen då funkar det. För krångligt skapar bara irritattion när man har bråttom och jag litar inte på att grejorna kommer att hålla framöver. Ibland "låser" sig systemet och det står kanske att "test felaktigt" och "blås i 5 sek". Då kan man få blåsa hur läng och hur många gånger som helst. Vad är felet? Har inte upplevt att jag fått den hjälp som jag behövt via meddelanden på instrumentpanelen. För mig har det alltid slutat med att jag har varit tvungen att ringa till supporten för att få hjälp. Ibland är det oklart vad förvärmning betyder. Jag behöver inte veta vad maskinen gör utan bara veta när det går att blåsa och inte. Jag fick aldrig alkolåset att fungera och den enda texten som visades var "Du måste blåsa i 5 sekunder". Jag använder inte bilen längre. Känns inte tillförlitlig överhuvudtaget Jag har inte använt någon Sun Fleet-bil har inte tänkt på det, tycker inte det är svårt. Man förstår inte alltid vad som avses. För mig är det nog så att jag inte förstår vad det indikerar. För liten text och för mycket text minns inte längre ett meddelande jag fick, nå t om någon kontakt...just då blev jag iallfall osäker på vad jag skulle göra. Men anser det inte vara större svårigheter Har inte sett något meddelande de ger inte tillräcklig information vid problem För liten text Om man fått hjälp en gång är det lätt att förstå, men inte om man aldrig tidigar sett hur man gör. 16a Om du på förra frågan svarade att du INTE tycker att det var lätt att förstå hur du ska använda alkolåset, berätta varför du tycker så: Svårt i början att förstå hur mycket man skall blåsa - det lär man sig snart, men systemet falerade allt för ofta och då TAR DET TID att komma iväg! BLÅSA! hur, hur länge, hur hårt... Vissa äldre/sjuka förare kan ej prestera krävd luftmängd. Alcolås fungerar olika med varierande temp. Alkolås låser ej upp utan förklaring trots fullgod blåsning. En kortattade quickstart sittande på "alkolåset" är önskavärd! Inte helt lätt att förstå hur man skall göra om man försöker starta utan att man blåst. Då låser sig systemet. Ifall testet blir felaktigt, då vet man inte varför eller hur man börjar om. Hade man inte fått en muntlig beskrivning hade det tagit lång tid innan man lyckats starta bilen Det är inte speciellt pedagogiskt. Det förutsätter att man läser manualen, vilket man inte ska behöva göra. Den är placerad på ett dåligt ställe, som för många är svårt att komma åt. Ingen belysning där den sitter ex. Har man glömt att ta med munstycke blir det problem. Detta är också svårt att få dit då det ska vändas på ett speciellt sätt. Enda bra är att den snabbt och effektivt talar om att det är grönt att köra. Har upplevt otydliga instruktioner, från början visste jag inte vilken "dosa" instruktionen avsåg. Svårt från början, men fungerar bättre nu. Det var första gången svårt att förstå hur man skulle hitta och få loss enheten, och att hitta munstycket. Senare har det varit oklart varför det inte fungerat när man blåst och när man skulle blåsa igen. Det var svårt att hitta alkomätaren och svårt att få loss den under panelen (V50) Jag hade problem med att få loss enheten ur hållaren första gången. Tror inte att det är ett konstruktionsfel lika mycket som en informations miss. 24

25 Kan vara svårt att få loss alkolåset! Man kunde gjort instruktionerna lite bättre för förstagångsanvändare. Inte prövat ännu lite svår att ta bort från sitt fäste Svårt att vet i början var man ska blåsa, hur länge och hur kraftigt. Svårt att hitta alkolåset i bilen första gången, och inte helt enkelt att förstå sig på utan personlig instruktion. Att veta hur hårt resp. lagom jag ska blåsa. Det är väl klart att det är enklare utan alkölås Jag har vid några tillfällen fått röd lampa och ingen förklaring varför. Ingen alkohol har intagits de senaste dygnen så det kan ej vara orsak. Efter ett tag gör jag nytt försök och får grön lampa. varför? Saknade tilräckligt tydliga instruktioner och blev (första gången) tvungen ringa supporttjänsten. Även ovana och strul kring det särskilda munstycke som måste ordnas. 17 Om du har haft tekniska problem med alkolåset, beskriv dem här: JAg fick byta ut min första apparat men sedan fungerade det mycket bra alkolåset "svarar" inte. ibland går det inte att starta trots man fått ok. verkar vara känsligt för kyla. sitter inte fast tillräckligt bra i konsolen. Vid uppstarten hade jag problem vid flera tillfällen att få själva blåsningen godkänd. Detta blev mycket bättre efter uppdatering. Efter denna uppdatering inträffade detta enbart vid något enstaka tillfälle. kablaget till laddaren gick av och det dröjde ett tag innan det upptäcktes (hållaren var urladdad), kunde inte starta bilen... Ibland har systemet inte fungerat...pinsamt. Proviva blåbärsoppa gjorde att jag blev 15 minuter försenad till jobbet en dag. En dag lyste den rött när jag endast druckigt vatten. Jag sprutade spolarvätska på rutan om det kan ha påverkat? Ibland hängde sig signalerna och då låg den och blinkade gult, orange el grönt bakom tunnelkonsolen unde ca minuter...enerverande.om det var kallt ute fungerade det inte alls förrän bilen var uppvärmd. Står visserligen i instruktionen men hur skall du veta på kvällen att det skall bli så kallt att du skulle haft med dig enheten in? Det har varit problem ibland att den efterfrågar omkontroll flera gånger i rad. Detta uppfattas som påfrestande då man kan behöva blåsa ggr innan det blir ett godkännande. Ibland var det svårt att få det fungera. Fick blåsa åtskilliga ggr innan jag fick respons och det upplevde jag frustrerande. Allt för ofta fungerade systemet inte trots att man blåste som man skulle. Att sedan komma iväg med bilen efter det tog allt för lång tid pga att man fick stänga av bilen och ibland gick inte det mm mm Jag har ett påpekande och det är att ibland hakar det upp sig, man får ingen grön signal att börja blåsa och då måste man sätta tillbaka alcoguard öppna dörren på nytt och göra om hela blås proceduren. Ganska irriterande Bilen har ej startad vid ett par tillfällen med garanterad nykter förare se tidigare kommentar Man måste blåsa luuuungt. Inte ha bråttom... Jag hr under min testperiod haft en del strul till och från vilket jag förstått delvis berott på min hantering/ordningsföljd på starten av bilen. Viktigt att kund får reda på turordningen för att undvika onödigt strul. jag är faktisk mycket besviken på alkolåset. Efter nästan 9 månader var den trasig, och efter fler tal besök på bilia o nästan två månader har de inte lyckats fixa det än. mvh khosrow En gång kunde jag ej återstarta trots att jag kom tillbaka inom stipulerade 30 min. Ngn. gång har det strulat med att den ej accpterar min blåstest. Ngn. gång har jag testat systemet efter att ha druckit vin (2,5 glas)när min fru planerat köra och systemet säger OK. Är det rätt? att den inte alltid sänt signalen från handenhet till bil att det är ok att starta får trycka på sändknappen manuelt på handenheten. kan bara pipa till i handenhet under körning mestadels när man gör snäva svängar Jag har haft väldigt tidskrävande och relativt stora inkomst förluster genom att hava många besök på verkstaden p.g.a att alkolåset störs troligtvis ut av någon annan slag av frekvens som gör att 25

26 handenheten vägrar att ta emot blåssekvenser och kommunikationen mellan handenhet och bilen fallerar totalt! Än idag när jag är i tjänst så vågar jag inte ha bilen avstängd mer än en halvtimme för jag och mina anställda är tveksam om fordonet kommer att starta vid nästa blåsförsök. Detta medför stora stress moment och verkstaden som har hand om detta (Bilia Sisjön) har inga andra lösningar än att byta ut handenheten (kostsam historia, både för er och mig som droskägare.) Som alternativ så kan jag rekommendera att använda samma kommunikations metoder som Foxguards alkolås har i sina apparaturer för dem fallerar sällan på det men fallerar desto mer på allt annat, annars finns det en annan lösning och det vore att se till så att man kan ha direkt fysiskt kommunikation mellan handenheten och styrenheten (immobiliser enheten(apparaten som startspärrar fordonet) med någon slag av USB kabel, så tappar fordonet kontakten med handenheten så kopplar man in denne kabel som har direkt kontakt utan att tappa kommunikationen. För mer info. ring gärna på mob. nr M.v.h Salvatore Luppino (REB743) Ibland "biter" inte en blåsning och man får manuellt sända blåsningen till bilen via därför avsedd knapp på enheten Problem att den inte laddade i bilen, konsol m laddutrustn fick bytas. Problem vid vissa tillfällen med många blåsförsök innan start godkändes (blås hårdare, längre, du blåser för hårt...). Ingen korrelation till väderlek el liknande som jag kunnat dokumentera. 1) Slutade fungera, åtgärdad på verkstad. 2) Visade rött flera tillfällen i rad trots att jag inte hade druckit alkohol på 3 dygn, heller inga praliner, spolarvätska eller annat. Slutade ladda, Kabelbrott. Fick ej igång bilen vid ett tillfälle. Fick gå förbi alkolåset och sedan kontakta verkstad. tutar när batteriet fullt. Har fått kalibrera eller serva låset oftare än en gång om året. Sist slutade låset att fungera helt två veckor efter det datumet för att kalibrera alkohollåset. Ett par månader sedan fick jag meddelande att service erfordras, vilket var alldeles för tidigt. Under tiden pep och blinkade låset rätt mycket under färden som var väldigt störande. Det tog ca 2 veckor att meddelandet försvann och det blev bra igen. vid kallibrering var det endast en viss dag som det fungerade att ändra på. svårt att få tid, ändå hjälpte bilia mig, så att bilen kom snabbt ut i trafik överföringen funkar inte alltid då får man trycka på sänd knappen Efter att ha blåst och fått OK resultat sänds detta inte alltid över till bilen. I vissa fall behövs upp till tre försök att manuellt sända resultatet. Har fått låset utbytt pga stora problem med den ursprungliga. Det var också stora problem att hitta någon mekaniker som kände till alkolåset detta pga att den ursprungliga mekaniker hade slutat. Problemet med alkolåset var så oförståelsegt och intrassant att det har levererats till berörda för vidare studier. Alkolåset är känsligt för klimatskillnader och är ltie egensinnig vid dessa tillfällen. Och ibland lever låset ett eget liv under tiden jag kör. 4 tillfällen har bilen ej gåtta att starta förrän jag låst bilen väntat och börjat om. ibland har den gett röd signal utan alkohol. Kanske saliv kommit i den. startat efter ett stort antal blåsningar Ganska ofta måste man blåsa trots att det ej gått 30min. När jag varit in på service av alkolåstet så bara några dagar efter kom ett meddelande om att service skulle utföras. Alla lampor blinkar och det låter ganska ofta under körning så kunder undrar vad det är för något. Flera gånger har det hänt att det blir ogiltigt test när man ska ut från tvätthall eller service på Volvo, då får man gå ut ur lokalen och blåsa. Vi har 3 bilar med Volvos alkolås. 2 har dessa problem det tredje fungerar bättre. Vi tycker ändå att dom är bra (sladdlösa, kan blåsa direkt när man sätter sig i bilen då uppvärmning startar när man låser upp, bra placering bakom mitt konsolen.) Vid dåligt väder har det varit problem att starta bilen då alkolåset har indikerat ogiltigt test trots att ingen alkohol har varit med i bilden. Detta skedde ofta vid hög luftfuktighet eller kyla. Blev sittande 30 min en gång utan att kunna starta bilen. Inga problem inte. Var på arbetsplats och utförde materialtest med aceton,saltsyra och azetyl.när jag sedan skulle starta bilen så gick det ej att starta bilen. Provade 5-6 ggr. gick ut och drog fingrana i gräset och vädrade bilen. 5 min senare fick jag igång bilen. Se tidigare not.systemet känns lite för osäkert driftsmässigt Vill ibland inte ge godkänt att köra, även när jag INTE har ätit eller druckit nyss. Det tjutet om alkolåset ibland, det låter som om man har SVT s still bild på. 26

27 Jag upplever att den piper och tutar väldigt mycket när jag kör, jag tror att det har med batteriladdaren att göra. Jag får blåsa flera gånger för att få grönt, detta har hänt vid 5 tillfällen. Har inte kommit på vad jag gör som inte stämmer. ibland när man blåser händer inget inte jag, men den reagerar på munvatten, vilket kan vara dumt. Svårt att begripa hur jag fick ut enheten första gången vintertid tar lite tid blåsningen Det har strulat lite någon gång mitt i vintern när det varit kallare än -20 och kupévärmaren inte varit inkopplad. Men då har jag för mig att bilen själv stängde av alkolåset, kan det stämma? När det var kring -20 minus ute och jag hade varit på besök så kändes det som om det var på håret att alkolåset skulle funka. Måste klara låga temperaturer. Alkolåset har varit "helt dött" och laddare ej tillgänglig. Olika blåskraft på låsen. det enda problemet har varit att få loss alkolåset från konsollen. Svårt att få alkolåset att fungera vid kyla, det tar tid. Fått blåsa 8-10 gånger på raken för att den sagt ogiltig test. Trots att jag var spiknykter. Man blir upprörd och då blåser man för hårt. Första gången hade jag svårt att få ut alkoltestet ut hållaren. Fick rött utslag tre gånger i följd trots att jag inte druckit alkohol. Före jag blåste hade jag druckit lingonsaft och ätit en Extra drops. Lite konstigt är det att alkolåset reagerade på detta... Vid ett tillfälle kunde jag starta bilen och backa ut från parkeringsfickan men fick därefter motorstopp. Därefter kunde bilen inte startas och jag fick köra tillbaka bilen på startmotorn och byta bil (den gick bra). har behövt starta om enheten ibland då blåsningen. inte blivit godkänd den har indikerat att nytt prov ska gå ta men kommunikationen till centralenheten har ej hängt med, efter omstart har det då blivit rätt Jag har fått starta om enheten några gångner för att det varit problem med kontakten mellan enheten och bilen. Inget problem egentligen men alla är nog inte lika smarta som jag... Inga problem Glömmer munstycket, har det ofta i annan jacka. Nybörjarfel Svårt att få loss det från hållaren. Jag blåste på flera olika sätt men ändå så tjöt en varningssignal att jag måste blåsa i 5 sekunder. Jag bytte bil och samma sak hände. Jag kommer aldrig mer att använda mig av bilarna eftersom man inte kan lita på att man kommer iväg på sina inplanerade möten. Jag ringde även supporten men de kunde inte hjälpa mig. det är mörkt i garaget så det är lite svårt att se Ibland fått blåsa flera gånger, samt bryta tändningen och prova igen Ibland måste man blåsa ett tjugotal gånger innan testet blir godkänt.. störigt när man har bråttom den tycker att jag blåser för hårt En gång fungerade den inte. Satte då blåsaren tillbaka i behållaren och då började den blinka sedan gick det. Blåsandet har ibland ej haft lämplig styrka se föregående svar Fel ditsatt av föregående förare - oladdat Munnstycken i plastförpackning bör finnas tillgängliga i bilen. Hygieniskt!! En inblåsning bör gälla för hela resan. Det förekommer att det piper från alkolåset utan någon förklaring på displayen. Oklart hur hårt man ska blåsa. SVårt första gången få loss alkolåset ur hållaren, kräver en viss manöver (att trycka in för att lossa) som inte var intuitiv utan krävde instruktion När det varit kallt i bilen så tar det en stund innan alkolåset kommer igång. det äår ju inte alltid att det finns motorvärmare att tillgå när man är ute och kör i tjänsten. Att det ska kalibreras står det ibland fast det på alkolåset står att det ska ske först om flera månader. Brukar dock funka att blåsa ändå om man trycker på lite olika knappar. blåser för hårt, för löst osv men den fungerar bättre nu än tidigare! Frågan är om jag har lärt mig att 27

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09.

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Alkolås Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Förare som är påverkade av droger eller läkemedel

Läs mer

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Metodik - om genomförandet 3. Kännedom & användning

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Pilotstudie för implementering av alkolås

Pilotstudie för implementering av alkolås Slutrapport Pilotstudie för implementering av alkolås John-Fredrik Grönvall, projektledare Volvo Car Corporation Göteborg 2007-10-20 Vägverkets Diarienummer: EK50A 2004:4861 Slutrapport 1 (13) Sammanfattning...2

Läs mer

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri TRANSPORTSTYRELSEN. BEST NR TS201628. OKTOBER 2016. PRODUKTION: BLOMQUIST & CO. För mer information om alkolås: transportstyrelsen.se Blanketter finns på: transportstyrelsen.se Har du ytterligare frågor,

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00 Tillsammans räddar vi liv Dignita Vi är ett kompetent teknikföretag med lång erfarenhet inom motorbranschen, trafiksäkerhet och designutveckling. Vårt mål är att utveckla högkvalitativa och prisvärda produkter

Läs mer

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 2011-04-12 Till Ålands lagting Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter Huvudsakligt innehåll I denna framställning föreslår landskapsregeringen att det

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, DRIVESAFE

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, DRIVESAFE Instruktionsmanual Alcohol Countermeasure Systems Corp 60 International Boulevard Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA info@acs-corp.com acs-corp.com ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, DRIVESAFE och The Molly

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Vad skiljer olika alkomätare åt? Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riktlinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri INNEHÅLL Vem kan få alkolås? 5 Så fungerar det 7 Så går ansökan till 9 Det här gäller under villkorstiden 11 Vad händer sen? 15 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta.

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

2014-10-16 Författare Jan Erik Svensson. Tränares samt jockey/kusk uppfattning om sättet att värma upp trav kontra galopphäst.

2014-10-16 Författare Jan Erik Svensson. Tränares samt jockey/kusk uppfattning om sättet att värma upp trav kontra galopphäst. 2014-10-16 Författare Jan Erik Svensson Uppvärmning galopphäst kontra travhäst. Tränares samt jockey/kusk uppfattning om sättet att värma upp trav kontra galopphäst. I detta arbete vill jag försöka få

Läs mer

Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25. Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri

Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25. Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25 Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri MHFs roll inom alkoholmätning Att driva opinion om alkolås som tekniskt hjälpmedel för att stoppa rattfylleri

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott

Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott I svenska hamnar ertappas mer än dubbelt så många rattfyllerister som någon annanstans i det svenska vägnätet. Var 185:e fordonsförare

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

MasterPower 12 V 700 A

MasterPower 12 V 700 A Bruksanvisning S MasterPower 12 V 700 A ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety Bruksanvisning för Triplog AlcoTrue Alkomätare For everyone s safety Introduktion Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue använder samma typ av mätteknik som

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon

Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon D-623-2014 Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon Ready When You Are D-99841-2013 D-99861-2013 FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Ett alkolås är ett fordonsmonterat mätinstrument

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) www.vdo.se. Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv 2012-01-11

Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) www.vdo.se. Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv 2012-01-11 Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv och enkel. www.vdo.se Installation av DLD Wide range (GPRS) DTCO DLD Den nya

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 1

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 1 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 1 Kommentarer på inlupp 1. Här kommer några allmänna kommentarer på era inluppar. Först exempel på

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren

Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren D-632-2014 Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren Då andra tillverkare pratar om teknik och siffror, pratar vi om hur enkelt och användarvänligt ett alkolås ska vara. Interlock

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer