Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg"

Transkript

1 FAQ

2 Innehållsförteckning 1 Introduktion Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal Inga signaler går fram för inkommande samtal Det går fram signaler men telefon ringer inte Det är upptaget för inkommande samtal Jag kan inte ringa till utlandet 3 3 Kvalitetsproblem 3 4 Felsökning av terminal 4 5 Fakturering Fullständig samtalsspecifikation Brevavgift Fakturaperioden som finns på specifikationen överlappar perioden från föregående faktura Autogiro Varför får jag inte någon faktura varje månad? Abonnemangsavgiften på fakturan överensstämmer inte med kostnaden för abonnemanget jag valt! 5 Brandvägg Varför är detta ett problem? Kan göra utgående samtal men får ej inkommande Varför fungerar det ibland? Kan ni konfigurera min NAT- brandvägg för IP- telefoni? 6 5 1

3 1 Introduktion Denna guide syftar till att ge en inblick i de vanligaste metoderna för felsökning av kunders IP-telefoni. Även om strävan är att guiden ska vara så utförlig och korrekt som möjligt, är det svårt att på ett begränsat utrymme täcka in samtliga aspekter. 1.1 Kundspecifikt och allmänt Ur vårt perspektiv faller kundens problem inom två ramar: kundspecifika och allmänna. Kundspecifika problem är problem som bara drabbar enskilda kunder och beror i de flesta fall på feltrimmad eller felaktig Internet-förbindelse. Mindre vanligt är att det beror på en trasig telefon eller trasig telefonilåda. Om det senare felet påvisats behöver kund byta ut terminalen. Kommer terminalen från oss och fortfarande omfattas av garantin sker en reklamation av terminalen till oss. Allmänna problem är problem som drabbar samtliga kunder, eller segment av kunder med gemensam felkälla. Problemen kan t.ex. bero på paketförluster i våra interna nät. Den här typen av fel är ovanliga men ger sig ofta snabbt tillkänna då vi på kort tid får in många felanmälningar från kunder som upplever samma typ av problem. Vid allmänna problem förmedlas information om driftstörning. 2 Samtal 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal Detta beror oftast på att terminalen sitter bakom en brandvägg/router som inte är korrekt konfigurerad för IP-telefoni. Vi ansvarar inte för utrustning på internt nätverk och kan inte heller hjälpa till med konfigurationen av denna. För att säkerställa att terminalen fungerar som den ska, anslut denna framför NAT-brandväggen och kontrollera att det går att ringa in och ut. 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte Beror troligtvis på förbindelsen mellan terminalen och telefon. Ofta är det kopplat i port 1 medan samtalet skickas ut på port 2 eller vice versa. Säkerställ att telefon verkligen sitter inkopplad i den phone port som gäller. 2

4 2.3 Det är upptaget för inkommande samtal 1) Terminalen är inte registrerad 2) ATA-box tar ej emot signalering gällande att samtal avslutats/lur lagts på. Kontrollera förbindelsen mellan terminal/ata-box och telefon. Sitter man kopplad via husslinga är detta inte att rekommendera då det kan ge impedansfel. Kontrollera vidare kablar och telefon, prova att byta ut kablar och analog telefon då dessa kan vara felaktiga eller hindra, alternativt ej skicka signal om avslutat samtal. Är terminalen rätt inkopplad? (Finns det ström/sitter sladdarna i?) Fungerar Internet-förbindelse? (Gå in på valfri sida för att kontrollera att denna fungerar.) Prova att starta om terminalen (Starta om och vänta minst 10 min) Får terminalen en IP-adress? (Vilken i så fall? Går det att pinga denna?) Blockerar brandvägg/router SIP-trafiken? (Prova utan brandvägg/router alternativt gör portmappning) 2.4 Jag kan inte ringa till utlandet Detta kan bero på att man slår fel nummer, att det finns samtalsblockeringar, eller ett problem hos någon av de operatörer vi nyttjar för att skicka ut samtal på det publika telenätet. Att man ringt rätt nummer kontrolleras i samtalslista mot det nummer man vill ringa. Detta är en viktig första åtgärd då utlandsnummer tenderar att bestå av många siffror, det är lätt hänt att man missar någon. Huruvida det ligger en samtalsbegränsning, kontrolleras under rubriken samtalsbegränsningar på inställningar i home. 3 Kvalitetsproblem I i stort sett samtliga fall beror samtal med undermålig kvalitet på slutkundsförbindelsen, dvs. förbindelsen mellan terminal och ISP. För att se om det föreligger några problem i förbindelsen kan man själv testa sin Internet-förbindelse via t.ex. bredbandskollen.se. Det vi i vår ände kan göra är att ta dumpar på trafiken för att på så sätt påvisa paketförluster/fördröjningar (som bägge ger upphov till försämrad kvalitet) däremot kan vi inte göra något i vår ände för att komma till rätta med problemet. I de fall då kunder upplever detta brukar vi erbjuda oss att göra en dump på trafiken för att konstatera problemet, därefter tar man detta vidare till sin Internetleverantör med en förfrågan om åtgärd. Fördröjningar/paketförluster kan också uppstå på en felfri Internet-förbindelse om man överbelastar denna. Därför rekommenderar vi brandväggar med stöd för trafikprioritering. Samtalstrafiken kan då prioriteras framför övrig icke tidskritisk data. Börja alltid med att kontrollera hur nyttjande av accessen ser ut. Om man endast periodvis upplever kvalitetsproblem, kan de då sättas i samband med att förbindelsen nyttjas mycket vid dessa tillfällen? 3

5 4 Felsökning av terminal Beroende på fel kan det vara så att endast delar av denna guide är aktuell. Men om inget av de förslag som ges i FAQ är behjälpligt kan en generell kontroll av terminalen vara en lösning. Kontrollera att alla kablar är rätt anslutna till terminal och till uttag o Ström o Nätverk o Headset/telefonlur Kontrollera att enhet får IP och DNS Kontrollera om samtal går att göra ut/in Kontrollera om portmappning i brandvägg är gjort för terminal Kontrollera om terminal är kopplad till husslinga (rekommenderas ej) Om terminal ej är kopplad direkt ut till internet, prova att koppla den publikt Kontrollera om omstart avhjälper problemet Vidare kan LED-lampor på terminalen indikera vilket problem som har uppstått. Gäller det ATA-box bör återställning även testas. Dra ur strömkable, håll in reset-knapp på baksidan, anslut strömkabel, vänta 10 sekunder, släpp reset-knapp. Beroende på vilket fel som upplevs kan andra åtgärder krävas. Detta är de grundläggande steg som behöver kontrolleras innan en reklamation är aktuell. 5 Fakturering 1.1 Fullständig samtalsspecifikation Via dina personliga sidor (Home) kan du under rubriken Fakturor klicka på OCR-nummer och därefter på Visa fullständig samtalsspecifikation för att få en specifikation som återger tidpunkt, längd, kostnad och mottagare för varje enskilt samtal. 1.2 Brevavgift Brevfaktura tar vi ut en avgift för. Om du istället väljer att få din faktura via e-post är detta gratis, det sparar dessutom på miljön! 1.3 Fakturaperioden som finns på specifikationen överlappar perioden från föregående faktura. Det betalningsunderlag som ligger till grund för din samtalsspecifikation kan ta olika lång tid att kommuniceras till debiterande operatör, varför överlapp i samband med faktureringsperioder kan förekomma. Perioden som anges är tidpunkten för det första samtalet på fakturan och det sista. Du riskerar aldrig att bli debiterad för ett enskilt samtal mer än en gång. 4

6 1.4 Autogiro För att dina räkningar ska betalas via Autogiro behöver du skicka in en fullmakt för detta. Under rubriken Support på dina personliga sidor finns en fullmakt i PDF-format, skriv ut, fyll i och skicka in till angiven adress så kommer dina kommande fakturor att betalas via Autogiro. 1.5 Varför får jag inte någon faktura varje månad? Fakturor som understiger 100 kr skickas inte ut, kostnaden för denna period kommer istället att faktureras tillsammans med nästkommande månadstrafik. 1.6 Abonnemangsavgiften på fakturan överensstämmer inte med kostnaden för abonnemanget jag valt! Två vanliga orsaker till detta är: Abonnemangskostnaden beräknas per dag, om detta är din första faktura kan den alltså omfatta fler dagar än en vanlig månadsfaktura. Nedre gränsen för utskick av fakturor är 100 kr, om din faktura en månad inte skulle överstiga detta belopp läggs kostnaden på nästa månadsfaktura som då täcker en längre period. 5 Brandvägg För att använda IP-telefoni med en NAT-brandvägg finns det tre alternativ, nedan listade i den ordning de föredras Använd en NAT-brandvägg med SIP-stöd. Om din brandvägg har SIP-stöd innebär det att den håller reda på vilka anknytningar som finns registrerade på insidan och skickar därför inkommande samtal till rätt terminal. Gör en portmappning för varje anknytning i brandväggen. Terminalen använder sig som standard av port 5060 för att skicka och ta emot meddelanden. Om du har fler terminaler behöver alla vars en unik port, första terminalen på 5060, andra terminalen på 5061 osv. Om du beställt mer är en terminal från oss kommer dessa rätt konfigurerade från början. Vi kan inte hjälpa dig med att lägga upp portmappningar, titta i din brandväggs manual och läs mer på för information om hur det fungerar med din specifika modell av brandvägg. Sätt ner registreringsintervallet på din terminal. Om terminalen registrerar sig med ett kortare intervall än vad brandväggens portar hålls öppna, kommer inkommande samtal att fungera trots att ingen portmappning gjort. Denna lösning rekommenderas dock inte eftersom den ofta inte är helt att lita på. Kortaste registreringsintervall som idag tillåts är 120 sekunder, men kommer i framtiden förmodligen bli längre vilket gör att denna lösning knappast är framtidssäkrad. För information om hur du går tillväga med detta, kontakta din återförsäljare. 5

7 5.1 Varför är detta ett problem? När någon ringer till dig försöker vår växel skicka en signal till din terminal för att den ska bli varse det inkommande samtalet. Eftersom din terminal är registrerad från din NAT-brandväggs publika IP- adress är det till denna vi skickar signalen. Här blir det stopp eftersom brandväggen inte släpper igenom information som inte först efterfrågats från insidan. Din NAT- brandvägg känner dessutom inte till vilken av utrustningen på insidan som ska få informationen. 5.2 Kan göra utgående samtal men får ej inkommande. Din terminal kommer att kontakta vår växel på en viss port, din NAT-brandvägg associerar då terminalens IP-adress med denna port på sin egna publika IP-adress. När växeln skickar svaret på din terminals förfrågan tillbaka till NAT-brandväggens IP-adress på samma port kommer denna ihåg vilket apparat på insidan som väntade på svar på denna port, och skickar signalen rätt. 5.3 Varför fungerar det ibland? Din terminal registrerar sig i vår växel med jämna mellanrum, NAT-brandväggen håller då en port öppen på utsidan till din terminal under en tid, vanligen i storleksordningen 200 sekunder. 5.4 Kan ni konfigurera min NAT-brandvägg för IP-telefoni? Nej, eftersom vi inte levererat din brandvägg kan vi inte heller lämna någon support på den. Det är ditt eget ansvar att se till att din brandvägg fungerar med de tjänster du har för avsikt att nyttja den för. 6

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Installationsguide. - Växellösning från Phonera

Installationsguide. - Växellösning från Phonera Installationsguide - Växellösning från Phonera Välkommen till Phonera! I den här försändelsen får du den utrustning som behövs för att du ska kunna börja använda din växeltjänst. Detta häfte hjälper dig

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

ACNs Digitala telefonitjänst

ACNs Digitala telefonitjänst ACNs Digitala telefonitjänst Allmänt 1. Vad behöver jag för att kunna använda ACNs digitaltelefonitjänst? Du behöver en bredbandsanslutning till Internet med en minsta tillgängliga uppladdningshastighet

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer