Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram"

Transkript

1 Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae, Pekoni 100 Under 500 g/dag: Pikku-Pekoni, Nami-Pekoni, Pekoni 90

2 Snabb och säker tillväxt med Finska Foders Pekoni-smågrisfoder! Dra full nytta av den finländska grisens utmärkta tillväxtpotential genom god vård och lämpliga foder för tillväxtskedet. Det är ekonomiskt lönsamt att försöka uppnå bästa möjliga tillväxt. En god start på tillväxten märks som en god tillväxt under hela slaktsvinsskedet. Med uppfödningsomgångar som växer effektivt och jämnt får man en snabb rotation i svinstallet och bästa täckningsbidraget per svinplats. Finska Foders Pekoni-smågrisfoder är smakliga och lättsmälta. De utvecklar tarmens struktur, ökar motståndskraften och främjar en god tarmhälsa. Sammansättningen hos våra smågrisfoder har justerats ytterligare enligt de senaste kunskaperna och färskaste forskningsrönen. Våra förnyade foder uppfyller allt bättre kraven från det snabbväxande djurmaterialet och den allt effektivare smågrisproduktionen. Vi utvecklade också nya tillväxtmålsenliga smågrisprogram anpassade för olika gårdar. Med ett effektivare och snabbare utfodringsprogram är det möjligt att uppnå en dagstillväxt i tillväxtavdelningen som till och med kan överstiga 550 gram. Med ett måttligt utfodringsprogram som garanterar en säker tillväxt lyckas smågrisutfodringen också under varierande förhållanden. Dra full nytta av en bra gris och Finska Foders effektiva Pekoni-smågrisfoder!

3 Finska Foders Pekoni-smågrisfoder stöder en god tarmhälsa Hälsan börjar i tarmen Ett gott foderintag och omsorg om grisens hälsa garanterar bästa möjliga tillväxt. Finska Foders Pekoni-smågrisfoder är sammansatta och tillverkade med tanke på en god tarmhälsa hos smågrisen. Friska grisar växer snabbt och med ett gott fodernyttoförhållande. Genom att binda skadliga bakterier stöder Progut smågrisens motståndskraft och minskar risken för diarré. Tarmhälsoforskning har visat att foder som innehåller Progut ger bättre tillväxt och fodernyttoförhållande hos smågrisar än andra produkter. (Tabell 2) En godartad tarmmikrobflora hjälper grisen växa! Progut gör foderanvändningen effektiv Tarmmikroberna hos smågrisar bildas först efter födelsen och kan påverkas med god hygien och utfodring. Våra Pekoni-smågrisfoder har en tillsats av Progut -tarmförbättrare som främjar tillväxten av en godartad mikrobflora i grisens tarm. Finska Foders unika Progut är den enda hydrolyserade jästprodukten på marknaden. Den innehåller fler lösliga bioaktiva ämnen som effektivt binder E. colibakterier än konkurrerande produkter (Tabell 1). Fodernyttoförhållande kg/kg 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Bakteriers bindande förmåga (%) Proguts bakteriebindande förmåga är överlägsen Progut A B C Tabell 1. Mängden lösliga bioaktiva ämnen i jästprodukter inverkar på produkternas förmåga att binda E. coli-bakterier. Progut har en bättre förmåga att binda bakterier än konkurrerande produkter A, B och C. (Glykos och Cyflo 2007). 0,0 Kontrolli Progut Tabell 2. Progut förbättrade i hög grad smågrisarnas fodernyttoförhållande efter avvänjningen visar en studie under 21 dagar (Speranda m.fl. 2008). Progut -tarmförbättrare binder skadliga bakterier i tarmen bearbetar sammansättningen hos tarmmikroberna i en nyttig riktning stöder smågrisarnas naturliga motståndskraft och minskar diarrérisken främjar tillväxten hos smågrisarna, fodernyttoförhål landet och livskraften

4 Nyheter och förändringar God aptit sätter fart på tillväxten! Finska Foders Pekoni-smågrisfoders unika sammansättning ökar foderintaget. Ett gott foderintag främjar gristarmens utveckling, så att näringsämnena absorberas effektivt. Grunden för tillväxt hos grisen är ett smakligt förstafoder som stöder tarmens utveckling. Prestarter Pikku-Pekoni har sammanställts för just det tillväxtskedet. En god start på tillväxten märks ända in i slaktsvinsstallet! Med tanke på utvecklingen av smågrisens matsmältningskanal är det viktigt att börja ge fast foder i ett så tidigt skede som möjligt. Det är också viktigt att se till att det finns vatten tillgängligt, eftersom detta förbättrar torrfoderintaget. Om smågrisen äter foder med god aptit, främjas tarmutvecklingen. Genom det tarmludd som finns på tarmens yta absorberas näringsämnena till blodomloppet och vidare ut i organismen. Ju längre luddet är, desto bättre absorberas näringen. Om tarmluddet tillbakabildas ökar risken för avvänjningsdiarré. Ett alltför lågt foderintag är den främsta orsaken till att tarmluddet tillbakabildas, men också avvänjningsstress kan skada luddet. Pekoni-smågrisfodrens ProVillus -egenskap ökar tillväxten av tarmludd och reparerar också uppkomna skador.

5 Pikku-Pekoni har blivit ännu effektivare Finska Foders unika prestarter Pikku-Pekoni har tillverkats av smakliga, lättsmälta och mjölkbaserade råvaror. Pikku-Pekoni rekommenderas redan från en veckas ålder i små givor ofta, så att smågrisen vänjer sig vid det foder och den sammansättning som den ska ha efter avvänjningen. En tidigt inledd Pikku-Pekoni-giva vänjer smågrisens matsmältning vid tilläggsfoder, underlättar avvänjningen och sparar också på suggan, så att hon inte magrar för mycket under digivningen. På det sättet säkrar man också goda smågrisproduktionsresultat också i framtiden. Det förnyade Pikku-Pekoni lockar smågrisen att äta tilläggsfoder redan från späd ålder och ger smågrisen en effektiv start på tillväxten! Det förnyade Multi-Pekoni Mini ger tillväxt! 120 Förnyat Multi-Pekoni Mini ger allt bättre tilväxt Vi förbättrade sammansättningen hos Multi-Pekoni Mini. Det förnyade Multi-Pekoni Mini har i våra studier gett 12 % bättre dagstillväxt (Tabell 3) och 10 % bättre fodernyttoförhållande. Nyheter: Teräs-Pekoni Pikkurae och Nami-Pekoni Den nya produkten Teräs-Pekoni kan man nu få från foderfabrikerna i Seinäjoki, Åbo och Kotka. Teräs-Pekonis unika sammansättning stöder ett gott foderintag. Teräs-Pekoni är alternativet till Multi-Pekoni Mini, om man vill ha god tillväxt. Nyhetsprodukten Nami-Pekoni är ett smågrisfoder som stöder smågrisens tarmhälsa. Den balanserade proteinsammansättningen gör det lättare att lyckas med avvänjningen. Nami-Pekoni ersätter Nami-Nasu. Både Teräs-Pekoni och Nami-Pekoni innehåller Progut -tarmförbättrare liksom de andra Pekoni-smågrisfodren. 115 Relativ tillväxt Premisser för att smågrisar ska växa snabbt: ge Pikku-Pekoni som första foder se till att det finns vatten tillgängligt Multi-Pekoni Mini Multi-Pekoni Mini, förnyade Tabell 3. Med Multi-Pekoni Minis nya sammansättning har man uppnått ökad tillväxt hos smågrisar som väger kg. (Finska Foder 2008). Ett gott foderintag förhindrar avvänjningsdiarré

6 Dynamisk tillväxt enligt målet God tillväxt ger effekt och lönsamhet i produktionen Val av foderprogram påverkar tillväxten och fodernyttoförhållandet hos smågrisarna. Effektiv extra tillväxt och ett gott fodernyttoförhållande ger den bästa avkastningen i tillväxtavdelningen. Fastän foder som ger snabb tillväxt kostar mer, ser man att lönsamheten blir bäst genom effektivitet, då man drar bort foderkostnaderna från den årliga avkastningen. Du hittar det bästa målenliga smågrisfoderprogrammet för gårdens förhållanden genom att pröva olika alternativ. Genom att utfodra smågrisarna enligt tillväxtskedet och med beaktande av gårdens uppfödningsförutsättningar kan man säkerställa en störningsfri avväjning. Egenskaper som stöder varandra som Finska Foders Pekoni-smågrisfoder har gör det möjligt med en enkel och trygg övergång från ett foder till ett annat, skede efter skede. En smågrisfoderlinje som strävar till effektivare tillväxt fungerar bäst under gynnsamma förhållanden i svingårdar, där det inte finns något störande sjukdomstryck och där uppfödningsvillkoren också i övrigt är jämna. En smågrisfoderlinje som ger en måttligare tillväxt fungerar också under varierande förhållanden smågrisens vikt, kg Uppfödningstid i

7 God tillväxt ger lönsamhet Pekoni-smågrisfoder innehåller rikligt med energi för en snabb tillväxt i början och den balanserade proteinsammansättningen stöder för sin del en god tillväxt. Om man effektivt kan använda smågrisens nedärvda tillväxtpotential, är ett effektivt utnyttjande av fodret möjligt och satsningen går inte till spillo. Som slutresultat får man jämna tillväxtavdelningspartier och en god, snabb och jämn rotation i svinstallet. Smågrisarna behöver endast litet av Pikku-Pekoni och Juniori-Pekoni som sammanställts för början av tillväxten. De har dock en betydande effekt både på produktionen och på lönsamheten. Fastän de foder som möjliggör den snabbaste tillväxten kostar mest, uppnår man ändå den bästa lönsamheten med dem tack vare en effektiv produktion. Effektiv produktion lönar sig Med sina smågrisfoder för snabb tillväxt har Finska Foder gjort en undersökning på 200 smågrisar i tillväxtavdelning under ett år och resultatet var 6500 större avkastning jämfört med smågrisfoder för måttlig tillväxt. Effektiv tillväxt och en snabb rotation på djuren ersätter skillnaden mellan foderkostnaderna och förbättrar avkastningen från stallet. Effektivitet och fart i tillväxtavdelningen är värd pengar. Hur mycket betyder fem dagar kortare uppfödningstid för förmedlingsgrisar i ditt företag? över 550 g/dag under 500 g/dag 6500 om året + 5 dagar tillväxtavdelningen 37 dagar 42 dagar

8 Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är över 550 g/dag: Pekoni-smågrisfoder för snabb tillväxt Pikku-Pekoni smågrisens vikt, kg AVVÄNJNING Juniori-Pekoni Multi-Pekoni Mini/ Teräs-Pekoni Pikkurae Pekoni /dag Pikku-Pekoni Förnyad sammansättning förbättrar foderintaget Den unika, inhemska prestartern har utvecklats för utfodring av smågrisar under de första levnadsveckorna. Innehåller rikligt med lättsmälta mjölkbaserade råvaror. Stöder utvecklingen av smågrisens matsmältningskanal. Ger smågrisen bästa möjliga början på tillväxten. Användning: Ges smågrisar under suggan från en veckas ålder till 3 5 dagar efter avvänjningen. Är mycket lämpligt också i grötutfodring. Konsistens: Pehmyt-behandlad minipellet Juniori-Pekoni Det smakliga och energirika avvänjningsfodret möjliggör en kraftig tillväxt. Patenterad sammansättning som stöder en unik utveckling av tarmmikrober, vilket tryggar en störningsfri avvänjning. Användning: Används under dagar efter avvänjningen som enda foder. Konsistens: Pehmyt-behandlad minipellet Multi-Pekoni Mini Förnyad sammansättning förbättrar foderintaget. Påskyndar god tillväxt hos smågrisars efter Juniori-Pekoni. Utmärkt aminosyrasammansättning och rikligt med energi. Sammansättning som stöder ett gott foderintag. Användning: Givan inleds 2 veckor efter avvänjningen, används tills smågrisen väger ca 18 kilo. Konsistens: Pehmyt-behandlad minipellet Teräs-Pekoni Pikkurae Ny produkt! Kan fås från fabrikerna i Åbo, Seinäjoki och Kotka. Ett kostnadseffektivt smågrisfoder av toppkvalitet. Rikligt med tillväxtenergi och balanserad proteinsammansättning: Sammansättning som stöder ett gott foderintag. Användning: Givan inleds 2 veckor efter avvänjningen, används tills smågrisen väger ca 18 kilo. Konsistens: Små pellet Pekoni 100 Planerat för tillväxtavdelningsskedet, ett smågrisfoder som innehåller rikligt med tillväxtenergi. Finslipar tillväxten hos förmedlingsgrisar innan de placeras i uppfödning till slaktsvin. Stadig vägkost för en effektiv rotation! Användning: Används till smågrisar över 18 kilo ända till förmedlingsåldern eller tills de placeras i slaktsvinstall. Konsistens: Pellet

9 Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är under 500 g/dag: Pekoni-smågrisfoder för måttlig tillväxt Pikku-Pekoni smågrisens vikt, kg AVVÄNJNING Nami-Pekoni Pekoni /dag Pikku-Pekoni Förnyad sammansättning förbättrar foderintaget Pikku-Pekoni är det absolut bästa valet för diande smågrisar också i smågrisfoderlinjen för måttlig tillväxt. Bästa möjliga tillväxt uppnås om fodret ges innan Nami-Pekoni tas i bruk. Den unika, inhemska prestartern har utvecklats för utfodring av smågrisar under de första levnadsveckorna. Innehåller rikligt med lättsmälta mjölkbaserade råvaror. Stöder utvecklingen av smågrisens matsmältningskanal. Ger smågrisen bästa möjliga början på tillväxten. Användning: Ges till smågrisar under suggan från en veckas ålder till 3 5 dagar efter avvänjningen. Är mycket lämpligt också i grötutfodring. Konsistens: Pehmyt-behandlad minipellet Pekoni 90 Pekoni 90 som passar utmärkt som startuppfödningsfoder också för slaktsvin säkerställer en jämn tillväxt i den måttliga smågrisfoderlinjen. Fodret har god aminosyraprofil och tillräckligt med tillväxtenergi. Användning: För grisar över 18 kilo. Konsistens: Pellet Nami-Pekoni Ny produkt! Nami-Pekonis milda sammansättning fungerar också i mycket krävande uppfödningsförhållanden. Det innehåller också Progut -tarmförbättrare. Nami-Pekoni ersätter Nami-Nasu. Användning: Givan inleds fjärde dagen efter avvänjningen. Används tills smågrisarna är minst 18 kilo. Konsistens: Mure.

10 Välmående från sugga till smågris Finska Foders suggfoders Emä-Porsas -koncept stöder god tillväxt hos smågrisar. Med en väl vald utfodring och rätt skötsel av suggan under dräktigheten, grisningen och digivningen är det möjligt att det föds en stark och livsduglig smågris som växer ordentligt. Finska Foders smakliga digivningsallfoder som håller tarmen frisk främjar en god mjölkproduktion hos suggan. Progut som tillsatts i digivningsfodren stöder suggans motståndskraft och återhämtning efter ansträngningarna i samband med grisningen. Hos en sugga som har gott hull startar mjölkproduktionen bra efter grisningen. Om smågrisarna får tillräckligt med råmjölk förbättras deras livskraft. Progut som finns i våra suggfoder ökar antalet antikroppar i suggmjölken under digivningen, vilket förbättrar grisarnas motståndskraft och minskar risken för diarré. phcontrol som tillsats i våra suggfoder minskar mikrobmängden i spillningen och förekomsten av urinvägsinfektioner hos suggan och då minskar antalet sjukdomsalstrande bakterier i boxen. Våra suggfoders höga E-vitaminhalter ökar också motståndskraften hos smågrisarna via suggmjölken.

11 Målet är god tillväxt och jämna tillväxtavdelningspartier Tips för god framgång Egna anteckningar: 1. Säkra en lyckad grisning med fiber optimerat dräktighetsfoder och med Pekoni Putkimies. 2. Se till att smågrisarna får tillräckligt med råmjölk och förstajärn. 3. Säkerställ en god mjölkproduktion hos suggan med smakliga digivningsfoder som håller tarmen frisk och med Pekoni Putkimies. 4. Säkerställ att smågrisarna får tillräckligt med mjölk. Suggan borde ha så många fungerande spenar som antalet smågrisar. Vid behov måste man jämna ut kullarna och använda amsugga i slutskedet av digivningen. 5. Standardisera produktionsbyggnadens miljö (hygien, temperatur, ventilation) så att den blir så lämplig som möjligt. 6. Tillräcklig tillgång på vatten ökar smågrisens torrfoderintag. 7. Ge diande smågrisar Pikku-Pekoni. 8. Byt inte foder i samband med avvänjningen. Ha samma sammansättning på fodret före och efter avvänjningen. 9. Avvänj endast friska smågrisar. 10. Välj det av Finska Foders-smågrisfoderprogram som är lämpligt för gårdens förutsättningar och i enlighet med uppfödningsmålen.

12 Låt oss lyckas tillsammans En lyckad utfodring är kännetecknet för en framgångsrik gård. Vi är med till hundra procent när Du vill bygga upp en utfodringsmodell som är optimal för Din besättning och Dina produktionsmål. Vi tar ständigt fram nya produkter och tjänster som hjälper Dig i Ditt dagliga arbete för att nå Dina mål. Vi planerar heltäckande utfodringsmodeller utgående från gårdens förutsättningar, med beaktande av gårdens mål och behov. Agrimarket står till buds med en heltäckande service med alla maskiner, produkter och tjänster som Du behöver för husdjursproduktionen. Allt detta för Din gårds bästa. Ta kontakt med Din lokala försäljare och kom överens om ett möte. kunskap om utfodring, skötsel och djurhälsa samt om Finska Foders egna utfodringsprogram. bekanta dig med Finska Foders produkter på webben. här hittar du kontaktuppgifter till försäljarna och de produkter och tjänster Du behöver för Din gård. 2010

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Foder - utfodring och hälsa

Foder - utfodring och hälsa Foder - utfodring och hälsa Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 3 DIFEBER... 3 FODERGIVA... 3 FODERBYTE... 4 FLYTTNING TILL GRISNINGSBOX... 4 FODRETS SAMMANSÄTTNING...

Läs mer

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Iaktta dina djur! Ledare: Hösten 2010 Hösten 2010 blev igen en tid när vi påminns om instabiliteten i vår västerländska

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #6 2008 Nytt utseende! Nomus ökar sitt fokus på de enskilda lantbrukarna Lidgris - Årets grisföretag i Skaraborg 2008 Satsningen

Läs mer

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning Gyltor Planering av rekrytering och uppfödning INLEDNING Att byta ut suggor mot gyltor är en naturlig del av grisproduktionen och kallas rekrytering. Årligen ersätts ungefär hälften av de svenska suggorna

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

i ekologisk grisproduktion - en handledning

i ekologisk grisproduktion - en handledning Rekrytering i ekologisk grisproduktion - en handledning Innehåll Inledning 3 Vad är avel? 3 Raser 4 Handelsvärde 5 Avelsframsteg 5 Rekryteringsmodeller 6 Inköpt rekrytering 6 Renrasig inköpt kärna 7 Alternerande

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin Har du sett en gris på grönbete? En bökande gris i sin flock med möjlighet att svalka sig i en skön lerpöl? Det är en ovanlig syn tyvärr. Inomhus i trånga, tråkiga boxar på hårt golv blir grisarna uttråkade

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide för hundar av mindre ras MITT ENGAGEMANG

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström Handbok rekryteringsdjur Gris 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se Av Maria Malmström Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations-

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

Svensk producent av djurfoder sedan 1928

Svensk producent av djurfoder sedan 1928 Svensk producent av djurfoder sedan 1928 Fodertradition genom fem generationer... Fodertillverkning har pågått i familjeföretaget Halla Foder AB sedan 1928. Strax utanför Skara, i närheten av den fågelrika

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Mjölkfabriken. En rapport om djuren i mjölkindustrin

Mjölkfabriken. En rapport om djuren i mjölkindustrin En rapport om djuren i mjölkindustrin Mjölkindustrin har som ingen annan djurindustri lyckats skapa en positiv bild av sig själv hos konsumenterna. Det finns en bild av att kor och människor lever i en

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Hemligheterna med att laga nyttig mat

Hemligheterna med att laga nyttig mat Hemligheterna med att laga nyttig mat Presenteras av: www.101kalorier.com/home.html Alla recept under 101 Kalorier! www.101kalorier.com Alla recept under 101 Kalorier! 1 Innehållsförteckning 1. Nyttig

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer