Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa."

Transkript

1 Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt sätt.

2 Alla är inte lika hungriga Finländska kor är gjorda för att mjölka Det stora näringsbehovet i början av mjölkningsperioden kommer alltid som en överraskning, också för kon. Kons ätförmåga utvecklas långsammare än dess mjölkproduktion, och foderkvaliteten är avgörande för att produktionen ska lyckas. Det går inte att förhindra att det blir ett underskott av energi efter kalvningen, men underskottets varaktighet och följder kan påverkas märkbart genom utfodringen. Energiunderskottet efter kalvningen pågår i snitt 3,5 månader efter kalvningen. Fyra månader efter kalvningen börjar mjölkproduktionen så småningom avta, varefter den näring kon använder lätt börjar styras om till ansättning av fettvävnad. Utfodring och foder enligt produktionsfas Kons fysiologi har inte förändrats trots ny teknologi och nya ladugårdsteknik. Utfodring enligt kons produktionsfas är fortfarande det bästa sättet att svara på dess näringsbehov och trygga en god mjölkproduktion, hälsa och fertilitet. I Finska Foders nya behovsbaserad utfodring tas utfodringen enligt produktionsfas till en ännu exaktare, enklare och effektivare nivå. Modellen ger förutsättningar för en avkastning som motsvarar kons produktionspotential. Genom att styra valet av foder enligt kons produktionsfas får du mera mjölk med mindre foder och lägre kostnader. I praktiken behöver gården två separata silor och utrustning som kan portionera ut två olika kraftfoder: ett foder för början och ett för slutet av laktationen. Heltäckande silolösningar från Agrimarket.

3 Kostnadseffektivitet med Finska Foders behovsbaserad utfodring Energi för laktationsperiodens början I fodret för laktationsstarten fokuseras mest på fodrets smaklighet, en mångsidig råvarubas och ett tillräckligt högt energiinnehåll. Med propylenglykol som höjer blodets sockerhalt bibehåller man ett gott foderintag och förebygger ketos. Under laktationsstarten kan kons energitillförsel enkelt förbättras med hjälp av skyddat fett som upptas via tunntarmen. Ett utmärkt foder för laktationsstarten är t.ex. Energia-Krossi: råvarorna stödjer en jämn energitillförsel, ger tillräckligt protein som upptas i tunntarmen och håller blodsockerhalten på en nivå som stödjer fertiliteten. Om samma foder används under hela laktationsperioden kan utfodringen behovsanpassas med ett tillskott av Acetona Energy Power under de första tre månaderna efter kalvningen. Med en effektiv utfodring som motsvarar kons behov under laktationsstarten återhämtar sig kon snabbt efter kalvningen och den negativa energibalansen. Kons fertilitet och egen motståndskraft förbättras. Av ett högkvalitativt kraftfoder avsett för laktationsstarten räcker en mindre dagsgiva än av ett medelmåttigt kraftfoder. Kraftfoderinslaget i foderstaten kan hållas på en lägre nivå, och korna äter också gärna ensilage. Protein för laktationsperiodens slut Det viktigaste vid utfodringen under slutet av laktationsperioden är att proteinhalten står i rätt proportion till energihalten. Energirika kraftfoder under slutlaktationen ger inte samma nytta som i början av laktationen, i stället kan det leda till fettansättning och till att kons normala ämnesomsättning rubbas. Mot slutet av laktationen ökar också ensilagets andel och betydelse för utfodringen och valet av kraftfoder. Med hjälp av patenterad Våmstimulans kan kornas utnyttjande av ensilage och kraftfoder stimuleras och mjölkproduktionen under slutet av laktationen förbättras. Valkuais-Krossi är ett proteinrikt helkraftfoder som är lämpligt för utfodring under slutet av laktationen. En proteinrik foderstat bidrar till att hålla mjölkproduktionen på en hög nivå under laktationens slutskede. Valkuais-Krossi har också måttlig stärkelsehalt. Suomen Rehun tarveruokinta Finska Foders behovsbaserad utfodring: 18 Kalvning Seminering 16 Ensilage fritt Energia-Krossi Valkuais-Krossi Kraftfoder Högkvalitativare allfoder Lättare allfoder Sinperiod Sintidspreparering Stigande mjölkproduktion Behovsbaserad utfodring Slutlaktation Sinperiod

4 Finska Foders mjölkproduktionsgaranti Smakliga råvaror ger lättsmält foder Grundprincipen för Finska Foders nötfoder är ett gott foderutnyttjande, god smaklighet och en balanserad spjälkning i våmmen. Vårt mål är att producera foder som ger god mjölkproduktion och stödjer ett gott foderintag, och som hjälper kon att effektivt producera mjölk av gårdens eget foder. Kons foderintag är den enskilda faktor som mest påverkar den faktiska mjölkproduktionen och mjölkens halter. Kons förmåga att smälta fodret bygger i första hand på våmmen, i tunntarmen upptas främst proteiner och socker. Till Finska Foders nötfoder väljs därför mångsidiga råvaror som spjälks i våmmen med olika hastighet. Mångsidigheten ger fodret god smaklighet, och tack vare att råvarorna, bl.a. Krossi-spannmål, smältbara fibrer och majs, spjälks i olika takt, säkerställs ett jämnt näringsflöde för våmmikroberna. Våmmikrober som får arbeta ostört och balanserat producerar mikrobprotein som har optimal aminosyrasammansättning för kon. Tillskottsfodren tryggar en jämn avkastning också tack vare sin jämna pelletstruktur, som är lika varje dag. Den noggranna blandningen och värmebehandlingen ger fodret en jämn pelletstruktur som säkrar en tillräcklig näringstillförsel för varje ko. Näringsämnena i pelletsen friläggs till våmmen i ett jämnt flöde som råvara för mjölken. Värmebehandlingen i sig förbättrar också kraftfodrets proteinkvalitet, produktionsutbyte och smaklighet. Innovativ produktutveckling för nötfodersektorn i flera decennier: Krossispannmål, valsteknologi Långtidsprocessering Rybsexpellerteknik Maito-programmet för utfodringsplanering Förnyade produktfamiljen Acetona (pat.) Kesä-Krono -foder enligt betets kvalitet Patenterad Våmstimulans Farmarin Sopiva skräddarsydda fodermodeller Foder planerade enligt mängden protein som absorberas via tunntarmen Expander-processering av nötfoder Produktfamiljen Farmari för blandfoderutfodring Målutfodring Naru-projektet Projektet Friska klövar Kronofoderserien enligt ensilagets kvalitet Auto- Krossi robotfoder Finska Foders behovsbaserad utfodring 1980-talets början 1990-talets början 1990-talet 2000-talets år 2006 år 2011 år 2012 början

5 Rätt fodermodell säkerställer mjölkproduktionen En lönsam mjölkproduktion bygger på kostnadseffektivt producerade egna foder och rätt val av tillskottsfoder, utgående från det egna fodrets kvalitet. Man vet att tillskottsfodret kompletterar det egna fodret på ett balanserat sätt när produktionsnivån stiger och besättningen mår bra. Kvaliteten på ditt ensilage måttet på ditt tillskottsfoder Ensilagekvaliteten varierar mest i fråga om smältbarhet samt protein- och fiberhalt. Finska foders tillsatsfoder för nöt har planerats för att komplettera det ensilage man i genomsnitt har i Finland. Det är med andra ord lätt att för varje besättning välja rätt kompletteringsfoder på basis av ensilageanalys. Komplettering av ensilage med olika kvalitet: Ensilage med lågt D-värde: Energirikt och smakligt kraftfoder, hög kraftfodergiva. Sockerhaltigt ensilage och/eller ensilage med låg halt av NDF-fiber: Kraftfoder som är rikt på smältbara fibrer och har måttlig stärkelsehalt, t.ex. Auto-Krossi I. Ensilage med låg proteinhalt, majsoch helsädesensilage: Mångsidigt proteinkoncentrat. Du känner väl till fodersädens kvalitet? Spannmålens energivärde och den mängd spannmål du har att använda är avgörande vid valet av halvkoncentrat. För kon är spannmål framför allt en stärkelsekälla och den viktigaste energikällan för våmmikroberna. Spannmålens stärkelsehalt bestäms för det mesta på basis av dess dess hektolitervikt. Stärkelsehalten påverkar främst spannmålens energivärde och härigenom dess utfodringsmässiga kvalitet för korna. Du får alltid en noggrannare bedömning av kvaliteten på din spannmål med hjälp av spannmålsanalys. Målet gällande foderstatens stärkelsehalt fastställs enligt ensilagets kvalitet och foderstatens mångsidighet. Om ensilaget har tillräckligt hög fiberhalt (NDF över 500 g/kg ts) och det i foderstaten ingår ett mångsidigt kraftfoder som också innehåller smältbara fibrer kan foderstatens stärkelsehalt höjas upp till 170 g/kg ts Mjölkens halter och kons konditionsklass påverkas direkt genom att foderstatens stärkelsehalt är tillräckligt hög. En ensidig och fiberfattig foderstat med hög stärkelsehalt medför risk för våmförsurning. Undersökningar visar att sur våm ökar risken för inflammationer, även om våmsurheten är latent.

6 För en lyckad behovsutfodring För de bästa högavkastande besättningarna enligt produktionsskede Energifoder för laktationsstarten Proteinfoder för laktationsslutet Energia-Krossi Valkuais-Krossi NYHET! Fodret är framtaget för mycket högproducerande kor Konsistensen gör att energi friläggs i jämn takt Förbättrar protein- och fettproduktionen Rikt på rybsprotein av hög kvalitet, ökar mjölkproduktionen Tillsammans med en riklig ensilageutfodring stödjer fodret en jämn, hög produktion under slutet av laktationen Energi 13,3 MJ/kg ts AAT 122 g/kg ts Råprotein 21 % ts Energi 12,6 MJ/kg ts AAT 124 g/kg ts Råprotein 22,9 % ts Stärkelse 23 % ts För en kostnadseffektiv utfodring enligt kornas produktionsfas Energifoder för början av laktationen Proteinfoder för slutet av laktationen Voima-Krossi NYHET! Lypsy-Krossi Energirikt allfoder som stödjer en hög produktion Energi för mjölkproduktion från skyddat fett Högkvalitativt och förmånligt basfoder Mångsidig och balanserad sammansättning Energi 12,7 MJ/kg ts AAT 118 g/kg ts Råprotein 21 % ts Energi 12,3 MJ/kg ts AAT 112 g/kg ts Råprotein 19 % ts

7 Auto-Krossi-foder är ett smakligt tillskott till ensilage vid automatutfodring Ensilageintag Utmärkt ensilage Medelmåttigt ensilage Sämre ensilage Ensilagets utfodringsindex över 110 Ensilagets utfodringsindex Ensilagets utfodringsindex under 105 Auto-Krossi I Auto-Krossi II Auto-Krossi III Komplement till ensilage med god smältbarhet och låg fiberhalt Ett säkert komplement till gott ensilage Ett effektivt komplement till ensilage med sämre smältbarhet eller smaklighet Smältbara fibrer, måttlig stärkelsehalt och Krossi-spannmål som stödjer en balanserad våmfunktion Sammansatt för god mjölkproduktion, favorit i högproducerande besättningar Tillräckligt med mineraler och spårämnen för högproducerande kors behov Främjar kornas hållbarhet Tillsatt biotin som främjar klövhälsan Energi 12,7 MJ/kg ts AAT 113 g/kg ts Råprotein 20 % ts Juha och Virpi Manninen i Kalajoki utfodrar sin 43 kor stora besättning med Auto-Krossi II och har en medelproduktion på över kilo. Auto-Krossi II har visat sig vara ett bra allfoder som ger mycket mjölk. Korna har tyckt om fodret och det har fungerat klanderfritt i automaten, säger paret Manninen. Energi 12,9 MJ/kg ts AAT 118 g/kg ts Råprotein 20,5 % ts Energirikt kompletteringsfoder för effektiv mjölkproduktion Propylenglykol och skyddat fett ger lätt upptagbar tillskottsenergi Energi 13,1 MJ/kg ts AAT 120 g/kg ts Råprotein 21% ts

8 Krono-allfoder enligt kvaliteten på det inhemska ensilaget Att byta produkt inom Krono-serien är tryggt: alla produkter har liknande råvarubas. Rätt produkt väljs enligt ensilagets skördestadium. Ensilageintag Tillskott till utmärkt ensilage Tillskott till normalt skördat ensilage Tillskott till sent skördat ensilage Tillskott till mycket sent skördat ensilage Krono I Krono II Krono III Krono IV Ensilagets D-värde > 680 g/kg ts Råprotein > 150 g/kg ts Ensilagets D-värde g/kg ts Råprotein g/kg ts Ensilagets D-värde < 670 g/kg ts Råprotein g/kg ts Ensilagets D-värde < 650 g/kg ts Råprotein > 130 g/kg ts Effektiverar användningen av egna foder i utfodringen Smakliga, mångsidiga råvaror För effektiv, kraftfoderdominerad utfodring Rikligt med rybsprotein och aminosyran histidin Energin från våmvänlig Krossi-spannmål kompletterar ensilaget Fungerar fint som komplement till ensilage även om ensilagekvaliteten varierar Mångsidigt med smältbar fiber som komplement till ensilaget För högklassig mjölkproduktion Energi 12,3 MJ/kg ts AAT 112 g/kg ts Råprotein 19 % ts Energi 12,5 MJ/kg ts AAT 114 g/kg ts Råprotein 20 % ts Energi 12,7 MJ/kg ts AAT 118 g/kg ts Råprotein 21% ts Energi 12,8 MJ/kg ts AAT 122 g/kg ts Råprotein 23 % ts

9 Med Våmstimulans främjar du omvandlingen av foder till mjölk! Finska Foders patenterade Våmstimulans ökar mikrobernas antal och aktivitet. När våmaktiviteten effektiveras bildas det mera mikrobprotein och propionsyra som energikälla för kon. I praktiken har Våmstimulans ökat mjölkproduktionen på gårdarna med 2,0 kilo/ko per dag under hela laktationsperioden. Med gott ensilage Med lätt spannmål Med god spannmål Mainio-Krossi Puhti-Krossi Top Oiva-Krono Top Effektivt helkraftfoder för gott foderutnyttjande Halvkoncentrat som innehåller stärkelseenergi Halvkoncentrat med låg stärkelsehalt för hög produktion Mångsidig, råvarusammansättning för hög produktion Minskar metanbildningen, förbättrar produktionens effektivitet Kompletterar sammansättningen hos lätt och havredominerad spannmål Optimalt med energi från flera råvaror Effektiverar tillgodogörandet av spannmål Kompletterar spannmål med hög hektolitervikt och stort korninslag Möjliggör riklig användning av spannmål Stödjer ett gott foderintag och god mjölkproduktion Energi 12,6 MJ/kg ts AAT 114 g/kg ts Råprotein 20 % ts Energi 12,6 MJ/kg ts AAT 134 g/kg ts Råprotein 26,5 % ts Energi 12,5 MJ/kg ts AAT 135 g/kg ts Råprotein 26,5 % ts Teppo Salminens besättning i Kymmenedalen har utfodrats med Puhti-Krossi Top-halvkoncentrat i snart ett år. Medelproduktionen hos gårdens 60 kor har stigit till 9500 EKM kg/år och fettprocenten är goda 4,37 %. Produktionen började stiga genast när vi bytte till Puhti-Krossi Top och har nu stabiliserats på en god nivå. Tidigare hade vi problem med låg fetthalt, men efter att vi bytte till Puhti-Krossi har också det problemet rättats till, berättar Salminen.

10 Modeller för gårdar som gått in för produktivitet Stärkelsefattiga Krono-halvkoncentrat fungerar bäst i foderstater tillsammans med tung och stärkelserik spannmål, som t.ex. korn. Mängd spannmål Mängd halvkoncentrat Mångsidigt komplement till gårdens egna foder Proteintillskott till gårdens egna goda foder För högproduktiva besättningar Krono 135 Top Krono 29 Top NYHET! Krono 145 Top NYHET! Populärt, funktionssäkert halvkoncentrat Mycket rybsprotein som är mest optimalt för kon Ger kontroll över foderstatens stärkelsehalt Proteinrik produkt, en liten bruksdos räcker Propylenglykol som stödjer produktionen Energi 12,4 MJ/kg ts AAT 136 g/kg ts Råprotein 26,8 % ts För utfodring av besättningar med en hållbar och hög produktion som mål Lättsmält tillskottsenergi från propylenglykol och skyddat fett Tillräckligt D- och E-vitamin för högproducerande kor Biotin som stärker klövarna Energi 12,2 MJ/kg ts AAT 139 g/kg ts Råprotein 29 % ts Energi 12,8 MJ/kg ts AAT 145 g/kg ts Råprotein 28,5 % ts

11 Vi höjer halterna med stärkelserika halvkoncentrat Krossi-halvkoncentrat fungerar bäst vid utfodring tillsammans med havredominerad och/eller lätt fodersäd. Mängd spannmål Mängd halvkoncentrat Med fodersäd med stort inslag av havre För högproduktiva besättningar Krossi 125 Top Huippu-Krossi Top Kompletterar lätt fodersäd på ett balanserat sätt Passar med en måttlig spannmålsgiva för att göra foderstaten mångsidigare Krossi-spannmål och en hög halt av smältbara fibrer effektiverar verkningen hos gården egna foder Biotin och propylenglykol tillsatt Säkerställer toppavkastning med lätt spannmål Rikligt med energi från flera olika källor bl.a. vete, melassnitsel, skyddat fett, propylenglykol Lätt upptagbart mineral- och spårämnestillskott Energi 12,5 MJ/kg ts AAT 132 g/kg ts Råprotein 25 % ts Energi 13,1 MJ/kg ts AAT 140 g kg ts Råprotein 27,4 % ts Finska Foders rejäla proteinkoncentrat Krono Tiiviste 35 Farmarin Rypsi Rybsbaserat koncentrat med hög proteinhalt NDF-fibertillskott Selen och kalcium tillsatt Melassbehandlat, dammfritt rybskross Jämn kvalitet, värmebehandlat Hygieniskt Energi 11,6 MJ/kg ts AAT 160 g/kg ts Råprotein 34,5 % ts Energi 11,7 MJ/kg ts AAT g/kg ts Råprotein 35 40% ts

12 Låt oss lyckas tillsammans! Kännetecknet för en framgångsrik gård är en lyckad utfodring. Vi är med till hundra procent när du vill skapa en utfodringsmodell som är optimal för din besättning och dina produktionsmål. Vi tar ständigt fram nya produkter och tjänster som hjälper dig i dtit dagliga arbete att nå dina mål Vi planerar heltäckande utfodringsmodeller utgående från gårdens förutsättningar, med beaktande av gårdens mål och behov. Från Agrimarket får du en heltäckande service med alla maskiner, produkter och tjänster som du behöver för husdjursproduktionen. Allt detta för din gårds bästa. Ta kontakt med din lokala försäljare och kom överens om ett möte. kunskap om utfodring, skötsel och djurhälsa samt om Finska Foders egna utfodringsprogram. bekanta dig med Finska Foders produkter på webben. här hittar du kontaktuppgifter till försäljarna och de produkter och tjänster du behöver för din gård. Obs: Du kan beställa foder och andra produktionsförnödenheter för jordbruket också från Agrimarkets Nätbutik! 2012

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

utfodringslösningarna

utfodringslösningarna Klart effektivaste utfodringslösningarna för din gårds bästa! LÅGT OPTIMALT IFE- VÄRDE HÖGT IFE-värdet förnyar vår uppfattning om utfodringens effektivitet Varför ger en foderstat god avkastning utan problem?

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Finska Foders. nötkreatursfoder

Finska Foders. nötkreatursfoder Finska Foders nötkreatursfoder garanterar framgång för din gård 1 Finska Foders stora och högklassiga nötfodersortiment Finska Foders heltäckande nötfodersortiment har utvecklats för att förbättra den

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Primo mjölknäring Primo Kasvatus -foder Mineraler för köttnöt Komponenter för blandfoder till köttnöt En bra tillväxtstart för kalven ger resultat

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar 2015 A-Foder Utfodrar det bästa Nötfoderguide A-Kalv Foder och utfodringslösningar A-Mjölk Foder och utfodringslösningar Nötfoderguide Mjölkgårdens foder och utfodringslösningar... 4 Dessa tre får du inte

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare -utfodringsprogram från kalv till hundratonnare 1 Målet är en hållbar och produktiv ko En frisk kalv är pigg och nyfiken Det har länge varit känt att kvigor som kalvar i 4 5 månaders ålder enligt statistiken

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

10 år. Vägkost för tillväxt. A-Foder. A-Foder. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering

10 år. Vägkost för tillväxt. A-Foder. A-Foder. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Längre betalningstid med Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Nöt A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finansieringstjänsten

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Elisabet Nadeau Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Michael Murphy Lantmännen Vallkonferens

Läs mer

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Maj 2005 Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Sammanställt av NorFor projektgrupp 1 Inledning I dagens fodervärderingssystem finns flera svagheter som har beaktats vid utvecklingen

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Nötgårdens foder-abc. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi

Nötgårdens foder-abc. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering A-Foder Nöt A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finasieringstjänsten får du de produkter

Läs mer

Fullfoder till mjölkkor

Fullfoder till mjölkkor Fullfoder till mjölkkor Renodlat fullfoder Fullfoder kallas TMR (Total Mixed Ration) på engelska och är i sin ursprungliga form definierat som att alla fodermedel utom vattnet blandas till en homogen blandning

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Foder- Meny. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. Nötgårdens. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi

Foder- Meny. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. Nötgårdens. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Nöt A-Foder Nötgårdens Foder- A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finansieringstjänsten

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1 OM DET BLIR FEL Fryspunkt Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Inledning Hur skiljer sig kvalitetsegenskaperna åt mellan käringtand, cikoria och våra vanliga klöverarter? Hur fungerar dagens vallskördeprognoser

Läs mer

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein Pekka Huhtanen SLU / NJV Innehåll Inledning Protein foder Grovfoder protein N-gödsling Konservering metod (hö vs. Ensilage) Kvalitet av

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Innehållsdeklaration Hästens Skafferi En produktguide från Svenska Foder Råvaror Näringsinnehåll, per kg Foderjäst* Linfrökaka Svarthavre Havre Korn Vetekli Lusernpellets Sojamjöl Foderkalk Energi, enl

Läs mer

Svensk djurhållning utan soja?

Svensk djurhållning utan soja? Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning

Läs mer

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)

Läs mer

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson Kjell Martinsson Kjell Martinsson, SLU NJV Grovfodercentrum Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder Del 2 Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder, 11 mars 2009 i Jakobstad Sammandrag

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4 Utfodring av suggor Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 FODER.2 SINSUGGOR 2 DIGIVANDE SUGGOR..3 UTFODRING...4 SINSUGGOR 4 DIGIVANDE SUGGOR..6 1 Foder En modern hybridsugga

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat.

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi börjar med en tillbakablick på kors naturliga livsstil. Då födde korna sina

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg Equilac - Mjölkersättning till föl Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk. Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat

Läs mer

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering.

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. Öka din förtjänst Planera och delbetala HP-Massa i Plansilo HP-Massa i Hårdpack HP-Massa i Rundbalar Forskningsrapport Sid. 2-3 4 5-9 10-11 12-13 14-15

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Beskrivning av försöket Faktaruta. Definitioner och analyser NDF: ADF: ADL:

Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Beskrivning av försöket Faktaruta. Definitioner och analyser NDF: ADF: ADL: Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Maria Mehlqvist och Margareta Emanuelson, Svensk Mjölk, 27315 (översättning av dansk artikeln, se referens nedan) I en dansk studie har man jämfört

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN en dokumentation från KRAV-mjölkgårdar i Östergötland Sammanställd av Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby, Askeby 590 62 Linghem Skriften är finansierad av EU och

Läs mer

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Slutapport från ett projekt finansierat av Jorbruksverkets bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt avseende miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala På 4 försöksplatser under totalt 12 försöksår inom Animaliebältet och

Läs mer

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Tumregler 1% ökad råproteinhalt i foderstaten ökar kväveförlusterna med 10 kg N per ko och

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Foderstatsparametrar

Foderstatsparametrar Foderstatsparametrar Energibalans Vombelastning AAT/NEL AAT-balans PBV Vomn Råprot Fettsyror Fyllnadsvärde Vomn NDF Tuggningstid Kicki Markusson Emma Rudberg Eva-Maria Lidström 2008 (Uppdaterad 2010-04-25)

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Att snabbt få igång en fungerande produktion i de nya byggnaderna är A och O för lönsamheten. Det är därför viktigt att redan från start skapa rutiner för att följa upp produktionen och att

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

Enzymer och fiberfraktioner

Enzymer och fiberfraktioner Enzymer och fiberfraktioner i slaktkycklingfoder, Institutionen för husdjurens utfodring och vård Innehåll # Vad är fiber? # Hur påverkar fiber kycklingen? # Vad är enzymer? # Hur påverkar enzymer kycklingen?

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Hästguide För ägare, tränare och uppfödare.

Hästguide För ägare, tränare och uppfödare. Hästguide För ägare, tränare och uppfödare. Till läsaren För att hästen skall må bra måste den utfodras på rätt sätt och enligt sitt näringsbehov. Syftet med den här guiden är att ge hästägare, tränare

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Varför fodra med Dynavena? Och vad innehåller Dynavena Mycket hög smältbarhet. Eftersom fodret inne h ål ler ångkokt spann mål med mycket natur

Läs mer

MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL

MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL Nappa på vårens Melli-erbjudande. Om du köper 1 000 kg Melli, får du ett set med tre stiliga t-skjortor eller en slitstark bilklädsel för två sitsar.

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

Dikor Götala. Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm. Annika Arnesson och Frida Dahlström

Dikor Götala.  Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm. Annika Arnesson och Frida Dahlström Dikor Götala Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm Annika Arnesson och Frida Dahlström www.slu.se/husdjurmiljohalsa Mixat foder eller separat utfodring? Foto: Annika Arnesson Syftet

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer