Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 30 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Rådgivare, praktiker Nummer (ISBN, ISSN) ISSN Denna skrift (rapport, artikel, examensarbete etc.) är hämtad från VäxtEko, databasen som samlar fulltexter om ekologisk odling, växtskydd och växtnäring. Utgivaren har upphovsrätten till verket och svarar för innehållet.

2 Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk Råd i praktiken Jordbruksinformation

3 Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk Vad påverkar mjölkens sammansättning? Mjölkens sammansättning påverkas av ras, årstid, laktationsstadium, laktationsnummer och utfodring. Om man jämför ekologisk och konventionell produktion är det utfodringen som skiljer mest mellan de två produktionsgrenarna. I ekologisk produktion är råvarutillgången begränsad när man ska sätta samman kraftfoderblandningarna, dessutom är målet att korna ska beta så mycket som möjligt under sommarhalvåret. Du har goda möjligheter för att påverka fetthalten i mjölken genom utfodringen. Fodret kan påverka fetthalten upp till en hel procentenhet. Det är svårare att påverka proteinhalten genom utfodringen. Fodret kan bara ändra proteinhalten i mjölken i storleksordningen plus/minus 0,2 procentenheter. Inne - hållet av laktos (mjölksocker) påverkas i stort sett inte alls av utfodringen. Flera ekologiska mjölkproducenter har upplevt att proteinhalten i mjölken har minskat när de ger korna 100 % ekologiskt foder. Historiskt sett är låga fetthalter under sommarmånaderna ett faktum. En produktion baserad på ett högt betesintag verkar öka problemet med låga fetthalter speciellt om besättningen har anlag för låga fetthalter. Nedan diskuteras enstaka faktorers påverkan på mjölkens fett- och proteininnehåll, men 2 sammansättningen avgörs av komplicerade samspel mellan avel, utfodring och driftledning där mycket fortfarande är oklart. Generellt kan man konstatera att fett- och proteinhalterna minskar när avkastningen ökar. Besättningar med anlag för låga halter av fett och protein i mjölken är mer känsliga för fodermedel som ger lägre fett- och proteinhalter. Fibrerna påverkar fettinnehållet Grovfoderandelen i foderstaten nämns ofta som den viktigaste faktorn för att påverka fetthalten i mjölken. I ekologisk mjölkproduktion utfodras korna med högre grovfodermängder än i konventionell mjölkproduktion. Statistik visar att fetthalterna generellt ligger på en lägre nivå i ekologisk produktion. Under danska förhållanden har fetthalten i ekologisk mjölkproduktion varit 0,15 till 0,25 procentenheter lägre än i konventionell produktion med störst skillnad under sommarmånaderna juni och juli. Eftersom dagens grovfoder ofta har hög kvalitet och stor andel baljväxter är grovfodernivån en osäker parameter för att styra mjölkens fetthalt. Fibernivån och fiberkvaliteten är ett bättre mått på vad som styr mjölkens fetthalt. Klövergräs som är stommen i den ekologiska foderstaten innehåller generellt en mindre andel fibrer än rent gräsensilage. Fiber - innehållet (NDF) är i storleksordningen procentenheter lägre i klöver jämfört med i gräs. Fibrerna i klövern har en högre smältbarhet än gräsen då baljväxterna innehåller mera pektin. Lättsmälta fibrer bidrar till högre produktion av propionsyra i förhållande till ättiksyra i våmmen. Detta ger en signal till kon att producera en större mjölkmängd med lägre fettinnehåll.

4 Bete och fetthalten Oberoende av hur mycket kon betar är fetthalten lägre under sommarhalvåret än under stallsäsongen, vilket sannolikt kan förklaras med högre temperaturer. Högre temperaturer gör att korna äter mindre och i synnerhet att korna äter mindre grovfoder. Spätt bete innehåller relativt stora mängder fleromättade fettsyror vilket är grundstenarna för produktionen av CLA (konjungerad linolsyra). CLA anses vara ett ämne som kan motverka flera cancerformer. Innehållet av CLA är högt i ekologisk mjölk under sommarhalvåret. CLA minskar också produktionen av fett i juvret. Omättat fett från t. ex. raps har en liknande effekt i foderstaten, nämligen att öka CLAmängden men minska fetthalten. De positiva hälsoeffekterna av CLA står därmed i ett motsatsförhållande till önskade höga fetthalter i mjölken. Åtgärder för att motverka låga fetthalter: Öka fibermängden i foderstaten. - Ge helsädesensilage, hö och senskördad gräsdominerat vallensilage. De är bra fiberkällor. - Tänk på fiberkvaliteten. Är vallfodret klöverrikt ökar fibersmältbarheten blanda klöverrika partier med andra grovfoderslag. Ge långstråigt foder. Det ökar fetthalten jämfört med korthackat foder. Tänk igenom betesstrategin. - Flytta om möjligt korna mellan beten med olika klöverhalt. Ge korna tillgång till strukturfoder dygnet runt. Du kan behöva justera ner kraftfodrets innehåll av omättat fett. - Stora mängder raps kan sänka fetthalten. Energiintaget viktigast för proteininnehållet Om du kan öka kons energiintag ökar i de flesta fall proteininnehållet i mjölken. Detta beror på att den mikrobiella proteinsyntesen förbättras. Vid låga proteinhalter är det bra att öka energikoncentrationen i foderstaten (MJ/kg ts). I den ekologiska foderstaten kan du göra detta genom att öka spannmålsmängden, öka andelen vallfoder med högt energiinnehåll, öka andelen ensilagemajs eller öka mängden fodersockerbetor. Generellt stiger proteininnehållet i mjölken om du ger korna mer kraftfoder. I tider när kraftfoderpriserna är höga kan det vara ekonomiskt motiverat att ge korna mindre kraftfoder, men detta kan sänka mjölkens proteininnehåll. Se upp med låga kraftfodergivor om besättningen redan har låga proteinhalter. Om foderstaten innehåller mellan 15 och 23 % råprotein påverkas inte mjölkens proteininnehåll. Om foderstaten innehåller lite protein (<15 % råprotein) kan mjölkens proteininnehåll minska. Detta beror på att vommens mikrober får för lite protein. Ureahalten i mjölken är då låg (1 2,5 mm/l). I detta fall måste du öka råproteininnehållet i foderstaten genom att ge korna ett vallfoder med mer råprotein eller genom att höja proteinhalten i kraftfodret, till exempel ge mer trindsäd eller rapskaka. Tips i utfodringssituationen för att motverka låga proteinhalter: Öka energiintaget. - Ge bättre vallfoder med högt energiinnehåll. En tumregel är att när energiinnehållet i vallfodret ökar med 1 MJ går proteinhalten upp med 0,1 procentenhet. - Ha mer spannmål i foderstaten. Vete och rågvete har högst energikoncentration. - Se över kraftfodergivorna högre nivåer ökar proteinhalten. Se dock upp så att andelen kraftfoder inte överstiger de andelar som är tillåtna i ekologisk produktion. Vid låga råproteinhalter (< 15% av ts). - Öka mängden klöverrikt vallfoder. - Öka råproteininnehåll i kraftfodret (mera trindsäd, raps etc.). 3

5 Text och foto: Niels Andresen, Jordbruksverket Jordbruksverket Jönköping Tfn vx E-post: Webbplats: ISSN JO08:30

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion en litteraturöversikt Gun Bernes, Kjell Martinsson Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Bakgrund I denna litteraturstudie görs en genomgång

Läs mer

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur?

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? 100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? Ingela Löfquist och Viktoria Andersson, 2006 Hushållningssällskapet Kristianstad 044-22 99 00 Detta material är producerat inom det svenska

Läs mer

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Methane emissions from dairy cows fed high levels of forage av Rebecca Danielsson Institutionen för husdjurens Examensarbete 282 utfodring

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Feeding of dry or soaked whole barley, rape seed, field bean and pea - effects

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet FOTO: CHRISTINA FORLIN På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet Idisslare är skapta för att äta grovfoder. Sedan fem år sker slutuppfödningen med enbart

Läs mer

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Beef production with Charolais heifers using seminatural grasslands Examensarbete av: Johanna Bengtsson Handledare: Anna Hessle Sveriges

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Augusti 2005 Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Sammanställt av NorFor projektgrupp Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Modellstruktur... 3 3. Indata... 4 Uppgifter om djur och

Läs mer

Analysresultat för. Ålder: glenn@outsideonline.se. DinDNA Genanalys Alchemy Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm.

Analysresultat för. Ålder: glenn@outsideonline.se. DinDNA Genanalys Alchemy Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm. Analysresultat för Genetisk analys utförd för: Datum för analys: Ålder: Längd: Vikt: BMI: E- post: Glenn Mattsing 26-06- 2013 34 196 cm 86 kg 22.4 glenn@outsideonline.se Hej! Här kommer ditt resultat av

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 I det här numret bjuder vi på 12 extra sidor där du får tips på hur du kan öka produktionen av protein på den egna gården. Hemmaodlat protein kan ge lägre foderkostnader

Läs mer

Foder - utfodring och hälsa

Foder - utfodring och hälsa Foder - utfodring och hälsa Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 3 DIFEBER... 3 FODERGIVA... 3 FODERBYTE... 4 FLYTTNING TILL GRISNINGSBOX... 4 FODRETS SAMMANSÄTTNING...

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar Frisk och produktiv hela livet Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper

Läs mer

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Den här broschyren ger översiktlig och grundläggande information om nötkreatur, betesdrift och faror som kan hota djuren på betet. Det

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande Ylva Odelberg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INTRODUKTION... 3 SYFTE... 4 FRÅGESTÄLLNING... 4 MATERIAL OCH METOD...

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång Anders H Gustafsson Christer Bergsten Jan Bertilsson Cecilia Kronqvist Helena Lindmark Månsson

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Far pa bete.qxd 06-09-11 09.50 Sida 1 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006

Far pa bete.qxd 06-09-11 09.50 Sida 1 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006 Får på bete Den här skriften ger dig grundläggande information om betesmarker, olika fårraser, skötselrutiner från vår till höst liksom kunskap om risker för störningar

Läs mer