Finska Foders. nötkreatursfoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finska Foders. nötkreatursfoder"

Transkript

1 Finska Foders nötkreatursfoder garanterar framgång för din gård 1

2 Finska Foders stora och högklassiga nötfodersortiment Finska Foders heltäckande nötfodersortiment har utvecklats för att förbättra den finländska mjölkgårdens vardag. Produktguiden innehåller foder för varje gård, både för toppproduktion och för optimering av produktionsekonomin. I vårt produktsortiment ingår en ny serie halvkoncentrat av toppkvalitet med produktnamnet Huippu. Huippu-halvkoncentraten och allfodren Auto-krossi innehåller det förnyade MaitoPro-konceptet, där man samlat den nyaste foderkompetensen i en aptitlig granulatform, som också korna förstår sig på. Våra kostnadseffektiva halvkoncentrat har nu beteckningen Tuotos, och de kostnadseffektiva allfodren heter som tidigare Lypsy-Krossi. För att dina kor ska få visa vad de kan, välj det bästa fodret i vårt produktionshöjande nötfodersortiment för din gård. Granulat med utfodringskompetens Balanserat energi- och proteininnehåll för hög produktion Välsmakande spannmål, protein och mångsidiga biprodukter från livsmedelsindustrin Jämn friläggning av näringsämnen > frisk våm Tillsatser för välmående biotin, fettsyror, propylenglykol Optimal halt av mineraloch spårämnen samt vitaminer Utmärkt kvalitet och hygien 2

3 Det förnyade MaitoProkonceptet ger mera Utfodringskonceptet MaitoPro har nu varit i användning på gårdarna i ett års tid, som en komponent i Auto-Krossi -fodren. Foder som innehåller konceptet MaitoPro har förbättrat mjölkproduktionen på gårdarna med i snitt 1,5 l/ko/dag. Konceptets verkan baserar sig på ämnet Progut tarmstimulans, Finska Foders eget patent, som ökar antalet våmmikrober och stimulerar deras aktivitet. MaitoPro-produkterna är också buffertoptimerade, vilket innebär att våmmens ph blir jämnare och smältningen av fiber effektivare. I det förnyade MaitoPro-konceptet har vi berikat fodret med organiska spårämnen, som säkerställer en tillräcklig och jämn tillgång på spårämnen för den högproducerande kon. MaitoPro förbättrar avkastningen och hållbarheten! Så påverkar konceptet MaitoPro mjölkproduktionen och juverhälsan Progut-tarmstimulans som ingår i konceptet MaitoPro tes- tades senast i Irland i försök på 248 holstein-kor år Progut främjade mjölkproduktionen och juverhälsan särskilt hos de högproducerande korna. Inverkan av Progut på mjölkproduktionen Mjölkproduktion kg/dag Kontrollgrupp Progut -grupp 20 Alla kor > 24 kg/dag > 30 kg/dag Inverkan av Progut på mjölkens cellhalt Halten av somatiska celler (log) 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 Alla kor > 24 kg/dag > 30 kg/dag Kontrollgrupp Progut -grupp Källa: The effect of supplementing dairy cows with a hydrolyzed yeast product (Progut Rumen) on milk production and somatic cell score. D.J. Gaffney, M. R. Sheehy J.A. Vuorenmaa and A. G. Fahey

4 Ge kon ett långt liv Dålig fruktsamhet, juverinflammation och bensjukdomar är de vanligaste orsakerna till utmönstring av mjölkkor. Det lättaste sättet att öka mjölkproduktionen skulle vara att höja kornas medelålder. Avkastningen hos äldre kor är statistiskt alltid högre än hos yngre (skillnaden i medeltal kg/ko/år). Fruktsamheten, motståndskraften och klövarnas skick är summan av många faktorer. Fertiliteten påverkas betydligt av utfodringen efter kalvningen, där vi rekommenderar fodret Acetona Energy som håller energitillförseln efter kalvningen tillräckligt hög. Också en knapp tillgång på spårämnen inverkar nedsättande på fertiliteten, immuniteten och klövhälsan. De förnyade MaitoPro-fodren innehåller de viktigaste spårämnena i organisk, lätt upptagbar form: koppar, selen, zink och mangan. Organiska spårämnena upptas effektivt av tarmsystemet med samma mekanismer som aminosyrorna, och tillgodogörs därför bättre än oorganiska spårämnen. Tillräckligt spårämnen god fruktsamhet Zink, mangan och koppar är de spårämnen som påverkar kornas dräktighetsresultat. Zink har visat sig vara viktigt för brunstcykeln, celldelningen och livmoderns epitelskikt. Tillskott av zink har minskat förekomsten av fosterdöd. Mangan inverkar direkt på produktionen av könshormon. Till exempel har gulkroppen en hög halt av mangan, vilken är beroende av kons manganintag. I en undersökning förbättrades kornas dräktighetsresultat med 25 procent när tillförseln av mangan höjdes från 16 mg/kg till 66 mg/kg (Hansen m.fl. 2004). Koppar är nödvändigt för livmoderns bindväv, blodkärlens stabililtet och flexibilitet och fosterutvecklingen i livmodern. Kor vars blod innehöll mer koppar kom snabbare i brunst efter kalvningen, blev snabbare dräktiga och behövde färre semineringar per dräktighet (Kappel m.fl. 1984). 4

5 MaitoProfodren är rika på organiskt selen, zink, mangan och koppar! Spårämnen stärker motståndskraften Både zink, selen, koppar och mangan ingår i enzymer som skyddar cellerna mot fria syreradikaler som bildas i kroppen. Mest fria radikaler bildas vid inflammationer. De vita blodkropparna, som motarbetar sjukdomalstrarna i kroppen, är särskilt känsliga för de skador på cellväggarna som de fria radikalerna orsakar. Zink behövs för bildandet av den vaxartade keratinpropp som sluter till spenkanalens mynning. Keratinproppen hindrar bakterier att komma in i juvret och dödar bakterier. Enligt undersökningar har ett zinktillskott under sintiden och i början av laktationen sänkt mjölkens cellhalt (Andersson och Leon 2000). Spårämnen behövs för starka klövar Biotin är enligt undersökningar det enskilda ämne som påverkar klövarna mest. Ett biotintillskott på 20 mg/dag förbättrar klövhälsan (Pötzch m.fl. 2003, Hedges m.fl. 2001). Biotin har tillsatts till alla allfoder och halvkoncentrat som Finska Foder tillverkar. Kons intag av kalcium påverkar också klövarnas styrka. Därför ökar exempelvis latent kalciumbrist efter kalvningen risken för klövskador. Mängden av spårämnen som zink, koppar och mangan i foderstaten har konstaterats förbättra klövarnas hälsa (Tomlinson m.fl. 2004). Zink och koppar påverkar klövarnas uppbyggnad genom att reglera klövens keratinisering dvs. klövämnesbildningen. Zink påverkar också förnyelsen av klövens vävnader och härigenom också läkningen av småskador. Klövarna hos halta kor har konstaterats ha lägre zinkhalt än friska kors klövar (Baggott m.fl. 1988). MANGAN Ledernas och broskets kondition > rätt klövställning KOPPAR Bildandet av korsbryggor mellan keratinfibrillerna > klöven tåligare för belastning ZINK Viktigaste mineralet för keratinbildningen Ansvarar för uppbyggnaden av keratinets starka och smidiga struktur (Källa: Shearer 2005) 5

6 Jämnare produktion och bättre hälsa med förnyade MaitoPro-konceptet På Hannu Martikainens gård i Varpaisjärvi idisslar en belåten besättning. I år var det första gången produktionen inte gick ner efter övergången till bete, konstatera husfar. Gården har utfodrat med Auto-Krossi, ett av fodren i det förnyade MaitoPro-konceptet, från april, och man tänker fortsätta med det. Martikainen berättar att det tidigare hänt att i synnerhet de högproducerande korna ibland lämnat kraftfodret oätet i början av våren. Nu har de ätit av fodret med god aptit hela sommaren. Det goda foderintaget syns i produktionsresultatet och även i mjölkens halter. De har bibehållits på en medelgod nivå: fetthalten 4,2 % och proteinhalten 3,45 %. Man har inte heller haft problem med förhöjda celltal på gården. Den tid korna utfodrats med det nya fodret har inga juverinflammationsbehandlingar behövts. Hannu har till sin glädje märkt att kornas brunster blivit tydligare och kraftigare efter foderbytet. Korna har lätt blivit dräktigare nu då brunsterna upptäckts i tid. Gården har inte heller behövt utmönstra kor på grund av klövsjukdomar, i ställer kan man vid valet av kor koncentrera sig på att förbättra produktionen. Martikainen menar att automatiserad allfoderutfodring är en enkel och säker metod. På sommaren kan man fokusera på att producera gott ensilage och på hösten kan man rentav ta sig semester. HANNU MARTIKAINENS GÅRD: Drygt 30 mjölkkor Mest Ayrshire i besättningen Medelmjölkproduktion ca 9700 kg/år 50 hektar åker 6

7 Den effektiva Auto-Krossi -foderserien innehåller förnyade MaitoPro-konceptet Auto-Krossi -serien är de högproducerande besättningarnas egen foderserie. Auto-Krossi -fodren resulterade år 2013 i medelproduktioner på så mycket som kg/år och mer. Alla Auto-Krossi -foder är nu berikade med Finska Foders innovativa MaitoPro-koncept som uppdateras varje år. Fodren i Auto-Krossi -serien tillverkas av förstklassiga och noga utvalda råvaror för kornas bästa. Ensilageintag Utmärkt ensilage Medelmåttigt ensilage Sämre ensilage Auto-Krossi I Auto-Krossi II Auto-Krossi III Ensilagets utfodringsindex över 110 Ensilagets utfodringsindex Ensilagets utfodringsindex under 105 Kompletterar ensilage med lägre fiberhalt och hög sockerhalt Rikligt med välsmakande fiberkedjor God granulatkvalitet Biotin för klövhälsan Säkert komplement till gott basensilage Favorit för automatutfodring Mjölkökande sammansättning Rejält med E-vitamin Kompletterar ensilage med sämre smältbarhet eller smaklighet Mångsidigt med energirika råvaror såsom propylenglykol Utmärkt granulatkvalitet Energi [ MJ/kg ts ] AAT [ g/kg ts ] Råprotein [ % t.s. ] Auto-Krossi I 12, Auto-Krossi II 12, ,5 Auto-Krossi III 13,

8 Lypsy-Krossi -allfoder för kostnadseffektiv mjölkproduktion Lypsy-Krossi -fodren är mångsidiga och balanserade helkraftfoder. Välj det lämpligaste Lypsy-Krossi -fodret enligt kvaliteten på ditt ensilage. Lypsy-Krossi -fodren innehåller rikligt med värmebehandlad spannmål. Det granulerade fodret absorberas jämnt och skonsamt i våmmen vilket visar sig i form av en hög produktion. Ensilageintag Förstklassigt ensilage Förstklassigt ensilage Sent skördat ensilage Mycket sent skördat ensilage Lypsy-Krossi I Lypsy-Krossi II Lypsy-Krossi III Lypsy-Krossi IV Ensilagets D-värde > 680 g/kg ts Råprotein > 150 g/kg ts Ensilagets D-värde g/kg ts Ensilagets D-värde g/kg ts Ensilagets D-värde < 670 g/kg ts Råprotein g/kg ts Ensilagets D-värde < 650 g/kg ts Råprotein < 130 g/kg ts Rikligt med våmvänlig Krossi-spannmål Lämpligt vid måttlig kraftfoderutfodring Fungerar säkert i alla situationer Rikligt med långsamt smältbara fibrer Effektiv sammansättning: rikligt med rybsprotein och energi Mjölkens fett/proteinhalt under kontroll Kraftigt allfoder för högmjölkarna Mjölkökande sammansättning: mångsidiga råvaror som kompletterar varandra Energi [ MJ/kg ts ] AAT [ g/kg ts ] Råprotein [ % t.s. ] Lypsy-Krossi I 12, Lypsy-Krossi II 12, Lypsy-Krossi III 12, Lypsy-Krossi IV 12,

9 De nya halvkoncentraten höjer avkastningen och halterna enligt målsättningen Kontroll över stärkelsehalten är nyckeln till en lyckad utfodring med halvkoncentrat. Krono-halvkoncentrat passar tack vare sin låga stärkelsehalt som tillskott till stärkelserik spannmål som vete och korn. Som komplement till havre och lätt korn rekommenderar vi stärkelserikt Krossi-halvkoncentrat. De nya Huippu-halvkoncentraten innehållet det innovativa konceptet MaitoPro. De är planerade för gårdar som eftersträvar hög produktion och gott foderutnyttjande. Tuotoshalvkoncentrat passar bäst för gårdar som vill ha ett förmånligt och säkert utfodringssätt. Mängd spannmål Mängd halvkoncentrat Halvkoncentrat som innehåller stärkelseenergi Halvkoncentrat som innehåller våmvänlig Krossi-spannmål Mångsidigt halvkoncentrat med låg stärkelsehalt Halvkoncentrat med låg stärkelsehalt för högproducerande besättningar Tuotos-Krossi Huippu-Krossi Tuotos-Krono Huippu-Krono Balanserar råvarusammansättning Rikligt med värmebehandlad spannmål, smältbara fibrer och biotin som tryggar klövhälsan Hög energi- och proteinhalt Effektiverar våmaktiviteten: mera energi från de egna fodren Rejält med propylenglykol Effektiverar utnyttjandet av gårdens egen fodersäd Låg stärkelsehalt Rikligt med mjölkökande rybsprotein Effektiverar våmmikrobernas aktivitet: ökar tillförseln av bypass-protein Hög energihalt Mångsidiga energikällor som balanserar en spannmålsrik foderstat Energi [ MJ/kg ts ] AAT [ g/kg ts ] Råprotein [ % t.s.] Tuotos-Krossi 12, Huippu-Krossi 13, ,4 Tuotos-Krono 12, ,8 Huippu-Krono 12, ,5 9

10 Finska Foders produktionshöjande koncentrat Värmebehandlat proteinkoncentrat är alltid ett säkert och kvalitetsjämnt val för utfodringen. Råvarorna till våra proteinfoder kommer från noga utvalda leverantörer. Koncentratens huvudsakliga råvaror är rybskross och -expeller, som enligt undersökningar ger den bästa mjölkproduktionen tillsammans med inhemskt ensilage. Mängd spannmål Mängd koncentrat Rybsbaserat Vahva proteinkoncentrat valkuaistiiviste Tiiviste-Krono Innehåller smältbar NDF-fiber Rikligt med rybskross Kalcium- och selentillskott Melassbehandlat rybskross Rypsi-Krono Starkt proteinfoder Innehåller smakrik melass Granulerad och dammfri Energi [ MJ/kg ts ] AAT [ g/kg ts ] Råprotein [ % t.s.] Tiiviste-Krono 11, ,5 Rypsi-Krono 11,7* 165* 36* * Produktens fodervärde varierar något enligt rybspartiets sammansättning. 10

11 Sopiva varje gård är unik Sopiva löser ditt foderpussel om basprodukterna inte innehåller en lämpig modell för din gård. Fodren i Sopiva-serien planeras individuellt enligt gårdens behov, önskemål och målsättningar. Planeringen utgår från omfattande analyser av gårdens egna foder och de foderkomponenter man använder. En Sopiva-produkt kan vara bl.a. ett mineralfoder, en komponentblandning eller ett mångsidigt tillskottsfoder, som kompletterar foderstaten med exakt rätta näringsämnen. Så får du tillgång till Sopiva: 1. Ta kontakt Norra Finland : Kullervo Palovaara... tfn Österbotten: Esa Lankila... tfn Södra Österbotten: Henry Lieto... tfn Mari Korkiakangas... tfn Västra Finland: Erja Lehtimäki... tfn Tiina Heikkinen... tfn Östra Finland: Markku Komulainen... tfn Marja Säynevirta... tfn Södra Finland: Heli Kopra... tfn Anne Salonen... tfn Mira Hartikainen... tfn Nödvändiga bakgrundsuppgifter Innan planeringen av gårdens utfodring inleds kartläggs situationen genom ensilage- och spannmålsanalyser av gårdens egna foder. En omfattande mineralanalys av ensilaget och spannmålen ger tillsammans med en grundläggande foderanalys exakta data som grund för en smart utfodring. Ensilageprov skickas för analys till Markkarteringstjänst eller Valios Artturi-tjänst. Spannmålsproverna analyseras av Agrimarkets analystjänst för spannmål eller på Markkarteringstjänst. 3. Planering Planeringen av Sopiva-produkten utgår från gårdens målsättningar och önskemål. Vid planeringen beaktas alla näringsfaktorer samt gårdens särskilda behov i fråga om exempelvis fodrets konsistens, leveransmängder, lagring eller råvaruinnehåll. De planerare som tar fram Sopiva-produkten har stor erfarenhet av att planera och förverkliga utfodring av nötkreatur, och de har tillgång till den senaste kunskapen om nötkreaturens näringsmässiga behov. 4. Produktion Den tekniska kvaliteten på Sopiva-produktens recept kontrolleras på fabriken innan produktionen inleds och kunden godkänner produkten. I detta skede kan kunden ännu påverka den beställda produktens sammansättning. Då Sopiva-produkten levereras till gården medföljer en produktdeklaration med uppgifter om produktens näringsinnehåll, sammansättning och en bruksanvisning för utfodringen. 5. Leverans Sopiva-produktena levereras från fabriken som säckvara eller i lösvikt direkt till gården. Den minsta mängd Sopiva-produkt som levereras till gården är 9000 kilo och den minsta mängd gårdsmineral eller annat specialfoder är 3000 kilo. Innan foderpartiet skickas iväg från fabriken sänder man kunden ett textmeddelande som informerar om när fodret är framme på gården. Klicka fram mera om Sopiva 11

12 Pirjo Hissa, utvecklingschef för husdjursfoder, Hankkija Ab Vi finns till för Dig Finska Foder hör hemma hos Agrimarket. Våra sakkunniga experter står till buds Finska Foders mångsidigaste och effektivaste utfodringsmodeller för Din gårds behov. Grundbulten för vår fortsatta utveckling är det långsiktiga utvecklingsarbete vi utfört i många decennier. Du har alltid tillgång till de nyaste och effektivaste modellerna. Finska Foders utfodringslösningar och andra produktionskoncept för din gård får du via Agrimarket. Produktinformation: suomenrehu.fi Info om utfodring och djurhälsa: farmit.net Agrimarkets hela urval och näthandel: agrimarket.fi Agrimarket betjänar Dig mångsidigt Agrimarket-butikerna betjänar de kunder som vill uträtta sina ärenden i butiken personligen. Butikerna betjänar också kunderna med trädgårds- och hobbydjursprodukter. Specialiserade försäljare betjänar lantbrukskunderna i deras köp av produktionsinsatser. Försäljarna har sina arbetsrum på Agrimarketarna, men deras verksamhetsområden är större, och kunderna betjänas med kunskap om produktionsinriktningens behov. Säljarna gör gårdsbesök och betjänar också sina kunder per telefon eller e-post. Agrimarket Maskincentraler är maskinhandelns forum, och har ett mångsidigt urval av Agrimarkets maskiner att visa upp. Också Agrimarketarna står till buds med maskinhandelstjäns- ter, arbetsmaskiner, anläggningar, förnödenheter och på de större butikerna också reservdelar. Agrimarkets Kundtjänst är tillgänglig för alla kunder. Kundtjänsten har öppet från måndag till fredag kl 8 16 på nummer E-postadressen är Agrimarkets Nätbutik betjänar kunderna 24 timmar om dygnet med ett sortiment som innehåller nära 5000 olika produkter. Via nätbutiken kan du också lätt kontrollera om en produkt finns att få i Agrimarket-butiken. 2014

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Primo mjölknäring Primo Kasvatus -foder Mineraler för köttnöt Komponenter för blandfoder till köttnöt En bra tillväxtstart för kalven ger resultat

Läs mer

utfodringslösningarna

utfodringslösningarna Klart effektivaste utfodringslösningarna för din gårds bästa! LÅGT OPTIMALT IFE- VÄRDE HÖGT IFE-värdet förnyar vår uppfattning om utfodringens effektivitet Varför ger en foderstat god avkastning utan problem?

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar 2015 A-Foder Utfodrar det bästa Nötfoderguide A-Kalv Foder och utfodringslösningar A-Mjölk Foder och utfodringslösningar Nötfoderguide Mjölkgårdens foder och utfodringslösningar... 4 Dessa tre får du inte

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Upplagring, överskott, dysfunktion, sjuk. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Uttömning, brist, dysfunktion, sjuk

Upplagring, överskott, dysfunktion, sjuk. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Uttömning, brist, dysfunktion, sjuk Ingen kedja är starkare än den svagaste länken Ingen kedja är starkare än den svagaste länken Håll koll på mineralerna Anett Seeman & Maria Torsein Gård och Djurhälsan Laktation Kalvning Dräktighet Mjölkperiod

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Varför fodra med Dynavena? Och vad innehåller Dynavena Mycket hög smältbarhet. Eftersom fodret inne h ål ler ångkokt spann mål med mycket natur

Läs mer

Näringslära Meri Hakkarainen

Näringslära Meri Hakkarainen Näringslära Meri Hakkarainen Lupus Foder AB Djurskyddsföreningen Enköping 5 sept 2015 Grundläggande näringslära för katt och kattens matbeteende Innehållsförteckningar vad står det på påsen egentligen?

Läs mer

Peter Zachris www.zphotoz.se

Peter Zachris www.zphotoz.se Peter Zachris www.zphotoz.se MALIN BARYARD Jag har fodrat Mitavites foder och tillskott till alla mina hästar sedan 2007. Det är det bästa och mest genuint framställda fodret på marknaden och jag vill

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

SUPER- PREMIUM. Kattfoder

SUPER- PREMIUM. Kattfoder SUPER- PREMIUM Kattfoder 1 Purenatural. Helfoder som katterna uppskattar. Katten är djurvärldens finsmakare och en köttätare av naturen. Den följer sina instinkter i allt även i valet av föda. Med hjälp

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Bilaga 1 Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Bakgrund

Bilaga 1 Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Bakgrund Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Birgitta Johansson och Elisabet Nadeau, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara.

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 23

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare -utfodringsprogram från kalv till hundratonnare 1 Målet är en hållbar och produktiv ko En frisk kalv är pigg och nyfiken Det har länge varit känt att kvigor som kalvar i 4 5 månaders ålder enligt statistiken

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Innehållsdeklaration Hästens Skafferi En produktguide från Svenska Foder Råvaror Näringsinnehåll, per kg Foderjäst* Linfrökaka Svarthavre Havre Korn Vetekli Lusernpellets Sojamjöl Foderkalk Energi, enl

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AVSEDDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV)

FÖRTECKNING ÖVER AVSEDDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) FÖRTECKNING ÖVER AVSEDDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) Bilaga Understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens Låg fosforhalt och begränsad halt av protein

Läs mer

sto, föl och den växande unghästen

sto, föl och den växande unghästen Utfodring Det digivande stoet ska producera mjölk till fölet och fölet och unghästen ska växa till full storlek, det innebär högre näringsbehov för dessa hästar och kräver extra tillägg i foderstaten för

Läs mer

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat?

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Kraven på ekologisk mjölkproduktion ökar i och med nya EU-regler. Hexanextraherade fodermedel förbjöds år 2000,

Läs mer

Det bästa för tävlingshästar!

Det bästa för tävlingshästar! Det bästa för tävlingshästar! Skåvarpsgård, Hillarpsvägen 141, SE-269 91 BÅSTAD, Tel 0431-36 55 26 www.skavarpsgard.se E-mail: info@nordvasthuset.se Hippo Safety Fence Vårt mål är att Dina hästar skall

Läs mer

Mineraler. och lite annat

Mineraler. och lite annat Mineraler och lite annat Mineraler Agenda Makromineraler Spårämnen och vitaminer Norfor Ekonomi Praktisk diskussion Rörigt? Makromineraler Vi analyserar Ca P Mg K Na S * Dvs allt utom Cl. Makromineraler

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

NorFor-frågor till Rådgivarsajten

NorFor-frågor till Rådgivarsajten NorFor Övningsuppgift 2 Kunskapstest (översatt från Øvingsoppgaver NorFor Plan 2006) Hjälpmedel: Kursmaterial från våren 2006 och NorFor-tabellen NorFor-frågor till Rådgivarsajten Fråga 1. Är det korrekt

Läs mer

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

Läs mer

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se Om matens vikt för god häls Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 Behov Med åldern minskar vikten och längden Med åldern minskar också muskelmassa. För friska äldre minskar energibehovet med åldern. Vid sjukdom

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN

HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN 2011 2012 UTFODRINGS- FRÅN RAISIO E X P E R T I S HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN GRISARNAS UTFODRING OCH SKÖTSEL UTFODRINGS- FRÅN RAISIO E X P E R T I S FRISKA DJUR OCH GODA RESULTAT MED RÄTT UTFODRING Lönsamheten

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

Strategi för uppfödning av slaktsvin

Strategi för uppfödning av slaktsvin Nr 29. September 2002 Strategi för uppfödning av slaktsvin Eva Persson, SLU Institutionen för jordbruksvetenskap, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Sammanfattning I denna studie

Läs mer

JVi. Vanliga frågor INDEX

JVi. Vanliga frågor INDEX JVi Vanliga frågor INDEX 1. Vad är JVi? 2. Varför bör jag dricka 120 ml JVi per dag? 3. Kan jag ta JVi tillsammans med andra produkter från Nu Skin? 4. Är JVi en SCS-certifierad produkt? 5. Gäller pengarna-tillbaka-garantin

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

BoviFlex Komineraler. Framtidens mineraler till nötkreatur

BoviFlex Komineraler. Framtidens mineraler till nötkreatur BoviFlex Komineraler Framtidens mineraler till nötkreatur Mosegårdens BoviFlex är inte som de traditionella komineraler som normalt förekommer på marknaden. De råvaror som används är alltid av hög kvalitet

Läs mer

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde, Fältforskningsenheten, SLU Magne Tuvesson, Inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU Hur skiljer sig rödklöver

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk vallodling på Rådde gård - December Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 03-6186 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård Rådde ligger på västsidan

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering Råvaruvärdering Innehåll Bakgrund 1 Råvaruvärdering i praktiken 2 Energi 2 Aminosyror 3 Makromineralämnen 3 Fosfor Övriga Spårelement 4 Vitaminer 4 Antinutritionella faktorer (ANF) 5 Bakgrund En noggrann

Läs mer

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Neuvo2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på gårdar med växtproduktion

Läs mer

Svavel. för kvantitet och kvalitet. Dan-Axel Danielsson 2014-10-16

Svavel. för kvantitet och kvalitet. Dan-Axel Danielsson 2014-10-16 Svavel för kvantitet och kvalitet Dan-Axel Danielsson Protein är Aminosyror och aminosyror består av Kol Syre Väte Kväve Svavel Bara metionin och cystein innehåller svavel Växterna tar Kol från luften

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Jämförelsetabell främst svensktillverkade mineralfoder för hästar!

Jämförelsetabell främst svensktillverkade mineralfoder för hästar! Jämförelsetabell främst svensktillverkade för hästar! Ylva Welén 2015-09-26 Jag har försökt att göra en sammanfattning av de svensktillverkade mineralfodren som finns på marknaden, några andra finns också

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

service för lantgårdar sedan 1979 Produktguide för återförsäljare

service för lantgårdar sedan 1979 Produktguide för återförsäljare service för lantgårdar sedan 1979 Produktguide för återförsäljare För husdjurens välfärd i mer än 30 år Specialfoderfabriket Hiven Oy grundades år 1979. Vårt produkturval är huvudsakligen uppbyggt på produkter

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

Hur föds svenska fullblod upp?

Hur föds svenska fullblod upp? Hur föds svenska fullblod upp? Ett fördjupningsarbete av Caroline Söderberg och Gabriella Carlsson, Steg 3 2011 1 Inledning Alla uppfödare vill föda upp hållbara, snabba och framgångsrika hästar. Alla

Läs mer

Unghästprojektet på Wången 2010-2012

Unghästprojektet på Wången 2010-2012 Unghästprojektet på Wången 2010-2012 1-3-åriga travhästar fodrade utan kraftfoder och tränade i kortare distanser Den här studien har visat att ettåriga travhästar som utfodras med ett energirikt grovfoder

Läs mer

Ungdjurs tillväxt på Bete

Ungdjurs tillväxt på Bete Ungdjurs tillväxt på Bete Eva Spörndly Kungsängen, Inst. Husdjurens Utfodring och Vård, SLU Eva Spörndly, Department of Animal Nutrition and Management, Kungsängen Research Centre, SLU Definitioner Betesmark:

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat?

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Värmestress Värmeavgivande mekanismer: Svettningar Blodflöde till hud istället för mag/tarm Minskat foderintag Ökad andningsfrekvens Beteendeförändringar

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 4 Växtproduktionsvetenskaper Husdjursvetenskap För att svaret skall beaktas skall den sökande få minst 7 poäng

Läs mer

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt.

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Dina djur mår bättre med rent dricksvatten. Och de producerar bättre! Rent dricksvatten är en förutsättning

Läs mer

Fullfoder till mjölkkor

Fullfoder till mjölkkor Fullfoder till mjölkkor Renodlat fullfoder Fullfoder kallas TMR (Total Mixed Ration) på engelska och är i sin ursprungliga form definierat som att alla fodermedel utom vattnet blandas till en homogen blandning

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7 LAMM 7.1 Baskrav 7.1.1 Övriga regler som ska uppfyllas Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7.2 Djurhälsa

Läs mer

Det går lika bra med rapsfett

Det går lika bra med rapsfett Sida 1 av 5 Bakgrund Mjölkfe ets sammansä ning kan i hög grad påverkas av u odringen, särskilt om fe llsä s i fodret. En typisk fe syrasammansä ning i komjölk är cirka 70% mä at fe, 25% enkelomä at fe

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori:

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori: TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Lätt B:1 Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LC = 60-100 cm beroende på häststorlek. Visa: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård,

Läs mer

GUIDE VID KÖP AV EMBRYO

GUIDE VID KÖP AV EMBRYO GUIDE VID KÖP AV EMBRYO NYTT DJURMATERIAL GENOM EMBRYO Grunden för mjölkproduktion är en hållbar, bra producerande och ekonomisk ko. Att satsa på bra djurmaterial är en god investering för djurgården.

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET

LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET LÄRARMANUAL FÖR HÄLSOPROJEKTET Nedanstående material är tänkt som en kunskapsbas med övergripande information om näringslära och några tips på vad man kan göra för att äta bättre. Informationen är fri

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

HÄST KUNSKAP OCH KVALITET I GENERATIONER VITAMINER, MINERALER OCH TILLSKOTT

HÄST KUNSKAP OCH KVALITET I GENERATIONER VITAMINER, MINERALER OCH TILLSKOTT HÄST KUNSKAP OCH KVALITET I GENERATIONER VITAMINER, MINERALER OCH TILLSKOTT WIROMIN AB KUNSKAP OCH KVALITET I GENERATIONER Företaget Wiromin AB startade 1992 i den lilla bruksorten Rejmyre i Östergötlands

Läs mer

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning APTOBALANCE Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar lös mage NUTRISAL Vätskeersättning MAge & tarm Vid förebyggande av mag- och tarmstörningar är det viktigt att komma ihåg att djuren inte har samma

Läs mer

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK UTFODRINGSREKOMMENDATIONER FÖR LYDIA FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK Version: Maj 2014 UTFODRING AV GYLTOR Utfodring av gyltor under uppfödningsperioden Norsvin

Läs mer