Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!"

Transkript

1 Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

2 Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för god djurhälsa Finska Foders nötkreatursfoder är framtagna för att komplettera gårdens egna foder på bästa sätt och svara på idisslarens näringsbehov. Finska Foders sortiment av nötkreatursfoder innehåller lämpliga foder för varje besättning. Fodren är uttryckligen planerade för att komplettera inhemskt ensilage, och tillverkade med beaktande av de senaste rönen inom kreatursutfodringen. Foder som är planerade med hänsyn till kornas behov underlättar genomförandet av utfodringen, och sparar arbete både i ladugården och i planeringsskedet. Med säkra foder går det lätt att utfodra också högavkastande kor, bara fodret väljs enligt kvaliteten på gårdens eget foder. Effektiviteten hos Finska Foders nötkreatursfoder ligger i de mångsidiga råvarorna, utvalda enligt strikta kvalitetskrav, samt i upphettningen och pelleteringen av fodret. Upphettningen och pelleteringen förbättrar fodrets tekniska och hygieniska kvalitet. Pelleteringen och upphettningen bidrar också till att näringen frigörs i jämn takt i våmmen, så att tillgången på näring för våmmikroberna tryggas också under pauserna mellan utfodringarna Det viktigaste vid utfodringen av idisslare är att säkerställa våmmikrobernas funktion. En god våmmikrobaktivitet gör att fodret smälter bättre och därför utnyttjas effektivt. Foderintaget är, särskilt hos högproducerande kor, den första faktorn som begränsar produktionsutvecklingen. Ett förbättrat foderutnyttjande är då det enda sättet att öka näringstillförseln och avkastningen. Fördelar hos Finska Foders nötkreatursfoder: Mångsidiga råvaror utvalda enligt strikta kvalitetskrav Som fiberkälla används fraktioner från livsmedelsindustrin, bl.a. snitsel och kli Allfodrets sammansättning Spannmål Fraktioner från livsmedelsindustrin Proteinråvaror Vitaminer, mineraler, fett osv. NDF- och pektinfiber balanserar upp våmmens funktion och främjar en effektiv smältning av fodret Stärkelse från korn, havre och vete Spannmålen Krossi-behandlas Valsad spannmål spjälks långsammare i våmmen än finmalen spannmål Skyddat fett och rybsexpeller används också som energiråvara Kon får lätt extra energi som upptas direkt i tunntarmen Vitaminer, mineraler och spårämnen i de doser mjölkkon behöver Allfodrets sammansättning motsvarar nötkreaturens behov: Balanserat och mångsidigt

3 Den bästa produktionen och resultatet erhölls med Finska Foders allfoder och halvkoncentrat Fördelarna med att använda smakliga och mångsidiga allfoder syns tydligt i resultaten från ProRehustus. Materialet baserar sig på en studie, ProRehustus, som ProAgria sammanställt på basis av resultat från Materialet indelades i tre kategorier på basis av utfodringen: övriga utfodringsmodeller, utfodring baserad på Finska Foders halvkoncentrat och utfodring med Finska Foders allfoder. Studien visar, att de kor som utfodrats med Finska Foders allfoder mjölkade i snitt 745 ECM kg/år mera mjölk än kor som utfodrats med de andra modellerna. Med utfodring baserad på Finska Foders halvkoncentrat uppnåddes nästan foderkostnaderna ca 200 /ko/år bättre än på de gårdar som lika hög medelproduktionsnivå. använde andra utfodringsmodeller. Den ökade mjölkproduktionen syns direkt i gårdens mjölk- ProRehustus visade, att mjölkproduktionens lönsamhet ökade likvid. En jämförelse mellan mjölkproduktionen minus betydligt på de gårdar som använde Finska Foders komplet- foderkostnaden på gårdarna visade att täckningsbidraget teringsfoder. Den summa man satsat på utfodringen fick man på de gårdar som använde Finska Foders allfoder var nästan igen i mjölklikviden, och med rejäl bonus. 400 /ko/år bättre än på de gårdar som använde andra utfodringsmodeller. På de gårdar som använde Finska Foders Ge dina kor en chans, välj det kompletteringsfoder ur halvkoncentrat var resultatet av mjölkproduktionen minus Finska Foders sortiment som passar dem bäst! Mjölkproduktion med olika utfodringsmodeller Mjölkproduktion ECM kg/år Mjölkproduktion-foderkostnad /ko/år Täckningsbidraget per ko var bäst vid utfodring med allfoder år Andra utfodringsmodeller Finska Foders halvkoncentrat Finska Foders allfoder De gårdar som använde Finska Foders allfoder hade det bästa täckningsbidraget, dvs. mjölkproduktion minus foderkostnader. Andra utfodringsmodeller Finska Foders halvkoncentrat Finska Foders allfoder De kor som utfodrats med Finska Foders allfoder och halvkoncentrat mjölkade bäst, enligt produktionsstudien ProRehustus.

4 Auto-Krossi ger korna en kick och mer mjölk i tanken! Auto-Krossi-serien är en modern högklassig allfoderserie, särskilt planerad för automatutfodring. Råvarorna i Auto-Krossi-serien är utvalda för att stödja en god pelletskvalitet och smaklighet, och produkterna passar fint som lockfoder i robotar. Utfodringsindexet är ett nyckeltal för de faktorer som påverkar kornas intag av ensilage, såsom ensilagets D-värde och ensileringskvalitet. Produkterna i Auto-Krossi-serien väljs för att komplettera den ätkapacitet som inte uppfylls med ensilaget. Tidigt skördat ensilage Normalt ensilage Sent skördat eller feljäst ensilage Ätindex över 105 Ätindex Ätindex under 100 Auto-Krossi I Auto-Krossi II Auto-Krossi III Komplement till ensilage med låg fiberhalt och god smältbarhet Måttlig stärkelsehalt och rikligt med NDF-fiber som balanserar våmaktiviteten Energi 12,7 MJ/kg ts AAT 113 g/ kg ts Råprotein: 20 % ts Ett säkert komplement till gott ensilage God pelletskvalitet, mångsidig sammansättning som höjer mjölkproduktionen Energi 12,9 MJ/kg ts AAT 118 g/ kg ts Råprotein 20,5 % ts Kompletterar ensilage med sämre smältbarhet eller smaklighet Rikligt med protein och energi från mångsidiga råvaror Energi 13,1 MJ/kg ts AAT 120 g/ kg ts Råprotein 21 % ts

5 NYHET! Maito-Krossi 23 fungerar då ensilagekvaliteten ställer extra krav! Ensilagets sockerhalt stiger lätt om växtens tillväxt störs t.ex. på grund av torka eller otillräcklig gödsling. För hög sockerhalt (> 100 g/kg ts) gör våmmen sur. Problemet försvåras om ensilagets fiberhalt samtidigt är låg (NDF < 500 g/kg ts). Försurning av våmmen syns genom att spillningen blir lös och mjölkproduktionen sjunker. Du kan förhindra våmförsurning genom att komplettera foderstaten med ett fiberrikare grovfoder, sänka kraftfodergivan och välja rätt kraftfoder som tillskott. Allfodret Maito-Krossi 23 är planerat för att komplettera ensilage med hög sockerhalt och/eller låg fiberhalt. Produkten har en mångsidig sammansättning av energiråvaror som säkerställer kons tillgång på energi även då foderstatens stärkelsehalt måste hållas på en låg nivå. Allkraftfodret Maito-Krossi 23 har måttlig stärkelsehalt, och innehåller flera råvaror som balanserar upp våmfunktionerna, bland annat kli och natriumbikarbonat. Maito-Krossi 23 Kompletterar sockerhaltigt ensilage på ett tryggt sätt För utfodring av högproducerande besättningar H ög halt av NDF-fiber från bl.a. kli och melassnitsel Produkten har också högre proteinhalt än vanligt allfoder. M åttlig stärkelsehalt, stärkelse från Krossi-behandlad valsad fodersäd ammoniak i våmmen och utjämnar härigenom våmmens Den höga proteinhalten ökar produktionen av basiskt ph så att sockrets försurande effekt utjämnas. Rikt på protein som höjer mjölkproduktionen K an användas som halvkoncentrat när gården knappt om egen fodersäd Energi 12,6 MJ/kg ts AAT 124 g/ kg ts Råprotein 22,9 % ts Stärkelse 23,5 % ts Maito-Krossi 23 kan också användas som halvkoncentrat i utfodringen, tack vare sin måttliga stärkelsehalt och höga proteinhalt. Maito-Krossi 23 är rätt foder, när gården har knappt om egen fodersäd, och för att späda ut allfodret.

6 Krono-serien kompletterar det finländska ensilaget Krono-serien är en traditionell kraftfoderserie som väljs enligt ensilagets skördestadium. Alla produkter i Krono-serien har samma råvarubas. Det gör det lätt att byta mellan olika foder i serien, an efter som ensilagets kvalitet förändras. Rätt Krono-allfoder enligt ensilagets skördestadium Tidig ensilering Optimalt skördestadium Sent skördestadium Mycket sen skörd D-värde > 700 g/kg ts D-värde g/kg ts D-värde < 660 g/kg ts D-värde < 650 g/kg ts NDF < 540 g/kg ts NDF g/kg ts NDF > 600 g/kg ts NDF > 600 g/kg ts Råprotein Råprotein Råprotein Råprotein > 170 g/kg ts g/kg ts < g/kg ts < g/kg ts Krono I Krono II Krono III Krono IV Komplement till energirikt ensilage Ett säkert komplement till gott ensilage Kompletterar fiberrikt ensilage Kompletterar energi- och proteinfattigt ensilage Innehåller flera råvaror som balanser våmfunktionen: natriumbikarbonat, Krossi-spannmål och NDF-fiber Mångsidigt, balanserat kompletteringsfoder för olika utfodringssituationer Mångsidig sammansättning som tryggar energitillförseln Ett kraftigt allfoder, passar som enda tillskottsfoder för högproducerande besättningar och olika slag av ensilage Håller mjölkens ureahalt under kontroll Tillsats av biotin som främjar klövhälsan För bemästring av mjölkens fett/proteinhalt Bibehåller en hög fertilitet och mjölkens halter Energi 12,4 MJ/kg ts Energi 12,5 MJ/kg ts Energi 12,7 MJ/kg ts Energi 12,8 MJ/kg ts AAT 109 g/ kg ts AAT 113 g/ kg ts AAT 117 g/ kg ts AAT 122 g/ kg ts Råprotein 18,4 % ts Råprotein 19,3 % ts Råprotein 20,5 % ts Råprotein 23 % ts

7 Finska Foders mjölkproducerande proteinkoncentrat Finska Foders proteinkoncentrat har en mångsidig sammansättning av högklassiga proteinråvaror. Fodrens primära proteinkälla är rybskross och rybsexpeller. Enligt forskningsresultat är rybs den proteinkomponent som bäst kompletterar vårt finländska ensilage. Ett nyckeltal för rybsens produktionsverkan är dess AAT-värde, som är högt i förhållande till andra proteinfoder. Finska Foders proteinkoncentrat väljs ut i från den proteinnivå man har som mål i foderstaten och proteinhalten i gårdens eget foder. Ett tillskott av proteinkoncentrat är ett lätt sätt att effektivera produktionen i slutet av laktationsperioden i alla utfodringsmodeller. En foderstat med hög proteinhalt stimulerar kon att använda sin energi för mjölkproduktion, samtidigt undviker man att kon blir för fet. Alla proteinkoncentrat kan också användas jämsides med egen fodersäd och mineralfoder för att komplettera foderstatens proteinhalt. Kvaliteten på gårdens egna foder har extra stor betydelse vid utfodring med koncentrat-fodersäd, och det rekommenderas att foderstaten förutom med koncentrat också berikas med biprodukter från livsmedelsindustrin, t.ex. melassnitsel. En hög proteinhalt i foderstaten stimulerar kon att använda sin energi för mjölkproduktion NYHET! Krono-Tiiviste 45 Krono-Tiiviste 35 Farmarin Rypsi Förmånligt och kraftigt proteinkoncentrat Passar bäst som komplement till proteinfattig vall- och helsädesensilage Hög proteinhalt: urea- och rybsprotein Innehåller Våmstimulans, som aktiverar produktionen av mikrobprotein En förmånlig lösning också som proteintillskott till kvigor Energi 10,6 MJ/kg ts AAT 147 g/ kg ts Råprotein 45,0 % ts Rybsbaserat proteinkoncentrat melassbehandlade, smakliga och dammfria pelletter Berikat med kalcium och selen Energi 11,6 MJ/kg ts AAT 160 g/ kg ts Råprotein 34,4 % ts Melassbehandlat rybskross Melassbehandling förbättrar rybsens smaklighet Hygieniskt och dammfritt Produktens råproteinhalt kan variera beroende på råvarupartiets halter Energi 11,7 MJ/kg ts AAT 169 g/ kg ts Råprotein 38,0 % ts

8 Med Våmstimulans kan hela laktationsperioden utnyttjas! Den unika produkten Våmstimulans, patenterad av Finska Foder, förbättrar bevisligen mjölkproduktionen. Finländska resultat visar, att Våmstimulans har förbättrat den dagliga mjölkproduktionen med i snitt 2,0 kg. Preparatets effekt baserar sig på en ökning av antalet våmmikrober och effektivering av deras aktivitet. Våmstimulans gör att mikroberna producerar mera fettsyror och mikrobprotein, som kon använder som råvara för mjölkproduktionen. Våmstimulansens inverkan bibehålls under hela laktationsperioden, och är oberoende av förhållandet mellan grovfoder och kraftfoder i foderstaten. Mjölkproduktion, kg/dag 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15, Månader efter kalvningen Kontroll Våmstimulans Kor som fått foder innehållande Våmstimulans hade i medeltal 2,0 kilo högre daglig mjölkproduktion under hela laktationsperioden.

9 Kompletteringsfoder med Våmstimulans Mainio-Krossi Bästa partnern till normalt ensilage M öjliggör en riklig ensilagegiva och ger ett gott foderutnyttjande Våmstimulans ger fler våmmikrober med större aktivitet I nnehåller Krossi-spannmål och smältbar fiber, som frigör energi för mikroberna i jämn takt B alanserad, mångsidig och mjölkbildande sammansättning Energi 12,6 MJ/kg ts AAT 113 g/ kg ts Råprotein 19,5 % ts Puhti-Krossi Top Oiva-Krono Top Bra partner vid en måttlig spannmålsgiva Bästa partnern vid höga kraftfodergivor Halvkoncentrat som innehåller stärkelseenergi Halvkoncentrat med låg stärkelsehalt M ångsidig sammansättning av energiråvaror: stärkelse, NDF-fiber, skyddat fett Förbättrar utnyttjandet av gårdens egna foder Kompletterar det egna foder med protein av god kvalitet Rikt på protein av god kvalitet och NDF-fiber Energi 12,6 MJ/kg ts Energi 12,5 MJ/kg ts AAT 134 g/ kg ts AAT 135 g/ kg ts Råprotein 26,5 % ts Råprotein 26,5 % ts

10 Halvkoncentrat kompletterar gårdens egen fodersäd för god produktion! Hemligheten bakom halvkoncentratens, och även allfodrens effektivitet är de mångsidiga råvarorna, och upphettningen vid tillverkningen. Utfodring med halvkoncentrat ger gott resultat om kvaliteten på gårdens egen fodersäd och eget ensilage beaktas vid utfodringsplaneringen. Halvkoncentratet väljs alltid utgående från mängden Vi kan stöda en balanserad våmfunktion genom att begränsa spannmål och spannmålsslaget. Spannmålens stärkelsehalt den dagliga spannmålsgivan till 8 10 kilo och välja rätt påverkar valet av halvkoncentrat mest. Spannmålsslag som halvkoncentrat som komplement. Då korna utfodras med är stärkelserika, såsom korn och havre, måste kompletteras ensilage med sämre smältbarhet kan du säkrast bibehålla med halvkoncentrat med låg stärkelsehalt men högre halt av deras hälsa och goda smältbar fiber för att vi ska få en mångsidigare foderstat. När produktion genom gårdens egen fodersäd har lägre stärkelsehalt, till exempel att öka mängden havre och fodersäd med låg hektolitervikt, är det bättre att halvkoncentrat. komplettera foderstaten med stärkelserikt halvkoncentrat. Genom att bemästra stärkelsehalten i hela foderstaten kan vi bibehålla en hög produktionsnivå och förebygga våmstörningar och de sjukdomar de kan leda till, såsom klövfeber Genom att bemästra hela foderstatens stärkelsehalt kan vi upprätthålla en hög produktionsnivå och löpmagsvred. Med en måttlig (max 8 kg spannmål/dag) havredominerad fodersädsblandning tillförs stärkelse-energi i form av halvkoncentrat Krossi 125 Top Huippu-Krossi Top Förmånligt stärkelsehaltigt halvkoncentrat Kraftigt halvkoncentrat för högproducerande besättningar K ompletteringsfoder för havredominerad fodersädsblandning eller fodersäd med låg hektolitervikt Rikt på stärkelse-energi och rybsprotein R ikligt med energi från Krossi-spannmål och smältbar fiber M ångsidig råvarusammansättning tryggar tillräcklig energitillförsel, om gårdens eget foder är sämre Energi 12,5 MJ/kg ts Energi 13,1 MJ/kg ts AAT 132 g/ kg ts AAT 140 g/ kg ts Råprotein 25,0 % ts Råprotein 27,4 % ts

11 Halvkoncentrat för komplettering av korndominerad spannmålsblandning i stora givor (8 10 kg/dag) NYHET Krono 135 Top! Maito-Krono 26 Top Krono 140 Top Populärt halvkoncentrat med låg stärkelsehalt Energirikt halvkoncentrat Halvkoncentrat för högproducerande besättningar med låg stärkelsehalt H åller foderstatens stärkelsehalt på en måttlig nivå, också med större dagliga spannmålsgivor B ra komplement till havrekornblandning M öjliggör stor användning av egen fodersäd i foderstaten T illsats av biotin som främjar klövhälsan D en höga energihalten garanterat att fodret fungerar även om det egna fodrets kvalitet varierar M ångsidig, mjölkproducerande sammansättning, också tillsammans med ensilage med sämre smältbarhet Energi 12,4 MJ/kg ts Energi 12,8 MJ/kg ts Energi 12,8 MJ/kg ts AAT 136 g/ kg ts AAT 139 g/ kg ts AAT 145 g/ kg ts Råprotein 26,8 % ts Råprotein 26,5 % ts Råprotein 28,5 % ts

12 Låt oss lyckas tillsammans! Kännetecknet för en framgångsrik gård är en lyckad utfodring. Vi är med till hundra procent när Du vill lägga upp en utfodringsmodell som är optimal för Din besättning och Dina produktionsmål. Vi tar ständigt fram nya produkter och tjänster som hjälper Dig att nå målen i Ditt dagliga arbete. Vi planerar heltäckande utfodringsmodeller som bygger på gårdens förutsättningar, och tar hänsyn till gårdens mål och behov. Agrimarket står till buds med heltäckande service med alla maskiner, produkter och tjänster som Du behöver för husdjursproduktionen. Allt detta för Din gårds bästa. Ta kontakt med Din lokala försäljare och kom överens om ett möte. kunskap om utfodring, skötsel och djurhälsa samt om Finska Foders egna utfodringsprogram. bekanta dig med Finska Foders produkter på webben. här hittar du kontaktuppgifter till för- säljarna och de produkter och tjänster Du behöver för Din gård. 2011

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Primo mjölknäring Primo Kasvatus -foder Mineraler för köttnöt Komponenter för blandfoder till köttnöt En bra tillväxtstart för kalven ger resultat

Läs mer

Finska Foders. nötkreatursfoder

Finska Foders. nötkreatursfoder Finska Foders nötkreatursfoder garanterar framgång för din gård 1 Finska Foders stora och högklassiga nötfodersortiment Finska Foders heltäckande nötfodersortiment har utvecklats för att förbättra den

Läs mer

utfodringslösningarna

utfodringslösningarna Klart effektivaste utfodringslösningarna för din gårds bästa! LÅGT OPTIMALT IFE- VÄRDE HÖGT IFE-värdet förnyar vår uppfattning om utfodringens effektivitet Varför ger en foderstat god avkastning utan problem?

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar 2015 A-Foder Utfodrar det bästa Nötfoderguide A-Kalv Foder och utfodringslösningar A-Mjölk Foder och utfodringslösningar Nötfoderguide Mjölkgårdens foder och utfodringslösningar... 4 Dessa tre får du inte

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 23

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Maj 2005 Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Sammanställt av NorFor projektgrupp 1 Inledning I dagens fodervärderingssystem finns flera svagheter som har beaktats vid utvecklingen

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NorFor-frågor till Rådgivarsajten

NorFor-frågor till Rådgivarsajten NorFor Övningsuppgift 2 Kunskapstest (översatt från Øvingsoppgaver NorFor Plan 2006) Hjälpmedel: Kursmaterial från våren 2006 och NorFor-tabellen NorFor-frågor till Rådgivarsajten Fråga 1. Är det korrekt

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk vallodling på Rådde gård - December Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 03-6186 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård Rådde ligger på västsidan

Läs mer

Mineraler. och lite annat

Mineraler. och lite annat Mineraler och lite annat Mineraler Agenda Makromineraler Spårämnen och vitaminer Norfor Ekonomi Praktisk diskussion Rörigt? Makromineraler Vi analyserar Ca P Mg K Na S * Dvs allt utom Cl. Makromineraler

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein Pekka Huhtanen SLU / NJV Innehåll Inledning Protein foder Grovfoder protein N-gödsling Konservering metod (hö vs. Ensilage) Kvalitet av

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Hur föds svenska fullblod upp?

Hur föds svenska fullblod upp? Hur föds svenska fullblod upp? Ett fördjupningsarbete av Caroline Söderberg och Gabriella Carlsson, Steg 3 2011 1 Inledning Alla uppfödare vill föda upp hållbara, snabba och framgångsrika hästar. Alla

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Peter Zachris www.zphotoz.se

Peter Zachris www.zphotoz.se Peter Zachris www.zphotoz.se MALIN BARYARD Jag har fodrat Mitavites foder och tillskott till alla mina hästar sedan 2007. Det är det bästa och mest genuint framställda fodret på marknaden och jag vill

Läs mer

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson Kjell Martinsson Kjell Martinsson, SLU NJV Grovfodercentrum Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder Del 2 Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder, 11 mars 2009 i Jakobstad Sammandrag

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Varför fodra med Dynavena? Och vad innehåller Dynavena Mycket hög smältbarhet. Eftersom fodret inne h ål ler ångkokt spann mål med mycket natur

Läs mer

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater?

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Av Helena Stenberg, Taurus Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Bakgrund Under vintersäsongen 2010/2011 sköt priset på spannmål, och därmed även på färdigfoder, i höjden

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

sto, föl och den växande unghästen

sto, föl och den växande unghästen Utfodring Det digivande stoet ska producera mjölk till fölet och fölet och unghästen ska växa till full storlek, det innebär högre näringsbehov för dessa hästar och kräver extra tillägg i foderstaten för

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Unghästprojektet på Wången 2010-2012

Unghästprojektet på Wången 2010-2012 Unghästprojektet på Wången 2010-2012 1-3-åriga travhästar fodrade utan kraftfoder och tränade i kortare distanser Den här studien har visat att ettåriga travhästar som utfodras med ett energirikt grovfoder

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

Läs mer

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde, Fältforskningsenheten, SLU Magne Tuvesson, Inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU Hur skiljer sig rödklöver

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Ungdjurs tillväxt på Bete

Ungdjurs tillväxt på Bete Ungdjurs tillväxt på Bete Eva Spörndly Kungsängen, Inst. Husdjurens Utfodring och Vård, SLU Eva Spörndly, Department of Animal Nutrition and Management, Kungsängen Research Centre, SLU Definitioner Betesmark:

Läs mer

Näringslära Meri Hakkarainen

Näringslära Meri Hakkarainen Näringslära Meri Hakkarainen Lupus Foder AB Djurskyddsföreningen Enköping 5 sept 2015 Grundläggande näringslära för katt och kattens matbeteende Innehållsförteckningar vad står det på påsen egentligen?

Läs mer

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Tumregler 1% ökad råproteinhalt i foderstaten ökar kväveförlusterna med 10 kg N per ko och

Läs mer

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Jens Fjelkner Skånesemin 2005 Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter I Skåne förädlar vi mycket av de jordbruksprodukter

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Bilaga 1 Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Bakgrund

Bilaga 1 Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Bakgrund Delredovisning för projektet Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion med diarienummer 25-1367/03 Birgitta Johansson och Elisabet Nadeau, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara.

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Det bästa för tävlingshästar!

Det bästa för tävlingshästar! Det bästa för tävlingshästar! Skåvarpsgård, Hillarpsvägen 141, SE-269 91 BÅSTAD, Tel 0431-36 55 26 www.skavarpsgard.se E-mail: info@nordvasthuset.se Hippo Safety Fence Vårt mål är att Dina hästar skall

Läs mer

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Elisabet Nadeau Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Michael Murphy Lantmännen Vallkonferens

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori:

TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Hoppning: Visa: Teori: TEORI BRONSMÄRKET Dressyr: Lätt B:1 Hoppning: Banhoppning, minst 8 hinder. Hinderhöjd LC = 60-100 cm beroende på häststorlek. Visa: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård,

Läs mer

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia Bibliografiska uppgifter för Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid Författare Jansson J. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Försöksrapport 2008

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. Snabba råd: 1. Täck gödselbehållaren. 2. Större lagerutrymme för gödsel, för att undvika spridning under hösten.

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering Råvaruvärdering Innehåll Bakgrund 1 Råvaruvärdering i praktiken 2 Energi 2 Aminosyror 3 Makromineralämnen 3 Fosfor Övriga Spårelement 4 Vitaminer 4 Antinutritionella faktorer (ANF) 5 Bakgrund En noggrann

Läs mer

på Gotland Några goda råd

på Gotland Några goda råd på Gotland Några goda råd enna broschyr är framtagen i samarbete mellan Svenska djurhälsovården, Gotlands fåravelsförening, miljö och hälsoskyddskontoret, Gotlands lammklippare och Swedish Meats. Syftet

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

Svavel. för kvantitet och kvalitet. Dan-Axel Danielsson 2014-10-16

Svavel. för kvantitet och kvalitet. Dan-Axel Danielsson 2014-10-16 Svavel för kvantitet och kvalitet Dan-Axel Danielsson Protein är Aminosyror och aminosyror består av Kol Syre Väte Kväve Svavel Bara metionin och cystein innehåller svavel Växterna tar Kol från luften

Läs mer

Fullfoder till mjölkkor

Fullfoder till mjölkkor Fullfoder till mjölkkor Renodlat fullfoder Fullfoder kallas TMR (Total Mixed Ration) på engelska och är i sin ursprungliga form definierat som att alla fodermedel utom vattnet blandas till en homogen blandning

Läs mer

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering.

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. Öka din förtjänst Planera och delbetala HP-Massa i Plansilo HP-Massa i Hårdpack HP-Massa i Rundbalar Forskningsrapport Sid. 2-3 4 5-9 10-11 12-13 14-15

Läs mer

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7 LAMM 7.1 Baskrav 7.1.1 Övriga regler som ska uppfyllas Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7.2 Djurhälsa

Läs mer

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare -utfodringsprogram från kalv till hundratonnare 1 Målet är en hållbar och produktiv ko En frisk kalv är pigg och nyfiken Det har länge varit känt att kvigor som kalvar i 4 5 månaders ålder enligt statistiken

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisars utfodring och miljöpåverkan $ Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisar i Sverige de senaste 10 åren Antalet grisar ökade efter EU-inträdet men har sedan minskat, trots

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Slutapport från ett projekt finansierat av Jorbruksverkets bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt avseende miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer