Nya tider nya strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya tider nya strategier"

Transkript

1 Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara på rubrikens fråga generellt är omöjligt e ersom det naturligtvis utgår från vilken foderstat och vilken strategi man har på gården i första läget. Det går dock a göra vissa resonemang och beräkningar för a ha som bas i sin gårdsspecifika analys. Beräkningsmodeller Vi har räknat foderstater u från lakta onskurvor som ger 8 000, 9 000, och kg mjölk med 4 % fe. Vi har använt 12 månaders kalvningsintervall med 2 månaders sinperiod. Varje avkastningsnivå har op merats i en typfoderstat med grundinställningar i NorFor, fri llgång på grovfoder av medelkvalitet (6 165) och e färdigfoder av normalkvalitet. Däre er har vi lå t foderpris och mjölkpris variera och jämfört mjölk minus foder i de olika alterna ven. Grovfodret är sa ll 1,35 kr/kg TS. Högsta avkastningen är på 47 kg och då har en giva på 14,1 kg ts ensilage och 17,7 kg krf. En ko på 35 kg mjölk har 13,8 kg ts ensilage och 11,1 kg krf och en ko på 25 kg mjölk har 14,5 kg ts ens och 5,0 kg krf. Tabell 1. foder vid olika avkastningsnivåer och kraftfoderpriser. 3,264 Avkastning Krf pris 2,87 Krf pris 2,00 Krf pris 3, ,0 64,2 48, ,5 58,3 44, ,9 52,2 41, ,8 45,6 37,3 Tabell 2. foder vid olika avkastningsnivåer och olika mjölkpris. Krf pris 2,87 Avkastning 3,264 2,8 2,5 1, ,0 40,4 30,9 5, ,5 37,2 28,6 5, ,9 34,0 26,2 5, ,8 30,2 23,3 5,0 Tabell 3. Högsta kraftfoderkostnad för att nå samma netto för olika avkastningsnivåer vid olika mjölkpris. Samma fodergivor för varje avkastningsnivå Avkastning 3,264 foder 55,0 2,8 foder 40,4 2,5 foder 30, ,87 2,87 2, ,37 2,51 2, ,61 1,97 2, ,3 1,02 1,5 Fortsatt lönsamt med hög avkastning En fråga som gärna dyker upp när foderpriserna går upp är om det fortsa är lönsamt a jaga hög avkastning. Ska man istället sänka kra fodergivorna och eventuellt acceptera en lägre När man räknar ut mjölk minus foder vid olika prisnivåer på kra foder (tabell 1), olika mjölkpris (tabell 2) och olika avkastningsnivåer finner man a ne ot for arande blir störst vid högre avkastningsnivå, men skillnaden i mjölk minus foder minskar mellan avkastningsnivåerna ju högre kra foderpriset blir och ju lägre mjölkpriset blir. Optimerad foderstat När man op merar foderstaten med aktuella foderpriser och justerar den regelbundet e er kornas avkastning så gör man det bästa möjliga av den aktuella fodersitua onen. De a gäller oberoende av mjölkpriset. Hemmaproducerat foder och råvaror blir som regel billigare och sänker o ast den totala foderkostnaden. Har man möjlighet a laborera med olika råvaror kan man rela vt enkelt se när de olika fodren går in baserat på priserna och då får man överväga om det är värt a göra e foderbyte eller ej. Under våren 2013 har exempelvis inte sojan gå in i op meringarna utan andra proteinråvaror såsom ärtor, åkerböna och Expro har tagit större plats. Vid bibehållen avkastning, hälsa och fruktsamhet är naturligtvis det billigaste fodret det bästa. Vid dagens mjölkpris måste e alterna vt kra foder vara mycket billigare för a man ska ha råd a tappa i avkastning (tabell 3). Hur u allet blir på gårdsnivå kommer bland annat a styras av vilken nivå korna låg på innan och vad det var som begränsade deras avkastning. Om avkastningen var rela vt låg på grund av andra orsaker än fodret så kommer kanske inte avkastningen a påverkas alls medan på en högre nivå kommer korna a tappa desto mer. Vallfodret får extra stor betydelse Det bästa man kan göra för a möta e högt kra foderpris är a satsa på e bra vallfoder. Korna kan äta större mängder av e högkvalita vt vallfoder jämfört med e sämre (Diagram 1) och man får en kombinerad ekonomisk effekt av a kunna ge stora mängder grovfoder och därmed minska på det dyra kra fodret sam digt som man får valuta för pengarna man lagt på a producera vallen. A skörda senare för a invänta större mängd grovfoder betalar sig i de flesta fall inte i foderstaten då näringsinnehållet i vallen sjunker snabbt. Men för a utny ja vallens poten al behövs en mängd som llåter a korna i princip får fri llgång. Här är det stor risk a man inte utny jar kornas poten al a äta mycket grovfoder och tappa mycket pengar. Om grovfodret begrän- Djurhälso- och U odringskonferensen

2 sas ll 12 kg ts för alla kor (i våra typfoderstater på kg ECM) istället för a ge fri llgång krävs mer kra foder och vi tappar i runt 2,5 3 kronor per ko och dag i mjölk minus foder. Överutfodra inte med protein Under en period har priset på proteinråvaror ökat och därför blir det extra vik gt a inte fodra med e översko av protein som inte ger full utdelning i form av ökad avkastning. I vårt fodervärderingssystem finns många proteinparametrar a a på vilket många gånger kan göra a vi skapar onödigt många begränsningar som fördyrar foderstaten. Forskning visar a 15 g AAT/MJ och PBV mellan räcker för mjölkproduk onen. Om foderstaten i övrigt är balanserad med avseende på energi och a stärkelsenivåerna inte blir för höga så finns det ingen anledning a lägga sig högre för a hålla upp nivån av råprotein. En ny strategi? Det är alltså dags a byta ll en smartare strategi om du inte redan gör följande: Op mera foderstaten med aktuella priser och fri llgång på grovfoder Gör allt i din makt för a få en bra grovfoderkvalitet Se ll a korna verkligen har fri llgång på grovfoder och plats a äta vid foderbordet Håll lägsta möjliga proteinnorm Minimiera störningar för dina kor så a de producera på sin fulla kapacitet Malin Fröjelin är e asfaltsbarn från Göteborg, som by e från Avel ll Foder vintern Hon jobbar som produk onsrådgivare i MO Väst. Malin rider nordsvensk brukshäst av kärlek, snålhet och feghet. Torbjörn Lundborg är produk onsrådgivare sedan 1995, verksam i MO Väst. Torbjörn är tvåbarnsfar, född i Husqvarna city, nu med fö erna i jorden på Varaslä en. Han är även marsvinsuppfödare av rang. Foderstrategier vid kg ECM 11,2 MJ Fri 10,6 MJ Fri 10,3 MJ Fri tillg kg ts tillg kg ts tillg 9,6 kg ts Diagram 1. Vallkvalitetens inverkan på intag av grovfoder och behov av kra foder för en lakta- on på kg ECM. 14 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

3 Sida 1 av 3 Nya tider Nya strategier Den viktiga vallen vad är den värd? och högre kraftfoderpris? Torbjörn Lundborg, Malin Fröjelin Mjölk foder vid olika avkastningsnivåer och kraftfoderpriser. 3,3 Avkastning Krf pris 2,87 Krf pris 2,00 Krf pris 3, ,0 64,2 48, ,5 58,3 44, ,9 52,2 41, ,8 45,6 37,3 Mjölk foder vid olika avkastningsnivåer och olika mjölkpris. Krf pris 2,87 Avkastning 3,3 2,8 2,5 1, ,0 40,4 30,9 5, ,5 37,2 28,6 5, ,9 34,0 26,2 5, ,8 30,2 23,3 5,0 Hur mycket billigare kraftfoder krävs för att ha råd att tappa i mjölk? Högsta kraftfoderkostnad för att nå samma netto för olika avkastningsnivåer vid olika mjölkpris. Samma fodergivor för varje avkastningsnivå. Avkastning 3,3 Mjölk foder 55,0 2,8 Mjölk foder 40, ,87 2,87 2, ,37 2,51 2,62 2,5 Mjölk foder 30, ,61 1,97 2, ,3 1,02 1,5 20 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

4 Sida 2 av 3 M j ö l k p r i s 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mjölk på marginalen AVKASTNING KO /ÅR Fasta kostn. Foderkostn. Totala kostn. 2 per. glid. med. (Marginal kostn.) Mer ensilage och bete till korna? Ekonomiska beräkningar på gårdsnivå Rapport 275, SLU 2010 Eva Spörndly och Karl Ivar Kumm SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård Upplägg andelen grovfoder i försöksbehandlingarna Utfall produktion Låg 40% Medel 50% Hög 60% Laktationsvecka Period Låg (L) Medel (M) Hög (H) % 50% 50% % 60% 70% % 70% 90% Betesperioden Rastfålla Bete Betet Intag grovfoder 9, ,7 /dygn i snitt kg ts Intag kraftfoder / 10,2 7,4 5,5 dygn kg ts ECM/dygn 32,3 31,2 28,4 ECM/ år Grundkalkyl Ekonomisk utfall grovfoder andelar + 0,50kr mjölkpris, 0,50 kr kraftf. Betesförsök olika nivåer tillskott av kraftfoder 20, 30, 40, 50, 60% Mjölk foder Resultat från försöket +1,5 kg ECM vid en 10% ig ökning av andelen kraftfoder i foderstaten +0,8 kg ECM för varje extra kg kraftfoder Ingen skillnad mellan hög och lågavkastande kor i respons 50% grovfoder 60% grovfoder 70% grovfoder Djurhälso- och U odringskonferensen

5 Sida 3 av 3 Vem begränsar grovfodergivan Korna? Stallet? Du själv? Skillnad mellan fri tillgång och begränsad giva av grovfoder? 3,26 kr/kg, Krf pris 2,87 kr kr/kg Avkastning/ ko år Fri tillgång Mjölk foder/dag , ,5 47,9 Begränsad till 12 kg TS Mjölk foder/dag ,9 42, ,8 37,7 Bästa strategin Hög avkastning Fri tillgång på grovfoder Gårdsspecifikt optimerad foderstat med aktuella priser Flera fodermedel byt vid prisförändringar Följ upp foderstaten och kostnaden! 22 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion en litteraturöversikt Gun Bernes, Kjell Martinsson Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Bakgrund I denna litteraturstudie görs en genomgång

Läs mer

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Methane emissions from dairy cows fed high levels of forage av Rebecca Danielsson Institutionen för husdjurens Examensarbete 282 utfodring

Läs mer

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden ann.nyman@sva.se A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén

Läs mer

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång Anders H Gustafsson Christer Bergsten Jan Bertilsson Cecilia Kronqvist Helena Lindmark Månsson

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer