Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion"

Transkript

1 Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB,

2 Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion, mjölk- och köttrasdjur enligt KRAVs och Eus regelverk. Skriften är tänkt som ett verktyg för ekologiska besättningar att lätt beräkna kraftfodergivor och foderåtgång samt som underlag för rådgivare och andra intresserade. Foderstaterna innehåller blandningar med spannmål, ärtor och koncentrat. Uppsala våren Stina Stabo, projektledare

3 Innehållsförteckning Inledning... Regelverk för KRAV och EU-ekologiskt... Vallfoder... Spannmål och proteinfoder... Mineralfoder... 5 Förutsättningar för foderstater... 5 Referenser och länkar... 5 Lätt köttrastjur, KRAV-uppfödd... Lätt köttrastjur, EU-ekologiskt uppfödd... 7 Tung köttrastjur, KRAV-uppfödd... Tung köttrastjur, EU-ekologiskt uppfödd... 9 Lätt köttrasstut, KRAV- och EU -ekologiskt - uppfödd... Lätt köttraskviga, KRAV- och EU- ekologiskt uppfödd... Tung köttraskviga, KRAV- och EU-ekologiskt uppfödd... Mjölkrastjur, KRAV-uppfödd med bete... 3 Mjölkrastjur, EU-ekologiskt uppfödd utan bete... Mjölkrasstut, KRAV- och EU -ekologiskt uppfödd... 5 Mjölkraskviga, KRAV- och EU -ekologiskt uppfödd med bete... Diko... 7 Diko med bete... 3

4 Inledning Denna skrift innehåller typfoderstater för ekologiska nötkreatur av mjölk- och köttras för slaktproduktion. Även foderstater för dikor finns med. Skriften är tänkt som ett verktyg för ekologisk nötköttsproduktion. Den tar upp skillnader mellan KRAV och EUs regler när det gäller foderstater och är tänkt om hjälp när foderåtgång, tillväxter och slakt ska planeras. Foderstaterna innehåller blandningar med spannmål, koncentrat, samt användning av hemodlade baljväxter. Daglig tillväxt och foderåtgång redovisas samt total foderåtgång och kostand över hela produktionsperioden. Regelverk för KRAV och EU-ekologiskt Enligt KRAV:s -regler ska allt foder av jordbruksursprung till idisslare vara % KRAV - certifierat. Nötkreaturen ska ha fri tillgång på grovfoder och minst % av det foder som djuren behöver ska produceras på den egna gården. Högst % av det dagliga foderintaget får vara kraftfoder till växande ungdjur enligt EUs regler och högst 3 % enligt KRAVs regler. När det gäller mjölkproducerande djur och får andelen kraftfoder i foderstaten uppgå till % räknat på det dagliga intaget av foder. Under och upp till 3 månader i laktationens början får andelen kraftfoder höjas till 5 %. Kalvarna ska utfodras med mjölk under sina första veckorna vilket är månad längre än konventionella kalvarna. Dessa regler har vi tagit hänsyn till när vi räknat på dessa foderstater. Vallfoder Vallfoderkvaliteten är basen i den ekologiska foderstaten och kraftfoderandelen är som tidigare nämnts begränsad. Grovfodret ska, förutom att ge struktur i foderstaten, ge djuren en stor mängd av både energi och protein. När de gäller växande nötkreatur bör vallfodret skördas tidigt för att innehålla så mycket näring som möjligt. Eftersom det optimala vallfodret inte alltid finns att tillgå under hela säsongen har vi i foderstaterna räknat med ett ensilage med näringsvärde lägre än det optimala, ett medelvärde av en mängd analyser (:a, :a och 3:e skörd från ), se näringsvärde i tabell. Tabell. Näringsvärden och pris på foder som har använts i foderstaterna Foder Pris TS % Energi Råprotein NFD AAT PBV Ca P kr/kg ts MJ/kg ts g/kg ts g/kg ts g/kg ts g/kg ts g/kg ts g/kg ts Korn Ärt kärna Koncentrat Naturbete Spannmål och proteinfoder De foderstater som vi räknat på innehåller spannmål (korn), ärter, och ekologiskt koncentrat Näringsinnehållet i dessa ses i tabell. Ärter innehåller en stor andel lättlösligt råprotein och passar därför inte så bra att utfodras ihop med ett vallfoder med riktigt höga råproteinvärden. I övrigt kan det räcka som enda proteinfodermedel för köttrastjurar och lite äldre mjölkrastjurar. Till kalvar, under 5- kg behövs ofta ett mer våmstabilt protein från t.ex. soja eller rapskaka som finns i koncentrat.

5 Åkerböna innehåller mer protein och mindre mängd stärkelse än ärter. Det innebär att det är mer fördelaktigt att utfodra åkerböna tillsammans med spannmål jämfört med ärter. Det går bra att utfodra nötkreatur med raps antingen som helt rapsfrö eller som rapskaka. Helt rapsfrö måste sönderdelas innan utfodring och mängden råfett i helt rapsfrö gör att fodergivan måste begränsas. Som proteinfoder är därför rapskaka att föredra. När det gäller rapskaka är det totalfoderstaten och priset på rapskaka som avgör hur stor andel som ska ingå i foderstaten. Hygienen är viktig, rapskakan kan härskna och bör därför användas inom två månader efter pressning. Den håller något längre under vintermånaderna. Det är fram för allt unga djuren som rapskakan behövs till, då går det åt ofta åt små mängder foder och därför är ofta pelleterat koncentrat lättare att hantera. Koncentrat innehåller också ofta ekologisk soja som har en bättre proteinsammansättning för kalvarna. Mineralfoder Ett mineralfoder ska användas till dessa foderstater för att behovet av mineraler ska bli tillgodosett. Kalcium (Ca) och fosfor (P) är de mineraler som vi har studerat i foderstaterna. Förutsättningar för foderstatsberäkningarna Förutsättningarna för dessa foderstater är att nötkreaturen får fri tillgång på ensilage. Konsumtionen kommer att skilja sig åt mellan olika djur pga olika storlek, ålder, aptit mm. De givor vi räknat på ligger inom de intervall som forskning visat att djuren förmår konsumera. För att få ungnöten att äta så mycket grovfoder som möjligt är det viktigt att antalet ätplatser är tillräckligt så att alla djur kommer åt foder när de vill ha samt att den hygieniska kvaliteten på fodret är bra. Innehållet i koncentrat skiljer sig mellan olika tillverkare och även på råvarutillgång. Ni bör jämföra ert egna inköpta foder med fodertabellen ovan för att kunna jämföra med våra foderstater gjorda på koncentrat. I alla foderstater för tjurar har vi räknat på maxgiva kraftfoder. Beroende på grovfoderkvalitet och kraftfoderpriser är det inte alltid det är det bästa totalekonomiskt för uppfödningen. Kostanden för foderstaterna är baserade på foderåtgång och priserna i tabell. I foderstaterna med bete ligger betet med utan kostnad. Betet kostar naturligtvis också att producera, inte minst med stängselkostnader. I och med att kostnaderna för bete skiljer sig kraftigt åt mellan besättningar, med betestöd är ju vissa betesmarker en intäkt att beta, har vi valt att inte ta med en kostnad för detta i foderstaterna. Referenser och länkar Näringsvärden och kunskap om kornas näringsbehov samt fodermedelstabeller är hämtade från den Blåa boken, Fodertabeller för idisslare, 3. Prisindikationer är hämtade från kända handlare och är ett genomsnitt på priser från. 5

6 Lätt köttrastjur, KRAV-uppfödd,3,,7 5,,,,7 3, 7,3 3, 7,9,,3,5, Ärt Korn Denna foderstat ger ett visst råproteinöverskott men det blir nödvändigt för att uppnå AATnormen. Ärterna skulle kunna tas bort något tidigare utan att nämnvärt påverka tillväxten. Viktigt vid all utfodring är att djuren får i sig så mycket grovfoder som det är tänkt. Jämfört med den Eu-ekologiskt uppfödda tjuren, blir foderkostnaden 3 kr billigare för denna tjur pga av mindre kraftfoderåtgång. Uppfödningstiden blir några dagar längre för KRAV-tjuren.

7 Lätt köttrastjur, EU-ekologisk uppfödd,5,5,9,5,,,, 5,5,,5, 3,7, 5, 5,,3,7 7, 7, Ärt Korn Denna foderstat ger ett visst råproteinöverskott men det blir nödvändigt för att uppnå AATnormen. Ärterna skulle kunna tas bort något tidigare utan att nämnvärt påverka tillväxten. Viktigt vid all utfodring är att djuren får i sig så mycket grovfoder som det är tänkt. Jämfört med den KRAV uppfödda tjuren, blir foderkostnaden 3 kr dyrare för denna tjur pga av högre kraftfoderåtgång. Uppfödningstiden blir några dagar kortare för KRAV-tjuren. 7

8 Tung köttrastjur, KRAV-uppfödd Förutsättningar Tung köttras, tjur, KRAV Startvikt, kg 3 Slutvikt, kg 5 Uppfödningstid Totalt antal dagar 3 Varav dagar på bete Foderåtgång, kg ts 75 Korn kg Ärter kg Total foderkostnad, kr 7 Tillv,g/dag tsgiva AAT råprot. grovf. Vikt,kg % /vikt g/mj g/mj % ts 5\3,,7 3, 7 5\35,9,7 3, 7 5\,39,7, 7 5\5,,7, 7 5\5,,7, 7 5\55,9,7, 7 5\,7,7, 7 5\5,99,7, 7,,9, 3,3 3,5 3,9,,3,5 Ärt Korn 5,,,7 7, 7,,, Denna foderstat ger en välbalanserad foderstat med en bra tillväxt. Pga något högt råproteininnehåll i vallfodret får även denna foderstat ett lite högt råproteininnehåll. Foderstaten blir 39 kr billigare än för den Eu -ekologiskt uppfödda tjuren pga mindre kraftfoderåtgång. Uppfödningstiden blir några 3 dagar längre.

9 Tung köttrastjur, EU-ekologiskt uppfödd Förutsättningar Tung köttras, tjur, EU Startvikt, kg 3 Slutvikt, kg 5 Uppfödningstid Totalt antal dagar 33 Varav dagar på bete Foderåtgång, kg ts 5 Korn kg 9 Ärter kg 35 Total foderkostnad, kr 5 Tillv,g/d tsgiva AAT råprot. grovf. Vikt,kg % /vikt g/mj g/mj % ts 5\3,,7, 5\35,5,7,3 5\,39,73, 5\5,3,73, 55\5,,7,7 55\55,,7,7 5\,5,73, 5\5,3,73,, 3,3,3,7 5,3 5,5 5,5 Ärt Korn, 5,5 5,,3,7 7,3 7, Denna foderstat ger en välbalanserad foderstat med en bra tillväxt. Pga något högt råproteininnehåll i vallfodret får även denna foderstat ett lite högt råproteininnehåll. Foderstaten blir 39 kr dyrare än för den KRAV-uppfödda uppfödda tjuren pga ökad kraftfoderåtgång. Uppfödningstiden blir några 3 dagar kortare. 9

10 Lätt köttrasstut, KRAV- och EU ekologiskt - uppfödd, 5,5,7 7,9,5 9, 9,9,9, Korn Bete Denna foderstat innehåller nästan bara grovfoder då stuten fram för allt föds upp på bete. Lite kraftfoder i början av uppfödningen och som slutgödning kan behövas. Den uppfyller kraven för både KRAV och EUs regelverk. Ingen kostnad för betet ligger med i beräkningen för foderkostnad.

11 Lätt köttraskviga, KRAV- och EU-ekologiskt uppfödd,3 5,7, 7,3,5 9, 9,9,,9 Korn Bete Denna foderstat innehåller nästan bara grovfoder då kvigan fram för allt föds upp på bete. Lite kraftfoder i början av uppfödningen kan behövas. Den uppfyller kraven för både KRAV och EUs regelverk. Ingen kostnad för betet ligger med i beräkningen för foderkostnad. En lätt köttraskviga får inte växa för fort då hon lätt blir slaktmogen, börjar ansätta fett, vid för låg vikt vilket leder till fettavdrag i slakten.

12 Tung köttraskviga, KRAV- och EU- ekologiskt uppfödd 5,9,,,9, 9,3 9,9, Korn Bete Denna foderstat innehåller nästan bara grovfoder då kvigan fram för allt föds upp på bete. Lite kraftfoder i början av uppfödningen och som slutgödning kan behövas. Den uppfyller kraven för både KRAV och EUs regelverk. Ingen kostnad för betet ligger med i beräkningen för foderkostnad. Jämfört med den lätta köttraskvigan når denna kviga kg ca månader tidigare och därmed blir foderkostnaden, exklusive bete, kr billigare. Men den tunga kvigan kan behöva födas upp på mer åkermarksbete än den lätta kvigan.

13 Mjölkrastjur, KRAV-uppfödd med bete,7,9,,,5 3,,,,3 5 7, 7,, 3, 7,, 3, 7,7, Koncentrat Korn/Ärt Bete Denna foderstat innehåller en spannmålsblandning med 7% korn och 3% ärt under hela uppfödningen. Den unga kalven behöver lite koncentrat för att täcka sitt proteinbehov. Jämfört med den Eu ekologiskt uppfödda mjölkrastjuren blir uppfödningen minst 5 dagar längre pga av lägre kraftfodergiva och sämre tillväxt på bete. Tillväxten på bete kan variera då beteskvaliteten kan variera kraftigt över säsong och mellan år pg av regn och annat. Foderkostanden blir svår att jämföra då betet inte har någon kostand inlagd. 3

14 Mjölkrastjur, EU-ekologiskt uppfödd utan bete Förutsättningar Mjölkras, tjur, EU Startvikt, kg Slutvikt, kg Uppfödningstid Totalt antal dagar 9 Varav dagar på bete Foderåtgång, kg ts Koncentrat, kg 7 % korn 3 % ärter, kg 39 Bete, kg ts Total foderkostnad, kr 753 Tillv,g/d tsgiva AAT råprot. grovf. Vikt,kg % /vikt g/mj g/mj % ts \ 3, 7, 5, \,5 7,5,9 \5,5 7, \3,,7,9 \35,3,7,9 \,5,7,9 \5,,7,9 \5,,7,9 \55,9,7,9 \,9,7,9,,3 3,5 3,,,, 5, Koncentrat Korn/Ärt,7,3, 3, 3,9, 5 5,5,3, 7, Denna foderstat innehåller en spannmålsblandning med 7% korn och 3% ärt under hela uppfödningen. Den unga kalven behöver lite koncentrat för att täcka sitt proteinbehov. Jämfört med den KRAV uppfödda mjölkrastjuren blir uppfödningen minst 5 dagar kortare pga av högre kraftfodergiva och bättre och säkrare tillväxt utan bete.

15 Mjölkrasstut, KRAV- och EU- ekologiskt uppfödd Förutsättningar Mjölkrasstut, KRAVoch Eu Startvikt, kg Slutvikt, kg Uppfödningstid Totalt antal dagar 59 Varav dagar på bete 3 Foderåtgång, kg ts 73 Koncentrat, kg 5 7 % korn 3 %ärter, kg 9 Bete, kg ts 53 Total foderkostnad, kr 3 Tillv,g/d tsgiva AAT råprot. grovf. Vikt,kg % /vikt g/mj g/mj % ts \ 3,3 7, 5, 7 9\,7,95, 9\5,5, 3, 93 9\3,3,7 3, 7\35,9 7,3 7\,5 7,3 7\5,7 7,3 9\5,99,7 3, 9\55,93,7 3, 9\,5,9 3, 9,,, 7, 7,3,,7, Koncentrat Korn/Ärt Bete Denna foderstat innehåller en spannmålsblandning med 7% korn och 3% ärt. Den unga kalven behöver lite koncentrat för att täcka sitt proteinbehov. Godkänd enligt både KRAV och Eus regler. Betet har ingen kostnad inlagd. 5

16 Mjölkraskviga, KRAV- och EU-uppfödd med bete,3,5 5,, 7, 7,, 9, Koncentrat Korn/Ärt Bete, Under betessäsongen har vi räknat med en lägre tillväxt eftersom betets kvalitet kan variera mycket mellan år och under säsong. Kvigan bör kalva/slaktas när hon är -5 månader gammal.

17 Diko 5 3,5 9 Korn/Havre Halm 3 Lågdräktig Högdräktig Digivning kg ECM Digivning kg ECM Digiving kg ECM Foderstaten är beräknad med de orealistiska scenariot att hon är på stall hela året. Detta för att man ska kunna se hur mycket foder det går åt i varje stadie av dräktighet och laktation, oberoende av när hon kalvar in och går på bete. Kon behöver något kilo kraftfoder under digivningen, ofta går korna på bete under denna period alternativ har korna en del hull att mjölka av. t håller för hög kvalitet under låg och högdräktigheten och då måste det drygas ut med halm för att inte få för tjocka kor och samtidigt uppfylla kravet på fri tillgång på grovfoder. Kon är av lätt köttras. 7

18 Diko med bete 3,5 9 Bete Korn/Havre Halm Lågdräktig Högdräktig Digivning kg ECM Digivning kg ECM Digiving kg ECM Foderstaten är beräknad för en kalvning i januari och bete under maj till oktober. Det kan behövas något kilo kraftfoder för att kon ska mjölka optimalt, alternativt ett grovfoder med fram för allt högre energiinnehåll. t håller för hög kvalitet under låg och högdräktigheten och då måste det drygas ut med halm för att inte få för tjocka kor och samtidigt uppfylla kravet på fri tillgång på grovfoder. Kon är av lätt köttras.

19 Text och bearbetning: Kristina Dieden, Sofia Äng och Stina Stabo Materialet kan beställas från HS Konsult AB mot porto och exp.avgift Telefon: -5 Kan även beställas eller laddas ner från hemsidan: 9

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor Typfoderstater för ekologiska mjölkkor Förord Typfoderstater för ekologiska mjölkkor är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Komplettering till Uppslagsboken, Näring på gården: Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Av: Cecilia Lindahl, KRUT / Svensk Mjölk Ingår i Greppa Näringens Uppslagsbok www.greppa.nu Uppdaterad: 2003-01-20

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov

Utfodringspraxis Mjölby nov Utfodringspraxis Mjölby nov 2012 carin.clason@vxa.se Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen Följ upp produktionen

Läs mer

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion Grovfoder till ekologiska kor Rätt grovfoder för bättre produktion -93 naturbruksgymnasium i Piteå -94 började jobba åt avbytartjänst Avbytare, Djurskötare, hästskötare, ridlärare, drivit eget avbytarföretag,

Läs mer

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat?

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Utfodring och produktion för att greppa näringen Linköping 8:e november 2017 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. dikor

Jordbruksinformation Starta eko. dikor Jordbruksinformation 1 2016 Starta eko dikor Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk dikoproduktion Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt kött. Därför ökar efterfrågan

Läs mer

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Kicki Markusson Växa Sverige Övriga som varit med och tagit fram kalkyler och beräkningar Linnea Borgenvall och Anett Seeman, Gård & djurhälsa Margareta Dahlberg,

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen

Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Økomelk-konferanse

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Cecilia Lindahl KRUT, Swedish Meats, 244 82 Kävlinge e-post: cecilia.lindahl@swedishmeats.com Uppfödning av mjölkrasdjur till slakt

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Jens Fjelkner Skånesemin 2005 Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter I Skåne förädlar vi mycket av de jordbruksprodukter

Läs mer

Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel

Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel Uppgifter till Efterkalkyl Nöt Övningsexempel Gården Efterkalkyler ska beräknas för en gård som ligger utanför kompensationsområde och bedriver ekologisk dikalvsproduktion där betesdriften huvudsakligen

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater?

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Av Helena Stenberg, Taurus Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Bakgrund Under vintersäsongen 2010/2011 sköt priset på spannmål, och därmed även på färdigfoder, i höjden

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Utfodring av dikor under sintiden

Utfodring av dikor under sintiden Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Utfodring av dikor under sintiden Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Växadagarna

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Dikor Götala. Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm. Annika Arnesson och Frida Dahlström

Dikor Götala.  Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm. Annika Arnesson och Frida Dahlström Dikor Götala Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm Annika Arnesson och Frida Dahlström www.slu.se/husdjurmiljohalsa Mixat foder eller separat utfodring? Foto: Annika Arnesson Syftet

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Omläggningsdag i Skövde, 2011-01-27 Invägning av ekologisk mjölk

Läs mer

Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden?

Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden? Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden? Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. Lamm

Jordbruksinformation Starta eko. Lamm Jordbruksinformation 4 2015 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi!

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige Kalmar 2015 02 25 Anders H Gustafsson Växa Sverige Proteingrödor, andel av arealen i EU: 1961:

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Friska får ger välmående gårdar

Friska får ger välmående gårdar Friska får ger välmående gårdar Vi kan Får! Med veterinärer och husdjursagronomer specialiserade inom lammproduktion erbjuder vi dig en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga och

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Svensk djurhållning utan soja?

Svensk djurhållning utan soja? Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning

Läs mer

Rörflen som foder till dikor

Rörflen som foder till dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Rörflen som foder till dikor Anna Hessle Mikaela Jardstedt 24 mars 2015 Anders Elofsson s fond Bakgrund Många dikor överutfodras under stallperioden Lågt näringsbehov

Läs mer

Nyheter Till Er som har behov att dryga ut ert grovfoder så har vi tagit fram följande produkter:

Nyheter Till Er som har behov att dryga ut ert grovfoder så har vi tagit fram följande produkter: Fodernytt 2018 Nyheter Till Er som har behov att dryga ut ert grovfoder så har vi tagit fram följande produkter: Ett fiberfoder som vid grovfoderbrist kan ersätta en del av grovfodret Kraftfoder med högt

Läs mer

Sida 2 av

Sida 2 av Sida 2 av 12... 6... 7... 9... 10 Sida 3 av 12 Kokviga är en produktionsmodell som gör det möjligt att ta tillvara överskottskvigor som inte behövs till den egna rekryteringen i dikalvsbesättningen. Det

Läs mer

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Sinkon Guldkon Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Frågeställningar Hur utfodras och sköts sinkorna på din gård? Förekommer hälsostörningar i samband med kalvning? När på året? Planerar du passande

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat?

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Kraven på ekologisk mjölkproduktion ökar i och med nya EU-regler. Hexanextraherade fodermedel förbjöds år 2000,

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 27

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel. Bengt-Ove Rustas Husdjurens utfodring och vård SLU

Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel. Bengt-Ove Rustas Husdjurens utfodring och vård SLU Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel Bengt-Ove Rustas Husdjurens utfodring och vård SLU Foderutnyttjandet är viktigt! Kg ECM per år Foderkostnad 9000 11000 Öre/ kg såld mjölk

Läs mer

En sammanställning över möjliga åtgärder när man under odlingssäsongen inser att grovfodret inte kommer att räcka för vintern

En sammanställning över möjliga åtgärder när man under odlingssäsongen inser att grovfodret inte kommer att räcka för vintern En sammanställning över möjliga åtgärder när man under odlingssäsongen inser att grovfodret inte kommer att räcka för vintern Olika möjligheter Helsädesensilage (vete-korn-havre) Ensilage av ärt, åkerböna,

Läs mer

Ny foderstrategi. -en lönsam historia

Ny foderstrategi. -en lönsam historia Ny foderstrategi -en lönsam historia Bakgrund och frågeställning Är det lönsamt att investera i ny inomgårdsutrustning för att kunna hantera fler/nya fodermedel? Hur har utfallet blivit för dem som gjort

Läs mer

Ungdjurs tillväxt på Bete

Ungdjurs tillväxt på Bete Ungdjurs tillväxt på Bete Eva Spörndly Kungsängen, Inst. Husdjurens Utfodring och Vård, SLU Eva Spörndly, Department of Animal Nutrition and Management, Kungsängen Research Centre, SLU Definitioner Betesmark:

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

100% ekologiskt foder från 2012

100% ekologiskt foder från 2012 Aminosyraförsörjning vid 1% ekologiskt foder till gris försök Lövsta Seminarium i Uppsala 211 11 9 Maria Neil och Kristina Andersson Inst. HUV, SLU 1% ekologiskt foder från 212 Utmaning att få till aminosyraprofilen

Läs mer

Närproducerat foder fullt ut

Närproducerat foder fullt ut DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Närproducerat foder fullt ut Anders H Gustafsson, anders.h.gustafsson@svenskmjolk.se I den traditionella husdjursproduktionen som i huvudsak rådde

Läs mer

Att producera ungnöt ekologiskt

Att producera ungnöt ekologiskt www.taurus.mu Att producera ungnöt ekologiskt Inledning Svenska konsumenter efterfrågar ekologiskt producerade livsmedel. I Sverige har tidigare enbart nötkött producerat efter KRAV s regler sålts som

Läs mer

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar 2018 01 31 Anders H Gustafsson Växa Sverige Kraftfoder i egen regi: Projekt 2017-2019 Samverkan; SLU & Växa Mål Stärka kunskap

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN Företag: Utbildning, År: 2014 Datum: 2015 03 20 Bra att veta Fyll i de gröna fälten med dina egna uppgifter. Uppgifterna i de vita fälten kan ändras vid behov. Uppgifterna

Läs mer

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder Slutapport från ett projekt finansierat av Jorbruksverkets bidrag till försöks- och utvecklingsprojekt avseende miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket

Läs mer

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen Sida 1 av 5 Bete Bete som foder är ibland en dåligt utnyttjad resurs. Förr var det ont om beten och man betade all mark som gick att beta. Idag är det tvärt om och det är brist på betesdjur för att hålla

Läs mer

Ekologiska foderstater beräknade med NorFor

Ekologiska foderstater beräknade med NorFor Ekologiska foderstater beräknade med NorFor Exempel från mjölkgårdar med hög självförsörjningsgrad Stina Hedén Självständigt arbete 1 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram Självständigt arbete

Läs mer

UPPDRAG. Maria Berglund, Carin Clason, Magdalena Wallman, Christel Cederberg. Januari 2012 SIK

UPPDRAG. Maria Berglund, Carin Clason, Magdalena Wallman, Christel Cederberg. Januari 2012 SIK UPPDRAG Kvantifiering av klimatcertifieringens effekter nötkött Maria Berglund, Carin Clason, Magdalena Wallman, Christel Cederberg Januari 2012 SIK Sammanfattning I denna rapport har förändringarna i

Läs mer

Öjebynprojektet - ekologisk produktion av livsmedel Avseende tiden MÅLSÄTTNING

Öjebynprojektet - ekologisk produktion av livsmedel Avseende tiden MÅLSÄTTNING Rapport Öjebynprojektet - ekologisk produktion av livsmedel Avseende tiden 010101-011231 MÅLSÄTTNING Målsättningen med Öjebyn-projektet är att utveckla den ekologiska livsmedelsproduktionen med tyngdpunkten

Läs mer

Majsensilage till lamm effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet

Majsensilage till lamm effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet Majsensilage till lamm effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet Carl Helander, Annika Arnesson och Elisabet Nadeau 1 Inst. för husdjurens miljö och

Läs mer

Fullfoder till mjölkkor

Fullfoder till mjölkkor Fullfoder till mjölkkor Renodlat fullfoder Fullfoder kallas TMR (Total Mixed Ration) på engelska och är i sin ursprungliga form definierat som att alla fodermedel utom vattnet blandas till en homogen blandning

Läs mer

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling Sida 1(8) Tre typgårdar i VERA Nedan finns tre typgårdar beskrivna. Till gårdarna hör även frågor på de olika avsnitten i kursen. Glöm inte att fylla i Greppadata för de två gårdar du har valt att räkna

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen.

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Växa Sverige Utfodring i torkans spår Kicki Markusson Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Om differensen är stor Inventera foderbehov och 6llgång Följ upp, följ upp, följ upp

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 23

Läs mer

Hästägarmöte 28 augusti 2018

Hästägarmöte 28 augusti 2018 Hästägarmöte 28 augusti 2018 PROGRAM Fodersituationen Råd för anpassning av foderstater och fodermedel. Råd för hästhållningen på bete och inför stallperioden. FIKA Djurskydd Djurskyddskontroller och annan

Läs mer

UTFODRINGSTIPS. För dig som jobbar i travstall

UTFODRINGSTIPS. För dig som jobbar i travstall UTFODRINGSTIPS För dig som jobbar i travstall HästKraft har sedan i början på 2 (hösilage) av högsta kvalitet till Vi såg tidigt ett behov av ett kvalitetssäkrat hösilage till våra travstall, samtidigt

Läs mer

Från mjölk till kött Från mjölk till kött - vad bör jag tänka på?

Från mjölk till kött Från mjölk till kött - vad bör jag tänka på? Sida 1 av 6 Från mjölk till kött En omställning från mjölk till kött innebär i många fall en stor omställning i företaget. Man går från något till något annat vilket i dessa situationer handlar om att

Läs mer