mjölk och nöt producenter nr 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mjölk och nöt producenter nr 4"

Transkript

1 mjölk och nöt producenter nr 4

2 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs bra foder, rätt produkter och stor kunskap om lantbruk. Det har KLF vi är lokala, effektiva och serviceinriktade. Och vi månar alltid om att du ska göra en bra affär.

3 KLF Kristianstadsortens Lagerhusförening bildades 1931 och ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Våra verksamheter finns i Åhus, Karpalund och Rödaled, med huvudkontor i Kristianstad. Kompetent personal, lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner med helhetslösningar för sydsvenskt lantbruk. Som medlem i inköpsföreningen Den lokale Andel, DLA Danmark, kan vi som lokal aktör ta del av fördelarna genom stora inköpsvolymer. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. Sedan några år tillbaka har KLF och Lantmännen även ett gemensamt produktionsbolag för fodertillverkning i fabriken i Åhus. Där tillverkas KLF:s foder efter egna recept och körs sedan ut i gemensamma bilar.

4 En bra start i livet

5 kalvar 5 Kvigkalven är framtiden i din besättning. En kalv med god hälsa och rätt tillväxt blir en fin kviga som kan semineras vid 15 månader och som kan kalva in vid 24 månader. Med rätt åtgärder blir det lättare att nå dit. De första veckorna konsumerar kalven endast små mängder grovfoder eller kraftfoder. Men det är viktigt att det finns foder att tillgå så att kalvarna börjar äta. Detta påverkar utvecklingen av kalvens våm och gör att den kan äta större mängder vid avvänjningen. En kalv som har en bra tillväxt under mjölkperioden utvecklas snabbare, kalvar in tidigare och får en högre produktion som mjölkko. För att uppnå en bra tillväxt är rekommendationen: helmjölk eller kalvnäring tillsammans med KLF:s Kalvstart och grovfoder. kalvfoder KALVSTART KALVSTART är ett mycket smakligt foder som kalven snabbt kommer igång att äta. Detta hjälper våmmen att utvecklas på rätt sätt. Innan kalven avvänjs bör den äta minst 1 kg kraftfoder om dagen. Minska mjölkmängden successivt under en vecka för att underlätta övergången. KALVNÄRING De kalvnäringar som KLF kan erbjuda är: Elitekalv Xtra, Elitekalv Unik och Elitekalv Classic. Elitekalv Xtra Elitekalv Xtra innehåller skummjölkspulver och har en hög vitaminisering. Råproteinhalten är anpassad till hög tillväxt. Elitekalv Unik Elitekalv Unik är baserad på vasslepulver och är agglomerad för att fungera tekniskt i en kalvamma. Elitekalv Unik innehåller hälsofrämjande tillsatser och passar i alla typer av kalvammor. Elitekalv Classic Elitekalv Classic är en produkt med hög proteinnivå baserad på vasslepulver och vegetabiliskt protein. Den passar i besättningar med god hälsa, höga tillväxtmål samt hinkutfodring. Både Elitekalv Classic och Elitekalv Unik passar i besättningar där kalvnäringen syras.

6 6 ungnöt KLF har foder anpassade för alla produktionsformer En del växer fortare än andra Uppfödning av ungnöt kan bedrivas på många olika sätt. Allt från intensiv produktion med lite grovfoder, till en extensiv produktion med mycket grovfoder och betesdrift. Det är gårdens förutsättningar som styr vilken form av uppfödning som passar bäst. Rekryteringskvigor Alla kvigor behöver få en riktigt bra start som kalvar. Om kvigkalven får en bra tillväxt, och utvecklas väl, kan hon semineras vid 15 månader. Det är viktigt att ta hänsyn till intensiteten i utfodringen under perioden när kvigans juvervävnad utvecklas, vilket sker vid tiden strax före och omkring könsmognad. Annars finns risk att utvecklingen av juvrets mjölkbildande vävnad hämmas. Tillväxten under denna period bör inte överstiga 750 gram per dag för SLB & SRB. Efter seminering, vid ca 350 kg levande vikt, kan man åter öka intensiteten i utfodringen. Intensivt växande ungdjur Vid uppfödning av mellankalvar och gödtjurar krävs foder som motsvarar de höga näringskraven i den intensiva produktionen. För att grundlägga en bra muskelansättning behöver det unga djuret en hög nivå av protein av rätt kvalitet. Efterhand som ungdjuret blir äldre sjunker kraven på både proteinnivå och proteinkvalitet. För att djuret ska bli slaktmoget behöver det även ansätta fett, vilket inträffar i senare delen av uppfödningen. Om djuret ska klara av att ansätta tillräckligt med fett behövs ett byte från ett proteinrikt foder till ett foder med mer energi. För mjölkrastjurar görs detta byte vid 8 månader och för köttrastjurar vid 10 månader. Extensivt uppfödda ungdjur Vid en extensiv produktion med mycket grovfoder gäller det att ha koll på näringsvärdet. Detta krävs för att man ska kunna beräkna foderstat och planera tillväxten under stallperioden. Det gäller även att planera för betessäsongen så att djuren kan behålla en bra tillväxt. Väg eller mät djuren med jämna mellan rum för att kontrollera att de följer tänkt tillväxtkurva.

7

8 Ungnöt foder KLF har ett brett sortiment av foder till ungnöt. Både till olika uppfödningsformer och anpassade till de olika fodermedel som finns på gården. Det är väl sammansatta foder med noga utvalda råvaror för att ge djuren rätt näringsvärde och smakliga foder. Rekryteringskvigor KLF rekommenderar Alert till rekryteringskvigor. Och givetvis grovfoder av bra hygienisk och näringsmässig kvalitet. Intensivt växande ungdjur För besättningar som inte använder drank rekommenderar vi Komet eller Alert under första delen av uppfödningen. Därefter sker byte till Salut som slutgödningsfoder. Om drank används i utfodringen rekommenderas Balans som första foder och Final som slutgödningsfoder. Om spannmål finns hemma på gården så ger ca 22 % inblandning av KLF:s ungdjurskoncentrat ett foder som motsvarar Alert. I slutet av uppfödningen kan inblandningen av koncentrat minskas och eventuellt tas bort. Extensivt uppföda ungdjur Vid en extensiv uppfödning av stutar eller grovfodertjurar, där större delen av foderstaten utgörs av grovfoder eller bete, rekommenderas Alert eller Ungnötskoncentrat och som slutgödning Salut. Majsensilage blir allt vanligare att använda till ungdjur. När det finns majsensilage i foderstaten rekommenderar vi vårt foder Alert.

9 ungnöt 9 UNGNÖT Komet Ett mycket smakligt foder med högt proteininnehåll (16,5 %) och hög proteinkvalitet för att ge det unga djuret en riktigt bra start. Passar också bra att utfodra i kalvgömmor. ALERT Ett smakligt foder med en proteinhalt på 15 %. Ett allroundfoder som passar i de flesta uppfödningsformer. SALUT Ett slutgödningsfoder med ett högt energiinnehåll och en lägre proteinhalt för att gynna djurets fettansättning. NYHET Moderniserad version av vår klassiska produkt. Passar i besättningar där drank används. BALANS Proteinnivå och fiberkvalitet i Balans är anpassat för att komplettera drankens egenskaper. Balans passar i de flesta uppfödningsformer där drank används. FINAL Ett slutgödningsfoder som är optimerat för att passa till drank. Final har ett högre energiinnehåll och lägre proteinnivå för att gynna djurets fettansättning. VÄXA Ett foder som motsvarar vårt populära Alert i näringsvärde. Växa kan användas i de flesta uppfödningsformer när det gäller ungnöt. Ett foder som inte innehåller soja eller produkter från palmkärna. Ungnötskoncentrat Ett koncentrat med hög smaklighet och som vid 22 % inblandning ger ett foder som motsvarar Alert.

10 10 mjölkkor alla magar ska ha sitt KLF anpassar allt kofoder efter beräkningssystemet NorFor. Det innebär att vi kan optimera våra foder på bästa sätt för dig som lantbrukare. Både mjölkande och sinlagda kor behöver en foderstat sammansatt utifrån sina behov. Sinlagda kor som snart ska kalva behöver speciell omsorg för att klara kalvningen och den tuffa perioden efteråt. Den lakterande kon behöver foder som är välbalanserat med avseende på protein, fiber och mineraler m.m. För att kunna göra en bra foderstat och undvika onödiga foderbyte under året behövs analyser och god planering. Det är egentligen mikroberna i våmmen som utfodras, och dessa är känsliga för förändringar. God planering är alltså viktigt för att maximalt kunna utnyttja det foder som produceras på gården och kombinera det på bästa sätt med inköpt foder. KLF:s ambition är att göra prisvärda foder med hög kvalitet både näringsmässigt och hygieniskt. Det innebär att vi endast accepterar små förändringar i recepten vid en optimering och att vi bara använder råvaror som vi vet har en stabil kvalitet. Inför årets säsong har vi gjort en djupgående genomgång av våra foders sammansättning och näringsvärde. Våra foder är nu bättre än någonsin tidigare. KLF:s sortiment till mjölkkor består av färdigfoder, toppfoder och proteinmixer. Våra färdigfoder samlas under namnet Stjärna, toppfoder under namnet och proteinmixerna under namnet Mix.

11 mjölkkor 11 färdigfoder Stjärna Grund & Stjärna 95 stjärna grund stjärna 95 Dessa två foder har ett högt innehåll av spannmål och kan utgöra grunden i de flesta foderstater. Bör kompletteras med topp- eller proteinfoder för att ge en komplett foderstat. Stjärna 165, 175 & 190 Stjärna 165, Stjärna 175 och Stjärna 190 är foder som kan ges som enda foder, eller i kombination med topp- eller proteinmix. Dessa foder är avsedda att användas i foderstater där grovfodret består av vallensilage. Stjärna 190 kan användas i kombination med majsensilage om vallensilaget har ett högt innehåll av energi och protein. stjärna 165 stjärna 165 kompletterar tidigt skördat ensilage eller bete. stjärna 175 stjärna 175 har en protein- och fiberkvalitet som är optimalt för ensilage av normal kvalitet. stjärna 190 stjärna 190 kompletterar ett sent skördat ensilage som kräver komplettering av protein av hög kvalitet och en hög fibersmältbarhet. Fungerar även i en majsfoderstat om vallensilaget är tidigt skördat. Stjärna 210 stjärna 210 stjärna 210 passar i foderstater där grovfodret består av vallensilage, majs och/eller HP-massa. Fiber- och proteinkvaliteten i Stjärna 210 är väl genomarbetat för att ge bästa utbyte av majsen i foderstaten. KLF:s ambition är att göra prisvärda foder med hög kvalitet både näringsmässigt och hygieniskt.

12 12 mjölkkor toppfoder 235, 245 & , 245 och 255 är tre välbeprövade toppfoder som är lätta att kombinera med våra färdigfoder eller med spannmål passar bra ihop med ensilage som har ett högt innehåll av protein kompletterar foderstater där ensilaget innehåller mycket protein, men det behövs fiber av god kvalitet fungerar i de flesta foderstater där grovfodret har en normal näringsmässig kvalitet. 270, 280 & 290 När en foderstat innehåller majsensilage och/eller HP-massa behövs ett komplement av protein. Våra toppfoder till den här typen av foderstater är 270, 280 och 290. I dessa foder fokuserar vi på en hög protein- och fiberkvalitet för att komplettera majsens och HP-massans egenskaper kompletterar foderstater där ett spätt proteinrikt ensilage används har ett högre innehåll av protein och passar till ensilage med normal till låg proteinnivå är ett mycket proteinrikt toppfoder som passar bra när HPmassa används i foderstaten. Proteinmixer Mix Vall, Mix Majs, Mix Urea och Mix Protein lämpar sig bra att blanda i mixervagnen och jämnar ut den näringsmässiga kvaliteten på mixen. Mix Vall Mix Vall kompletterar foderstater där vallensilage används. Mix majs Mix majs är ett komplement i foderstater där majsensilage används. Mix urea Mix urea här har en del av proteinråvarorna bytts ut mot urea. Fungerar i de flesta foderstater där det krävs tillskott av våmlösligt protein. Mix protein Mix protein är en blandning av rapsmjöl, drank och soja som fungerar i de flesta foderstater.

13 mjölkkor 13 fetthaltshöjande foder Foder med ett innehåll av ett skyddat fett för att när det behövs få upp fetthalten i mjölken. Stjärna Enhet Fett Stjärna Enhet Fett är ett färdigfoder som kan användas som enda foder eller tillsammans med något av våra toppfoder. vall Fett Vall Fett är ett toppfoder anpassat att använda ihop med gräsensilage och ett färdigfoder eller spannmål. majs Fett Majs Fett är ett toppfoder anpassat att använda ihop majsensilage, gräsensilage och ett färdigfoder eller spannmål. Svea Sedan hösten 2010 erbjuder KLF foder till kor och ungnöt som inte innehåller soja eller produkter som kommer från palmkärna. Till mjölkkor har vi följande foder: Svea 150 och Svea 330. svea 150 svea 150 är ett foder som innehåller mycket spannmål och bör kombineras med ett toppfoder eller en proteinmix. svea 330 svea 330 är en mix av torkad drank, Expro och rapsmjöl.

14 14 specialfoder mineralfoder KLF Blå, KLF Grön & KLF Gul KLF blå KLF Blå är avsett för djur med ett stort behov av kalcium, som t.ex. högavkastande kor och snabbväxande ungdjur. Passar mycket bra i kombination med drank. KLF grön KLF grön lämpar sig till många grupper av nöt. Passar bra när stora grovfodergivor utfodras. KLF gul KLF gul är anpassad att använda till framförallt sinkor och lågmjölkare. Passar också bra vid betessläppning. KLF LÅG Sinkorna bör ges mer uppmärksamhet för att minska risken för kalvförlamning, kvarbliven efterbörd eller acetonemi. Alla kor får inte synliga besvär men deras mjölkproduktion påverkas negativt. En sänkt kalciumoch fosfornivå i fodret under sintiden kan förebygga dessa bekymmer. Tänk på att hålla uppe magnesiumgivan och använda ett mineralfoder med låg CAB-nivå. KLF:s mineralfoder KLF Låg är speciellt anpassat till sinkor. KLF låg KLF låg har ett högre innehåll av spårämne och vitaminer än KLF Gul och är speciellt anpassad till sinkor och lågmjölkare. SLICKSTENAR De saltstenar som vi säljer är KNZ saltstenar. I det sortimentet ingår stenar med enbart salt (KNZ 100 %), stenar med salt och mineraler (KNZ Standard) och stenar med salt och t.ex. biotin (KNZ Biotin). Vi kan även leverera löst salt.

15 specialfoder 15 Ekologiskt Vårt sortiment av ekologiska foder heter Harmoni. Det finns Harmoni Stjärna och Harmoni till mjölkkorna och till ungdjuren finns Harmoni Nöt. Harmoni Stjärna Harmoni Stjärna innehåller mycket spannmål och en del raps- och sojaprodukter. Kan användas som enda kraftfoder om grovfodret är av mycket god kvalitet med höga värden på energi och protein. Annars bör Harmoni Stjärna kombineras med Harmoni. Harmoni Harmoni har ett högt innehåll av sojaprodukter, en god proteinkvalitet och högt energiinnehåll. Harmoni Nöt Harmoni Nöt är ett normalt ungnötsfoder och kan även användas till kor i kombination med Harmoni. råvaror Vi har sett att användningen av Expro och sojamjöl ökar hemma på gården. Råvarorna kompletterar ditt grovfoder och andra kraftfoder på ett bra sätt. Vi har spannmål, sojamjöl, betfor, Expro, melass, fetter, urea, salt och foderkalk som levereras via bulk eller flakbil.

16 box Kristianstad Tel: navigator 2014

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2 G U I D E Mjölk &Nöt PRODUCENTER NR 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat all information du behöver för din djurhållning och växtodling som mjölk- och nötköttsproducent. För att få goda

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Sinkon Guldkon Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Frågeställningar Hur utfodras och sköts sinkorna på din gård? Förekommer hälsostörningar i samband med kalvning? När på året? Planerar du passande

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Gris. producenter 2 0 1 2

Gris. producenter 2 0 1 2 G u i d e Gris producenter 2 0 1 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat viktig information du som grisproducent kan behöva i din verksamhet. För att få goda resultat och trygghet i din

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat?

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Utfodring och produktion för att greppa näringen Linköping 8:e november 2017 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov

Utfodringspraxis Mjölby nov Utfodringspraxis Mjölby nov 2012 carin.clason@vxa.se Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen Följ upp produktionen

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen

Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Økomelk-konferanse

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion Grovfoder till ekologiska kor Rätt grovfoder för bättre produktion -93 naturbruksgymnasium i Piteå -94 började jobba åt avbytartjänst Avbytare, Djurskötare, hästskötare, ridlärare, drivit eget avbytarföretag,

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Komplettering till Uppslagsboken, Näring på gården: Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Av: Cecilia Lindahl, KRUT / Svensk Mjölk Ingår i Greppa Näringens Uppslagsbok www.greppa.nu Uppdaterad: 2003-01-20

Läs mer

Ny foderstrategi. -en lönsam historia

Ny foderstrategi. -en lönsam historia Ny foderstrategi -en lönsam historia Bakgrund och frågeställning Är det lönsamt att investera i ny inomgårdsutrustning för att kunna hantera fler/nya fodermedel? Hur har utfallet blivit för dem som gjort

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

Mycket. grovfoder. Bete. Lite. grovfoder. Mycket grovfoder. Klövproblem. Stallkramp - högt Kalium i grovfoder. Lågt koppar (jord, vatten, foder)

Mycket. grovfoder. Bete. Lite. grovfoder. Mycket grovfoder. Klövproblem. Stallkramp - högt Kalium i grovfoder. Lågt koppar (jord, vatten, foder) guide 2019 mineralfoder, konventionell produktion Sinkor Mycket grovfoder Bete Lite grovfoder Inga problem Kvarbl efterbörd kalvningsförlamning Fruktsamhetsproblem Räkna på CAB-värde Råvaror mycket raps

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter

Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter Jens Fjelkner Skånesemin 2005 Kombinera miljöhänsyn och ekonomi vid utfodring av biprodukter I Skåne förädlar vi mycket av de jordbruksprodukter

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. dikor

Jordbruksinformation Starta eko. dikor Jordbruksinformation 1 2016 Starta eko dikor Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk dikoproduktion Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt kött. Därför ökar efterfrågan

Läs mer

Svensk djurhållning utan soja?

Svensk djurhållning utan soja? Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Kicki Markusson Växa Sverige Övriga som varit med och tagit fram kalkyler och beräkningar Linnea Borgenvall och Anett Seeman, Gård & djurhälsa Margareta Dahlberg,

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Närproducerat foder fullt ut

Närproducerat foder fullt ut DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Närproducerat foder fullt ut Anders H Gustafsson, anders.h.gustafsson@svenskmjolk.se I den traditionella husdjursproduktionen som i huvudsak rådde

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar 2018 01 31 Anders H Gustafsson Växa Sverige Kraftfoder i egen regi: Projekt 2017-2019 Samverkan; SLU & Växa Mål Stärka kunskap

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur 2017/ 2018 Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Ladda upp inför laktationen! Läs om marknadens vassaste Ekologiska foder till mjölkoch köttdjur Sidan 9 Sidan 8 Innehåll Allt för nöt utges

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Effekt mineralfoder, konventionell produktion

Effekt mineralfoder, konventionell produktion guide 2019 mineralfoder, konventionell produktion Kvarbl efterbörd kalvningsförlamning CAB2000 Inga problem Sinkor Mycket Fruktsamhetsproblem m betakaroten Räkna på CAB-värde CAB2000 Bete Bete Lite Råvaror

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Nyhet! Ladda upp inför laktationen! Läs om bakgrunden till vårt smarta sortiment! Se våra nya kalvhälsoprodukter SIDAN 9 SIDAN 4 SIDAN 12

Nyhet! Ladda upp inför laktationen! Läs om bakgrunden till vårt smarta sortiment! Se våra nya kalvhälsoprodukter SIDAN 9 SIDAN 4 SIDAN 12 Nyhet! Ladda upp inför laktationen! SIDAN 9 Läs om bakgrunden till vårt smarta sortiment! SIDAN 4 Se våra nya kalvhälsoprodukter SIDAN 12 Foder utvecklat för svenska förhållanden Allt för nöt utges av

Läs mer

Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning

Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning Planera för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential som det gäller att utnyttja. Redan när kalven föds bör man ha satt målet

Läs mer

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Cecilia Lindahl KRUT, Swedish Meats, 244 82 Kävlinge e-post: cecilia.lindahl@swedishmeats.com Uppfödning av mjölkrasdjur till slakt

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen.

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Växa Sverige Utfodring i torkans spår Kicki Markusson Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Om differensen är stor Inventera foderbehov och 6llgång Följ upp, följ upp, följ upp

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7 LAMM 7.1 Baskrav 7.1.1 Övriga regler som ska uppfyllas Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7.2 Djurhälsa

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transitionskor Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transition vad är det Kons skifte mellan vila och laktation Högdräktig Kalvning Laktation Laktation Avsining

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige

Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar Anders H Gustafsson Växa Sverige Fördelar med hemmaproducerat foder! Fokus på kraftfoder i egen regi! Växa-dagar 2018 01 31 Anders H Gustafsson Växa Sverige Kraftfoder i egen regi på mjölkgårdar: Projekt 2017-2019 Samverkan; SLU & Växa

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning bra Allt för alven start! K En Fakta och råd om kalvuppfödning Planera för hög lönsamhet! Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential som det gäller att utnyttja. Redan när kalven föds bör

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar 2015 A-Foder Utfodrar det bästa Nötfoderguide A-Kalv Foder och utfodringslösningar A-Mjölk Foder och utfodringslösningar Nötfoderguide Mjölkgårdens foder och utfodringslösningar... 4 Dessa tre får du inte

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Omläggningsdag i Skövde, 2011-01-27 Invägning av ekologisk mjölk

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor Typfoderstater för ekologiska mjölkkor Förord Typfoderstater för ekologiska mjölkkor är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Om Nöt. Sverige! Ny kalvnäring Delikat - en delikatess för kalven. Tjäna3!

NYTT&NYTTIGT. Om Nöt. Sverige! Ny kalvnäring Delikat - en delikatess för kalven. Tjäna3! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Nöt 2016 2017 Ny kalvnäring Delikat - en delikatess för kalven Lokala i hela Sverige! Tjäna3! ProtiSpar ökar

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi!

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige Kalmar 2015 02 25 Anders H Gustafsson Växa Sverige Proteingrödor, andel av arealen i EU: 1961:

Läs mer

Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden?

Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden? Helsäd jämfört med majsensilage och helsäd med och utan baljväxter - Vad avgör valet för den svenske bonden? Elisabet Nadeau Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Mineraler. och lite annat

Mineraler. och lite annat Mineraler och lite annat Mineraler Agenda Makromineraler Spårämnen och vitaminer Norfor Ekonomi Praktisk diskussion Rörigt? Makromineraler Vi analyserar Ca P Mg K Na S * Dvs allt utom Cl. Makromineraler

Läs mer

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat.

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi börjar med en tillbakablick på kors naturliga livsstil. Då födde korna sina

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen Sida 1 av 5 Bete Bete som foder är ibland en dåligt utnyttjad resurs. Förr var det ont om beten och man betade all mark som gick att beta. Idag är det tvärt om och det är brist på betesdjur för att hålla

Läs mer