För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning"

Transkript

1 För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning

2 Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja. Redan när kalven är nyfödd bör man ha tänkt igenom och satt upp mål för storlek vid inkalvning, förmedlingsvikt eller slakttidpunkt. Genom att höja småkalvarnas tillväxt uppnås större lönsamhet i produktionen. Det är både svårt och kostsamt att senare i kalvens liv kompensera för dålig tillväxt den första tiden. En bra start ger kalven en hög potential för produktion; rekryterings kvigan för att producera mjölk och tjurkalven för att bibehålla hög tillväxt ända fram till slakt. En ökning av till växten med 300 gram per dag under kalvperioden ger en 20 kg tyngre avvand kalv. Detta är fullt möjligt för många. En tjugo kilo tyngre kvigkalv vid avvänjning kan kalva in ca en månad tidigare vilket kan öka lönsamheten med kr per kalv. En 20 kg tyngre tjurkalv blir leveransklar ca sex veckor tidigare och kostar 650 kr mindre att föda upp. Dagens uppfödning ställer tuffa krav I vilt tillstånd dröjer det åtta till tio månader innan kalven helt slutar dia. Först då är vommen fullt utvecklad och kalven fungerar som en idisslare. Dagens uppfödning av kalvar ställer betydligt tuffare krav. En effektiv foderomvandlare Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Spädkalven är en effektiv foderomvandlare och med intensiv utfodring av kalvnäring och fri tillgång på ett bra kalvfoder får kalven en bra tillväxt och ett försprång som står sig under hela uppväxten. 2

3 Ge kvigan en god start En god start ger väl utvuxna kvigor med hög inkalvningsvikt och lägre inkalvningsålder. Det är också väldokumenterat att hög tillväxt under kalvens första månader ger högre mjölkavkastning under första laktationen Målet med kviguppfödningen bör vara att kvigan ska kalva in vid en vikt på kg och en inkalvningsålder så nära 24 månader som möjligt. En högre in kalvningsålder är sällan lönsam. Hög kalvtillväxt ger hög mjölkavkastning Laktationsmånad = g/dag = 580 g/dag Avkastning i första laktationen för kvigor som vuxit 580 g/dag och g/dag fram till avvänjning. Kalvar som fram till avvänjningen vuxit bra och är bra igång att äta både kraftfoder och grovfoder har goda chanser att nå det målet. Ett annat välkänt faktum är att mjölkavkastningen under första laktationen är beroende av kalvens tillväxt under mjölkperioden. Vid jämförelser av kvigkalvar som vuxit olika mycket visar det sig att de med högre tillväxt för det mesta mjölkar betydligt mer som förstakalvare än de med lägre tillväxt. Tillväxtrekommendationer för rekryteringskvigor Ålder Tillväxt 0-3 mån 700 g/dag 3-12 mån 750 g/dag mån 800 g/dag 3

4 Utnyttja tillväxtpotentialen För tjurkalvar ger en bra tillväxt förutsättningar för tidig slaktmognad och bättre klassning. En lönsam slaktdjursuppfödning förutsätter att alla resurser utnyttjas optimalt. Tjurkalven har otroliga förutsättningar för att växa bra redan under mjölkperioden. Ta till vara den möjligheten! Uppfödning av mjölkrastjurar kan se ut på många olika sätt. Extensivt på nästan bara grovfoder eller mycket intensivt på nästan bara kraftfoder. Oavsett vilken väg man väljer så finns det stora fördelar med att utnyttja den lilla kalvens höga foderutnyttjande och tillväxtpotential. Det är vid upp till 250 kg levande vikt som förutsättningarna anläggs för en tidig slaktmognad och bra klassning av slaktkroppen. Det man eventuellt tappar under de första månaderna är i stort sett omöjligt att ta igen senare. Många tjurkalvar förmedlas vidare direkt efter avvänjning. Det är ett välkänt faktum att kalvar som vuxit bra under mjölkperioden är mer motståndskraftiga mot smittor och infektioner samt klarar sig bättre vid miljöombyte. Öka kalvarnas avvänjningsvikt Olika sätt att öka tillväxten Hur Beräknad mervikt vid avvänjning Förläng mjölkperioden. Avvänj en vecka senare. 3 kg Ge mer mjölk per gång. Öka givan till 3,5 liter/ 6 kg giva, två givor per dag. Använd en mer näringsrik kalvnäring. Byt till Kavat. 6 kg Ge fler givor per dag. Använd en kalvamma. 16 kg Öka koncentrationen i mjölken. Blanda 15 % pulver istället för 10 %. 22 kg 4

5 Råmjölk skyddar mot infektioner Under de första timmarna i livet behöver kalven extra mycket omsorg. Kalven föds i stort sett utan de antikroppar som ska skydda mot infektioner. Utfodring av råmjölk är därför den enskilt viktigaste åtgärden för att försäkra sig om kalvens hälsa, rent av dess överlevnad. Tarmen hos den nyfödda kalven kan under det första dygnet släppa igenom de stora antikropparna. Förmågan sjunker dock hela tiden, så därför är det bråttom. Kalven ska ha minst tre liter råmjölk inom sex timmar. Nivån av antikroppar i råmjölken sjunker också hos kon så mjölka ur snabbt och använd bara den första mjölken till första målet. Mät råmjölkens kvalitet Fodra första målet med nappflaska eller sond eftersom det är långt ifrån alla kalvar som diar tillräckligt. Låt det ta tid, den tjänas snabbt in genom färre sjukbehandlingar. Råmjölkens kvalitet varierar också mellan individer, ta därför för vana att mäta med kolostrometer. Det är omöjligt att bedöma halten antikroppar med blotta ögat. Förstagångskalvare kan mycket väl ha råmjölk av bra kvalitet, men mät! Se dessutom till att frysa in ett lager av den allra bästa råmjölken. Råmjölkens viktiga roll Koncentration av antikroppar hos kalven Passiv immunitet (råmjölk) Högriskperiod 1 dag 14 dagar Aktiv immunitet (immunsystem) Antikroppar från råmjölken skyddar kalven tills det egna immunförsvaret fungerar fullt ut. 5

6 Sortiment av kalvnäring Det finns flera anledningar till att ge kalven kalvnäring istället för helmjölk från modern. Kalvnäring har ett jämnt näringsinnehåll vilket ger en säkrare uppfödning. Med mjölkersättning börjar kalvarna snabbare att äta torrfoder vilket gynnar vomutvecklingen. Dessutom är det lönsammare att skicka mjölken till mejeriet än att ge den till kalvarna. Att utfodra helmjölk kan för vissa vara ett alternativ. Det är bra att alltid göra en ekonomisk värdering av kostnaden för uppfödning med helmjölk jämfört med kalvnäring. Åtskilliga försök visar att kalvar växer minst lika bra på mjölknäring som på helmjölk under förutsättning att man väljer en mjölknäring med hög prestanda. Kalvar kan drabbas av diarréer vid höga givor av sötmjölk, vid ändrade kvantiteter samt av förändrad kvalitet på helmjölken. Eftersträvas hög tillväxt räcker inte alltid vitaminoch spårämnesnivåerna i helmjölken för kalvens behov. Restmjölk till äldre kalvar Mastitmjölk innehåller så gott som alltid höga halter av bakterier. Bakterier kan smitta det outvecklade juvret hos kvigkalvarna och senare orsaka kvigmastiter. Detta kan till viss del avhjälpas med pastörisering men man ska komma ihåg att näringsinnehållet i mastitmjölken varierar stort. Uppbyggnad av antibiotikaresistens är ett ökande problem och därför ska mjölk från antibiotikabehandlade kor inte ges. Om restmjölk utfodras bör den ges till de äldre kalvarna som tål det varierande näringsinnehållet bättre. 6

7 Vad passar dina kalvar bäst? Kavat Kavat är en kalvnäring av högsta kvalitet, speciellt anpassad för kalvar som ska växa minst 800 gram per dag. Ett mycket högt protein innehåll borgar för god muskeltillväxt och ger förutsättning för resliga djur. Rustik Rustik passar alla typer av system och alla kalvar som ska växa mer än 650 gram per dag. Rustik har högt innehåll av protein vilket ger hög tillväxt och hög avvänjningsvikt. Kavat och Rustik tillverkas av ultrafiltrerat mjölk protein, laktos och utvalda vegetabiliska fetter. Ultra filtreringsprocessen medför att innehållet av aska ligger på en låg nivå. Låg askhalt medger att mjölknäringen kan blandas i höga koncentrationer utan att medföra magstörningar. Kavat och Rustik innehåller även naturlig prebiotika i form av ett vitlöksextrakt. Kavat och Rustik passar i alla system, är mycket lättlöslig och går lätt att syra ner till ph ca 4,5. Bastant Bastant är en bra och prisvärd kalvnäring som passar till kalvar som utfodras med fri tillgång på mjölkersättning. Bastant kan användas under hela upp födningen eller som ett fas två-foder under de sista 4-5 veckorna. Bastant tillverkas av högkvalitativa råvaror och har ett balanserat fett- och proteininnehåll. Bastant passar i ammor med om rörare och i hinkutfodring. Bastant går utmärkt att syra. Så blandar du Våra kalvnäringar löser sig lätt och går att blanda i olika koncentrationer. Ju starkare blandning desto mindre mängd färdig mjölkersättning går det åt. Koncentration Mängd pulver* Mängd vatten Mängd färdig blandning för att uppnå 700 g tillväxt** Kavat Rustik Bastant 10 % 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 9,7 l 13 % 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 7,5 l 15 % 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 6,5 l * Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera. ** Är beräknad enligt energibehov för en 50 kg kalv. Näringsinnehåll i våra kalvnäringar, per kg Energi, MJ Protein, % Fett, % Aska % Kavat 19,3 26, Rustik 18,1 23, Bastant 16,5 21,

8 Från enkelmagad till idisslare Hos en vuxen ko svarar vommen för den absolut största delen av magarna men kalven föds i praktiken som enkelmagad. Vommen är outvecklad och utgör bara en liten del av magarnas sammanlagda vikt. Under den första månaden är det framför allt flytande föda som gäller för kalven och ju mer kalvnäring den får i sig desto snabbare växer den. Flytande föda utvecklar inte vommen, den utvecklas endast av fast föda. Sammansättningen av den fasta födan har stor betydelse för hur snabbt vommen utvecklas. Endast grovfoder räcker inte. Vikten av rätt kraftfoder Ett bra kraftfoder ska ge god tarmhälsa. Idol kraftfoder är mycket smakligt och har rätt stärkelse- och fibersammansättning för att ge kalven god tarmhälsa. Proteinkvaliteten är anpassad för kalven som saknar vommens funktion, samtidigt som den får viktiga näringsämnen i ren form. Kalvens mage Förbered avvänjningen Redan under kalvens första veckor ska avvänjningen förberedas. Genom att från början ge kalven fri tillgång till rent vatten och Idol kalvkraftfoder utvecklas vommen under en lång period, innan det är dags för avvänjning. Kalven är redo att avvänjas när den ätit ett kilo Idol per dag i minst tre dagar. En bra tumregel är att kalven ska ha fördubblat sin vikt fram till avvänjning. Kons mage Vom Nätmage Nätmage Löpmage Bladmage Vom Löpmage Bladmage Hos kalven är vommen inte utvecklad och löpmagen är betydligt större än både vom, bladmage och löpmage. Hos den vuxna kon är vommen 10 gånger större än löpmagen. Kraftfoder för kalvar och kvigor Idol Idol är ett specialdesignat kraftfoder till den unga kalven som ska användas under de tre första månaderna. Idol passar alla kalvar, är mycket smakligt och bidrar till en bra vomutveckling. Idols unika egenskaper ger även förutsättningar för att minska problem med mag/tarm störningar. Elegant Elegant är ett koncentrat framtaget för rekryteringskvigan. Elegant ger förutsättningar för optimal muskeltillväxt utan fettansättning och resligare kvigor med stor kroppsvolym. Utfodra med 1 kg per dag från avvänjning till inkalvning. 8

9 9

10 Skydda dina kalvar mot sjukdomar För att få en lönsam kalvuppfödning gäller det att hålla kalvarna friska. De vanligaste hälsostörningarna är olika typer av diarréer och lunginflammationer. Ungefär 10 % av alla kalvar drabbas av någon typ av diarré och nästan lika många av lunginflammation. Utfodring av råmjölk är, som tidigare nämnts, av yttersta vikt. Genom god stallmiljö och hygien minskar risken att kalvarna drabbas av sjukdomar. Det är också viktigt med en välplanerad utfodringsstrategi som utnyttjar kalvarnas tillväxtpotential och samtidigt håller dem friska. Den viktiga hygienen En förutsättning för bra kalvuppfödning är att kalvarna erbjuds en torr och dragfri box. Kalvar mår också bra i en lugn miljö med god ventilation. Generellt gäller att ju färre kalvar i gruppen desto mindre risk för smittspridning. Inhysning i oisolerade kalvhyddor kan fungera bra. Det är viktigt att tänka på att kalvarnas energibehov ökar vid låga temperaturer. Öka därför givan kalvnäring med minst 10 % vid temperaturer under 8-10 grader C. Det är viktigt att hålla stallsmittan på en låg nivå. Grupperna ska hållas samman och boxarna tvättas och desinficeras mellan omgångarna. Använd desinfektionsmedlet Desidos i boxen, i kalvammor, till hinkar och annan utrustning. Under pågående uppfödning kan Stalosan F användas för att minska smittryck och flugförekomst. Förebygg diarréer Genom att upptäcka diarréer tidigt kan kalven behandlas och snabbt komma i balans igen. En sjuk kalv kan smitta andra samtidigt som det påverkar lönsamheten i produktionen. Tidiga tecken på sjukdom är torr mule, segt slem i näsborrarna, fortfarande torr träck och feber över 39 grader C. Kalven förlorar fort vätska (torkar ut) och får svårt att hålla värmen vilket märks som kalla öron och kalla ben. I allvarligare fall kan kalven inte resa sig och dör till slut. För att ersätta vätska och salter som kalven förlorar används elektrolytlösningar. Protect Saltbalans Nöt används före byggande och vid lindriga fall. Protect Diakur Super sätts in vid svårare fall. Den sistnämnda kan blandas med kalvnäring eller helmjölk. Ju snabbare behandling desto lindrigare blir symptomen. Allvarligt sjuka kalvar ska behandlas av veterinär. Se upp för lunginflammation Lunginflammation är vanligast när kalven är 4-6 veckor. Immuniteten som kalven fått från råmjölken har klingat av medan den immunitet som den själv utvecklar ännu inte är riktigt stark. Vanliga symptom är slem ur nosen, torrhosta, feber över 41 grader, ansträngd andning ofta kombinerat med diarré. Flytta kalven till ett varmt utrymme med gott om frisk luft. Genom flytten minskar risken för smittspridning. Sätt gärna in ett elektrolytpreparat. Veterinärbehandling med antibiotika kan behövas för att slå ut bakterieinfektioner. 10

11 Diakur Super Stabiliserar vätske- och elektrolytbalansen hos kalvar med mag- tarmstörning; diarré. Produkten innehåller speciellt processade citrusfibrer, vilka binder bakterier som därför inte fäster i tarmväggen utan avlägsnas med träcken. Diakur Super innehåller även glukos och salter som snabbt återställer en störd vätske- och saltbalans. Produkten kan blandas med vatten, helmjölk eller mjölkersättning. Saltbalans Nöt+ Vätske ersättning för kalvar med väl avvägd halt av glukos och salter. Hjälper snabbt dåliga kalvar att komma i rätt vätskebalans vid hälsostörningar. Saltbalans Nöt+ stimulerar produktionen av AS-Faktor (Anti Sekretoris faktor), det naturliga försvaret mot mag- tarmstörning som förhindrar eller mildrar diarréutbrott. Saltbalans Nöt+ kan även användas förebyggande när det finns risk för mag- och tarmstörningar, som t ex vid förmedling, flyttning och sammanslagning av djurgrupper m.m. Checklista för god kalvhälsa: Dragfria boxar med god ventilation Omgångsvis uppfödning Tvätta och desinficera Flytta sjuka kalvar från gruppen Öka givan kalvnäring vid låga temperaturer Utfodra inte mastitmjölk Ha alltid elektrolytlösning hemma för snabb diarrébehandling 11

12 J180 För bästa möjliga start Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Lantmännen Lantbruk har ett komplett sortiment av kalvprodukter. Vad du väljer beror på dina mål och ditt utfodringssystem. Våra produkter säkerställer att du får starka och friska kalvar med hög tillväxt. Du ger dem ett försprång som står sig under hela uppväxten. Prata om hur du kan ge dina kalvar bästa möjliga start i livet med din säljare på Lantmännen Lantbruk. Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på ,

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur

Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer

Läs mer

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth Satsa på kalven - den är framtiden Foto: Maria Lindsäth 1 Publ. nr 2006:6 Innehåll Nötkreaturens naturliga kalvningsbeteende...3 Förberedelser för kalvning...4 Ensambox... 4 Gruppbox... 5 Kalvens utfodring...6

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Gris. producenter 2 0 1 2

Gris. producenter 2 0 1 2 G u i d e Gris producenter 2 0 1 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat viktig information du som grisproducent kan behöva i din verksamhet. För att få goda resultat och trygghet i din

Läs mer

Kalvhyddor och kalvens hälsa

Kalvhyddor och kalvens hälsa Kalvhyddor och kalvens hälsa Calf hutches and calf health Karin Santesson Anna Hallin Självständigt arbete 7,5 hp Grundnivå, G1E Lantmästarprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Produktionsuppföljning och nyckeltal

Produktionsuppföljning och nyckeltal Produktionsuppföljning och nyckeltal Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING... 2 FOKUS PÅ ENERGIUTBYTE... 2 ENERGIUTBYTE OCH TILLVÄXT. 3 KORTISAR

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion Handbok för skötare inom mjölkproduktion Introduk on ll mjölkproduk on där djurskötsel, u odring och djurhälsa bidrar ll gårdens framsteg och resultat. Till dig som är djurskötare inom mjölkproduktion

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING

TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING Examensarbete inom Lantmästarprogrammet TIDSSTUDIER I KALVUPPFÖDNING TIME STUDIES IN CALF BREEDING Marjo Lilja Johnsson Handledare: Universitetsadjunkt Torsten Hörndahl Examinator: Universitetsadjunkt

Läs mer

Kor och kalvar tillsammans

Kor och kalvar tillsammans Kor och kalvar tillsammans - praktiska möjligheter att låta kalvarna dia inom modern mjölkproduktion Rapport MAT 21 Nr 5/2004 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU - Rapport 2004:05 Författare:

Läs mer

Foder - utfodring och hälsa

Foder - utfodring och hälsa Foder - utfodring och hälsa Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 3 DIFEBER... 3 FODERGIVA... 3 FODERBYTE... 4 FLYTTNING TILL GRISNINGSBOX... 4 FODRETS SAMMANSÄTTNING...

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

förstå din katts viktkontroll

förstå din katts viktkontroll förstå din katts viktkontroll Du kanske blev förvånad när din veterinär berättade att din katt är överviktig när hon enligt dig fortfarande är i god form. Det är viktigt att lyssna på din veterinärs åsikt

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv Maria Alarik Vad säger regelverket för ekologisk produktion? Ekologisk grisproduktion: Permanent tillgång

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Ulrika Forshell, laboratorieveterinär Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi Parasitologisk diagnostik Vad är en katt? Har minimalt flockbeteende

Läs mer

mush b.a.r.f. vaisto

mush b.a.r.f. vaisto mush b.a.r.f. vaisto innehåll MUSH-STORYN... 3 MUSH-TIDSLINJE... 4 VÅRA PRODUKTLÖFTEN...6 UTFODRA MED VÅRA MUSH B.A.R.F. VAISTO -PRODUKTER... 8 PRODUKTER...14 I begynnelsen åt hundar kött, ben, organ,

Läs mer

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström Handbok rekryteringsdjur Gris 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se Av Maria Malmström Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations-

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Allmän översikt av utredningsgång vid besättningsproblem

Allmän översikt av utredningsgång vid besättningsproblem LATHUND FÖR UTREDNING AV KALVSJUKDOMAR Allmän översikt av utredningsgång vid besättningsproblem 1. Besättningsbeskrivning 2. Besättningsanamnes 3. Klinisk undersökning av individuella kalvar 4. Beslut

Läs mer

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Mot 30 I slutet av 80-talet delades det av föreningsslakten ut så kallade Guldgrisdiplom till de smågrisproducenter som nådde årsresultatet 23 producerade

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS:

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS: SQUEEZY BARS SQUEEZY produkter är det perfekta valet för idrottare som vill kunna prestera maximalt. Alla SQUEEZY produkter tillverkas helt utan onödiga ingredienser. Barerna är lättsmälta och oslagbara

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Del 3 Stereotypa beteendestörningar hos hästar har ett klart och tydligt samband med hästhållningens

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

Stefan Widgren, SVA. Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00

Stefan Widgren, SVA. Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00 VTEC på djur i Sverige Stefan Widgren, SVA Har EHEC bakterien kommit för att stanna? Konferens tisdag 25 oktober 2011, 10.00 17.00 Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, Stockholm Definitioner EHEC = Enterohemorrhagisk

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjurstallet

Utforma kalv- och ungdjurstallet Utforma kalv- och ungdjurstallet rätt Catarina Svensson, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU och, catarina.svensson@slu.se Catarina svensson är smålänning, veterinär sedan 1988, VMD, docent och professor

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Om Gris. Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård. För en effektivare grisproduktion. AMINOBalans

NYTT&NYTTIGT. Om Gris. Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård. För en effektivare grisproduktion. AMINOBalans NYTT&NYTTIGT Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Gris Foder förframtiden Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Läs mer

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat?

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat? hur påverkas gårdens resultat? Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige emma.carlen@vxa.se, jan-ake.eriksson@vxa.se Hållbara kor vill de flesta mjölkbönder ha då de o ast förknippas med ökad lönsamhet.

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Ett fullfjädrat fodersortiment. Foder och tillskott för fjäderfä

Ett fullfjädrat fodersortiment. Foder och tillskott för fjäderfä Ett fullfjädrat fodersortiment Foder och tillskott för fjäderfä Foder för varje fjäderfä Vi har foderprodukterna och recepten du behöver, oavsett typ av produktion och omfattning. Dessutom kan du vara

Läs mer

DeLaval kalvkatalog. Kalvkatalog 1

DeLaval kalvkatalog. Kalvkatalog 1 DeLaval kalvkatalog Kalvkatalog 1 Effektiv kalvskötsel Kalvskötsel är en viktig del av din gårds verksamhet. Om du gör det rätt ökar både produktiviteten och lönsamheten. Gör du fel kan det leda till produktionsförluster

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Moving Floor Concept. en hörnsten i den automatiserade mjölkgården. Din praktiska guide för optimal kalvskötsel. www.movingfloor.

Moving Floor Concept. en hörnsten i den automatiserade mjölkgården. Din praktiska guide för optimal kalvskötsel. www.movingfloor. Moving Floor Concept en hörnsten i den automatiserade mjölkgården Din praktiska guide för optimal kalvskötsel www.movingfloor.se 1 Vilket område i ladugården har inte blivit mekaniserat förrän nu? Utfodring

Läs mer

Hälsa och tillväxt för högpresterare

Hälsa och tillväxt för högpresterare Hälsa och tillväxt för högpresterare Foder och tillskott till grisar För överlevare på en tuff marknad Ingen känner din verksamhet och dina mål lika bra som du, och vi vill bidra till att du får ut bästa

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer