För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning"

Transkript

1 För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning

2 Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja. Redan när kalven är nyfödd bör man ha tänkt igenom och satt upp mål för storlek vid inkalvning, förmedlingsvikt eller slakttidpunkt. Genom att höja småkalvarnas tillväxt uppnås större lönsamhet i produktionen. Det är både svårt och kostsamt att senare i kalvens liv kompensera för dålig tillväxt den första tiden. En bra start ger kalven en hög potential för produktion; rekryterings kvigan för att producera mjölk och tjurkalven för att bibehålla hög tillväxt ända fram till slakt. En ökning av till växten med 300 gram per dag under kalvperioden ger en 20 kg tyngre avvand kalv. Detta är fullt möjligt för många. En tjugo kilo tyngre kvigkalv vid avvänjning kan kalva in ca en månad tidigare vilket kan öka lönsamheten med kr per kalv. En 20 kg tyngre tjurkalv blir leveransklar ca sex veckor tidigare och kostar 650 kr mindre att föda upp. Dagens uppfödning ställer tuffa krav I vilt tillstånd dröjer det åtta till tio månader innan kalven helt slutar dia. Först då är vommen fullt utvecklad och kalven fungerar som en idisslare. Dagens uppfödning av kalvar ställer betydligt tuffare krav. En effektiv foderomvandlare Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Spädkalven är en effektiv foderomvandlare och med intensiv utfodring av kalvnäring och fri tillgång på ett bra kalvfoder får kalven en bra tillväxt och ett försprång som står sig under hela uppväxten. 2

3 Ge kvigan en god start En god start ger väl utvuxna kvigor med hög inkalvningsvikt och lägre inkalvningsålder. Det är också väldokumenterat att hög tillväxt under kalvens första månader ger högre mjölkavkastning under första laktationen Målet med kviguppfödningen bör vara att kvigan ska kalva in vid en vikt på kg och en inkalvningsålder så nära 24 månader som möjligt. En högre in kalvningsålder är sällan lönsam. Hög kalvtillväxt ger hög mjölkavkastning Laktationsmånad = g/dag = 580 g/dag Avkastning i första laktationen för kvigor som vuxit 580 g/dag och g/dag fram till avvänjning. Kalvar som fram till avvänjningen vuxit bra och är bra igång att äta både kraftfoder och grovfoder har goda chanser att nå det målet. Ett annat välkänt faktum är att mjölkavkastningen under första laktationen är beroende av kalvens tillväxt under mjölkperioden. Vid jämförelser av kvigkalvar som vuxit olika mycket visar det sig att de med högre tillväxt för det mesta mjölkar betydligt mer som förstakalvare än de med lägre tillväxt. Tillväxtrekommendationer för rekryteringskvigor Ålder Tillväxt 0-3 mån 700 g/dag 3-12 mån 750 g/dag mån 800 g/dag 3

4 Utnyttja tillväxtpotentialen För tjurkalvar ger en bra tillväxt förutsättningar för tidig slaktmognad och bättre klassning. En lönsam slaktdjursuppfödning förutsätter att alla resurser utnyttjas optimalt. Tjurkalven har otroliga förutsättningar för att växa bra redan under mjölkperioden. Ta till vara den möjligheten! Uppfödning av mjölkrastjurar kan se ut på många olika sätt. Extensivt på nästan bara grovfoder eller mycket intensivt på nästan bara kraftfoder. Oavsett vilken väg man väljer så finns det stora fördelar med att utnyttja den lilla kalvens höga foderutnyttjande och tillväxtpotential. Det är vid upp till 250 kg levande vikt som förutsättningarna anläggs för en tidig slaktmognad och bra klassning av slaktkroppen. Det man eventuellt tappar under de första månaderna är i stort sett omöjligt att ta igen senare. Många tjurkalvar förmedlas vidare direkt efter avvänjning. Det är ett välkänt faktum att kalvar som vuxit bra under mjölkperioden är mer motståndskraftiga mot smittor och infektioner samt klarar sig bättre vid miljöombyte. Öka kalvarnas avvänjningsvikt Olika sätt att öka tillväxten Hur Beräknad mervikt vid avvänjning Förläng mjölkperioden. Avvänj en vecka senare. 3 kg Ge mer mjölk per gång. Öka givan till 3,5 liter/ 6 kg giva, två givor per dag. Använd en mer näringsrik kalvnäring. Byt till Kavat. 6 kg Ge fler givor per dag. Använd en kalvamma. 16 kg Öka koncentrationen i mjölken. Blanda 15 % pulver istället för 10 %. 22 kg 4

5 Råmjölk skyddar mot infektioner Under de första timmarna i livet behöver kalven extra mycket omsorg. Kalven föds i stort sett utan de antikroppar som ska skydda mot infektioner. Utfodring av råmjölk är därför den enskilt viktigaste åtgärden för att försäkra sig om kalvens hälsa, rent av dess överlevnad. Tarmen hos den nyfödda kalven kan under det första dygnet släppa igenom de stora antikropparna. Förmågan sjunker dock hela tiden, så därför är det bråttom. Kalven ska ha minst tre liter råmjölk inom sex timmar. Nivån av antikroppar i råmjölken sjunker också hos kon så mjölka ur snabbt och använd bara den första mjölken till första målet. Mät råmjölkens kvalitet Fodra första målet med nappflaska eller sond eftersom det är långt ifrån alla kalvar som diar tillräckligt. Låt det ta tid, den tjänas snabbt in genom färre sjukbehandlingar. Råmjölkens kvalitet varierar också mellan individer, ta därför för vana att mäta med kolostrometer. Det är omöjligt att bedöma halten antikroppar med blotta ögat. Förstagångskalvare kan mycket väl ha råmjölk av bra kvalitet, men mät! Se dessutom till att frysa in ett lager av den allra bästa råmjölken. Råmjölkens viktiga roll Koncentration av antikroppar hos kalven Passiv immunitet (råmjölk) Högriskperiod 1 dag 14 dagar Aktiv immunitet (immunsystem) Antikroppar från råmjölken skyddar kalven tills det egna immunförsvaret fungerar fullt ut. 5

6 Sortiment av kalvnäring Det finns flera anledningar till att ge kalven kalvnäring istället för helmjölk från modern. Kalvnäring har ett jämnt näringsinnehåll vilket ger en säkrare uppfödning. Med mjölkersättning börjar kalvarna snabbare att äta torrfoder vilket gynnar vomutvecklingen. Dessutom är det lönsammare att skicka mjölken till mejeriet än att ge den till kalvarna. Att utfodra helmjölk kan för vissa vara ett alternativ. Det är bra att alltid göra en ekonomisk värdering av kostnaden för uppfödning med helmjölk jämfört med kalvnäring. Åtskilliga försök visar att kalvar växer minst lika bra på mjölknäring som på helmjölk under förutsättning att man väljer en mjölknäring med hög prestanda. Kalvar kan drabbas av diarréer vid höga givor av sötmjölk, vid ändrade kvantiteter samt av förändrad kvalitet på helmjölken. Eftersträvas hög tillväxt räcker inte alltid vitaminoch spårämnesnivåerna i helmjölken för kalvens behov. Restmjölk till äldre kalvar Mastitmjölk innehåller så gott som alltid höga halter av bakterier. Bakterier kan smitta det outvecklade juvret hos kvigkalvarna och senare orsaka kvigmastiter. Detta kan till viss del avhjälpas med pastörisering men man ska komma ihåg att näringsinnehållet i mastitmjölken varierar stort. Uppbyggnad av antibiotikaresistens är ett ökande problem och därför ska mjölk från antibiotikabehandlade kor inte ges. Om restmjölk utfodras bör den ges till de äldre kalvarna som tål det varierande näringsinnehållet bättre. 6

7 Vad passar dina kalvar bäst? Kavat Kavat är en kalvnäring av högsta kvalitet, speciellt anpassad för kalvar som ska växa minst 800 gram per dag. Ett mycket högt protein innehåll borgar för god muskeltillväxt och ger förutsättning för resliga djur. Rustik Rustik passar alla typer av system och alla kalvar som ska växa mer än 650 gram per dag. Rustik har högt innehåll av protein vilket ger hög tillväxt och hög avvänjningsvikt. Kavat och Rustik tillverkas av ultrafiltrerat mjölk protein, laktos och utvalda vegetabiliska fetter. Ultra filtreringsprocessen medför att innehållet av aska ligger på en låg nivå. Låg askhalt medger att mjölknäringen kan blandas i höga koncentrationer utan att medföra magstörningar. Kavat och Rustik innehåller även naturlig prebiotika i form av ett vitlöksextrakt. Kavat och Rustik passar i alla system, är mycket lättlöslig och går lätt att syra ner till ph ca 4,5. Bastant Bastant är en bra och prisvärd kalvnäring som passar till kalvar som utfodras med fri tillgång på mjölkersättning. Bastant kan användas under hela upp födningen eller som ett fas två-foder under de sista 4-5 veckorna. Bastant tillverkas av högkvalitativa råvaror och har ett balanserat fett- och proteininnehåll. Bastant passar i ammor med om rörare och i hinkutfodring. Bastant går utmärkt att syra. Så blandar du Våra kalvnäringar löser sig lätt och går att blanda i olika koncentrationer. Ju starkare blandning desto mindre mängd färdig mjölkersättning går det åt. Koncentration Mängd pulver* Mängd vatten Mängd färdig blandning för att uppnå 700 g tillväxt** Kavat Rustik Bastant 10 % 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 9,7 l 13 % 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 7,5 l 15 % 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 6,5 l * Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera. ** Är beräknad enligt energibehov för en 50 kg kalv. Näringsinnehåll i våra kalvnäringar, per kg Energi, MJ Protein, % Fett, % Aska % Kavat 19,3 26, Rustik 18,1 23, Bastant 16,5 21,

8 Från enkelmagad till idisslare Hos en vuxen ko svarar vommen för den absolut största delen av magarna men kalven föds i praktiken som enkelmagad. Vommen är outvecklad och utgör bara en liten del av magarnas sammanlagda vikt. Under den första månaden är det framför allt flytande föda som gäller för kalven och ju mer kalvnäring den får i sig desto snabbare växer den. Flytande föda utvecklar inte vommen, den utvecklas endast av fast föda. Sammansättningen av den fasta födan har stor betydelse för hur snabbt vommen utvecklas. Endast grovfoder räcker inte. Vikten av rätt kraftfoder Ett bra kraftfoder ska ge god tarmhälsa. Idol kraftfoder är mycket smakligt och har rätt stärkelse- och fibersammansättning för att ge kalven god tarmhälsa. Proteinkvaliteten är anpassad för kalven som saknar vommens funktion, samtidigt som den får viktiga näringsämnen i ren form. Kalvens mage Förbered avvänjningen Redan under kalvens första veckor ska avvänjningen förberedas. Genom att från början ge kalven fri tillgång till rent vatten och Idol kalvkraftfoder utvecklas vommen under en lång period, innan det är dags för avvänjning. Kalven är redo att avvänjas när den ätit ett kilo Idol per dag i minst tre dagar. En bra tumregel är att kalven ska ha fördubblat sin vikt fram till avvänjning. Kons mage Vom Nätmage Nätmage Löpmage Bladmage Vom Löpmage Bladmage Hos kalven är vommen inte utvecklad och löpmagen är betydligt större än både vom, bladmage och löpmage. Hos den vuxna kon är vommen 10 gånger större än löpmagen. Kraftfoder för kalvar och kvigor Idol Idol är ett specialdesignat kraftfoder till den unga kalven som ska användas under de tre första månaderna. Idol passar alla kalvar, är mycket smakligt och bidrar till en bra vomutveckling. Idols unika egenskaper ger även förutsättningar för att minska problem med mag/tarm störningar. Elegant Elegant är ett koncentrat framtaget för rekryteringskvigan. Elegant ger förutsättningar för optimal muskeltillväxt utan fettansättning och resligare kvigor med stor kroppsvolym. Utfodra med 1 kg per dag från avvänjning till inkalvning. 8

9 9

10 Skydda dina kalvar mot sjukdomar För att få en lönsam kalvuppfödning gäller det att hålla kalvarna friska. De vanligaste hälsostörningarna är olika typer av diarréer och lunginflammationer. Ungefär 10 % av alla kalvar drabbas av någon typ av diarré och nästan lika många av lunginflammation. Utfodring av råmjölk är, som tidigare nämnts, av yttersta vikt. Genom god stallmiljö och hygien minskar risken att kalvarna drabbas av sjukdomar. Det är också viktigt med en välplanerad utfodringsstrategi som utnyttjar kalvarnas tillväxtpotential och samtidigt håller dem friska. Den viktiga hygienen En förutsättning för bra kalvuppfödning är att kalvarna erbjuds en torr och dragfri box. Kalvar mår också bra i en lugn miljö med god ventilation. Generellt gäller att ju färre kalvar i gruppen desto mindre risk för smittspridning. Inhysning i oisolerade kalvhyddor kan fungera bra. Det är viktigt att tänka på att kalvarnas energibehov ökar vid låga temperaturer. Öka därför givan kalvnäring med minst 10 % vid temperaturer under 8-10 grader C. Det är viktigt att hålla stallsmittan på en låg nivå. Grupperna ska hållas samman och boxarna tvättas och desinficeras mellan omgångarna. Använd desinfektionsmedlet Desidos i boxen, i kalvammor, till hinkar och annan utrustning. Under pågående uppfödning kan Stalosan F användas för att minska smittryck och flugförekomst. Förebygg diarréer Genom att upptäcka diarréer tidigt kan kalven behandlas och snabbt komma i balans igen. En sjuk kalv kan smitta andra samtidigt som det påverkar lönsamheten i produktionen. Tidiga tecken på sjukdom är torr mule, segt slem i näsborrarna, fortfarande torr träck och feber över 39 grader C. Kalven förlorar fort vätska (torkar ut) och får svårt att hålla värmen vilket märks som kalla öron och kalla ben. I allvarligare fall kan kalven inte resa sig och dör till slut. För att ersätta vätska och salter som kalven förlorar används elektrolytlösningar. Protect Saltbalans Nöt används före byggande och vid lindriga fall. Protect Diakur Super sätts in vid svårare fall. Den sistnämnda kan blandas med kalvnäring eller helmjölk. Ju snabbare behandling desto lindrigare blir symptomen. Allvarligt sjuka kalvar ska behandlas av veterinär. Se upp för lunginflammation Lunginflammation är vanligast när kalven är 4-6 veckor. Immuniteten som kalven fått från råmjölken har klingat av medan den immunitet som den själv utvecklar ännu inte är riktigt stark. Vanliga symptom är slem ur nosen, torrhosta, feber över 41 grader, ansträngd andning ofta kombinerat med diarré. Flytta kalven till ett varmt utrymme med gott om frisk luft. Genom flytten minskar risken för smittspridning. Sätt gärna in ett elektrolytpreparat. Veterinärbehandling med antibiotika kan behövas för att slå ut bakterieinfektioner. 10

11 Diakur Super Stabiliserar vätske- och elektrolytbalansen hos kalvar med mag- tarmstörning; diarré. Produkten innehåller speciellt processade citrusfibrer, vilka binder bakterier som därför inte fäster i tarmväggen utan avlägsnas med träcken. Diakur Super innehåller även glukos och salter som snabbt återställer en störd vätske- och saltbalans. Produkten kan blandas med vatten, helmjölk eller mjölkersättning. Saltbalans Nöt+ Vätske ersättning för kalvar med väl avvägd halt av glukos och salter. Hjälper snabbt dåliga kalvar att komma i rätt vätskebalans vid hälsostörningar. Saltbalans Nöt+ stimulerar produktionen av AS-Faktor (Anti Sekretoris faktor), det naturliga försvaret mot mag- tarmstörning som förhindrar eller mildrar diarréutbrott. Saltbalans Nöt+ kan även användas förebyggande när det finns risk för mag- och tarmstörningar, som t ex vid förmedling, flyttning och sammanslagning av djurgrupper m.m. Checklista för god kalvhälsa: Dragfria boxar med god ventilation Omgångsvis uppfödning Tvätta och desinficera Flytta sjuka kalvar från gruppen Öka givan kalvnäring vid låga temperaturer Utfodra inte mastitmjölk Ha alltid elektrolytlösning hemma för snabb diarrébehandling 11

12 J180 För bästa möjliga start Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Lantmännen Lantbruk har ett komplett sortiment av kalvprodukter. Vad du väljer beror på dina mål och ditt utfodringssystem. Våra produkter säkerställer att du får starka och friska kalvar med hög tillväxt. Du ger dem ett försprång som står sig under hela uppväxten. Prata om hur du kan ge dina kalvar bästa möjliga start i livet med din säljare på Lantmännen Lantbruk. Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på ,

Far pa bete.qxd 06-09-11 09.50 Sida 1 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006

Far pa bete.qxd 06-09-11 09.50 Sida 1 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006 Får på bete Jordbruksinformation 12 2006 Får på bete Den här skriften ger dig grundläggande information om betesmarker, olika fårraser, skötselrutiner från vår till höst liksom kunskap om risker för störningar

Läs mer

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Den här broschyren ger översiktlig och grundläggande information om nötkreatur, betesdrift och faror som kan hota djuren på betet. Det

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org

UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org UTFODRING AV KATT - GRUNDERNA I NÄRINGSLÄRA FÖR KATT Lisa A. Pierson, DVM catinfo.org Översatt till svenska med författarens tillstånd Originalet hittas på adressen http://catinfo.org/docs/feeding%20your%20cat%20short%202-12-10.pdf

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

TIO GODA SKÄL ATT ÄTA SVENSKT KÖTT. goda skäl

TIO GODA SKÄL ATT ÄTA SVENSKT KÖTT. goda skäl TIO GODA SKÄL ATT ÄTA SVENSKT KÖTT 10 goda skäl goda skäl att äta svenskt kött Kunskapen om maten ökar och allt fler vill göra medvetna val, både för sin egen hälsas skull och för miljön. I dag är trenden

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Feeding of dry or soaked whole barley, rape seed, field bean and pea - effects

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer