För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning"

Transkript

1 För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning

2 Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja. Redan när kalven är nyfödd bör man ha tänkt igenom och satt upp mål för storlek vid inkalvning, förmedlingsvikt eller slakttidpunkt. Genom att höja småkalvarnas tillväxt uppnås större lönsamhet i produktionen. Det är både svårt och kostsamt att senare i kalvens liv kompensera för dålig tillväxt den första tiden. En bra start ger kalven en hög potential för produktion; rekryterings kvigan för att producera mjölk och tjurkalven för att bibehålla hög tillväxt ända fram till slakt. En ökning av till växten med 300 gram per dag under kalvperioden ger en 20 kg tyngre avvand kalv. Detta är fullt möjligt för många. En tjugo kilo tyngre kvigkalv vid avvänjning kan kalva in ca en månad tidigare vilket kan öka lönsamheten med kr per kalv. En 20 kg tyngre tjurkalv blir leveransklar ca sex veckor tidigare och kostar 650 kr mindre att föda upp. Dagens uppfödning ställer tuffa krav I vilt tillstånd dröjer det åtta till tio månader innan kalven helt slutar dia. Först då är vommen fullt utvecklad och kalven fungerar som en idisslare. Dagens uppfödning av kalvar ställer betydligt tuffare krav. En effektiv foderomvandlare Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Spädkalven är en effektiv foderomvandlare och med intensiv utfodring av kalvnäring och fri tillgång på ett bra kalvfoder får kalven en bra tillväxt och ett försprång som står sig under hela uppväxten. 2

3 Ge kvigan en god start En god start ger väl utvuxna kvigor med hög inkalvningsvikt och lägre inkalvningsålder. Det är också väldokumenterat att hög tillväxt under kalvens första månader ger högre mjölkavkastning under första laktationen Målet med kviguppfödningen bör vara att kvigan ska kalva in vid en vikt på kg och en inkalvningsålder så nära 24 månader som möjligt. En högre in kalvningsålder är sällan lönsam. Hög kalvtillväxt ger hög mjölkavkastning Laktationsmånad = g/dag = 580 g/dag Avkastning i första laktationen för kvigor som vuxit 580 g/dag och g/dag fram till avvänjning. Kalvar som fram till avvänjningen vuxit bra och är bra igång att äta både kraftfoder och grovfoder har goda chanser att nå det målet. Ett annat välkänt faktum är att mjölkavkastningen under första laktationen är beroende av kalvens tillväxt under mjölkperioden. Vid jämförelser av kvigkalvar som vuxit olika mycket visar det sig att de med högre tillväxt för det mesta mjölkar betydligt mer som förstakalvare än de med lägre tillväxt. Tillväxtrekommendationer för rekryteringskvigor Ålder Tillväxt 0-3 mån 700 g/dag 3-12 mån 750 g/dag mån 800 g/dag 3

4 Utnyttja tillväxtpotentialen För tjurkalvar ger en bra tillväxt förutsättningar för tidig slaktmognad och bättre klassning. En lönsam slaktdjursuppfödning förutsätter att alla resurser utnyttjas optimalt. Tjurkalven har otroliga förutsättningar för att växa bra redan under mjölkperioden. Ta till vara den möjligheten! Uppfödning av mjölkrastjurar kan se ut på många olika sätt. Extensivt på nästan bara grovfoder eller mycket intensivt på nästan bara kraftfoder. Oavsett vilken väg man väljer så finns det stora fördelar med att utnyttja den lilla kalvens höga foderutnyttjande och tillväxtpotential. Det är vid upp till 250 kg levande vikt som förutsättningarna anläggs för en tidig slaktmognad och bra klassning av slaktkroppen. Det man eventuellt tappar under de första månaderna är i stort sett omöjligt att ta igen senare. Många tjurkalvar förmedlas vidare direkt efter avvänjning. Det är ett välkänt faktum att kalvar som vuxit bra under mjölkperioden är mer motståndskraftiga mot smittor och infektioner samt klarar sig bättre vid miljöombyte. Öka kalvarnas avvänjningsvikt Olika sätt att öka tillväxten Hur Beräknad mervikt vid avvänjning Förläng mjölkperioden. Avvänj en vecka senare. 3 kg Ge mer mjölk per gång. Öka givan till 3,5 liter/ 6 kg giva, två givor per dag. Använd en mer näringsrik kalvnäring. Byt till Kavat. 6 kg Ge fler givor per dag. Använd en kalvamma. 16 kg Öka koncentrationen i mjölken. Blanda 15 % pulver istället för 10 %. 22 kg 4

5 Råmjölk skyddar mot infektioner Under de första timmarna i livet behöver kalven extra mycket omsorg. Kalven föds i stort sett utan de antikroppar som ska skydda mot infektioner. Utfodring av råmjölk är därför den enskilt viktigaste åtgärden för att försäkra sig om kalvens hälsa, rent av dess överlevnad. Tarmen hos den nyfödda kalven kan under det första dygnet släppa igenom de stora antikropparna. Förmågan sjunker dock hela tiden, så därför är det bråttom. Kalven ska ha minst tre liter råmjölk inom sex timmar. Nivån av antikroppar i råmjölken sjunker också hos kon så mjölka ur snabbt och använd bara den första mjölken till första målet. Mät råmjölkens kvalitet Fodra första målet med nappflaska eller sond eftersom det är långt ifrån alla kalvar som diar tillräckligt. Låt det ta tid, den tjänas snabbt in genom färre sjukbehandlingar. Råmjölkens kvalitet varierar också mellan individer, ta därför för vana att mäta med kolostrometer. Det är omöjligt att bedöma halten antikroppar med blotta ögat. Förstagångskalvare kan mycket väl ha råmjölk av bra kvalitet, men mät! Se dessutom till att frysa in ett lager av den allra bästa råmjölken. Råmjölkens viktiga roll Koncentration av antikroppar hos kalven Passiv immunitet (råmjölk) Högriskperiod 1 dag 14 dagar Aktiv immunitet (immunsystem) Antikroppar från råmjölken skyddar kalven tills det egna immunförsvaret fungerar fullt ut. 5

6 Sortiment av kalvnäring Det finns flera anledningar till att ge kalven kalvnäring istället för helmjölk från modern. Kalvnäring har ett jämnt näringsinnehåll vilket ger en säkrare uppfödning. Med mjölkersättning börjar kalvarna snabbare att äta torrfoder vilket gynnar vomutvecklingen. Dessutom är det lönsammare att skicka mjölken till mejeriet än att ge den till kalvarna. Att utfodra helmjölk kan för vissa vara ett alternativ. Det är bra att alltid göra en ekonomisk värdering av kostnaden för uppfödning med helmjölk jämfört med kalvnäring. Åtskilliga försök visar att kalvar växer minst lika bra på mjölknäring som på helmjölk under förutsättning att man väljer en mjölknäring med hög prestanda. Kalvar kan drabbas av diarréer vid höga givor av sötmjölk, vid ändrade kvantiteter samt av förändrad kvalitet på helmjölken. Eftersträvas hög tillväxt räcker inte alltid vitaminoch spårämnesnivåerna i helmjölken för kalvens behov. Restmjölk till äldre kalvar Mastitmjölk innehåller så gott som alltid höga halter av bakterier. Bakterier kan smitta det outvecklade juvret hos kvigkalvarna och senare orsaka kvigmastiter. Detta kan till viss del avhjälpas med pastörisering men man ska komma ihåg att näringsinnehållet i mastitmjölken varierar stort. Uppbyggnad av antibiotikaresistens är ett ökande problem och därför ska mjölk från antibiotikabehandlade kor inte ges. Om restmjölk utfodras bör den ges till de äldre kalvarna som tål det varierande näringsinnehållet bättre. 6

7 Vad passar dina kalvar bäst? Kavat Kavat är en kalvnäring av högsta kvalitet, speciellt anpassad för kalvar som ska växa minst 800 gram per dag. Ett mycket högt protein innehåll borgar för god muskeltillväxt och ger förutsättning för resliga djur. Rustik Rustik passar alla typer av system och alla kalvar som ska växa mer än 650 gram per dag. Rustik har högt innehåll av protein vilket ger hög tillväxt och hög avvänjningsvikt. Kavat och Rustik tillverkas av ultrafiltrerat mjölk protein, laktos och utvalda vegetabiliska fetter. Ultra filtreringsprocessen medför att innehållet av aska ligger på en låg nivå. Låg askhalt medger att mjölknäringen kan blandas i höga koncentrationer utan att medföra magstörningar. Kavat och Rustik innehåller även naturlig prebiotika i form av ett vitlöksextrakt. Kavat och Rustik passar i alla system, är mycket lättlöslig och går lätt att syra ner till ph ca 4,5. Bastant Bastant är en bra och prisvärd kalvnäring som passar till kalvar som utfodras med fri tillgång på mjölkersättning. Bastant kan användas under hela upp födningen eller som ett fas två-foder under de sista 4-5 veckorna. Bastant tillverkas av högkvalitativa råvaror och har ett balanserat fett- och proteininnehåll. Bastant passar i ammor med om rörare och i hinkutfodring. Bastant går utmärkt att syra. Så blandar du Våra kalvnäringar löser sig lätt och går att blanda i olika koncentrationer. Ju starkare blandning desto mindre mängd färdig mjölkersättning går det åt. Koncentration Mängd pulver* Mängd vatten Mängd färdig blandning för att uppnå 700 g tillväxt** Kavat Rustik Bastant 10 % 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 9,7 l 13 % 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 7,5 l 15 % 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 6,5 l * Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera. ** Är beräknad enligt energibehov för en 50 kg kalv. Näringsinnehåll i våra kalvnäringar, per kg Energi, MJ Protein, % Fett, % Aska % Kavat 19,3 26, Rustik 18,1 23, Bastant 16,5 21,

8 Från enkelmagad till idisslare Hos en vuxen ko svarar vommen för den absolut största delen av magarna men kalven föds i praktiken som enkelmagad. Vommen är outvecklad och utgör bara en liten del av magarnas sammanlagda vikt. Under den första månaden är det framför allt flytande föda som gäller för kalven och ju mer kalvnäring den får i sig desto snabbare växer den. Flytande föda utvecklar inte vommen, den utvecklas endast av fast föda. Sammansättningen av den fasta födan har stor betydelse för hur snabbt vommen utvecklas. Endast grovfoder räcker inte. Vikten av rätt kraftfoder Ett bra kraftfoder ska ge god tarmhälsa. Idol kraftfoder är mycket smakligt och har rätt stärkelse- och fibersammansättning för att ge kalven god tarmhälsa. Proteinkvaliteten är anpassad för kalven som saknar vommens funktion, samtidigt som den får viktiga näringsämnen i ren form. Kalvens mage Förbered avvänjningen Redan under kalvens första veckor ska avvänjningen förberedas. Genom att från början ge kalven fri tillgång till rent vatten och Idol kalvkraftfoder utvecklas vommen under en lång period, innan det är dags för avvänjning. Kalven är redo att avvänjas när den ätit ett kilo Idol per dag i minst tre dagar. En bra tumregel är att kalven ska ha fördubblat sin vikt fram till avvänjning. Kons mage Vom Nätmage Nätmage Löpmage Bladmage Vom Löpmage Bladmage Hos kalven är vommen inte utvecklad och löpmagen är betydligt större än både vom, bladmage och löpmage. Hos den vuxna kon är vommen 10 gånger större än löpmagen. Kraftfoder för kalvar och kvigor Idol Idol är ett specialdesignat kraftfoder till den unga kalven som ska användas under de tre första månaderna. Idol passar alla kalvar, är mycket smakligt och bidrar till en bra vomutveckling. Idols unika egenskaper ger även förutsättningar för att minska problem med mag/tarm störningar. Elegant Elegant är ett koncentrat framtaget för rekryteringskvigan. Elegant ger förutsättningar för optimal muskeltillväxt utan fettansättning och resligare kvigor med stor kroppsvolym. Utfodra med 1 kg per dag från avvänjning till inkalvning. 8

9 9

10 Skydda dina kalvar mot sjukdomar För att få en lönsam kalvuppfödning gäller det att hålla kalvarna friska. De vanligaste hälsostörningarna är olika typer av diarréer och lunginflammationer. Ungefär 10 % av alla kalvar drabbas av någon typ av diarré och nästan lika många av lunginflammation. Utfodring av råmjölk är, som tidigare nämnts, av yttersta vikt. Genom god stallmiljö och hygien minskar risken att kalvarna drabbas av sjukdomar. Det är också viktigt med en välplanerad utfodringsstrategi som utnyttjar kalvarnas tillväxtpotential och samtidigt håller dem friska. Den viktiga hygienen En förutsättning för bra kalvuppfödning är att kalvarna erbjuds en torr och dragfri box. Kalvar mår också bra i en lugn miljö med god ventilation. Generellt gäller att ju färre kalvar i gruppen desto mindre risk för smittspridning. Inhysning i oisolerade kalvhyddor kan fungera bra. Det är viktigt att tänka på att kalvarnas energibehov ökar vid låga temperaturer. Öka därför givan kalvnäring med minst 10 % vid temperaturer under 8-10 grader C. Det är viktigt att hålla stallsmittan på en låg nivå. Grupperna ska hållas samman och boxarna tvättas och desinficeras mellan omgångarna. Använd desinfektionsmedlet Desidos i boxen, i kalvammor, till hinkar och annan utrustning. Under pågående uppfödning kan Stalosan F användas för att minska smittryck och flugförekomst. Förebygg diarréer Genom att upptäcka diarréer tidigt kan kalven behandlas och snabbt komma i balans igen. En sjuk kalv kan smitta andra samtidigt som det påverkar lönsamheten i produktionen. Tidiga tecken på sjukdom är torr mule, segt slem i näsborrarna, fortfarande torr träck och feber över 39 grader C. Kalven förlorar fort vätska (torkar ut) och får svårt att hålla värmen vilket märks som kalla öron och kalla ben. I allvarligare fall kan kalven inte resa sig och dör till slut. För att ersätta vätska och salter som kalven förlorar används elektrolytlösningar. Protect Saltbalans Nöt används före byggande och vid lindriga fall. Protect Diakur Super sätts in vid svårare fall. Den sistnämnda kan blandas med kalvnäring eller helmjölk. Ju snabbare behandling desto lindrigare blir symptomen. Allvarligt sjuka kalvar ska behandlas av veterinär. Se upp för lunginflammation Lunginflammation är vanligast när kalven är 4-6 veckor. Immuniteten som kalven fått från råmjölken har klingat av medan den immunitet som den själv utvecklar ännu inte är riktigt stark. Vanliga symptom är slem ur nosen, torrhosta, feber över 41 grader, ansträngd andning ofta kombinerat med diarré. Flytta kalven till ett varmt utrymme med gott om frisk luft. Genom flytten minskar risken för smittspridning. Sätt gärna in ett elektrolytpreparat. Veterinärbehandling med antibiotika kan behövas för att slå ut bakterieinfektioner. 10

11 Diakur Super Stabiliserar vätske- och elektrolytbalansen hos kalvar med mag- tarmstörning; diarré. Produkten innehåller speciellt processade citrusfibrer, vilka binder bakterier som därför inte fäster i tarmväggen utan avlägsnas med träcken. Diakur Super innehåller även glukos och salter som snabbt återställer en störd vätske- och saltbalans. Produkten kan blandas med vatten, helmjölk eller mjölkersättning. Saltbalans Nöt+ Vätske ersättning för kalvar med väl avvägd halt av glukos och salter. Hjälper snabbt dåliga kalvar att komma i rätt vätskebalans vid hälsostörningar. Saltbalans Nöt+ stimulerar produktionen av AS-Faktor (Anti Sekretoris faktor), det naturliga försvaret mot mag- tarmstörning som förhindrar eller mildrar diarréutbrott. Saltbalans Nöt+ kan även användas förebyggande när det finns risk för mag- och tarmstörningar, som t ex vid förmedling, flyttning och sammanslagning av djurgrupper m.m. Checklista för god kalvhälsa: Dragfria boxar med god ventilation Omgångsvis uppfödning Tvätta och desinficera Flytta sjuka kalvar från gruppen Öka givan kalvnäring vid låga temperaturer Utfodra inte mastitmjölk Ha alltid elektrolytlösning hemma för snabb diarrébehandling 11

12 J180 För bästa möjliga start Det är under kalvens allra första veckor som du lägger grunden för en fortsatt lyckad uppfödning. Om du ser på kalven som ett växande kapital gynnar det också hela företagets lönsamhet. Lantmännen Lantbruk har ett komplett sortiment av kalvprodukter. Vad du väljer beror på dina mål och ditt utfodringssystem. Våra produkter säkerställer att du får starka och friska kalvar med hög tillväxt. Du ger dem ett försprång som står sig under hela uppväxten. Prata om hur du kan ge dina kalvar bästa möjliga start i livet med din säljare på Lantmännen Lantbruk. Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på ,

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning bra Allt för alven start! K En Fakta och råd om kalvuppfödning Planera för hög lönsamhet! Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential som det gäller att utnyttja. Redan när kalven föds bör

Läs mer

Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning

Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning Satsa på kalven Fakta och råd om kalvuppfödning Planera för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential som det gäller att utnyttja. Redan när kalven föds bör man ha satt målet

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Mellangårdsavtal Mjölkraskalv

Mellangårdsavtal Mjölkraskalv Underlag för Mellangårdsavtal Mjölkraskalv Inklusive tillägg om tillväxtplanering, energibehov samt några allmänna råd Sammanställt av: Anett Seeman & Theres Strand, Taurus Köttrådgivning AB Aktiviteten

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar För att suggan ska klara av alla sina smågrisar Det nya sättet att utfodra smågrisar Varför Nuklospray Yoghurt 14,0 Ökad smågrisproduktion Födda smågrisar och dödlighet före avvänjning 13,5 13,0 12,5 Under

Läs mer

NY UPPDATERAD ERSÄTTARE TILL EFFYDRAL

NY UPPDATERAD ERSÄTTARE TILL EFFYDRAL NY UPPDATERAD ERSÄTTARE TILL EFFYDRAL VÄLSMAKANDE SNABBVERKANDE ENKEL ATT ANVÄNDA ELEKTROLYTER I BRUSTABLETT FÖR SNABB STABILISERING AV VÄTSKE- OCH SALTBALANSEN VID DIARRÉ HOS KALV OCH SMÅGRIS En av de

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Kicki Markusson Växa Sverige Övriga som varit med och tagit fram kalkyler och beräkningar Linnea Borgenvall och Anett Seeman, Gård & djurhälsa Margareta Dahlberg,

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Att snabbt få igång en fungerande produktion i de nya byggnaderna är A och O för lönsamheten. Det är därför viktigt att redan från start skapa rutiner för att följa upp produktionen och att

Läs mer

Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur

Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur Kvalitetssäkrad utfodring Kalvar och ungdjur Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth Satsa på kalven - den är framtiden Foto: Maria Lindsäth 1 Publ. nr 2006:6 Innehåll Nötkreaturens naturliga kalvningsbeteende...3 Förberedelser för kalvning...4 Ensambox... 4 Gruppbox... 5 Kalvens utfodring...6

Läs mer

Fem åtgärder för bättre kalvhälsa i dikobesättningar. Lena Stengärde Djurhälsoveterinär Växa Sverige, Kalmar, Öland, Vimmerby

Fem åtgärder för bättre kalvhälsa i dikobesättningar. Lena Stengärde Djurhälsoveterinär Växa Sverige, Kalmar, Öland, Vimmerby Fem åtgärder för bättre kalvhälsa i dikobesättningar Lena Stengärde Djurhälsoveterinär Växa Sverige, Kalmar, Öland, Vimmerby Mitt bollplank Intervjuer 10 besättningar 5 veterinärer 30-250 kor Bruks- och

Läs mer

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion Grovfoder till ekologiska kor Rätt grovfoder för bättre produktion -93 naturbruksgymnasium i Piteå -94 började jobba åt avbytartjänst Avbytare, Djurskötare, hästskötare, ridlärare, drivit eget avbytarföretag,

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING 2006 ungnöt INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i ungnötsproduktionen krävs friska djur som växer bra. Djuren ska slaktas vid en av marknaden önskad vikt och inte vara för magra eller för feta. Utfodringen

Läs mer

UTFODRINGSTIPS. För dig som jobbar i travstall

UTFODRINGSTIPS. För dig som jobbar i travstall UTFODRINGSTIPS För dig som jobbar i travstall HästKraft har sedan i början på 2 (hösilage) av högsta kvalitet till Vi såg tidigt ett behov av ett kvalitetssäkrat hösilage till våra travstall, samtidigt

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Produktionsuppföljning och nyckeltal

Produktionsuppföljning och nyckeltal Produktionsuppföljning och nyckeltal Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING... 2 FOKUS PÅ ENERGIUTBYTE... 2 ENERGIUTBYTE OCH TILLVÄXT. 3 KORTISAR

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018

Sinkon Guldkon. Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Sinkon Guldkon Skötsel och utfodring Växadagarna 2018 Frågeställningar Hur utfodras och sköts sinkorna på din gård? Förekommer hälsostörningar i samband med kalvning? När på året? Planerar du passande

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Kalvens immunförsvar

Kalvens immunförsvar Kalvens immunförsvar Tomas Häggvik Innehåll Kalvens immunförsvar under dräktigheten Råmjölk passiv immunisering Utveckling av kalvens eget immunförsvar Vaccination- vad vet vi om vaccinens effektivitet?

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Använd Anolytech i kampen mot biofilm och få bakteriekontroll i djurens dricksvatten!

Använd Anolytech i kampen mot biofilm och få bakteriekontroll i djurens dricksvatten! Bakterier bildar biofilm! Använd Anolytech i kampen mot biofilm och få bakteriekontroll i djurens dricksvatten! Leder kampen mot biofilm och bakterier Biofilm och bakterier i dricksvattnet är alltid en

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg Equilac - Mjölkersättning till föl Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk. Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt. Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2014 Linköping Kicki Markusson, Växa Sverige

Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt. Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2014 Linköping Kicki Markusson, Växa Sverige Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2014 Linköping Kicki Markusson, Växa Sverige Balans eller effektivitet i djurflödet Vad är fullt stall? Hur får jag

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

DeLaval 15% Erbjudanden. Mjölkfilter. December. Erbjudande för kalvar. Köp 5 betala för

DeLaval 15% Erbjudanden. Mjölkfilter. December. Erbjudande för kalvar. Köp 5 betala för DeLaval Erbjudanden #teamblue December 2018 Erbjudande för kalvar Friska kalvar ger fina mjölkkor DeLaval har ett brett sortiment för kalvskötsel. Denna månad får du rabatt på två av dem, kalvtäcket och

Läs mer

Använd betestillväxten till nötkreaturen och inte till parasiterna. Lena Stengärde och Torbjörn Lundborg Växa Sverige

Använd betestillväxten till nötkreaturen och inte till parasiterna. Lena Stengärde och Torbjörn Lundborg Växa Sverige Använd betestillväxten till nötkreaturen och inte till parasiterna Lena Stengärde och Torbjörn Lundborg Växa Sverige Betet En bra betesgång främjar djurens utveckling och ska vara ekonomiskt intressant.

Läs mer

OM ANTIBIOTIKA Därför får du antibiotika Därför får du inte antibiotika

OM ANTIBIOTIKA Därför får du antibiotika Därför får du inte antibiotika OM ANTIBIOTIKA Därför får du antibiotika Därför får du inte antibiotika Vad är antibiotika? Antibiotika är läkemedel som används för att behandla och i sällsynta fall förebygga infektioner som orsakas

Läs mer

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Näringsrekommendationer ver. 2011.1 2011-02-14 Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Energi Växande grisar Principen för utfodring av växande grisar är att ge fri tillgång till foder. Det finns dock ett

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra! FAKTABLAD Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra! Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra! sida 2 Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra! Friska

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Fruktsamheten är den viktigaste faktorn i dikoproduktionen Övergripande mål i dikobesättningar >90% av moderdjuren får en avvand kalv Kvigans

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

Bakterier i maten. #AntibiotikaSkolan

Bakterier i maten. #AntibiotikaSkolan Bakterier i maten #AntibiotikaSkolan 2 Bakterier i maten Bakterier i maten Finns det antibiotika i maten? Det är bra att veta att det inte finns antibiotika i köttet som vi köper i butik. Ett djur som

Läs mer

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transitionskor Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transition vad är det Kons skifte mellan vila och laktation Högdräktig Kalvning Laktation Laktation Avsining

Läs mer

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen

Släpp tidigt Rotationsbete oftast bäst avkastning både på djur och bete Anpassa beläggningen! Tumregel: Efter halva sommaren, halva beläggningen Sida 1 av 5 Bete Bete som foder är ibland en dåligt utnyttjad resurs. Förr var det ont om beten och man betade all mark som gick att beta. Idag är det tvärt om och det är brist på betesdjur för att hålla

Läs mer

Kvalitetskalv - Stallskolor

Kvalitetskalv - Stallskolor Kvalitetskalv - Stallskolor Projektet Kvalitetskalv Tydliga mål Kronor Motivation och inspiration av varandra Kvalitetskalv Tydliga mål Resultat Motivation och inspiration av varandra Avräkningsnotering

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov

Utfodringspraxis Mjölby nov Utfodringspraxis Mjölby nov 2012 carin.clason@vxa.se Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen Följ upp produktionen

Läs mer

S ortiment. Fakta och råd om Lantmännens foder. Rätt Guide

S ortiment. Fakta och råd om Lantmännens foder. Rätt Guide S ortiment Fakta och råd om Lantmännens foder Rätt Nöt Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång Kalv Kavat Mjölknäring Innan kalven klarar sig på fast föda, premiumalternativ. Kavat är en kalvnäring

Läs mer

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Tunga köttrasstutar kan bli kvalitetskött. Det visar en pilotstudie på 30 stutar i Skåne som slaktats på Team Ugglarp. Det kan tyckas som en udda idé att kastrera

Läs mer

Så vårdar du ditt sjuka barn

Så vårdar du ditt sjuka barn Så vårdar du ditt sjuka barn Tips och råd till dig med barn 0 5 år. Broschyrens främsta syfte är att underlätta kommunika tionen mellan BVC-personal eller annan vårdpersonal och föräldrar som önskar kortfattad

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

God tillverknings praxis: Koagulanter

God tillverknings praxis: Koagulanter God tillverknings praxis: Koagulanter Utbildning för producenter den XXXXX, XX This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat?

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Värmestress Värmeavgivande mekanismer: Svettningar Blodflöde till hud istället för mag/tarm Minskat foderintag Ökad andningsfrekvens Beteendeförändringar

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat?

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Utfodring och produktion för att greppa näringen Linköping 8:e november 2017 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox

Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox och går med kon i tre dygn. Lantbrukaren ingriper endast

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Nu är det lamningstider

Nu är det lamningstider Nu är det lamningstider Lamningen är den mest arbetsintensiva perioden under fåråret och har man dessutom en begränsad erfarenhet av lamning kan perioden vara en riktig utmaning. Det är viktigt att lägga

Läs mer

Sida 2 av

Sida 2 av Sida 2 av 12... 6... 7... 9... 10 Sida 3 av 12 Kokviga är en produktionsmodell som gör det möjligt att ta tillvara överskottskvigor som inte behövs till den egna rekryteringen i dikalvsbesättningen. Det

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning APTOBALANCE Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar lös mage NUTRISAL Vätskeersättning MAge & tarm Vid förebyggande av mag- och tarmstörningar är det viktigt att komma ihåg att djuren inte har samma

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Optimal välfärd och hälsa för kalvar

Optimal välfärd och hälsa för kalvar Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) Optimal välfärd och hälsa för kalvar Foto: Michael Ventorp Av: Martin Fredriksson Michael Ventorp Anders Herlin

Läs mer

EFFEKTER AV OLIKA TILLVÄXTHASTIGHETER UNDER KALVPERIODEN.

EFFEKTER AV OLIKA TILLVÄXTHASTIGHETER UNDER KALVPERIODEN. Examensarbete inom Lantmästarprogrammet EFFEKTER AV OLIKA TILLVÄXTHASTIGHETER UNDER KALVPERIODEN. EFFECTS OF GROWTH RATE DURING THE DAIRY CALF S NEONATAL PERIOD ON HER PERFORMANCE AS A DAIRY COW. Anna

Läs mer

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder D&U 2014 Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder Karin Persson Waller Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens veterinärmedicinska anstalt Hur är

Läs mer

Relaxator andningstränare

Relaxator andningstränare Relaxator andningstränare Hjälper dig ta kontroll över din andning Förbättrar syresättning Minskar stress och oro Förlänger utandning ökar avslappning Tränar mag- och andningsmuskler Ger en djup och rytmisk

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Produktionskostnadskalkyl. December 2014

Produktionskostnadskalkyl. December 2014 Produktionskostnadskalkyl mjölk December 2014 Basfakta Basfakta Medelleverans per ko och år 8 800kg 28,66kg per dag (8 800/307) Medel kvalite fett, prot., celler mm Kalvningsintervall 13mån 0,91 kalvar/år

Läs mer