Gris. producenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gris. producenter 2 0 1 2"

Transkript

1 G u i d e Gris producenter

2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat viktig information du som grisproducent kan behöva i din verksamhet. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder, rätt produkter och stor kunskap om grisproduktion. Det har vi. KLF är lokala, effektiva och serviceinriktade. Och vi månar hela tiden om att du ska göra en bra affär. 2

3 Innehåll Suggor 4 Smågrisar 10 Slaktgrisar 12 Specialprodukter 15 3

4 digivande Suggor Det är slitigt att vara en sugga i karriären Våra suggor går en tuff match varje grisningsomgång för att skapa allra bäst förutsättningar för sina smågrisar. Dessutom måste hon hålla sig själv i god form för att kunna fortsätta sin karriär med framgång. Vi kan hjälpa suggorna att klara de tuffa perioderna genom god omsorg, bra miljö och ett energirikt och smakligt foder anpassat för den digivande suggan. Ibland måste man av praktiska skäl kompromissa om vilka foder som ska användas på gården. Då ska man alltid ha den digivande suggan i fokus vid fodervalet. Vi på KLF är alltid redo att diskutera och hjälpa dig att välja rätt foder för den situation ditt företag befinner sig i för tillfället. 4

5 Lyckad avvänjning Det är mycket värt i den fortsatta uppfödningen att smågrisarna är stora och livskraftiga vid avvänjningen. För att lyckas med det behöver suggan utfodras med ett riktigt bra foder så hon orkar producera mycket mjölk. I en kull med 10 st avvanda smågrisar som vägde 1,5 kg i snitt vid födsel och 10 kg vid avvänjning har det gått åt nästan 360 kg mjölk. För att klara detta behöver en sugga komma upp i en hög konsumtionsförmåga snabbt efter grisning. Lyckas det är mycket vunnet både för suggan och för smågrisarna. Suggan kan hålla sitt hull bättre, och får därmed en bra start inför nästa dräktighet och digivning. Kullen med smågrisar blir tunga och jämna, och får goda förutsättningar att klara avvänjningen bra. Fodring vid grisning När suggan flyttas in i BB-avdelningen, ungefär en vecka innan grisning, bör hon utfodras med det foder hon ska äta under digivningstiden. Under perioden fram till grisning och 2-3 dagar efter får suggan sin dräktighetsgiva en gång per dag. Därefter görs en successiv ökning till maxgiva under ca 10 dagar. Maxgiva är för de flesta suggor så mycket de orkar äta eller ca 90 MJ NEs/ dag för en sugga med 10 smågrisar. Under perioden som fodergivan ökas ändras också antalet utfodringstillfälle till 3-4 per dag. Ökningen av fodergivan ska göras i en sådan takt att suggan efter varje utfodring äter upp sitt foder inom någon timme. Gammalt foder ska alltid rensas bort från fodertråget. Kontrollera alltid att suggan har tillgång till friskt vatten med ett flöde på 3-4 l/min. Tänk också på att ge extra vatten i tråget till nygrisade suggor. Om utfodringsstrategin lyckas kommer suggan vid avvänjningen vara någonstans mellan tunn och medel på hullbedömningsskalan. Magra suggor löper större risk att komma i brunst senare, löpa om eller få färre levande födda i nästa kull. Dessutom minskar risken för bogsår under digivningen om suggan kan hålla sitt hull. Vägledande fodergivor för digivande suggor Dag MJ NEs/dag* MJ OE/dag** Fodergivor/dag 1 (grisning) till avvänjning Totalt under 33 dagar * NEs = Nettoenergi suggor ** OE = Omsättbar energi 5

6 Gyltor Hon behöver lite extra omtanke Gyltan är besättningens framtid. För att få en gylta som blir hållbar och får en hög livstidsproduktion finns det en del saker att tänka på. Uppfödningen av gyltor skiljer sig från uppfödningen av slaktgrisar. Slaktgrisar ska växa fort och ha en hög köttansättning. Gyltorna däremot ska växa upp till hållbara suggor med en hög livstidsproduktion. För att uppnå detta krävs att gyltan har en långsammare tillväxt och samtidigt får ett starkt skelett som kan bära upp en tung sugga. Vägledande norm för utfodring av växande korsningsgyltor 6 Vikt MJ NEv/dag* MJ NEs/dag* MJ OE/dag* 10 6,2 8,3 15 8,3 11, ,4 13, ,4 16, ,5 19, ,8 19, ,5 22, ,2 24, ,9 26, ,6 28, ,2 31,1 90-betäckning 23, Dräktighet, gott hull 23, Dräktighet, sämre hull Minst 27 Minst 36 * = NEv fram till ca 50 kg och därefter NEs. (NEv = nettoenergi växande, NEs = nettoenergi suggor, OE= omsättbar energi)

7 Växande gyltor För de växande gyltorna är fettansättningen viktig. En gylta med en optimal fettansättning tappar mindre hull under första digivningsperioden och kan producera en bra kull vid andra grisningen. Principen för utfodring av gyltor är att de ska ha uppnått följande mål vid betäckning: En ålder på dagar Ca 140 kg i levande vikt mm ryggspäck 2:a eller 3:e brunst Utfodringsnorm Normerna som följer är vägledande och kan behöva anpassas för att uppnå rätt resultat i den enskilda besättningen: Från avvänjning fram till en vikt på mellan 30 och 50 kg utfodras gyltorna med fri tillgång på tillväxtfoder. Vid kg ska byte ske till ett suggfoder, som sedan används fram till grisning. Rekommenderat innehåll av lysin är 0,57-0,73 ill. smb. lysin/mj NEs. Ju högre innehåll av lysin desto tidigare kan bytet göras till suggfoder. Utfodringsrekommendationen är 90 % av SLU normen till slaktgrisar. För att gyltorna ska nå önskat hull vid betäckning kan fodergivan behöva höjas efter att gyltorna nått 90 kg och fram till betäckning. Flusching kan tillämpas vid betäckning för att ge fler ägg vid ägglossning och kan ge fler levande födda smågrisar hos gyltor. Flusching görs genom att fodergivan höjs till ca 31 MJ NEs i 5-10 dagar innan betäckning. Direkt efter betäckning sänks fodergivan till dräktighetsnivån. Under dräktigheten utfodras gyltorna efter hull. Vi optimerar med nettoenergi och jobbar efter principen att hålla våra foder så stabila i råvarusammansättningen som möjligt trots att svängningarna i råvarornas pris ibland kan vara stora. Vi på KLF tror att du som kund uppskattar att vi är måna om dina djur och vill skapa bra förutsättningar för din besättning. Råvarorna vi använder är av hög kvalitet och vi är noga med hur vi använder dessa för att skapa smakliga foder. 7

8 dräktiga Suggor Alltid hungrig Under dräktigheten är suggornas behov av energi och protein betydligt lägre än under digivningen. De dräktiga suggorna kan äta mycket och deras foder behöver inte vara så koncentrerat. Det får gärna ha ett högt fiberinnehåll som gör fodret mer mättande. Vid utfodring av de dräktiga suggorna är konkurrensen om fodret stor. Därför är det viktigt med individuell utfordring där varje sugga kan få det hon behöver. Suggor som hålls i grupper och som utfodras i tråg ska grupperas efter ålder och storlek så alla får chansen att äta. Vid blöt utfodring är det viktigt att inte ha för många suggor per ventil. Fodret ska vara så blött att det rinner ut ordentligt i tråget. Efter seminering sänks givan och anpassas till suggans vikt och hull. Dräktiga suggor utfodras lämpligen en gång per dag. För att minska risken för difeber ska fodergivan inte överstiga rekommendationen under de två sista veckorna under dräktigheten. Vägledande fodergivor för dräktiga suggor Dräktighetsdagar MJ NEs/dag* Normalt hull Mager*** grisning Totalt Dräktighetsdagar MJ OE/dag** Normalt hull Mager grisning Totalt * NEs = Nettoenergi suggor ** OE = omsättbar energi *** Magra suggor ges minst detta, riktmärket är att djuren ska vara i normalt hull vid dag 85 av dräktigheten. 8

9 Suggor Foder AJOUR Ajour är ett foder som passar de dräktiga suggorna. Det har en sammansättning som är anpassat till de dräktiga suggornas behov av energi, aminosyror och mineraler mm. Det är inte lika koncentrerat som ett digivningsfoder så den dräktiga suggan kan äta mer av det och uppnå en större mättnadskänsla, vilket är positivt för hennes välbefinnande. I detta foder väljer vi att arbeta med fiberrika råvaror som bidrar till en högre mättnadskänsla. Energi, lysin/mj, protein. ALSTRA Alstra är ett relativt enkelt enhetsfoder för både dräktiga och digivande suggor. Passar främst i besättningar med högkonsumerande digivande suggor eller i en besättning med extensiv produktion. ACTION Action för digivande suggor fungerar bra i besättningar med suggor som är väletablerade och har en hög konsumtionsförmåga. Fungerar även som foder till dräktiga suggor. ATTACK Attack fungerar utmärkt i besättningar med höga krav på sin produktion. Attack har höga näringsvärde, är smakligt och passar i besättningar som har hög och stabil produktion. AKTIV Aktiv är det bästa foder du kan använda till dina suggor. Det är ett mycket smakligt foder med en råvarusammansättning som är samma vid varje leverans. Passar mycket bra i besättningar med många unga djur eller där produktionen ligger i topp. Koncentrat och premixer skräddarsyr vi utifrån gårdens förutsättningar. 9

10 Smågrisar En bra start i livet Fram till avvänjningen får den lilla grisen sitt näringsbehov täckt av suggans mjölk. Men det är viktigt att smågrisen får tillgång till ett foder så att mage och tarm hinner vänja sig vid det innan avvänjningen. Smågrisen konsumerar endast lite foder under den här tiden om suggan har en bra mjölkproduktion och spenar så det räcker till alla smågrisar. Avvänjningen är en stor omställning för den lilla grisen, den mister suggan och blir stressad av det och ska dessutom leva på ett foder som är helt olik suggmjölken. Skonsamma råvaror Att lyckas med avvänjningen och första tiden därefter lägger grunden för en fortsatt lyckad produktion i tillväxt- och slaktsvinstall. Ju yngre grisen är desto viktigare är valet av råvaror som ingår i fodret. Risken för mag- eller tarmstörningar är mindre om råvarorna har en hög smältbarhet och hög hygienisk kvalitet. När grisen har tagit sig igenom de första tio dagarna efter avvänjningen har tarm och tarmflora anpassat sig till fodret och nu kan inriktningen på utfodringen ändras från skonsam övergång till att utfodra för tillväxt. Fri tillgång till foder I en besättning med ett bra hälsoläge har man god effekt av en hög aminosyra nivå. Växande grisar upp till 30 kg bör ha en lysin nivå i fodret som ligger mellan 0,94 1,03 g sis lysin/mj NEv. I princip ska växande grisar ha fri tillgång till foder. Grisarnas behov av energi styrs av deras vikt. Grisar med ett bra foderutnyttjande växer fort och blir snabbt tyngre, därför måste deras dagsgiva ökas tidigare än till grisar med sämre foderutnyttjande. 10

11 smågrisar avvänjningsfoder FRISKA 1103 Friska 1103 är ett mycket smakligt avvänjningsfoder med höga näringsvärde och hög smältbarhet på råvarorna. Ett riktigt toppfoder! Kan användas från det att grisen är några dagar gammal fram till ca 2 veckor efter avvänjning. Den lilla grisen äter inga mängder, men det är viktigt att den är van vid att äta foder för att klara avvänjningen lättare. FRISKA 1097 Friska 1097 är också ett avvänjningsfoder, men med något lägre näringsvärde än Friska 1103 och med en något enklare råvarusammansättning. Passar i besättningar med god hälsostatus och med bra rutiner vid avvänjningen. FRISKA 2103 Friska 2103 är ett tillväxtfoder att använda från ca 2 veckor efter avvänjning till ca 25 kg. Det fungerar också att använda till spädgrisen. Sammansättningen är skonsam och det är smakligt med hög smältbarhet. FRISKA 2100 MEST SÅLDA! Friska 2100 är vårt mest sålda smågrisfoder. Det är mycket smakligt med hög smältbarhet och fungerar både som enhetsfoder och tillväxtfoder. FRISKA 2098 Friska 2098 är ett enklare tillväxtfoder som är sammansatt för att användas i de besättningar där smågrisarna är friska och har en bra tillväxt. Smågriskoncentrat gör vi efter gårdens förutsättningar och råvaror. Våra smågrisfoder går även att få med inblandning av zink efter veterinärrecept. Vi gör endast små förändringar i recepten vid våra optimeringar, detta för att undvika störningar i konsumtionen och hälsa hos smågrisen. Vägledande norm för utfodring av smågrisar Vikt MJ NEv/dag* MJ OE/dag** 10 6,2 8,3 15 8,3 11, , ,4 16, ,5 19,3 * NEv = Nettoenergi växande djur ** OE = Omsättbar energi 11

12 Slaktgrisar Glad gris ger knorr För att nå optimalt resultat i sin uppfödning är det många faktorer som påverkar. Till exempel grisarnas kön, hälsoläget i besättningen, vilken fodernorm som används, djurmaterial, slaktvikt och aminosyra nivå i fodret. Grisar som har ett bra foderutnyttjande växer snabbt och där måste dagsgivan justeras tidigare än till grisar med sämre foderutnyttjande. Minst en gång om dagen bör utfodringsanläggningen kontrolleras och fodergivorna korrigeras. För grisar under 60 kg är det en riktlinje att lite foderrester ska finnas kvar en halv timme efter utfodring. Är tråget renslickat efter femton minuter så får grisarna för lite foder. Här intill ses en vägledande norm för utfodring av växande grisar. 12

13 Prisvärda fodermedel I Skåne och Blekinge finns det olika produkter från livsmedelsindustrin som är lämpliga att använda i grisproduktionen, tex vetedrank, kornblötfoder och permeatvassle. Dessa produkter är ofta prisvärda och har egenskaper som är positiva för grisarna. Men det behövs kompletteringsfoder som bidrar med de näringsämnen som råvaran har ett lägre innehåll av och som ger en bra näringsbalans. För att få större kunskap om hur olika produkter från livsmedelsindustrin fungerar i praktiken gör KLF produktionsuppföljningar på en gård utanför Kristianstad. Där prövar vi också olika andra förändringar i fodret, t ex olika proteinnivåer mm. KLF har stor kunskap och erfarenhet av hur olika alternativa råvaror kan användas till olika djurgrupper. Vi hjälper dig gärna med förslag och diskuterar hur det passar in på just din gård. Vi kan också ta ut prover på råvarorna och hjälpa dig att värdera analysen. Vägledande norm för utfodring av växande grisar Vikt, kg MJ NEv/dag* MJ OE/dag** 10 6,2 8,2 15 8,3 11, , ,4 16, ,5 19, ,4 21, ,3 24, ,2 26, ,1 29, ,9-28,5*** 34,5-38*** * NEv = Nettoenergi växande djur ** OE = omsättbar energi *** En högre slutgiva ger högre tillväxt och något sämre klassning Ex. normer för lysin till växande djur Viktsintervall, kg g sis lysin/mj NEv* g sis lysin/mj OE** ,94 1,03 0,71 0, ,85 0,94 0,64 0, ,74 0,81 0,56 0, ,63 0,70 0,47 0, 53 Enhetsfoder ,74 0,82 0,56 0,62 * NEv = Nettoenergi växande djur ** OE = omsättbar energi 13

14 slaktgrisar Foder till torrutfodring eller blött med vatten CAVAT Cavat är ett insättningsfoder/första fas foder som är anpassat för att grisarna ska få en bra start i slaktsvinsstallet. Cavat har ett högt näringsinnehåll som gör att eventuellt svagare/mindre grisar får en bra start. CENTRAL Central är ett enhetsfoder med näringsinnehåll anpassat för att fungera i de flesta besättningar. COMPETENT Competent kan användas som enhetsfoder eller som slutfasfoder i ett fasprogram Combi 8200 är ett enhetsfoder med mycket spannmål helt utan produkter från spannmålsindustrin. Även mängden rapsprodukter är lägre än normalt i våra foder Combi 8600 har något högre innehåll av aminosyra jämfört med våra andra enhetsfoder. I det här fodret har vi helt och hållet plockat bort rapsprodukterna. Foder som passar till drank Detta är foder som passar till olika inblandningar av drank. Antingen som ett enhetsfoder eller som en del i ett fasutfodringsprogram beroende på vilka nivåer av drank som utfodras med under uppfödningen. Den färdiga blandningen ger 0,83 g Sis lysin/mj NEv Combi 8311 används mellan % drank 8331 Combi 8331 används mellan % drank 8321 Combi 8321 används mellan % drank 8611 Combi 8611 används till % drank, ger 0,86 g Sis lysin/mj NEv Foder som passar till permeatvassle 8322 Combi 8322 används till ca % permeatvassle. Detta foder passar till Skånemejeriers permeatvassle. Den färdiga blandningen ger 0,83 g Sis lysin/mj NEv. Foder som passar till drank & permeatvassle 8313 Combi 8313 används mellan % drank & % permeatvassle 8333 Combi 8333 används mellan % drank & % permeatvassle 8323 Combi 8323 används mellan % drank & % permeatvassle 8613 Combi 8613 används till % drank & % permeatvassle, ger 0,86 g Sis lysin/mj NEv 14

15 Alternativa fodermedel KLF har länge varit positiva till att använda produkter från livsmedelproduktionen i blötfoder till grisar. Vi hjälper dig att värdera dessa råvaror och göra ett kompletteringsfoder som gör att det färdiga blöta fodret till grisarna har det näringsvärde som krävs för en hög tillväxt, bra köttansättning och god hälsa. Vi kan ge dig råd om hantering, prisvärdhet, användbarhet till olika djurgrupper med mera. Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med analyser och optimeringar så du kan få en bra bild av hur råvaran kan användas. Koncentrat & premixer Vi skräddarsyr efter gårdens förutsättningar och råvarornas näringsvärde så fodret får en optimal sammansättning. Råvaror Till dig som blandar foder själv hemma på gården kan vi sälja soja, och räcker inte din egen spannmål kan vi sälja det också till dig. Specialprodukter SMÅGRIS GRISTORW Smågris gristorw är en järnberikad produkt som ger sunda smågrisar. - Järnberikat fodertillskott till smågrisar. - Ska användas som komplement till järninjektioner. - Ökar välbefinnandet hos smågrisar. MJÖLK ERSÄTTNING VITAMINER Pigi mjölkersättning till smågrisar innehåller 30 % skummjölkspulver, baserat på mjölkprotein samt vegetabiliskt olja. 150 g löses upp i en liter vatten och utfodras till mindre/ svaga smågrisar. Kan också strös torrt ovanpå fodret för att öka aptiten. Vitaminer E100 med selen Flytande tillskottsfoder Används som extra E-vitamintillskott till alla husdjur när det finns misstanke om E-vitamin brist. MYRSYRA Myrsyra är en mycket effektiv ph-sänkare. Mycket frätande. Används för att reglera ph men också i rengörande syfte. VIRKON S Virkon S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel, som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon S kan bland annat användas i djurstallar, och tex vid desinfektion av stövlar och redskap. 15

16 Vi verkar för dig KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, bildades 1931 och ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Våra verksamheter finns i Åhus, Karpalund och Rödaled med huvudkontor i Kristianstad. En stark lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner med helhetslösningar för sydsvenskt lantbruk. Företagets personal består av ett kompetent, engagerat och väl sammansvetsat team med lång erfarenhet. Som medlem i inköpsföreningen Den lokale Andel, DLA Danmark, kan vi som lokal aktör ta del av fördelarna genom stora inköpsvolymer. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. Sedan några år tillbaka har KLF och Lantmännen ett gemensamt produktionsbolag för fodertillverkning i fabriken i Åhus. Där tillverkas KLF s foder efter egna recept och körs sedan ut i gemensamma bilar. Timmermansgatan 3, Kristianstad Tel: ,

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Näringsrekommendationer ver. 2011.1 2011-02-14 Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Energi Växande grisar Principen för utfodring av växande grisar är att ge fri tillgång till foder. Det finns dock ett

Läs mer

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4 Utfodring av suggor Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 FODER.2 SINSUGGOR 2 DIGIVANDE SUGGOR..3 UTFODRING...4 SINSUGGOR 4 DIGIVANDE SUGGOR..6 1 Foder En modern hybridsugga

Läs mer

Produktionsuppföljning och nyckeltal

Produktionsuppföljning och nyckeltal Produktionsuppföljning och nyckeltal Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING... 2 FOKUS PÅ ENERGIUTBYTE... 2 ENERGIUTBYTE OCH TILLVÄXT. 3 KORTISAR

Läs mer

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK UTFODRINGSREKOMMENDATIONER FÖR LYDIA FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK Version: Maj 2014 UTFODRING AV GYLTOR Utfodring av gyltor under uppfödningsperioden Norsvin

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Piggfor

Piggfor www.kalmarlantman.se Piggfor Piggfor Innehåll 4 Nytt energivärderingsystem för gris 6 Med Lysinkompassen blir det lätt att välja rätt 8 Vårt sortiment Nytt energivärderingssystem för gris Den svenska foderbranschen

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Hälsa och tillväxt för högpresterare

Hälsa och tillväxt för högpresterare Hälsa och tillväxt för högpresterare Foder och tillskott till grisar För överlevare på en tuff marknad Ingen känner din verksamhet och dina mål lika bra som du, och vi vill bidra till att du får ut bästa

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar För att suggan ska klara av alla sina smågrisar Det nya sättet att utfodra smågrisar Varför Nuklospray Yoghurt 14,0 Ökad smågrisproduktion Födda smågrisar och dödlighet före avvänjning 13,5 13,0 12,5 Under

Läs mer

Sis-aminosyra (t.ex. sis-lysin) anges för varje fodermedel och rekommendationerna om tillförsel via fodret anges på samma sätt.

Sis-aminosyra (t.ex. sis-lysin) anges för varje fodermedel och rekommendationerna om tillförsel via fodret anges på samma sätt. Näringsrekommendationer ver 2010.2 2010-06-21 Aminosyror Leif Göransson, Jan Erik Lindberg och Jenny Borling Aminosyror är byggstenar i proteiner. Grisen kan själv bilda flera av dem (de s.k. ickelivsnödvändiga),

Läs mer

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Pigrapport nr 57 Juni 1 Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Barbro Mattsson, Svenska Pig, barbro.mattsson@svenskapig.se SAMMANFATTNING Att hullbedöma genom att

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor. - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens

Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor. - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens Utbildning till fagdyrlaege i svin 2003-2006, kursus 8, Danmark, slutopgave. Av Lotta Olsson, Sverige 2006-07-24 Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens

Läs mer

Utfodring för växtodlare Grisfoder

Utfodring för växtodlare Grisfoder Utfodring för växtodlare Grisfoder Anna Ohlson, HIR-gris Hushållningssällskapet Kristianstad Grisproduktion i Sverige Suggor 205 000 st 22 smågrisar/sugga & år Avel Smågrisar 4 000 000 st Slaktgrisar 3

Läs mer

Leif Göransson

Leif Göransson Leif Göransson goranssonleif@telia.com leif.goransson@slu.se Diversearbetare i grisfoderbranschen SLU Djuren behöver protein för sitt kroppsunderhåll och sin produktion Behovet av såväl mängd som kvalitet

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Skötselrutiner foderanläggning

Skötselrutiner foderanläggning Skötselrutiner foderanläggning För att undvika produktionsstörningar pga. o hygieniskt foder i sin produktion ska man kontinuerligt kontrollera och rengöra sin foderanläggning. Detta gäller både torr-

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Om Gris. Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård. För en effektivare grisproduktion. AMINOBalans

NYTT&NYTTIGT. Om Gris. Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård. För en effektivare grisproduktion. AMINOBalans NYTT&NYTTIGT Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Gris Foder förframtiden Röst från fältet Daniel Ohlsson på Ljusekullens gård AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Läs mer

Foder - utfodring och hälsa

Foder - utfodring och hälsa Foder - utfodring och hälsa Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 3 DIFEBER... 3 FODERGIVA... 3 FODERBYTE... 4 FLYTTNING TILL GRISNINGSBOX... 4 FODRETS SAMMANSÄTTNING...

Läs mer

Strategi för uppfödning av slaktsvin

Strategi för uppfödning av slaktsvin Nr 29. September 2002 Strategi för uppfödning av slaktsvin Eva Persson, SLU Institutionen för jordbruksvetenskap, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Sammanfattning I denna studie

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Om Gris. Helheten Vägen till lönsam. Amino Balans För en effektivare. grisproduktion. grisproduktion. AMINOBalans

Nytt&Nyttigt. Om Gris. Helheten Vägen till lönsam. Amino Balans För en effektivare. grisproduktion. grisproduktion. AMINOBalans Nytt&Nyttigt Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Gris Helheten Vägen till lönsam grisproduktion AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION Amino Balans För en effektivare

Läs mer

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström Handbok rekryteringsdjur Gris 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se Av Maria Malmström Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations-

Läs mer

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Pigrapport nr 54 Juni 2013 Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Sophia Isberg, agronomstudent SLU, sois0001@stud.slu.se Barbro Mattsson, Svenska

Läs mer

Hållbara rekryteringsgyltor fodertilldelning och lysinnivå i fodret under uppfödningen (SLF H1150092)

Hållbara rekryteringsgyltor fodertilldelning och lysinnivå i fodret under uppfödningen (SLF H1150092) Hållbara rekryteringsgyltor fodertilldelning och lysinnivå i fodret under uppfödningen (SLF H1150092) Slutrapport till Stiftelsen Lantbruksforskning juni 2015 Av Maria Neil, Inst för husdjurens utfodring

Läs mer

Mot 30 grisar. Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand

Mot 30 grisar. Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand Pigrapport nr 56 Mars 2014 Mot 30 grisar Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand SAMMANFATTNING Stora besättningar med stora suggrupper medger mer tillsyn och större närvaro hos grisarna vilket i sin

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor En hjälp för dig som söker ersättningen En hjälp gällande dokumentationskrav För att underlätta för dig att uppfylla åtagandets villkor

Läs mer

Svenska erfarenheter av att förbättra utnyttjandet av N & P i foderstater till grisar Kerstin Sigfridson

Svenska erfarenheter av att förbättra utnyttjandet av N & P i foderstater till grisar Kerstin Sigfridson Svenska erfarenheter av att förbättra utnyttjandet av N & P i foderstater till grisar Kerstin Sigfridson Lägesrapport för svensk grisproduktion Extrem råvarusituation!! Turbulens i hela världen Duktiga

Läs mer

Nätverket Grisforsk 2020 fortsätter diskutera forskningsbehov för svensk grisproduktion

Nätverket Grisforsk 2020 fortsätter diskutera forskningsbehov för svensk grisproduktion September 2011 Nätverket Grisforsk 2020 fortsätter diskutera forskningsbehov för svensk grisproduktion Grisforsk 2020, historik Grisforsk 2020 är ett nätverk som skapades 2010 på initiativ av Sveriges

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL

SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL 2013 SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL UTFODRINGS- FRÅN RAISIO EXPERTIS 2 Utfodring av svin 2013 RÄTT UTFODRING GER EFFEKTIVITET INNEHÅLL Utfodring

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Leif Göransson. Energibegrepp. Bruttoenergi. Smältbar energi. Energikomponenterna i foder

Leif Göransson. Energibegrepp. Bruttoenergi. Smältbar energi. Energikomponenterna i foder Leif Göransson Institutionen för husdjurens utfodring vård SLU leif.goransson@slu.se Energibegrepp Bruttoenergi Smältbar energi Energi i träck Energi i urin Omsättbar energi Energi i värme Nettoenergi

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN

HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN 2011 2012 UTFODRINGS- FRÅN RAISIO E X P E R T I S HANDBOK OM UTFODRING AV SVIN GRISARNAS UTFODRING OCH SKÖTSEL UTFODRINGS- FRÅN RAISIO E X P E R T I S FRISKA DJUR OCH GODA RESULTAT MED RÄTT UTFODRING Lönsamheten

Läs mer

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Mot 30 I slutet av 80-talet delades det av föreningsslakten ut så kallade Guldgrisdiplom till de smågrisproducenter som nådde årsresultatet 23 producerade

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Produktionsrapport - förklaringar

Produktionsrapport - förklaringar Produktionsrapport - förklaringar Status (avstämning) Om det på utskriften står ett frågetecken? vid ett av talen, är orsaken att det inte överensstämmer mellan antalet som är rapporterat vid avstämningen

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

Fodertillverkning på gården

Fodertillverkning på gården Fodertillverkning på gården Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 2 RÅVAROR... 2 PROVTAGNING... 2 Spannmål... 2 Andra traditionella torra råvaror... 3 Blöta

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Vi kan bättre! Om Gris. FiberBalans. Sverige! Fördelar med. Ledaren. NÖT foder. AMINOBalans

NYTT&NYTTIGT. Vi kan bättre! Om Gris. FiberBalans. Sverige! Fördelar med. Ledaren. NÖT foder. AMINOBalans NYTT&NYTTIGT Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Gris NÖT foder Lokala i hela Sverige! Fördelar med FiberBalans Foder förframtiden AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Läs mer

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Sammanfattning Materialet är en beskrivning av de smågrisproducerande besättningar inom Farmek som använder Rasp

Läs mer

Studie med amsuggor i svenska besättningar

Studie med amsuggor i svenska besättningar Studie med amsuggor i svenska besättningar I examensarbetet för lantmästarprogrammet genomförde Lina Larsson och Anna Nilsson en studie med amsuggor i svenska besättningar. Inledning Antal levande födda

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 FODERKURVER KAPITEL - 4 -

datamix MULTIFEEDER 5000 FODERKURVER KAPITEL - 4 - FODERKURVOR... 2 Verksamhetsområde.... 2 Öppna översikt foderkurva.... 3 Öppna Foderkurva.... 4 Öppna grafisk foderkurva.... 4 Öppna använd Foderplan... 5 Upprätta foderkurva.... 6 Definiera ny Foderkurva....

Läs mer

Internationella rapporten 2010

Internationella rapporten 2010 Internationella rapporten 21 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Nytt på Fodermix Gris Produkter

Nytt på Fodermix Gris Produkter Nytt på Fodermix Gris Produkter Beställ dina grisprodukter när du beställer foder och få dem levererade direkt hem till stalldörren med foderbilen tillsammans med din foderleverans Fodersikt Bygholm 2

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Gris

Nytt & Nyttigt om Gris Nytt & Nyttigt om Gris Innehåll En bra affärspartner för alla 3 Framtidens grisproduktion 4 På väg mot 30 smågrisar per sugga och år! 5 Bra hjälpmedel på vägen mot 30 6-7 Våra foder till suggor 8-9 Våra

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg Equilac - Mjölkersättning till föl Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk. Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisars utfodring och miljöpåverkan $ Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisar i Sverige de senaste 10 åren Antalet grisar ökade efter EU-inträdet men har sedan minskat, trots

Läs mer

Kravgrisproduktionen på 90-talet

Kravgrisproduktionen på 90-talet 100 procent ekologiskt foder till grisar Rådgivarens perspektiv Maria Alarik Ekogrisrådgivare Kravgrisproduktionen på 90-talet Små besättningar 5-50 suggor Grisning i hydda året runt Sommarbete och vinterbete,

Läs mer

Internationella rapporten 2011

Internationella rapporten 2011 Internationella rapporten 211 Fotografierna är från årets möte på 29 3 juni 211 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Svensk grisproduktion fortsätter att inta mittfältet internationellt beträffande produktionseffektivitet vid de jämförelser som årligen utförs

Läs mer

Svensk djurhållning utan soja?

Svensk djurhållning utan soja? Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning

Läs mer

Vitblommig åkerböna (Vicia faba) i fodret till suggor

Vitblommig åkerböna (Vicia faba) i fodret till suggor Vitblommig åkerböna (Vicia faba) i fodret till suggor Slutrapport till Stiftelsen Lantbruksforskning, juni 2012 Sammanfattning I produktionsförsök med suggor har 10% inblandning av vitblommig åkerböna

Läs mer

Internationella rapporten 2014

Internationella rapporten 2014 Internationella rapporten 2014 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Djurhållning 5.4 Grisar

Djurhållning 5.4 Grisar Djurhållning 5.4 Grisar 5.4 Grisar I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade grisar, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Nr 28. Augusti 2002 Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Christina Erdtman, Lantmästarprogrammet 2000 2002, Alnarp Ann-Charlotte Olsson, Institutionen för jordbrukets

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv Maria Alarik Vad säger regelverket för ekologisk produktion? Ekologisk grisproduktion: Permanent tillgång

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Blötfoder som möjlig orsak till sjukdom och reproduktionsproblem

Blötfoder som möjlig orsak till sjukdom och reproduktionsproblem Blötfoder som möjlig orsak till sjukdom och reproduktionsproblem A. Allmänt om blötfoder, definitioner Begreppet blötfoder innefattar i princip tre olika grupper: 1. Icke fermenterat foder Är i princip

Läs mer

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering Råvaruvärdering Innehåll Bakgrund 1 Råvaruvärdering i praktiken 2 Energi 2 Aminosyror 3 Makromineralämnen 3 Fosfor Övriga Spårelement 4 Vitaminer 4 Antinutritionella faktorer (ANF) 5 Bakgrund En noggrann

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion

Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion 2005 Förord Denna dokumentationsstudie av ekologisk grisproduktion har genomförts under 2005 i sex besättningar med varierande inriktning. Tre besättningar

Läs mer

Din gris och Du. Några råd om skötsel av Linderödssvin. Föreningen Landtsvinet 2013: Din gris och Du

Din gris och Du. Några råd om skötsel av Linderödssvin. Föreningen Landtsvinet 2013: Din gris och Du Din gris och Du Några råd om skötsel av Linderödssvin Värmländskt skogssvin fotograferat på Skansen i Stockholm 1905 samma svin som tidigare en tid levt hos en bonde i Gausdal i Norge. Foto: Nordiska muséets

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

SMÅGRISPRODUKTION UTOMHUS

SMÅGRISPRODUKTION UTOMHUS Lotta Rydhmer & Sara Leufvén SLU E-post: Lotta.Rydhmer@hgen.slu.se SMÅGRISPRODUKTION UTOMHUS Idag finns 150 KRAV-godkända suggbesättningar med sammanlagt 1158 suggor i ekologisk produktionen. De flesta

Läs mer

Fodertillsatser. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010

Fodertillsatser. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 Fodertillsatser Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 VÄRT ATT LÄGGA PÅ MINNET 2 BAKGRUND.2 SYROR.. 2 OORGANISKA SYROR... 3 ORGANISKA SYROR.. 3 SYRASALTER.. 3 AROMÄMNEN

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Innehåll Guiden till lönsam lammproduktion Kvalitet rakt igenom 3 Ett vinnande koncept 4 Utfodra för lönsam lammproduktion 5 Fodertillskott 7 Praktiskt utfodring 9 Växtodling

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

TIO i TOPP - 2007. Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) 1 (1) 2 (-) 3 (-) 4 (-) 5 (6) 6 (-)

TIO i TOPP - 2007. Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) 1 (1) 2 (-) 3 (-) 4 (-) 5 (6) 6 (-) Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) TIO i TOPP - 2007 1 (1) 2 3 4 6 Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm Integrerad smågrisproduktion med 0 suggor i 3-veckorssystem. 27,4 producerade

Läs mer

Hullbedömning av får

Hullbedömning av får Hullbedömning av får Att regelbundet hullbedöma sina tackor och baggar för att kunna reglera hullet vid behov är ett viktigt redskap för att skapa grunden för en god hälsa och bra produktionsresultat i

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 november 2012 629/2012 Statsrådets förordning om skydd av svin Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

Läs mer

Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering

Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering Nr 27. Oktober 2001 Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Oscar Nilsson, Maxima, Skara Sammanfattning Speciellt höga krav på

Läs mer

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning Gyltor Planering av rekrytering och uppfödning INLEDNING Att byta ut suggor mot gyltor är en naturlig del av grisproduktionen och kallas rekrytering. Årligen ersätts ungefär hälften av de svenska suggorna

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer