Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-"

Transkript

1 Nytt & Nyttigt om Nöt

2 Innehåll Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko 10 Köttproduktion 12 Mineralfoder 14 Vitaminer, tillskott och råvaror 16 Sintiden 17 Kalven 18 Ensileringsmedel 20 Biologiska ensileringsmedel 20 Kemiska ensileringsmedel 22 Emballering 23 Växtodling 24 Skadedjur 26 Juverhälsa 27 Stallhygien och strömedel 28 I och runt stallet 29 Telefoni 30 Energi 31 Djur&natur 32 Trädgården 34 2

3 Vi vill göra affärer med dig! Ge oss en liten stund av din tid. Sätt dig gärna bekvämt och studera informationen. Här finns både tips och produkter som kan bidra till ökad lönsamhet i ditt företag. Informationen är tydligt uppdelad så att du lätt hittar det som är intressant just för din produktion. Nytt & Nyttigt om Nöt innehåller intressant faktainformation på varje sida. Det är Svenska Foders mål att erbjuda dig säkra och effektiva produkter som bidrar till en ökad efterfrågan och ett bra pris på din slutprodukt. Ett av många tydliga exempel på detta är våra framgångsrika fetthaltshöjande foder. År efter år ger de våra kunder ett värdefullt mervärde för mjölken. Några av våra senaste nyheter är unika robotfoder utvecklade och testade för att gynna en god kotrafik, mineralfoder med naturligt E-vitamin och selenjäst samt ett helt nytt och unikt startfoder för kalvar i form av en smaklig müsli. Vi satsar alltid på att utveckla produkterna med hänsyn till effektivitet, kvalitet och miljö utan att belasta dig som producent med extra kostnader. Som exempel arbetar vi med att öka mängden närproducerade råvaror i produkterna. Ett tydligt exempel på detta är vår nya foderserie Krona. När vi prioriterar svenska råvaror skapar vi ökad försäljning för dig och dina kollegor och minskar samtidigt transporterna. Tillsammans med dig som producent har vi ett gemensamt intresse av att skapa slutprodukter som verkligen attraherar konsumenterna. Svenska Foder har tydliga kvalitets- och miljömål för hela vår verksamhet som garanterar dig bra produkter och bra service. Från inköp av råvaror till leveransen på din gård. Vi utvecklar och stärker också vårt lokala engagemang genom egna anläggningar och genom många samarbetspartners. Svenska Foder kan erbjuda dig och ditt företag breda helhetslösningar inom alla våra affärsområden. Foder, växtodling, telefoni, bredbandslösningar, bränsle, drivmedel, smörjmedel och skadedjurbekämpning från en och samma leverantör. Det sparar både tid och pengar för dig! Välkommen till en stund med intressant läsning. Med vänlig hälsning Svenska Foder AB Carolina Johansson Produktchef Stig Bäckström Försäljningschef 3

4 ! Finn din väg mot lönsamheten - Rosa - Topp - - Balans - Nora - - Robot - Krona - - Fett - Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion NorFor Efter flera år av utveckling och implementering verkar det som att NorFor kommer att vara det dominerande fodervärderingssystemet den kommande stallsäsongen. Svenska Foder optimerar och deklarerar sedan flera år alla foder enligt såväl det klassiska systemet som enligt NorFor. Ta del av vår kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under åren. Våra utbildade säljare hjälper dig gärna att räkna foderstater, enligt NorFor, om du så önskar. Att nå lönsamhet i mjölkproduktionen är idag en utmaning. Det är mycket som ska stämma och marginalerna är små. Utrymme för misstag finns inte. Men det finns såklart olika vägar att nå en god lönsamhet. Olika sätt som utgår ifrån olika utfodringsstrategier och kräver olika kraftfoder. Det är därför Svenska Foders kraftfoder till mjölkkor är indelade i olika linjer. Rosa, Topp, Balans, Nora, Krona, Fetthaltshöjande foder och Robotfoder. Olika foder för varierande förutsättningar och strategier. Läs nedan om hur du på bästa sätt navigerar dig fram till god lönsamhet. Rosa och Topp har funnits under många år. I dessa foder ingår en hög andel, för vommen, skonsamma råvaror. Fodren har en hög fiberkvot och stor andel bypassprotein. Balans är Svenska Foders samlingsnamn för proteinrika foder speciellt anpassade för bland- och fullfoder. Inom Rosa, Topp och Balans finner man också Svenska Foders populära Fetthaltshöjande foder. Nora är i lite högre utsträckning anpassade enligt NorFor. Detta märks framförallt på högre stärkelseinnehåll, högre andel vomnedbrytbart protein samt att flera av produkterna inom Nora är anpassade för en högre grovfodergiva. Krona och Robot är två nyheter hösten Krona består uteslutande av svenska eller europeiska råvaror. Robot utgörs av smakliga energirika foder med särskilt bra pelletskvalitet. Fodra Robot för en väl fungerande kotrafik. 4

5 Robot Utvecklingen går framåt Utvecklingen går framåt och med den ny kunskap och nya förutsättningar. Många väljer idag att gå över till robotmjölkning. Målet är då att kon själv ska styra sin dag och aktivt förflytta sig runt i stallet. I roboten har kon möjlighet att uttrycka sin fulla potential. För det behöver hon, de bästa förutsättningarna hon kan få. En viktig förutsättning är att hon kan fylla energibehovet. Men även vommiljön och ben- och klövhälsan påverkar hennes möjligheter att fungera i ett robotstall. Kotrafik Med en bra och jämn kotrafik finns alla möjligheter att lyckas. Bra kotrafik kännetecknas av optimalt antal mjölkningar för varje ko, jämt fördelade över dygnet. Dålig kotrafik kan medföra ojämna mjölkningsintervaller, mindre mjölk och försämrad juverhälsa. Kor har hög motivation till att äta vilket gör att utfodringen är en av de viktigaste sakerna för kotrafiken i ett robotstall. Utfodringen är också det som lättast går att påverka efter det att stallet är byggt. Med rätt foder på rätt plats till rätt ko skapas balans i utfodringen och det verkliga målet med hög avkastning och bra hälsostatus ligger närmare tillhands. Rätt foder på rätt plats till rätt ko Med fodret i roboten kan du anpassa utfodringen så att varje ko får det hon behöver. På detta sätt kan foderkostnaderna även fördelas på rätt ko och investeringen i foder betalar sig i mjölk. Genom att utfodra med ett smakligt och energirikt foder av bra pelletskvalitet ökar du inte bara kons motivation att gå till roboten. Utan även hennes förmåga att äta den giva hon behöver. Genom att balansera upp foderstaten med något av våra balansfoder i mixen kan kotrafiken ytterligare förbättras. Försök - Rosa Robot och Robot Topp Sommaren 2010 gjordes utfodringsförsök på två gårdar i Östergötland. Försöken gjordes på Nilasagården med guidad kotrafik och Boxholmsgård med fri kotrafik. På den ena gården testades Rosa Robot och på den andra Robot Topp. Under försöksperioden hade korna tillgång till bete. På gårdarna var man mycket nöjd med pelletskvalitén och smakligheten på Rosa Robot och Robot Topp. Rosa Robot Rosa Robot är ett mycket smakligt färdigfoder som innehåller mycket energi. Men ändå ett skonsamt foder för bästa vommiljö. Rosa Robot tillverkas med hårt ställda råvarukrav och med noggranna råvaruval. Rosa Robot är speciellt framtagen för att användas i robot och kraftfoderstationer, därför har stor vikt lagts på pelletskvalitet. Komplettera gärna Rosa Robot med ett Balansfoder i mixen. Robot Topp Robot Topp är ett mycket energirikt Toppfoder. Precis som Rosa Robot är det ett väldigt smakligt foder med extra fokus på pelletskvalitet. Robot Topp passar i de flesta foderstater och är ett skonsamt foder. Även Robot Topp kan kompletteras med ett Balansfoder i mixen för att balansera upp foderstaten och främja kotrafiken. Tommy Lindsjö och Tommy Andersson, Boxholmsgård, har testat Rosa Topp med gott resultat. De var mycket nöjda med pelletskvalitén. Biotin En viktig orsak till att kon inte besöker roboten tillräckligt ofta kan vara klövproblem. Regelbunden klövverkning, rena och torra golv och gångar, jämna ståytor och fotbad hjälper till att hålla klövarna i trim. Men även biotin hjälper att förbättra och stärka klövarna. Biotin har dessutom en positiv inverkan på mjölkavkastningen. Därför innehåller Rosa Robot och Robot Topp extra tillsatt biotin. Kent Carlsson, Nilsagården, har testat Rosa Robot och upplevde fodret som väl sammansatt och smakligt för korna. 5

6 Rosa, Topp och Balans Samarbete med DLG Svenska Foder har som dotterbolag till DLG, en stark och kunnig aktör att samarbeta med. Produkter och erfarenheter som blir till nytta för dig som producent. DLG är en av Europas största fodertillverkare. Rosa Energi och Rosa 126 Grunden i såväl Rosa Energi som Rosa 126 är en hög energikoncentration och smakliga råvaror. Energikällorna är noga utvalda för sin förmåga att vara skonsamma mot vommiljön. Rosa Energi som enda kraftfoder eller tillsammans med lämpligt proteinkomplement ger tillsammans med de allra flesta grovfoder en gynnsam foderstat. Behövs det mer protein - välj då med fördel Rosa 126. Dessa båda foder har funnits med i framgångsrika foderstater i många år. Energi Topp, Amino Topp och PBV Topp Fodren i Topplinjen har alla ett högt AAT- och energiinnehåll kombinerat med ett högt innehåll av skonsamma smältbara fibrer. Det innebär att korna blir väl energiförsörjda utan att riskera störningar i vomfunktionen. Precis som Rosa har Topp en lång tradition och god funktion att luta sig mot. Amino Topp ligger i mitten med avseende på proteininnehåll. PBV Topp innehåller mest protein och Energi Topp lämpar sig med sitt högre fiberinnehåll och lägre proteininnehåll till bl.a. de lite spädare grovfodrena. Balans Proteintäta foder i form av pelletskross, speciellt för blandarvagnar. Smakliga, koncentrerade produkter med en varierad proteinsammansättning. Mix Balans Mix Balans ger ett allsidigt proteintillskott och är ett ypperligt val exempelvis när vallfoder är foderstatens enda grovfodermedel. Mega Balans Mega Balans är ett koncentrerat foder till bland- och fullfoderstater. Energi- och fettinnehållet är båda exceptionellt höga för att möjliggöra en hög grovfoderandel. Majs Balans Majs Balans är ett energi-, fett- ch AAT-rikt foder med en hög PBV-nivå. Majs Balans är framtaget för att passa bra i en bland- eller fullfoderstat med majs och eller HP-massa. Majs Balans innehåller en liten del urea som vommens mikrober effektivt kan bilda mikrobprotein av. Raps Balans Med Raps Balans i foderstaten får du ett proteinfoder baserat på flera olika rapsprodukter. Förutom energi och protein av olika karaktär tillför Raps Balans också gynnsamt fett till foderstaten. 6

7 Foder för ökad fetthalt Ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen är att använda något av Svenska Foders fetthaltshöjande foder. Det ser vi också, år efter år, att många gör. I och med optimeringsfunktionen i NorFor är det numera väldigt lätt att räkna ut hur stor merkostnaden per ko och dag blir av att använda ett fetthaltshöjande foder. Den är ofta mindre än man först tror. Det beror bland annat på att Svenska Foders så kallade fettfoder är koncentrerade produkter, med bland annat en hög energinivå. Fodrar du inte redan ett fetthaltshöjande foder från Svenska Foder be då din säljare eller rådgivare att göra denna jämförelse. Då kan du lätt väga merkostnaden för ett fetthaltshöjande foder mot den merbetalning de vanligtvis tre extra tiondelarna i fett ger från mejeriet. Sedan brukar beslutet vara lätt. fetthalten i mjölken. Rosa Fett passar till de flesta grovfoder, med eller utan ytterligare kraftfoder. Rosa Grädde innehåller mer AAT och protein än Rosa Fett och används ofta som enda kraftfoder, även till högmjölkarna. Rosa Smör håller ytterligare högre AAT- och proteinnivå och passar perfekt till proteinfattigt grovfoder samt i foderstater med mycket majsensilage och eller HP massa, oftast som enda kraftfoder. Fett Topp och Grädd Topp Fett Topp och Grädd Topp kompletterar din spannmål på ett ypperligt sätt och ger en fetthaltshöjande foderstat. Grädd Topp innehåller mer protein än Fett Topp. Både Fett Topp och Grädd Topp har tack vare sina goda resultat år efter år ökat sina marknadsandelar. Denna goda funktion kan du naturligtvis räkna med även i framtiden.! Det är enkelt att räkna på förtjänsten med ett fetthaltshöjande foder. Rosa Fett, Rosa Grädde och Rosa Smör Tre fetthaltshöjande färdigfoder och tre försäljningssuccéer. Vi vet, baserat på en mångårig erfarenhet att dessa foder ger en smaklig foderstat som höjer Fett Balans Fett Balans ingår i den framgångsrika linjen av fetthaltshöjande foder. En koncentrerad och proteinrik produkt till bland- och fullfoderstater.! Oavsett gårdens utfodringssituation finns ett fetthaltshöjande kraftfoder som passar. 7

8 Nora Nora 12 Spannmålsandelen i Nora 12 är hög. Fodret utgör en god och varierad grund i foderstaten. Jämfört med ren spannmål tillförs foderstaten även extra fiber från betpellets vilken har en skonsam och ofta också gynnsam inverkan på vommiljön. Fodret tillför också värdefullt fett, salt, mineraler och vitaminer. Nora 18 Nora 18 är det optimala fodret till späda proteinrika ensilage. I optimeringen ställs därför höga krav på såväl mängden fiber, dess kvalitet som på proteinkvaliteten. Använd som enda kraftfoder eller låt Nora 18 ingå i ett fasutfodringssystem. Nora 26 Nora 26 är optimalt balanserad för att ge en säker och exakt blandning som på bästa sätt kompletterar en hög giva majsensilage och eller HP-massa. Nora 26 håller en hög proteinnivå och en måttlig fibernivå för att tillåta en hög grovfodergiva. Nora 27 Nora 27 är anpassat till grovfoder med en låg mängd fibrer med en hög och snabb nedbrytbarhet. Även proteinets egenskaper är anpassat för att ge en fungerande vom tillsammans med ett spätt ensilage. Komplettera med spannmål eller ett energirikt kraftfoder. Fodervalsdiagram Nora Normal spannmålsgiva Nora 35 Nora 32 Nora 29 Nora 27 Enhetsutfodring Nora 26 Fasutfodring* Nora 24 Nora 24 Nora 21 Nora 18 Nora 22 Nora 19 Nora 21 Nora 22 Nora Grovfodrets** Rp/ts *Basfodret i ett fasutfodringssystem. Komplettera med lämpligt proteinrikt foder ur Nora, Topp eller Robot. **Grovfodret kan bestå av enbart vallfoder eller en blandning av vallfoder, majsensilage och/eller HPmassa. Det finns många vägar till en väl fungerande foderstat se endast diagrammet som en vägledning. Valet påverkas av bland annat grovfodrets sammansättning, besättningens förutsättningar samt vilket och vilken mängd eventuellt toppfoder som önskas utfodras. Nora 19 Nora 19 är ett stärkelserikt foder med ett måttfullt proteininnehåll. Högmjölkarna gagnas oftast av att foderstaten kryddas med ett AAT- och proteinrikt foder. Nora 21 Nora 21 är ett effektivt färdigfoder anpassat till ett ensilage av normal näringsmässig kvalitet. Använd som enda kraftfoder eller som bas i ett fasutfodringssystem. Nora 22 Nora 22 är formulerat för att komplettera grovfoder med en proteinhalt runt eller strax under medelnivå. Oavsett om grovfodret består endast av vall eller en blandning av vall, HP-massa och eller majsensilage är Nora 22 ett bra val. Fodra som enda kraftfoder eller i ett fasutfodringssystem. Nora 24 Nora 24 är lämpligt då foderstatens grovfoder har ett lågt proteininnehåll. Proteinet är i hög utsträckning tillgängligt för vommikroberna vilket gör fodret lämpligt tillsammans med exempelvis majsensilage. Nora 29 Nora 29 är ett proteinrikt kraftfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Komplettera med spannmål eller ett energirikt kraftfoder. Nora 30 Tack vare det unika förhållandet mellan protein och stärkelse så lämpar sig Nora 30 ypperligt som enda extra kraftfodret i foderstater där en mindre giva spannmål (2-4 kg) ingår, gärna tillsammans med HP-massa och eller majsensilage. Nora 32 Nora 32 är ett proteinrikt kraftfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en låg proteinnivå. Komplettera med spannmål eller ett energirikt kraftfoder. Nora 35 Nora 35 är ett proteinstarkt foder som platsar i alla foderstater som behöver kompletteras med mycket protein. 8

9 Krona Krona består så långt det är möjligt av svenska råvaror. Om dessa inte räcker till tillåter vi även mindre mängder europeiskt odlade råvaror, framförallt rapsprodukter. Sojamjöl och palmkärneexpeller är exempel på råvaror som aldrig ingår i Krona. Fodra Krona i en foderstat med enbart närproducerade råvaror eller som en del i ett konventionellt fasutfodringssystem. Krona har en mängd fördelar. Det första man kommer att tänka på är förmodligen den minskade miljöbelastningen. Inhemska råvaror kräver mindre transporter jämfört med importerade. Samtidigt ökar efterfrågan på dina och dina kollegors produkter. Genom uteslutandet av soja- och palmkärneprodukter undkommer man också den eventuellt negativa påverkan på natur och arbetsmiljö som odlingen av dessa råvaror i vissa fall ger upphov till. En annan fördel är den ekonomiska. Sojaprodukter har tidvis varit dyra jämfört med rapsprodukter och andra alternativa proteinråvaror. Genom att undvika onödigt dyra proteintillskott till djur som inte behöver dem kan man som producent spara pengar. God lönsamhet uppnås när rätt foder fodras till rätt ko vid rätt tillfälle. Läs mer om fördelarna med fasutfodring, där Krona kan utgöra en lönsam och effektiv grund nedan. Krona Energi Krona Energi har många likheter med Rosa Energi. Fodret består av smakliga råvaror kombinerade till ett högt energiinnehåll och en hög AAT-nivå. Fodret är sammansatt med fokus på en hälsosam och effektiv vommiljö. Krona 290 Ett smakligt toppfoder kombinerat av flera olika proteinråvaror. Krona 290 passar i de allra flesta foderstater. Mix Krona Mix Krona är ett proteinstarkt foder med en varierad proteinsammansättning. Mix Krona tillverkas i form av pelletskross och lämpar sig främst för blandarvagnar. Fasutfodring Fasutfodring går ut på att anpassa utfodringen efter djurens skiftande behov. Hög energikoncentration och stor andel bypassprotein är några av den nykalvade kons krav på foderstaten. Fodrets aminosyrasammansättning är viktig under den här perioden eftersom vommikroberna ännu inte nått full effektivitet. Ett foder som höjer blodsockret är också på sin plats. Längre in i laktationen klarar vommikroberna i hög grad av att proteinförsörja en låg- eller medelmjölkare. Högmjölkarna däremot har ett fortsatt behov av så kallat bypassprotein och en väl avvägd aminosyrasammansättning. Välj foder utifrån avkastningsnivå och gärna också laktationsstadie. Med ett enklare foder som bas finns pengar över att investera i ett mera påkostat foder till de djur som har nytta av det. Däri ligger nyckeln till en lönsam fasutfodring. Fasutfodring har många vinnare Fasutfodring ger en foderstat som är mera exakt anpassad till djurets behov och är lönsamt ur många aspekter. När djuret gör sig av med överutfodrat protein gör det samtidigt av med energi. Energi som bättre används till att producera mjölk. När djuret utsöndrar mindre kväve minskar också belastningen på miljön. Fasutfodring kan också bidra till att minska sojaodlingen eftersom vi väljer att endast utfodra sojaprodukter vid de tillfällen när de verkligen gör nytta. Men inte minst är fasutfodring lönsamt för dig som företagare eftersom du med mycket större exakthet kan fodra exakt det som varje djur behöver, när de behöver det. Något som leder till en billigare foderstat, ett bättre foderutnyttjande och en ökad lönsamhet. Tip Topp pricken över i vad gäller fasutfodring I fasutfodringssammanhang är Tip Topp verkligen pricken över i. Med Tip Topp i foderstaten kan du förutom en tidigare brunst och bekräftad dräktighet förvänta dig en mjölkökning på 1-2 kg och minskad risk för acetonemier. Tip Topp är utvecklat för den nykalvade kon som har svårt att täcka sitt energibehov. Det är inte bara ett smakligt foder med högt energiinnehåll. Tip Topp innehåller också propylenglykol som höjer kons blodsockernivå. Det är naturligtvis intressant eftersom det gynnar konsumtionen och mjölkproduktionen samt minskar risken för acetonemier. Men framförallt är det av intresse eftersom blodsockernivån spelar en avgörande roll för att kon åter ska bli dräktig. Tip Topp ska i enlighet med fasutfodringens grund bara ges när det ger rätt utbyte. Det vill säga under tillvänjningen samt under laktationens första 100 dagar. På så sätt ges de nykalvade verkligen de bästa förutsättningar för att prestera på toppen av sin förmåga.! Fasutfodring gynnar miljön och din lönsamhet 9

10 Eko Ensilering Att lyckas med grovfodret är viktigt inom ekologisk produktion. Läs mer om våra ensileringsmedel; Lactisil Stabil, Lactisil Kvick och Lactisil Majs som alla är tillåtna att använda i KRAV - och ekologisk produktion, på sid 20. Mineraler Med en hög grovfoderandel i foderstaten är det extra viktigt att se till att kornas behov av mikromineraler och vitaminer tillgodoses. Komplettera foderstaten med ett Deltamin mineralfoder. Att efterfrågan på ekologiska produkter växer är något som vi verkligen märkt. I början av 2009 startade Svenska Foder tillverkning av ekologiska foder i egna fabriker. Ett beslut som utan tvivel var helt rätt. Den stora efterfrågan har lett till att vi sedan starten utökat sortimentet ytterligare. Vår utgångspunkt är vilka råvaror som finns på gården. Utifrån det tar vi fram våra foder. På så sätt kan du välja det kraftfoder som innehåller och tillför exakt det som foderstaten behöver kompletteras med på din gård. Färdigfoder Primo Eko Kry Primo Eko Kry är ett extra smakligt startfoder för kalvar. Närings- och råvarukraven är satta med konsumtion, tillväxt, smältbarhet och vomutveckling i fokus. En stor andel av proteinet kommer från sojaprodukter och nivån av E-vitamin är hög. Primo Eko Kry är ett ypperligt foder även till äldre ungnöt. Rosa Eko Klöver och Rosa Eko Kapital Rosa Eko Klöver och Rosa Eko Kapital är två populära färdigfoder till mjölkkor och ungnöt. De tillför rikligt med såväl högvärdigt protein, energi som fett och stärkelse. Produkterna är omsorgsfullt sammansatt av en blandning av ett flertal spannmålsslag och proteinråvaror. Rosa Eko Kapital innehåller lite mer protein än Rosa Eko Klöver och kompletterar således främst grovfoder med lite lägre proteininnehåll. Båda produkterna är utvecklade för att som enda kraftfoder ge en balanserad foderstat, men kan också på ett fördelaktigt sätt inkluderas i en strategi med fasutfodring. Toppa då de nykalvade och toppmjölkande kornas foderstater med Topp Eko Pingla eller Topp Eko Böna. Toppfoder Topp Eko Pingla Topp Eko Pingla är ett toppfoder främst utvecklat för att passa i en foderstat med grovfoder och spannmål. Lämpar sig såväl till mjölkkor som till ungnöt. Topp Eko Pingla tillför bland annat foderstaten fett och högvärdigt protein från baljväxter, raps- och sojaprodukter. Topp Eko Böna Topp Eko Böna är det optimala toppfodret i en foderstat tillsammans med gårdens grovfoder, spannmål och baljväxter. Fodret håller en hög energi- och framförallt en mycket hög AAT nivå. Det högvärdiga proteinet som tillförs via Topp Eko Böna kommer från framförallt soja- och rapsprodukter. Kombinerat med fodrets höga fettinnehåll gör det fodret till ett i många fall optimalt komplement eftersom det är precis detta som ofta saknas i en ekologisk foderstat. Topp Eko Böna lämpar sig till såväl mjölkkor som ungnöt. Proteinfoder Eko Balans Eko Balans är ett riktigt högkoncentrerat foder till mjölkkor och ungnöt. Proteininnehållet är högt och kommer nästan uteslutande från sojaprodukter. (Det ingår en mindre mängd vete samt melass för att möjliggöra pelletering). Eftersom fodret bara innehåller sojaprotein och inga rapsprodukter eller baljväxter utgör det ett utmärkt komplement när kallpressad rapskaka eller liknande redan finns på gården. Eko Balans har förutom ett högt proteininnehåll också en hög energinivå, mycket AAT och mycket värdefullt råfett. Råvaror på gården Grovfoder med högt proteininnehåll Grovfoder med lågt proteininnehåll Grovfoder med lågt proteininnehåll Grovfoder & spannmål Grovfoder, spannmål & baljväxter Grovfoder, spannmål, baljväxter & rapskaka Rosa Eko Klöver Rosa Eko Klöver + Topp Eko Pingla/Topp Eko Böna Rosa Eko Kapital Topp Eko Pingla Topp Eko Böna Eko Balans 10

11 Ekologisk växtodling Ekologisk växtodling är en allt viktigare del i Svenska Foders framtidsstrategi. Ambitionen är hög. Vi ska kunna erbjuda dig rätt produkter som tillför mervärde i din ekologiska odling precis som vi gör inom den konventionella odlingen. Utsäde och frö är de produktgrupper där vi har kommit allra längst (se sid 24). Nytt för i år är växtskyddet för ekologisk produktion. Utsäde Efterfrågan på ekologiskt utsäde ökar från år till år. Svenska Foder har idag ett mycket brett sortiment av de bästa sorterna till ekologisk odling. Vi letar både bland de bästa konventionella sorterna och bland sorter speciellt anpassade för ekologisk odling för att hitta just det som kan passa dig. Vad gäller ditt behov av både utsäde och vallfröblandningar, kan du tryggt vända dig till oss. Växtskydd Det är mycket viktigt att vi kan tillgodose alla produktionsinriktningar som finns bland våra kunder. När det gäller produkter för ekologisk odling har vi ett mycket nära samarbete med Miljöcenter. Vi har som grundkrav att de produkter som säljs skall vara väl dokumenterade och ge en tillfredställande effekt. I dagsläget har vi 3 produkter som är godkända att användas vid ekologisk odling. Ferramol* Ett unikt naturligt bekämpningsmedel mot sniglar. Raptol* Snabbverkande mot alla betydande skadeinsekter på rumsväxter, trädgårds- och lantbruksgrödor. Finalsan Ogräs Effekt* Effektivt mot alla sorters ogräs i trädgårdar, grusgångar och stenbeläggningar. * Läs alltid etiketten före användning 13

12 Köttproduktion I de allra flesta kalkyler visar det sig att en hög tillväxttakt är den mest lönsamma strategin. En hög tillväxttakt på tjurarna gör det oftast lättare att få en bättre form- och fettklass och minskar behovet av foder för underhåll. En tjur som väger 500 kg kräver ca 5 kg ts ensilage om dagen bara för att täcka sitt underhållsbehov. Om man kan minska uppfödningstiden med en månad har man bara där sparat in ca 200 kronor. En hög tillväxt ställer krav på en effektiv utfodring som samtidigt håller djuren friska. Svenska Foder hjälper dig gärna att uppnå detta. Vi har både rätt produkter och den kunskap och erfarenhet som behövs för att du ska kunna förbättra resultaten och lönsamheten i din produktion. Fasutfodring lönsamt för både miljön och ekonomin Det finns många fördelar med fasutfodring. Genom att anpassa proteinnivån i foderstaten efter djurens behov minskas belastningen på miljön. Dels för att man kan använda foder med mindre mängd av exempelvis sojamjöl, men också för att djuren inte behöver utsöndra lika mycket kväve med urinen. Det är positivt inte bara för miljön. Även belastningen på djuret minskar. Men det kanske allra viktigaste; En fasanpassad utfodring innebär en minskad belastning på företagets ekonomi med bibehållen tillväxt. Energikällan samt råvaruvalet är två andra parametrar som kommer in när man pratar fasutfodring. Exempelvis brukar djurens tolerans och utrymmet för stärkelse öka med åldern. Primofoder med fokus på fiberkvoten Svenska Foder optimerar och utvecklar sedan många år tillbaka kraftfoder med stort fokus på produkternas fiberkvot. Begreppet anger förhållandet mellan den för djuret skonsamma energikällan smältbar fiber och stärkelsen. Inom Primosortimentet hittar du foder med såväl hög som låg fiberkvot. Ett högt värde anger att fodret tar en hög andel av energin från skonsamma energikällor. Dessa produkter fungerar väl till alla uppfödningsformer. Men i kraftfoderintensiva system, fiberfattiga foderstater samt till unga djur kan de vara den avgörande faktorn mellan ett lyckat och misslyckat resultat. En lägre fiberkvot ger effektiva tillväxtfoder tillsammans med normalt eller lite grövre ensilage. När djuren passerat den allra första känsliga perioden kan dessa produkter ge utrymme för en mera kostnadseffektiv tillväxt samtidigt som fettansättningen gynnas. Produktens fiberkvot är viktig eftersom den i hög utsträckning påverkar djurets mag- och tarmhälsa. När mag- och tarmhälsan störs minskar såväl foderutnyttjande som tillväxt och ekonomin blir drabbad så att säga i båda ändar. Det optimala fodret varierar. Välj det foder som passar i just din foderstat för tillfället. Inte bara utifrån proteinbehov utan också utifrån grovfodrets kvalitet, utfodringsintensitet samt djurens kön, ålder och ras. Rekommenderat foderval för olika uppfödningsformer Mellankalv Gödtjur Vallfodertjur Köttrastjur Rekr. kviga Levande vikt, kg Primo Kalv Start Primo Intensiv Primo Pektin Mjölk+Bete Primo Tillväxt Primo Stark 12

13 Primo Müsli Primo Müsli är ett helt nytt och unikt startfoder till kalvar i form av en smaklig müsli. Läs mer på sid 19. Primo KalvStart Primo KalvStart är ett mycket omtyckt startfoder till kalvar. Smaklighet, smältbarhet, vomutveckling, hälsa och tillväxt är några av många viktiga ledord när Primo KalvStart sätts samman. Läs mer om produkten under avsnittet om kalven på sid 19. Primo Intensiv Primo Intensiv utmärker sig både närings- och råvarumässigt. Kombinationen av ett högt proteininnehåll, en hög nivå smältbara fibrer och lågt stärkelseinnehåll gör det till ett unikt foder med hög fiberkvot. För att mellankalven ska uppnå rätt slaktvikt och köttfärg krävs ett smakligt och näringsriktigt kraftfoder som får kalvarna att växa bra utan några störningar. Primo Intensiv i fri tillgång är ett sådant foder. Dess skonsamma sammansättning gör det också till ett idealiskt välkomstfoder för de nyanlända förmedlingskalvarna, det utmärkta valet vid creepfeeding samt vid installningen efter betet. Primo Intensiv utmärker sig helt enkelt som ett särskilt skonsamt foder till de mest intensiva uppfödningsformerna. Primo Intensiv gör det lätt att nå maximal tillväxt med bibehållen god hälsa i alla lägen. Primo Stark Primo Stark kombinerar ett högt proteininnehåll med ett förhållandevis högt stärkelseinnehåll. Sammansättningen är utformad för maximal tillväxt. Primo Stark har en förhållandevis låg fiberkvot och fungerar som bäst tillsammans med ett lite fiberrikare grovfoder eller när de snabbväxande djuren passerat det känsliga kalvstadiet. Primo Tillväxt Det träffsäkra förhållandet mellan stärkelse och smältbara fiber visar sig som en medelhög fiberkvot. Detta gör Primo Tillväxt till ett synnerligen effektivt tillväxtfoder. Primo Tillväxt är ett bra foderval vid all intensiv köttdjursuppfödning och passar tillsammans med de flesta grovfoder. Primo Pektin Primo Pektin håller en hög fiberkvot och unik råvarusammansättning som gör produkten väldigt skonsam. Primo Pektin ger bevittnat goda magar. Det gynnar fodereffektiviteten, tillväxten och ekonomin. Produkten används med framgång av just denna anledning som enda kraftfoder i många intensiva tillväxtstrategier. Primo Pektin är också ett bra val till rekryteringskvigor och stutar samt som slutgödningsfoder i de flesta uppfödningsformer. Primo K Primo K är ett ungnötskoncentrat med extra högt innehåll av vitaminer och mineraler. Det gör att du långt in i uppfödningen, även när inblandningen är låg, täcker djurens behov av dessa viktiga näringsämnen. Primo K tillför också högvärdigt protein och fett till foderstaten och ökar därmed lönsamheten för dig med egen spannmål. Till de unga djuren är en inblandning i spannmålen med ca % lämplig. Minska inblandningen efterhand som djurens proteinbehov minskar. Komplettera då foderstaten med extra Deltamin mineralfoder, som du kan läsa mer om på nästa uppslag! Vitaminer och mineraler Det är viktigt att tillföra rätt nivå av vitaminer och mineraler. Försäkra dig om att dina djur presterar maximalt genom att alltid fodra minst g mineralfoder per djur och dag. Deltamin Sin Det är med den dräktiga kon köttproduktionen börjar. Komplettera hennes grovfoderrika foderstat med Deltamin Sin, anpassat för periodens speciella behov. Försök har dessutom visat att naturligt E-vitamin, som ingår i Deltamin Sin, under sintiden sänker kalvdödligheten. Deltamin Antioxi Den digivande kons foderstat kompletteras förslagsvis med Deltamin Antioxi. Det naturliga E-vitaminet och det organiska selenet förs i hög utsträckning över i mjölken och kommer kalven till godo. De båda ämnena är viktiga bland annat för immunförsvaret och för att de motverkar problem med muskeldegeneration. Deltamin Kött Växande djur har ett stort behov av vitaminer och mineraler. Egen spannmål måste alltid kompletteras med mineralfoder eller ett fullvärdigt koncentrat. Det finns också resultat som tyder på fördelar med att fodra vitaminer och mineraler utöver behovsnormen. Nytt för i år är Deltamin Kött, speciellt utvecklat med de växande djurens behov i åtanke.! Primo Intensiv utmärker sig som ett särskilt skonsamt foder till de mest intensiva uppfödningsformerna. 13

14 Mineralfoder Svenska Foder rekommenderar att grovfodrets mineralinnehåll alltid analyseras och får ligga till grund för mineralfodervalet. VitaCaps mineralfoder i en unik struktur! Mineralfodrets uppgift är inte att förhindra bristsymtom. Ge mineralfoder till dina djur för att främja ett fullgott immunförsvar, en god fertilitet och hälsan. I och med detta kommer även produktionen och lönsamheten att förbättras. Svenska Foder erbjuder en rad olika mineralfoder. Välj det som möter behoven på just din gård. Nedan följer en kort presentation av några av de viktiga ämnen som skiljer sig åt i innehåll mellan våra olika Deltamin produkter. Kalcium och fosfor Mjölkproduktion och tillväxt kräver förhållandevis mycket kalcium. Lågmjölkare och sinkor behöver oftast ett tillskott av fosfor. Förutom djurens behov spelar foderstatens sammansättning en central roll vid val av mineralfoder. Klöver tillför exempelvis mer kalcium medan HP-massa innehåller mindre fosfor jämfört med ett vallensilage. Magnesium Nya försök på Kungsängen, SLU visar att kornas behov av magnesium förmodligen är mycket högre än vad man tidigare trott. Såväl mjölkande kor som sinkor, utfodrade över eller enligt gällande svensk norm, utsöndrade så lite magnesium att det tydde på att de inte fick tillräckligt. Magnesium är viktigt för vomfunktionen, immunförsvaret, produktionen och foderintaget. Svavel Tillförsel av svavel är extra viktigt i grovfoderrika foderstater samt vid utfodring av majsensilage eller urea. En brist på svavel begränsar aminosyrabildningen i vommen. Natrium Natrium tillsätts i form av salt. Salt upplevs som smakligt och är en viktig ingrediens för att stimulera såväl aptit som produktion. Koppar Ett mikromineralämne som korna inte sällan har brist på. Koppar spelar en viktig roll för en god fruktsamhet och hög tillväxt. Även immunförsvaret är beroende av koppar och behovet för ett fullgott immunförsvar är högre än vad som krävs för att motverka bristsymtom hos djuret. Chelaterade mineraler Med chelaterade mineraler undviker man komplexbindning med andra mineraler. De har också en högre tillgänglighet och utnyttjas bättre jämfört med de oorganiska formerna. Ett flertal försök visar att chelaterade mineraler förbättrar fruktsamhet, klövhälsa och rörelsemönster. Även celltal, juverhälsa och mjölkavkastning påverkas positivt. I Svenska Foders mineralfoder finns zink, koppar och mangan i chelaterad form. Selen Markens innehåll av selen är lågt i Sverige. Tillsammans med E-vitamin är selen en av kroppens viktigaste antioxidanter. Selen är viktigt för immunförsvaret och kan bidra till att sänka mjölkens cellhalt. Muskeldegeneration hos växande kalvar är ett annat problem som kan undvikas genom en tillfredsställande selenförsörjning. Organiskt selen Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den oorganiska formen. Försök har bland annat visat att den organiska formen förs över i mjölken i betydligt högre utsträckning. Det kommer den diande kalven till godo. E-vitamin Extra tillskott av E-vitamin stärker immunförsvaret och minskar risken för sjukdom som exempelvis mastit. Behovet av E-vitamin är extra stort vid stress, sjukdom och vid utfodring av färsk, syrad eller gastät lagrad spannmål. Brist på E-vitamin kan leda till muskeldegeneration, plötslig hjärtdöd och dräktighetsstörningar. Naturligt E-vitamin Den naturliga formen av E-vitamin ger ett mycket bättre upptag och högre nivåer i blodet hos nöt, än vad den traditionella syntetiska formen gör. Försök visar att ett extra tillskott E-vitamin i naturlig form under dräktigheten har en positiv effekt på antalet dödfödda kalvar. Biotin Utfodring med biotin har i flera försök visat sig förbättra och stärka klövarna. För att uppnå effekt bör den dagliga tillförseln ligga runt 20 mg per djur och dag under några månader. Biotin har även en positiv effekt på mjölkavkastningen. 14

15 Hälta Fruktsamhet Produktion Mastit Allt hänger ihop Mastit försämrar ekonomin. Inte bara via produktionsbortfall. Även fruktsamheten påverkas negativt av mastit, vilket ett flertal studier på senare år har visat. Liknande samband finns också mellan hälta och fruktsamhet. En amerikansk studie visade att halta kor hade 3,5 gånger högre risk för utebliven brunst. Dessutom mjölkar kor med klövproblem sämre. Problem med fruktsamhet, mastit eller klövhälsa kan bero på många faktorer, men hänger ofta ihop. Inte sällan är en bristfällig eller en obalanserad tillförsel av vitaminer och mineraler en del av orsaken. Direkt eller indirekt via ett försämrat immunförsvar. Deltamin mineralfoder Deltamin Bas Smakliga mineralfoder som täcker de flesta djurs behov. Deltamin Topp Smakliga mineralfoder med högt innehåll av magnesium och vitaminer som täcker de flesta djurs behov.! Nu med högre nivå E-vitamin! Deltamin Antioxi Mineralfoder sammansatt med fokus på immunförsvaret. Med ett fullgott immunförsvar kan sjukdomar som exempelvis mastit undvikas. Undviks mastit gynnas också fruktsamheten. Bra också till digivande kor eftersom det organiska selenet i hög utsträckning förs över i mjölken. Deltamin Fertil Mineralfoder speciellt utvecklade för att förbättra djurens immunförsvar, fruktsamhet samt klöv- och juverhälsa. Med ett bättre hälsoläge ges djuren ökade möjligheter att verkligen producera på toppen av sin förmåga. Dessutom ges du som producent möjlighet att välja vilka djur du vill slå ut baserat på produktionsresultat - och inget annat. Deltamin Mixer Koncentrerade produkter för mixervagnar. Anpassade för grovfoderrika foderstater. Speciellt fokus har lagts på att möjliggöra hög produktion samt att främja djurens immunförsvar. Deltamin Struktur Finns som pellets eller den unika formen VitaCaps. Båda produkterna upplevs som extremt smakliga av djuren. Strukturen gör dem lätthanterliga och helt dammfria. Deltamin Kött Mineralfoder med högt kalciuminnehåll för framförallt växande nötkreatur. Extra tillsats av E-vitamin och selen för att motverka muskeldegeneration. Deltamin Hemma Deltamin Hemma är anpassat till en hög grovfodergiva, kanske kombinerat med en hög andel andra hemmaproducerade råvaror. Produkten passar också väl i ekologiska foderstater. Deltamin Bete Extra smakligt mineralfoder som gynnar konsumtionen. Därigenom motverkas beteskramp samtidigt som tillväxt, mjölkavkastning samt fruktsamhet påverkas positivt. Deltamin MikroVit Bästa val när djurens behov av kalcium och fosfor är täckta. Tillför extra höga nivåer av magnesium, vitaminer och spårämnen. Utfodras i mindre giva än övriga produkter. Nu i form av VitaCaps. Deltamin Sin Kvoten mellan kalcium och fosfor samt det höga magnesium- och E-vitamininnehållet gör att Deltamin Sin är ytterst väl anpassat för dräktighetens speciella behov. Att allt E-vitamin föreligger i naturlig form gör att såväl upptag som utnyttjande förbättras. Läs mer om Deltamin Sin under avsnittet om sintiden på sid 17. Deltamin Slick Nöt Smakligt mineralfoder i balja för betet. Utfodra i fri tillgång på en av djuren välbesökt plats.! Deltamin Mineralfoder främjar immunförsvaret, fruktsamheten och hälsan 15

16 Vitaminer, tillskott och råvaror Deltavit vitaminfoder Alla djur behöver vitaminer för att fungera normalt och för att hålla sig friska och fruktsamma. I industritillverkat foder sätter vi som regel till vitaminer för att täcka djurens normala behov. Trots det finns det många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och seminering. Använder du stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska. Deltavit består av en linje med torra vitaminblandningar och en linje med flytande vitaminer. Salt En extra tillsats av salt till foderstaten ger ofta en produktionsökning. Vi kan erbjuda saltstenar samt fodersalt i lös form. Råvaror och säckat foder Förutom vårt stora sortiment av kraftfoder kan vi också hjälpa dig med enskilda råvaror. Några exempel på råvaror som vi kan leverera är; spannmål, betfor, sojamjöl, melass, fetter, salt, urea och foderkalk. Svenska Foder har stor kunskap och erfarenhet även om övriga djurslag. Läs mer om våra foder och tillskott till exempelvis gris, fjäderfä, får, hästar, hundar, kaniner och mycket mer på sidan 32. Produkt Salt Saltsten KNZ 100 % Saltsten SP Natursten Saltsten KNZ Standard Saltsten KNZ Biotin Saltsten SP Universal Fodersalt Salttabletter Egenskap Rent vakumsalt Rent bergssalt Vakumsalt med mineraler Vakumsalt med biotin Bergssalt med mineraler Löst salt För avhärdning Produkt Egenskap Allmänt Torra Vitaminfoder Deltavit E Selenrik E-vitaminprodukt. Utmärkt för stötdosering. Deltavit E Koncentrerad E-vitaminprodukt. Blandas i fodret eller fodras separat. Deltavit E Högkoncentrerad E-vitaminprodukt med selen. Främst för inblandning i foder. Deltavit ADE Innehåller de fettlösliga vitaminerna A, D och E. För bättre fruktsamhet, vid stress, foderbyten m.m. Flytande vitaminer Deltavit GUL Flytande E-vitamin med selen. För immunförsvaret, juverhälsa m.m. Deltavit BLÅ Flytande ADE-vitamin med selen. Allsidigt vitamintillskott, bl a för immunförsvaret. Deltavit RÖD Flytande B-vitamin. För bättre klövar och vid störd vomfunktion. Deltavit GRÖN Flytande multivitamin med selen. Allsidigt vitamintillskott, bl a för immunförsvaret. 16

17 Sintiden Övergången från sinko till mjölkproducerande ko är påfrestande. Mastit, acetonemi och kalvningsförlamning är några exempel på problem som är vanliga. Dessutom ska hon föda en livskraftig kalv, producera en stor mängd mjölk och snart också bli dräktig på nytt. Rätt utfodring, skötsel och tillskottsprodukter gör stor skillnad. Mineralfoder är alltid viktigt. Inte minst till kvigor och sinkor som har ett mycket speciellt behov samtidigt som de får en mycket begränsad giva vitamin- och mineralberikat kraftfoder. Deltamin Sin Deltamin Sin är ett mineralfoder speciellt utvecklat för att tillgodose behoven under sintiden. Innehållet av E-vitamin är mycket högt. Allt föreligger i naturlig form eftersom denna form har ett mycket bättre upptag och ger högre nivåer i blodet, jämfört med den traditionella syntetiska formen. E-vitamin är viktigt bland annat för ett fullgott immunförsvar som i sin tur kan skydda kon mot exempelvis mastit. E-vitamin är också viktigt för att undvika kvarblivna efterbörder. Försök visar att ett extra tillskott E-vitamin i naturlig form under dräktigheten ger ett högre innehåll av vitaminet i råmjölken, vilket gynnar kalven. Tillskottet visade sig också ha en positiv effekt på antalet dödfödda kalvar. Något som våra användare av Deltamin Sin också mycket tydligt har märkt. Deltamin Sin har en kvot mellan kalcium och fosfor som är anpassad till dräktighetens speciella behov. Magnesiuminnehållet är högt för att balansera kaliumet i sinkons grovfoderrika foderstat. Utfodra 150 g Deltamin Sin per djur och dag under hela sinperioden. Starta utfodringen ca 6 veckor innan beräknad kalvning för köttkor och kvigor. Förebygg kalvningsförlamning Vid kalvning drabbas många kor av kalciumbrist. Några får så låga nivåer av kalcium i blodet att de får kalvningsförlamning, kvarbliven efterbörd eller acetonemi. Andra får inte lika uttalade symtom, men mjölkproduktionen påverkas negativt. Andelen kor som drabbas av sjukdomar relaterade till kalciumbrist ökar markant i och med tredje laktationen. X-zelit Utfodring med X-zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem eftersom X-zelit binder kalcium från fodret. Vid kalvning är kon då förberedd på att ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som den egna kroppen. På så sätt förhindras kalciumbrist och kalvningsförlamning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Utfodra 500 g om dagen de sista två veckorna innan kalvning.! Försäkra dig om rätt E-vitaminförsörjning under dräktigheten för friskare kor och kalvar. Minskad kalvdödlighet med extra tillskott av E-vitamin i naturlig form Högre nivåer av E-vitamin i mjölken med ett extra tillskott av E-vitamin i naturlig form 7 Kalvdödlighet, % 3,5 mg/l 6 3,0 5 2,5 4 2,0 3 1,5 2 1,0 1 0,5 Kontroll Extra E-vitamin Kontroll Extra E-vitamin I försök med 21 besättningar fann man att en extra giva av IE vitamin E i naturlig form minskade kalvdödligheten med 3 %-enheter. ( p=0,035). Källa: Persson Waller, K. (2006), SVA. I försök med 21 besättningar fann man att en extra giva av IE vitamin E i naturlig form ökade nivån av E-vitamin i mjölken dag 4 efter kalvning ( p<0,001). Källa: Persson Waller, K. (2006), SVA. 17

18 Kalven Den viktiga råmjölken Inom sex timmar ska kalven få i sig råmjölk för att kunna tillgodogöra sig de skyddande antikropparna. Mjölka gärna ur den första råmjölken och ge kalven denna ur flaska. Tidskrävande kan tyckas, men tid som tjänas igen om mindre tid läggs på behandling av sjuka kalvar. Utfodringsrutiner Erbjud kalven vatten, men först ca 30 minuter efter att den druckit upp sin kalvnäring. Då har kaseinet hunnit koagulera. För bästa kalvhälsa, utfodra kalvnäring på samma tider varje dag. Ge kalven en bra start för ekonomins skull. En hög tillväxt under mjölkperioden visar sig som en tidigare inkalvning eller en tidigare slaktmognad. En god näringsförsörjning ger dessutom kalven ett bättre skydd mot sjukdomar och bättre förutsättningar för hög produktion senare i livet. Råvaruinnehållet viktigast vid val av kalvnäring Valet av kalvnäring bör göras utifrån råvaruinnehållet och kalvens ålder. Råvarornas smältbarhet, och därmed också energivärde, förändras med kalvens ålder. Särskilt viktigt är det att den unga kalven får en kalvnäring baserad på skummjölk. Den lite äldre kalven däremot kan tillgodogöra sig näringen även från andra råvaror. Energivärdet på en kalvnäring ger därför inte så mycket information. Det är råvarusammansättningen som är det viktiga. Fasutfodring är att rekommendera just beroende på att olika kalvnäringar lämpar sig olika bra beroende på kalvens ålder. Välj Deltamax de första 2-3 veckorna. Byt därefter till EwoTopp. Deltamax Deltamax är en väl beprövad och omtyckt kalvnäring med över 50 % skummjölk. Skummjölk har en hög smältbarhet i sig. Särskilt uttalat är detta hos unga kalvar. Att den dessutom koagulerar i löpmagen gör att den, tillsammans med övriga ingredienser, hålls kvar en längre tid i löpmagen, vilket ökar smältbarheten ytterligare - för hela kalvnäringen. Den ökade smältbarheten ökar näringsutnyttjandet och minskar risken för diarré. Var noga med temperaturen vid utfodring. Vid för låg utfodringstemperatur tar det längre tid för kaseinet att koagulera. Extra E-vitamin i naturlig form är tillsatt för att ytterligare främja kalvhälsan. Deltamax löser sig väl i vatten helt utan att bilda klumpar. Går att syra med viss försiktighet. EwoTopp EwoTopp är en syrad kalvnäring vilket reducerar magstörningarna och också gör den extra lämplig att använda i kalvammor. EwoTopp går också att syra ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder. Produkten är också ett utmärkt alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna. Naturligt E-vitamin Svenska Foder arbetar sedan flera år tillbaka med den naturliga formen av E-vitamin. Det är sedan länge vetenskapligt dokumenterat att E-vitamin är viktigt bland annat för immunförsvarets funktion. Det finns 8 olika former av E-vitamin, som alla har olika biologiskt värde. Ca 95 % av E-vitaminet i idisslarens blod återfinns i 1 av dessa 8 former, den s.k. naturliga formen. Idisslare utnyttjar alltså den naturliga formen mycket bättre än syntetiskt E-vitamin. Försök har visat att E-vitamin i naturlig form via kalvnäringen höjer och bibehåller nivåerna av E-vitamin i blodet mera effektivt än vad en injektion gör. Ett bättre immunförsvar och en friskare kalv är vad vi kan se som resultat. För bästa kalvhälsa är allt E-vitamin i Svenska Foders startfoder till kalvar också i naturlig form (gäller ej Eko). Den nyfödda kalvens hälsa påverkas av kons utfodring och skötsel. Genom att utfodra sinkon med extra E-vitamin i naturlig form har det i svenska försök visat sig att kalvdödligheten minskat med 3 %-enheter. Råmjölk från dessa kor innehåller dessutom högre nivåer E-vitamin, i för kalven rätt form. Läs mer om naturligt E-vitamin till sinkor på sid 17. E-vitamin är viktigt för immunförsvaret. Därför arbetar vi med E-vitamin i naturlig form även i många av våra mineralfoder som lämpar sig till de flesta mjölkande och växande djuren. Läs mer på sid

19 På väg mot idissling! Primo Müsli Smakligt kalvfoder i form av müsli Blandningsrekommendationer Daglig tillväxt, g Kalvnäringspulver per utfodring, kg 400 2, , , , , ,0 Gäller för tio kalvar vid två utfodringstillfällen per dag. Späd till önskad mängd färdig kalvnäring. Komplettera kalvnäringen med ett speciellt startfoder för kalvar från början. Tidig kraftfoderkonsumtion är avgörande för vommens utveckling och ger en billig tillväxt. Svenska Foder erbjuder två startfoder för kalvar. Ett i pelletsform och ett i form av en müsli. Båda produkterna innehåller smakämne som stimulerar konsumtionen och därmed tillväxten. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin i de bägge fodren är i naturlig form. Primo Müsli Primo Müsli är ett helt nytt och unikt startfoder för spädkalven. Fodrets müsliform upplevs som extra smakligt av kalvarna vilket stimulerar till en tidig och hög konsumtion. Råvarusammansättningen är gjord med fokus på smaklighet, god tarmhälsa samt hög smältbarhet. Spannmålsdelen utgörs av valsad och eller värmebehandlad spannmål. Primo Kalv Start Primo Kalv Start är ett mycket populärt pelleterat kraftfoder för spädkalven. Råvaruvalet är gjort med hänsyn tagen framförallt till smakligheten och råvarornas förmåga att stimulera papillernas utveckling i vommen. Kalvdiarré Diarré hos kalvar är ett stort problem, och kanske den största dödsorsaken under de första månaderna. En torr och dragfri box samt god hygien är viktigt för kalvens hälsa. För att förhindra smittspridning bör boxen alltid rengöras före insättning av nya kalvar, läs vidare på sid 28. Om kalven drabbas av diarré förlorar den mycket vätska och försvagas snabbt. För att vätskebalansen ska kunna återställas måste salt och socker, s.k. elektrolyter, tillföras tillsammans med vätskan. Fortsätt utfodra kalvnäring som vanligt och lägg till ett mellanmål av elektrolytlösning. Effydral Effydral har en hög natriumkoncentration, vilket befrämjar vattenabsorptionen i tarmen. En brustablett löses upp i 1 liter vatten och ges till kalvar så snart symptom på diarré uppträder för att de lättare ska kunna återställa sin vätskebalans. En förpackning om 48 tabletter räcker till behandling av 4 kalvar med diarré. Lösningen kan också ges i förebyggande syfte. Kalvutfodring Erbjud Primo Müsli eller Primo Kalv Start samt hö så tidigt som möjligt det är en billig och effektiv tillväxtkälla samtidigt som vommens utveckling stimuleras. Utfodra i fri tillgång. När kalvarna äter ca 1 1,5 kg kraftfoder om dagen är det lämpligt att avvänja dem. Minska mjölkgivan successivt under en veckas tid för att underlätta övergången. 19

20 Ensileringsmedel Lactisil Lactisil produceras av Christian Hansen som är ett erkänt och väletablerat namn på ensileringsmarknaden. Deras produkter har i vetenskapliga försök visat sig vara bättre än de traditionella kemiska produkterna. Produkterna är grödspecifika och valet av bakterier och enzymer är noggrant anpassat såväl för typen av gröda som för dess torrsubstans. Är du ekologiskeller KRAV-godkänd producent kan du välja mellan Lactisil Kvick, Lactisil Stabil eller Lacticil Majs. Svenska Foder Labb gör snabbt och säkert analyser av gårdens grovfoder. Fråga din säljare efter provpåsar med färdig adress. Även under goda ensileringsförhållanden försvinner det näring under ensileringsprocessen. Värdefull, lättillgänglig näring som borde kommit djuren till godo. Energi som måste ersättas, med exempelvis spannmål. Behåll näringen i ensilaget Biologiska ensileringsmedel har i försök visat sig ge betydande produktionsökningar, även under goda ensileringsförhållanden. Något som de till skillnad från syrapreparaten har officiellt godkännande för. Genom att använda ett effektivt tillsatsmedel minskar inte bara risken för att ensileringsprocessen ska gå fel. Den styrs också åt rätt håll och det snabbt. Ju längre tid ensileringsprocessen tar ju mer värdefull lättillgänglig näring hinner försvinna från grödan. Med den värdefulla näringen kvar i grovfodret kommer du att märka att djuren konsumerar bra och producerar lite mer på varje kg ensilage. Det är förmodligen den främsta anledningen till att välja ett effektivt ensileringsmedel. Lactisil Stabil Lactisil Stabil ger ett utomordentligt skydd mot jäst och mögel, så kallad varmgång, i så väl vall- som majsensilage. Den mycket speciella bakterien, Lactobacillus buchneri, producerar ättiksyra, propionsyra och propanol, vilket avdödar jäst och mögel. I praktiken innebär det att ensilage behandlade med Lactisil Stabil blir lagringsstabilt i flera dagar efter öppnandet. och ger ett utmärkt skydd mot klostridier, svamp och bakterier. Bakterien Lactococcus lactis producerar ett ämne som ytterligare förstärker skyddet mot klostridier. Lactisil Total ger alltså ett utomordentligt skydd både mot klostridier och mot varmgång. Behandla ditt grovfoder med Lactisil Total för en snabb och kontrollerad fermentering med minskade näringsförluster och ökad produktion hos djuren. Lactobacillus buchneri har god effekt mot jäst och mögel. Lactisil Stabil ger därför ett mycket lagringsstabilt ensilage Obehandlat Promyr Lactisil Total minskar närings och ts-förlusterna och mängden klostridiesporer. Lactisil Total Lagringsstabilitet, dgr Obehandlat Källa: Kleinschmith och Kung (2003), Review. L. buchneri, < cfu/g L. buchneri, > cfu/g Lactisil Total Lactisil Total motverkar tillväxt av svamp och klostridier i gräs, blandningar av gräs och klöver samt helsäd. De fibernedbrytande enzymerna ger en extra tillförsel av näring i form av socker till de utvalda mjölksyrabakterierna. Natriumbensoat ingår Ts-förlust (%) Näringsförlust (% ts) Klostridiesporer (cfu/g färsk) Källa: Lingvall och Rammer (1998), Ensilage, 31% ts Fredrik Andersson, Silarps Gård i Dalum, har använt sig av Lactisil Kvick sedan Fredrik, som lägger ca 90 ha vall i både plansilo och limpa varje år, säger med ett leende: Med Lactisil Kvick i ensilaget mjölkar korna för bra på för dåligt ensilage. Sedan han började med Lactisil Kvick har han fått ett bättre ensilage med en mycket högre konsumtion bland sina 140 mjölkkor. Dessutom är det skonsamt mot maskiner och känns därför trevligare att hantera. 20

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC

KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC KALCIUMBRIST sett med nya ögon! BOVIKALC SAKEN I KORTHET! Även om mycket få besättningar ännu kan hävda att de aldrig haft en ko med kalvningsförlamning, så är det en sjukdom som minskat i förekomst de

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Mineral- och vitaminfoder i ekologisk djurhållning

Mineral- och vitaminfoder i ekologisk djurhållning Mineral- och vitaminfoder i ekologisk djurhållning Niels Andresen och Anna Ericsson Hushållningssällskapet Kristianstad 1 Innehållsförteckning Regler för mineral- och vitaminförsörjning i ekologisk djurhållning...

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #4 2012 TEMA Skörd Nöt AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION AminoBalans ger positiv balans i plånboken Specialfoder

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Scandinavian

Läs mer

Generella utfodringsrekommendationer

Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer St Hippolyt Foderstatsberäkning och rekommendationer Fem övergripande frågor! 1. Häst information Ras, prestation, hull, vikt,

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion Handbok för skötare inom mjölkproduktion Introduk on ll mjölkproduk on där djurskötsel, u odring och djurhälsa bidrar ll gårdens framsteg och resultat. Till dig som är djurskötare inom mjölkproduktion

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst.

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst. FODERSTATSBERÄKNING HÄSTEN Det är några saker vi måste ta reda på innan vi kan beräkna en foderstat. Börja med att analysera grov- och kraftfodret. Glöm ej att beräkna kvoterna då du anser att foderstaten

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

En lydig hund, det är ditt ansvar. En välmående och sund hund med bra immunförsvar och bra tillväxt, det bidrar Canami till.

En lydig hund, det är ditt ansvar. En välmående och sund hund med bra immunförsvar och bra tillväxt, det bidrar Canami till. BÄTT maxi mini 7kg för små raser 10kg 7kg RE! BÄT TRE! för stora raser LIGHT 10kg Din hunds bästa följeslagare genom livet Ett svensktillverkat foderalternativ när du söker det bästa Canami är ett nytt

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Hälsa och tillväxt för högpresterare

Hälsa och tillväxt för högpresterare Hälsa och tillväxt för högpresterare Foder och tillskott till grisar För överlevare på en tuff marknad Ingen känner din verksamhet och dina mål lika bra som du, och vi vill bidra till att du får ut bästa

Läs mer

MINERALER OCH VITAMINER I NÖTKÖTTSPRODUKTION

MINERALER OCH VITAMINER I NÖTKÖTTSPRODUKTION MINERALER OCH VITAMINER I NÖTKÖTTSPRODUKTION SAMMANFATTNING Denna litteraturstudie beskriver de, för nötköttsproduktionen, viktigaste mineralerna och vitaminerna samt ger förslag på hur dessa kan utfodras

Läs mer

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth

Satsa på kalven. - den är framtiden. Publ. nr 2006:6. Foto: Maria Lindsäth Satsa på kalven - den är framtiden Foto: Maria Lindsäth 1 Publ. nr 2006:6 Innehåll Nötkreaturens naturliga kalvningsbeteende...3 Förberedelser för kalvning...4 Ensambox... 4 Gruppbox... 5 Kalvens utfodring...6

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson 1/14 Utfodring före arbete Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Bra distansritthästar dricker Osteokondros 2/14 Bra fysik med vila på bete Mögeltillväxt i hö under lagring Hullet avgörande för

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav i nötkreaturens sjukdomar Specificerade kunskapskrav Kurserna ska fördelas inom följande ämnesområden 1. Epidemiologi och informationslära 2. Driftsformer, ekonomi, djurskydd, etik samt livsmedelshygien

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Passionen för djur driver Purinas forskare. Nestlé Purina har ett globalt nätverk för forskning & utveckling som består av flera hundra dedikerade

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

229:- 50 kr NU! 1130 kr rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! Närmaste butik, se baksidan. rabatt!

229:- 50 kr NU! 1130 kr rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! Närmaste butik, se baksidan. rabatt! utikrabattkuponger i tidningen! ALLT TILL: Häst Hund & Katt Lantgård Hus & Trädgård www.djuronatur.se nr 6 aug/sept 2008. Gäller t.o.m 6 sept. 50 kr rabatt! (ta med kupong i tidningen) 1130 kr rabatt!

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Aug. 2012. Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk. Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag

Aug. 2012. Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk. Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag Aug. 2012 Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag Ledare Stefan Atterwall Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Gårdsmagasinet

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

organisk vitamineral

organisk vitamineral organisk vitamineral Cintanas organisk vitamineral är ett välsmakande och komplett vitamin- och mineraltillskott med välgörande örter och naturliga råvaror för den kräsna hästen. Organiska vitaminer och

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Om Gris. Helheten Vägen till lönsam. Amino Balans För en effektivare. grisproduktion. grisproduktion. AMINOBalans

Nytt&Nyttigt. Om Gris. Helheten Vägen till lönsam. Amino Balans För en effektivare. grisproduktion. grisproduktion. AMINOBalans Nytt&Nyttigt Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder AB Om Gris Helheten Vägen till lönsam grisproduktion AMINOBalans FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION Amino Balans För en effektivare

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 I det här numret bjuder vi på 12 extra sidor där du får tips på hur du kan öka produktionen av protein på den egna gården. Hemmaodlat protein kan ge lägre foderkostnader

Läs mer

Hästar och foderstater

Hästar och foderstater Hästar och foderstater Hästar är räsätare och har en mae som är anpassad till räs. Stora mänder av andra foder som spannmål är farlit för hästar eftersom de inte kan bryta ner spannmål i större mänder.

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV)

FÖRTECKNING ÖVER DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se 1(1) Texten är från 2015-06-22 FÖRTECKNING ÖVER DIETFODER (FODER FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) Källa: Direktiv 2008/38/EG (Bilaga 6, SJVFS 2006:81) om inte

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

VITAMIN & MINERAL ABC

VITAMIN & MINERAL ABC Den första upplagan av KRAFFT Vitamin- & Mineral-ABC blev mycket positivt mottagen av landets hästägare. Idag används den både i undervisningen och som en praktisk handbok i ett ständigt aktuellt ämne.

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet FOTO: CHRISTINA FORLIN På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet Idisslare är skapta för att äta grovfoder. Sedan fem år sker slutuppfödningen med enbart

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer