utfodringslösningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utfodringslösningarna"

Transkript

1 Klart effektivaste utfodringslösningarna för din gårds bästa! LÅGT OPTIMALT IFE- VÄRDE HÖGT

2 IFE-värdet förnyar vår uppfattning om utfodringens effektivitet Varför ger en foderstat god avkastning utan problem? Vid byte av ensilage eller fodersäd kan bli det en svacka i produktionen trots att de målsatta fodervärdena inte ändras. Berättar våra fodervärden hela sanningen om utfodringens effektivitet? Helheten avgörs vid utfodringsplaneringen. Kon producerar mjölk tack vare den sammanlagda verkan av alla foder den äter. Effektiv våmaktivitet är grunden för en effektiv mjölkproduktion. IFE-värdet har tagits fram för att mäta aktiviteten av Finska Foder i samarbete med InVivo. IFE-värdet mäter kons faktiska potential när det gäller att producera mjölk av foder som den äter. Det beaktar både ensilage och kraftfoder samt deras samverkan med tanke på mjölkproduktionen och kornas hälsa. IFE-värdet är helt enkelt ett värde på våmjäsningens effektivitet. IFE-värdet mäter våmmens effekt på samma sätt som bilens varvtalsmätare mäter motorns funktion. När motorn går på högvarv blir den het, och när den går på låga varv går bilen sakta. Med rätt varvtal kör bilen kostnadseffektivt och motorn hålls i gott skick. När utfodringen har ett lågt IFE-värde innebär det att det finns litet nedbrytbara råämnen i våmmen. Våmmen arbetar då med låg effekt: fibern smälter inte, och det bildas lite mjölk. Mikroberna har inte tillräcklilgt med råvara, och de kan inte producera energi för kon på ett effektivt sätt. På grund av den svaga våmaktiviteten magrar korna, och risken för fruktsamhetsproblem ökar. Produktionsmålen uppfylls inte. 2

3 Foderstatens IFE-värde över 25? Komplettera med ph-buffrande Sulava Progut Buffer När utfodringen har ett högt IFE-värde innebär det att det finns rikligt med snabbt nedbrytbara råämnen i våmmen. Då går våmmen så att säga på högvarv. Våmmikroberna hinner inte bryta ner mjölksyra till eteriska fettsyror i tillräckligt snabb takt, utan de samlas i våmmen. Våmmens ph-värde sjunker, och mikrobaktiviteten försvåras. Smältningen av fiber blir långsammare och kons foderintag minskar, och ensilaget utnyttjas inte fullt ut. I värsta fall insjuknar kon i våmförsurning. Även en lindringare våmförsurning minskar idisslandet, avkastningen och mjölkens fetthalt. Målet med utfodringen är ha ett optimalt IFE-värde, varvid våmmen fungerar med god effekt på en hållbart nivå. Våmmen innehåller lämpligt mycket långsamt och snabbt nedbrytbara råämnen för de aktiva mikroberna. Fibern nedbryts effektivt, och det sker ingen våmförsurning. Korna bibehåller sin konditionsklass och goda ätförmåga. IFE-värdet visar hur utfodringen fungerar: OPTIMALT: En frisk och effektiv våm LÅGT: Ineffektiv våm Foderintaget och smältbarheten är dåliga Mikrobaktiviteten är låg Mjölkproduktionen under målsättningen Energibrist djurens konditionsklass försämras Fertiliteten försämras Foderintaget och smältbarheten är bra Mjölkproduktionen och mjölkens halter uppfyller målsättningen Produktionen är effektiv Korna hålls friska Fruktsamheten är god LÅGT OPTIMALT IFE- VÄRDE HÖGT HÖG: Survåm Smältningen av fiber och foder försämras, idisslandet minskar Mjölkproduktionen och fetthalten sjunker Konditionsklassen sjunker och fruktsamheten försämras Ökad förekomst av hälta KORRIGERA: KORRIGERA: Erbjud mera kraftfoder Erbjud ensilage med bättre smältbarhet Minska användningen av hö och halm Minska givorna av spannmål och snabbt nedbrytbara kraftfoder Erbjud mångsidigt kraftfoder Öka givorna av hö och liknande fiberhaltigt vallfoder 3

4 Ett värde som sammanfattar mycket forskning Våmaktiviteten kan bedömas med flera olika enheter, såsom foderstatens energivärde, stärkelsehalt, NDF-halt, proteinhalt osv. IFE-värdet är i jämförelse med andra nyckeltal en entydig och klar mätare. I ett och samma nyckeltal har man förpackat en rejäl dos forskningskunskap till stöd för utfodringens funktion. IFE-värdet beaktar fodrens samverkan och skillnader mellan foderämnenas sammansättning och struktur. T.ex. majs nedbryts i våmmen mycket långsammare än korn, och valsad spannmål nedbryts långsammare än malen spannmål. Franska InVivo har utfört ett drygt forskningsarbete vid utvecklandet av IFE-värdet. Forskningen innehåller produktionsförsök med mjölk på gårdsnivå, forskning med fistlade kor och mätning av fodersmältningen in vitro, försök som gjorts för att ge större kunskap om fodrens kvalitet och funktion. Nyaste forskningskunskapen för varje gård! Forskning visar att det fungerar i finländska förhållanden Finska Foder har i samarbete med InVivo analyserat finländskt ensilage och olika foderämnen som används i Finland. Dessutom har vi samlat in data om utfodring och produktion i Finland för att säkerställa att IFE-värdet fungerar i finländska förhållanden. 4

5 36 Sambandet mellan mjölkproduktion och utfodringens IFE-värde på finländska gårdar Mjölkproduktion kg/dag Utfodringens IFE-värde IFE-värdet maximerar mjölkproduktionen och mjölkens halter Det finns ett starkt samband mellan optimalt IFE-värde och hög mjölkproduktion. Rätt IFE-värde säkerställer att våmmen fungerar på bästa möjliga sätt. Det syns i form av större produktion och mjölk med höga halter. IFE-värdet optimerar alltså både protein- och fettproduktionen. IFE-värdet ger en bild av hela utfodringen: det mäts som ett medeltal av hela utfodringens olika komponenter. Vid tolkningen av IFE-värdet går det inte att utvärdera IFE-värdet för ett enskilt foder, utan värdet bör granskas på basis av hela utfodringen. Varje foderämne, bl.a. spannmål, ensilage, kompletteringsfoder och mineraler, har sitt eget IFE-värde. IFE-värdet hos gårdens egna foder är helt beroende av fodrets kvalitet. Exempelvis har tidig skördat ensilage högre IFE-värde än ensilage som skördats sent. Via IFE-värdena hos Finska Foders tilläggsfoder kan du hitta det bästa kompletteringsfodret för din besättning. Som foderkund hos Finska Foder hjälper våra expertförsäljar dig med att tolka IFE-värdet för gårdens egna foder och den totala foderstatens IFE-värde. Exempel på IFE-värde i foder: Ensilage i medeltal 20 Malet korn normalt 37,8 Rybskross 20,2 Melassnirtsel 19 Hur revolutionerar IFE-värdet min utfodring? När våmmen mår bra blir det mycket mjölk. En foderstat med rätt IFE-värde säkerställer att din utfodring är verkningsfull och kostnadseffektiv och att den bibehåller djurhälsan. Kon är skapt till idisslare. Genom att se till att våmmen fungerar effektivt säkerställer vi att kon får producera mjölk av foder den äter på ett sätt som är naturligt för den. Ensilagets produktionsverkan kan utnyttjas maximalt och kompletteringsfodren används på ett produktivt sätt. 5

6 Finska Foders innovativa och produktionshöjande nötfodersortiment Finska Foders heltäckande nötfodersortiment har utvecklats med tanke på den finländska mjölkgårdens framgång. Vår produktguide innehåller rätt foder för varje gård. Auto-Krossi är en högklassig allfoderserie planerad för högproducerande besättningar och robotgårdar. IFE-värdet visar också att de är skonsamma mot våmmen och borgar för en god fruktsamhet hos dina högproducerande kor. I allfoderserien Lypsy-Krossi hittar du en lämplig mjölkgivande och kostnadseffektiv utfodringsmodell för varje ensilagekvalitet. I foderserien med halvkoncentrat för högproducerande kor börjar fodrens namn med Huippu, och de kostnadseffektiva alternativen har förleden Tuotos. De efterlängtade nyheterna i sortimentet av halvkoncentrat, Valkuais-Krono och Energia- Krono, är, som namnen anger, avsedda för mer utmanande situationer. Innovativ produktutveckling inom nötfodersektorn i många årtionden: Krossispannmål, valsteknologi Rybskrossteknik Långtidsmål Maitoprogrammet för utfodringsplanering Produktfamiljen Acetona (pat.) Kesä-Krono -foder enligt betets kvalitet Patenterat Progut Sopiva skräddarsydda foderlösningar IFE-värde Foder planerade på basis av protein som absorberas via tunntarmen Expanderprocessering för nötfoder Produktfamiljen Farmari för blandfoderutfodring Målutfodring Naru-projektet Projektet Friska klövar Krono-foderserien enligt ensilagets kvalitet Smältbara givor Auto- Krossi robotfoder MaitoPro början av 1980-talet början av 1990-talet

7 Auto-Krossi ger våmmen en kick och mer mjölk i tanken! Allfodren Auto-Krossi I III innehåller det innovativa MaitoPro-konceptet: organiska spårämnen till stöd för fertiliteten och klövhälsan, patenterat Progut för att stimulera mjölkproduktionen samt buffertoptimering för våmmens välmående. Auto-Krossifodren har fått en stabil popularitet bland robotgårdarna tack vare sin utmärkta granulatkvalitet och lockförmåga. Auto-Krossi-fodren har måttligt IFE-värde. Det beror på effekterna av konceptet MaitoPro, som stöder en god våmaktivitet och en god produktion bl.a. via Progut, mångsidiga råvaror och optimerar buffertförmåga. Auto-Krossi IV är valet för Satakuntas bästa besättning Det här fodret har liknande nyanser som de andra, men det bara är bäst, berättat toppbesättningens ägare Olavi Sundqvist. Gården har redan tidigare länge använt sig av Energia-Krossi, föregångare till Auto-Krossi IV. År 2014 nådde gårdens medelproduktion toppnoteringen kilo. I en toppbesättning är kraftfodret en viktig faktor för att utfodringen ska lyckas. Ensilageintag NYHET! Auto-Krossi I Auto-Krossi II Auto-Krossi III Auto-Krossi IV Ensilagets utfodringsindex över 100 Ensilagets utfodringsindex Ensilagets utfodringsindex under 105 Ensilagets utfodringsindex under 100 Kompletterar ensilage med lägre fiberhalt och hög sockerhalt Kompletterar säkert gott basensilage Kompletterar ensilage med sämre smältbarhet eller smaklighet Kompletterar en krävande utfodring Rikligt med välsmakande fiberkedjor God granulatkvalitet Biotin för klövhälsan Favorit för automatutfodring Mjölkökande sammansättning Rejält med E-vitamin Mångsidigt med energiriva råvaror såsom propylenglykol Utmärkt granulatkvalitet Energirikaste alternativet för mycket hög avkastning Balanserat innehåll med olika energikällor bl.a. majs, skyddat fett, vete Organiska spårämnen till stöd för hälsan Energi (MJ/kg ts) AAT (g/kg ts) Råprotein [ % ts ] IFE-värde Auto-Krossi I 12, ,5 Auto-Krossi II 12, ,5 29,5 Auto-Krossi III 13, Auto-Krossi IV 13,

8 Lypsy-Krossi kompletterar ensilaget effektivt Lypsy-Krossi-fodren är helt enkelt produktionshöjande. De innehåller allt som behövs förutom ensilage, också biotin som stärker klövarna. Rätt produkt väljs enligt ensilagets smältbarhet och proteinhalt. Vi får en kostnadseffektiv utfodringsmodell när bruksmängden av Lypsy- Krossi motsvarar produktionsnivån. Ensilageintag Lypsy-Krossi I Lypsy-Krossi II Lypsy-Krossi III Lypsy-Krossi IV Ensilagets D-värde > 680 g/kg ts Råprotein > 150 g/kg ts Ensilagets D-värde g/kg ts Råprotein g/kg ts Ensilagets D-värde < 670 g/kg ts Råprotein g/kg ts Ensilagets D-värde < 650 g/kg ts Råprotein < 130 g/kg ts Rikligt med våmvänlig Krossi-spannmål Lämpligt för måttlig kraftfoderutfodring Fungerar säkert i alla situationer Rikligt med långsamt smältbara fibrer Effektiv sammansättning: rejält med rybsprotein och energi Kontroll över mjölkens fett/proteinförhållande Starkt allfoder för högproducerande Mjölkökande sammansättning mångsidiga råvaror som kompletterar varandra Energi (MJ/kg ts) AAT (g/kg ts) Råprotein [ % ts ] IFE-värde Lypsy-Krossi I 12, Lypsy-Krossi II 12, Lypsy-Krossi III 12, Lypsy-Krossi IV 12, ,5 8

9 Finska Foders produktionshöjande koncentrat Värmebehandlat proteinkoncentrat är alltid ett tryggt och kvalitetsjämnt val för utfodringen. Råvarorna till våra proteinfoder kommer från noga utvalda leverantörer. Koncentratens huvudråvaror är rybskross och -expeller, som enligt undersökningar ger den bästa mjölkproduktionen tillsammans med inhemskt ensilage. Mängd spannmål Mängd koncentrat Rybsbaserat proteinkoncentrat Starkt Tiiviste-Krono Innehåller smältbar NDF-fiber Rikligt med rybskross Kalcium- och selentillskott Melassbehandlat rybskross Rypsi-Krono Starkt proteinfoder Innehåller smakrik melass Granulerad och dammfri Energi (MJ/kg ts) AAT (g/kg ts) Råprotein [ % ts ] IFE-värde Tiiviste-Krono 11, ,5 22 Rypsi-Krono 11,6* 165* 36* 23 * Produktens fodervärde varierar något enligt rybspartiets sammansättning. 9

10 Rätt halvkoncentrat höjer avkastningen och halterna enligt målet I Finska Foders urval av halvkoncentrat finns rätt komplement för olika hemodlade foder för önskad kraftfodernivå. Huippu-halvkoncentraten innehåller det innovativa konceptet MaitoPro: organiska spårämnen som främjar klövhälsan och fertiliteten samt patenterat Progut för bättre mjölkproduktion. De är planerade för gårdar som eftersträvar hög produktion och gott foderutnyttjande. Tuotos-halvkoncentraten passar bäst för de gårdar som vill ha ett förmånligt och säkert utfodringssätt. Nyheterna Valkuais-Krono och Energia-Krono har ursprungligentagits fram med tanke på komplicerade situationer i utfodringen på olika håll i Finland. Till följd av positiva erfarenheter man haft på gårdarna har produkterna inkluderats i sortimentet av basprodukter. Mängd spannmål Mängd halvkoncentrat Halvkoncentrat som innehåller stärkelseenergi Halvkoncentrat som innehåller våmvänlig Krossi-spannmål Mångsidigt halvkoncentrat med låg stärkelsehalt Halvkoncentrat med låg stärkelsehalt för högproducerande besättningar Tuotos-Krossi Huippu-Krossi Tuotos-Krono Huippu-Krono Balanserad råvarusammansättning Rikligt med värmebehandlad spannmål, smältbara fibrer och biotin som tryggar klövhälsan Hög energi- och proteinhalt Effektiverar våmmikrobernas aktivitet: mera energi från de egna fodren Rikligt med propylenglykol Effektiverar utnyttjandet av den egna fodersäden Låg stärkelsehalt Rikligt med rybsprotein som främjar mjölkproduktionen Effektiverar våmmikrobernas aktivitet: ökar tillförseln av bypass-protein Hög energihalt Mångsidiga energikällor som balanserar en spannmålsrik foderstat Energi (MJ/kg ts) AAT (g/kg ts) Råprotein % t.s. Tuotos-Krossi 12, Huippu-Krossi 13, ,4 Tuotos-Krono 12, ,8 Huippu-Krono 12, ,5 Valkuais-Krono 12, Energia-Krono 13, ,7 10

11 Mjölk med Krossi eller Krono? Lätt och havredominerad fodersäd behöver kompletteras med stärkelse. Då rinner mjölken bättre till med Krossi-halvkoncentrat, som innehåller Krossi-spannmål som våmmen gillar. Korn- eller vetedominerad fodersäd eller tung hemodlad fodersäd behöver inget extra protein. Den produktivaste kombinationen görs då med Krono halvkoncentrat. Om foderstatens energinivå hotar bli låg på grund av att ensilaget är svagt är nya Energia- Krono ett fiffigt komplement. Rätt stärkelsehalt i foderstaten avspeglas då i form av höga halter i mjölken, liksom med rätt IFE-värde. IFEvärdet kan också användas som hjälp vid valet av halvkoncentrat. Kom ändå alltid ihåg att också ta reda på IFE-värdet hos gårdens egna fodersäd och eget ensilage. Sopiva varje gård är olika Sopiva löser ditt foderpussel om det inte finns en lämplilg modell för din gård bland basprodukterna. Fodren i Sopiva-serien planeras individuellt enligt gårdens behov, önskemål och målsättningar. Planeringen utgår från omfattande analyser av gårdens egna foder och de foderkomponenter man använder. En Sopiva produkt kan vara t.ex. ett mineral, en komponentblandning eller ett mångsidigt tillskottsfoder, som kompletterar foderstaten med exakt rätta näringsämnen. Proteinrikt halvkoncentrat med låg stärkelsehalt Energistarkt halvkoncentrat med låg stärkelsehalt Läs mera: NYHET! Valkuais-Krono NYHET! Energia-Krono Kompletterar proteinunderskott i de egna fodren Låg rekommenderad giva Biotintillskott Kompletterar effektivt proteinhalten hos de egna fodren Mjölkökande sammansättning Tillsatt propylenglykol IFE-värde ,5 23,

12 Pirjo Hissa, utvecklingschef för husdjursfoder, Hankkija Oy Vi finns till för Dig Finska Foder hör hemma hos Hankkija. Våra sakkunniga expertförsäljare kan erbjuda Finska Foders effektivaste och mest mångsidiga utfodringslösningarna för just Din gårds behov. Grundbulten för vår fortsatta utveckling är det långsiktiga utvecklingsarbete vi gjort i decennier. Du har alltid tillgång till de nyaste och effektivaste lösningarna. Finska Foders utfodringslösningar och andra produktionskoncept för din gård får du från Hankkija. Produktdata och information om utfodring och djurhälsa: finskafoder.fi Hankkijas hela sortiment och webbutik: hankkija.fi Hankkija betjänar Dig mångsidigt Hankkijas butiker betjänar de kunder som vill uträtta sina ärenden i butiken personligen. Butikerna står också till buds med trädgårds- och hobbydjursprodukter. Våra kundansvariga expertförsäljare betjänar lantbrukskunderna vid köp av produktionsinsatser. Försäljarna har sina arbetsrum i Hankkijas butiker, men deras verksamhetsområden är större, och kunderna betjänas med kunskap om produktionsinriktningens behov. Säljarna besöker gårdarna och betjänar även sina kunder per telefon eller e-post. Hankkijas Maskincentraler är maskinhandelns forum, där man visar upp ett mångsidigt urval av Hankkijas maskiner. Också Hankkijas butiker står till buds med maskinhandelstjänster, arbetsmaskiner, anläggningar, förnödenheter och de större butikerna även reservdelar. Hankkijas Kundtjänst är tillgänglig för alla kunder. Kundtjänsten har öppet från måndag till fredag kl 8-16 på nummer E-postadressen är Hankkijas Nätbutik har öppet 24 timmar om dygnet med ett sortiment som innehåller nära 6000 olika produkter. Via nätbutiken kan du också lätt kontrollera om en produkt finns att få i Hankkijas butiker. 2015

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Finska Foders. nötkreatursfoder

Finska Foders. nötkreatursfoder Finska Foders nötkreatursfoder garanterar framgång för din gård 1 Finska Foders stora och högklassiga nötfodersortiment Finska Foders heltäckande nötfodersortiment har utvecklats för att förbättra den

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Primo mjölknäring Primo Kasvatus -foder Mineraler för köttnöt Komponenter för blandfoder till köttnöt En bra tillväxtstart för kalven ger resultat

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare

Primo-utfodringsprogram från kalv till hundratonnare -utfodringsprogram från kalv till hundratonnare 1 Målet är en hållbar och produktiv ko En frisk kalv är pigg och nyfiken Det har länge varit känt att kvigor som kalvar i 4 5 månaders ålder enligt statistiken

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar

A-Foder. A-Kalv. A-Mjölk. Utfodrar det bästa. Foder och utfodringslösningar. Foder och utfodringslösningar 2015 A-Foder Utfodrar det bästa Nötfoderguide A-Kalv Foder och utfodringslösningar A-Mjölk Foder och utfodringslösningar Nötfoderguide Mjölkgårdens foder och utfodringslösningar... 4 Dessa tre får du inte

Läs mer

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Maj 2005 Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Sammanställt av NorFor projektgrupp 1 Inledning I dagens fodervärderingssystem finns flera svagheter som har beaktats vid utvecklingen

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

10 år. Vägkost för tillväxt. A-Foder. A-Foder. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering

10 år. Vägkost för tillväxt. A-Foder. A-Foder. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Längre betalningstid med Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Nöt A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finansieringstjänsten

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein Pekka Huhtanen SLU / NJV Innehåll Inledning Protein foder Grovfoder protein N-gödsling Konservering metod (hö vs. Ensilage) Kvalitet av

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)

Läs mer

Nötgårdens foder-abc. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi

Nötgårdens foder-abc. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering A-Foder Nöt A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finasieringstjänsten får du de produkter

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Svensk djurhållning utan soja?

Svensk djurhållning utan soja? Svensk djurhållning utan soja? Margareta Emanuelson Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård Greppa Näringen temadag 29 november 2010, Stockholm Disposition * Hur mkt soja används i Sverige? * Fördelning

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

Foder- Meny. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. Nötgårdens. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi

Foder- Meny. A-Foder. Nöt. Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering. Nötgårdens. A-Foder. Nöt. www.a-rehu.fi Flexibilitet i ekonomin med A-Finansiering Nöt A-Foder Nötgårdens Foder- A-Finansiering erbjuder rejäl flexibilitet gällande anskaffning och utgiftskontroll på lantgården. Med hjälp av finansieringstjänsten

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur

EKOHUSDJURSKURS. ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Utfodring enligt djurgrupp Nötkreatur Sinkor, dräktiga kvigor I huvudsak grovfoder, mineraler och spårämnen. Mättande grovfoder (D630) av god kvalitet som skördats i ett senare

Läs mer

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat.

Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi vill presentera vårt unika foderkoncept, som främjar djurens hälsa, fruktsamhet och optimerar era produktionsresultat. Vi börjar med en tillbakablick på kors naturliga livsstil. Då födde korna sina

Läs mer

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Elisabet Nadeau Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Michael Murphy Lantmännen Vallkonferens

Läs mer

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Inledning Hur skiljer sig kvalitetsegenskaperna åt mellan käringtand, cikoria och våra vanliga klöverarter? Hur fungerar dagens vallskördeprognoser

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala På 4 försöksplatser under totalt 12 försöksår inom Animaliebältet och

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1 OM DET BLIR FEL Fryspunkt Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering.

HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. HP-Massa Ett mjölkdrivande foder med enkel hantering. Öka din förtjänst Planera och delbetala HP-Massa i Plansilo HP-Massa i Hårdpack HP-Massa i Rundbalar Forskningsrapport Sid. 2-3 4 5-9 10-11 12-13 14-15

Läs mer

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4 Utfodring av suggor Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 FODER.2 SINSUGGOR 2 DIGIVANDE SUGGOR..3 UTFODRING...4 SINSUGGOR 4 DIGIVANDE SUGGOR..6 1 Foder En modern hybridsugga

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Fullfoder till mjölkkor

Fullfoder till mjölkkor Fullfoder till mjölkkor Renodlat fullfoder Fullfoder kallas TMR (Total Mixed Ration) på engelska och är i sin ursprungliga form definierat som att alla fodermedel utom vattnet blandas till en homogen blandning

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Innehållsdeklaration. Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Innehållsdeklaration Hästens Skafferi En produktguide från Svenska Foder Råvaror Näringsinnehåll, per kg Foderjäst* Linfrökaka Svarthavre Havre Korn Vetekli Lusernpellets Sojamjöl Foderkalk Energi, enl

Läs mer

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Komplettering till Uppslagsboken, Näring på gården: Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Av: Cecilia Lindahl, KRUT / Svensk Mjölk Ingår i Greppa Näringens Uppslagsbok www.greppa.nu Uppdaterad: 2003-01-20

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg

Vasselpulver Fettrikt vasselpulver Dextros Monohydrat. Magnesium 0,2 % Salt 1,5 % Natrium 0,46 % Vitamin A IE/kg Equilac - Mjölkersättning till föl Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk. Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg

Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Hårt arbete, kärlek och Dynavena. Chaigon: ägare Maria Borg Varför fodra med Dynavena? Och vad innehåller Dynavena Mycket hög smältbarhet. Eftersom fodret inne h ål ler ångkokt spann mål med mycket natur

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat?

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Värmestress Värmeavgivande mekanismer: Svettningar Blodflöde till hud istället för mag/tarm Minskat foderintag Ökad andningsfrekvens Beteendeförändringar

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

från idé till verklighet

från idé till verklighet från idé till verklighet Särtryck av artiklar från tidningen Husdjur förord Välkomna på en liten resa i fodervärderingens spännande värld. Jag tänker då inte så mycket på en inre resa med minnen av doft

Läs mer

Foderstatsparametrar

Foderstatsparametrar Foderstatsparametrar Energibalans Vombelastning AAT/NEL AAT-balans PBV Vomn Råprot Fettsyror Fyllnadsvärde Vomn NDF Tuggningstid Kicki Markusson Emma Rudberg Eva-Maria Lidström 2008 (Uppdaterad 2010-04-25)

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

Performance Acceleration and Control Enhancement

Performance Acceleration and Control Enhancement Performance Acceleration and Control Enhancement Inledning I all verksamhet är det en nödvändighet att försöka få ut samma eller mer ur mindre insatser för att kunna maximera effektivitet och lönsamhet.

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk vallodling på Rådde gård - December Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 03-6186 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård Rådde ligger på västsidan

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets

Läs mer

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN en dokumentation från KRAV-mjölkgårdar i Östergötland Sammanställd av Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby, Askeby 590 62 Linghem Skriften är finansierad av EU och

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

Hästguide För ägare, tränare och uppfödare.

Hästguide För ägare, tränare och uppfödare. Hästguide För ägare, tränare och uppfödare. Till läsaren För att hästen skall må bra måste den utfodras på rätt sätt och enligt sitt näringsbehov. Syftet med den här guiden är att ge hästägare, tränare

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Tumregler 1% ökad råproteinhalt i foderstaten ökar kväveförlusterna med 10 kg N per ko och

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer