datamix MULTIFEEDER 5000 FODERKURVER KAPITEL - 4 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datamix MULTIFEEDER 5000 FODERKURVER KAPITEL - 4 -"

Transkript

1 FODERKURVOR... 2 Verksamhetsområde Öppna översikt foderkurva Öppna Foderkurva Öppna grafisk foderkurva Öppna använd Foderplan... 5 Upprätta foderkurva Definiera ny Foderkurva Definiera Typ Definiera Foderplan på kurvan OBSERVERA:... 7 Definition av kurv-värde Foderkurva för slaktsvin, Typ 1 NORM BLÖT Vägledande fodervärde för slaktsvin Vägledande fodervärde för smågrisar efter avvänjning Foderkurva för suggor, Typ 3 SUGGOR BLÖT OBSERVERA: Vägledande fodervärde för suggor Definition av recept på foderkurvan Med Foderplan typ NORM Minimum utfodrings mängd Med Foderplan typ STEG Minimum utfodringsmängd Omvänd Recept-ordning Med Foderplan typ MULTI Minimum utfodringsmängd Med Foderplan typ FAS Minimum utfodringsmängd Omvänd Recept-ordning PIGMIX Ad.Lib utfodring Definiera PIGMIX på kurva Ätlust över normen Minimum utfodringsmängd Vätskefodring, utfodring av fast mängd Definiera Foderplan till vätskeutfodring Definiera foderkurva till vätskeutfodring Side - 1 -

2 FODERKURVOR Verksamhetsområde. Foderkurvor är en definition på hur djuren skall utfodras, med hänsyn till mängd samt med vilka recept som skall utfodras. Vid användning av foderkurvor görs automatiskt daglig ändring i vikt samt fodertilldelning utifrån den angivna kurvan, samt där det kan, och om det önskas, automatisk skiftning mellan flera recept under perioden. En foderkurva definieras med dag-referens, vikt samt fodervärde/dag i intervaller för exempelvis 1 vecka (7 dagar) (Figur 1), för suggor används endast dag-referens (Figur 2). Det kan definieras upp till 20 positioner på en foderkurva. Figur 1 Vid dygnsskifte beräknas på boxarna, utifrån kurvan respektive viktökning samt ny daglig fodermängd. Exempelvis kommer det på Figur 1, från 7. till 14. dagar ske en viktökning från 23 kg till 26 kg, vilket ger ca 0,43 kg per dag. Under samma period kommer daglig fodermängd att ökas från 1,00 MJ/dag till 1,20 MJ/dag, vilket ger en ökning med ca. 0,03 MJ/dag. Figur 2 Vid suggor, som endast beräknas på cykeldag, kommer cykeldagen på boxen att räknas upp med +1 vid dygnsskifte. Utifrån kurvan beräknas vid dyngsskifte ny fodermängd. Exempelvis kommer det på Figur 2, från cykeldag -25 till -21 ske en ändring från 2,20 MJ/dag till 3,50 MJ/dag, som svarar till en ändring på 0,33 MJ/dag. Från cykeldag -109 til -25 kommer MJ/dag vara oförändrat, då det vid bägge positionerna är inlagt 2,20 MJ/dag. Det kan i systemet upprättas upp till 10 olika foderkurvor, som alla fritt kan definieras till suggor och/eller slaktsvin. Öppna översikt foderkurva. Side - 2 -

3 Översikt-fönster (Figur 4) öppnas genom att klicka på, eller genom att trycka på [F4] (med blankt inmatningsfält). Figur 4 Om det önskas översikt över bestämd typ foderkurva (SUGGOR typ 3 eller NORM typ 1), inmatas typ nr. som sökkriterie Side - 3 -

4 Öppna Foderkurva. Figur 6 Foderplan öppnas genom att klicka på Nr. som önskas (Figur 6),eller genom att trycka på önskad Foderkurva nr. efterföljt av [F4]. Öppna grafisk foderkurva. Figur 7 Genom att klicka på typ (Figur 7) öppnas grafisk översikt för gällande Foderkurva Figur 8. Side - 4 -

5 Figur 8 Öppna använd Foderplan. Figur 9 Genom att klicka på Plan nr., Figur 9, öppnas fönster med gällande Foderplan. Genom att klicka på Plan Typ (texten) öppnas grafisk bild av Foderplanen. Man kan ändra i Foderplanen på normalt sätt genom att öppna från Foderkurvan. Side - 5 -

6 Upprätta foderkurva. Definiera ny Foderkurva. När det skall upprättas en ny Foderkurva, väljes Foderkurva nr. som skall upprättas. Figur 10 För den Foderkurvan som används skall typen (SUGGOR eller NORM), samt Foderplan som skall användas definieras på kurvan.. Definiera Typ. Genom att klicka på texten typ (Figur 10), öppnas fönster med lista över de typer som kan användas. Markeringen flyttas till typen som skall användas, genom att klicka på den gällande typ (Figur 10), varefter man klickar på. Typen kan även definieras genom att man slår in typ.nr direkt. Vid definiering av typ, väljes om det skall vara till suggor, Typ 3 SUGGOR BLÖT, eller till slaktsvin, Typ 1 NORM BLÖT. (Typ 2 och 4 xxxxtorrt används inte). Side - 6 -

7 Definiera Foderplan på kurvan. När typen är definierad skall det definieras vilken Foderplan som skall användas till gällande djurgrupper. Figur 12 Genom att klicka på texten Foderplan (Figur 12), öppnas fönster med lista över Foderplaner. Markeringen flyttas till Foderplanen som skall användas, genom att klicka en gång på det gällande nr. därefter klickar man på. Foderplan kan även definieras genom att slå in nr. direkt.. Önskar man att se på gällande Foderplan, dubbelklickas det på aktuell Foderplan nr. OBSERVERA: Foderplan som skall användas, skall vara upprättad som Typ svarande till den metod som man skall utfodra med. Vid stegvis receptskifte skall typen vara STEG Vid multirecept skall typen vara MULTI Vid fasutfodring skall typen vara FAS Vid användning av endast 1 recept på Foderkurvan skall typen vara NORM eller STEG. Typ MULTI kan bara användas i förbindelse med Foderkurva typ NORM BLÖT för slaktsvin. Typ NORM, STEG samt FAS kan användas både till NORM BLÖT och SUG- GOR BLÖT. Se närmare beträffande Foderplan Typ i kapitel 3, Foderplaner. Side - 7 -

8 Definition av kurv-värde. När Typ och Foderplan är definierat på Foderkurvan, får man tillgång till definition av kurvvärdena, hur tillväxt-kurvan skall vara samt vad som skall utfodras. Grundläggande är att proceduren för definition av kurv-värdena är det samma oavsett vilken typ av Foderplan man har valt. Skillnaden mellan de olika Foderplan typerna, ligger i hur systemet under drift beräknar ut från Foderkurvan. Foderkurva för slaktsvin, Typ 1 NORM BLÖT. Figur 14 Figur 15 På Foderkurvan skall inmatas kurva för viktökning med tillhörande fodervärde / dag. Kurvan behöver inte nödvändigtvis vara inlagd på alla kurvans 20 positioner, men viktigt är att kurvan alltid matas in från Pos.1, och att man inte hoppar över positioner. Används t ex.17 positioner, skall det vara de 17 första samt att det skall stå 0 vid Dag, Vikt samt MJ/dag i de resterande 3 positioner som på Figur 15. Side - 8 -

9 Kurvan skrivs in stegvis, med t ex. förändring på en vecka (7 dagar) som visas på Figur 14/Figur 15. Dag-kurvan skall skrivas in i stigande följd för att referera till antal dagar mellan varje steg. Dag-kurvan behöver inte nödvändigtvis starta med 1 (dock får det inte stå 0). Kurvan skall täcka över hela viktområdet som grisen kan skrivas in under. Om man på boxen skriver in grisar med en mindre vikt än som finns definierat på kurvan, kommer det inte att bli beräknat foder till dessa, om det skrivs in med större vikt än definierat på kurvan, kommer det att bli beräknat till boxen, den sista definierade mängden på kurvan. Side - 9 -

10 Vägledande fodervärde för slaktsvin Daglig tilvækst 700 g Daglig tilvækst 800 g Uge Dage Vægt Fe/dag Vægt Fe/dag ,30 1,45 1,60 1,76 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2, ,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,30 2,50 2,65 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 Vägledande fodervärde för smågrisar efter avvänjning. Daglig tilvækst 400 g 2,0 Fe/kg tilvækst Daglig tilvækst 450 g 1,8 Fe/kg tilvækst Uge Dage Vægt Fe/dag Vægt Fe/dag , ,20 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1, ,25 0,40 0,60 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 Side

11 Foderkurva för suggor, Typ 3 SUGGOR BLÖT. Figur 16 Figur 17 På Foderkurvan skall det skrivas in dag-kurva för suggans cykeldag, med tillhörande fodervärde per dag. Kurvan behöver inte nödvändigtvis vara inskriven på alla kurvans 20 positioner, men viktigt är att kurvan alltid skrivs in från Pos.1, och att man inte hoppar över positioner. Används t ex 17 positioner, skall det vara de 17 första samt att det skall stå 0 vid Cykeldag samt MJ/dag i de resterande 3 positionerna. Kurvan skrivs in stegvis, med hänsyn till när och var man skall göra ändringar i fodergivan. Skall man i en period använda samma fodergiva, är det tillräckligt att skriva in första- och sista- cykeldag för gällande period. Skall man göra en linjär stigning/reducering under en period är det likaledes tillräckligt att skriva in första- och sista- cykeldag för perioden. Side

12 Dag-kurvan skall skrivas in i stigande ordning för att referera till antal dagar mellan varje steg. De flesta väljer att använda cykeldag 0 som grisningstidspunkt. Härigenom skrivs dräktighets-perioden in som negativa dagar, startande med cykeldag -114 (cykeldag för brunst). Digivnings- och betäckningsperiod skrivs in med positiva dagar. Se exempel Figur 16 och Figur 17. För digivningsperioden kan man även skriva in kurva för tilldelning av fodergiva/gris således att suggan får en grundmängd t.ex vid cykeldag 13 (Figur 17), 4,00 MJ/dag + 0,25 MJ/dag/gris. Med inskrivet 12 grisar kommer suggan härigenom få tilldelat 7,00 MJ/dag. Man kan skriva in en viktkurva för smågrisarna (Figur 17), så att den teoretiska vikten blir registrerad på boxen. Detta kan vara bra då det används vid automatisk flyttning av grisar, eller om man använder MULTIBOX där suggan flyttas och grisarna blir kvar i boxen. Vikten har ingen utfodringsmässig funktion för suggan. OBSERVERA: När man vid övergång mellan dräktighets- och grisningsstall skiftar till annat recept, och man inte önskar receptskifte före att suggorna har flyttats, skall man använda 2 separata foderkurvor, för att det inte skall uppstå situationer där de kan bli utfodrade på 2 recept på samma slinga/avdelning. Man upprättar en foderkurva med recept för dräktiga suggor, och en annan foderkurva med recept för digivande. Båda foderkurvorna kan upprättas med identisk cykel-kurva. Alternativt skall de som minimum skrivas in med hela cykelperioden var de kan befinna sig när de är på gällande kurva. Side

13 Vägledande fodervärde för suggor. Cyklus dag Fe/dag Fe/gris Vægt grise Periode ,80 2,20 2,20 3,50 3,50 2,00 1, ,50 1,50 2,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,20 0,25 0,25 3,2 3,4 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 8,0 Drægtig Diegivning ,50 2,50 2,50 Gold Side

14 Definition av recept på foderkurvan. Grundläggande är proceduren för definition av recept på kurvan är den samma, oavsett vilken typ av Foderplan som är valt. Recept-/en som skall utfodras, skall definieras för vart enskilt steg på kurvan. Det kan på en foderkurva användas/skiftas mellan upp till 8 recept, samtidigt (på samma steg) kan användas 2 recept. När det används 2 recept på samma steg, skall det alltid skrivas in % fördelning mellan de 2 recepten. Vid Foderplan typ NORM, används dock bara ett recept, men man använder inte % fördelning. Med Foderplan typ NORM. Figur 18 Med Foderplan typ NORM, skall man i kolumnen Recept (Figur 18) bara skriva in ett recept nr. och det SKALL alltid vara recept nr. [1]. Recept nr. 1 skall skrivas in på alla de använda stegen på kurvan. Minimum utfodrings mängd. Min kg utf. används på typ NORM bara i förbindelse med PIGMIX utfodring. Se även under PIGMIX sida 23. Side

15 Med Foderplan typ STEG. Med foderplan typ STEG, kan man automatiskt skifta mellan upp till 8 recept över kurvförloppet. Man kan utfodra 2 samtidiga recept. Vid 2 samtidiga recept på typ STEG, utfodras dessa en åt gången, med den angivna fördelningen. Alla de använda recepten på en Foderplan/kurva kan utfodras på en utfodringstidspunkt. Recepten kommer att bli blandade/utfodrade strax efter varandra, med minsta receptnr. (nr.1) först. Figur 19 För varje steg (Pos) på kurvan inmatas vilken/vilka recept som skall användas. Skall det bara användas 1 recept, skrivs detta i första recept-kolumnen (1/0, 2/0). Skall det användas 2 recept skrivs det i bägge kolumnerna (1 /2). När det skrivs in recept i bägge kolumnerna, kommer det automatiskt att finnas tillgång till inmatning av % fördelning. Vid % fördelning inskrives % av recept i första kolumnen. % av recept i andra kolumnen kommer framautomatiskt. I exemplet Figur 19 används recept 1 från 20 kg till 29 kg. Från 29 kg till 42 kg används både recept 1 och 2. Vid 29 kg startas med en fördelning på 80% recept 1 och 20% recept 2. Fram till 32 kg reduceras dagligen på recept 1 från 80% till 60% och recept 2 stiger från 20% till 40% och så vidare fram till 42 kg där fördelningen är 20% recept 1 och 80% recept 2. Från 42 kg och fram till 47 kg fortsätter fördelningen med 20% och 80%, och därefter från 47 kg används endast recept 2. Side

16 Om det vid övergång till annat recept, inte skall vara en period med oförändrad % fördelning som i exemplet Figur 19 från 42 till 47 kg, skall det på kurvan vara 2 på varandra följande positioner med 1 dag emellan som Figur 20 pos 7 och 8. Figur 20 Minimum utfodringsmängd. Min kg utf. har funktion där det skall utfodras till box på bägge steg /recept på kurvan. Om man på det ena receptet beräknar mindre än inmatat vid Min kg utf., kommer mängden inte bli utfodrat, mängden kommer att bli överförd till det andra receptet Om det beräknas mindre än Min kg utf. av bägge recepten, överförs det till den största mängden. Om den samlade mängden härvid är mindre än Min kg utf., utfodras mängden oavsett storlek. Dessutom används Min kg utf. generellt i förbindelse med PIGMIX utfodring. Se även under PIGMIX sida 23. Side

17 Omvänd Recept-ordning Vid användning av flera recept på samma foderkurva, kan det vara bäst att utfodra den svagaste blandningen (till de största grisarna) först. Om det samtidigt bara används ett utfodringsnr.till alla de använda recepten, är det nödvändigt att använda/skriva in recepten i motsatt följdordning. Således skall recept nr. 1 användas till de största grisarna o.s.v. Se Figur 21 och Figur 22. Observera att recepten skall skrivas in med lägsta receptnr. i första kolumnen (1 /2, 2 /3 o.s.v.), och därigenom också % fördelning skrivs in i motsatt följdordning. Figur 21 Figur 22 Side

18 Med Foderplan typ MULTI. Med foderplan typ MULTI, utfodras ett optimalt recept beräknat utifrån genomsnitts vikt för grisarna. Utifrån % fördelning mellan 2 recept, bestäms hur recepten skall sammansättas. Typ MULTI används optimalt där man sätter alt in - alt ut (samma vikt) i stallavdelning. Härvid utfodras i stallavdelning, dagligen ett optimalt recept, och där recept-sammansättningen ändras för varje dag. Med foderplan/kurva typ MULTI, skall alla de använda recepten utfodras på ett utfodringsnr. Figur 23 Figur 24 Inmatning av recept samt % fördelning göres på samma sätt som för typ STEG. Se sida 15. OBSERVERA. Recepten skall alltid skrivas in/användas i kronologisk ordning (1, 2, 3 o.s.v.) med lägsta receptnr. vid första steget. Man kan inte använda omvänd recept-följdordning på typ MULTI. Side

19 Vid beräkning till utfodring. beräknas receptvis för 2 sammanhörande recept åt gången. 1. utfodring kommer att vara till boxar där vikten ligger inom det område där man skall utfodra bara recept 1 (slås in 1/0) och mix av recept (slås in 1 /2). 2. utfodring kommar att vara till boxar där vikten ligger inom det område där man skall utfodra bara recept 2 (slås in 2/0) och mix av recept (slås in 2/3). O.s.v. Om det på sista delen av kurvan bara skall utfodras 1 recept, utfodras gällande recept som den sista utfodringen i raden. Vid exempel Figur 23/Figur 24, beräknas till 1. utfodring, genomsnittsvikten för de boxar som enligt kurvan skall ha recept 1 samt 1+2, det vill säga inom viktområdet 11 till 32 kg. Beräknas t ex en genomsnittsvikt på 27 kg, kommer aktuell blandning att bestå av ca 43% recept 1 och 57% recept 2. Om genomsnittsvikten beräknas till t ex 16 kg, kommer aktuell blandning vara 100% recept 1. Om det vid övergång till andra recept, inte skall vara en period med oförändrad % fördelning, skall det på kurvan vara 2 på varandra följande positioner med 1 dag emellan. Se exempel sida 16, Figur 20 pos 7 och 8. Minimum utfodringsmängd. Min kg utf. används på typ MULTI bara i förbindelse med PIGMIX utfodring. Se mer om detta under PIGMIX sida 23. Side

20 Med Foderplan typ FAS. Foderplan typ FAS skall användas vid fasutfodring med 2 blandare och dubbelt rör/ventilsystem. Med Foderplan typ FAS utfodras samtidigt 2 recept, ett recept per blandare. Vilket recept som skall blandas i vilken blandare, anges på gällande utfodringsnr. Recepten blandas och utfodras parvis, och bara till de boxar som skall ha gällande receptsammansättning. Det skall alltid vara inmatat utfodringsnr. parvis, svarande till hur recepten parvis används på foderkurvan. Figur 25 Figur 26 För varje steg (Pos) på kurvan matas in recepten som skall användas. Recepten behöver inte nödvändigtvis skrivas in/användas i kronologisk ordning, det går utmärkt använda parvis recept t.ex. 1/3, 2/5 o.s.v. Recept i 2. kolumner skall dock alltid ha största värdet. Det skall dock alltid kontrolleras att det inskrivna parvis utfodringsnr. med recept svarar till Side

21 vad det parvis står på foderkurvan. Vid inmatningen av recept nr. i 1. kolumnen, kommer nästföljande recept nr. automatiskt bli angivet i kolumn 2. Vid ändring av receptnr. i 1. kolumnen till ett lägre värde, skall receptnr. i andra kolumnen ändras manuellt. Vid inmatning/ändring av recept, kommer % fördelning automatiskt bli satt till 50/ 50. % fördelningen ändras därefter till det önskade. Om det endast skall användas det ena receptet, sättes denna till 100 %. (Se Figur 25 och Figur 26). Om det vid övergång till andra recept, inte skall vara en period med oförändrad % fördelning, skall det på kurvan vara 2 på varandra följande positioner med 1 dag emellan. Se exempel sida 16, Figur 20 pos 7 och 8. Minimum utfodringsmängd. Min kg utf. har funktion om det skall utfodras till box på bägge steg /recepten på kurvan. Om det på ena receptet beräknas mindre än inskrivet vid Min kg utf., kommer mängden inte bli utfodrad, mängden kommer bli överförd till det andra receptet. Om man beräknar mindre än Min kg utf. av bägge recepten, överförs det till den största mängden. Om den samlade mängden härvid är mindre än Min kg utf., utfodras mängden oavsett storlek. Dessutom används Min kg utf. generellt i förbindelse med PIGMIX utfodring. Se mer om detta under PIGMIX sida 23. Omvänd Recept-ordning. Vid användning av flera recept på samma foderkurva, kan det vara mest praktiskt att utfodra den svagaste blandningen (till de största grisarna) först. Det skall användas utfodringsnr. separat för varje enskild använt recept, varför det endast styrs på utfodringstidpunkterna vilket recept som skall utfodras först. Side

22 PIGMIX Ad.Lib utfodring. PIGMIX utfodring, efter ätlust, skall definieras på den använda foderkurvan. Om det skall utfodras PIGMIX skall det definieras för varje enskilt steg på kurvan. Det ges härmed möjlighet för att till samma box, i en period kan utfodras PIGMIX, varefter det automatiskt skiftas över till restriktiv utfodring. Det är dock viktigt att krubban är utformad för det. En foderkurva som är definierad PIGMIX, kan samtidigt användas till restriktiv utfodring på boxar som inte har PIGMIX kännare monterad. Definiera PIGMIX på kurva. För varje steg på kurvan, definieras om det skall utfodras som PIGMIX till boxar där det är monterat PIGMIX kännare. På kurvan typ NORM, MULTI samt FAS, definieras i en kolumn, Figur 27, om det skall utfodras PIGMIX. Figur 27 Side

23 På kurva typ STEG skall definieras för varje recept (bägge kolumner), Figur 28 om det skall utfodras PIGMIX. På typ STEG utfodras de enskilda recepten separat, varför det är möjligt att fortsätta att utfodra PIGMIX på det ena receptet, samtidigt med att det andra receptet utfodras restriktivt. Det är dock en förutsättning att foderhon är gjord för detta. Figur 28 Ätlust över normen. Eftersom foderkurvan normalt skrivs in med norm-värden, kan det i förbindelse med PIGMIX skrivas in %-sats PIGMIX max % som grisarna har tillgång till att äta över normen. PIGMIX max % slås in med procent av vad grisarna maximalt får tilldelat över gällande box normmängd. Minimum utfodringsmängd. Min kg utf. har funktion vid PIGMIX utfodring, oavsett vilken typ kurva/plan man använder. Min kg utf. medför vid PIGMIX utfodring att det inte utfodras om resterande mängd till boxen är mindre än inskrivet vid Min kg utf. Det har bara betydelse vid de sista tilldelningarna till boxen, då den resterande mängden kan vara mindre än Min kg utf. Min kg utf. kan därför skrivas in med större värde än utfodring per gång (Utf/g) på boxarna. Side

24 Vätskefodring, utfodring av fast mängd. Det är på foderkurvan möjligt att definiera utfodring av en fast mängd (kg/utf). Funktionen kan t.ex. användas där det önskas utfodrat en ren vätskeblandning (blandning utan fodervärde). Funktionen kan bara användas på boxar som i förväg använder en foderkurva. Definiera Foderplan till vätskeutfodring. För att funktionen skall kunna användas på foderkurvan, skall den använda Foderplanen vara definierad. Figur 29 På Foderplan Figur 29, skall det på GRUNDDATA definieras JA för Rec. 8 vätska, samt Recept 8 skall skrivas in med Grunddata samt Delar för de komponenter som skall användas. Komponentsammansättningen kan bestå av vilka komponenter som helst. Viktigt är att gällande blandning utfodras med fast antal kg per utfodring. Recept 8 kan inte användas till andra utfodringar när det är definierat JA vid Rec. 8 vätska. Side

25 Definiera foderkurva till vätskeutfodring. Figur 30 På Foderkurvan Figur 30, skall det vid Vätskeutfodring definieras JA, varefter det framkommer kolumner med Kg/Utf. Under Kg/Utf. matas det in, för varje steg på kurvan, antal kg som skall utfodras per utfodring. Receptet som utfodras är alltid recept 8. Den utfodrade mängden moträknas inte i den i förväg angivna MJ/dag. Den utfodrade mängden uppsummeras på boxarna. Side

ANVÄNDARHANDBOK SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN! DM6000

ANVÄNDARHANDBOK SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN! DM6000 ANVÄNDARHANDBOK SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN! DM6000 981 029 065 Ver. 2.48 Sv Rev.1 30-04-2014 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 2. Behörighet och modifiering av användare koder... 5 3. Foder...

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 KOMPONENTER KAPITEL - 6 -

datamix MULTIFEEDER 5000 KOMPONENTER KAPITEL - 6 - KOMPONENTER.... 2 Öppna översikt komponenter... 2 Öppna komponentfönster... 3 Upprätta/rätta komponent... 3 Upprätta ny komponent... 3 Nödvändiga komponentdata... 4 Kompletterande komponent-data... 5 Komponent

Läs mer

Manual. Transponder Modell 2006. 981001800 ver. 03 01-06-2009. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder Modell 2006. 981001800 ver. 03 01-06-2009. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder Modell 2006 981001800 ver. 03 01-06-2009 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981002800 Innehållsförteckning 1. Introduktion...10 2. Användning av dator...13 2.1 Standard dator...13 3. Omfattning...14

Läs mer

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg

Näringsrekommendationer ver Energi. Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Näringsrekommendationer ver. 2011.1 2011-02-14 Leif Göransson och Jan Erik Lindberg Energi Växande grisar Principen för utfodring av växande grisar är att ge fri tillgång till foder. Det finns dock ett

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 TILLGÅNG TILL FÖNSTER/SYMBOLER/DATA.... 3 Automatisk tändning/släckning av skärm.... 3 Öppna och stänga fönster allmänt.... 3 Skärmens

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

Strategi för uppfödning av slaktsvin

Strategi för uppfödning av slaktsvin Nr 29. September 2002 Strategi för uppfödning av slaktsvin Eva Persson, SLU Institutionen för jordbruksvetenskap, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Sammanfattning I denna studie

Läs mer

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK UTFODRINGSREKOMMENDATIONER FÖR LYDIA FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK Version: Maj 2014 UTFODRING AV GYLTOR Utfodring av gyltor under uppfödningsperioden Norsvin

Läs mer

Produktionsuppföljning och nyckeltal

Produktionsuppföljning och nyckeltal Produktionsuppföljning och nyckeltal Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING... 2 FOKUS PÅ ENERGIUTBYTE... 2 ENERGIUTBYTE OCH TILLVÄXT. 3 KORTISAR

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Sammanfattning Materialet är en beskrivning av de smågrisproducerande besättningar inom Farmek som använder Rasp

Läs mer

8. Suggdata De flesta av de utdatalistor och inmatningslistor som används i det dagliga arbetet finns under menyrubriken Suggdata.

8. Suggdata De flesta av de utdatalistor och inmatningslistor som används i det dagliga arbetet finns under menyrubriken Suggdata. 8. Suggdata De flesta av de utdatalistor och inmatningslistor som används i det dagliga arbetet finns under menyrubriken Suggdata. När man klickar på Suggdata visas bild 8-1. Bild 8-1. Menypunkter under

Läs mer

Gris. producenter 2 0 1 2

Gris. producenter 2 0 1 2 G u i d e Gris producenter 2 0 1 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat viktig information du som grisproducent kan behöva i din verksamhet. För att få goda resultat och trygghet i din

Läs mer

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4

Utfodring av suggor. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 UTFODRING...4 Utfodring av suggor Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010 FODER.2 SINSUGGOR 2 DIGIVANDE SUGGOR..3 UTFODRING...4 SINSUGGOR 4 DIGIVANDE SUGGOR..6 1 Foder En modern hybridsugga

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Vill man endast analysera galtar med omlöpningar kan man under Arkiv, Generella inställningar och Analys 1 kryssa för Analys endast på omlöpning.

Vill man endast analysera galtar med omlöpningar kan man under Arkiv, Generella inställningar och Analys 1 kryssa för Analys endast på omlöpning. 12. Galtanalys Galtanalys och Positiv-/negativlista är till bra hjälp vid värdering t.ex. om galtar har överanvänts, har för låg dräktighetsprocent eller om galten ger för låga produktionsresultat. Med

Läs mer

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor En hjälp för dig som söker ersättningen En hjälp gällande dokumentationskrav För att underlätta för dig att uppfylla åtagandets villkor

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar För att suggan ska klara av alla sina smågrisar Det nya sättet att utfodra smågrisar Varför Nuklospray Yoghurt 14,0 Ökad smågrisproduktion Födda smågrisar och dödlighet före avvänjning 13,5 13,0 12,5 Under

Läs mer

Produktionsrapport - förklaringar

Produktionsrapport - förklaringar Produktionsrapport - förklaringar Status (avstämning) Om det på utskriften står ett frågetecken? vid ett av talen, är orsaken att det inte överensstämmer mellan antalet som är rapporterat vid avstämningen

Läs mer

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Nr 28. Augusti 2002 Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Christina Erdtman, Lantmästarprogrammet 2000 2002, Alnarp Ann-Charlotte Olsson, Institutionen för jordbrukets

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Maskinkassajournal Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till

Läs mer

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet 1 LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Kompletterande PROGNOS MANUAL För användare med utökad behörighet 2 INNEHÅLL 1 Inledning. 3 2 Budgetadministration Budgetflöde - koppla uppgifter till kostnadsställe.

Läs mer

Studie med amsuggor i svenska besättningar

Studie med amsuggor i svenska besättningar Studie med amsuggor i svenska besättningar I examensarbetet för lantmästarprogrammet genomförde Lina Larsson och Anna Nilsson en studie med amsuggor i svenska besättningar. Inledning Antal levande födda

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Blötutfodrade smågrisar jämförda under slaktsvinsperioden med torrutfodrade smågrisar. Jämförelsen är gjord i en slaktsvinsbesättning med blötutfodring Sammanfattning - Det fanns inga skillnader beträffande

Läs mer

Skötselrutiner foderanläggning

Skötselrutiner foderanläggning Skötselrutiner foderanläggning För att undvika produktionsstörningar pga. o hygieniskt foder i sin produktion ska man kontinuerligt kontrollera och rengöra sin foderanläggning. Detta gäller både torr-

Läs mer

Satellitinstruktion. Innehåll

Satellitinstruktion. Innehåll Satellitinstruktion Innehåll 1. Att göra när suggorna anlänt Inläsning av fil 2 Kontroll av antal suggor, gruppering 3 Ta fram en grisningslista 5 2. Att rapportera till navet Skriva ut listor 6 Skapa

Läs mer

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Pigrapport nr 57 Juni 1 Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Barbro Mattsson, Svenska Pig, barbro.mattsson@svenskapig.se SAMMANFATTNING Att hullbedöma genom att

Läs mer

Salshantering i Novaschem 2013

Salshantering i Novaschem 2013 Salshantering Salshanteringen har ändrats och förbättrats i Novaschem 2013. Det finns nu ett antal nya möjligheter. Förutom de tidigare möjligheterna kan man välja att en sal inte får väljas för vissa

Läs mer

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Svensk grisproduktion fortsätter att inta mittfältet internationellt beträffande produktionseffektivitet vid de jämförelser som årligen utförs

Läs mer

Laboration Fuzzy Logic

Laboration Fuzzy Logic BILAGA B Laboration Fuzzy Logic Lär dig simulera ett program! ABB INDUSTRIGYMNASIUM Fuzzy Logic Wikingsons Wåghalsiga Wargar Projekt ABB VT 2006 Västerås Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Uppgiften... 3 2.1

Läs mer

En enkel instruktion för att komma igång med programmet (satellit)

En enkel instruktion för att komma igång med programmet (satellit) En enkel instruktion för att komma igång med programmet (satellit) Innehåll 1. Att läsa in en säkerhetskopia och att skriva in besättningsinformationen 2. Att registrera data på indatabilderna 3. Suggkortet

Läs mer

Omläggning till ekologisk svinproduktion

Omläggning till ekologisk svinproduktion Omläggning till ekologisk svinproduktion Ingela Löfquist HS Kristianstad Tel 0708-945351 www.hush.se/l Vilka mål finns inom ekologisk svinproduktion *Växtodling och djurhållning i harmoni, integrerad produktion.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström Handbok rekryteringsdjur Gris 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se Av Maria Malmström Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations-

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar Vad krävs för att producera grisar med den danska genetiken Svenska Djurhälsovårdens Vårkonferens. Västerås, 12-13 mars 13. Veterinär Flemming Thorup Hög prestanda kräver omsorg Hög acceleration Snabb

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Piggfor

Piggfor www.kalmarlantman.se Piggfor Piggfor Innehåll 4 Nytt energivärderingsystem för gris 6 Med Lysinkompassen blir det lätt att välja rätt 8 Vårt sortiment Nytt energivärderingssystem för gris Den svenska foderbranschen

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Leif Göransson

Leif Göransson Leif Göransson goranssonleif@telia.com leif.goransson@slu.se Diversearbetare i grisfoderbranschen SLU Djuren behöver protein för sitt kroppsunderhåll och sin produktion Behovet av såväl mängd som kvalitet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen?

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Nr 34. Feb. 2005 Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Eva Persson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt inriktade grisförsök,

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor. - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens

Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor. - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens Utbildning till fagdyrlaege i svin 2003-2006, kursus 8, Danmark, slutopgave. Av Lotta Olsson, Sverige 2006-07-24 Ekomavit som fodertillskott till digivande suggor - inverkan på kullstorlek och omlöpsfrekvens

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 2 - Användning

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 2 - Användning Instruktion till PigWin PocketPigs Del 2 - Användning 2008-04-17 INNEHÅLL Generellt om användningen av Pocket...3 Huvudmeny...4 Att skriva i Pocket...4 Tips och genvägar...5 Kommunikation mellan PigWin

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

2. Arkiv. 2. Arkiv. Bild 2-1. Rubrikerna under huvudmenyrubriken Arkiv 2-1

2. Arkiv. 2. Arkiv. Bild 2-1. Rubrikerna under huvudmenyrubriken Arkiv 2-1 2. Arkiv Under Arkiv har man möjlighet att: - välja den besättning man vill arbeta med - skapa eller läsa in en säkerhetskopia - göra generella inställningar - lägga in förutsättningar för produktionsrapporten,

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

CDS-012-P GEODYNAMIK. GPS-option för CDS CDS-012-P /S, 0401

CDS-012-P GEODYNAMIK. GPS-option för CDS CDS-012-P /S, 0401 GPS-option för CDS CDS-012-P CDS-012-P /S, 0401 GEODYNAMIK Innehåll CDS med GPS-positionering - CDS-P... 1 Allmänt... 1 Inställningar... 2 Vältdata... 2 Referenslinje... 3 Registrering... 3 Resultatpresentation...

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N!

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! S K I O L D d a t a m i x allt f ör grisstallet S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! innehållsforteckning Smågrisstall................................ 3 FRATS och slaktsvin.........................

Läs mer

Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering

Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering Nr 27. Oktober 2001 Blötfoderanläggning, att tänka på i samband med investering Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Oscar Nilsson, Maxima, Skara Sammanfattning Speciellt höga krav på

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Nutrina Användarhandledning

Nutrina Användarhandledning Nutrina Användarhandledning 1 Innehåll Nutrina - Användarhandledning... 3 Din häst är lyckligt lottad... 3 Inloggning... 3 Varför ska jag beräkna en foderstat till min häst?... 3 Hur beräknar jag en foderstat

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

BonanzaGraf starthjälp

BonanzaGraf starthjälp BonanzaGraf starthjälp Simulera olika händelser direkt i grafiken eller i avkastningspyramiderna Göra snabba analyser av företag Presentera nyckeltal så att även andra förstår Skapa dina egna diagram Jämföra

Läs mer

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet. Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du

Läs mer

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Innehåll Inledning... 3 Fyra typer av val... 3 Normal arbetsgång på gymnasiet... 3 Valstruktur... 3 Hämta kurser från Ämne/Kurs eller Timplan...

Läs mer

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 4 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Husdjursbyggnader,

Läs mer

Få ut det mesta ur fodret!! Lantbrukaren Dirk Schulte-Siering vet allt om sin utfodring

Få ut det mesta ur fodret!! Lantbrukaren Dirk Schulte-Siering vet allt om sin utfodring Kan du använda en sådan här, så kan du också använda den här! Få ut det mesta ur fodret!! Lantbrukaren Dirk Schulte-Siering vet allt om sin utfodring Daglig kontroll och en god översikt över utfodringen

Läs mer

SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL

SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL 2013 SUGGOR, SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN UTFODRING AV SVIN MED FRISKA DJUR OCH GOD AVKASTNING SOM MÅL UTFODRINGS- FRÅN RAISIO EXPERTIS 2 Utfodring av svin 2013 RÄTT UTFODRING GER EFFEKTIVITET INNEHÅLL Utfodring

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument.

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. 1 WFS-tjänst för Bebyggelseregistret Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. Tjänsten uppdateras varje helg. All textinformation

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Arbetskort. Arbetskort. De angivna meny-hänvisningarna refererar till Navisionfönstret i Navision.

Arbetskort. Arbetskort. De angivna meny-hänvisningarna refererar till Navisionfönstret i Navision. Arbetskort De angivna meny-hänvisningarna refererar till Navisionfönstret i Navision. Körning finns under Service Orderbearbetning Serviceorder (snabb) Skriv ut Arbetskort. Eller Service Orderbearbetning

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

Sis-aminosyra (t.ex. sis-lysin) anges för varje fodermedel och rekommendationerna om tillförsel via fodret anges på samma sätt.

Sis-aminosyra (t.ex. sis-lysin) anges för varje fodermedel och rekommendationerna om tillförsel via fodret anges på samma sätt. Näringsrekommendationer ver 2010.2 2010-06-21 Aminosyror Leif Göransson, Jan Erik Lindberg och Jenny Borling Aminosyror är byggstenar i proteiner. Grisen kan själv bilda flera av dem (de s.k. ickelivsnödvändiga),

Läs mer

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1 Skapa tilldelnings fil utifrån analyskarta Förutsättningar Detta ger dig möjlighet att skapa en tilldelningsfil, där värde från en analystyp ligger till grund för beräkningen. Du anger själv vilka givor

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Delförsäljning och uthyrning av maskiner Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja

Läs mer

Så här fungerar tidsberäkningen under huven

Så här fungerar tidsberäkningen under huven Så här fungerar tidsberäkningen under huven Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 2 2.1. EN FLIK PER ÅLDERSKLASS...

Läs mer

Nivå och struktur. Sida 1 av 6

Nivå och struktur. Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 Nivå och struktur Diagrammet nedan visar en schematisk bild över hur lönestrukturen kan se ut för medlemmarna i förbundet. Formen på kurvan dvs. strukturen visar att lönerna i genomsnitt är

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Pigrapport nr 54 Juni 2013 Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Sophia Isberg, agronomstudent SLU, sois0001@stud.slu.se Barbro Mattsson, Svenska

Läs mer

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Blötfodersystem Normalt foder med ts-halten 25-27 %. Rundpumpning är idag det vanligaste blötutfodringssystemet. Här står fodret kvar

Läs mer

Instruktion MultiReader

Instruktion MultiReader Instruktion MultiReader (PigWin PocketPigs) Innehåll Inställningar (Pocket/ MultiReader) 2 Krav på Pocket PC 2 Installation Pocket 2003 2 1. Kontrollera version av Bluetooth 2 2. Uppdatera Bluetooth version

Läs mer

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande Budget och prognosmanual

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande Budget och prognosmanual 1 LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Kompletterande Budget och prognosmanual För användare med utökad behörighet 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. EOS portal - System - Koppla uppgifter till kostnadsställe...

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer