Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda"

Transkript

1 Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning. Högskoleförbundet Östra Norrbotten, övergripande mål: År 2020 skall: - - Antal studenter i utbildning vara Andel studerande män ha ökat till 40% - - Antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt/examensarbete/uppsats vara Antal forskningsprojekt vara HÖN självklart samverka med näringslivsavdelning och arbetsförmedling i varje medlemskommun och andra motsvarande kommunalförbund senast 2013 HÖN, utbildningsledare, Haparanda Övergripande handlingsplan: - Lära känna verksamheten inom Högskoleförbundet Östra Norrbotten, ta kontakt med de som arbetat med detta inom kommunen, bli informerad. - Vad kan jag bidra med, vilka kvalitéer har jag som kan tillföra något till verksamheten? Plocka fram dem! 1 - Hitta personer som studerar på eftergymnasial nivå inom kommunen, vara lyhörd, registrera dem. Se till att statistiken blir så korrekt som möjlig, med utbildning, tid osv. Klart 15 mars Vara lyhörd och leta efter eftergymnasiala utbildningar som kan förläggas i Haparanda eller HÖN-området, fysisk på plats alternativt utbildningar som kan läsas på bussavstånd ; heltid, deltid eller distans. Kontinuerligt - Undersöka vilken kompetenshöjning, bland olika lärarkategorier, som behövs vad gäller behörighet för lärarlegitimation. Klart 15 mars Marknadsför HÖN vid möten med kommunmedborgare som kan vara intresserade av eftergymnasial utbildning. Kontinuerligt Söka upp mansdominerade arbetsplatser och där marknadsföra de utbildningar som finns. Till exempel det nystartade företaget på gamla Seskarö såg. 3 - Ha kontakt med lärarutbildningen på LTU, bland annat i november 2011, och där arbeta för att elever använder HÖN-kommunerna när de skriver examensarbeten. Träffa studenter som gå på utbildningarna och visa på de möjligheter som finns att göra examensarbeten i dessa fyra kommuner.

2 - Fortsätta det redan påbörjande arbetet med att hitta företag som vill ha hjälp med olika projekt. Kontakta de företag som visat intresse återigen. Klart 15 maj Undersöka möjligheter för olika projekt inom aktionsforskning, speciellt inriktat på skolan. Vad har gjorts på andra ställen? Undersök. - Arbeta för en kommunal doktorandtjänst inom skolan. 5 - Bygga upp eget nätverk i kommunen, med tillväxtenheten, arbetsförmedlingen, företag, kommunmedborgare etc. Kontinuerligt - SYV, på gymnasiet, fortsätter att ha kontakten med Arbetsförmedlingen i Haparanda. - Skolvärden fortsätter att ha ansvaret för Lärcentret. Lära känna Lärcentret - Planeringsmöte med skolvärden om lärcentrets frågor och avstämningsmöte, minst en gång/termin - Genomgång av lärcentrets lokaler och behov. Klart 15 februari 2012

3 Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Kalix Fler män och kvinnor till eftergymnasial utbildning i Kalix: Genom annonsering visa upp möjligheterna till eftergymnasial utbildning på distans och vad vårt lärcentra kan erbjuda Detta sker i Kalix- bladet vid minst 4 tillfällen per år. Genom aktiva studievägledarinsatser visa upp möjligheterna till eftergymnasial utbildning på distans dels i vägledningssamtal samt via vårt KarriärCenter. Genom att kartlägga hur många som använder vårt lärcentra för eftergymnasial utbildning. Genom mail-utskick till Kalix kommuns verksamheter kartlägga hur många som studerar vid eftergymnasial utbildning. Genom att delta vid utbildningsmässor i Kalix och närområdet och visa på möjligheten till eftergymnasial utbildning på distans och samtidigt kunna bo kvar och arbeta på orten. Öka antalet företag i Kalix som nyttjar studenter i projekt och examensarbete: Genom företagsbesök och i samarbete med näringslivsenhetens uppsökande verksamheter nå ut till företagen och berätta om möjligheten att få examensjobb utförda av högskole/universitets studenter. et är att minst ett examensjobb ska utföras i vår kommun. Genom att annonsera i våra lokala annonsblad vid minst 2 tillfällen om möjligheten att företagen själva kan registrera examensjobb hos Umeå universitets enhet för näringsliv och samhälle samt via exjobb.se i Luleå. Annonsering ska även ske i Kalix UniverCitys lokaler. Högskoleförbunden östra norrbotten (HÖN) - Kalix - ska bibehålla samverkan med näringslivsenheten och arbetsförmedlingen och andra kommunalförbund. Kalix UniverCity har uppdraget att vara sammankallande till kompetensutvecklingsgruppen där arbetsförmedlingen, näringslivsenheten, kommunens arbetsgivarenhet, Kalix folkhögskola, landstinget, Lernia och Kalixföretagarna finns representerade. Vår lokala kompetensutvecklingsgrupp träffas 4 ggr/år för att bl a arbeta med behovsinventeringar och vara mäklare av utbildningar så att behoven av utbildningar styrs mot rätt utbildningsanordnare. Kompetensutvecklingsgruppen återkopplar till utbildningsledaren och vice versa. Det goda samarbetet med personalen hos AF fortsätter. Utbildningsledaren finns även fortsättningsvis hos AF för information till personal och kunder om möjligheten till högre utbildning i Östra Norrbotten under minst 2 gånger 2012.

4 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Överkalix Vision Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning Övergripande mål År 2020 skall: Antal studenter i utbildning vara 500 Andel studerande män ha ökat till 40% Antal företag/offentlig sektor som nyttjar studenter i projekt/examensarbete/uppsats vara 8 Antal forskningsprojekt vara 4 HÖN självklart samverka med näringslivsavdelning och arbetsförmedling i varje medlemskommun och andra motsvarande kommunalförbund senast 2013 Handlingsplan 2011/2012 Överkalix för att uppnå de övergripande målen 2020 Planeringsmöte med dem som arbetar med lärcentrets frågor och avstämningsmöte en gång/termin Genomgång av lärcentrets lokaler möbler, gardiner, skyltar etc. klart januari 2012 Arbeta för en yrkeshögskoleutbildning då det framkommer behov Uppdatera hemsidan, februari 2012 Marknadsföring annonsera HÖN och lärcentra besöka gymnasiet och komvux utbildningsbroschyr anslagstavla på biblioteket, februari 2012 Öppet hus januari/februari 2012 Konkretisera två examensjobb/termin och påverka våra studenter att göra examensjobb inom HÖN Undersöka möjlighet för forskningsprojekt inom den kommunala verksamheten Samverkan med näringslivssekreteraren om marknadsföring av LinkedStudent samt behovsinventering, december 2011 Kontakta AF HÖN:s timme på AF, våren 2012 Gemensam träff med AF vägledare två ggr/termin Arbeta för att HÖN finns med i kommunens och näringslivets nätverk, hösten 2011

5 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Övertorneå 1. Fler högskolestudenter i Övertorneå Inventera vilka som läser högskolekurser i kommunen och öka antalet studenter, som nyttjar Lärcentra i Övertorneå. 1. Föra statistik över alla som anlitar lärcentrat 2. Inventera vilka som har registrerat att de läser inom kommunens olika verksamheter genom mejl utskick 3. Ta kontakt med UtbildningNord för att registrera exakta personer som läser mot högskolan där 4. Marknadsföra Lärcentra i Övertorneånytt genom annonsering 5. Erbjuda studenterna studie- och yrkesvägledning 2. Fler män i studier Under Läsåret ska andelen män som vi registrerat som högskolestudenter öka. 1. Se ovan 2. Arbeta med marknadsföring av utbildningar på YH- och högskolenivå som finns på distans inom bygg, anläggning, vindkraft och liknande. Marknadsföringen sker i första hand genom annonseringar i Övertorneå Nytt 3. Öka antal företag som samarbetar med studenter Under läsåret ska minst ett examensjobb kunna knytas till området. För att nå detta ska jag: 1. Undersöka när studenter, som utnyttjar lärcentret, ska göra sina examensjobb och försöka matcha deras inriktningar med mina företagsbesök så att det blir naturlig fortsättning att koppla ihop studenten med företaget 2. Ta kontakt med institutionen som ger den internationella socionomutbildningen i Kemi Torneå för att få dem intresserad av examensjobb 3. Marknadsföra examensjobben till studenterna dvs. prata med studenterna om möjligheten att hitta exjobb på LinkedStudent och liknande webbsiter och annonsera på anslagstavlan utanför min dörr 4. HÖN samarbete med näringsliv och Af Under läsåret ska tillväxtavdelningen och utbildningsledaren samverka vid minst ett tillfälle och arbetsförmedlingen besökas vid 2 tillfällen. Besöka Arbetsförmedlingen inför högskoleansökningsperioderna. Jag ska erbjuda tillväxtenheten att medverka vid de planerade behovsanalysbesöken tillsammans med Umeå Universitet.

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten iip Ii VISION 211 211-1-1 HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten 211-12-31 Högskolefärbundet

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering 2011-2014 Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer