Forskarstation Östra Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarstation Östra Norrbotten"

Transkript

1 Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling

2 Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan med: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå Luleå tekniska universitet Med ekonomiskt stöd från: EU Mål 1 Länsstyrelsen i Norrbottens län

3 Initiativet till forskarstationen har tagits av: Där: Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå kommunerna ingår

4 Stationen skall bedriva forskning och utveckling av nya modeller, metoder och tekniker inom områden som: Livsmedel Turism IT Träproduktion vilka är av betydelse för den sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i Östra Norrbotten

5 Visioner och mål Östra Norrbotten är en attraktiv region att leva i. Här finns eftersökt kompetens, livskraftiga företag, kvalificerade utbildningar och en dynamisk och ekologisk hållbar utveckling byggd på befolkningens vilja att forma sin tillvaro. Vår målsättning: Ett dynamiskt och expanderande närings- och arbetsliv i nära samverkan med FoU inom strategiska utvecklingsområden.

6 Syftet med projektet är att: Bidra till utvecklingen av regionens konkurrensfördelar Arbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och FoU skall utvecklas och förbli gränsöverskridande och tvärvetenskapligt Utbildnings och kompetensnivån skall höjas Långsiktig planeringsstrategi inom branscher kopplade till forskningsområdena skall främjas Utveckla nya modeller, metoder och tekniker som bidrar till innovativ utveckling samt främjar ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet Utveckla ett delvis nytt forskningsfält inom den sociala ekonomins roll i samhällsutvecklingen och dess effekter på sysselsättning, välfärd och livskvalitet Bygga hållbara nätverk, nya kommunikationskanaler och projektsamarbeten både regionalt, nationellt och internationellt

7 Detta projekt som drivits fram under flera år av planering och diskussioner har nu nått målet: Forskarstation Östra Norrbotten har blivit verklighet. Startgruppen blev klar med sitt arbete i november 2001 och lämnade över till Styrgruppen: bestående av Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Luleå tekniska universitet, SLU i Umeå samt företagare fullföljde arbetet och såg till att drömmen blev realitet.

8 De första doktoranderna är på plats 18 sökande till doktorandtjänster Luleå tekniska universitet och Statens lantbruksuniversitet i Umeå har haft i uppgift att utse 4 doktorander som börjar i januari Ytterligare 4 skall börja i januari Dessa skall verka inom: turism, livsmedel, IT/elektronik samt träproduktion.

9 Doktorander och forskningsområden Forskningsområden med inriktningar, doktorander och handledare i projektet presenteras nedan. (Inom några inriktningar/ delområden pågår ännu rekryteringar.) IT Utveckling av E-handelns affärs- och marknadsföringssida Doktorand: Elena Iliachenko Handledare: Esmail Salehi-Sangari, professor, Ltu Institution: Industriell ekonomi & samhällsvetenskap Enhet: Industriell marknadsföring

10 Turism Samverkan mellan turismföretag i en nätverksekonomi Doktorand: Ossi Pesämaa Handledare: Håkan Ylinenpää, ekonomi doktor, Ltu Institution: Industriell ekonomi & samhällsvetenskap Enhet: Industriell organisation Kvalitetsutveckling av turism Doktorand: Anna-Karin Kvist Handledare: Bengt Klefsjö, professor, Ltu Institution: Industriell ekonomi & samhällsvetenskap Enhet: Kvalitetsteknik & statistik

11 Träproduktion Industriell design Doktorand: Kajsa Ekberg Handledare: Dennis Pettersson, professor, Ltu Institution: Arbetsvetenskap Enhet: Industriell design Konvergerande träproduktproduktion rekrytering pågår

12 Livsmedel Utveckling av odling av abborre i slutna system rekrytering pågår Handledare: Carin Magnhagen, professor / Anders Alanärä, SLU Institution: Institutionen för vattenbruk (delad) Enhet: Vattenbruk Utveckling av plantmaterial och odlingsmetoder för storskalig odling av blåbär (vacciniumarter) rekrytering pågår Handledare: Bo Nilsson, professor, SLU Institution: Institutionen för Norrländsk jordbruksverksamhet (NJV) Enhet: Trädgårdsodling Industriell marknadsföring av alternativ/ kravodlade livsmedelsprodukter från östra Norrbotten rekrytering pågår

13 I doktorandernas utbildning ingår: Ämnesspecifika kurser Gemensamma kurser (bl a): Regionens betydelse i EU, 5p Östra Norrbottens kultur och historia, 5p De gemensamma kurserna kommer att genomföras som internat i våra 4 kommuner, då hela gruppen finns på plats, dvs. med start fr o m år 2003.

14 Jämställdhet Forskarstationen genomsyras av att: Jämställdhetsaspekten beaktas och behandlas där beslut fattas och resurser fördelas. Jämställdhetsperspektivet integreras i genomförande, så att kvinnors och mäns erfarenheter nyttjas på bästa sätt. Jämställdhetsperspektivet integreras i genomförandet av samtliga doktorandprojekt. Ambitionen är att: Nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män såväl i projektorganisationen som bland doktoranderna, så att både mäns och kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvaratas och får berika samt påverka utvecklingen av forskningsområdet.

15 Miljö Inriktningen för hela projektet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för kraftfulla och allsidiga tvärvetenskapliga forskningsinsatser med ett helhetsperspektiv, där målsättningen är ett ekologiskt hållbart samhälle som betydelse för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Av en miljöbedömning av de föreslagna forskningsområdena framgår tydligt avsikten att: Minimera användningen av icke förnybara resurser. Bevara och utveckla natur- och kulturarvet. Utveckla miljömedvetandet och kunskapen i miljöfrågor.

16 Öka miljökunskaperna Forskningen syftar till att öka kunskaperna om: De biologiska naturresurserna Mark- och vattenresurser Samhällsplanering Bygg- och förvaltningsfrågor Boendefrågor i nära samverkan med miljöfrågor för att skapa samband och samarbete mellan forskningsutövare och mottagare/ användare av forskningsresultat, både lokalt, regionalt och internationellt.

17 Unikt Forskarstation Östra Norrbotten är den första i sitt slag här och innebär ett stort lyft för utbildningssatsningen i den här regionen. Den kommer alldeles säkert att innebära utveckling för de näringar som finns, och kommer att finnas, bland forskarområdena. Kommunerna får också goda förebilder för höge utbildning, eftersom doktoranderna skall arbeta bl a i gymnasieskolan med information. Satsningen på forskning har också som mål att stärka regionens och företagens kompetens och konkurrenskraft.

18 Det unika med Forskarstation Östra Norrbotten och dess forskarskola Är att: Initiativet till projektet är taget av kommunerna själva. De olika forskningsområdena identifierats av näringsliv och offentlig sektor i kommunerna, i samarbete med universiteten. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och universiteten har ökat och intensifierats under förberedelsetiden. Att genomföra en forskarskola i denna form är mycket ovanligt i Sverige och kanske även annorstädes.

19 Framtid Ytterligare ett antal identifierade forskningsområden som bedömts som viktiga: GRÄNSÖVERSKRIDANDE REGIONALA FRÅGOR Gränsöverskridande samhällsplanering Integrerade kommunikationssystem REGIONER I EUROPA Lokal samhällsutveckling och social ekonomi

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Regionplan 2012-2014

Regionplan 2012-2014 Regionplan 2012-2014 Uppdrag och prioriteringar för under perioden 2012-2014 Beslutas av Förbundsfullmäktige November 2011 1 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer