Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)"

Transkript

1 Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud- och bildarkiv, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Naturhistorisk riksmuseet. Syftet är att främja förståelse och samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer och att stimulera och utveckla digitaliseringssamarbetet mellan kulturarvsinstitutioner i Sverige. Till ABM-centrums prioriterade uppgifter är att anordna ABM-övergripande utbildningar inom digitalisering och att organisera samverkan för kvalitet och standard inom området. Statens kulturråd fick i oktober 2005 av regeringen i uppdrag att göra en satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn som skulle få effekt under Utgångspunkten för satsningen, kallat Accessprojektet 2, är att stödja kulturinstitutioner såsom arkiv, bibliotek och museer med att anställa personal för vård, bevarande och tillgängliggörande av samlingar och föremål. En inventering gjord med hjälp av Kulturrådets listor över beviljade digitaliseringsprojekt i ansökningsomgångarna 1 och 2, visar att det totalt handlar om cirka 130 separata projekt initierade av cirka 110 aktörer vilket i sin tur skapar cirka 300 projektanställningar. En vanligt förkommande uppfattning på kulturinstitutioner är att tidigare gjorda digitaliseringsinsatser inom kulturområdet inte alltid lett till den kvalitet och långsiktighet som är önskvärd. ABM-centrum har därför valt att söka medel av Kulturrådets Accessprojekt för att genomföra en satsning med avsikten är att skapa förutsättningar för så god kvalitet och långsiktighet som möjligt under projektnamnet Framtid i Access. Effektmål Framtid i Access skall: Samordna och genomföra utbildning för institutioner som driver digitaliseringsprojekt finansierade med Accessbidrag för ökad kompetens inom området digitalisering. Utveckla och samordna spridningen av information och kunskap i digitalisering och andra frågor som ABM-centrum driver. Produktmål Framtid i Access kommer att genomföra utbildningar riktad till anställda i digitaliseringsprojekt. En grundläggande utbildning på två dagar som behandlar digitaliseringsprojektet i ett helhetsperspektiv. Det vill säga att täcka in hela processen, från urval och bevarande till bildfångst och digital lagring. Som fördjupning inom enskilda moment genomförs en serie fristående kurser vardera en dag, med fördjupningar av specifika aktiviteter i ett digitaliseringsprojekt. 1 Regeringsbeslut U2005/7946/Kr. 2 För information om Accessprojektet:

2 Som lärare/föreläsare till utbildningarna kommer personer med stor ämneskunskap och erfarenhet att anlitas. För att underlätta för de anställda på de olika institutionerna att delta i utbildningarna kommer de att förläggas på olika platser i landet. En webbsida kommer att utvecklas för samordning av ABM-centrums information om sådant som kurser, utbildningsmaterial och aktiviteter inom ABM området på internationell, nationell och regional nivå. Publikationer utgivna av Minerva 3 kommer att översättas och spridas via webbsidan hemsidan för att tjäna som undervisningsmaterial och/eller best practices. Tid Projektet pågår i 11 månader från och med till och med Samband med andra projekt Framtid i Access är ett delprojekt till ABM-centrum och består av tre delar: en utbildningssatsning, en utveckling av ABM-centrums hemsida samt översättning av publikationer utgivna av Minerva. För utbildningssatsningen har särskild projekt-/kursledare ansvar. För webbsida och översättning ansvarar ABM centrums projektledare. Finansiering och kostnader Framtid Access finansieras med medel från Kulturrådet om totalt kronor, fördelat enligt: Personalkostnader för projektledare, webbredaktör samt översättare: kr Kostnader i samband med utbildning som lärare, resor, lokaler, etc: kr Ytterligare merkostnader i samband med FIA finansieras av projektet ABM-centrum och Kungl. biblioteket. Dessa kostnader inkluderar: Lönekostnader utöver Access-projektets lönetak: kr Kontorsutrustning, lokaler, samt även administrativa och tekniska tjänster: kr Projektorganisation Beställare ABM-centrums ledningsgrupp, bestående av: Johan Mannerheim, Kungl. biblioteket, Ann Hörsell, Riksantikvarieämbetet, Eva Stengård, Naturhistoriska riksmuseet, Christer Bogefeldt, Riksarkivet, Eva-Lena Bergström, Nationalmuseum, Göran Konstenius, Statens ljud- och bildarkiv, Kate Parson, ABM-centrum (from 15 augusti 2006) samt Karin Tångeberg, ABMcentrum (tom 31 augusti 2006). Styrgrupp Johan Mannerheim, Kungl. biblioteket 3 För information om Minerva se:

3 Projekt / kursledare Arne Johansson, ABM-centrum Arbetsgrupp för utbildningar består av Arne Johansson, ABM-centrum Ann Hörsell, Riksantikvarieämbetet. Kate Parson, ABM-centrum (from. 15 augusti 2006). Karin Tångeberg ABM-centrum (tom. 31 augusti 2006). Anne Scherman, Kungl. biblioteket. Arbetsgrupp för webbsidan är ABM-centrums webbgrupp som består av: Jill Wattin ABM-centrum (sammankallande) Karin Tångeberg ABM-centrum Kate Parson ABM-centrum Eva Stengård Naturhistoriska riksmuseet Ann Hörsell, Riksantikvarieämbetet Arbetsgruppen för översättningar består av: Kate Parson ABM-centrum Jill Wattin ABM centrum i samråd med ABM centrums tekniska grupp. Roller Beställaren - tilldelar uppdraget åt projektgruppen Styrgrupp - beslutar om projektstart - fastställer projektbudget - fastställer projektplanen - förankrar projektet och projektets arbete hos omvärlden - säkerställer att utlovade resurser ställs till projektets förfogande - bevakar att projektet genomförs i enlighet med projektplanen - fastställer projektets avslutande Projektledaren - är ordförande i projektgruppen, vilket innefattar framtagande och distribuering av kallelser, dagordning med bilagda mötes/beslutsunderlag, föredragning av ärenden på mötet, samt justering av minnesanteckningar vid projektgruppsmöten - upprättar i samarbete med projektgruppen en projektplan - verkställer projektgruppens beslut - ansvarar för genomförande av projektets olika moment och bevakar att delmål och tidplan i projektplanen hålls - ansvarar för projektbudget och redovisar löpande resultatuppföljning till projektgruppen - ansvarar för projektets interna information, vilket innefattar att vara kontaktyta mellan styrgrupp, referens och projektgrupp - ansvarar för att projektdokumentation upprättas och löpande tillgängliggörs på projektets interna webbsidor

4 - ansvarar för projektgruppens rapportering till styrgruppen Projektgrupp - ansvarar tillsammans med projektledaren för att en projektplan upprättas - beslutar i frågor som ligger inom ramen för projektplanen inklusive extern information - ansvarar tillsammans med projektledaren för att arbetsgruppernas aktiviteter genomförs i enlighet med projektplanen - följer fortlöpande projektets ekonomi - ansvarar för att slutrapport skrivs Aktiviteter Aktivitet 1: Planering Förslag till projektplan och budget förbereds av projektledaren i samråd med projektgruppen fastställs av projektets styrgrupp. Tidplan: april 2006-juni 2006 Ansvarig: Projektgruppen Aktivitet 2: Genomförande av kurser Teman för de olika kurserna fastställs och schema planeras. Möjliga orter och lokaler undersöks och bokas. Personer med expertkunskap inom relevanta områden identifieras. Dessa personer tillfrågas att delta i utbildningarna som lärare och kontaktpersoner för utbildningarnas deltagare. Eventuella resor och övernattningar för lärarna bokas. Utbildningarnas innehåll planeras i samråd med projektgruppen och lärarna. Kurserna marknadsförs och administreras med hjälp av ABM-centrums webbplats. Information om projektet och dess aktiviteter kommer att spridas via hemsidan samt via andra lämpliga kanaler. Kurserna genomförs och dokumenteras. Kursdeltagarnas utvärderingar samlas in. Tidplan: april 2006 januari 2007 Ansvarig: Arne Johansson Aktivitet 3: Utveckling av webbsida ABM-centrums webbsida utvecklas till att informationskanal där anställda inom arkiv, bibliotek och museer kan få tillgång till information om kurser, konferenser och utbildningar inom ABM-sektorn, både nationellt och internationellt. Webbplatsen ger även tillgång till nyheter inom ABM-sektorn och kalendarium för evenemang, samt FIAs kurser och utbildningar, samt kontaktuppgifter till experter inom digitaliseringsområdet. Administrativa funktioner för hantering av anmälningar skapas, som deltagarförteckningar, kursutvärderingar samt ett diskussionsforum deltagarna i Accessprojekten.

5 Tidplan: april januari 2006 Ansvarig: Kate Parson Aktivitet 4: Översättning av kursmaterial En översättare rekryteras som kan översätta kursmaterial, till exempel MINERVA-projektets Good practices handbook för publicering på ABM-centrums webbplats. Upphovsrättsliga frågor undersöks i samband med översättning av tidigare publicerat material. Tidplan: september 2006 januari 2007 Ansvarig: Kate Parson Aktivitet 5: Slutrapportering Kursutvärderingarna sammanställs och avrapporteras. Projektledarnas erfarenheter sammanfattas i en rapport som överlämnas till FIAs styrgrupp senast den 15 februari

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd 1 Centralmuseernas samarbetsråd Förstärkt samarbete inom museisektorn Slutrapport Ku2010/552/KT Omslagsbild från Flickr commons Child performers, Sydney Showground, c. 1920s-30s / by Sam Hood From the

Läs mer

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009.

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Dnr 19-8003/08 Se till din Marknad Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. Sammanfattning Inom

Läs mer