PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet om ESS som kom under gårdagen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordningen blev godkänd. 2. Godkendelse af referat af mødet den 6. oktober 2008 Referatet blev godkänt. 3. Årsberetning 2008 Årsberetningen blev godkendt. Bent Larsen förde fram synpunkten att vi ska försöka marknadsföra allt det positiva som vi har genomfört under året. 4. Årsräkenskaper 2008 Årsregnskabet blev godkendt. 5. Medlemskontingent 2010 Öresundskomiteen beslutade att: Godkendte forslag om et uændret medlemskontingent for 2010 på dkk 2,82 pr. indbygger godkendte at budget for 2010 baseres på 2009 aktivitetsniveau + en pris- og lønregulering i forhold til 2009 godkendte at aktiviteter til politisk interessevaretagelse finansieres gennem egenkapitalen godkendte at Öresundskomiteens markering af 10-års jubilæet for Øresundsregionen kan finansieres gennem egenkapitalen godkendte at større aktiviteter indenfor Infrastruktur området kan finansieres gennem egenkapitalen godkendte at en evt større delegation til MIPIM i 2010 kan finansieres gennem egenkapitalen godkendte at sekretariatet fremlægger et forslag til budget 2010 til komiteens møde d. 6. oktober

2 godkendte, at sekretariatet kan indarbejde en del af egenkapitalen pr. 31/ i budget 2010, hvis dette bliver aktuelt og at arbejdsprogrammet for 2010 nødvendiggør dette Til drøftelse 6. ÖRUS/Vision för Öresundsregionen Mikael Stamming föredrog hur vi arbetar med ÖRUS och hur tidsplanen ser ut. ÖRUS-arbetet består av fyra teman: tilgængelighed og mobilitet. viden og innovation. arbejdsmarked kultur og event Därutöver finns tre tvärgående ämnen som ska behandlas av samtliga teman. Attraktivitet og åbenhed Klima og miljø Sundhed og helse Även en marknadsföringsstrategi bör tas fram kring ÖRUS. Bent Larsen framför att vi även ska marknadsföra ÖRUS på ett tydligt sätt i medlemsorganisationerna. Ett förslag är att låta ÖRUS komma upp som informationspunkt vid möten på olika nivåer i Öresundskomiteens medlemsorganisationer. Mikael Stamming berättade att sekretariatet planerar genomföra frukostmöten (morgenmadsmøden) i medlemsorganisationerna på svensk och dansk sida för att informera om ÖRUS och marknadsföra kommitténs arbete. 7. Öresundsting 2009 FU/VU har beslutat att flytta Øresundstinget 2009 till den 11 september Mötet kommer med största sannolikhet hållas i en konferenslokal vid Danmarks Radio. FU/VU-mötet kommer att hållas den 10 september och eventuellt kallas även Öresundskomiteen till en gemensam konferens med start på eftermiddagen med avslutande middag den 10 september. I denna fråga återkommer sekretariatet med närmare tidsplanering. 8. Afslutningsrapport fra arbejdsgruppen för Öresundsregionale medier v/bo Adamsson, v/morten Schrøder, Wilke A/S Bo Adamsson berättade om arbetsgruppens arbete och dess avslutningsrapport. Gruppen har bestått av fyra svenskar och en dansk. Tio möten har avhållits och från sekretariatet har Elsebet Fristedt bistått. Trots denna avslutningsrapport kommer gruppen att fortsätta sitt arbete och eventuellt återkomma med en rapport även nästa år. Gruppen föreslår bland annat att Öresundskomiteens arbete måste synliggöras bättre. Ett förslag är att olika former av offentliga konferenser arrangeras i samband med att Öresundskomiteen har sina möten. Morten Schrøder, Wilke A/S, presenterade den enkät som har genomförts. Öresundskomiteen föreslås inte blanda sig i mediestrukturen i regionen, men väl stimulera och uppmuntra en gemensam Internetportal för kulturutbudet i Öresundsregionen. 2

3 Enligt enkäten är pendlarna de äkta öresundsmedborgarna men för den övriga delen av befolkningen är inte öresundsintegrationen lika närvarande. Enkäten visar vidare att svenskar ser sig i högre del som en del av Öresundsregionen än danskar. Undervisning i danska och svenska på båda sidor av Öresund är en viktig fråga. arbetar med Unga tankar som är en konferens för ungdomar. Gertrud Ekman har en idé om att länka ihop Unga Tankar-konferensen med en liknande konferens i Danmark. På så sätt kan danska och svenska ungdomar mötas Jens Nielsen lyfter fram hur viktigt det är att folk i regionen kan mötas och därför är tillgängligheten till utbildning och inte minst effektiva transporter avgörande. Vibeke Storm Rasmussen pekar på behovet att underlätta för barn och ungdomars möjligheter att mötas på båda sidor av Sundet. Konkreta behov är det som är avgörande och idrott och kultur är viktiga möjligheter. Marie Stærke för fram att en språkpolitik för regionen kan vara en idé att utforma. Mediegruppen föreslås bjuda in den tidigare arbetsgruppen för föreningslivet för att se på vad man kan göra för att kommunicera med ungdomar för att främja öresundsintegrationen. Vibeke Storm Rasmussen menar att kommunerna själva måste engageras i det konkreta arbetet med att hitta samarbete inom förenings- och kulturlivet. Presentationen från Morten Schrøder, Wilke A/S, bifogas protokollet. 9. Høringssvar angående TEN-T Green Paper 10. Brev från Den Skandinaviska Arenan ang TEN-T Green Paper 11. Öresundsbron 10 år 12. Bevilling fra NMR 13. Statusrapport Öresundskomiteens Klimagrupp 14. Gränshindersaktiviteter Bjarne Kristiansen berättade att Bornholm har tagit fram en del gränshindersrapporter som Öresundskomiteen bör ta del av. I övrigt blev informationen taget till efterretning. 15. Aktuellt från ordförandeskap och sekretariatet Mikael Stamming informerade om att sekretariatet arbetar med att arrangera en träff mellan det svenska trafikutskottet och det danska trafikudvalget. Mötet kommer att äga rum den oktober i Malmö. Sekretariatets nya medarbetare Birgitte Steenstrup presenterade sig själv för Öresundskomiteens ledamöter. 3

4 Mikael Stamming informerade att ordförandeskapet skickat in ett yttrande över den svenska kulturutredningen och yttrandet delades ut på mötet och finns tillgängligt på Öresundskomiteens hemsida. 16. Eventuellt Synpunkter förs fram från Rolf Tufvesson och Bent Larsen om att tiden bör utökas på Öresundskomiteens möte med en timme. Kommittén beslutade att mötena förlängs en timme framöver. For protokoll Vibeke Storm Rasmussen Öresundskomiteens formand 4

5 TEMADEBAT OM VIDEN OG INNOVATION Lars Montelius, director Öresund Science Region Lars beskrev Öresund Science Regions (ÖSR) uppbyggnad och Öresundsuniversitetet studenter finns i Öresundsregionen. ÖSR har fyra plattformar: IT, Logistik, Food och Environment och målet är vetenskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Nanoteknologi är ett område som utvecklas och ett nyligen beviljat projekt ska föra ut kunskaperna även i näringslivet för att främja tillväxten. Förra året blev ÖSR utnämnd till EuroStar 2008 för bästa klusterverksamhet i Europa. Campus Öresund är en mötesplats även för kandidatstudenter, masters och lärare. Undervisning och kurser ska finnas på båda sidor av Sundet och kunna tillgodogöras bekymmerslöst. En årlig Öresundskonferens för masters är under planering En ny satsning på nanoteknik kommer att göras. Möjligheterna inom materialvetenskapen är enorma och Öresundsregionen kan bli ett nytt Silicon Valley. Etableringen av en Science Corridore från Oslo via Öresund till Hamburg är under utformning och kommer få stor vikt i och med etableringen av ESS i Lund. Lars Montelius presentation bifogas. Micael Gustafsson, Öresund IT Öresund IT arbetar för att locka IT-företag till Öresundsregionen tillsammans med forskning och offentliga verksamheter. EU satsar två miljarder euro årligen i ICT-forskning. Dessa pengar försöker Öresund IT locka till regionen. Över anställda finns i IT-sektorn i Öresundsregionen och det finns IT-företag. Vår region har 8000 IT-studenter och 5000 IT-forskare på företagen. Det innebär att Öresundsregionen är tre gånger större än IT-klustret i Barcelona, sju gånger större än Nice, Sophia och Antipolis. Tio gånger större än Cambridge. Vi är även större än Stockholm Kista. I relativa termer har Öresundsregionen den största koncentrationen av IT-sektor i Europa. Tre världsomspännande uppfinningar inom IT-sektorn från Öresundsregionen: 1. Bluetooth 2. Ultraljudsteknologin 3. Bläckstråleskrivaren För närvarande arbetar Öresund IT bland annat medett brandingprojekt The IT Region tillsammans med Copenhagen Capacity och Invest i Skåne. Micael Gustafsson påpekar att det tar åtta år att få klusterorganisationer att ge resultat. Micael uppmanade därför att se det långa perspektivet och inte ge upp och inte glömma befintliga klusterorganisationer när det satsas på nya. 5

6 Det är mycket starkare om IT-sektorn i Öresund marknadsför sig gemensamt. Öresund är ett mycket starkt varumärke som vi ska använda mycket mer i näringslivssammanhang. Colin Carlile, director ESS Scandinavia Colin Carlile beskrev att han kom precis från en presskonferens tillsammans med den svenska forskningsministern Lars Leijonborg, och med ca 80 personer närvarande journalister. Colin rapporterade i övrigt om gårdagens positiva beslut om var ESS ska förläggas. 14 länder var representerade på mötet igår och respektive minister för länderna som kandiderade fick presentera sina projekt. Tyskland och Frankrike gav sitt stöd till Lund och det var mycket viktigt. Storbritannien ville inte ge något besked om vilken anläggning de stödde. Sju länder gav sitt stöd till ESS i Lund och ytterligare några kommer till. Fortfarande krävs dock formella beslut och så kallade letters of intent behöver skrivas. En interimsstyrelse för ESS Europe ska bildas där även de spanska och ungerska kandidaterna bjuds in. I slutet av 2012 eller i början av 2013 påbörjas bygget och det kommer att ta ca 6 år att bygga hela anläggningen. Några av de avgörande faktorerna som talade för Lund var bland annat att språkkunskaperna i engelska är synnerligen goda i Öresundsregionen. Närheten till Kastrup var också ett avgörande logistiskt argument. Även Öresundsbron och den kommande Citytunneln var positiva argument när det gäller infrastrukturen. Forskningsklimatet är dessutom mycket gott i Lund och i hela Öresundsregionen. Sveriges och Öresundsregionens rykte om att arbeta miljövänligt har också varit en styrka för ESS till Lund. Även närheten till ren och tillgänglig natur sticker ut jämfört med andra regioner. Att Allan Larsson har varit chefsförhandlare har också varit en viktig faktor. 6

7 BILAG 1 Deltagare på Öresundskomiteens möte den 29 maj 2009 i Malmö Öresundskomiteens medlemmar og suppleanter Vibeke Storm Rasmussen Bjarne Kristiansen Marie Stærke Bent Larsen Abbas Razvi Marianne Stendell Jens Hansen Hanne Andersen Erik Gregersen Allan Schneidermann Kristian Ebbensgaard Niels Larsen Tommy Kamp Freddy Blak Erland Nilsson Christer Akej Ove Johansson Katarina Erlingson Rolf Tufvesson Lars Wallsten Christine Axelsson Tutti Johansson-Falk Gertrud Ekman Uno Aldegren Bodil Nilsson Brita Edholm Bo Adamsson Niklas Karlsson Ilmar Reepalu Anja Sonesson Jens Nielsen Birgitta Södertun Övriga närvarande Jessica Pettersson Eskil Mårtensson Lene Bjerre Herdel Peter Winde Jensen Mikael Stamming Daniel Persson Anette Vedel Mia von Eggers Gitte Nielsen Elsebet Fristed Eva Holmestig Claes Håkansson Birgitte Steenstrup Bornholms Regionskommune KKR Sjælland Landskrona kommun Malmö stad Malmö stad Københavns Kommune Helsingborgs stad Malmö stad 7

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN

DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN KARLSTADS UNIVERSITET 16-17 NOVEMBER 2011 SVEBI-KONFERENSEN, 2011 Idrottsvetenskaplig forskning utmaningar i nutid och framtid TEMA: Barn- och ungdomsidrott Ämnet Idrottsvetenskap

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr 1 2013 Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER 2 www.fbregionen.se Innehållsförteckning Vår VD Peter Berglund har ordet 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Tack till dig som vågar -

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer