Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt"

Transkript

1 Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält

2 2

3 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar Malms utredning SOU (2009:74) om höghastighetståg. Behandlas som en del i den pågående kapacitetsutredningen som Trafikverket driver på uppdrag av näringsdepartementet. Kompletterande analyser, olika alternativ. Kapacitetsutredningen ska vara klar den 30 april, men kommer på remiss den 17 februari. På regional nivå (Skåne): Skånsk utredning pågår. Region Skåne, Malmö, Lund, Skåne nordost. Startade upp för ett år sedan och ska vara klar I början av april. Syftet är att tydliggöra vilka effekter en sådan satsning kan få i Skåne, tydliggöra hur den skånska lösningen ser ut, höja kunskapsnivån kring dessa frågor, öka beredskapen för denna satsning, skapa samsyn I Skåne. Den 20 april hålls en konferens i Lund för att diskutera den skånska utredningen. 3

4 HH-förbindelsen Den 1 november 2011 redovisade regeringen/ näringsdepartementet sin utredning Undersökning om behov av och förutsättningar för en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för väg och järnväg (Finns tillgänglig på regeringens hemsida). Även Region Skåne har medverkat i utredningsarbetet. Slutsatserna är positiva men ganska vaga. Bedömer att det är ett bra projekt. Konstaterar osäkra faktorer, behövs mer kunskaper, bör genomföras tillsammans med Danmark, Tyskland och Norge. Beroende vad som händer i Danmark När den presenterades beslöts att inlemma utredningens slutsatser och frågeställningar som en del i kapacitetsutredningen. Detta för att sätta in frågan I ett större sammanhang. Hearing i Köpenhamn (13 jan) riktat till danska aktörer och politiker. Syftet var att lyfta fram HH-frågan. Trafikverket, riksdagsledamot (Anders Karlsson), Peter Danielsson deltog från svensk sida i paneldebatten. Positiv grundinställning, men avvaktande hållning från danska politiker. Man vill se helheten, utan att ta ställning. Aktionsgrupp Ring 5 en proteströrelse på den danska sidan. 4

5 Ny metro mellan Malmö och Köpenhamn Förundersökning pågår. Malmö stad och Köpenhamns kommun driver frågan. Utredningen ska särskilt belysa olika nyttoeffekter såsom hur en metrolinje kan stärka Malmös och Köpenhamns konkurrenskraft. Utöver det ska utredningen innehålla trafikanalyser och förslag på tekniska lösningar Pågår i två år. Påbörjades för en månad sedan. Påverkar inte behovet av en fast förbindelse mellan HH. Den behövs ändå. Några perspektiv: Bidrar metron till att stärka Öresundsregionens internationella ställning? Positivt är att undersökningen kan lyfta en bredare diskussion om hur infrastrukturen i den centrala delarna av Öresundsregionen ska utvecklas. - Om man vill att Köpenhamn och Malmö ska vara ett State of the Art -servicecenter krävs det en välutvecklad internationell flygplats som har status som knutpunkt, förbindelser till höghastighetståg och välutbyggda vägförbindelser. Låt mig påminna om att Kastrup Flygplats är hotat på grund av SAS tillbakagång och export av kapital till de privata ägarna, att vi inte har konkreta planer för hastighetståg och att Köpenhamn är en av få storstäder jag känner till där motorvägsringen inte är avslutad. De tre sakerna menar jag har högre prioritet än en ny metrolinje. Professor Christian Wichmann Matthiessen, Institutet för Geografi och Geologi vid Köpenhamns Universitet 5

6 Fehmarn Bält Formella beslut på plats?? Planerat färdigställande 2020 Region Skåne bejakar satsningen. Ligger i ett av de viktigaste godsstråken mellan Skandinavien och det kontinentala Europa. Integrerar Hamburg och Öresund. Några aktiviteter kring förberedelsen: STRING - grön transportkorridor (Interreg Öresundprogrammet). Syftet att skaffa kunskap om vad den nya förbindelsen innebär och hur vi ska ta tillvara de nya möjligheter som skapas. Region Själland leder detta 3 åriga projekt. Region Skåne, Region Huvudstaden några svenska och danska kommuner bla Köpenhamn och Malmö samt det svenska Trafikverket deltar. Tittar på både persontrafik och godsfrågor och ha ett tillväxt- och näringslivsperspektiv. Ett annat exempel är en pågående studie i det ganska stora Östersjöprojekt som Region Skåne leder, TransBaltic. Här görs en undersökning med bl a intervjuer av företag i Öresund, Tyskland, Västra Götaland och Norge om förväntade effekter inom logistikområdet av den kommande fasta förbindelsen. Fehmarn Bält är givetvis också en central fråga som diskuteras inom det politiska nätverket STRING (Öresund- Schleswig-Holstein-Hamburg). 6