Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND"

Transkript

1 Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1

2 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen Projektet omfattar drygt 30 svenska och danska parter i form av kommuner, regioner och statliga verk Region Skåne, Region Sjælland och Region Hovedstaden är gemensamt ansvariga för projektet Region Skåne är Leadpartner Region Sjælland är samordnande part i Danmark Projektet är planerat att pågå under perioden juli 2008 december 2010 Budget för projektet är 3,8 miljoner (exklusive externa samarbeten) varav cirka hälften är bidrag från den Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Deltagande parter i projektet Allerød Kommune Ballerup Kommune Banverket Eslövs kommun Faxe Kommune Fonden Femern Bælt Forum Frederikssund Kommune Helsingborgs stad Helsingør Kommune Holbæk Kommune Hässleholms kommun Kalundborg Kommune Kristianstads kommun Kävlinge kommun Køge Kommune Landskrona kommun Lunds kommun Länsstyrelsen i Skåne län Malmö stad Næstved Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Staffanstorps kommun Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK Vellinge kommun Vestegnssamarbejdet Vordingborg Kommune Vägverket

4

5 Projektet består av fyra delaktiviteter IBU 1 Öresundsregionens infrastruktur- och tätortsutveckling IBU 2 Öresundsregionen som internationell trafikknutpunkt IBU 3 Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse för Öresundsregionen och behovet av en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg IBU 4 Gemensamma transportanalyser

6 Organisation IBU-Öresund Styrgrupp Projekledning Sekreterare Ekonomi Koordineringsgrupp Tvärgående IBU Faglig styrgrupp/ referensgrupp, Ass. parter IBU 1 IBU 2 IBU 3 Faglig styrgrupp Faglig styrgrupp Faglig styrgrupp Bred förankring, konferenser

7 IBU-Öresund nulägesarbete I IBU-Öresund nulägesarbete handlar det om att skapa ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen och göra ett inspel till den Öresundsregionala utvecklingsstrategin (ÖRUS)

8 IBU 1: Öresundsregionens infrastruktur- och tätortsutveckling Grupp 1: Målbilder för tätortsutveckling och transporter Scenarier för tätortsutveckling 2030 Regionala utvecklingsskisser Fördjupad diskussion omkring tre principorter i stationsnära lägen Grupp 2: Öresundsregionens identitet och strykor i internationella sammanhang Benchmarking av regioner Öresundsregionens identitet och framtidssatsningar Öresundsregionens kvalitéer Grupp 3: Öresundsregionens infrastruktur och tätortsutveckling Samspelet mellan tätorterna i Öresundsregionen Tätortsstruktur och mötesplatser Klimat

9 IBU 2: Öresundsregionen som internationell trafikknutpunkt Utgår ifrån är att goda internationella trafikförbindelser är en nödvändighet för att främja konkurrenskraften och utvecklingen Syftet är att visa på hur den internationella tillgängligheten kan förbättras och hur vi kan agera proaktivit Både godstransport och persontransport

10 IBU 2: Öresundsregionen som internationell trafikknutpunkt Fas 1 genomförs fram till sommaren 2009 kartläggning av tillgängligheten till regionen på kort sikt synliggörande av styrkor och svagheter avseende trafiktillgängligheten Fas 2 genomförs efter efter sommaren 2009 identifiering av långsiktiga möjligheter och perspektiv gemensam kunskap i om de viktigaste strategiska problemställningarna och insatsmöjligheterna avseende tillgängligheten till och från regionen

11 IBU 3: Korridoren Öresund Fehmarn IBU 3 ska synliggöra effekterna och möjligheterna med en etablering av: Fast förbindelse i den nordligaste delen av Öresund, Helsingborg-Helsingør Transportkorridoren, det vill säga skisserna till transportkorridoren Fehmarn Bält Helsingør-Helsingborg samt Ring 5 från Helsingør och vidare mot Storstrømmen Uppkopplingen på det transeuropeiska nätet för höghastighetståg, samt en strategi för mer godstransporter på järnväg och snabbare regionaltåg

12 IBU 3: Korridoren Öresund Fehmarn HH-förbindelsen Järnvägs-/vägalternative Transportkorridoren Transportkorridoren Fehmarn Bält Helsingør-Helsingborg Ring 5 Helsingør-Køge Korridoren Køge-Vordingbor Storstrømmen Linjeföringsstudier Anläggningsteknik Miljö Ekonomi Data-flow: Trafikprognoser Regionala effekter Integration Finansiering Utmaningar nu: trängsel och klimat Efter Fehmarn 2018 Megatrends och scenarier 2030 Bolagsbildning

13 IBU 4: Tvärgående aktiviteter, kommunikation, verktyg och modeller Tvärgående trafikanalyser till IBU 1, 2 & 3 Persontransporter på väg och med kollektiv transport Internationella personresor Regionala och lokala personresor Vägkapacitetsanalyser A. Godsanalyser genom användningen av godsmodellen GORM Internationella och regionala godstransporter Järnvägskapacitetsanalyser I samarbete med Öresundsbron utvecklas dessutom en modell för den framtida Öresundspendlingen.

14 Viktiga transitrutter gods Baseline 2025

15 Viktiga transitrutter gods Konkurrenskraft 2025

16 Scenario Baseline 2025 Storregional struktur av tätorter, terminaler och näringslivsmiljöer binds samman av ett järnvägsnät som i princip finns i gällande planer

17 Scenario Konkurrenskraft 2025 Storregional struktur av tätorter, terminaler näringslivsmiljöer binds samman av ett järnvägsnät. Förbättrad regional tillgänglighet. Fler tätorter får ett centralt läge för näringslivet. Malmö, Lund och Köpenhamn avlastas.

18 Kontakt IBU-Öresund Projektledare Charlotte Lindström +46 (0) IBU 1 - projektledare Tine Utzon-Frank +46 (0) IBU 3 - projektledare Henrik Sylvan Biträdande projektledare Lennart Serder + 46 (0) IBU 2 - projektledare Leif Gjesing Hansen IBU 4 - projektledare Sten Hansen + 46 (0) Projektsekreterare Christine Olofsson +46 (0) Hemsida:

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Sverige behöver fler starka tillväxtregioner ARGUMENT OCH RESULTAT 1 Förord Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Pass 2 Grupp 2 Pass 1

Pass 2 Grupp 2 Pass 1 Diskussioner förda vid Kick-off för aktualisering av strategi för en grön struktur i Skåne, Åkersberg kursgård i Höör den 21 mars 2011. Indelning i sju grupper. Frågor som stöd för diskussionen. Hur används

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer