Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren"

Transkript

1 Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE

2 I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING Corridors rapport om arbetsmarknadseffekter till följd av ett förbättrat transportsystem inom korridoren framgår dessa nya möjligheter tydligt. Men rapporten visar också att om man önskar ett mer miljövänligt transport system krävs det fortfarande ett antal nyckelbeslut om infrastruktur. Den nya tidsgeografin år 2021 I och med öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen år 2021 och landanslutningarna i Danmark och Tyskland sker en genomgripande förändring av tidsgeografin mellan Öresund och Nordtyskland. Som framgår av kartan ovan, blir det då möjligt att med bil på 3-4 timmar nå större delen av Öresundsregionen från Hamburg. Därmed uppstår helt nya möjligheter för handel mellan Nordtyskland och Öresundsregionen. Till exempel kan då en affärsresa ske utan övernattning. Det blir också möjligt att pendla över gränsen i en helt annan omfattning än i dag. Det gäller både närområdena till tunneln och den särskilda pendlingen mellan metropolregionerna. Miljövänliga transporter kräver beslut En ambitiös utformning av transportsystemet skulle ge restider med tåg motsvarande dagens restider för flyget mellan storstäderna samt tiden för bilresor mellan övriga städer inom korridoren. Det blir därför mer attraktivt att använda energieffektiv tågtransport efter år 2021 i STRING-korridoren. Så korta restider kräver dock att man väljer samma höga standard vid utformning av landanslutningarna i både Danmark och Tyskland och inte enbart följer minimistandarden i det dansk-tyska traktatet. Då kan man uppnå den tillgänglighet med tåg som visas på kartan nedan, med Köpenhamn som utgångspunkt. Restiderna förutsätter att nybyggda sträckningar får samma hastighetsstandard som Hamburg-Berlin (230 kilometer i timmen). 2

3 RES ÖVER DAGEN GREEN STRING CORRIDOR Oslo Gothenburg Helsingborg Copenhagen Lund Malmö Ringsted Helsingborg Copenhagen Ringsted Lund Malmö Rødbyhavn Rødbyhavn Rostock Lübeck Rostock Hamburg Lübeck Bremen Berlin Hamburg Hannover Bremen Köln Travel time by car after 2021 Time from Hamburg Berlin Travel time for public transport after 2021 Time from Copenhagen 3

4 Res över dagen För att delta i ett halvdagsmöte i Köpenhamn eller Hamburg får idag den som vill resa med tåg mellan dessa storstäder räkna in en övernattning i sin tjänsteresa. Tiden på resande fot tar allt som allt från klockan 7 till 21. Efter år 2021 är detta inte längre nödvändigt då tidsåtgången för samma tjänsteresa reduceras och kan klaras av mellan klockan 7 och 18. En flygresa mellan Köpenhamn och Hamburg tar visserligen mindre än en timme, men inklusive tiden för transport till och från flygplats samt check-in tar det efter år 2021 lika lång tid som med tåget. Tillgängligheten för endagsaffärsresor ökas alltså avsevärt med en grön korridor. Nya pendlingsmöjligheter Det kan vara svårt att föreställa sig de möjligheter som öppnar sig år De allra flesta människor pendlar inte längre än en timme åt vardera hållet. På denna tid kan man i dag i stort sett bara bilpendla från Rødby till Burg på Fehmarn, medan man framöver kommer att kunna nå till Lübecks förorter eller från Oldenburg till Nykøbing Falster inom en timme med bil. Det är dock inte bara närområdet vid Fehmarn Bält som får nya möjligheter. För de yrkesgrupper, som är villiga att pendla långt, öppnar sig också nya möjligheter. Även nationellt blir restiden till närmaste storstad (Hamburg respektive Köpenhamn) kortare. Därmed förbättras människors möjligheter att få jobb då tillgängligheten till en utvidgad arbetsmarknad ökar. Nya jobbmöjligheter för specialister Men även områdena mitt i korridoren får ökad tillgång till grannlandets arbetsmarknad. Det kommer dock att handla om pendlingstider på 1-2 timmar åt vardera hållet och det är därför mest intressant för personer med specialistkvalifikationer (till exempel montörer, IT-konsulter, läkare etc.). Det är naturligtvis en liten andel av arbetstagarna, men arbetsmarknaden går generellt mot en ökad specialisering. Nya rekryteringsmöjligheter Sett med företagens ögon uppstår det också nya möjligheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft, först och främst specialiserad arbetskraft som kan vara svår att rekrytera. Särskilt för företag mitt i korridoren blir upptagningsområdet för arbetskraften betydligt större. Återigen gäller det särskilt specialiserad arbetskraft som är villig att pendla långt, till exempel specialiserad sjukvårdspersonal. 4

5 RES ÖVER DAGEN GREEN STRING CORRIDOR Gothenburg Helsingborg Roskilde Lund Malmø Rødby Flensburg Kiel Nurnmünster Från Lolland-Falster och delar av Sydsjælland kommer man på under två timmar att kunna nå de större arbetsmarknaderna i Kiel, Lübeck och Hamburg, medan man från Ost holstein når arbetsplatskoncentrationer i den södra delen av Köpenhamn. Copenhagen Lübeck Puttgarden Burg Rostock Wismar Hamburg 5

6 För ett företag lokaliserat i Nykøbing Falster kommer tillgången på arbetskraft som bor inom en timmes pendling att öka med 12 procent och inom två timmars pendling med 33. Potentialen för att kunna rekrytera specialiserad arbetskraft ökar alltså betydligt. Effekten är störst för företag på den danska sidan, eftersom befolkningstätheten är större på den tyska sidan, och rekryteringsmöjligheterna bland de grupper som är veckopendlare (till exempel hantverkare) kommer att öka. Genom intervjuer har ett antal företagschefer pekat på att det är inom byggbranschen, den danska sjukvårdssektorn och vissa industribranscher som man i första hand kommer att ha glädje av det större upptagningsområdet för rekrytering. FAKTA: Drivkrafter för ökad pendling Obalanser på arbetsmarknaden Ökad specialisering försvårar rekrytering av lokal arbetskraft. Pendlingsavstånden blir längre. Tillväxt i sektorer med höga kompetenskrav ökar långdistanspendling och veckopendling. Källa: COWI för Green STRING Corridor 6

7 7

8 Långdistans- och veckopendling Förutom inom branscher där folk är villiga att pendla dagligen över långa avstånd, kommer korridoren att få betydelse för personer som veckopendlar mellan Hamburg och Köpenhamn/Malmö, där det finns mycket specialiserade företag (till exempel medicinsk utveckling, finans, IT etc.). Det handlar ofta om nationell pendling till och från respektive huvudstad, men inom i Skandinavien förekommer också en del veckopendling mellan storstäderna. Den genomsnittliga pendlaren över Öresund gör till exempel bara 1,4 resor per dag, vilket betyder att man inte är på arbetsplatsen varje dag. Gränsöverskridande pendling Utöver avstånd och pendlingstid finns det ytterligare ett antal faktorer som påverkar den gränsöverskridande pendlingen. Även om det redan pågår en omfattande gränspendling över den dansk-tyska gränsen samt över Öresund kommer STRING-korridoren att skapa nya drivkrafter för pendling. Först och främst finns de stora metropolerna Hamburg Köpenhamn/ Malmö i var sin ände av korridoren. Andra viktiga drivkrafter är löneskillnader, tillgång till intressanta jobb, bostadspriser och aktuell arbetslöshet. det vara fördelaktigt att arbeta i Tyskland. Arbetslösheten var 2012 högre i den danska delen än i den tyska (7,0 procent mot 5,5 procent), men bilden kan ändra sig snabbt. Generellt förväntar man en brist på sjukvårdspersonal på den danska sidan. Det finns ett klart samband mellan inkomst och utbildning i regionen så det är värt att notera att transportsystemet också bör bidra till att fler får en kvalificerad utbildning. Erfarenheter från Storebælt- och Öresunds förbindelsen Även om förhållandena är annorlunda än inom STRING-korridoren förekommer det en hel del långdistans- och veckopendling via Storebælt- och Öresundsförbindelsen. Kartan nedan visar gränspendling över Öresund mot Danmark och visar vilka svenska kommuner som pendlarna bor i och var de arbetar i Danmark. Några av gränspendlarna reser ganska långt till jobbet. Spontant skulle man förvänta sig pendling i riktning mot Danmark, eftersom lönenivån är högre där ( EUR mot EUR per år i den tyska delen). Men köpkraften efter skatt är högre på den tyska sidan, trots en lägre lönenivå. Så för några yrken skulle 8

9 Pendling fra den svenske side af Øresund til Danmark (2010) 9

10 Inkomstfördelning för pendlare i Storebælt-korridoren Diagrammet visar sambandet mellan inkomst och pendlingsavstånd i en korridor över Storebælt (Köpenhamn-Aalborg). För pendlingsavstånd över 100 kilometer är inkomsten betydligt högre än för alla pendlare generellt. I STRING-korridoren kommer detta förmodligen också att gälla. 10

11 11

12 Kontakt Work-Package-ledare Sten Hansen, Region Skåne Bakgrundsrapport Regional labour market effects of an improved transport system, COWI 2013 för Green STRING Corridor Hemsida Green STRING Corridor, 2014 RegionH Design dk 17819

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

K av. gio di C. www.europakorridoren.com

K av. gio di C. www.europakorridoren.com Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol gio di C.

Läs mer

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän.

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. En ekonomisk analys av potentiella och förväntade effekter av en förbättrad E6 med avseende på tillgänglighet till befolkning, arbetsplatser, arbetskraft

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Lång dags färd mot jobb

Lång dags färd mot jobb ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN Lång dags färd mot jobb Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Konsultrapport Grupp 4 Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Lämplig lokalisering för nybyggnation i elva skånska kommuner. Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

KØBENHAVN MALMÖ SAMMENFATNINGSRAPPORT EFFEKTER OG SAMFUNDSØKONOMI ØRESUNDSINSTITUTTET

KØBENHAVN MALMÖ SAMMENFATNINGSRAPPORT EFFEKTER OG SAMFUNDSØKONOMI ØRESUNDSINSTITUTTET KØBENHAVN MALMÖ SAMMENFATNINGSRAPPORT EFFEKTER OG SAMFUNDSØKONOMI ØRESUNDSINSTITUTTET ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 1. Sammanfattning och värdering 2 1.1. Från regionbildning till stadsfusion...3

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

IN SIKT. vårrapporten 2009. stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans

IN SIKT. vårrapporten 2009. stadskontoret. med slutsatser. och konsekvenser. för den kommunala. planeringen. tillväxt i balans IN SIKT stadskontoret vårrapporten 2009 tema: tillväxt och skattekraft med slutsatser och konsekvenser för den kommunala planeringen / tillväxt i balans inspiration för framtiden, maj 2008 / Förord Malmö

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT. ...det startades 8 nya ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö 48 personer besökte Malmö under Eurovision Song Contest. Visste du att......det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under 212? Sid

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv Analys av förändringen i befolkning, arbetsmarknad och näringsliv SSSV Samverkan Skåne Sydväst februari 2009 Rapporten är framtagen av: Daniel Svärd, Lunds kommun och Anders Axelsson, Malmö Stad Innehållsförteckning

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Emma Norrhede Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer