Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt"

Transkript

1 Hälsorelaterad forskning baserad påp landstingens administrativa databaser Ann-Britt Wiréhn FoU-enheten för f r närsjukvn rsjukvården rden i Östergötlandtland

2 Nationella populationsbaserade register relaterade till hälsoh lso-och och sjukvård Cancerregistret Medicinska födelseregistret (inkl. missbildningar) Läkemedelsregistret Patientregistret Dödsorsaksregistret

3 Kan vi, med data från register, utföra populationsbaserad forskning på sjukdomar som är vanligt förekommande inom primärvård?

4 Vårddatalagret- s administrativa databas Administrativa data om patienter Administrativa data om besök, inläggningar Läkarbesök och inläggningar dokumenteras med diagnos Sjukhusdata från 1998 och Primärvårdsdata från 1999 total täckning sedan 1999 slutenvårdsdata rapporteras årligen till Patientregistret 10 års data för all s sjukvård i en databas!

5 KPP-databasen i Nationellt projekt initierat av SKL KPP-databasen innehåller kostnadsdata för alla kontakter patienter haft med KPP-databasen kopplas till Vårddatalagret Kostnader kan summeras för olika dimensioner, ex patientgrupper och kliniker

6 Datakvalitet i Vårddatalagret Andel diagnossatta läkarbesök PV % Andel diagnossatta läkarbesök sjukhus % Andel diagnossatta inläggningar % Fel diagnossättning?? Ingen vet omfattningen

7 Datakvalitet i KPP-databasen Standardkostnader Kostnader för vård i andra landsting Snarare underskattning än överskattning Jämförelse med andra studier

8 Studier med data från Vårddatalagret och KPP-databasen Prevalens av kroniska sjukdomar Samband mellan olika sjukdomar Kostnad för en sjukdom

9 Prevalens av kroniska sjukdomar 2003 Diabetes 4,4 % Hypertoni 10,3 % Astma 4,5 % KOL 1,2 %

10 Prevalens av kroniska sjukdomar 2003 Fördelning % mellan olika vårdnivåer

11 Prevalens av kroniska sjukdomar 2003 Datakälla Datauttag Studiepopulation Vårddatalagret Dödsorsaksregistret EpC Befolkningsregistret SCB Dec 03 Alla östgötar dec 03 (n= ) ABW 9 Nov -07

12 Samband mellan diabetes och IHD Män IHD-prevalens bland diabetiker IHD-prevalens bland icke-diabetiker Ålder n % (95% KI) n % (95% KI) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kvinnor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

13 Samband mellan diabetes och IHD prevalensratkvoter Mellan diabetiker och icke-diabetiker avseende IHDprevalens, kvinnor 4,0 Mellan diabetiker och icke-diabetiker avseende IHDprevalens, män 2,6 Sambandet mellan diabetes och IHD är ~55% starkare bland kvinnor än män

14 Samband mellan diabetes och IHD Datakälla Datauttag Studiepopulation Vårddatalagret Dödsorsaksregistret EpC Befolkningsregistret SCB Dec 03 män & kvinnor år n =

15 Hälso- och sjukvårdskostnad för diabetes 2005 Kostnad per patient (diabetiker) = SEK Kostnad per patient (icke-diabetiker) = SEK (åldersjusterad) 1,8 gånger högre kostnad för diabetiker

16 Hälso- och sjukvårdskostnad för diabetes 2005 Datakälla Datauttag Studiepopulation Vårddatalagret KPP-databasen Läkemedelsregistret EpC Dödsorsaksregistret EpC Befolkningsregistret SCB Jul 05-Dec Dec 04 män & kvinnor i alla åldrar n = ABW 9 Nov -07

17 FoUs uppdrag från Närsjukvården gällande konsumtionsuppföljningar baserade på s databaser Uppföljning av osteoporosvården i Uppföljning av hjärtsviktsvården i Uppföljning av strokevården i Uppföljning av äldrevården

18 ? Uppföljning av osteoporosvården Kvinnor i Östergötland > 49 år, levande dec året före uppföljningen Epidemiologi Identifiering av den registrerade osteoporospopulationen Identifiering av den registrerade populationen med osteoporosrelaterade frakturer Identifiering av den registrerade populationen med fraktur under 2007 (incidens) Diagnostik och utredning Ryggröntgen Bentäthetsmätning Per oral kortisonbehandling BMI Prevention och behandling Rökning Läkemedel - Vitamin D och kalciumtillskott, Bisfosfonat etc Vårdflöde: Remiss från ortopedklinik till PV och tvärtom Inläggningar, besök hos läkare, sjukvårdande behandling Ekonomi Den årliga sjukvårdskostnaden för osteoporos- och frakturpopulationerna totalt och per patient, samt kostnad för: Primärvård Öppennvård på sjukhus Slutenvård Öppenvård Ortopedicentrum Slutenvård Ortopedicentrum Föregående års och följande års sjukvårdkostnad vid fraktur, totalt och per patient, samt kostnad för Primärvård Öppennvård på sjukhus Slutenvård Öppenvård Ortopedicentrum Slutenvård Ortopedicentrum hn

19 Uppföljning av osteoporosvården 2007 Kvinnor i Östergötland > 49 år, levande december 2006 Epidemiologi Antal % av kvinnor > 49 år 1 Osteoporospopulationen ,0 % 2 2 Populationen med osteoporosrelaterade frakturer Populationen med osteoporosrelaterade frakturer ,4 % ,8 % Grupp 1 eller Grupp 2 Riskpopulation n= (11,4 %)

20 Uppföljning av osteoporosvården 2007 Kvinnor i Östergötland > 49 år, levande december 2006 Vårdflöde 2007 kvinnor > 49 år i Risk populationen Antal % Personer som har varit inlagda på sjukhus ,7 Personer som har varit på något läkarbesök ,6 Personer som har besökt annan yrkesgrupp än läkare ,0 Personer som inte har besökt 668 6,5 Personer som inte har haft någon kontakt med 368 3,6

21 Uppföljning av osteoporosvården 2007 Kvinnor i Östergötland > 49 år, levande december 2006 Kostnad per patient (Risk för fraktur) = SEK Kostnad per patient (Ej risk för fraktur) = SEK (ålderjusterat) 1,5 gånger högre kostnad för riskgruppen

22 Uppföljning av äldrevården Antal Medelkostnad Totalkostnad miljoner kronor IHD Diabetes Hjärtsvikt Osteoporosrelaterade frakturer Stroke Kol Astma

23 Landstingens administrativa databaser är alltså användbara vid uppföljning men också vid hälsorelaterad forskning Tack!

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Samband mellan kostnader, ACG-vikt och andra faktorer som används vid ekonomisk ersättning till vårdcentraler

Samband mellan kostnader, ACG-vikt och andra faktorer som används vid ekonomisk ersättning till vårdcentraler 1 Samband mellan kostnader, ACG-vikt och andra faktorer som används vid ekonomisk ersättning till vårdcentraler Data från Östergötland år 2013 Författare: Sven Engström, Kjell Lindström, Lars Borgquist

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013 Nordanstig SNAC representerar riket Få läkemedel i Nordanstig Är SNACs studiepopulationer representativa för riket? En relevant fråga eftersom projektet består av ett urval av områden och individer. Protokollen

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Februari 2013 Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Martin Neovius

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Blodcancerregistret. Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna. Rapport nr 1, 2011

Blodcancerregistret. Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna. Rapport nr 1, 2011 Blodcancerregistret Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna Rapport nr 1, 2011 Patienter med diagnos 2007-2009 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Populationen 4 2.1 Täckningsgrad... 4 2.2 Diagnos.

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer