Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat"

Transkript

1 Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik), MESO (Landsting/region) eller MAKRO (Nationell nivå) Dag 1. Gruppdialog efter fördrag VIP i vården. Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Tillgänglig vårdplan Vårdkoordinatorer Patienter med psykisk ohälsa Sjukaste patienter ska Patienten som resurs koordineras Friska patienter ska INTE komma Stärk primärvården Verklighetsanpassa sjukvården Sluta att vara elak mot primärvården! Personcentrerad primärvård mötet är nyckeln till ökad Fokus och lösning på den mest kostnadsdrivande gruppen ge utrymme för andra Tydlighet Tydlighet Tydlighet Flexibilitet Flexibilitet Flexibilitet Delaktighet Delaktighet Samverka Landsting och kommun (skola och äldrevård) Samverka, Internt landsting, primärvård & slutenvård Prevention - förebygga Prevention - förebygga Prevention - förebygga Prediktion Samordna Samordna Samordna Prioritera Prioritera Prioritera

2 Ersätt remisserna med koordinatorer, det spar både pengar och tid Vidga tanken kring vad vi (patienterna) söker för Proaktivt förhållningssätt Ersätt remisserna med koordinatorer, det spar både pengar och tid Se hela människan! Dag 2 Gruppdialog efter Pass 1 - SKL Bodil o Sofia Kunskaps-underlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Tydliga direktiv från Tydliga direktiv från ledning ledning Kunskapsbaserad, Jönköping FAKTA - vård Börja använda ny kunskap sluta använda gammal Börja använda ny kunskap sluta använda gammal kunskap kunskap Flippa vården, kroniskt sjuka kan med rätt stöd användas mer som en resurs Nationella strategier Personcentrering inom standardisering Personcentrering, mäter vi rätt PREM och PROM Personcentrerad vård + standardflöde Personcentrerad - patientdelaktighet i planering på VC - Sjukhusklinik, följa bara patienten INTE sjukdomen Egenvård Egenvård Egenvård Utdata i realtid på alla nivåer Automatiska datauttag feedback i

3 Automathämtning från journal. Patienten registrerar sina egna data i Kvalitetsregister realtid Automathämtning från journal. Patienten registrerar sina egna data Kvalitetsregister Data i realtid - service till enheter/tjänstemän aggregerad Varje läkare och sjuksköterska bör veta sina resultat. Glöm inte de områden sär beslutsdata saknas Uppföljning (vårdval) av medicinsk kvalité ändra fokus Mätvärden serveras Automathämtning från journal. Patienten registrerar sina egna data Kvalitetsregister Standardiserad vårddokumentation med direktöverföring Använd bästa möjliga vårdnivå ex. en ssk till dem som kan följa nationella riktlinjer och en läkare vid komplexitet svårt sjuka Nationellt journaldatasystem kommuner och landsting Standardiserad vårddokumentation med direktöverföring Standardiserad vårddokumentation med direktöverföring Öppenhet ersättning utan detaljstyrning tex. Prevention, kreativitet på micronivå, benchmarking

4 Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Gemensam kunskap och fokus, vi måste minska kapen mellan patient primärvård och somatik Förutsättningar för rätt vård snabbare (IT, tid, utrustning) Samverkan Spec.vård PV och kommun, gemensam info/journal Samordna meso- och makronivån tex. Kunskapsstöd och journalsystem Hur får vi ned kunskapsstyrningen till golvet? Förutsättningar för rätt vård snabbare (IT, tid, utrustning) Gemensam kunskap och fokus, vi måste minska kapen mellan patient primärvård och somatik Förutsättningar för rätt vård snabbare (IT, tid, utrustning) Samverkan Spec.vård PV och kommun, gemensam info/journal Samordna meso- och makronivån tex. Kunskapsstöd och journalsystem Tydliga samordnare lt. Och kommun Specialistvård i hemmet? Tillgänglighet, undanträngningseffekt Medicinsk prioritering

5 Dag 2 Gruppdialog efter pass 2. Eva A kvalitets-register samt presentation från respektive Lt Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Lära av FAKTAarbetet sprid det nationellt Utnyttja varandras kunskapsstöd FAKTA, undvik dubbelarbete Utveckla FAKTA nationellt. Knyta ihop med 1177 samt patientanpassa. Lära av FAKTAarbetet sprid det nationellt Strategiskt arbete inom primärvård behövs Tydliggörande av mötesstruktur vi har mycket att lära och att samordna Gemensamma kunskapsunderlag Samordnare Kontaktsjuksköterska Hur ta r vi till varar människor med patienterfarenhet Fråga patienten - Vad är viktigt för DIG! Prioritera rätt i vårdval Prioritera rätt i vårdval Prioritera rätt i vårdval Identifiera dem med mest behov Tänka nytt - Empowerment Förståeligt att det inte är perfekt

6 Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Bredda kompetensen i högspecialiserad vård Utbilda sig i primärvård Cosmic samma funktioner - lika i alla landsting Fråga användare om hur datasystemen ska se ut. - Användarvänligt Samordna uppdrag och ersättningssystem regionalt och nationellt Cosmic samma funktioner - lika i alla landsting Fråga användare om hur datasystemen ska se ut. - Användarvänligt Samordna uppdrag och ersättningssystem regionalt och nationellt Bredda kompetensen i högspecialiserad vård Utbilda sig i primärvård Cosmic - samma funktioner - lika i alla landsting Fråga användare om hur datasystemen ska se ut. - Användarvänligt Samordna uppdrag och ersättningssystem regionalt och nationellt Dag 2 Pass 3 Standardiserade vårdförlopp Jönköping Kalmar Östergötland Organisationsproblem Kunskapsstöd likt FAKTA Primärvård är en BRA sak Kunskapsstöd finns Utbildningsinsats Tydligare ansvarsfördelning Kapacitetsbekymmer om Kapacitetsproblem Vad händer med de som inte uppfyller? vi säkrar för de övriga Nytt koncept, med obokade tider i Särskilda utredningsenheter kalendern Annan effekt förväntas Vem kommunicerar? Omprioritera Ställer detta andra krav på hur vi pratar med patienten? Ex. ett förlopp, andra termer, misstanke om cancer

7 Oro för sjukdom är vanligt idag också, patienterna är vana vid intensiva utredning, men vi måste analysera konsekvenserna Ex. metod som tillämpats inom njurmedicin där en logistikplanering varit avgörande och känd för alla berörda kliniker, man prioriterar. Kan ge underlag till en generisk modell Vill inte ha remissmallar RCCs enkäter använd terminologin där så att patienterna vet vad vi i vården erbjuder

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10

Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10 Sida 1 (5) 2014-10-22 Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10 Länk till sammanfattning över hela dagen av Barbro Falk) Hur ska ehälsoarbetet effektiviseras? (mässhallen) Sören Olofsson, Särskild utredare,

Läs mer