Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå Anna-Lena Sunesson, bitr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr."

Transkript

1 Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef

2 Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra kvaliteten i omhändertagandet Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten Minska regionala skillnader Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

3 Regionala cancercentrum ska förverkliga målen i den nationella cancerstrategin Vision RCC Norr: Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd

4 RCCs styrning och ledning RJH NLL RCC Norr VLL LVN

5

6 RCCs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektionen (NRF) Styrgruppen Cancerrådet Processledare, arbetsgrupper

7 Processledare (20 personer) 13 diagnosområden Barnonkologi Cancerprevention (folkhälsa), livmoderhalscancerprevention, mammografi Vägen in till cancervården Läkemedel Cancerrehabilitering Palliativ vård Samordnande kontaktsjuksköterska

8 Patientrådet

9 Regional utvecklingsplan för cancervården Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna och deras regionala arbetsgrupper: Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättringsområden Sätt 4-7 målnivåer, motivera Patientmedverkan 9

10 Regional utvecklingsplan , exempel på diagnosspecifika mål Prostatacancer: Användning av skelettscintigrafi på rätt indikation: För lågriskpatienter ska max 5% utredas med skelettscint./mr skelett, för högriskgruppen 90%. 2011: Lågrisk 12%, högrisk 62% 2014: Lågrisk 5%, högrisk 53% (PET delvis ersatt MR, syns ej i reg.) Kolorektalcancer: Förbättrad patologiundersökning för >95 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar i operationspreparat undersökas efter op. för koloncancer, för >90 % efter op. för rektalcancer 2011: 10-60% inom regionen 2014: koloncancer 92%, rektalcancer 78%

11 Regional utvecklingsplan , exempel på diagnos-/områdesspecifika mål Lungcancer: 95 % inrapportering i det nationella kvalitetsregistret 2011: 73 % inrapportering (39-96 % i regionen) 2014: 93 % ( % i regionen) Palliativ vård: Brytpunktsamtal för minst 70 % av de patienter som kan medverka 2011: 58 % 2014: 70%

12 Regional utvecklingsplan , övergripande prioriterade områden Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

13 Landstingshandlingsplaner hur ska respektive landsting nå de regionala målen? Beskriva landstingets nuläge och mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvariga: genomförande medicinskt rapportering Årlig uppföljning till förbundsdirektionen

14 Årliga uppföljningar

15 Täckningsgrader Genomsnitt LVN 90,1% Region JH 92,1% VLL 92,1 % NLL 88,0% Stora skillnader mellan register, % 15

16 Processkartläggning 2014 Ledtider Individuell vårdplan till patienten Optimerat kompetensnyttjande Rehabiliteringsinsatser Rehab Primär/ akut vård Spec. vård Utredning - Radiologi Behandling - Onkologi - Patologi Palliation - Kirurgi - Etc. Metastaser

17 Ny regional utvecklingsplan Planen för som grund Nya områden: Hjärntumörer Malignt melanom Neuroendokrina tumörer/tunntarm/sköldkörtel Sarkom Öron-näsa-halscancer Mer om bl.a. läkemedel, prevention och cancerrehabilitering Standardiserade vårdförlopp

18

19 Standardiserade vårdförlopp Syfte Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare 5 standardiserade vårdförlopp införs under 2015 Akut myeloisk leukemi (blodcancer) Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar 6 dagar dagar dagar dagar 9-12 eller dagar *Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut **Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej * **

20 SVF som utarbetas 2015 Hösten 2015 Våren 2015 Bröstcancer Lungcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer Levercancer Malignt melanom Myelom Äggstockscancer

21 Misstanke Välgrundad misstanke Utredning Behandling Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Nationell väntetidsmätning

22 SVF, pågående nationellt arbete Fler SVF utarbetas KVÅ-koder för väntetidsmätning fastställda av SoS Patientenkät (PREM) under utarbetande, pilottestas under hösten för användning fr.o.m Gemensamt informationsmaterial, bl.a. patientinformation Uppföljningsrapport senast 1 nov mall från Socialdepartementet SoS gör baslinjemätning Uppgifter om SVF tas in i kvalitetsregister

23 Registerverksamhet Utveckling av kvalitetsregister - PROM och PREM - utdata (lättillgängligt för klinikerna) Radioterapiregister Integrering av cancerregistret med kvalitetsregistren (samma itplattform, INCA) snabbt få täckningsgrader Utbildning för inrapportörer vid behov, på plats, via video kontakta oss!

24 Vad händer nationellt och regionalt? Gå in på när ni vill uppdatera er eller till oss 24

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man?

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man? RCC samverkansmöte 3 dec 2014 kl 10-19 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson, Hans Starkhammar, Ragnhild Holmberg, Lars Holmberg, Mona Ridderheim, Roger Henriksson, Ann-Sofi Isaksson, Gunilla

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Strategiska cancerenheten Region Halland

Strategiska cancerenheten Region Halland 1 Strategiska cancerenheten Region Halland Årsbokslut 2012 2 Sammanfattning Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin och etableringen av regionala cancercentra har Region Halland etablerat

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör

Cancer med okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 48-2014 giltigt till 2016-06-30 Utarbetad av vårdprocessgruppen för cancer med okänd primärtumör Regionalt

Läs mer

Blodcancerregistret, NKR14-147

Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret, NKR14-147 Blodcancerregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 62 63 Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering:

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg Landstingsstyrelse 2014-02-12 RCC Sydöst Ragnhild Holmberg 1 Regionalt cancercentrum Sydöst 2 RCC SÖ ledningsgrupp Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg, ordförande Magnus Lagerlund Leni Lagerqvist

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer