Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall Anna-Lena Sunesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson"

Transkript

1 Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall Anna-Lena Sunesson

2 RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion Styrgrupp Cancerrådet Processledare, arbetsgrupper

3

4 10 kriterium ska utmärka RCC Patientcentrerade kriterier 1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 2. Vårdprocesser 3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 4. Patientens ställning i cancervården Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning 5. Utbildning och kompetensförsörjning 6. Kunskapsstyrning 7. Klinisk cancerforskning och innovation Kriterier gällande RCC:s organisation 8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet 9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 10. Nivåstrukturering 4

5 RCC Norr Grunden: de tio kriterierna Övergripande mål: Samordna cancervården i Norra regionen Vision: Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd 5

6 Samverkan regiongemensamma planer Aktuellt: Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården beslutad Regional nivåstruktureringsplan till FD Regional kompetensförsörjningsplan kartläggningar med förslag utarbetade, plan skrivs hösten

7 Processledare RCC Norr tillsatta och planerade Diagnos/område Barnonkologi Blodcancer Bröstcancer Cervixcancerprevention Gynekologisk cancer Hjärntumörer Kolorektalcancer Lungcancer Melanom/hudtumörer Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vård Patologi Prostatacancer Psykosocialt stöd och rehabilitering Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäckt Tumörer i övre mag-tarm-kanalen Urogenitala tumörer utom prostatacancer Vägen in till cancervården Öron-, näsa-, halscancer Forskningssamordnare Regional nivåstruktureringsutredare Samordnande kontaktsjuksköterska Processledare Ulf Hjalmars Karin Forsberg Stefan Emdin vik Pia Collberg Ulrika Ottander Evy Andersson Håkan Olsson Annelie Behndig Start Katarina Sedig Janos Vasko Camilla Thellenberg Karlsson Helena Bucht Håkan Jonsson Bengt Wallner Amir Sherif Maria Lindström Tufve Nyholm Bengt Sandhammar Katja Vuollet Carlsson

8 Regional utvecklingsplan för cancervården Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna: Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättringsområden Sätt 4-7 målnivåer, motivera Patientmedverkan 8

9 Regionala öppna jämförelser RÖJ-rapporter

10 Diagnosspecifika målnivåer, exempel CRC Målnivå Nuläge Tidpunkt för måluppfyllelse Uppföljning Förbättrad patologiundersökning: För >95 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar i operationspreparat undersökas efter op för tjocktarmscancer. För >90 % av patienterna ska 12 lymfkörtlar undersökas i operationspreparat efter op för ändtarmscancer % inom regionen 2013 KR MDK ska genomföras före och efter op. Rektal: >90 % preop och > 90 % postop. Kolon: >75 % preop och > 90 % postop. Rektal: 80 % preop, 64 % postop. Kolon: 28 % preop, 44/41 % postop. (elektiv/akut) 2013 KR 10

11 11

12 12

13 Diagnosspecifika målnivåer, exempel ovarialcancer Målnivå Nuläge Tidpunkt för måluppfyllelse Uppföljning Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska Varierande tillgång 2015 Läggs till i KR Organisera regional videounderstödd MDK Saknas 2015 Egen 13

14 Regional utvecklingsplan process RCC Norr Underlag: Rapporter processledare, målnivåer Rapport nationella patologiutredn. m.m. april 31/5 Info beredningsgrupp 11/6 SynPlan punkter skrivs cancerråd 25/6 Synpunkter styrgrupp 5/9 Godkännande styrgrupp Remiss 26/9 Godkännande landsför utskick, tingen förbundsdirektionen sep Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Fastställande, förbundsdirektionen 15/

15 Mall för handlingsplaner för varje område beskriva Landstingets nuläge Landstingets mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvarig för - genomförande - medicinskt - rapportering

16 Regional utvecklingsplan , övergripande prioriterade områden Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

17 Nivåstrukturering Vem ska göra vad och var ska det göras? Definierade aktiviteter i en vårdprocess men berör hela vården Både centralisering och decentralisering Nationellt, regionalt och inom landstingen För patientens skull

18 Nivåstrukturering process RCC Norr 14/3 Seminarium för professionen april Kartläggning av kirurgi samt cytostatikaadministration i regionen Uppdrag processledare/tumöransvariga: Rapport remiss Regional diskussion och konsekvensbeskrivning (enligt mall) sep Förslag till nivåstruktureringsplan Cancerrådet Remiss Styrgruppen 2013 Beslut FD

19 Nivåstrukturering norra regionen 5-årsperspektiv Instruktion till processledarna/tumöransvariga: Kartlägg behov av koncentrering/decentralisering av någon del av den totala vårdkedjan Strukturella helhetskonsekvenser? Ekonomiska konsekvenser? Behov av investeringar, utbildning? Teamperspektiv

20 Nivåstrukturering norra regionen Regionövergripande nivåstrukturering beslut av FD Landstingens interna nivåstrukturering rekommendation Redan genomfört på flera områden Nått konsensus i professionen med undantag för kolorektalcancer 3 alternativa scenarion. Enkät till opererande kliniker, ställningstagande i cancerråd och styrgrupp, men landstingen beslutar.

21 Nationellt nivåstruktureringsarbete Processmodell för överenskommelser utan rikssjukvårdsnämnden Tre pilotdiagnoser beaktas: peniscancer retroperitoneala sarkom matstrupscancer Färdig rapport till slutet av

22 Processmodell nationell nivåstrukturering Initiativ Vårdprogramgrupp Kvalitetsregistergrupp Landsting RCC Information SKL Sjukvårdsdel. LD HSD RCC Samverkan 2. Remiss 1. Beredning Nat. arbetsgrupp VP 3.Rekommendation Regionernas politiska beslutsorgan 4. Beslut vardera region

23 Nationellt nivåstruktureringsarbete Ställer särskilda krav på informationsöverföring (till patient/ närstående och inom professionen ) Utformning som tillåter uppföljning Enheter som får nationellt uppdrag ska fylla högt ställda och tydligt definierade krav Vårdkvalitet Undervisning/kompetensförsörjning Forskning/utveckling 23

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 62 63 Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering:

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man?

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man? RCC samverkansmöte 3 dec 2014 kl 10-19 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson, Hans Starkhammar, Ragnhild Holmberg, Lars Holmberg, Mona Ridderheim, Roger Henriksson, Ann-Sofi Isaksson, Gunilla

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen.

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen. RCC samverkansmöte 9 april 2014, kl. 09-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg (fr punkt 2), Mef Nilbert, Nils Conradi, Roger Henriksson, Mona Ridderheim (fr punkt 4), Gunilla

Läs mer

10 snabba fakta om regionen

10 snabba fakta om regionen 10 snabba fakta om regionen Upprättare Regionens befolkning Totalt bor det 2 011 254 människor i Uppsala-Örebroregionen vilket gör den till Sveriges näst största region efter Stockholm. 278 575 279 682

Läs mer

Strategiska cancerenheten Region Halland

Strategiska cancerenheten Region Halland 1 Strategiska cancerenheten Region Halland Årsbokslut 2012 2 Sammanfattning Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin och etableringen av regionala cancercentra har Region Halland etablerat

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell

RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell RCC samverkansmöte 18 mars 2014, kl. 10-16 Eskilstuna, Elite Hotell Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mef Nilbert (telefon), Nils Conradi, Roger Henriksson (fm), Mona Ridderheim,

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGESHANDLINGAR 11OLL1007 Yttrande över Hanne Alvners (M) motion Hemdialys förbättrar livskvalitén för njursjuka Hanne Alvner har föreslagit att landstinget prövar med att erbjuda hemdialys

Läs mer

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg Landstingsstyrelse 2014-02-12 RCC Sydöst Ragnhild Holmberg 1 Regionalt cancercentrum Sydöst 2 RCC SÖ ledningsgrupp Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg, ordförande Magnus Lagerlund Leni Lagerqvist

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län Revisionsrapport Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Sammanfattande rapport Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms

Läs mer