Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp"

Transkript

1 Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson

2 Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av SVF genom den nationella PREM-enkäten Anna-Lena Sunesson, bitr. chef, RCC Norr Vad är viktigt för oss patienter när det gäller koordinatorns roll? Leif Näckholm, patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd Koordinatorns uppdrag och kontaktsjuksköterskan Hur kan vi skapa en bra samverkan? Katja Vuollet Carlsson, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor RCC Norr samt Jonas Forssander, koordinator i Skellefteå Lagar och regler Ewa Lundgren, kirurg, Östersund

3 Utbildningens innehåll Landstingsspecifik del 6 oktober och 17 november: Hur gör vi i vårt landsting/region? Fortsatta reflektioner och diskussioner kring de områden som tagits upp i den regiongemensamma delen, utifrån frågeställningarna: - Hur ser våra förutsättningar ut? - Hur samarbetar vi för att SVF ska fungera bra?

4 Utbildningens innehåll Regiongemensam del 17 nov Reflektioner från föregående utbildningstillfälle. Krishantering Miriam Bergknut, kurator, Norrlands universitetssjukhus Återkoppling. Har patienten förstått? Ola Knutsson, Memeologen Finns behov av fler utbildningar för koordinatorer, regionalt och/eller lokalt? Finns behov av nätverk för koordinatorer för informationsutbyte, regionalt och/eller lokalt?

5

6 Standardiserade vårdförlopp Syfte Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare 5 standardiserade vårdförlopp infördes under 2015 Akut myeloisk leukemi (blodcancer) Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar 6 dagar dagar dagar dagar 9-12 eller dagar * ** *Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut **Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej

7 Överenskommelse - kortare väntetider i cancervården 2016 SVF införda 2015: Akut myeloisk leukemi (AML) Huvud-hals-cancer Matstrupe-magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa/urinvägar 406 mkr direkt till landstingen För att få ta del av medlen ska de fem standardiserade vårdförloppen (SVF) från 2015 vara införda handlingsplaner och rapporter vara framtagna tillsammans med RCC och inlämnade 13 nya SVF ha införts 2016 PREM-enkät (patientnöjdhet) använts för de fem SVF som infördes miljoner för inlämnande av handlingsplan 15 mars 2016 alla godkända 203 miljoner för redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan 1 november 2016

8 Ur mall för handlingsplan Tidplan för införande Hur ser tidplanen för året ut? Ange följande: a) När planerar landstinget att koordinatorsfunktion för de nya SVF ska vara i drift? b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? c) införande av koordinatorfunktion? d) obokade tider?

9 Standardiserade vårdförlopp 2016 Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar CUP - cancer utan känd primärtumör Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Malignt melanom Myelom Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer

10 Framtagande av nya SVF under 2016, för införande under 2017 Analcancer Sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) Njurcancer KLL (inkluderas i lymfom-svf) ALL (inkluderas i AML-SVF) Skelett- och mjukdelssarkom Peniscancer Livmoderhalscancer (cervixcancer) Livmodercancer (endometriecancer) Testikelcancer

11 Misstanke Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Välgrundad misstanke Utredning Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Nationell väntetidsmätning Behandling

12 Inrapporterade SVF (avslutade) Datauttag

13 Inrapporterade SVF norra regionen (avslutade) Datauttag Totalt antal NLL: 197 VLL: 699 RJH: 331 LVN: 580 Ännu inga avslutade SVFpatienter rapporterade i regionen för hjärntumörer

14 PREM-enkät frågor

15 15 Följebrev till enkäten

16 PREM-mätning 2016 SVF införda 2015: Akut myeloisk leukemi (AML) Huvud-hals-cancer Matstrupe-magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa/urinvägar Första utskick i maj (SVF-start mars, ska ha avslutat SVF, minst 8 v sedan start av SVF) Skickas till samtliga patienter som utretts enligt SVF införda 2015 = både patienter som fått och inte fått en cancerdiagnos Resultatpresentation - på tre nivåer: nationellt, regionalt (RCC), landsting/region - totalt alla SVF samt SVF var för sig - inga resultat presenteras vid svar från <10 patienter

17 Resultat från PREM-mätning 2016 De första data från mätningen 2016 (baserade på inkomna svar på totalt 4615 enkäter utskickade maj-juni 2016) är under bearbetning och analys. De kommer att publiceras i en nationell rapport, preliminärt den 28 oktober.

18 Patienternas undran när enkäten kommer De tog prover/undersökte ingen sa att det kunde vara cancer. Varför sa de inte vad undersökningarna gick ut på? De kunde väl ändå sagt något när svaren kom, om att det fanns en misstanke och varför? De tog prover och jag har fått en del svar, men ingen har sagt att undersökningarna nu inte visade på cancer. Kollade de även det? Det visste jag inget om så de har utrett mig för en misstanke om cancer? 18

19

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017-xx-xx 2018-03-22 Överenskommelse för väntetidssatsningen 2017 Landsting/regioner ska införa samtliga

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Satsning på cancervården

Satsning på cancervården Satsning på cancervården Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och

Läs mer

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården Styrande måldokument Överenskommelse Sida 1 (5) Nationell överenskommelse 2018 - Kortare väntetider i cancervården Sida 2 (5) Bakgrund Regeringen avsätter 447,5 mnkr år 2018 för att skapa en mer jämlik

Läs mer

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare Standardiserad Vårdförlopp Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé, Cancersamordnare Remiss

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Lärandekonferens 1/12

Lärandekonferens 1/12 Lärandekonferens 1/12 13.00 Välkomna! Presentation av dagen - Lenita Lundin Standardiserade vårdförlopp - Lisa Jelf Eneqvist SVF-flödet med b.la. - Lollo Viita Hallberg och Bodil Sandh Vad har vi åstadkommit

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer

Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer 2017-05-18 Vår resa Ann-Louise Elling Kvarnholmens hälsocentral Ltkalmar.se Tidig information och delaktighet

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Program förmiddagen 08:30-09:15 Inledning 09:15-09:25 Bensträckare 09:25-10:15 Tidig upptäckt 10:15-10:25 Bensträckare 10:25-11:30 Standardiserade vårdförlopp

Läs mer

Sjukvårdsnämnd SUS Aktuella väntetider inom cancervården. Björn Ekmehag

Sjukvårdsnämnd SUS Aktuella väntetider inom cancervården. Björn Ekmehag Sjukvårdsnämnd SUS 2017-10-20 Aktuella väntetider inom cancervården Björn Ekmehag Misstanke Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Välgrundad misstanke Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp för cancer

Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledningsstaben/BjH 1 (18) Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledtidstidsresultat Q4 2016 Q4 2017 RAPPORT april 2017 2 (18) Från välgrundad misstanke om cancer till första behandling enligt standardiserade

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1 Beräkningsunderlag för andel cancerpatienter som genomgått SVF 2019-03-20 Version 2.1 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2018-02-12 Version 1.0 2018-10-2 Version 2.0 2019-03-20 Version 2.1.

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2017. Datum 2017-03-09 Fastställd av:

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 180413 Version 4 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten

Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten Datum: 2018-03-13 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Regiondirektör 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2018 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2018 Datum. HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

NATIONELL SATSNING FÖR KORTARTE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN 2017 ÅR TRE AV FYRA

NATIONELL SATSNING FÖR KORTARTE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN 2017 ÅR TRE AV FYRA FOTO: ANNA KERN NATIONELL SATSNING FÖR KORTARTE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN 2017 ÅR TRE AV FYRA Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 65 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Denna rutin gäller för patienter som avslutas i SVF-flödet fram till och med mars 2018

Denna rutin gäller för patienter som avslutas i SVF-flödet fram till och med mars 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR Rollfördelning i VGR Statliga stimulansmedel 2015-2018 (69 MSEK) Införande av SVF = linjeorganisationens ansvar Förbokning av tider, rekryteringar, informationsspridning,

Läs mer

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 REGION KRONOBERG 2017-10-16 Region Kronoberg 1. Uppföljning av införda vårdförlopp För närvarande finns 28 fastställda SVF. Av dessa infördes

Läs mer

Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité ,

Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité , Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité 2018-05-08, 2018-05-21 Charlotte Carlsson Kortare väntetider i cancervården Varje

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2018-10-15 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Region Jönköpings län 2017-03-13 Handlingsplanerna

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården. Dnr SKL 17/01359

Kortare väntetider i cancervården. Dnr SKL 17/01359 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 17/01359 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården 2017.

Läs mer

Registrering i ELVIS och utdata i Cognos gällande Standardiserade vårdförlopp

Registrering i ELVIS och utdata i Cognos gällande Standardiserade vårdförlopp Registrering i ELVIS och utdata i Cognos gällande Standardiserade vårdförlopp SVF-utbildning våren 2017 Innehåll Inledning Registrering av SVF i ELVIS Utdata i Cognos Frågor och avslutning Vad är ett

Läs mer

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 REGION KRONOBERG 2016-10-21 Region Kronoberg Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 1 Uppföljning av

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Uppföljning regionala utvecklingsplanen för cancervården m.m. Verksamhetsplan RCC Norr Förbundsdirektionen

Uppföljning regionala utvecklingsplanen för cancervården m.m. Verksamhetsplan RCC Norr Förbundsdirektionen Uppföljning regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018 m.m. Verksamhetsplan RCC Norr 2018 Förbundsdirektionen 2017-12-08 2017-12-08 Anna-Lena Sunesson Regional utvecklingsplan 2016-18 Grund:

Läs mer

Handlingsplan. För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

Handlingsplan. För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Regionalt cancercentrum väst Västra Götalandsregionen 2017-02-16 Handlingsplan För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2018/00231 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Ingångsvärden

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Ingångsvärden Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Ingångsvärden Standardiserade vårdförlopp i cancervården: Akut lymfatisk leukemi (ALL), Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Livmoderhalscancer,

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2017

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2017 1(11) Datum Diarienummer 2018-02-13 RS170909 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

RAPPORT standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

RAPPORT standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 RAPPORT standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Inledning Detta är en mall för landstingens redovisning av införandet av

Läs mer

Jämförelse av data i kvalitetsregister och i SKLs databas Signe

Jämförelse av data i kvalitetsregister och i SKLs databas Signe Jämförelse av data i kvalitetsregister och i SKLs databas Signe utvärdering av kvaliteten i mätningen av väntetider för patienter som genomgår standardiserade vårdförloppför cancer (SVF) Versionshantering

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården. Region Gotland.

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården. Region Gotland. Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården Region Gotland Oktober 2018 Inledning Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år för

Läs mer

HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 1 Inledning Detta är en mall för landstingens handlingsplaner för införandet

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 REGION KRONOBERG 2017-03-01 Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1.1 Nuläge för

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 1 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Region Gotland Mars 2018 2 Innehåll Kortare väntetider

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Dnr 2018/771 C Carlsson Projektledare infördet av SVF HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144 1 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Handlingsplanen är utarbetad av:

HANDLINGSPLAN. Handlingsplanen är utarbetad av: HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 2018 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2017

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2017 Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2017 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 17/01359 1. Uppföljning av införda vårdförlopp

Läs mer

för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Diarienummer: nr LS-LED18-0890 HANDLINGSPLAN LANDSTINGET SÖRMLAND för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL

Läs mer

Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne

Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044/3091812 Johan.Cosmo@skane.se Datum 2018-02-20 1 (6) Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Helena Berglund Projektledare SVF HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna

Läs mer

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås 2016-09-23 Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Styrgrupp: 2 representanter från varje landsting samt 2 representanter

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2018

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2018 Jessica Eriksson Projektledare SVF dnr 150164 Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2018 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården Landstinget Sörmland

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården Landstinget Sörmland Diarienummer: nr LS-LED18-0890-2 Handläggare: Anne Genander, Projektledare E-post: anne.genander@dll.se tele: 070-550 24 60 Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

Ej närvarande Birgitta Larsen Jonas Thörnqvist

Ej närvarande Birgitta Larsen Jonas Thörnqvist 2017-02-14 1 (5) Minnesanteckningar Minnesanteckningar Plats Datum Styrgrupp RCC Norr Videomöte 2017-02-14 Landstingsrepresentanter Michael Dahlberg (fr.o.m. pkt 9) Ann-Christin Sundberg (fr.o.m. pkt 5)

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF SVF-utbildning 9 juni 2016 Innehåll Inledning Registreringsflöde Demo rapporter i Cognos Frågor och avslutning Vad är ett standardiserat vårdförlopp Start av

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Handlingsplan. Standardiserat vårdförlopp

Handlingsplan. Standardiserat vårdförlopp Handlingsplan Standardiserat vårdförlopp Projektledare Datum: 2015-03-05 Helena Berglund helena.berglund@ltkalmar.se Version: 1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dnr: 150164 2 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

För att få ta del av vårens medel (195 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2018:

För att få ta del av vårens medel (195 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2018: HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Region Östergötland Inledning Detta är en mall för

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Kortare väntetider i cancervården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Kortare väntetider i cancervården 2019 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2 Innehåll KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN 2019 1 ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STATEN OCH SVERIGES KOMMUNER

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2018

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2018 Standardiserade vårdförlopp i cancervården Lägesrapport 2018 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2017 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 171017 Version 1 1 (20) Redovisning av införandet av

Läs mer