Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016"

Transkript

1 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

2 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

3 Uppföljning ledtider SVF cancer Delprojektet Uppföljning ledtider SVF cancer har i uppgift att ta fram en lösning för: Registrering av mätpunkter för Start av SVF, Start av första och Avslut av SVF innan första Beräkning av indikatorer och ledtider Återkoppling av data till SKL såväl som till verksamheten Projektledare: Johan Gustavsson

4 Vad är ett standardiserat vårdförlopp Start av första Start SVF (välgrundad misstanke om cancer) Utredning Avslut av SVF innan första

5 Standardiserade vårdförlopp 2015: Akut myeloisk leukemi (AML) Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer Vårdförloppsbeskrivningar finns för nedladdning på : Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lungcancer Maligna lymfom Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer

6 KVÅ-koder för SVF inom VGR Socialstyrelsen har tagit fram nya KVÅ-koder för att stödja införandet av Standardiserade vårdförlopp. VGR kommer inledningsvis att använda KVÅ-koder för: Start av SVF (beslut välgrundad misstanke om cancer) Start av första Avslut av SVF innan första

7 Mätpunkter och KVÅ-koder Start av första Start SVF (välgrundad misstanke om cancer) V(XX)10 Utredning V(XX)42-V(XX)65 Avslut av SVF innan första V(XX)70-V(XX)78 Kodningsvägledningar för respektive vårdförlopp finns för nedladdning på

8 Inom VGR används det patientadministrativa systemet ELVIS för registrering av SVF. För vårdgivare som inte har ELVIS sker registrering i lokala system. Arbete pågår med att integrera SVF-data mellan vårdgivare. Registrering av mätpunkter för samma patient och SVF kan ske på olika enheter och förvaltningar.

9 Analysfunktion ledtider SVF Start av SVF Matchning (personnummer, KVÅ-kod) Start av 1a (alternativt avslut av SVF innan första ) De mätpunkter som registreras i ELVIS matchas i en analysfunktion så att ledtiden från Start av SVF till Start av första, alternativt Avslut av SVF innan första, kan räknas fram för varje patient.

10 Analysfunktion ledtider SVF Start av SVF Matchning (personnummer, KVÅ-kod) Start av 1a (alternativt avslut av SVF innan första ) Ledtider skickas månadsvis till SKL för nationell uppföljning Rapporter och kuber för uppföljning av SVF är under framtagning Hittills har verksamheten fått återkoppling med hjälp av listor Rapporter Nationell uppföljning, SKL Standardrapporter för patientuppföljning och kvalitetssäkring Möjlighet till analys via kub/rapport Rapporter för övergripande uppföljning på ledningsnivå

11 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

12 Registreringsflöden (1/2) Standardiserade vårdförlopp beskrivs som förlopp med eller utan filterfunktion och här skiljer sig registreringen av startpunkten beroende på om det är ett förlopp med eller utan filter. I vårdförlopp utan filterfunktion har remittenten befogenhet att sätta stämpeln välgrundad misstanke om cancer, i dessa fall registreras start av standardiserat vårdförlopp med KVÅ-kod i planeringsunderlaget. I vårdförlopp med filterfunktion är det specialisten som bedömer att det finns en välgrundad misstanke om cancer och då registreras start av standardiserat vårdförlopp med KVÅ-kod i diagnosregistreringsbilden (koppling till vårdkontakt).

13 Registreringsflöden (2/2) Start och avslut av standardiserat vårdförlopp kan också behöva registreras med brev- eller telefonkontakt. I vissa fall konstateras att det finns en välgrundad misstanke på patient som är pågående i den specialiserade vården, i dessa fall registreras start i diagnosregistreringsbilden. Likadant kan start av standariserat vårdförlopp, start av första och även avslut registreras under pågående slutenvård. Det registreras också i diagnosregisteringsbilden.

14 Användarstöd SVF På RCC Västs hemsida återfinns följande stöd för arbetet med registrering och uppföljning av standardiserade vårdförlopp: Manual för registrering i ELVIS Utbildningsfilm Registrering av standardiserade vårdförlopp i ELVIS Frågor och svar om registrering Diagnos- och åtgärdsregistrering under pågående vårdtillfälle Användarstöd rapporter och kuber SVF Länk:

15 Övergripande flöde för registrering i ELVIS utan filterfunktion Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering

16 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering 1. Välgrundad misstanke kan uppstå i såväl primärvård som specialiserad vård. Patienten remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet. Vårdbegäran märks välgrundad misstanke om cancer (VMC).

17 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Skärmbild Ny vårdbegäran Diagnosregistrering KVÅ-koder för SVF: Registreras ej i Ny vårdbegäran 1. Mottagande enhet tar emot vårdbegäran och registrerar den i ELVIS-modulen Ny vårdbegäran där remissdatum registreras i fältet Beslutsdatum (beslutsdatum = remissdatum)

18 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering 1. Vårdbegäran bedöms och beslut fattas om undersökningar ska ske enligt det standardiserade vårdförloppet.

19 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Skärmbild Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering KVÅ-kod för Start av SVF: V(XX)10 För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL 1. Den specialiserade vården skapar ett planeringsunderlag, beslutsdatum för vårdbegäran hämtas med automatik från Ny vårdbegäran KVÅ-kod Den specialiserade för Start av vården SVF (VMC) tar emot registreras remissen i fältet och Åtgärd skapar en vårdbegäran i ELVIS-modulen Ny vårdbegäran där remissdatum registreras i fältet Beslutsdatum CV/CB registreras i fältet Prioritet enligt ordinarie rutin

20 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering 1. Ett eller flera undersökningsblock genomförs i enlighet med det standardiserade vårdförloppet. 2. Under undersökningsblocken skapas ett eller flera Planeringsunderlag beroende på situation.

21 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering 1. Beslut om srekommendation fattas vid multidisciplinär konferens (MDK). 2. Beslut om fattas av den behandlande läkaren i samråd med patienten.

22 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Skärmbild Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering KVÅ-koder för Start av första : V(XX)42-V(XX)65 För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL 1. Den specialiserade vården registrerar KVÅ-kod för Start av första i fältet Åtgärdskod 2. Datum för Start av första visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Start av första registreras i fältet Åtgärdsdatum.

23 Vårdbegäran märkt VMC Vårdbegäran ankomstregistreras Vårdbegäran bedöms Planering Undersökningsblock enligt SVF MDK Start av första Ny vårdbegäran Nytt planeringsunderlag Diagnosregistrering Skärmbild Diagnosregistrering Avslut av SVF innan första Diagnosregistrering KVÅ-koder för Avslut av SVF innan första : V(XX)70-V(XX)78 För mer info om KVÅ-koder se Kodningsvägledning från SKL 1. Den specialiserade vården registrerar KVÅ-kod för Avslut av SVF innan första i fältet Åtgärdskod 2. Datum för Avslut av SVF innan första visas i fältet Åtgärdsdatum och är detsamma som datum för Vårdkontakt. Inom slutenvård ska registrering ske under pågående vårdtillfälle och rätt datum för Avslut av SVF innan första registreras i fältet Åtgärdsdatum.

24 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

25 Analysdatabas ledtider SVF Start av SVF Matchning (personnummer, KVÅ-kod) Start av 1a Rapporter Nationell uppföljning (SKL) Standardrapporter för patientuppföljning och kvalitetssäkring (behörighetsstyrd) Möjlighet till analys via kub/rapport Rapporter för övergripande uppföljning på ledningsnivå

26 Redovisade förlopp SKL Period Antal September 125 Oktober 318 November 344 December 337 Januari 307 Totalt Totalt Sverige 3 881

27 Detaljrapport Rapporter SVF Analyskub Verksamhetsrapport Sjukhus Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Sjukhus Startat standardiserat vårdförlopp Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Sjukhus Startat standardiserat vårdförlopp Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Datum för Personnumme Sjukhus Startat KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Startat standardiserat vårdförlopp start Personnumme Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Sjukhus Startat KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för start Personnumme Sjukhus Avslutat KVÅ-kod standardiserat vårdförlopp Startat Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Personnumme Datum för Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod start Personnumme Sjukhus Avslutat KVÅ-kod standardiserat vårdförloppsekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Avslutat standardiserat vårdförlopp Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Period, startpunkt Sjukhus default aktuell månad Period, slutpunkt Organisationnivå a: default aktuell månad Organisationnivå b: Organisationnivå c: Antal start av Antal från Antal till Antal start av första Antal avslut annat annat Vårdförlopp SVF av SVF landsting landsting Antal Pvv Antal MES X X X VA X X X X VB X X X X X X X VJ X X X X X X X VK X X X X X X X VN X X X X X X X Summa X X X X X X X <Följt av en tabell per vårdförlopp> Min antal Snitt antal Max antal <Vårdförlopp 3-positioner> dagar dagar dagar Antal Pvv Antal MES Antal Startat standardiserat vårdförlopp X Avslutat SVF X X X X X X Startat X X X X X X Avvikande registreringar X X X X Personnummer KVÅ-koder Datum Poster per användare Poster per personnummer Poster per vårdförlopp och sjukhus För möjlighet till egna analyser av SVF-data Två kuber, en med och en utan känslig information Antal och ledtider per vårdförlopp för vald period

28 Utdatamiljö i Cognos Regiongemensam miljö Västra Götalandsregionen > Standardiserade Vårdförlopp En behörighetsskyddad och en öppen Prioriterat stödet till koordinatorerna och ledtider SKL efterfrågar Följa patienter över sjukhusgränser, just nu begränsat till enbart VGR:s egna sjukhus

29 Flödespunkter Flödespunkt Start SVF Start SVF hos NU Start hos Startat NU SU Avslut SVF hos Avslut SVF KS NU

30 Tre rapporter, personnummernivå 101 Listrapport per sjukhus ( Alfrescolistan ) 102 Listrapport per vårdförlopp och sjukhus 103 Utsökning av specifik patient Sjukhus Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Sjukhus Startat standardiserat vårdförlopp Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Sjukhus Startat standardiserat vårdförlopp Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Datum för Personnumme Sjukhus Startat KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Startat standardiserat vårdförlopp start Personnumme Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Sjukhus Startat KVÅ-kod start SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för start Personnumme Sjukhus Avslutat KVÅ-kod standardiserat vårdförlopp Startat Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Personnumme Datum för Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod start Personnumme Sjukhus Avslutat KVÅ-kod standardiserat vårdförloppsekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod Avslutat standardiserat vårdförlopp Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod avslut SVF Sekel r Kön Remittenttyp Från Felkod

31 101 Listrapport per sjukhus Sjukhus KVÅ-kod Datum för start av SVF Sekel Personnummer Kön Remittenttyp Källa Felkod Kungälv VA XXXXXX-XXXX K,M PV, SP PL, ÖV, SL Dubblett, Fel på förlopp Primärvård eller specialiserade vård Vy i Elvis där det är registrerat Inkonsekventa datum, avslut eller start av utan start av SVF Grupperat per Startat SVF, Startat, Avslutat SVF Datumkolumnen byts per lista Sara Ribacke, Västra Götalandsregionen

32 101 Listrapport per sjukhus, forts Startat standardiserat vårdförlopp Sjukhus KVÅ-kod Datum för start av SVF Sekel Personnummer Kön Remittenttyp Källa Felkod Kungälv VA XXXXXX-XXXX K,M PV, SP PL, ÖV, SL Dubblett, Fel på förlopp Startat Sjukhus KVÅ-kod Datum för start av Sekel Personnummer Kön Remittenttyp Källa Felkod Kungälv VJ XXXXXX-XXXX K,M PV, SP PL, ÖV, SL Dubblett, Fel på förlopp Avslutat standardiserat vårdförlopp Sjukhus KVÅ-kod Datum för avslut av SVF Sekel Personnummer Kön Remittenttyp Källa Felkod Kungälv VK XXXXXX-XXXX K,M PV, SP Dubblett, Fel på förlopp Sara Ribacke, Västra Götalandsregionen

33 102 Listrapport per vårdförlopp och sjukhus Startat standardiserat vårdförlopp Personnummer KVÅ-kod för start Datum startat SVF Antal dagar Markering om PVV eller MES Vårdförlopp startat av XXXXXX-XXXX VA Kungälv Startat Personnummer KVÅ-kod för start Datum startat SVF KVÅ-kod för start av Datum start Antal dagar Markering om PVV eller MES Behandling startat av Vårdförlopp startat av XXXXXX-XXXX VJ VJ SU Kungälv Avslut före första Personnummer KVÅ-kod för start Datum startat SVF KVÅ-kod för avslut Datum avslut Antal dagar Markering om PVV eller MES Avslutat av Vårdförlopp startat av XXXXXX-XXXX VJ VJ Kungälv Kungälv Sara Ribacke, Västra Götalandsregionen

34 103 Utsökning av specifik patient Exempel Dubblett Exempel Fel på förlopp Sara Ribacke, Västra Götalandsregionen

35 XXX Verksamhetsrapport Är under utveckling Innehåller antal, ledtider per vårdförlopp Välja period, organisation Period, startpunkt default aktuell månad Sjukhus Period, slutpunkt Organisationnivå a: default aktuell månad Organisationnivå b: Organisationnivå c: Antal start av Antal från Antal till Antal start av första Antal avslut annat annat Vårdförlopp SVF av SVF landsting landsting Antal Pvv Antal MES X X X VA X X X X VB X X X X X X X VJ X X X X X X X VK X X X X X X X VN X X X X X X X Summa X X X X X X X <Följt av en tabell per vårdförlopp> <Vårdförlopp 3-positioner> Antal Min antal dagar Snitt antal Max antal dagar dagar Antal Pvv Antal MES Startat standardiserat vårdförlopp X Avslutat SVF X X X X X X Startat X X X X X X Avvikande registreringar X X X X

36 Fördjupad analys Analyskub För möjlighet till egna analyser av SVF-data Två kuber, en med och en utan känslig information Sara Ribacke, Västra Götalandsregionen

37 Övrigt Manual som beskriver var rapporterna finns och deras innehåll I rapporthuvudet kommer det att finnas en länk till en text som beskriver rapportens innehåll Behörigheter sköts av respektive förvaltning

38 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

39 Summering

40 Tack för idag!

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp Sjukhus Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Startat standardiserat vårdförlopp Datum för Sjukhus KVÅ-kod start

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Introduktion till Standardiserade vårdförlopp SVF

Introduktion till Standardiserade vårdförlopp SVF Introduktion till Standardiserade vårdförlopp SVF Information om satsningen, införandet och rutiner för Standardiserade vårdförlopp i VGR 2016-11-29 Introduktion till Standardiserade vårdförlopp i VGR

Läs mer

Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp Instruktion till rapporter för uppföljning av standardiserade vårdförlopp Sjukhus Period Ha med vårdförlopp eller bara välja sjukhus? Startat standardiserat vårdförlopp Datum för Personnumme Sjukhus KVÅ-kod

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på inmatning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML)

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Hege Garelius Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Denna bilaga beskriver övergripande mål och uppföljningsindikatorer 2017. I Region Skånes Indikatorbibliotek (IB) beskrivs indikatorerna och målnivåerna mer

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2017

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2017 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2016-11-30 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Användarmanual SVF-INCA ( )

Användarmanual SVF-INCA ( ) Användarmanual SVF-INCA (2016-11-10) Innehållsförteckning Inledning... 1 Komma igång... 1 Hur man får tillgång till SVF-registret... 1 Logga in... 1 SVF-registret... 2 Startsida / Klinikens aktiva SVF...

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? När får jag min första behandling? Att mäta i realtid - nu kan vi svara Strategiska

Läs mer

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Cancer i gallblåsa och gallvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i gallblåsa och gallvägar Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2017-10-31 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Sigvard Eriksson, Ortoped SU/Sahlgrenska Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer