Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund"

Transkript

1 Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Rutiner Ann-Kersti StrandellStyrgrupp SVF Standardiserat vårdförlopp cancervårrd Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, Författat av: Ann-Kersti Strandell, utdatakoordinator Berett av: Ann-Kersti Strandell, utdatakoordinator Beslutat av: Styrgrupp SVF Standardiserat vårdförlopp cancervård Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (23)

2 KVÅ-koder Standardiserade vårdprocesser (SVF) Kapitel Kapitel text Förkortning V Standardiserade vårdförlopp (SVF) SVF Avsnitt Avsnitt text ICD-10 VA huvud- och halscancer C00-C14, C30-C33 VB cancer i matsmältningsorgan C15-C26 VC lungcancer och cancer i brösthålans organ C30-C39 VE malignt melanom och annan hudcancer C43-C44 VG bröstcancer C50 VH cancer i kvinnliga könsorgan C51-C58 VJ cancer i manliga könsorgan C60-C63 VK cancer i urinorgan C64-C68 VL cancer i ögat och centrala nervsystemet C69-C72 VN lymfom, myelom och leukemi C81-C96 VP övrig och misstänkt cancer C76-C80, D37-D48 Kategori Kategori_text ICD-10 VA9 huvud- och halscancer C00-C14, C30-C33 VB0 matstrupe- och magsäckscancer C15-C16 VB2 tjock- och ändtarmscancer C18-C20 VB4 levercancer C22 VB5 cancer i gallblåsa och gallgång C22-C23 Kopia utskriftsdatum: Sid 2 (23)

3 Kategori Kategori text forts. ICD-10 VB6 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt C25 VC0 SVF lungcancer C34 VE0 SVF hudmelanom C43 VG9 SVF bröstcancer C50 VH4 SVF äggstockscancer C56 VJ1 SVF prostatacancer C61 VK1 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna C66-C68 VL2 SVF hjärntumör C71 VN0 SVF lymfom C81-C86 VN2 SVF myelom C90 VN6 SVF akut myeloisk leukemi C92 VP8 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom VP9 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP C76-C80, D37-D48 Pos 4-5 Pos 4-5 Text Pos 4-5 beskrivning 05 remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger 10 beslut välgrundad misstanke om cancer 15 välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård 20 välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård 22 kirurgisk åtgärd för diagnostik T.ex. excision för diagnostik. Avser endast hudmelanom. 25 första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning 35 multidisciplinär konferens 40 information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat 42 diagnosbesked och första behandlingsdiskussion Avser endast patienter med låg- och mellanrisk prostatacancer. Motsvarar start av behandling i SVF Kopia utskriftsdatum: Sid 3 (23)

4 Pos 4-5 Pos 4-5 text forts Pos 4-5 beskrivning forts 43 behandlingsbeslut efter basutredning, ny behandlingsbeslut efter utökad basutredning, ny start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling 52 start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling 54 start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling 56 start av första behandling, kombinerad Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) 58 start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling 59 start av första behandling, annan, ny beslut om exspektans, ny 2016 Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling 65 beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF 70 avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas misstanke ej uppfyllda 72 avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns 74 avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling 76 avslut av SVF innan start av behandling, patientens val 78 avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs Misstanke om cancer avskrivs eller annan diagnos än cancer eller ingen diagnos ställs 90 överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region 91 mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 4 (23)

5 Kod Huvud- och halscancer Kodbeskrivning VA905 SVF huvud- och halscancer - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VA910 SVF huvud- och halscancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VA915 SVF huvud- och halscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VA920 SVF huvud- och halscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VA925 SVF huvud- och halscancer - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VA935 SVF huvud- och halscancer - multidisciplinär konferens VA940 SVF huvud- och halscancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VA950 SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VA952 SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VA954 SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VA956 SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, kombinerad Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) VA958 SVF huvud- och halscancer - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VA965 SVF huvud- och halscancer - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VA970 SVF huvud- och halscancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas uppfyllda VA972 SVF huvud- och halscancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VA974 SVF huvud- och halscancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VA976 SVF huvud- och halscancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VA978 SVF huvud- och halscancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VA990 SVF huvud- och halscancer - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VA991 SVF huvud- och halscancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 5 (23)

6 Kod Matstrupe- och magsäckscancer Kodbeskrivning VB005 SVF matstrupe- och magsäckscancer - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VB010 SVF matstrupe- och magsäckscancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VB015 SVF matstrupe- och magsäckscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VB020 SVF matstrupe- och magsäckscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VB025 SVF matstrupe- och magsäckscancer - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VB035 SVF matstrupe- och magsäckscancer - multidisciplinär konferens VB040 SVF matstrupe- och magsäckscancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VB050 SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VB052 SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VB054 SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VB056 SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling, kombinerad Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) VB058 SVF matstrupe- och magsäckscancer - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VB065 SVF matstrupe- och magsäckscancer - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VB070 SVF matstrupe- och magsäckscancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas misstanke ej uppfyllda VB072 SVF matstrupe- och magsäckscancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VB074 SVF matstrupe- och magsäckscancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VB076 SVF matstrupe- och magsäckscancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VB078 SVF matstrupe- och magsäckscancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VB090 SVF matstrupe- och magsäckscancer - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VB091 SVF matstrupe- och magsäckscancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 6 (23)

7 Kod Tjock- och ändtarmscancer Kodbeskrivning VB205 SVF tjock- och ändtarmscancer - remissbeslut vid misstanke om cancer VB210 SVF tjock- och ändtarmscancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VB215 SVF tjock- och ändtarmscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VB220 SVF tjock- och ändtarmscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VB225 SVF tjock- och ändtarmscancer - första besök i specialiserad vård VB235 SVF tjock- och ändtarmscancer - multidisciplinär konferens VB240 SVF tjock- och ändtarmscancer - information om diagnos/utredningsresultat VB243 SVF tjock- och ändtarmscancer - behandlingsbeslut efter basutredning VB244 SVF tjock- och ändtarmscancer - behandlingsbeslut efter utökad basutredning VB250 SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling, kirurgi VB252 SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling, läkemedel VB254 SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling, strålning VB258 SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling, palliativ VB259 SVF tjock- och ändtarmscancer - start av första behandling, annan VB265 SVF tjock- och ändtarmscancer - beslut om ingen behandling VB270 SVF tjock- och ändtarmscancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda VB272 SVF tjock- och ändtarmscancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VB274 SVF tjock- och ändtarmscancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl VB276 SVF tjock- och ändtarmscancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VB278 SVF tjock- och ändtarmscancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VB290 SVF tjock- och ändtarmscancer - överflyttad till annat landsting/annan region VB291 SVF tjock- och ändtarmscancer - mottagen från annat landsting/annan region Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Avser symtomlindrande behandling Inläggning av stent Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 7 (23)

8 Kod Levercancer Kodbeskrivning VB405 SVF levercancer - remissbeslut vid misstanke om cancer VB410 SVF levercancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VB415 SVF levercancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VB420 SVF levercancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VB425 SVF levercancer - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VB435 SVF levercancer - multidisciplinär konferens VB440 SVF levercancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VB443 SVF levercancer - behandlingsbeslut efter basutredning VB444 SVF levercancer - behandlingsbeslut efter utökad basutredning VB450 SVF levercancer - start av första behandling, kirurgi VB452 SVF levercancer - start av första behandling, läkemedel VB458 SVF levercancer - start av första behandling, palliativ VB459 SVF levercancer - start av första behandling, annan VB465 SVF levercancer - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Avser symtomlindrande behandling Transplantation Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VB470 SVF levercancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VB472 SVF levercancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VB474 SVF levercancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VB476 SVF levercancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VB478 SVF levercancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VB490 SVF levercancer - överflyttad till annat landsting/annan region VB491 SVF levercancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 8 (23)

9 Kod Cancer i gallblåsa och gallgång Kodbeskrivning VB505 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VB510 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - beslut välgrundad misstanke om cancer VB515 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VB520 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VB525 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VB535 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - multidisciplinär konferens VB540 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VB543 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - behandlingsbeslut efter basutredning VB544 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - behandlingsbeslut efter utökad basutredning VB550 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VB552 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VB558 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VB559 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - start av första behandling, annan Portavensembolisering VB565 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VB570 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas uppfyllda VB572 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VB574 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VB576 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VB578 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VB590 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VB591 SVF cancer i gallblåsa och gallgång - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 9 (23)

10 Kod Cancer i bukspottkörtel och periampullärt Kodbeskrivning VB605 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VB610 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - beslut välgrundad misstanke om cancer VB615 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VB620 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VB625 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VB635 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - multidisciplinär konferens VB640 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VB643 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - behandlingsbeslut efter basutredning Ny 2016 VB644 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - behandlingsbeslut efter utökad basutredning Ny 2016 VB650 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VB652 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VB658 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VB665 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VB670 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas välgrundad misstanke ej uppfyllda VB672 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VB674 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VB676 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VB678 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VB690 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VB691 SVF cancer i bukspottkörtel och periampullärt - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 10 (23)

11 Kod Lungcancer Kodbeskrivning VC005 SVF lungcancer - remissbeslut vid misstanke om cancer VC010 SVF lungcancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VC015 SVF lungcancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VC020 SVF lungcancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VC025 SVF lungcancer - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VC035 SVF lungcancer - multidisciplinär konferens VC040 SVF lungcancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VC042 SVF lungcancer - diagnosbesked och första behandlingsdiskussion Ny Avser endast patienter med låg- och mellanrisk prostatacancer. Motsvarar start av behandling i SVF VC043 SVF lungcancer - behandlingsbeslut efter basutredning VC050 SVF lungcancer - start av första behandling, kirurgi VC052 SVF lungcancer - start av första behandling, läkemedel VC054 SVF lungcancer - start av första behandling, strålning VC058 SVF lungcancer - start av första behandling, palliativ VC065 SVF lungcancer - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Avser symtomlindrande behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VC070 SVF lungcancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VC072 SVF lungcancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VC074 SVF lungcancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VC076 SVF lungcancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VC078 SVF lungcancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VC090 SVF lungcancer - överflyttad till annat landsting/annan region VC091 SVF lungcancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 11 (23)

12 Kod Hudmelanom Kodbeskrivning VE005 SVF hudmelanom - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VE010 SVF hudmelanom - beslut välgrundad misstanke om cancer VE015 SVF hudmelanom - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VE020 SVF hudmelanom - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VE022 SVF hudmelanom - kirurgisk åtgärd för diagnostik T.ex. excision för diagnostik VE025 SVF hudmelanom - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VE035 SVF hudmelanom - multidisciplinär konferens VE040 SVF hudmelanom - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VE043 SVF hudmelanom - behandlingsbeslut efter basutredning VE044 SVF hudmelanom - behandlingsbeslut efter utökad basutredning VE050 SVF hudmelanom - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VE058 SVF hudmelanom - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VE065 SVF hudmelanom - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VE070 SVF hudmelanom - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VE072 SVF hudmelanom - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VE074 SVF hudmelanom - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VE076 SVF hudmelanom - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VE078 SVF hudmelanom - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VE090 SVF hudmelanom - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VE091 SVF hudmelanom - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 12 (23)

13 Kod Bröstcancer Kodbeskrivning VG905 SVF bröstcancer - remissbeslut vid misstanke om cancer VG910 SVF bröstcancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VG915 SVF bröstcancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VG920 SVF bröstcancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VG925 SVF bröstcancer - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VG935 SVF bröstcancer - multidisciplinär konferens VG940 SVF bröstcancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VG943 SVF bröstcancer - behandlingsbeslut efter basutredning VG950 SVF bröstcancer - start av första behandling, kirurgi VG952 SVF bröstcancer - start av första behandling, läkemedel VG954 SVF bröstcancer - start av första behandling, strålning VG958 SVF bröstcancer - start av första behandling, palliativ VG965 SVF bröstcancer - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Avser symtomlindrande behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VG970 SVF bröstcancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VG972 SVF bröstcancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VG974 SVF bröstcancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VG976 SVF bröstcancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VG978 SVF bröstcancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VG990 SVF bröstcancer - överflyttad till annat landsting/annan region VG991 SVF bröstcancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 13 (23)

14 Kod Äggstockscancer Kodbeskrivning VH405 SVF äggstockscancer - remissbeslut vid misstanke om cancer VH410 SVF äggstockscancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VH415 SVF äggstockscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VH420 SVF äggstockscancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VH425 SVF äggstockscancer - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VH435 SVF äggstockscancer - multidisciplinär konferens VH440 SVF äggstockscancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VH443 SVF äggstockscancer - behandlingsbeslut efter basutredning VH450 SVF äggstockscancer - start av första behandling, kirurgi VH452 SVF äggstockscancer - start av första behandling, läkemedel VH458 SVF äggstockscancer - start av första behandling, palliativ VH465 SVF äggstockscancer - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Avser symtomlindrande behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VH470 SVF äggstockscancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VH472 SVF äggstockscancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VH474 SVF äggstockscancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VH476 SVF äggstockscancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VH478 SVF äggstockscancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VH490 SVF äggstockscancer - överflyttad till annat landsting/annan region VH491 SVF äggstockscancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 14 (23)

15 Kod Prostatacancer Kodbeskrivning VJ105 SVF prostatacancer - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VJ110 SVF prostatacancer - beslut välgrundad misstanke om cancer VJ415 SVF prostatacancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VJ420 SVF prostatacancer - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VJ125 SVF prostatacancer - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VJ135 SVF prostatacancer - multidisciplinär konferens VJ140 SVF prostatacancer - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VJ142 SVF prostatacancer - diagnosbesked och första behandlingsdiskussion Avser endast patienter med låg- och mellanrisk prostatacancer. Motsvarar start av behandling VJ150 SVF prostatacancer - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VJ152 SVF prostatacancer - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VJ154 SVF prostatacancer - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VJ156 SVF prostatacancer - start av första behandling, kombinerad Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterap VJ158 SVF prostatacancer - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VJ160 SVF prostatacancer - beslut om exspektans Ny 2016 Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling VJ165 SVF prostatacancer - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VJ170 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VJ172 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VJ174 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VJ176 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VJ178 SVF prostatacancer - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VJ190 SVF prostatacancer - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VJ191 SVF prostatacancer - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 15 (23)

16 Kod Cancer i urinblåsan och urinvägarna Kodbeskrivning VK105 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VK110 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut välgrundad misstanke om cancer VK115 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VK120 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VK125 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VK135 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - multidisciplinär konferens VK140 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VK150 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VK152 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VK154 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VK156 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling, kombinerad Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterap VK158 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VK165 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VK170 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VK172 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VK174 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VK176 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VK178 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VK190 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VK191 SVF cancer i urinblåsan och urinvägarna - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 16 (23)

17 Kod Hjärntumör Kodbeskrivning VL205 SVF hjärntumör - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VL210 SVF hjärntumör - beslut välgrundad misstanke om cancer VL215 SVF hjärntumör - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VL220 SVF hjärntumör - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VL225 SVF hjärntumör - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VL235 SVF hjärntumör - multidisciplinär konferens VL240 SVF hjärntumör - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VL243 SVF hjärntumör - behandlingsbeslut efter basutredning VL250 SVF hjärntumör - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VL252 SVF hjärntumör - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VL254 SVF hjärntumör - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VL258 SVF hjärntumör - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VL260 SVF hjärntumör - beslut om exspektans Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling VL265 SVF hjärntumör - beslut om ingen behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VL270 SVF hjärntumör - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VL272 SVF hjärntumör - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VL274 SVF hjärntumör - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VL276 SVF hjärntumör - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VL278 SVF hjärntumör - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VL290 SVF hjärntumör - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VL291 SVF hjärntumör - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 17 (23)

18 Kod Lymfom Kodbeskrivning VN005 SVF lymfom - remissbeslut vid misstanke om cancer VN010 SVF lymfom - beslut välgrundad misstanke om cancer VN015 SVF lymfom - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VN020 SVF lymfom - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VN025 SVF lymfom - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VN035 SVF lymfom - multidisciplinär konferens VN040 SVF lymfom - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VN043 SVF lymfom - behandlingsbeslut efter basutredning VN052 SVF lymfom - start av första behandling, läkemedel VN054 SVF lymfom - start av första behandling, strålning VN058 SVF lymfom - start av första behandling, palliativ VN060 SVF lymfom - beslut om exspektans VN065 SVF lymfom - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Avser symtomlindrande behandling Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VN070 SVF lymfom - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VN072 SVF lymfom - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VN074 SVF lymfom - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VN076 SVF lymfom - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VN078 SVF lymfom - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VN090 SVF lymfom - överflyttad till annat landsting/annan region VN091 SVF lymfom - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 18 (23)

19 Kod Myelom Kodbeskrivning VN205 SVF myelom - remissbeslut vid misstanke om cancer VN210 SVF myelom - beslut välgrundad misstanke om cancer VN215 SVF myelom - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VN220 SVF myelom - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd VN225 SVF myelom - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VN235 SVF myelom - multidisciplinär konferens VN240 SVF myelom - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VN243 SVF myelom - behandlingsbeslut efter basutredning VN252 SVF myelom - start av första behandling, läkemedel VN254 SVF myelom - start av första behandling, strålning VN258 SVF myelom - start av första behandling, palliativ VN260 SVF myelom - beslut om exspektans VN265 SVF myelom - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Avser symtomlindrande behandling Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VN270 SVF myelom - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VN272 SVF myelom - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VN274 SVF myelom - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VN276 SVF myelom - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VN278 SVF myelom - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VN290 SVF myelom - överflyttad till annat landsting/annan region VN291 SVF myelom - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 19 (23)

20 Kod Akut myeloisk leukemi Kodbeskrivning VN605 SVF akut myeloisk leukemi - remissbeslut vid misstanke om cancer VN610 SVF akut myeloisk leukemi - beslut välgrundad misstanke om cancer VN615 SVF akut myeloisk leukemi - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VN620 SVF akut myeloisk leukemi - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen VN625 SVF akut myeloisk leukemi - första besök i specialiserad vård Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger Remiss mottagen i specialiserad vård Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VN635 SVF akut myeloisk leukemi - multidisciplinär konferens VN640 SVF akut myeloisk leukemi - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat VN650 SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, kirurgi VN652 SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, läkemedel VN654 SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, strålning VN656 SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, kombinerad VN658 SVF akut myeloisk leukemi - start av första behandling, palliativ VN665 SVF akut myeloisk leukemi - beslut om ingen behandling Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling Innefattar kurativ eller palliativ kombinerad strål- och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) Avser symtomlindrande behandling Beslut om ingen behandling. Motsvarar start av behandling i SVF VN670 SVF akut myeloisk leukemi - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas VN672 SVF akut myeloisk leukemi - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer VN674 SVF akut myeloisk leukemi - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VN676 SVF akut myeloisk leukemi - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VN678 SVF akut myeloisk leukemi - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs VN690 SVF akut myeloisk leukemi - överflyttad till annat landsting/annan region VN691 SVF akut myeloisk leukemi - mottagen från annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 20 (23)

21 Kod Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom Kodbeskrivning VP805 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VP810 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - beslut välgrundad misstanke om cancer VP815 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VP820 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VP825 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VP835 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - multidisciplinär konferens VP840 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat Avslut av SVF efter komplett utredning VP872 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VP878 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs Avslut av SVF utan komplett utredning VP870 VP874 VP876 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VP890 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VP891 SVF cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 21 (23)

22 Kod Cancer med okänd primärtumör - CUP Kodbeskrivning VP905 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - remissbeslut vid misstanke om cancer Beslut att skicka remiss (vårdbegäran) för bedömning om välgrundad misstanke föreligger VP910 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - beslut välgrundad misstanke om cancer VP915 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - välgrundad misstanke om cancer - remiss mottagen Remiss mottagen i specialiserad vård VP920 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - välgrundad misstanke om cancer - remiss bedömd Remiss bedömd av koordinator/läkare i specialiserad vård VP925 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - första besök i specialiserad vård Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning VP935 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - multidisciplinär konferens VP940 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - information om diagnos/utredningsresultat Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat Start första behandling VP943 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - behandlingsbeslut efter basutredning VP944 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - behandlingsbeslut efter utökad basutredning VP950 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - start av första behandling, kirurgi Innefattar kurativ eller palliativ kirurgisk behandling VP952 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - start av första behandling, läkemedel Innefattar kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling VP954 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - start av första behandling, strålning Innefattar kurativ eller palliativ strålbehandling VP958 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling VP965 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - beslut om exspektans Innebär exspektans med övervakning, tills vidare utan behandling VP970 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - avslut av SVF innan start av behandling, kriterier för välgrundad T.ex. anmäld till SVF på felaktig grund, ingen utredning startas misstanke ej uppfyllda VP972 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - avslut av SVF innan start av behandling, annan cancer Annan cancer, annat SVF startas om sådant finns VP974 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - avslut av SVF innan start av behandling, andra medicinska skäl Andra medicinska skäl, efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling VP976 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - avslut av SVF innan start av behandling, patientens val VP978 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - avslut av SVF innan start av behandling, misstanke om cancer avskrivs Överflyttning från/till annat landsting VP990 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - överflyttad till annat landsting/annan region SVF fortsätter i annat landsting / annan region VP991 SVF cancer med okänd primärtumör - CUP - mottagen från annat landsting/annan region SVF påbörjat i annat landsting / annan region Kopia utskriftsdatum: Sid 22 (23)

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) tjock- och ändtarmscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Primär levercancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) maligna lymfom Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) bröstcancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) primära maligna hjärntumörer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2018 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2017-10-31 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2017

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2017 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2016-11-30 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ),

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) prostatacancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML)

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) cancer i urinblåsa och urinvägar Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) huvud- halscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) matstrups- och magsäckscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Denna bilaga beskriver övergripande mål och uppföljningsindikatorer 2017. I Region Skånes Indikatorbibliotek (IB) beskrivs indikatorerna och målnivåerna mer

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås 2016-09-23 Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Styrgrupp: 2 representanter från varje landsting samt 2 representanter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

2016-07-06. Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Äggstockscancer

2016-07-06. Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Äggstockscancer 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) Äggstockscancer Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria Nordgren maria.c.nordgren@skane.se

Läs mer

Utvecklingsarbete PVF 160210

Utvecklingsarbete PVF 160210 Utvecklingsarbete PVF 160210 Flippen i primärvården Piloter: Borgholms Hälsocentral Vimmerby Hälsocentral Planeras ytterligare en pilot 2016 Syfte: Nationellt innovationsprojekt för Primärvården Mål: Testa

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården December 2016 Versionshantering Datum 2015-12-21 2016-03-09 2016-05-02

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården Mars 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-12-21

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 25 augusti 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på inmatning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedömd och Bedömning pågår

Omriktning, vidarebefordran och avvisning av remisser med status Obedömd och Bedömning pågår Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: 1/5 remisser med status Obedömd och Bedömning pågår Inkorgar Kirurgiska kliniken har två så kallade inkorgar för : Kirmott:Kir US:CKOC för remisser där man önskar

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården m fl.

Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården m fl. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården m fl. Innehåller även lokala remissrutiner i Sörmland. April

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör CUP

Cancer med okänd primärtumör CUP Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer