Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, Nils Janlöv, Vårdanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys"

Transkript

1 Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, Nils Janlöv, Vårdanalys

2 Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och de med stora vårdbehov kan iakttas I flera fall har ökningen av vårdutnyttjandet varit större bland befolkningen i stort jämfört med personer med stora vårdbehov Vårdvalsreformens effekter på vårdens jämlikhet kan inte följas upp i samtliga 21 landsting/regioner Vårdanalys rekommendationer Vårdanalys fortsatta arbete

3 Frågeställning, data och metod

4 Frågeställning, data och metod Frågeställningar Hur har vårdutnyttjandet utvecklats för olika behovsgrupper i primärvården före och efter vårdvalsreformen? Hur har den patientupplevda tillgängligheten utvecklats för olika behovsgrupper i primärvården före och efter vårdvalsreformen? Vilka är landstingens förutsättningar att följa upp hur vårdkonsumtionen utvecklats för olika patientgrupper i primärvården och hur arbetar landstingen med denna fråga idag? Studerade landsting Stockholm, Östergötland och Skåne

5 Frågeställning, data och metod Metod och data för studie avseende vårdutnyttjande Vårdutnyttjandet har studerats utifrån registerdata (PV), år Varaktigt vårdbehövande grupper (diabetes, astma, KOL, demens, mfl.) har jämförts med normalbefolkningen Besök vid mottagning och hem för läkare/- sjuksköterskebesök samt besök och slutenvård för somatisk specialistvård (sjukhus och privata spec.) Metod och data för studie avseende patientupplevd tillgänglighet Patientenkät till varaktigt vårdbehövande grupp och övrig befolkning i tre landsting Totalt 1800 respondenter fördelat jämnt på de tre landstingen och de två grupperna (vårdbehövande och övrig befolkning)

6 BACK-UP Frågeställning, data och metod Vårdutnyttjande Registerdata (PV), år Vårdbehövande grupper (kohorter) : Diabetes (45-84 år) Astma (5-84 år) KOL (65-84 år) Demens (65-84 år) Vårdtung grupp (skatteutjämningssystemet) 5-84 år Lätta versus svåra diagnoser tvärsnitt/år Normalbefolkning (tvärsnitt per år): 5-84 år/45-84 år/65-84 år Definition kohort: Samtliga individer som haft minst en kontakt ( vårdbehövande ) under Exkl.: avlidna, utflyttade, inflyttade. Kön-/åldersstandardisering, Stockholms län 2006 Besök vid mottagning och hem för läkare/sjuksköterskebesök Besök och slutenvård för somatisk specialistvård (sjukhus och privata spec.)

7 Frågeställning, data och metod Patientupplevd tillgänglighet Patientenkät till vårdbehövande grupp och övrig befolkning i tre landsting Vårdbehövande grupp: Boende i resp. landsting före och efter vårdval Kontakt med primärvård före och efter vårdval Har en sjukdomsdiagnos som kräver regelbunden kontakt med läkare på vårdcentral Minst en av följande 8 sjukdomsdiagnoser: astma, benskörhet, KOL, diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, psoriasis, depression samt långvarig smärta och värk. Övrig befolkning: Boende i resp. landsting före och efter vårdval Kontakt med primärvård före och efter vårdval Inte en sjukdomsdiagnos som kräver regelbunden kontakt med läkare på vårdcentral Stockholm Skåne Östergötland Gruppen: Vårdbehövande diagnos Gruppen: Övrig befolkning

8 Resultat

9 Resultat En rad positiva effekter för både befolkning och de med stor vårdbehov kan iakttas Det har skett betydande nyetableringar av vårdcentraler vilket ökat tillgängligheten för flertalet patienter Andelen patienter med en fast vårdkontakt har ökat efter införandet av vårdval Ungefär hälften av patienterna har inte upplevt några förändringar efter införandet av vårdval av de som upplevt en förändring är fler positiva än negativa Det finns ett brett stöd för möjligheten att välja vårdgivare i primärvården

10 Antalet vårdcentraler har ökat efter införandet av vårdval Totalt antal vårdcentraler före och efter vårdval i Stockholm, Skåne och Östergötland Privat drivna vårdcentraler Offentligt drivna vårdcentraler Det saknas dock information kring hur en central produktionsfaktor i primärvården, dvs. antalet praktiserade allmänläkare, utvecklats över tid Innan vårdvalets införande Oktober 2011 Källa: Konkurrensverket 2012

11 Andelen patienter med en fast vårdkontakt har ökat efter införandet av vårdval Utvecklingen av andel (%) per behovsgrupp med en fast vårdkontakt före och efter vårdvalsreformen Vårdbehövande +16 Övrig befolkning % av vårdbehövande har en fast vårdkontakt 50% av övrig befolkning har en fast vårdkontakt Före vårdvalet Efter vårdvalet Före vårdvalet Efter vårdvalet Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

12 Fler är positiva än negativa till primärvården efter införandet av vårdval Vilket är ditt helhetsintryck av primärvården efter vårdvalets införande? Vet ej Sämre än tidigare 3% 17% 9% 14% 100% Oförändrat mot tidigare 49% 54% Bättre än tidigare 30% 23% Vårdbehövande Övrig befolkning Medelnöjdhet: 2,14 2,01 Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

13 Det finns ett brett stöd för möjligheten att välja vårdgivare i primärvården Vad tycker du om att ha möjligheten att få välja vårdgivare i primärvården? Stockholm Östergötland Skåne Dåligt Varken bra eller dåligt Bra Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

14 Vårdbehövande i Stockholm är mer positiva jämfört med övriga landsting Vilket är ditt helhetsintryck av primärvården efter vårdvalets införande? Stockholm Östergötland Skåne Vet ej Sämre än tidigare Oförändrat jämfört med tidigare Bättre än tidigare Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Medel: 2,21 2,11 2,12 2,06 2,08 2,11

15 Resultat

16 Resultat Flertalet jämförelser påvisar inte några absoluta undanträngningseffekter av personer med stora vårdbehov, men i flera fall har befolkningen som helhet ökat sitt vårdutnyttjande mer än de med stora vårdbehov I samtliga tre landsting har befolkningen (som helhet) i högre utsträckning än grupper med stora vårdbehov fått del av ökningen av antalet läkarbesök på mottagning inom primärvården I Skåne har besöksökningen i samtliga jämförelser varit större bland befolkningen än hos grupperna med omfattande vårdbehov, oavsett om vi studerar läkarbesök på mottagning och hemmet eller sjuksköterskebesök på mottagning I Stockholm ökar tydligt andelen läkarbesök vid enklare (självläkande) diagnoser i relation till dem med stora vårdbehov Resultatet är problematiskt om det är så att vården för vissa tjänster på marginalen undviker personer med stora vårdbehov men det är också möjligt att det tidigare funnits ett omfattande tillgänglighetsproblem bland befolkningen

17 I flera fall har befolkningen som helhet ökat sitt vårdutnyttjande mer än de med stora vårdbehov Resultat över absoluta och relativa besöksförändringar före och efter vårdvalets införande för olika behovsgrupper. Resultaten avser viktade vårdkontakter i primärvård per individ Jämförelse Diabetes Astma KOL Demens Vårdtung grupp Stockholm Vårdbehövande 21% 11% 36% -21% 15% Stockholm Befolkning 14% 15% 12% 12% 15% Stockholm - Högst procentuell ökning Vårdbehövande Befolkning Vårdbehövande Befolkning Lika Östergötland Vårdbehövande 27% 6% 26% -15% 14% Östergötland Befolkning 3% 5% -3% -3% 5% Östergötland - Högst procentuell ökning Vårdbehövande Vårdbehövande Vårdbehövande Befolkning Vårdbehövande Skåne Vårdbehövande 8% 5% 21% 30% 7% Skåne Befolkning 20% 15% 35% 35% 15% Skåne - Högst procentuell ökning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Procentuell förändring av vårdutnyttjandet före och efter vårdal: ökning, > +15% ökning, 0-14% minskning, <0% Källa: Registerstudie i tre landsting

18 Antal besök per individ I samtliga tre landsting har befolkningen ökat vårdutnyttjandet (läkarbesök) mer än grupper med stora vårdbehov Läkarbesök på mottagning för patienter med vårdtung diagnos och befolkning 5-84 år per kön före och efter vårdvalets införande i respektive landsting 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vårdtung grupp Befolkning Vårdtung grupp Befolkning Vårdtung grupp Befolkning Vårdtung grupp Befolkning Vårdtung grupp Befolkning Vårdtung grupp Befolkning Stockholm Östergötland Skåne Stockholm Östergötland Skåne Män Kvinnor % utveckl. 13% 19% -4% 4% 2% 10% 11% 18% -2% 4% 5% 11% Källa: Registerstudie i tre landsting

19 I Stockholm ökar tydligt andelen läkarbesök vid enklare diagnoser i relation till dem med stora vårdbehov Antal läkarbesök på mottagning vid lätta diagnoser/antal läkarbesök på mottagning vid svåra diagnoser, per kön, år Män Kvinnor Östergötland Stockholm Skåne Källa: Registerstudie i tre landsting

20 Läkarbesök per invånare Samtidigt har Sverige internationellt sett ett lågt vårdutnyttjande i öppenvården Antal öppenvårdsbesök hos läkare per invånare inom både primärvård och på sjukhus i jämförbara länder Danmark Finland Tyskland Holland Sverige Storbittanien Vid en nordisk jämförelse har Sverige lägst antal besök hos allmänläkare per invånare Källa: OECD Health database 2011

21 Då det saknas objektiva nivåer för optimalt vårdutnyttjande för olika patientgrupper är det svårt att dra entydiga slutsatser Resultatet är problematiskt om det är så att vården för vissa tjänster på marginalen undviker personer med stora vårdbehov men det är också möjligt att det tidigare funnits ett omfattande tillgänglighetsproblem bland befolkningen Vilken är ersättningssystemens roll i detta?

22 Vårdbehövande är något mer nöjda överlag men har också större variation i omdömena Resultat per behovsgrupp för 11 frågor Fråga Vårdbehövande Övrig befolkning Bättre Sämre Bättre Sämre 1 Tillgängligheten är efter vårdvalet: 33% 14% 27% 11% 2 Väntetiderna för besök hos läkare (kortare/längre) efter vårdvalet 27% 19% 27% 13% 3 Väntetiderna till besök hos sjuksköterska efter vårdvalet 28% 8% 19% 4% 4 Tillgängligheten per telefon 38% 17% 36% 12% 5 Mitt behov av sjukvård hos läkare i primärvården har tillgodosetts 30% 15% 19% 9% 6 Mitt behov av sjukvård hos sjuksköterska i primärvården har tillgodosetts 25% 6% 15% 3% 7 Personalens kännedom om mitt medicinska tillstånd 8 Avsatta tiden för besök är - tillräcklig i större utsträckning eller inte tillräcklig efter vårdvalsreformen 9 Upplever du att det är lättare eller svårare att få träffa den personalkategori som du önskar 10 Upplever du att det krävs fler besök hos läkare och/eller ssk för att tillgodose dina medicinska behov 11 Vilket är ditt helhetsintryck av primärvården efter vårdvalets införande Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt % 13% 10% 8% 32% 17% 17% 12% 21% 19% 15% 14% 71% 16% 57% 13% 30% 17% 23% 14%

23 Vårdbehövande är något mer nöjda överlag men har också större variation i omdömena Hur bedömer du att vårdcentralens tillgänglighet (kan gälla telefon, e-post, personligt besök) har förändrats efter vårdvalets införande? Vet ej Myket sämre än tidigare Något sämre än tidigare Stockholm Skåne Östergötland Varken bättre eller sämre än tidigare Något bättre än tidigare Mycket bättre än tidigare Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Vårdbehövande Övrig befolkning Medel: 3,47 3,38 3,14 3,22 3,29 3,17 Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

24 Övriga resultat Det finns inga tydliga tecken på att ökningen av antalet vårdkontakter i primärvården avlastat den öppna vården vid sjukhus. Det är små skillnader i olika behovsgruppers vårdutnyttjande och listningsmönster mellan privata och offentliga vårdgivare - bortsett från nyetablerade privata vårdgivare som har en lägre andel listade personer med större förväntat vårdbehov.

25 Resultat

26 Resultat Personer med högre inkomst tenderar att vara mer nöjda med utvecklingen av primärvårdens tillgänglighet efter införandet av vårdvalsreformen En uppföljningsstudie likt den som genomförts i denna rapport hade endast varit möjlig att genomföra i cirka hälften av landstingen Resultaten är inte möjliga att redovisa mellan privat och offentlig regi i samtliga landsting

27 Kön (Man) Tre el. fler diagnoser Vårdbehövande grupp Inkomst Ålder Heltidsarbetande Grundskola Östergötland Skåne Sannolikhetskvot Personer med högre inkomst tenderar att vara mer nöjda efter införandet av vårdvalsreformen Skattningsresultat vid ordinal logistisk regression av frågan: Hur bedömer du att vårdcentralens tillgänglighet har förändrats efter vårdvalets införande? 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Samband med mer positiva omdömen Samband med mer negativa omdömen Generellt är det kön(man), inkomstnivå, landstingstillhörighet och ålder som uppvisar en signifikant samvariation med resultaten. Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

28 Personer med högre inkomst tenderar att vara mer nöjda efter införandet av vårdvalsreformen Signifikanta samband med mer positiva omdömen Högre inkomst Att vara man Boende i Stockholm Signifikanta samband med mer negativa omdömen Boende i Skåne Boende i Östergötland Inga samband Grundskola i relation till högre utbildning Vårdbehövande grupp eller ej Tre eller fler särskilt vårdbehövande diagnoser Heltidsarbetande Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

29 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västra Götaland Örebro Östergötland En uppföljningsstudie likt den som genomförts i denna rapport hade endast varit möjlig att genomföra i cirka hälften av landstingen Resultat av förfrågningsunderlag till landstingen Möjlighet att genomföra liknade uppföljningsstudie som vår: Nej 2003 Nej Har lagt ut externa uppdrag att studera konsumtion på individnivå? Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Resultaten är inte möjliga att redovisa mellan privat och offentlig regi i samtliga landsting

30 Rekommendationer

31 Rekommendation 1 Regeringen bör kraftsamla kring utvecklingen av nationellt samlad jämförbar information om primärvård Det är ytterst väsentligt att insatser i primärvården kan följas upp och jämföras. En möjlig utgångspunkt är att det befintliga lagreglerade patientregistret kompletteras med uppgifter från primärvården. Det är särskilt angeläget att landstingens behov av jämförbar information tillgodoses, oavsett om verksamheterna bedrivs i offentlig eller privat regi. Informationen bör omfatta vårdens kvalitet vad gäller både struktur, process och resultat. Förutsättningar för detta måste skapas genom nödvändiga författningsändringar.

32 Rekommendation 2 Landstingen måste hitta rätt balans mellan de olika mål som man vill stimulera med verksamheten Ersättningssystemets utformning kan till viss del spåras till besöksutvecklingen i landstingen. Det är därför en viktig att arbeta vidare med att utveckla en behovsviktad ersättning som har möjlighet att premiera både ett högt och jämlikt vårdutnyttjande. Samtidigt är det dock viktigt att se ersättningssystemet som ett komplement till övriga styrsystem.

33 Vårdanalys fortsatta arbete

34 Vårdanalys fortsatta arbete Resultaten i rapporten, tillsammans med tidigare evidens, pekar på att ojämlikheten inom vården snarare tenderar att baseras på socioekonomiska förhållanden än sjukdomsdiagnos, dvs. att jämlikhetsproblematiken rör den horisontella rättvisan i högre grad än den vertikala Vårdanalys avser därför att arbeta vidare med att studera om personer med samma sjukvårdsbehov erhåller samma vård oavsett deras socioekonomiska förhållanden

35 Resultat övrigt

36 Resultat patientenkät De viktigaste faktorerna vid val av vårdcentral per vårdbehövande respektive övrig befolkning. geografisk närhet personalens kompetens bemötandet från personalen vårdgivarens rykte öppettider bekanta har rekommenderat Ej svar Vårdbehövande Övrig befolkning geografisk närhet personalens kompetens bemötandet från personalen öppettider vårdgivarens rykte 23 7 första val andra val tredje val bekanta har rekommenderat Ej svar % % 100 De viktigaste faktorerna utgörs av geografisk närhet tillsammans med personalens kompetens och bemötande. Geografisk närhet och öppettider något större betydelse för övrig befolkning Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt 2011

37 Resultat patientenkät Varför har du bytt vårdgivare efter vårdvalets införande? Det finns möjlighet att svara flera alternativ. Jag var inte nöjd med bemötandet på min tidigare mottagning Jag var inte nöjd med vårdkvaliten på min tidigare mottagning Jag var inte nöjd med tillgängligheten på min tidigare mottagning Vårdbehövande Övrig befolkning Det har öppnat en ny mottagning som ligger bättre till geografiskt Jag var inte nöjd med informationen (t.ex. om vårdbehov, tillstånd/ sjukdom, behandling) på min tidigare 6 9 Annat skäl än ovan Källa: Patientenkät i Stockholm, Östergötland och Skåne, SIFO TNS, Okt %

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdanalys har sedan myndigheten bildades 2011 studerat effekterna av vårdval 2 Dagens agenda 1. Några allmänna

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Vårdvalets konsekvenser

Vårdvalets konsekvenser Vårdvalets konsekvenser Anders Anell 25 september 2014 Vårdval och patientinflytande i olika former Val av vårdgivare Allmänläkare, operatör Enhet/organisation Vårdvalssystem (hittills) Inom landsting

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl

Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl Vårdvalsnätverket 19 september 2012 Rapporten innehåll - Tre delar: - Kartläggning

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar

Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar 27 oktober 2008 Rapport om vårdval, tillgänglighet och HSAN-anmälningar inom primärvården 2007/2008 Rapport Svenskt Näringsliv Rapporten framtagen av Sanocore

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer