Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen"

Transkript

1 Du missar väl inte Svara senast 16 oktober Ny webbplats för förskolan Läs mer på sidan 7 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen Krispedagogik hjälp till barn och unga i kris Detta är den första bok på svenska som framställer en specifik krispedagogik. Den beskriver på ett praxisnära sätt hur du som lärare i förskolan och skolan kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter som gör att barnen övervinner problemen. Fler nyheter Social och emotionell träning för barn Sidan 15 Medmänniskor av Stefan Einhorn PS Rädsla så funkar det!

2 boken Krisberedskap innan det svåra händer Nej, tiden läker inte alltid alla sår. Den kris som aldrig blir löst när man är barn fortsätter upp i vuxen ålder. Barnpsykolog Magne Raundalens och specialpedagog Jon-Håkon Schultz bok Krispedagogik handlar om förskolans och skolans möjligheter att hjälpa barn och ungdomar i kris. Vi talar inte om självmord på vår skola. Punkt slut! Sade rektorn. Men när nioåringen mitt under en lektion gråtande berättade att mamman dränkt sig och lämnat ett brev, så förstod rektorn att han gjort fel och ändrade sig helt. Minnesstunden som lärarna hade förberett blev av. Eleverna fick en saklig, åldersanpassad kunskap om vad en djup depression är och i värsta fall kan driva en förtvivlad människa till. Och de två systrar som nyss mist sin mor fick ett organiserat samtalsstöd. Båda valde, oberoende av varandra, rektorn som kontaktperson. Förskolans och skolans roll Vad som kunde ha blivit ett livslångt obearbetat trauma vändes förhoppningsvis till något gott och läkande. Och de vuxna fick insikt i sorgens och sorgbearbetningens mekanismer. Berättelsen finns med i Krispedagogik, skriven av den välkände norske barnpsykologen Magne Raundalen och den disputerade specialpedagogen Jon-Håkon Schultz. Kavita - Fotolia.com Första boken på svenska som framställer en specifik krispedagogik Boken bygger till stora delar på deras mångåriga praktiska erfarenhet från hur förskola och skola kan hjälpa barn och ungdomar i kris och trauma. Idag har alla skolor i Norge ett kristeam och en handlingsplan, säger Magne. Ett resultat av vårt arbete för att skapa medvetenhet om förskolans och skolans stora pedagogiska roll för att stödja barn i kris. Låt barnen sätta ord på känslorna Men kunskapen om hur barn drabbas av kriser personliga eller sådana som delas av flera kan fortfarande bli bättre och djupare. Det är oerhört väsentligt att få hjälp, tilllåtelse och tid att sätta ord på känslor och ge känslor åt orden, säger Jon-Håkon. Inte bara för de närmast drabbade utan också för en omgivning som ofta är meddrabbad. Men även att få hjälp att göra det som hänt förståeligt och att ge framtidstro. Det är där lärarnas pedagogiska skicklighet att gå från sorghantering till faktaförmedling kommer in. Många konkreta exempel Det handlar inte om att trampa in på psykologers och psykiatrikers område. Snarare om att som lärare använda sina yrkeskunskaper i ett skarpt läge, att använda en krissituation pedagogiskt för att ge barnen redskap att lära känna livet och sig själva och kunna gå vidare. Krispedagogik skildrar autentiska fall och ger en mängd konkreta exempel på hur förskolan och skolan kan göra ett till synes obeskrivbart skeende greppbart. Tsunamin, givetvis, och andra naturkatastrofer liksom krig. Men även sjukdom och död i familjen, brott och övergrepp och närståendes fängelsestraff. 2

3 boken Om författarna En psykolog och en lärare Magne Raundalen är barnpsykolog och arbetar vid Senter for krisepsykologi i Bergen. Han är författare till en rad böcker. Jon-Håkon Schultz är lärare och filosofie doktor vid Institutt for spesialpedagogikk, Oslo Universitet. Magne Raundalen och Jon-Håkon Schultz. Krispedagogik hjälp till barn och unga i kris Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz Studentlitteratur, 280 sidor Best.nr Medlemspris 359:- (Ord. ca-pris i bokhandeln 435:-) Det mesta kan förklaras sakligt, säger Magne. Ett barn behöver inte vara personligen drabbat för att påverkas kraftigt av en händelse. Identifikationen med andra barn är ofta stark. Egna oberarbetade trauman kan också åter komma upp till ytan. Våga prata med barnen Förskolan och skolan måste vara medvetna om vilka barn som är i farozonen, säger Magne. Att som lärare vara insatt i barnets vardag är inte att lägga näsan i blöt utan en del av lärarens uppgift. Ytterst handlar det ofta om några frågor som måste få svar: Hur kunde detta ske? Kan detta drabba mig? Och vad kan jag göra för att hjälpa? Och barnen har rätt att veta, säger Jon- Håkon. Alternativet är att de skapar en skräckvärld av fantasier, utifrån ofullständig information som de får genom varandra, media eller egna konstruktioner. Jon-Håkons erfarenhet visar att man kan prata med barn om allt. Han tror på barnens kompetens och förstånd. Givetvis måste man göra det på barnens nivå; målet måste ju vara att göra barnen klokare, inte dummare som en pojke som mist sin syster i cancer uttryckte det. De ska aldrig heller skyddas från en sanning, bara för att de vuxna tror det ska bli för smärtsamt. Det smärtsamma är ovissheten och lögnen, som barnen ändå förr eller senare kommer att genomskåda. Tänk framåt Men det långsiktiga arbetet beror på den uppmärksamme lärarens skicklighet att ta nästa steg att ge barnen deras framtidstro åter. På kort sikt handlar krispedagogik om barnets situation i dag. Men på längre sikt handlar det om en beredskap för framtiden, säger Magne Raundalen: Att trösta med att livet går vidare är ett svek mot barnen. För, som den norska BO skriver i bokens efterord: Den som för första gången tar hand om en grupp barn vid eller efter en kris ska veta att man knappast kan göra någon skada genom att engagera sig. Den största skadan gör den som vänder ryggen till. Diskutera och skaffa beredskap Krispedagogik ger, inte minst genom sin tvärfacklighet och författarnas egna långa erfarenhet, nya infallsvinklar till pedagogerna på fältet. Hela boken framhåller lärarnas yrkeskompetens som den viktigaste faktorn i krispedagogiken. Att dramatiska kriser kommer att drabba barn vi möter det vet vi men vi vet aldrig vilka former dessa kriser kommer att ta sig. Krispedagogik skildrar de psykologiska mekanismer du kan möta som lärare till barn i kris, men ger också utförliga råd och systematiska handlingsplaner hur kriserna ska hanteras. Att läsa och gemensamt diskutera Krispedagogik ger en utomordentlig beredskap för att göra det till synes oförklarliga förklarligt och att göra det till pedagogiska möjligheter som kan stärka barnens empati och självbild. Absolut bäst effekt får Krispedagogik om den blir läst innan det händer! Kort om boken Varje dag finns det förskolebarn och skolelever som upplever kriser och förluster. De kan ha förlorat föräldrar eller nära vänner eller ha varit med om krig och flykt. Medan man inom psykologin och psykiatrin länge har haft sina egna fackområden för att möta barn i kris, har sådan verksamhet varit mindre utvecklad inom pedagogiken. Detta är den första bok på svenska som framställer en specifik krispedagogik. Den beskriver på ett praxisnära sätt hur förskolan och skolan kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter som gör att både barn, elever och lärare övervinner problemen. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, specialpedagoger, skolledare och personal inom barn- och elevhälsoteam från förskola till grund- och gymnasie skola. 3

4 fler nyheter Smittande från tv språksprudel Monstret Ordbajsaren. Aktuellt Språk är nödvändigt, livsviktigt och väldigt roligt! Alla barn har ett rikt språk och det vill Tunggung locka fram med lek och sång. Tunggung är en riktigt multimedial produkt med bok, cd, radio, tv och webb! I boken får du ta del av intervjuer med kända pedagoger, författare och forskare, som delar med sig av sin syn på språklek och språkinlärning. Den innehåller också en mängd praktiska och handfasta tips att använda direkt i förskolegruppen. I boken får vi också, precis som på cd:n, i tv- och radioprogrammen och på webben följa det ettriga monstret Ordbajsaren och hunden Tungan som älskar att slicka i sig goda ord, prat och uttryck. På cd:n Tunggung Ballongsånger, Ordbajsaren & Farbro Filip, finns musiken från tv-programmen, samt de fem radioprogrammen. Jessica Gottberg är journalist och barnboksrecensent. Hon har tillsammans med Helen Rundgren tidigare skrivit boken Alla talar om matte. Hunden Tungan. Tunggung Lek med språk i förskolan! (bok) Jessica Gottberg Kenneth Andersson (illustrationer) 199:- UR, 84 sidor Best.nr Medlemspris Tunggung Ballongsånger, Ordbajsaren & Farbro Filip (cd) Omfång: ca 78 minuter 99:- Best.nr Medlemspris TUNGGUNG GÅNGER TIO 10 tv-program à 10 minuter. I en animerad saga följer vi den ordälskande hunden Tungans vandringar i Tunggunglandet där hon bl.a. träffar monstret Ordbajsaren. 5 radioprogram à 12 minuter. Här leker Ordbajsaren med språket tillsammans med sin vän Farbro Filip. Språkleksånger och ljudsagor ger barnen inspiration till att formulera berättelser på egen hand. Webb Tungan och Ordbajsaren visar vägen genom Tunggunglandet. Lek med rimmen, ramsorna, ljuden och många av de tokiga idéerna från programmen. Radio och tv-programmen kan lånas från Mediecentralen eller beställas direkt från UR:s kundtjänst. Paket spara 50:- Paketpris bok+cd Best.nr :- Medlemspris 4

5 Släpp fram barnen Att utveckla barns och elevers förståelse, att lära dem lita till sina egna idéer och aktivt delta i processen är viktiga mål för verksamheten i förskolan och skolan. Ny upplaga Den här boken skildrar en specifik didaktik och beskriver ett arbetssätt som bygger på en tillit till barns och elevers vilja och intresse för att lära sig. Din uppgift som lärare blir att följa, stödja, utmana och dela barnens erfarenheter genom att leda och låta dig ledas i barnens erfarenhetsvärld. Utmaningen ligger i att du vidareutvecklar din skicklighet i att göra barns och elevers förståelse till ett innehåll i verksamheten. Boken har en teoretisk del och en del som beskriver hur förskolebarn erfar innehållsaspekterna natur, samhälle, läsning och skrivning samt matematik. Till detta knyts konkreta exempel på hur lärare genom temaarbete har arbetat med dessa aspekter. I boken förs också en diskussion som belyser Så stärker du barnens självkänsla I allt fler förskolor och skolor väljer man att arbeta med social och emotionell träning. Utmaningen för dig som är lärare ligger i att skapa en miljö där barn får känna sig trygga och där de kan utveckla en god självkänsla. vikten av att du som lärare bli bättre på att utmana barn och elever i sitt lärande. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare i förskola och skola. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i de tidiga årens pedagogik vid Göteborgs universitet. Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson är lektor i pedagogik vid samma universitet. Grundläggande färdigheter och färdigheternas grundläggande Ingrid Pramling & Samuelsson Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson Studentlitteratur, 192 sidor fler nyheter 269:- Best.nr Medlemspris Men hur kan vi träna våra barn i att samspela med andra, hur kan de stärka sin emotionella förmåga och lära sig mer om sina känslor? I den här boken får du som vill arbeta medvetet med de här frågorna både vägledning och inspiration. Den innehåller både fakta och konkreta övningar som du på ett enkelt och roligt sätt kan göra tillsammans med barnen. Författaren presenterar dessutom EQ-dockan och visar hur du kan använda den för att öka barnens insikt om sina känslor och sitt beteende. Boken vänder sig både till lärare i förskolan och skolan, samt till föräldrar. Maria-Pia Gottberg är en flitigt anlitad utbildare och coach. Social och emotionell träning för alla barn en praktisk handbok för skolan, förskolan och föräldrar Maria-Pia Gottberg Praktisk handbok 329:- Brain Books, 259 sidor Best.nr Medlemspris 5

6 barntillåtet 6 Wow vilken show! När Rut och Knut och lilla Tjut börjar leka och spela kock-rock blir det fullt ös. Varför inte göra en hel musikshow där rummet blir en scen full med publik, och barnen kommer loss i allsköns låtar: folkvisor, indiskt, opera, hårdrock, schlager, flamenco, rap och country. Till denna färgsprakande, rimglada och musikmaxade bilderbok finns också en cd. 40 sidor. Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (bok) Carin Wirsén & Stina Wirsén Best.nr (bok) Medlemspris 128:- Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (cd) Best.nr (cd) Medlemspris 97:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 186:- Spara 39:- ABC uppåt väggarna Pryd väggarna i klassrummet eller på förskolan med de här färgglada ABC-bilderna! Eller ta fram dem när ni pratar med barnen om alfabetet. 28 färgplanscher i A4-format tryckta på kraftig kartong. Med kopieringsunderlagen kan du fritt kopiera planscherna på skolan eller förskolan, så att barnen kan färglägga dem. ABC-planscher Best.nr Medlemspris 419: Kopieringsunderlag Best.nr Medlemspris 99:- Lärorikt om träd En bok fylld av fakta och kuriosa om våra 16 vanligaste träd om hur man gör bowlingklot och käglor av oxel, flaggstänger av gran och lönnsirap av lönn. Vi får också tips på roliga saker man kan göra, som att bygga en bondgård, anordna en barkbåtstävling, göra en sälgpipa eller naturtuggummi. Härliga färgillustrationer. 43 sidor. Sofis trädexpedition Stefan Casta & Bo Mossberg Best.nr Medlemspris 128:- Experimentera mera Man behöver inte så avancerade saker för att göra roliga experiment. I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Pelles experiment med vatten Best.nr Pelles experiment med apelsiner Best.nr Medlemspris/bok 117:- Best.nr (paket) Paketpris 199:- Bok + CD! Köp båda spara 35:- Älskade sånger av Astrid! Till hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse finns nu en jubileumsutgåva av hennes klassiska sångbok. Här finns de mest älskade sånger samlade, härligt illustrerade av bl.a. Ilon Wikland och Björn Berg. Cd-skiva ingår. 48 sidor. Hujedamej bok+cd Best.nr Medlemspris 189:- Sagan om Alfabetet /Mässvik & Ekelund En bok och cd som lär barnen alfabetet med hjälp av sång och rörelse. Till varje bokstav hör en saga och en sång, samt beskrivning på hur man med rörelser, avslappning, dramatik, ljud och sång kan arbeta med bokstaven. Förskolan och de tidiga skolåren. 88 sidor :- Motsatsord Att se skillnader och motsatser i ord och bild ger ett rikt språk. Olika spelvarianter och svårighetsgrad, där det gäller att para ihop motsatser i ord och bild. Från 5 år :- Lilla Naturserien /Fonstad & Svedberg Fyra böcker för dig som vill veta mer om de vanligaste fåglarna, blommorna, insekterna och smådjuren om barnen frågar. Böckerna ryms i fickan. 64 sidor/bok :- (4 böcker) Sammansatta ord /Bragée & Andersson Låt barnen upptäcka hur två olika ord kan bilda ett nytt, sammansatt ord. Spelas bl.a. som ett läggspel med sorteringsövning eller som memory. 84 kort med bild och text, samt handledning. Från 6 år :- Danssagor/H Skogh Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. Cd+lärarhandledning :- Ritsagor/P Gustavsson Låt bilden byggas upp medan sagan berättas. Ett sagoberättande som lämnar utrymme för fantasin hos både barnen och berättaren. Ett enkelt trolleri som roar. 80 sidor :- Paketpris!

7 Detta är en annons Pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson Professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet Läs mer Specialpedagogik Ulla Alexandersson Universitetsadjunkt institutionen för Pedagogik och Didaktik, specialpedagogiska enheten, Göteborgs Universitet Läs mer Barnsjukdomar Dr Anna Claesson Ahlin Överläkare inom Barnoch ungdomsmedicin. Läs mer Vårfjäril Låt barnen tillverka en egen färgla d och flygfärdig fjäril. Läs mer Såpbubblor på olika sätt Att blåsa såbubblor är fascinerande och bra träning för munmotoriken. Läs mer Utflyktsmat för eld eller grill Laga utflyktsmaten ute i det fria, över elden eller grillen. Läs mer Rörelselekar Rörelselekar är ett bra sätt att få igång barnen. Här får du förslag på olika varianter. Läs mer Antal, rum och form tips, tankar och idéer Upptäck matematiken i vardagen tillsammans med barnen. Läs mer Pressklipp: förskolan i media Ny webbplats särskilt för förskollärare Vårdnadsbidrag kan bli verklighet 2008 (04/09/2007) Ett kommunalt vårdnadsbidrag ska ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn i stället för att ha dem i förskola. Fler miljoner behövs till förskolan (03/09/2007) Det är trångt i Trollhättans förskolor och fritidshem just nu, med överinskrivningar motsvarande tio avdelningar. Förskola i blomsterkungens anda (19/04/2007) Om blomsterkungen Carl von Linné hade kunnat blicka ned på Askliden från sin himmel hade han nog blivit glad. Färre barn per pedagog (17/04/2007) Några råd när man läser för barn Här får du veta hur du kan läsa för barnen, så att läsestunden blir en stor upplevelse för dem. Läs mer Språkglädje En bok att ösa ur om du söker rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor med mera. Läs mer Hur barn lär sig läsa och skriva Barnets första möte med läsandets och skrivandets konst är något speciellt. Boken ger förslag på språkstiumlerande Läs om den norska succén och den nya svenska sajten

8 Detta är en annons Just nu har vi ett mycket förmånligt introduktionserbjudande. För endast 99:- i månaden för ett årsabonnemang, får du och hela din förskolegrupp tillgång till Förskoleforum. Du sparar hela 1 080:-! Läs mer längre fram. För några år sedan drog tre norska förskolelärare igång webbplatsen Barnehageforum. Inspirationen och drivkraften är deras egna möten med barn genom åren och ambitionen är att skapa en mötesplats och idébank på nätet för alla norska lärare i förskolan. Idag har den norska webbplatsen 3000 medlemmar, i genomsnitt 4500 besök varje dag och materialet man kan hitta utökas dagligen med ny, aktuell information. Varför har webbplatsen blivit så omåttligt populär bland lärarna i de norska förskolorna? Vi frågade en av grundarna, Trond Kristoffersen. Vad hittar man på er webbplats? Så länge det har något med förskolan att göra så hittar man det hos oss. Det innebär allt från aktivitetsidéer till teoretiska artiklar och pedagogiska verktyg. Vi har också en panel med experter och ett diskussionsforum där man kan lyfta olika problemställningar. Vi gillar att betrakta webbplatsen som Norges största personalmöte för förskolan! Var hämtar ni materialet ifrån? Barnehageforum har många källor. Våra experter skriver artiklar och utvecklar verktyg. Pedagoger producerar innehåll och vi har avtal med författare och fackfolk. Därutöver håller vi koll på offentliga publikationer och nyheter som har kopplingar till förskolan. Och vi får mycket bra innehåll direkt från medlemmarna. Norska succén för lärare i förskolan nu i Sverige! Så länge det har något med förskolan att göra så hittar man det hos oss. Varför har webbplatsen blivit så populär? En enklare vardag för våra användare är vårt motto. Man har tillgång även hemifrån till allt från underlag till föräldrasamtal till allergiinformation bara genom några knapptryck. Innehållet uppdateras dagligen och håller hög vetenskaplig kvalitet man skall kunna lita på informationen man finner. Hur ska man hinna med att surfa när man som lärare i förskolan knappt hinner det viktiga arbetet med barnen? Precis! Man har inte tid. Och att surfa på nätet är lite som att leta i någons gamla pärmar man vet aldrig vad man hittar. Men eftersom vi har samlat mängder av nyttig information på ett ställe så hittar man det man söker både snabbt och enkelt. Vem är den typiske användaren? Ja, några vi känner till är en nittonårig manlig student som gör egna hemsidor på fritiden och en sextioårig kvinnlig rektor som knappt hade använt en dator innan hon blev medlem. Gemensamt för alla är att de arbetar eller ska börja arbeta i förskolan. Och de ställer höga krav på innehållets kvalitet och på att saker fungerar. Och det lever vi upp till! Nu på svenska I oktober lanseras en plats på webben för alla svenska lärare i förskolan. Många av idéerna är hämtade från den norska motsvarigheten men där finns också en hel del nyheter för att underlätta vardagen i förskolan. Trond Kristoffersen, en av den norska webbplatsen Barnehageforums grundare På den svenska webbplatsen finns förutom artiklar, tips och administrativa verktyg även möjlighet att diskutera med andra förskolor, att visa upp något som den egna förskolan har lyckats med eller att på ett enkelt sätt skapa en egen hemsida för din förskola. Ambitionen är att underlätta arbetet i förskolan och utveckla lärare i förskolan i deras yrkesroll. På så sätt kan arbetet med barnen både bli mer effektivt och kreativt. Förhoppningen är att varje förskola skall se ett medlemskap som en självklarhet och att Förskoleforum används i planeringsarbetet av förskolans lärare både på förskolan och hemifrån. Redan över 200 artiklar inom olika ämnen (innehållet utökas varje dag). Verifierade källor som myndigheter, forskare och intresseorganisationer men även praktiska exempel direkt från olika förskolor. Experter som svarar på dina frågor om allt från specialpedagogik till barnmedicin. Möjlighet att skapa din förskolas egen webbplats. Det svenska förlaget Studentlitteratur står bakom webbplatsen.

9 Detta är en annons Rörelselekar Rörelselekar är att bra sätt att få igång barnen. Här får du förslag på olika varianter. Här är förslag på några rörelselekar som passar bäst för de lite äldre barnen. Men lekarna kan förstås anpassas efter barnens åldrar, så att även de lite yngre kan klara dem. Sköldpaddan Låt barnen ställa sig på alla fyra i grupper. Lägg en lagom stor sköld (filt, lakan, handduk eller dyl.) över deras ryggar. Barnen ska sedan förflytta sig på golvet utan att skölden ramlar av. Vill man göra det svårare kan man sätta ut hinder, t.ex. kuddar eller stolar. Samarbete med föräldrar kring böcker Så här uppmuntrar ni föräldrarna att läsa för sina barn därhemma. Barnens föräldrar får inte slå sig till ro med att personalen läser i förskolan, skolbarnsomsorgen och i skolan. Barnen behöver även få känna närheten till föräldrarna när de läser för barnen. Barn Rullande stockar Barnen lägger sig på golvet tätt intill varandra, med huvudet åt samma håll, som stockar. Ett av barnen som ligger ytterst ska sedan rulla över de andra tills han/hon kommer över på andra sidan. Där lägger hon/han sig still och sedan är det dags för nästa barn som ligger ytterst att rulla över. Dubbelringen Innan man börjar leken ska man ha bestämt ett antal olika kommando som namnges med en siffra. Det gäller för alla att komma ihåg vad varje siffra står för. Till exempel: 1. Yttre och inre ringen byter plats. 2. Yttre ringen kryper mellan benen på den inre ringen. 3. Inre ringen vänder sig om och hälsar på den yttre. och föräldrar får på så vis en gemensam upplevelse. Barnet kan aldrig förklara för föräldrarna varför det gillar en viss bok som lästs i förskolan. Föräldern måste läsa den själv för att kunna förstå. Uppmuntra därför föräldern att läsa de böcker ni läser för deras barn. Lärare som känner till vilka barn som behöver extra stimulans och uppmuntran har också stora möjligheter att hjälpa barnen. Föräldrars tankar och deras agerande när det gäller uppfostran och språkstimulans medför att den information som ges måste vara Barnen bildar dubbla ringar med jämna par i varje. Fröken, eller något av barnen, är ledare och ropar ut de överenskomna kommandona. Har barnen svårt att komma ihåg vad siffrorna står för kan man naturligtvis ropa ut hela kommandot i stället för bara siffran. individuell. Genom dagliga kontakter finns mängder av naturliga tillfällen att påverka föräldrarna att läsa mer för... barnen, Läs hela sjunga artikeln för på dem, forskoleforum.se tycker om att Fröspridning Fröer sprids på olika sätt: de fastnar på djur, äts av djur, samlas och grävs ner eller tappas av djur, med vind eller med vatten. Följande aktiviteter syftar att ge barn insikt i fröspridning. Halva barngruppen får sätta på sig uttjänta sockor utanpå skorna medan resten går som vanligt. Nu får barnen röra sig fritt i naturen en stund. Vi återsamlar dem och letar efter fröer som fastnat på fötterna. Jämför vem som har mest fröer samt var fröerna sitter och diskutera varför. Studera fröerna i förstoringsglas och se om de har speciella mekanismer för att lättare fastna (se figur 36). Tala med barnen om att fröer har olika sätt att spridas. Låt därefter barnen gå ut och leta efter fröer som Läs representerar... hela artikeln olika på forskoleforum.se spridningssät

10 Detta är en annons Det här måste ni bara göra i Sverige sa Gunnel när jag berättade om idén Jag är avundsjuk på Gunnel som är förskollärare på mina barns tidigare förskola. Hon är nyfiken på allt nytt och tycker att hon har världens roligaste jobb. Visst blir man avundsjuk? Men även för någon som Gunnel har solen sina fläckar. Jag frågade Gunnel vad hon saknade i sin yrkesvardag när förskoleforum var i planeringsstadiet. Det finns inte några naturliga mötesplatser på nätet för lärare i förskolan, sa hon, inget ställe där de kan hitta eller utbyta information. Och många gånger kan man känna att yrket inte erkänns och har den status som det förtjänar. Men vad kan vara viktigare än de första formbara åren av lärande i ett barns utveckling? Varför har en av våra allra viktigaste yrkesgrupper inte tillräckliga verktyg för kompetensutveckling undrade vi på Studentlitteratur? Detta blev startpunkten för vårt arbete med Förskoleforum som vi lanserar i oktober. Vi tycker att det är dags att höja yrkesgruppens status det finns så mycket kompetens men ingen naturlig knutpunkt där man kan dela med sig av och vara stolt över den! I Studentlitteraturs böcker finns mycket basinformation och i Norge en framgångsrik förebild så vi utgick från detta och har sedan byggt vidare. Med tiden har innehållet på webbplatsen växt samtidigt som intresset ökat från olika håll. Det har nu både resulterat i en komplett idébank för allt som rör arbetet i en förskola. På köpet har vi utvecklat nära samverkan med forskare, författare, debattörer, organisationer och enskilda förskolor som ger bredd och tyngd till webbplatsen. Vi är väldigt stolta över vår expertpanel och vi kommer att fortsätta fylla på med mer innehåll dagligen och fler engagerade samarbetspartners senast var det Gymnastikförbundet som gärna ville vara med och bidra med material! Vi tror inte bara att webbplatsen kan göra arbetet roligare för alla lärare i förskolan, vi tror framförallt att arbetet kan bli mer effektivt med hjälp av Förskoleforum. Tid är en bristvara för många yrkesgrupper men alldeles särskilt för denna. Därför är det dags att de får det stöd de förtjänar för att kunna använda tiden på bästa sätt med barnen. Johanna Thulesius Projektledare Förskoleforum Studentlitteratur Anmäl dig direkt på eller posta, ring eller e-posta in din beställning idag! Tel: E-post: Frankeras ej Gå med hela arbetsgruppen betala för en! Ja, tack! Just nu får jag och mina kollegor Förskoleforum.se till introduktionspris: Ett helt år för endast 1188:- (99:-/mån). Ordinarie pris är 2268:- för årsabonnemang och jag sparar hela 1080:-! I tjänsten ingår även möjligheten att skapa en egen webbplats åt min förskola. Fakturering sker årsvis. Leveransadress: Kontaktperson Min förskola Avdelning/enhet Postadress Postnr/Ort Faktureringsadress (om annan än vidstående): Namn/fakturamottagare Företag/Organisation Avdelning/enhet Postadress Postnr/Ort Mottagare: Studentlitteratur Svarspost Kundnummer Lund Moms är inkluderat i priset. Erbjudandet gäller hos Studentlitteratur t.o.m Namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Studentlitteratur AB för att kunna fullgöra kundrelationen samt för marknadsföring av Studentlitteraturs utgivning. Se vidare under cookies/personuppgifter på Studentlitteratur betalar portot Endast 99:- per månad för årsabonnemang! (Ord pris 189:-/mån) Telefon E-postadress

11 på schemat: matte Lustfylld matte Matte på burk Annika Thisner Boken beskriver en metod för hur du kan arbeta med matematik i förskolan med hjälp av tolv matteburkar. Barnens nyfikenhet och glädje att lära med alla sinnen är utgångspunkten för arbetsmetoden. Målet är att de får ett bra självförtroende och en positiv inställning till matematik. Med olika mattelekar får barnen även språklig träning, genom bl.a. ramsor och sånger. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Matteburkar Matteburkarna är utformade för att lära barnen så många matematiska begrepp som möjligt på ett utmanande och lekfullt sätt. De har alla olika färg, storlek och form. Grundsatsen innehåller 11 antalsburkar med följande innehåll: en klocka, två små dockor, tre leksaksspindlar, fyra par byxor med prislappar, fem kulor i olika material, sex tärningar, sju veckodagskort, åtta par skor, nio tårtljus och tio fjädrar. Dessutom medföljer en talrulle en duk att ställa burkarna på. Best.nr Medlemspris 349:- Nu finns den sista burken att beställa. Matteburk En liten båt Lennart Hellsings sång En liten båt blir ofta våt inspirerar till många roliga mattelekar. Hur många fiskar är det kvar i havet när båten har fångat tre? Hur ser det ut när alla fiskar simmar i en ring? Innehåller burk, båt, blå duk som föreställer hav, fiskar och skattkista med pärlor. Best.nr Medlemspris 299:- Matte på burk + matteburkarna Best.nr Paketpris 499:- Huvudräkning Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn När vi undervisar elever om huvudräkning lär vi dem en rad smarta knep, men glömmer ofta att koppla dem till en utvecklingsbar matematisk kunskap. Här får du ta del av strategier för huvudräkning samt hur räknelagar och räkneregler fungerar och kan användas, samt hur du redan i förskoleklassen kan ge eleverna en djupare förståelse för matematik. 173 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Tidens siffror/i Linde Spelet lär barnen att det finns 4 kvartal på ett år, 7 dagar i veckan, 24 timmar på ett dygn och 52 veckor om året. Totalt 11 tids-siffror tränas på ett lekfullt och roligt sätt. Skolår :- Upp till 20 /A-S Jonsson & C Ring Här får barnen bekanta sig med siffrorna 0 10 på olika sätt. En spelbok med en mängd olika spelförslag och svårighetsgrad medföljer. Spelas enskilt eller i grupp. För 5 10 år :- Köp båda spara 50:- Baskunskaper i matematik Madeleine Löwing & Wiggo Kihlborn I boken får vi genom olika exempel insikt i hur inlärningsproblem inom matematiken kan uppstå och lösas. Boken betonar kontinuitet i planeringen utifrån elevernas tänkande, från förskoleklassen och uppåt i skolsystemet, och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter. 372 sidor. Bets.nr Medlemspris 369:- Huvudräkning+Baskunskaper i matematik Best.nr Paketpris 548:- Spelhörnan Multipar/I Linde Spelet hjälper barnen att på ett tydligt och lekfullt sätt förstå multiplikationens grunder. Spelas enskilt eller i grupp. Handledningskorten ger förslag på fyra olika spelsätt. Skolår :- Fånga par/i Linde Här tränar barnen addition och subtraktion genom att para ihop två matchande kort. Ett snabbt och roligt spel. Kan spelas som patiens eller memory. Handledning medföljer. F-klass till skolår :- Nyhet! 11

12 alltid aktuella Barns tidiga läsning Karin Taube Hur kan du som lärare lotsa barn så att deras läsutveckling blir en positiv resa? Boken beskriver skillnaderna mellan tal och skrift och hur du kan hjälpa barnen att ta klivet över till skriftspråket. Den tar också upp de faktorer som påverkar barns läsförståelse och med vilka strategier den kan stödjas. Andra frågor som berörs är: Hur hänger barns läsförmåga samman med deras självbild, motivation och lärande? Varför är flickor bättre läsare och vad kan göras för att stödja pojkarnas läsning? 160 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Doktorn kunde inte riktigt laga mig Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa Christina Rehnlund Den här boken handlar om små barn med olika sjukdomar eller funktionshinder. Barn som har stora frågor, hemliga tankar och starka känslor. Författaren visar med konkreta råd och exempel hur vi kan hjälpa dessa barn. Lär känna Isabelle, Elin, Felix, Johannes och andra barn och lyssna till deras berättelser om vad barn med funktionshinder möter i sina liv. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Explosiva barn Ross W. Greene Hur hjälper vi barn med häftiga vredesutbrott, impulsivitet samt verbal och fysisk aggressivitet? Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. Den visar också hur förmågan till flexibilitet, frustrationstolerans, kommunikation, problemlösande samt konflikthantering kan förbättras. 287 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Språkutveckling och språkstörningar hos barn U Nettelbladt & E-K Salameh (red.) Boken ger fördjupad kunskap om barn med språkstörningar. Vi får lära oss mer om typisk språkutveckling och om olika definitioner av språkstörning. Boken tar också upp problem som barn med språkstörningar kan ha och presenterar olika förklaringsmodeller, samt hur man bedömer och tar sig an barn med språkstörningar. 328 sidor. Best.nr Medlemspris 399:- Konsten att säga nej Jesper Juul Att leva i en nära relation innebär ständiga ställningstaganden och kompromisser. Inte sällan säger vi ja, trots att vi egentligen inte vill. Den här boken handlar om att ta hänsyn till sig själv också av hänsyn till andra. Att säga nej på ett bra sätt går ut på att lära sig att definiera sig själv utan att kränka eller såra andra. Och ett ärligt nej är ett kärleksfullt svar eftersom det gör oss tydliga i förhållande till både barnen, vår partner och oss själva. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Vygotskij i praktiken Leif Strandberg Den här boken redogör på ett begripligt sätt för grundbegreppen i Vygotskijs kulturhistoriska psykologi. Stommen är de många praktiska exempel som visar hur Vygotskij praktiseras i svenska förskolor och skolor. Boken varvar teori och praktik och innehåller spännande övningsuppgifter. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- Otryggare kan ingen vara Bengt-Åke & Agneta Cras Detta är en skakande berättelse om några barn som tvingas växa upp med en mamma som inte kan ta hand om sig själv och än mindre om barnen. Mitt i det svenska välfärdssamhället lever de tre syskonen i en otrygghet som gränsar till det ofattbara. 250 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Chefen som kunde tala med medarbetare För både resultat och trivsel Åsa-Mia Fellinger En fungerande verksamhet kräver ett kommunikativt och stödjande ledarskap. Denna praktiska handbok hjälper dig som är chef att förstå hur du kan motivera dina medarbetare. Det handlar om analys, psykologisk förståelse och effektiva verktyg som positiv förstärkning och feedback. Boken visar också hur du kan hantera problematiska situationer. 137 sidor. Best.nr Medlemspris 289:- 12

13 alltid aktuella Det går att göra så här! Om att lösa vardagskonflikter Ingegerd Edman Ståhl Återkommande bråk och konflikter tär på krafterna. Den här boken ger hopp och en strukturerad modell för konfliktlösning och ger olika exempel på detta. Den visar också hur barn kan lära sig lösa konflikter konstruktivt på egen hand. Författaren vill att vi respekterar individen liten som stor är ödmjuka inför andras upplevelser och har förståelse för att utveckling tar tid. 136 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Att se möjligheter i svårigheter Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson En praktisk bok som beskriver didaktiska och pedagogiska förhållningssätt och åtgärder som hjälper barn med koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Fallbeskrivningar och diskussionsuppgifter omvandlar bokens teorier till praktisk handling som du kan inspireras av. Läs också om samtalsmetodik, individuella utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Utomhuspedagogik som kunskapskälla närmiljö blir lärmiljö Lars Owe Dahlgren m.fl. Det finns stora vinster för barnens lärande, från förskolan och uppåt i skolsystemet, om de tillbringar mer tid ute i landskapet. Läs och lär dig mer om relationen mellan miljö, lärande och hälsa. Om hur lärmiljön sänker stressnivån hos barn i förskola och skola, och hur en naturbevarande och utvecklande utformning av förskolans lekytor gynnar barnens motoriska utveckling och välbefinnande i stort. 206 sidor. Best.nr Medlemspris 317:- Huller om buller Maria Blom Cocke & Åsa Alneng På många förskolor är ljudnivån ett problem både för personal och barn. Med detta pedagogiska material kan du arbeta kreativt med barnen kring ljud och hörsel, för att öka medvetenheten om den egna hörseln och ljudvärlden, samt stärka förmågan att påverka den. Materialet består av en sagobok med 5 ljudhistorier och samtalsfrågor, samt ljud- och röstövningar att användas under t.ex. samlingen. En cd samt ett handledningshäfte medföljer. 24 sidor. Best.nr Medlemspris 279:- Räkna med språk Clas Rosvall Med rim och allitteration, med fakta, fantasi och lek, och framför allt med språksprudel gör Clas Rosvall barnen förtrogna med siffrorna och talen och några grundläggande matematiska begrepp. För åldrarna 3 10 år. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Arbetsglädje Bosse Angelöw En upplyftande bok som handlar om vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa större arbetslust. Att fokusera på möjligheter, styrkor och framgångar är ett genomgående tema, liksom att ge konkreta tips och idéer om hur man kan skapa en arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat. Kan användas praktiskt på arbetsplatsen och innehåller diskussionsfrågor. 137 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Läslänga 1, 2 och 3 Birgitta Bäckström Tre spel där barnen tränar läsning på ett avslappnat och stimulerande sätt. Enkla meningar, anpassade för den första lästräningen, paras ihop med tydliga bilder. Spelen är självrättande. Läslänga 2 och 3 är lite svårare och innehåller delar med Vem är jag? -gåtor som anknyter till bilderna. F-klass till skolår 3. Medlemspris 135:-/spel Best.nr (Läslänga 1) Best.nr (Läslänga 2) Best.nr (Läslänga 3) Best.nr samtliga 3 spel Paketpris 330:- Svåra medarbetarsamtal En handbok för chefer Åsa-Mia Fellinger Det är inte lätt när man som chef måste framföra negativa besked eller kritik. Boken ger dig den hjälp och vägledning som behövs för olika problemområden: uppsägningar och omplaceringar, kritik, personliga problem, mobbning mm. Den presenterar samtalsverktyg, ger råd och övningar för praktisk träning, visar hur man genomför bra utvecklingssamtal och följer upp dem. Dessutom behandlas situationen när chefen själv får ta emot kritik eller missnöje. 187 sidor. Best.nr Medlemspris 289:- Lättläst och inspirerande Köp 3 spara 75 kronor! 13

14 alltid aktuella Lekbok för koncentrationsförmågan/b Sher Innehåller mängder av lekar för de minsta förskolebarnen till skolbarnen. På ett lättsamt och roligt sätt utvecklar barnen sina färdigheter, ökar sitt självförtroende och bli bättre på att hålla koncentrationen uppe. 208 sidor :- Energitjuvar/I Roos Energitjuvar är personer som alltid vill ha rätt och bekräftar sig genom att nedvärdera andra. Boken visar hur du lär dig känna igen handlingsmönster, inser att skulden inte är din och börjar sätta gränser. 206 sidor :- Rimord Att rimma är roligt och ett bra sätt att väcka barnens nyfikenhet för språket. Innehåller 60 bildkort som ska paras ihop med varandra så att orden rimmar. Från 6 år :- Su-do-ku för barn/p Vaderlind Bok med roliga och kluriga pussel som utvecklar barnens tanke- och slutledningsförmåga. Kan återanvändas. Från 5 år. 48 sidor :- Smart start vid lässvårigheter och dyslexi/b Andersson m.fl. Boken ger kunskaper om tidiga tecken hos barn som kan komma att få problem med läsning. Med boken som verktyg kan alla barn få en chans att bli läsare. 80 sidor :- Lekbok för självkänslan/b Sher Bok med lekar som betonar det positiva hos var och en och som hjälper barnen att förstå att de duger precis som de är. Från 3 12 år. 200 sidor :- ABC vad är D/C Rosvall Att leka med orden, att skapa egna rim och ramsor är ett sätt att få barnen att upptäcka glädjen med språket. Bokstavslekar i alla möjliga former för alla åldrar. 88 sidor :- Barnens bästa matte- och läslekar/p Kaye En bok fylld av lekar som får barnen att inse att matematik och läsning är fantasifulla och kreativa aktiviteter. Lekarna är lätta att utföra. Förskolan och de tidiga skolåren. 344 sidor :- En annorlunda barndom/i Johansson En självbiografisk berättelse om en pappas vägran att låta sin dotter klassas som utvecklingsstörd och hans kamp för att locka henne att kommunicera med omgivningen. 380 sidor :- Gripande läsning Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Johanna Thulesius Produktion och form: 2LK.se Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 13 november Små barns matematik/e Doverborg m.fl. Hur upptäcker och utvecklar förskolebarn begrepp och tänkande i matematik? Exempel i både text och bild visar hur vi kan arbeta med att lära barnen former, mönster, taluppfattningar mm. 190 sidor. Best.nr :- 14 Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

15 signerat Lotsa barnen genom krisen Det kan vara svårt att tänka sig att en kris, i ett längre perspektiv, kan utmynna i något som går att bygga vidare på. Magne Raundalen, känd både i Norge och Sverige för sitt arbete med krisbearbetning, har tillsammans med Jon-Håkon Schultz skrivit en unik bok om hur du som är lärare i förskolan och skolan faktiskt kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter boken Krispedagogik visar dig hur. I detta nummer kan du också läsa en ny bok av Stefan Einhorn, populär författare till Konsten att vara snäll. I den nya boken Medmänniskor skriver han om medmänsklighet, relationer och livsavgörande möten och om hur vi kanske kan bli en bättre medmänniska. Har du planer på att besöka någon av årets stora skolmässor Skolforum i Stockholm eller SkolaGöteborg.nu i Göteborg, så passa på att tävla här längst ned på sidan. Svara på tre enkla frågor och vinn en entrébiljett till valfri mässa... Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Om kraften från den goda handlingen Stefan Einhorns förra bok blev en stor succé hos både kritikerna och läsare. I sin nya bok fortsätter han att skriva om vad det innebär att vara människa, och han skildrar den goda handlingens kraft i form av korta, fristående berättelser. De skönlitterära texterna, som var och en tar upp en särskild aspekt av medmänsklighet, varvas med författarens egna kloka och tankeväckande iakttagelser kring ämnet. Han skriver om olika relationer mellan människor mellan far och son, lärare och elev, läkare och patient, eller två väninnor. Han visar hur ett möte, ofta av en slump, kan bli livsavgörande för oss och förändra allt. Boken gör oss uppmärksam på vårt eget förhållningssätt till andra människor anhöriga, vänner eller främlingar. Kanske kan vi själva bli en bättre medmänniska Stefan Einhorn är professor och ordförande i etiska rådet vid Karolinska Institutet, samt överläkare vid Radiumhemmet i Stockholm. 204 sidor. Medmänniskor Stefan Einhorn Best.nr Medlemspris 219:- Konsten att vara snäll Stefan Einhorn Best.nr Medlemspris 199:- Ny bok av Stefan Einhorn Tävla och vinn! Den 29 oktober sparkar årets två stora skolmässor igång, Skolforum i Stockholm och SkolaGöteborg.nu i Göteborg. Nu lottar vi ut 20 entrébiljetter till Skolforum eller Skola- Göteborg.nu. Skriv ned svaren på frågorna på ett vykort, med namn, adress, e-postadress och medlemsnummer och vilken mässa du vill besöka. Skicka till Leka Lära Leva, Åsa Hernborg Axelson, Box 141, Lund. Senast måndagen den 15/10 måste vi ha ditt vykort. Vinnarna underrättas per brev vecka 42. 1) Vad heter periodens huvudbok? 2) Vem har skrivit Matte på burk? 3) När utkommer nästa medlemstidning (nr 7)? 15

16 Svarskupong Ja tack, jag vill beställa paketet med Tunggung bok+cd och spara 50:-. Best.nr Ja tack, jag vill beställa boken Matte på burk med matteburkarna och sparar 39:-. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Medmänniskor. Best.nr Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack. Jag önskar ej boken Krispedagogik hjälp till barn och unga i kris. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Krispedagogik behöver du inte fylla i kupongen boken skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 16 oktober. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/ avbeställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Rädsla så funkar det! Nicolas Jacquemot Hur hanterar vi bäst barns rädslor? I boken förklarar författaren på ett pedagogiskt sätt vad rädsla innebär för barn från 7-årsåldern, och hur man kan tackla de problem som rädslan innebär för barnen. Och vad är egentligen rädsla? Vem kan man prata med sina rädslor om? Kan det vara bra att bli rädd? Boken lär oss vad mod är, om vad man kan göra för att bli lite mindre rädd, om ångest och fobier och hur man kan bli av med dem. Faktatexter och tips blandas med barnens egna berättelser. 126 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- Fantasi och lekfullhet i lärandet Åsa Falk-Lundqvist En skola för alla och allas lika värde är en självklarhet i dag. Utmaningen för skolan och lärarna är att utveckla stimulerande arbetssätt som motiverar alla elever till lärande. Hur eleverna lyckas med sitt lärande beror till stor del på lärarens kunskaper och förmåga att improvisera och leda kreativt arbete i klassrummet. Boken kan användas i debatten om inkludering och som diskussionsunderlag i personalgrupper, men också som ett arbetsmaterial i praktiskt arbete i särskolan och i klasser med inkluderade elever. En dvd medföljer. 91 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Nördsyndromet allt du behöver veta om Aspegers syndrom Inger Jalakas Att vara aspergare innebär att vara avvikande, men det kan också vara något positivt. Ett av de utmärkande kriterierna för AS är specialintressen, samtidigt som de har svårt med de sociala kontakterna. Boken riktar fokus på hur det är att leva med Aspergers syndrom, både som drabbad och som anhörig, i olika faser av livet: som barn, tonåring och som vuxen på arbetsmarknaden. Författaren ger såväl konkreta tips och information som humorfyllda exempel ur verkligheten. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 189:-

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning. Ett arbetsmaterial med förslag på metoder och aktiviteter för att belysa ämnet

Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning. Ett arbetsmaterial med förslag på metoder och aktiviteter för att belysa ämnet Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning Ett arbetsmaterial med förslag på metoder och aktiviteter för att belysa ämnet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2007 Titel: Hur barn

Läs mer