Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!"

Transkript

1 Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Hitta tillbaka till arbetsglädjen Kraftpaket! Bok + cd Ibland ställs du som pedagog inför svåra problem. Det kan handla om stress, oro för barn som har det svårt, konflikter eller tidsbrist. Hämta kraft hjälper dig att hitta tillbaka till arbetsglädjen. Cd:n Mental grundträning lär dig att slappna av både i kroppen och själen. Fler nyheter Nya rön om läs och skrivinlärning PS Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD På schemat Lek med bokstäver

2 boken Så orkar du en bok om att se till sina egna behov Varför är det så mycket lättare att visa omsorg om andra än om sig själv? Annamaria Dahlöfs bok Hämta kraft är en angelägen bok om vikten av att också se till de egna behoven. Journalisten Annamaria Dahlöfs förra bok Skarpa lägen, som hon skrev tillsammans med kollegan Gabriella Ekelund, var en handledning för förskolans pedagoger som arbetar med barn i kris. I Hämta kraft vill jag rikta ljuset på pedagogerna själva: hur påverkas man som människa när lojaliteten med barnen, föräldrarna och kollegorna, och lojaliteten med de egna behoven, inte längre går att förena? Men också, säger Annamaria: Hur förebygger man en sådan situation? Var finns kraftkällorna som gör att man orkar utan att offra sin egen hälsa och glädje? Skavsår på själen Trots att utbrändhet, där man bildligt talat bränner mer kraft än man får in, är en vanlig arbetsmiljöskada även i skola och förskola, så finns det få situationer där den som drabbas känner sig så ensam. Att inte klara av sin arbetsuppgift, att inte vara den där supermänniskan med outsinliga resurser som i alla lägen kan ställa upp och hitta på lösningar, är ofta skambelagt. Det blir som ett glapp som nöter på oss, som skoskav. Ändå finns det metoder att förebygga skavsår på själen lika väl som det finns sätt att undvika skavsår på hälarna. Pedagoger delar med sig av egna erfarenheter Hämta kraft är till stora delar en intervjubok. Sju pedagogers berättelser om styrkor och tillkortakommanden fördjupas av lika många experters kommentarer om människans förmåga och oförmåga att leva i glappet mellan andras och egna förväntningar och det man kan erbjuda. Rubrikerna i boken talar för sig själva: Hur ska jag få tiden att räcka till för mina egna behov? Är jag en bra pedagog? Hur ska jag kunna göra ett bra jobb med barnen när jag inte trivs på jobbet? Hur påverkar det mig att arbeta med barn som har det svårt? Hur ska jag räcka till både hemma och på jobbet?, och inte minst, Hur hittar jag balansen mellan påfrestningar och återhämtning? Detta är frågor som de flesta pedagoger säkert har ställt till sig själva, men kanske inte vågat ställa till någon annan. Och därmed inte heller fått hjälp att besvara. Våga söka hjälp hos andra I boken bidrar varje intervjuad pedagog med handfasta råd och insikter som fungerat för dem själva. Och forskarna ger allmängiltiga beteendevetenskapliga förklaringar om hur vi reagerar vid stressfyllda tillstånd, samt visar vägen mot en tillvaro i kontroll och balans. En del av dem har egna webbsidor, där det finns mycket stöd att hämta när som helst under dygnet. Gemensamt för dem alla, oavsett erfarenhet och bakgrund, är att de betonar vikten av att vid behov söka stöd eller hjälp hos andra. Det är inte ett misslyckande att inse att man inte längre klarar av en uppgift själv. Tvärtom, det är en del av professionaliteten! Annamaria tror själv att bokens avsnitt om hantering av konflikter på jobbet, ett ofta tabubelagt område, kan vara till stöd i en tuff situation. Men också bokens råd vid sömnsvårigheter, ett vanligt problem när man har svårigheter på arbetet, kan bidra till ett ökat välbefinnande. Stanna kvar, eller gå vidare? Givetvis är målet att stanna, blomstra och utvecklas i yrket. Konflikter kan, rätt behandlade, bli berikande lärdomar både för den enskilde och för arbetsplatsen. Där ligger betoningen i boken: vikten av att visa känslor, att Foto: SHUTTERSTOCK 2

3 boken ha roligt, att kunna säga nej, att strukturera, att inte ta bakslag personligt, att belöna sig själv, att prata med hunden om ingen annan lyssnar. Och naturligtvis behövs det eldsjälar. Men att vara en eldsjäl får inte innebära att man bränner ut sig själv i brist på tillskott av annat bränsle utifrån. Influensa är en sak, den går över. Men att försöka härda ut dag efter dag, månad efter månad och hoppas på att det blir bättre om bara... är ingen lösning, utan snarast förödande. Kommer man inte till sin rätt, så kan man ändå inte ge barnen det de mest behöver. Då är det bästa och det mest professionella att gå vidare och hoppas att andra tar vid. Ledarrollen central Ytterst är alla arbetsmiljöproblem, som så mycket annat, en ledningsfråga. Därför kan Kraftpaket! Bok+cd Endast 339:- Du sparar 102:- Hämta kraft bok När pedagoglivet är svårt + Mental grundträning cd Annamaria Dahlöf UR, 184 sidor Best.nr Medlemspris 339:- (Ord. pris 441:-) Om författaren Arbetar som tv-producent Annamaria Dahlöf arbetar som tv-producent och projektledare på UR. Hon har tidigare ägnat sig åt samhällsjournalistik och dokumentär på TV4 och Sveriges Radio. Tillsammans med Gabriella Ekelund har hon tidigare också skrivit boken Skarpa lägen om barn i svåra situationer. Hämta kraft också ses som en bok för chefer inom skola och förskola, en spegling av vad som många gånger sker under ytan och som därför aldrig kanske får sin förklaring, ens för den drabbade. Där en kollaps, långtidssjukskrivning eller andra psykosomatiska sjukdomar ses som personliga problem inte som en följd av en ohållbar arbetsmiljö. När ledningen blir svag och otydlig blir personalen otrygg. Jag kan bara hoppas att den satsning som görs på rektorer, även kommer chefer med ansvar för förskolan till del. Egen utbrändhet har gett insikter Hämta kraft är en lyhörd bok som får ytterligare djup av Annamarias egna erfarenhet av utbrändhet och stresskollaps. Naturligtvis har jag använt mig av insikter i boken och även skrivit om mina egna erfarenheter. Bland det jag lärt mig är att lyssna på kroppens signaler, också när jag som nu är på väg tillbaka. När orkens vågskål väger tyngre än uppgifterna som orken ska räcka till, då är det dags att skaffa ny stimulans. Att alltid arbeta under sin egen kapacitet är inte heller bra för hälsan och självkänslan. Kort om boken och cd:n Boken Ibland ställs du som lärare, antingen du arbetar i förskolan eller skolan, inför svåra problem. Det kan handla om stress, oro för barn som har det svårt, konflikter på arbetsplatsen, arbetsbelastning eller tidsbrist. Hämta kraft hjälper dig att komma vidare så att du hittar tillbaka till arbetsglädjen. Stressforskare Aleksander Perski, psykolog Anna Kåver och professor Ingrid Pramling Samuelsson med flera, beskriver sin syn på situationer som kan vara svåra för dig som pedagog, och ger förslag på hur du kan hantera dem. Ett antal erfarna pedagoger berättar också om hur svårigheterna i yrket har påverkat dem och hur de kommit vidare. Annamaria Dahlöf Boken innehåller en mängd övningar som gör att du kan ta itu med dina problem och lättare släppa tankar på bekymmer som annars gärna följer med hem. Hämta kraft är skriven som en trygg vän att hålla i handen när det blåser på jobbet eller när tankar om otillräcklighet dyker upp. Cd:n Mental grundträning är ett utmärkt hjälpmedel för både kroppen och själen. Cd:n består av två delar, en för muskulär avslappning och en för mental avslappning. Med cd:n lär du dig: effektiv avspänning, avspänd effektivitet, att skapa en inre arbetsplats och att lära dig självhypnos. Av och med Jan-Eric Uneståhl. 3

4 fler nyheter Olika metoder för olika barn De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten nu ska de få lära sig läsa och skriva! Din roll som lärare, att entusiasmera och hitta rätt arbetsformer så att samtliga barn behåller sin nyfikenhet och lust att lära, är enormt viktig. Men barnens förkunskaper skiljer sig ofta åt. En del barn kan redan läsa när de kommer till skolan, andra har endast en vag uppfattning om bokstävernas funktion. Deras vägar in i skriftspråket måste därför se olika ut. Grunderna i läs- och skrivinlärning Inger Fridolfsson Studentlitteratur, 288 sidor 319:- Best.nr Heltäckande om dramaarbete Att arbeta med drama i förskolan och skolan ger en unik möjlighet att tackla barns olika frågeställningar och problem. Arbeta med drama i mångkulturella barngrupper eller med handdockor för att lösa konflikter i förskolan! Boken visar, med utgångspunkt från senare års forskning och praktisk erfarenhet, hur du kan arbeta med barns läs- och skrivinlärning. Författaren beskriver bland annat språkets roll för den skriftspråkliga utvecklingen och redogör för olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Hon visar också hur skolan kan arbeta förebyggande kring läs- och skrivsvårigheter. Boken vänder sig till lärarstudenter men också till lärare som arbetar med de yngre barnen och som vill utveckla sina kunskaper kring läs- och skrivinlärning. Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik och har lång erfarenhet av barns läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och forskar kring läsoch skrivutveckling vid Linköpings universitet. Denna upplaga är en heltäckande lärobok i dramapedagogik. Förnyad och anpassad till skolans och förskolans förändrade arbetssätt och behov av forskningsanknytning. Boken är avsedd för lärarutbildningen och för fortbildning av lärare i skolan och förskolan som vill utveckla sitt kunnande i att arbeta med drama. Viveka Rasmusson är lektor i pedagogiskt drama. Både hon och Bodil Erberth har mångårig erfarenhet av dramaundervisning inom lärarutbildning och i förskolan och skolan. Foto: SHUTTERSTOCK Den här boken beskriver en mängd övningar i grundläggande dramaarbete. Författarna visar hur ni kan arbeta med enkla övningar, improvisationer, dramatisk gestaltning, rollspel och teater. Viveka Rasmusson ger dessutom exempel på hur ni kan arbeta med drama i en mångkulturell barngrupp, hur ni kan lösa konflikter i förskolan med hjälp av handdockor och stärka flickors självförtroende. Undervisa i pedagogiskt drama Viveka Rasmusson & Bodil Erberth Studentlitteratur, 288 sidor 349:- Best.nr Medlemspris 4

5 Skapa positiva kulturmöten Vad händer i en vanlig svensk förskola som plötsligt får ta emot så många flyktingbarn att hela verksamheten ställs på ända? Arbetet kan ses som en process en process som kräver både stöd och utbildning för att detta ska bli ett positivt kulturmöte. I den här boken får ni som ännu inte tagit emot invandrar- eller flyktingbarn på er förskola, en inblick i den problematik som kan uppstå. Och ni andra, som redan arbetar i ett mångkulturellt område, kommer att känna igen situationer och frågeställningar och bli medvetna om var i processen ni befinner er. Ylva Ellneby har under tio år arbetat som språk- och specialpedagog i förskolor i Kista- Husby-Akalla. Utifrån sina erfarenheter beskriver hon konkret och handfast olika metoder hur ni i förskolan kan arbeta med barn från andra kulturer. Barn som ofta har svåra upplevelser bakom sig och helt andra referensramar än vi är vana vid. Ylva Ellneby Pedagoger mitt i mångfalden är en rejält reviderad utgåva av När kriget kom till dagis, där ny forskning och nya erfarenheter har lagts till. I ett helt nytt kapitel beskriver Ylva Ellneby bl.a. problematiken kring flerspråkighet, språkstörning och adoptivbarnens speciella situation. Nytt är också en beskrivning av hur olika språk är uppbyggda och hur detta kan påverka barnet när det ska lära sig det svenska språket. Ylva Ellneby är förskollärare, tal och specialpedagog och författare till flera böcker, bland annat Cyberungar, Om barn och stress och Barns rätt att utvecklas. Ylva är en engagerad och uppskattad föreläsare för personal i förskola och skola. fler nyheter Pedagoger mitt i mångfalden att möta invandrarbarn i förskolan Ylva Ellneby UR, 208 sidor Best.nr Andra böcker av Ylva Ellneby Om barn och stress :- Boken visar hur du kan skapa platser i förskolan som inbjuder till vila och avkoppling. Den ger också förslag på aktiviteter och lekar som stärker barnens självkänsla och som motverkar stress. 208 sidor. Barns rätt att utvecklas :- Vad gör jag när Kalle har svårt att sitta stilla eller när Pedro inte kan rita? Här får du stöd och råd när det gäller barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling. 195 sidor. Titta vad jag kan! :- Rörelseaktiviteter och lek är en nödvändig grund för barns inlärning. Boken presenterar idéer som lockar barn att leka ännu mera, och övningar som hjälper dem att stressa av. 157 sidor. Medlemspris 205:- Cyberungar :- Får dagens barn vad de behöver för att utvecklas till empatiska människor med tillgång till alla sina förmågor? Ylva Ellneby resonerar kring detta i denna bok. 222 sidor. 5

6 barntillåtet Ha roligt inne! Lär genom leken En härlig bok för de yngre barnen, fylld med lekar och aktiviteter som fungerar både inne och ute. Lekarna är indelade i olika ämnesområden så det är bara att välja vad ni vill ta tag i utomhusäventyr; musik, dans och drama; att läsa, skriva och räkna eller skapa och pyssla. Det här är lekar som stimulerar barnens kreativitet och uppfinningsrikedom och stärker deras samarbetsförmåga. Lekarna kan lätt anpassas till olika åldersnivåer. 388 sidor. Buskul lekar för barn kreativa lekar och aktiviteter för barn mellan 3 och 6 år Trish Kuffner Best.nr Medlemspris 289:- Lös is bergens gåta! Skicka upp en rymdraket i luften, eller lyft en mugg med hjälp av en ballong! Den här boken beskriver med text och tydliga fotografier 50 roliga experiment där barnen får laborera med lufttryck, ytspänning och hur olika ämnen reagerar med varandra. Inga dyra hjälpmedel behövs, det mesta har ni säkert redan hemma. 110 sidor. Kul experiment att göra hemma Ulrike Berger Best.nr Medlemspris 129:- Spel som utmanar motoriken Det här är ett roligt spel som ut manar barnen att använda sin kropp på ett intelligent sätt. Med roliga och smarta rörelser utvecklar de kroppens och hjärnans förmåga att jobba tillsammans. Innehåller 40 kort med ballonguppdrag, 40 ballonger, 30 together-band, timglas, regler. Uppdragen är indelade i 3 nivåer. Fungerar utmärkt som ett komplement till spelet Together (se nedan). Från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig deltagare. Speltid: minuter. Together balloon Best.nr Medlemspris 149:- Together Spel som stimulerar barnens alla intelligenser enligt Howard Gardners principer. Innehåller 100 kort med rörelseuppdrag; jongleringsboll, resårband, ärtpåse, snurra, timglas och spelregler. Från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig deltagare. Speltid: 45 min. Best.nr Medlemspris 239:- Skrattframkallande Betyg 5 av 5, ICA-kuriren Fyllt av aktivitet och skratt Högsta betyg, DN Välkommen till världen/ M Bergström- Isacsson Sång, musik och dans är viktigt för barnens känsloliv, språk- och rörelseförmåga. Här hittar du vaggsånger, rörelsevisor och ramsor för 0 3 år, som ger inspiration och hjälp vid rörelsestunden eller vilan. 62 sidor+cd :- Fånga par/ I Linde Här tränar barnen addition och subtraktion genom att para ihop två matchande kort. Ett snabbt och roligt spel. Kan spelas som patiens eller memory. Handledning medföljer. F-klass till skolår :- Räkna med språk/ C Rosvall Med rim, fakta, fantasi, lek och mycket språksprudel får barnen bekanta sig med siffrorna och talen och några grundläggande matematiska begrepp. För åldrarna 3 10 år. 88 sidor :- Upp till 20/ Jonsson & Ring Här får barnen bekanta sig med siffrorna 0 10 på olika sätt. En spelbok med en mängd olika spelförslag och svårighetsgrad medföljer. Spelas enskilt eller i grupp. För 5 10 år :- Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut/Wirsén & Wirsén Lek och låt barnen komma loss i allsköns låtar; folkvisor, indiskt, opera, hårdrock, schlager, flamenco, rap och country. En färgsprakande, rimglad och musikmaxad bilder bok. Med cd. För 3 8 år. 40 sidor. Bok och cd kan också köpas separat, se webben :- 6

7 Lek med bokstäver! Tunggung Lek med språk i förskolan! Jessica Gottberg & Kenneth Andersson Alla barn har ett rikt språk och det lockar den här boken fram med lek och sång. Kända pedagoger, författare och forskare ger här sin syn på språklek och språkinlärning. Boken innehåller också en mängd handfasta tips som ni kan använda direkt med barnen. Och i boken, precis som på cd:n, i tv- och radioprogrammen och på webben får vi följa monstret Ordbajsaren och hunden Tungan. Cd:n innehåller musiken från tv-programmen, samt de fem radioprogrammen. 84 sidor, cd:n cirka 78 minuter. Best.nr (bok) Medlemspris 199:- Best.nr (cd) Medlemspris 99:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 268:- (paket) Språkglädje Ann-Katrin Svensson En bok full av rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra språklekar och övningar. Författaren visar hur man skapar en god språklig miljö i förskolan, skolan och hemma, samt hur medvetenheten om språkljud och orddelar underlättar barnens läsinlärning. 204 sidor. Best.nr Medlemspris 289:- Ljudlek Här kan barnen bl.a. lyssna ut fonem och öva upp avkodningsförmågan. Barnen väljer en spelplan och ett alfabetskort och ska sedan se om ljudet ingår i någon av bilderna på spelplanen. Med ordkorten tränar de läsning. Åtta spelplaner, alfabetskort, ordkort, spelpjäser och en handledning ingår. Från 5 år :- Sammansatta ord Barnen lär sig hur två olika ord kan bilda ett nytt, sammansatt ord. Spelas bl.a. som ett läggspel med sorteringsövning eller som memory. 84 kort med bild och text, samt handledning. Från 6 år :- Spelhörnan på schemat: språklek Musikspråka i förskolan Med musik, rytmik och rörelse Mallo Vesterlund Den här boken är full av konkreta förslag på hur ni kan arbeta språkstimulerande med lek, musik, rytmik och rörelse. Här finns idéer till musikstunden och förslag som berikar musikleken, och sånger och lekar som utvecklar barnens tanke, begreppsbildning och fantasi på ett lustfyllt sätt. En cd med 13 låtar, som fungerar som ett stöd för boken medföljer. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- Sagan om Alfabetet Mässvik & Ekelund Lär barnen alfabetet med hjälp av sång och rörelse! Till varje bokstav hör en saga och en sång, samt en beskrivning hur man kan arbeta med bokstaven med rörelser, avslappning, dramatik och sång. Förskolan och de tidiga skolåren. 88 sidor + cd. Best.nr Medlemspris 249:- ABC vad är D Clas Rosvall Att leka med orden, att skapa egna rim och ramsor är ett sätt att få barnen att upptäcka glädjen med språket. Bokstavslekar i alla möjliga former för alla åldrar. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 149:- Rimmemo Det här spelet spelas nästan som ett vanligt memory. Men i stället för att det är bilderna som bildar par, gäller det för barnen att hitta två ord som rimmar på varandra. Paj-haj, strumpa-rumpa, ål-tvål och så vidare. Korten är illustrerade med härliga bilder av Pernilla Stalfelt. Innehåller 40 memobrickor, för 2 4 spelare :- Motsatsord Att lära sig se skillnader och motsatser i ord och bild ger ett rikare språk och en ökad språkmedvetenhet. Det här spelet har olika varianter och svårighetsgrader och det gäller att para ihop motsatser i ord och bild. Spelet kan exempelvis spelas som memory, finns i sjön eller som patient, ensam eller med andra. Från 5 år :- 7

8 alltid aktuella Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Inga-Lill Vernersson Integrering, segregering, exkludering och inkludering är nyckelbegrepp inom det specialpedagogiska fältet. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste du som lärare vara insatt i vad de här begreppen står för. Boken tar upp grundläggande specialpedagogiska frågor som alltid är aktuella i skolan. I denna upplaga finns ett helt nytt kapitel om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner viktiga redskap för att öka och utveckla elevens kunskaper. 80 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Nördsyndromet allt du behöver veta om Aspergers syndrom Inger Jalakas Att vara aspergare innebär att vara avvikande, men det kan också vara något positivt. Ett utmärkande drag för aspergare är specialintressen, samtidigt har de ofta svårt med sociala kontakter. Boken riktar fokus på hur det är att leva med Aspergers syndrom, både som drabbad och som anhörig: som barn, tonåring och som vuxen på arbetsmarknaden. Författaren ger såväl konkreta tips och information som humorfyllda exempel ur verkligheten. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Musiken är viktig för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. De här två böckerna ger idéer till musik- och rörelsestunden. Musik från topp till tå för de minsta upp till 6 år, Mera musik från topp till tå för barn från 3 8 år. 60 sidor/bok + cd. Musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 269:- Mera musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 269:- Förnya rörelsestunden! Tillsammans Om medkänsla och bekräftelse Anna Kåver & Åsa Nilsonne Det är en stor utmaning att fungera tillsammans med andra med vår partner, med våra barn och föräldrar, med släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi vill alla skapa och bevara goda relationer, men alltför ofta misslyckas vi. Den här boken visar hur du kan utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv. Boken ger konkreta råd om vad, vem, när och hur vi kan ge bekräftelse, i handlingar, verbalt och genom kroppsspråk. 168 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Sorg hos barn Atle Dyregrov Vad vet vi om barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar? Boken ger en mängd praktiska råd för hur vi på bästa sätt tar hand om barnen när familjen drabbas av ett dödsfall. Den svarar på frågor som: Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen? Hur gör man i klassen eller på förskolan? 155 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Lekbok för självkänslan Barbara Sher Att leka är kul. Och när man har kul är det lättare att lära sig något nytt. Här får barn mellan tre och tolv år lära känna sig själva. Lekarna betonar det positiva hos var och en och hjälper barnen att förstå att de duger precis som de är. Med ökad självkänsla blir det lättare för både individen och gruppen att utvecklas och att lära sig nya saker. 200 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- 8

9 alltid aktuella Grundläggande färdigheter och färdigheternas grundläggande Ingrid Pramling Samuelsson & Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson Att utveckla barns och elevers förståelse, och att lära dem att aktivt delta i den processen, är viktiga mål för förskolan och skolan. Boken beskriver ett arbetssätt som bygger på en tillit till barns vilja och intresse för att lära sig. Din uppgift som lärare blir att följa, stödja, utmana och dela barnens erfarenheter. 192 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Social och emotionell träning för alla barn en praktisk handbok för skolan, förskolan och föräldrar Maria-Pia Gottberg Arbetar du med social och emotionell träning, eller funderar du på att börja? Den här boken ger vägledning och inspiration i hur du kan träna barnen i att samspela med andra, hur de kan stärka sin emotionella förmåga och lära sig mer om sina känslor. Den innehåller både fakta och konkreta övningar som du på ett enkelt och roligt sätt kan göra tillsammans med barnen. 259 sidor. Best.nr Medlemspris 329:- Vygotskij i praktiken Leif Strandberg Den här boken redogör på ett begripligt sätt för grundbegreppen i Vygotskijs kulturhistoriska psykologi. Stommen är de många praktiska exempel som visar hur Vygotskij praktiseras i svenska förskolor och skolor. Boken varvar teori och praktik och innehåller spännande övningsuppgifter. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- Satsa på EQ! Juridik för pedagoger Mare Erdis Får lärare beslagta barnens saker? Kan barn bli skadeståndsskyldiga? Vilka sekretessregler gäller för förskolan? I denna bok får du svar på en mängd juridiska frågor som kan bli aktuella i förskolan och skolan. Den nya upplagan är naturligtvis uppdaterad utifrån de nya lagändringarna i skollagen. En utmärkt handbok för alla som vill veta vad som gäller! 133 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Matte på burk Annika Thisner Tolv matteburkar ger dig oanade möjligheter att arbeta på ett lustfyllt sätt med matematik i förskolan. Barnens glädje att lära med alla sinnen är utgångspunkten för arbetsmetoden. Målet är att de får ett bra självförtroende och en positiv inställning till matematik. Med olika mattelekar, bland annat ramsor och sånger, får barnen dessutom språklig träning. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Matteburkar Matteburkarna lär barnen olika matematiska begrepp på ett utmanande och lekfullt sätt. I grundsatsen ingår 11 burkar i olika färg, storlek och form. De innehåller en klocka, två små dockor, tre leksaksspindlar, fyra par byxor med prislappar, fem kulor i olika material, sex tärningar, sju veckodagskort, åtta par skor, nio tårtljus och tio fjädrar. Best.nr Medlemspris 349:- Matte på burk + matteburkarna Paket! Best.nr Paketpris 499:- Lustfylld matte En liten båt blir ofta våt matteburk Lennart Hellsings sång En liten båt blir ofta våt inspirerar till många roliga mattelekar. Hur många fiskar är det kvar i havet när båten har fångat tre? Hur ser det ut när fiskarna simmar i en ring? Innehåller burk, båt, blå duk som föreställer hav, fiskar och skattkista med pärlor. Best.nr Medlemspris 299:- 9

10 alltid aktuella Barns väg till trygghet/erixon m.fl. Denna observationsmodell är enkel att integrera i förskolan för att se var varje barn står i sitt relationsbyggande. Dokumentationen och en loggbok lär dig se vilka insatser som behövs för det enskilda barnet. 176 sidor :- Att se möjligheter i svårigheter/olsson & Olsson En praktisk bok som beskriver didaktiska och pedagogiska förhållningssätt och åtgärder som hjälper barn med koncentrationssvårigheter. Innehåller fallbeskrivningar, diskussionsuppgifter, individuella utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram. 152 sidor :- Dagis-TV:s rörelsesånger/wieslander & Ellneby cd Musik med rörelser som stimulerar barnen och hjälper dem i deras utveckling. Sångtexter, rörelsebilder och pedagogiska tips av Ylva Ellneby. Från 4 år :- Energitjuvar/I Roos En energitjuv är någon som alltid vill ha rätt, lägger över sin vrede och sina skuldkänslor på omgivningen. Lär dig känna igen handlingsmönster och att skulden inte är din och börjar sätta gränser. 206 sidor :- Det går att göra så här!/i Edman Ståhl Den här boken ger exempel på en strukturerad modell för konfliktlösning, hur barn kan lära sig lösa konflikter konstruktivt på egen hand. Det gäller att vi är ödmjuka inför andras upplevelser och har förståelse för att utveckling tar tid. 136 sidor :- Lekbok för koncentrationsförmågan/b Sher Bok med mängder av lekar för de minsta förskolebarnen till skolbarnen. På ett lättsamt och roligt sätt utvecklar barnen sina färdigheter, ökar sitt självförtroende och bli bättre på att hålla koncentrationen uppe. 208 sidor :- Sprattel cd Musik som ger spring i benen och lust att leka. De grundläggande rörelserna i barns motoriska utveckling är utgångspunkten för de danser som beskrivs av Ylva Ellneby. För 3 6 år :- Alla talar om matte/gottberg & Rundgren Hur ger vi barnen en bra matematisk grund? Boken betonar vikten av bl.a. språket, begreppen, mönstren och leken, och ger tips om hur du kan arbeta med matematik i förskolan. 120 sidor :- Su-do-ku för barn/p Vaderlind Bok med roliga och kluriga pussel som utvecklar barnens tanke- och slutledningsförmåga. Kan återanvändas. Från 5 år. 48 sidor :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Johanna Thulesius Produktion och form: Doris AB Omslag: Shutterstock Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 19 februari 10 Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

11 signerat Unik bok bara för dig! Att känna sig otillräcklig i arbetet kan lätt göra att man hamnar i en destruktiv nedåtspiral, med sömproblem, tilltufsad självkänsla och en ständigt gnagande oro. I förskolan, där uppgiften är att värna om barnen, är det lätt att glömma bort sig själv och hur man egentligen mår. Nu finns det äntligen en bok som sätter just dig som arbetar i förskolan i fokus som beskriver de problem som är relaterade till din arbetssituation och som hjälper dig att hitta tillbaks till arbetsglädjen. LÄS DEN! Missa heller inte Ylva Ellnebys Pedagoger mitt i mångfalden om hur du kan arbeta med mångfald i förskolan på ett utvecklande sätt. Eller Inger Fridolfssons bok om hur du lär dig utgå från varje barns unika förmåga när det ska lära sig läsa och skriva. Konferensen du inte får missa! I maj i år anordnas för första gången en nordisk konferens för alla er som arbetar i förskolan Nordiska Impulser. Där kommer du att kunna lyssna till några av Nordens främsta föredragshållare inom förskole området. Under två dagar kommer de att presentera temat Förskolan som arena för lärande ur olika perspektiv. Du kommer dessutom att kunna välja bland flera spännande studiebesök och träffa hundratals förskolekollegor från Norge, Sverige och Danmark. Låt dig inspireras, och återvänd hem med nya upplevelser och impulser som du kan förverkliga i den egna förskolan. Läs mer på Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Lär dig uppskatta ditt liv Livet lunkar för det mesta på tills något händer som vänder upp och ner på allt. I denna bok sätts tacksamheten i centrum. Vad är tacksamhet och vad är det bra för? Och framförallt; hur lära vi oss upptäcka och uppskatta det vi har och inte bara det som saknas i våra liv? Tacksamhet handlar om att leva det liv man redan har fullt ut, det vill säga det verkliga livet och inte det liv som man önskar sig. Att växa i tacksamhet är en personlig process som rör sig om mognad, mål och mening. 224 sidor. I tacksamhetens tecken Patricia Tudor-Sandahl Best.nr Medlemspris 199:- 11

12 Svarskupong Ja tack, jag vill beställa Pedagoger mitt i mångfalden. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Grunderna i läs- och skrivinlärning. Best.nr Ja tack jag vill beställa Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD. Best.nr Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack. Jag önskar ej boken Hämta kraft + cd:n Mental grundträning. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Hämta kraft + Mental grundträning behöver du inte fylla i kupongen boken skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svars kupongen, så att vi har den senast den 29 januari. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/ avbeställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD en praktisk handbok om hur du kan omvandla ditt barns svårigheter till styrkor Lara Honos-Webb Denna handbok visar hur du som förälder kan tänka på ett nytt och annorlunda sätt kring sitt barn med ADHD. Det handlar om att byta perspektiv att inte fokusera på det som är förknippat med problem och svårigheter, utan på barnets ovanliga styrkor och förmågor. Det här är en bok som verkligen kan göra skillnad för många barn och deras familjer. Med hjälp av bokens råd kan barnen stärka sin självkänsla och förändra sitt fortsatta liv. 260 sidor. Best.nr Medlemspris 339:- Tematisk undervisning Jan Nilsson Det är viktigt att du som lärare utgår från elevernas egna erfarenheter och föreställningar i din undervisning. Författaren beskriver hur du kan organisera din undervisning tematiskt, så att olika, traditionella skolämnen integreras till en helhet. Med flera konkreta exempel får vi lära oss hur skönlitteratur kan användas som en central kunskapskälla i skolan. Denna upplaga har bl.a. kompletterats med flera nya undervisningsexempel. 246 sidor. Best.nr Medlemspris 329:- Språk, kultur och matematikundervisning M Löwing & W Kilborn Internationella undersökningar visar att elever med invandrarbakgrund inte lyckas lika bra i matematik som sina svenska kamrater. En orsak är att de lärargrupper de möter inte har kunskaper om elevens svårigheter att möta en ny kultur och att lära sig matematik på ett andraspråk. Boken ska användas som diskussionsunderlag mellan olika lärarkategorier och som inspiration till hur undervisningen kan utvecklas. 144 sidor. Best.nr Medlemspris 229:-

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Denna skrift är en programförklaring till förskoleklassverksamheten och är utarbetad av de pedagoger som är verksamma på Västangård.

Denna skrift är en programförklaring till förskoleklassverksamheten och är utarbetad av de pedagoger som är verksamma på Västangård. Förskoleklass Denna skrift är en programförklaring till förskoleklassverksamheten och är utarbetad av de pedagoger som är verksamma på Västangård. Lgr 11 är den läroplan som övergripande gäller för förskoleklassen.

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan Konsten att säga nej ny bok av Jesper Juul [ Sid 4] Svara senast 4 september V ä r d e- kupong till Bok & Bibliotek på sidan 11! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2007 www.lekalaraleva.nu Matte

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Vet du vad en toddlare är? Få verktyg för barnsamtalet!

Vet du vad en toddlare är? Få verktyg för barnsamtalet! Pia Eresund och Björn Wrangsjö om bråkiga barn! [ Sid 4] Svara senast 4 mars Nytt späckat nummer! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2008 www.lekalaraleva.nu Vet du vad en toddlare är? Få verktyg

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter.

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter. Rubinens förskola Lokal arbetsplan Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och kreativitet. Här lär de sig att själva lösa problem eller konfl ikter. Ylva Ellneby Rubinen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avd Vargklämman - Timmerslätts förskola - Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Opalens måldokument 2010/2011

Opalens måldokument 2010/2011 Opalen har en hösttermin som är förlagd utomhus till den allra största delen av tiden. Vi pedagoger är medvetna om att vi måste arbeta på ett annorlunda sätt än vi är vana vid och att det kräver en annan

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 7 2007 www.lekalaraleva.nu RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se Verksamhetsplan Höglandskolans Förskoleklass www.hoglandsskolan.stockholm.se 1 Förskoleklassen Tiden i förskoleklassen ska vara lustfylld, med fokus på gemenskap och glädje. En tid där barnen i lugn och

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN

INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN INFORMATION OM FÖRSKOLEKLASSEN På Ekebyhovskolan har vi förskoleklassverksamhet varje dag. Vi startar dagen 8.15 med samling och avslutar skoldagen ca 13.00, därefter är det fritidstid. Vi arbetar efter

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Kvarnens förskola. Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016. Vår vision. Vår vision. Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö

Kvarnens förskola. Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016. Vår vision. Vår vision. Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Vår vision Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2015-2016 Vår vision Alla ska få möjlighet till lärande genom lek i trygg miljö Kvarnens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11)

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Svara senast 17 oktober På schemat: Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2006 www.lekalaraleva.nu Satsa på språket Värva medlemmar Samla

Läs mer

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat:

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat: Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Svara senast 17 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2007 www.lekalaraleva.nu Extra förmånligt erbjudande då du köper huvudboken Empati något

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 4 2015/2016 INLEDNING Vi på avdelning 4 har valt att främst arbeta med målen Språk och kommunikation samt med Utveckling och lärande. På avdelningen går barn i åldrarna

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

SKAPANDE UTVECKLAR OCH STIMULERAR

SKAPANDE UTVECKLAR OCH STIMULERAR Datum 2009-12-08 Lärande Enhet Almekärr MANUAL FÖR KVALITETSSÄKRING AV SKAPANDE Utifrån mål i förskolans läroplan och ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt MOTORIK SAMARBETE/ KOMMUNIKATION FANTASI

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem

Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem Malmö stad Limhamn-Bunkeflo sdf Klagshamns rektorsområde Välkommen till Klagshamnsskolans förskoleklass/fritidshem verksamhetsplan förskoleklass Vision för Klagshamns rektorsområde På vårt rektorsområde

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker

TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker MUMINDALEN 2015/2016 Förutsättningar Ålder 2år 3år 4år Flickor 4 2 1 Pojkar 2 3 3 Andrine Hultstrand Leg. Förskollärare Emma Larsson Barnskötare Jenny Nilsson Barnskötare Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer