Agneta Jörbeck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Jörbeck 2010-02-02"

Transkript

1 Agneta Jörbeck

2 Dagens meny Styra från Good to Great Älta Skola i världsklass Kvalitetsarbetet Vison och mission Mötesplatser Kvalitetsverktyg Förhållningssätt

3 Förskola, Fritid & Skola Tertial 2 Bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER BRA Meritvärdet 239 (2008: 237). 1:1-konceptet fortsätter för att utöka tillgängligheten till dator för eleverna, forskningssamarbeten med Microsoft, Apple och University of California Irvine. Hälsoprojektet med fortbildning och hygienronder fortsätter. " Friskare barn - Friskare personal " En lösning påbörjades för en förskoleportal, likt SkolportalN OK Samarbete med Falck Aktiv arbetsmedicin pågår och påvisar fortsatta förbättrade resultat med sänkt sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 5,9 % (T2 2008: 8,13 %) Utfall + 8,9 mkr jämfört med budget.

4 Kort om Förskola Fritid Skola ~ barn & elever ~ anställda ~ 1,4 miljarder i årlig omsättning 37 resultatenheter (RC) samt några föräldrakooperativ

5

6 Enheten Fisksätra förskolor

7 Enheten Skuru skola

8 Enheten Nacka gymnasium

9

10

11

12 Älta skola

13 Älta skolas resultat - Utmärkelsen Bättre skola 2008

14 Visionen

15 Verksamhetsidén Förskola, Fritid och Skola bildar en lärande organisation där gränsöverskridande och lärande av varandra är ledstjärnor för arbetet. Vi arbetar noggrant, systematiskt och långsiktigt med vårt förbättringsarbete.

16 Ansvar Styrning Förskolan Skolan

17 Balanserad styrning - framgångsfaktorer Kund Nöjda kunder Pedagogiska resultat Förbättrade studieresultat Trygg och säker miljö Individuell utveckling Ekonomi Budget i balans Bra kontrollverktyg för uppföljning Intern och extern samverkan möjliggör samordningsfördelar Personlig kostnadsmedvetenhet Medarbetare Friska medarbetare Nöjda och trivs Förankrade gemensamma visioner och mål Använder IT naturligt stöd i vardagen

18 4 perspektiv Kund Pedagogiska resultat Medarbetare Ekonomi Måluppfyllelse

19 Styrande dokument Ver 1.0

20

21 Styrning och uppföljning Styrkortets fyra perspektiv Resultat online som beslutsstöd Resultatkontrakt Medarbetarenkäten 360 grader IT-index Det ligger i tiden Dialog om din nya lön Strategi 2000 e-strategi 2010 ver 2.0

22 Kvalitets- och kompetenssatsning - allas delaktighet och ansvar Bättre skola (Skolverket + SIQ) Årliga Kvalitetsredovisningar Balanserat styrkort Qualiscertifiering Nätverkande Interna och externa utvärderingar

23 Organisationen verksamhetsstödet Koordinator Förskolestrateg Skolstrateg Controller Controller IT-strateg Projektstrateg Ekonom Personalstrateg Personalstrateg

24 Strategiska ledningsgruppen Rektor Myrsjö Rektor Vilan Rektor Sågtorp Rektor Igelboda Rektor NG/C Rektor Älta Förskolerektor Fisksätra

25 Mötesplatser - kompetensöverföring Strategisk ledningsgrupp Ledningsgrupp Förskola/Grundskola Ledningsgrupp gymnasiet Ledningsgrupp Fritidsgårdarna Samverkansgrupp

26 Mötesplatser - kompetensöverföring 2 gemensamma utbildningsdagar Från-lunch-till-lunch resultatenhetschefer Lärande nätverk Projekt Verksamhetsbesök

27 Kompetensspridning e-smart, 2000 medarbetare under 9 år PIM Servicepoolarna Förskolenätverket Ledarskapsnätverk Learning Studies/Lesson Studies PEAK Fokus Arbetsmiljö/Tidmätning Karriärtjänster

28

29

30

31

32 Så här sporrar man varandra och utvecklar verksamheten på Älta skola Studiebesök i andra verksamheter Internationella kontakter och samarbete Medarbetare är kvalitetsgranskare och examinatorer för SIQ, Bättre skola, Qualis och Våga Visa Basgruppsledare för studenter Kontaktskola för lärarutbildningen vid Stockholms universitet och GIH

33 Vi lär av varandra! Nyanställda tilldelas en mentor Alla ingår i arbetslag träffas varje vecka - reflektioner Interna föreläsningar, redovisningar och studiecirklar Besök i vår egen verksamhet auskultationer Systematisk intern utbildning i skolans arbetssätt, i kvalitetsverktyg Individuell kompetensutvecklingspeng att disponera enskilt eller i arbetslaget Gemensam kompetensutveckling för alla Lärarlyftet, Learning Studies

34 Nacka gymnasium mycket god kvalitet Kvalitetshatten hösten 2006 Skolverkets inspektion våren 2008 Qualis kvalitetscertifiering hösten 2007 Kundundersökningar varje år Två kvalitetsfjädrar till lärare våren 2008 Popläraste gymnasieskolan i Stockholms län för fjärde året i följd (952 förstahandsansökningar!)

35 Hur får vi allt detta att fungera? Kvalitetsgrupp som håller i arbetet: Tre rektorer och en expert på statistik Arbetslag med arbetslagsledare Arbetslagsledarna ingår I enheternas ledningsgrupp Qualis kvalitetsnätverk - Självskattning varje år - Granskning hösten 2007

36 Lektionsbesök Introduktion plan på tavlan, frånvaro, sen ankomst Lektionens innehåll tavlans användning, läxor, disposition av tiden, pedagogisk färdighet, typ av undervisning, läromedel, variation Socialt interaktion lärare elev, förhållningssätt till eleverna, uppmärksamhet på vad som händer i klassrummet, hur besvaras frågor, arbetsro, hur efterföljs skolans ordningsregler Helhetsintryck av lektionen Uppföljning av lektionen i direkt anslutning eller på medarbetarsamtalet

37 Medarbetarsamtal Analys av lektionen syften, mål, resultat osv. Diskussion kring lärarens resultat - metoder, vad eleverna lyckas bra och mindre bra med, jämförelser med andra undervisande lärare i klassen Planering av ett ämnesområde visa hur man resonerar kring mål, metoder, utvärdering och analys

38 Lärarträning Alla kan bli bättre Metoder: lektionsbesök med handledning, kompetensutveckling: learning study, kollegahandledning, ämnesfortbildning, besöka andra kollegor, visa upp goda exempel, gemensamma planeringar i ämnesgruppen/ arbetslaget

39 Tidsaspekten Hur hinna med som skolledare? Ett planerat besök/lärare och läsår Många korta besök, fem till tio minuter/lektion en för eller eftermiddag i månaden är rimligt att hinna med Använd de möjligheter som finns: konferenser, studiedagar, arbetslagsmöten, ämneskonferenser osv. Reflektera varje vecka en kort stund över hur tiden har disponerats

40 Resultat Kvalitetsrapporten SALSA Meritvärde Medarbetarenkäten Qualis-certifiering Certifiering Hållbar Utveckling B

41 Meritvärde Betyg i skolår nio, skolor i Nacka (kommunala och fristående skolor) Meritvärde Nacka totalt Riket

42 Meritvärde Jämförelse mellan kommuner med samma folkmängd som Nacka

43 SALSA SALSA I RIKET Nacka bäst av kommuner med ett invånarantal över Nackas genomsnitt är 18

44 SALSA

45 ENGAGEMANGSINDEX 2009

46 STOLTHET OCH ENGAGEMANG

47 FFS IT INDEX FFS IT-INDEX 2009 SKOLAN Index 2009 Index 2008 Mål i styrkortet Antal svar Medarbetare 67% 60% 80% 675 Elev 80% 80% 80% 3344 IT-status enheten 89% 78% Ej i styrkortet 27 FÖRSKOLAN Index Mål i styrkortet Antal svar Medarbetare 67% 80% 280 IT-status enheten 67% Ej i styrkortet Fritidsgårdarna Index Mål i styrkortet Antal svar Medarbetare 73% 80% 17 < Tillbaka

48 Skolverksrapporten 2008 Skolverkets inspektion av skolorna i Nacka kommun visar att verksamheten fungerar mycket väl med en föredömlig uppföljning av skolornas resultat och arbete. Kunskapsresultaten i grundskolan ligger väsentligt över genomsnittet för riket. Rektorerna i Nacka fungerar bra som pedagogiska ledare. På kommunnivå och skolnivå finns ett väl utvecklat kvalitetsarbete och verksamheten följs upp på ett föredömligt sätt i förhållande till de nationella målen.

49

50

51

52

53

54 Nätgenerationen värderar frihet och valmöjligheter gillar personaliserade lösningar efterfrågar integritet men också öppenhet underhållning och nöje ska finnas i både jobb, utbildning och i det sociala livet uppskattar samarbete Förväntar sig ett högt tempo och ständiga innovationer Don Tapscott

55 Agility vighet, snabbhet, rörlighet

56

57

58 Going one2one

59 elev pedagog förälder

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs. 2014-11-19 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2014/240-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Budget för produktionsområde Välfärd skola Förslag till beslut Föreslagen internbudget för produktionsområde

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Qualis kvalitet i förskolan

Qualis kvalitet i förskolan Qualis kvalitet i förskolan Säkra kvaliteten i din förskola I Sverige har vi över lag en mycket bra förskoleverksamhet. Kvaliteten mellan förskolor kan dock variera, en del av dem är mycket bra, men en

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - SVENSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/6 SID 1 (15) 2013-09-13 Handläggare: Annica Tengbom Telefon: 08 508 38002 Kvalitetsredovisning Inledning Skolans vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer