DELTAGARE OCH BIDRAGARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELTAGARE OCH BIDRAGARE"

Transkript

1 Nionde Nelis-träffen NELISSAMORDNARE Anna Fredqvist Rektorsakademien anna(at)rektorsakademien.se Gabriella Holm Skolsamverkan gabriella(at)skolsamverkan.se Jonaz Björk Samklang jonaz(at)samklang.se ARRANGÖRER Annhild Månsson ENTRIS 2.0 annhild.mansson(at)kfsk.se Annika Rickard ENTRIS 2.0 annika.rickard(at)kfsk.se Birgitta Månsson ENTRIS 2.0 birgitta.mansson(at)kfsk.se Charlotta Levin ENTRIS 2.0 charlotta.levin(at)kfsk.se Eva Ekmark ENTRIS 2.0 eva.ekmark(at)kfsk.se Marie Kniest ENTRIS 2.0 marie.kniest(at)kfsk.se DELTAGARE OCH BIDRAGARE Martin Lackéus Chalmers martin.lackeus(at)chalmers.se Lisa Holmberg Cul lisa.holmberg(at)hudiksvall.se Sofia Björkvi Finn upp sofia(at)finnupp.se Peter Rasmusen Fonden for E-skab (Dk) peter(at)ffe-ye.dk Birgitta Henecke FoU KFSK birgitta.henecke(at)kfsk.se Carin Sävetun Framtidsfrön carin.savetun(at)framtidsfron.se Martin Svensson Framtidsfrön martin.svensson(at)framtidsfron.se Christian Olsson Gy-chef, Landskrona christian.olsson(at)landskrona.se Per Brohagen V. Hisingen, Göteborg per.brohagen(at)vastrahisingen.goteborg.se Annica Otterborg Högskolan i Jönköping annica.otterborg(at)hlk.hj.se Monica Thiel Högskolan i Jönköping monica.thiel(at)hlk.hj.se Karin Hermansson IFOUS karin.hermansson(at)ifous.se Siv Wilborgsson KFSK siv.wilborgsson(at)kfsk.se Kristin Andersson Malmö högskola kristin.andersson(at)mah.se Per Mattsson Me University per.mattsson(at)meuniversity.com Johanna Berg Nora kommun johanna.berg(at)nora.se Klas Brynte Nora kommun klas.brynte(at)nora.se Henrik Jardbring Oskarshamns kommun henrik.jardbring(at)oskarshamn.se Susanna Arolin Samklang susanna(at)samklang.se Eva Engdell Skolverket eva.engdell(at)skolverket.se Ragnar Åsbrink Skolverket ragnar.asbrink(at)skolverket.se Anna Hulterström STEPS anna.hulterstrom(at)fyrbodal.se Annica Löf STEPS annica.lof(at)skaraborg.se Fredrika Lunqvist STEPS fredrika.lundqvist(at)navet.com Lena Salomonsson STEPS lena.salomonsson(at)regionhalland.se Marie Påsse STEPS marie.passe(at)fyrbodal.se Peter Stark STEPS peter.stark(at)fc.skovde.se Johanna Redelius Uddevalla kommun Johanna.redelius(at)uddevalla.se Lotta Ohring Utvärderare STEPS lotta(at)changemaker.nu Michael Fredqvist Västerås Stad michael.fredqvist(at)vasteras.se Anna Steinwall Östhammars kommun anna.steinwall(at)osthammar.se

2 Dag 1 Anna Fredqvist hälsade välkommen till nionde NELIS-träffen och berättade kort nätverkets bakgrund. Eva Ekmark och Charlotta Levin hälsade tillsammans med hela ENTRIS 2,0-gänget, välkomna. Därefter gavs en presentation av ENTRIS 2.0 och dess nuläge. Siv Wilborgsson, förbundssekreterare utbildningsfrågor Kommunförbundet Skåne presenterade kommunförbundets arbete med utbildning och kompetensförsörjning. Presentation av bakgrund och förutsättningar för ENTRIS 2.0. Birgitta Månsson, processledare presenterade ENTRIS 2.0 s hälsoperspektiv och gav olika exempel på hur ämnet lyfts med projektets deltagare. Birgitta Henecke, vetenskaplig ledare och FoU-samordnare vid Kommunförbundet Skåne berättade bl.a. om Microsoft School Research och andra verktyg för självbedömning. ITL research är ett verktyg att använda. Innovativa undervisningsmetoder. Innovativ praktik = elevcentrerad pedagogik, projektbaserad, samarbetsinriktiktad, självreglering (förmåga utvärdera sitt lärande), lärande som sträcker sig utanför klassrummet, ämnesövergripande utformning, global medvetenhet, användning av IKT. (www.pilsr.com) Karin Hermansson, forskningsansvarig IFOUS, berättade om att föra samman forskning och praktik forskning och skolutveckling i nära samverkan för att tillsammans göra skillnad som märks i klassrummet. Forskning i interaktion med praktik. Kombinera bredd och djup. Utvecklingsseminarier där alla deltar. Dokumentation m.h.a. gemensam plattform. Lokalt samarbete mellan seminarierna. FoU-program på en treårsperiod. Handbok kommer ut 2015/2016. Eva Engdell och Ragnar Åsbrink från Skolverket redogjorde för sitt nuläge. I förra utlysningen av medel för stöd av utvecklingsprocesser söktes för 70 miljoner medan Skolverket endast hade 7 miljoner att disponera. Den som sökt och fått beviljat har fått hela summan. Pengarna skall användas under ett verksamhetsår och sedan skall arbetet rapporteras. Om det kommer nya utvecklingsmedel funderar Skolverket just nu på vad som skall prioriteras. Ny kartläggning kommer att göras vad gäller det entreprenöriella lärandet vid landets skolor och kan då jämföras med föregående undersökning. Vård och Omsorgsprogram kan få punktinsats från Mälardalens Högskola hör av er med tips till Eva. Stödmaterialet för entreprenöriellt lärande är i sin slutfas och redigeras nu för att se om det håller. Inom Skolverket pågår ett arbete för samverkan vad gäller entreprenöriellt lärande så att det är en integrerad del inom alla områden. Genom sina nätverk försöker Skolverket även påverka lärarutbildning som ligger helt utanför Skolverkets ansvar och verksamhet. Johanna Redelius från Uddevalla kommun som arrangerar nästa års SSA-konferens slog ett slag för arrangemanget. SSA-konferensen 2013 går av stapeln den april på Bohusgården. Fokus är HUR och har riktning mot framtiden. Arbetssättet på konferensen blir att workshoppa och nätverka

3 med Navid Modiri som moderator. Viss inspiration kommer att förekomma, utifrån learning by doing. Och en del exempel som visar andras lösningar på HUR. Anmälningar går ut vecka 44. (http://www.uddevalla.se/barnutbildning/samverkanskolaocharbetsliv/ssakonferens ff c18d20e html) Mingelbingo. Träffens ERFA-runda tog sig denna gång uttryck i ett livligt bingo som ledde fram till en vinnartrio bestående av Carin Sävetun, Eva Engdell och Lisa Holmberg. Grattis! Peter Rasmusen, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise, delade med sig av det danska perspektivet på entreprenörskap i skolan. (www.ffe-ye.dk) Kvällen fortsatte med middag på restaurang Vega Malmö Museum och avrundades med ett intensivt arbetspass i form av Kreativitetstornado, lett av Peter Rasmusen. Dag 2 Peter Rasmusen inledde dagen med att låta gruppen redovisa sina olika resultat från gårdagens kreativitetstornado. Peter visade även sin organisations sida (www.uva.aau.dk) där de lagt upp en del av sitt material. Diskussionskarusell där frågeställningarna som dök upp under gårdagen kördes igenom. Resultaten sammanställdes sedan och presenterades som ordmoln. Vi utgick från åtta frågor som reducerades till sju stycken. Sammanställning nedan: 2. Hur vet vi att det är kvalitet i alla entreprenöriella utbildningar som är igång i landet? Det vet vi inte. Men om vi visste skulle tecken på kvalitet vara: att processen fortsätter efter utbildningen. Förankringen är gjord. självreglerande processer där enheterna skapar sina egna upplägg. att stödstrukturer etableras, där Skolverk stödjer projekt och aktörer som stödjer skolor (typ). För att kontrollera kvalitet kommer vi att tvingas prata kriterier. Skolverket skapar kriterier som skolinspektionen kontrollerar. Frågan är vad som kan vara mätbart? Är elevnärvaro mätbart, och vad säger det i så fall? Eftersom allt inte är mätbart behöver kriterierna var kopplade till olika frågeställningar, och helst djupare intervjuer för att få fram nyanserna. Frågan är om kriterierna skall vara tvingande. Tvingande kriterier riskerar att avskräcka från att göra då det finns tydliga rätt och fel, det riskerar att skapa en bild av att det finns ett facit. Konsekvensen kan då bli att man söker sig den tryggaste vägen och köper färdiga lösningar typ om du följer de femton stegen i den här modellen kommer du att få det här resultatet vilket direkt hämmar det entreprenöriella tänkandet. Hur ser det ut i ledningsgrupperna, är arbetet förankrat där? Vad ger det för effekt om det är förankrat/inte förankrat? Kan det vara förankrat på olika sätt, som ytförankrat eller

4 djupförankrat och vad ger det för konsekvenser i klassrummet eller mätbara kriterier? Viktigt att resultat beskrivs för att kunna delas. Forskningen skall ta mycket plats. Både som input och som output. 3. Hur mäter och kvalitetssäkrar vi att arbetet m EL går framåt? Att vi pratar om det hela tiden, så att det inte blir en fluga! Konkreta gemensamma indikatorer att utgå ifrån i skolan och även i samhället. Långsiktig forskning behövs och jämförande studier. Se på forskning från andra länder. Resultatmål som utgår från t ex Eus nyckelkompetenser och/eller the big 5, hälsa och motivation och att vi mäter på flera nivåer. Elev, pedagog och ledning. (Självskattning för att stärka det kontinerliga lärandet.) Kvantitativa mätningar bör göras för att kartlägga hur vanligt förkommande denna typ av arbete är. El ska finnas integrerad i den övergripande skolutvecklingsprocessen. Det ska bli ett sätt att se på kunskap och utveckling av människan. 4. Vilket stöd vill man ha från Skolverket? Utifrån skolhuvudmän/gymnasierna/grundskolor/ förskolor? EKONOMISKT STÖD Utvecklingsmedel, som ska gå till att testa nya idéer, ge processtöd i skolan, komma med ekonomi, men ge organisationsstöd (hur man organiserar sig för att komma igång med det entreprenöriella lärandet). Skolverket ska också vara lite krävande i att fråga efter resultat. Strategi för att hitta de projekt som kan få gå i frontlinjen och ge utvecklingsmedel till de som har nya och intressanta idéer. Ekonomiskt stöd att driva nätverk. SÄTTA NER FOTEN/DEFINIERA/DRIVA Sätta ner foten i att detta ska finnas i skolan, men inte tala om hur. Tydlighet i definitionen. Viktigt att precisera att detta gäller hela skolväsendet. Att Skolverket också är drivande i utvecklingen av lärarutbildningen. Kvalitetssäkring, utveckla brukmallen, kommunicera kriterier. Uppmärksamma alla de goda exemplen. STÖDJA/SPRIDA Ordna konferenser för inspiration, utöka metodbanken och stödmaterialet, sprida goda exempel, visa vad som är legitimerat från Skolverkets sida. Tydlig uppföljning av de insatser som görs. Hur kan el brukas i olika ämnen Fixa mer forskning, vara med och hitta bredden i forskningen, så att inte ett universitet får monopol på forskningen kring entreprenörskap. Skolverket ska stödja olika nätverk, som t.ex. NELIS. Flödet: alla delar behöver stöd i skolan, Skolverket kan stödja skolchefer att bli trygga i hur de för det vidare till klassrummet. Skolverket kan stödja regionalt, genom t.ex. Regionerna (t.ex. Regionförbunden, Kommunförbunden ). Föreläsningsserier på distans.

5 5. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva/stödja utvecklingsarbete inom EL Rektor och ledning stöd från skolledningen förankrat uppåt Skolledarna ska förstå vad EL är och vad de kommer ställa för krav på organisationen Rektorn behöver vara entreprenöriell Rektorn behöver styra Förhållningssättet behöver komma från ledningen Styrdokument behöver vara tydliga med vad, hur och framförallt VARFÖR Pedagoger skapa mötesplatser för pedagoger att prata med varandra Miljö Eleven satsa på starka arbetslag, stark satsning på arbetslagen att involvera alla i arbetslagen, att de sätter mål, tar ägarskap förhållningssättet behöver komma från pedagogerna pedagogen behöver hela tiden se kopplingen till sitt eget ämne, sin kursplan, sina kursmål. läroplansträningar - inte bara kursplaner Tydligare indikatorer för t ex kreativitet/samarbetsförmåga/etc, för förskola till gymnasium intresse och vilja att prova och testa möten mellan olika perspektiv och olikheter Kopplingar mellan EL och hälsa visa effekter Bryta traditionen av stuprörsmentalitet, ämnesisoleringen till ämnesintegrering och läroplansträning få ihop kursplan med läroplan - helhetssyn skapa värden för andra en sig själva, göra något värdefullt för någon annan få fram elevens egen motivation genom förebilder, mässor och tydliga målbilder skarpa uppgifter och projekt (från verkligheten) medvetandegöra vad eleverna har för möjligheter att påverka och utveckla stärka elevens egen kraft skapa upplevelser som berör Process långsiktighet och tålamod processledning över tid kommer vara viktigt visa på mätbara resultat, tydligt många vägar in, i samma fråga (innehåll, bedömning etc.) synliggöra, sprida och sätta ord på EL (vad är EL, vad innebär lärandet) materiellt stöd, struktur handledning och processtöd för alla jättetydliga effekter på måluppfyllelse skulle vara bra Fem faktorer för lärande organisation; systemtänkande, teamutveckling/teamagerande,

6 mentala tankemodeller, personligt mästerskap (att du driver din utveckling själv), gemensam vision 6. Hur arbeta med samverkan mellan skola arbetsliv/omvärld Jobba med samverkan i mindre grupper, jobba på att ordna mötet mellan elever, lärare och företagare Ordna mötesplatser, mindre sådana Synliggöra vinsterna i att samverka Jobba fram lokala exempel, bort från det stora, ner till det lite mindre formatet, till den ensilda lokala företagaren Jobba verklighetsanknytet, då blir arbetslivet en naturlig del av undervisningen Omvärlden in i klassrummet, t ex via IT, men även genom att besöka eller bjuda in arbetslivet Viktigt inte hamna på IT, utan det fysiska mötet viktigt Bygg en företagspool där man kan fördela Prao / utbildningsplatser. Besök de lokala företagen, hur samverkar de idag och hur vill de samverka? Bind ihop detta via en processledare. Hjälp att guida / ordna mötet blir samordnarens roll, men de får själva sätta agendan Se till att det blir en process som hela tiden sker, ett förhållningssätt Använd SYV som den resurs hen verkligen är, och att rektorerna betonar detta Arbeta med lärargrupper Behöver inte bara vara företag, utan allt som finns i den omedelbara närheten, t ex en död fågel Att mötas jämställt, dvs att se behoven och nyttan både hos företagen och hos skolan Inte vara fast i gamla tradiga studiebesök, utan hitta nya typer av möten Ett fabriksbesök är något av det minst entreprenöriella man kan göra Någon har ett program leka / låna ett yrke. Omvänd gymnasiemässa, där alla arbetsplatser får berätta vilka kompetenser just de behöver, så får man välja program utifrån det Vinsten utifrån utbyte återkommer hela tiden, får inte bara vara något som ska göras värdelösa veckan Om det är Win-Win så skapar det också motivation och driv bland eleverna, för det är roligare om de faktiskt har nytta av det man gör Iternetbank av företagskontakter, volontärbyrån. (finns faktiskt ett par sådana hemsidor, bl a Framtidsfrön har något, även GR har något om praktikplatser) Förståelsen hos lärarna är viktigt, dvs vad ska man ha detta till Kulturerna behöver en duvning frukostmöten för arbetsliv / rektorer, diskussioner om framtidskompetenser i detta fall entreprenöriella kompetenser Lärarna måste äga frågan Lärarna behöver hjälp Skapa lokala och regionala nätverk, kontaktnätverk, kompetensstrateger (Detta har Trollhättan t ex). Gemensamma aktiviteter med symbolpersoner Lägre åldrar, samverka genom föräldrar, samt stöd genom föräldrar om vad de ska prata om kultur, vad som motiverar dem på arbetet. Barnen ska bli sugna på arbetslivet. Pusha näringslivet att ta ansvar för de har ett ansvar

7 Utlys en tävling av något slag Få lärarna att förstå. Knyt an till verkligheten Bygg det på mänskliga relationer t ex mellan Chef-Rektor, eller Pedagog-Företagare Något för båda parter viktigt Attitydfrågor viktiga - Hur kan skolan INTE vara en del av omvärlden? Utbilda pegagogerna, in i alla ämnen, terminer, kurser Måste vara Win-Win Skapa personliga nätverk Bygg in en progression från ÅK1 till gymnasiet. Ha mött 100 yrken i 9:an. Sammanfattning: Win-win, dvs ett syfte för båda parter återkommer Det är skolans ansvar att komma med Syftet Men man måste också bygga det på stödstrukturer, kan inte bara vara eldsjälsbaserat, behövs en plattform Attityder, synsätt och begrepp är viktiga risk att man fastnar vid ett utbyte mellan skola och företag, medan det snarare kan handla om att ta in saker från verkligheten i undervisningen Mänskliga relationer är viktigt men vem etablerar relationen? Kan eleverna själva etablera de relationer som krävs för att skapa win-win-situationer? 7. Hur ska lärarutbildningarna få in EL i grundutbildningen? Det måste in i lärarutbildningarnas kursplaner inte som en kurs utan som ett sätt att arbeta med kurserna. Begreppet ska synas i kursplaner, litteraturval och arbetsformer. Det finns ju i skolans styrdokument så det GÅR INTE att negligera. Högskoleverket och skolverket bör föra dialog omkring EL. När vi har kvalitativa resultat av EL, t.ex. forskningsresultat, högre måluppfyllelse, etc. så kommer det vara lättare att påverka. Kompetensutveckling för lärarutbildarna. De bör också arbeta entreprenöriellt i utbildningen. Som ett förhållningssätt. Bjuda in till NELIS. Politiker, akademichefer, lärarutbildare, högskoleverket Påvisa att det stödjer undervisningen, det blir roligare att arbeta, förstärker undervisningen Var finns den forskningen? 2-3 PRIORITERINGAR Högskoleverket föreskriver att lärarutbildningarna skriver in det i samtliga kursplaner. Ingen fristående kurs utan som ett sätt att arbeta. Det måste genomsyra arbetssätten på lärarutbildningarna. Stödja forskning som kan visar hur EL påverkar elevers resultat. 8. Hur fungerar i EL för elever i behov av särskilt stöd? Förhållningssättet är avgörande. Balansen mellan att möta individer och arbeta med gruppen är också avgörande. Att synliggöra resurser, drömmar och visioner hos individer är en väg. Att arbeta med entreprenöriellt lärande som vi förstår det, så handlar det om individanpassad

8 undervisning. Om det där emot handlar om att enbart arbeta självständigt så fungerar det inte alls. Om skolan i allmänhet hade samma kultur som inom särskolan, där det inte alls är konstigt att varje elev får det han/hon behöver, blir det hela rätt enkelt! Behov av fler verktyg i lådan för att använda för att möta elever på alternativa sätt. Utbildning och handledning till arbetslag av psykolog har varit framgångsrikt i Sjuhärad inom STEPS. Hur kan man med psykolog utveckla ledarskapet i klassrummet? Träna övergångar, träna koncentration etc. Att få känna att jag lyckas. Det som är bra för barn som vi behöver tänka mer kring om hur vi möter är bra för alla. Vikten av att ha en relation med eleverna! Att gå från synsättet i särskilda behov till barn med särskilda resurser Tips om en skola i USA som heter Summerhill I England Quintin Kynaston Teaching Academy Cafédiskussioner blev träffens avslutande inslag. Här diskuterade vi följande områden: Kvalitetssäkring Bedömning och uppföljning Skolverkspanel EL och SSA på riktigt! Förankring o spridning Komplettering/konkurrens Begrepp och definition NELIS form, syfte/samarbete/ (NELIR?) Nästa NELIS beslöts att förläggas i Oskarshamn i januari På grund av olyckliga omständigheter två veckor senare var detta tvunget att rivas upp. Den tionde NELIS-träffen kommer istället att äga rum i Stockholm januari. Värd för detta blir Anna Fredqvist, Gabriella Holm och Jonaz Björk i samarbete med Matin Svensson, FramtidsFrön, och Ragnar Åsbrink, Skolverket. VÄLKOMNA!

Hjärtligt välkomna till. ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till. ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Dagens agenda Återkoppling av intresseanmälningar för insatser 2011-2013

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Förväntningar Vad är ditt personliga syfte med att du deltar på Mötesplats

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UC/Regional samverkan 2013-05-04 RS130148 Rutger Herlin/Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070 570 44 43 Regionstyrelsen Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna.

1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna. Protokoll Fört vid styrgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Kallade: Närvarande Sandra Olsson Region Skåne Meddelat förhinder Anette Ohlsson Företagarna Meddelat förhinder Kristin Andersson Malmö Högskola Ja Madelaine

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur. Inger Fält Linnéuniversitetet

Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur. Inger Fält Linnéuniversitetet Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur Syfte Syftet med denna studie är att undersöka om rektorer, i ett antal skolor, har en inkluderande inställning och om detta synsätt är förankrat hos

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

ENTRIS utbildning Och nu då? Hur går vi från utbildning till verkstad när det gäller entreprenörskap i skolan?

ENTRIS utbildning Och nu då? Hur går vi från utbildning till verkstad när det gäller entreprenörskap i skolan? 200-05-25 Minnesanteckningar från lärandeseminarium ENTRIS utbildning Och nu då? Hur går vi från utbildning till verkstad när det gäller entreprenörskap i skolan? Under förmiddagen den 20 maj 200, hölls

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Fört vid gemensamt styr- och referensgruppsmöte för ENTRIS 2.0

Fört vid gemensamt styr- och referensgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Protokoll Fört vid gemensamt styr- och referensgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Kallade: Närvarande Sandra Lindeskog Region Skåne Ja Rolf Hjerpe ersätter Anette Ohlsson Företagarna Ja Kristin Andersson Malmö

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter!

SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV i vid bemärkelse Se möjligheter! - SYV I undervisningen - Samverkan Syv/lärare SYV i undervisningen - SYV = Hela skolans ansvar Samverkan Syv/lärare Välkommen!

Läs mer

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process*

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Text av Susanne Bertelsen I den bästa av alla världar har skolan en strategi och en struktur för sitt utvecklingsarbete. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att finna

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Anmält förhinder Gerhard Gunnarsson Kommunförbundet Skåne Ja

Kommunförbundet Skåne. Anmält förhinder Gerhard Gunnarsson Kommunförbundet Skåne Ja Protokoll Fört vid styrgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Kallade: Närvarande Sandra Olsson Region Skåne Ja Thomas Mattsson Företagarna Ja Kristin Andersson Malmö Högskola Ja Madelaine Agosti Högskolan i Kristianstad

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Utveckla MIK-arbetet. systematisk utveckling av arbetet med medie- och informationskunnighet på skolan

Utveckla MIK-arbetet. systematisk utveckling av arbetet med medie- och informationskunnighet på skolan Utveckla MIK-arbetet systematisk utveckling av arbetet med medie- och informationskunnighet på skolan Systematisk utveckling av arbetet med MIK på skolan MIK för mig är en igångsättare för att lyfta MIK-frågorna

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare:

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Verksamhetsråd 121016. Vårdnadshavare: Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Verksamhetsråd 121016 Vårdnadshavare: Lotta Engkvist, Maja Wahlqvist, Anders Ståhl, Mats Pahlman, Pontus Linde, Martin Bruce, Lotta Åbjörnsson, Jenny Månsson,

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

Program 2012. Välkomna!

Program 2012. Välkomna! Program 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Eftermiddagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om entreprenörskap och samverkan skola, näringsliv och omvärld. Programmet

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Tema 1: Mandat och förankring inom verksamheten

Tema 1: Mandat och förankring inom verksamheten SRHR-lyftet Utifrån erfarenheter från projektet SIV (Sex- och samlevnadsundervisning i världsklass), som pågick under 2011-2013 med en F-9 skola, har Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning och Kunskapscentrum

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Vad ryms inom detta? Mats Burström

Vad ryms inom detta? Mats Burström Vad ryms inom detta? Mats Burström 120827 Frågeställningarna från piloterna visar att en del frågeställningar berör BFL träffarna medans andra inte gör det. BFL på kommunnivå. BFL på den lokala skolan.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Umeå och Luleå Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Skolverket RUC, Umeå universitet RUC Luleå tekniska

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Utbildningspaket ENTRIS

Utbildningspaket ENTRIS Utbildningspaket ENTRIS 2009-04-01-2010-04-01 Introduktionsutbildning för att främja entreprenörskap i skolan, Malmö högskola Grundläggande entreprenörskapsutbildning, Malmö högskola Entreprenörskap som

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Innehåll av presentation Kommunens förutsättningar Implementering av Lgr 11

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Vägen till entreprenörskap!

Vägen till entreprenörskap! Vägen till entreprenörskap! Styrdokument 2011 I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer

Läs mer