Organisation, kontrakt och uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation, kontrakt och uppföljning"

Transkript

1 Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund Effektmål Projektmål Projektets omfattning Kommunikationsplan Tidsram Kostnadsram/budget Organisation Implementering och driftsättning Övrigt Bilagor Referenser... 6

2 Projektdirektiv 2(6) 1 Bakgrund NVF-utskott Drift och beslutade på ordförande/sekreterar-mötet i mars 2013 att driva arbetet i tre olika projekt. blev valt som ett projekt. Bakgrunden till detta är organisation, kontrakt och utgör grunden för att nå önskat resultat i de drift- och underhållsåtgärder som utförs. De Nordiska länderna ser stora utmaningar inom dessa områden och det finns starka skäl att utbyta erfarenheter mellan länderna. 2 Effektmål I samtliga drift och underhållskontrakt deltar många olika aktörer som är ömsesidigt beroende av varandra. Exempel är beställare, entreprenörer, konsulter, underentreprenörer, materialleverantörer, tillverkare av redskap, forskare. Grunden för detta samarbete sätts i organisation, kontrakt och varför dessa är helt avgörande för att styra verksamheten åt önskat håll. För att utveckla tjänsterna måste man tillsammans kontinuerligt utveckla kompetenser och rollfördelning. Mål för verksamheten bör sättas utifrån optimal samhällsnytta. Denna kan mätas på flera olika sätt. Generellt kan man dela upp målen i två grupper ökad samhällsnytta respektive sänkta kostnader. Det är generellt sett lättare att mäta kostnader än samhällsnytta, men det finns väl utvecklade samhällsekonomiska kalkyler som kan tillämpas. Bidragen från organisation, kontrakt och leverans är svåra att mäta då resultaten påverkas av andra faktorer såsom marknad samt teknik- och kompetensutveckling. 3 Projektmål Målet med projektet är att utbyta information och erfarenheter om organisation, kontrakt och av drift- och underhållsverksamhet samt diskutera möjligheten till ett framtida samarbete inom tillämpliga områden. Genom utbyte av information och erfarenheter kan man snabbare hitta rätt former för organisation, kontrakt och inom respektive land. Man kan på så vis ta till sig de möjligheter och undvika de risker som redan är prövade i ett annat land. Inom utvalda strategiska områden kan man erhålla ett effektivare resursutnyttjande genom att utföra gemensam forskning och utveckling. Delmål: Utbyta information och erfarenheter om organisation av drift- och underhållsuppdrag i de nordiska länderna. Utbyta information och erfarenheter om olika kontraktsformer för drift- och underhållsuppdrag i de nordiska länderna.

3 Projektdirektiv 3(6) Utbyta information och erfarenheter om olika modeller för leverantörs för drift- och underhållsuppdrag i de nordiska länderna. Utbytet av information och erfarenheter görs i form av en SWOT-analys där fördelar, nackdelar, hot och möjligheter utvärderas. Presentationer av slutsatser och rekommendationer arbetas fram för möten och NVF s hemsida. Genomföra seminarium inom organisation, kontrakt och i lämpliga forum exempelvis Initiera ett gemensamt forsknings- eller utvecklingsprojekt inom ett utvalt område. 4 Projektets omfattning Projektet ska utbyta information och erfarenheter om organisation, kontrakt och av drift- och underhållsverksamhet mellan de nordiska länderna. Majoriteten av arbetet utgörs av att genomföra inventeringar av de modeller som tillämpas i de nordiska länderna. Förutom beskrivning av modellerna ska upplevda för- och nackdelar med respektive modell kommenteras. Om möjligt ska också motiven till varför man valt just de modellerna redovisas. Avgränsning Verksamhetsmässigt avgränsas till drift av statliga vägar (inkl. länsvägar). Då menas kortsiktiga åtgärder såsom: Vinterväghållning Skötsel av sidoområdet Grusvägsunderhåll Enklare beläggningsåtgärder (hål- och spricklagning) Tunneltvätt Vägutrustning (skyltar o.d.) Större och mer långsiktiga underhållsåtgärder omfattas inte av detta projekt. Exempel på underhållsåtgärder som inte omfattas av detta projekt är: Brounderhåll Tunnelunderhåll Beläggningsunderhåll Belysning Trafiksignaler ITS Vägmarkering Projektets faser Projektet indelas i tre faser: Fas 1 Organisation Under första fasen beskrivs valda organisationsmodeller för verksamheten. För- och nackdelar med valda modeller ska kommenteras. Motiven till varför man valt respektive modell ska också redovisas. Ambitionen är också att redovisa konkreta goda exempel Best practice från varje land. Organisationsmodeller för den myndighet som ansvarar för statliga vägar inkl. länsvägar ska beskrivas. Exempel på detta är Trafikverket/Vägverket, Regioner. Fördelning av väghållaransvaret för utpekat vägnät hos respektive land ska beskrivas. Vi ska här även kort beskriva på vilket sätt entreprenörer och

4 Projektdirektiv 4(6) underentreprenörer handlas upp och vilken form av samordning som ligger hos beställare och entreprenör. Exempel på detta är vem som ansvarar för jour/beredskap av vinterväghållning. Under denna punkt ska också beskrivas om någon av beställarna väljer att utföra vissa tjänster i egen regi och i så fall varför. Fas 2 Kontraktsformer Under andra fasen beskrivs valda kontraktsformer för verksamheten. För- och nackdelar med valda former ska kommenteras. Motiven till varför man valt respektive kontraktsform ska också redovisas. Ambitionen är också att redovisa konkreta goda exempel Best practice från varje land. Här utgår vi från hur de olika beställarna paketerar sina drift- och underhållstjänster. I de fall man valt att köpa flera tjänster i samordnade kontrakt ska vi också beskriva hur huvudentreprenörerna väljer att köpa vissa tjänster av underentreprenörer samt utföra vissa tjänster med egna resurser. Kontraktslängder med optioner samt entreprenadformer ska redovisas. Här kan också beskrivas olika samarbetsformer t.ex. Partnering mm. Fas 3 Leverans Under tredje fasen beskrivs valda modeller för leverans av verksamheten. För- och nackdelar med valda modeller ska kommenteras. Motiven till varför man valt respektive modell ska också redovisas. Ambitionen är också att redovisa konkreta goda exempel Best practice från varje land. Under denna punkt redovisas hur man organiserar leveransen dvs: - hur stor organisation man har - andel egna resurser och konsulter - andel egenkontroll hos entreprenörer - vilka delar av kontrakten som prioriteras högst Arbetsmetodik: Projektet kommer att kräva både individuellt arbete inom respektive land samt gemensamt arbete i projektgruppen. Följande forum kommer att användas: Projektmöten inom NVF Seminarium Informationsinsamling inom respektive land och organisation Framtagande och förmedling av rapporter och presentationer Projektmöten Under projektperioden kommer projektmöten att förläggas till samtliga deltagande länder, förslagsvis två per år. Värdlandet kommer då att informera om sina förutsättningar. Vid behov involveras experter och studiebesök genomförs. Seminarium Projektgruppen rekommenderar att varje deltagande land arrangerar ett seminarium under projektperioden. Projektgruppen väljer ut teman som alla länder har stort intresse av för respektive seminarium. Följande teman är aktuella för seminarier:......

5 Projektdirektiv 5(6) Informationsinsamling inom respektive land och organisation Deltagarna från respektive land kommer att arbeta med att samla in underlag om de modeller som tillämpas avseende organisation, kontrakt och leverans. Framtagande och förmedling av rapporter och presentationer Projektgruppen ansvarar för att arbeta fram och förmedla rapporter och presentationer. En årlig statusrapport ska arbetas fram med hjälp av en representant från varje land. NVF-utskottet för drift- och underhåll beslutar om innehåll och distribution av rapporter och presentationer. 5 Kommunikationsplan Alla skriftliga rapporter och presentationer ska offentliggöras på NVF s hemsida. Mötesplan för projektgruppens möten läggs in i kalendern på NVF s hemsida. 6 Tidsram Tabellen nedan visar mötesplan och milstolpar under projektperioden ( ): Möte nr Plats Tid Program 1 Sommarmöte Norge Juni 2013 Bemanning, planering, projektdirektiv 2 Lync/telefon kl Planering, projektdirektiv kl Helsingfors (finsk tid) Arbetsmöte Organisation 4 5 Sommarmöte Sommarmöte Kongress 7 Kostnadsram/budget Projektgruppens medlemmar täcker själv sina kostnader i samband med genomförandet av projektet.

6 Projektdirektiv 6(6) 8 Organisation Deltagare i projektgrupp : SVERIGE FINLAND ISLAND NORGE DANMARK Mikael Hagberg Tuovi Päiviö Torgeir Strand Jens Kristian Kofoed Rauno Kuusela Kine Skarstein Henrik Jess Jensen Joakim Gustafsson Anders Östergård Johannes Helgesen Heidi Borum Varbøl Peter Nilsson Jyrki Paavilainen Ulrike Klasterer Christer Rosenblad Björn Ahnlund Johan Lang Johan Nyström Asko Pöyhönen Sverige är ansvarigt för detta projekt och är projektledare. Kontaktperson i varje land är markerad med fet stil. Resultatredovisning och rapportering sker till ordförande/sekreterarmötet. 9 Implementering och driftsättning Respektive land och deltagare ansvarar själv för implementering av slutsatser och rekommendationer. 10 Övrigt 11 Bilagor 12 Referenser

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Projektbeskrivning LC-KOMP

Projektbeskrivning LC-KOMP 2009-03-17 Projektbeskrivning LC-KOMP Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Bakgrund slutsatser från förprojekteringen av projektet Under perioden januari mars 2009 har APeL Forskning och utveckling

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Analysmetoder för regional utveckling

Analysmetoder för regional utveckling Nr 6 September 2006 Analysmetoder för regional utveckling handledning i att använda SWOT och benchmarking Analysmetoder för regional utveckling handledning i att använda SWOT och benchmarking 1 Konsult:

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer