Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå."

Transkript

1 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla välkomna. NVF:s kongressperiod Annelie informerade om NVF:s kongressperiod som pågår Fyra strategiska teman är fastställda under perioden: 1. Säkra och miljövänliga transporter, 2. Kvalitet och resursoptimala transporter, 3. Kompetenta organisationer och effektiv organisering, 4. Innovation och förnyelse. Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. NVF har samarbete med World Road Association (PIARC) och Baltic Road Association (BRA). Ett samarbetsavtal finns med BRA. Ny hemsida När Norge blev ledande land efter Island 2012 fick NVF en ny hemsida (http://nvfnorden.org). Det är dock många problem med den nya hemsidan och flera klagomål framkom på mötet. Frågan behöver lyftas till en högre nivå så att förbättringar kan komma till stånd. Annelie åtog sig att lyfta frågan till lämplig nivå, bl.a. ska hon ta upp problemen på kommande förbundsstyrelsemöte. Andra önskemål som framkom: - En policy för ändringar på hemsidan behövs så att man vet vem som ansvarar för vad. - Hemsidan bör anpassas för smartphones. Uppdrag till VTI NVF:s sekretariat har i många år skötts av Ninni Johansson, Trafikverket. När nu Ninni går i pension är ett nytt kontrakt skrivet med VTI som därmed tar över sekretariatet. Ny kontaktperson är Catharina Arvidsson. 1

2 2(4) I och med att sekretariatet flyttas till VTI kommer också sekretariatets uppgift att förändras något. Arbetsuppgifter som sekretariatet kommer utföra och som har bäring på utskotten är: - Medlemsärenden - Medlemsdatabasen på NVF:s webbplats - Nyheter och kalender på NVF:s webbplats - Utskottens ekonomi vid seminarier etc. Detta innebär att utskotten från och med nu kommer att sköta administration kring seminarier och möten på egen hand. Önskemål som framkom på mötet: - Förbundsstyrelsen borde fundera på ett centralt bokningssystem för konferensanmälan och betalning. Som det är nu måste man göra allting från början varje gång. - Det skulle vara bra om man kunde betala seminaredeltagande via kreditkort och då slippa fakturahanteringen. - Transportforum har ett system som fungerar ganska bra. Catharina kollar upp om detta kan appliceras på NVF. Annelie tar upp frågan på nästa nordiska sekreterarmöte. - Någon form av kalendarium på webben skulle vara bra. Utskottspresentationer Respektive utskott gjorde en kort presentation av sin verksamhet. Länkar till presentationerna ligger utlagda på För de utskott som inte hade presentation finns kortare anteckningar nedan. Beläggningsutskottet. Henrik Sjöholm och Sven Fahlström presenterade. Vägens konstruktion Martin Wiström presenterade. Informationssystem/IKT Peter Wessel presenterade. Organisering och marknad Lars Jacobsson presenterade. Drift och underhåll Kenneth Natanaelsson presenterade. Utskottet består av 14 personer. Man satsar på tre fokusområden: - Vinter, att effektivisera vinterdriften - Utformning av gator och vägar - Utformning av kontrakt Ett sommarmöte kommer att hållas i juni. 2

3 3(4) Fordon och transporter Mårten Johansson och Johan Granlund presenterade. Broar Anders Samuelsson presenterade. Utskottet har 17 medlemmar. Man har två svenska möten per år som främst syftar till erfarenhetsutbyte, nätverkande och studiebesök. Nästa möte kommer att hållas i Jönköping i höst. Norge anordnade ett studiebesök för utskottet i april i år. Varje år hålls ett nordiskt broseminarium. I år kommer seminariet att hållas i Helsingfors. Under Via Nordica brukar ett bropris delas ut till en bro som på något sätt utmärker sig. Miljö Gerd Åström presenterade. Strategisk planering Catherine Kotake presenterade. Utskottet har 11 medlemmar. Man har fyra fysiska möten per år, två svenska och två nordiska, sedan brukar man också ha ytterligare två svenska telefonmöten. Utskottet arbetar med fyra delområden: 1. Ett nytt tänkesätt i transportsystemet 2. Bärkraftig mobilitet: förmåga och vilja att förändra i en stad och framtida utmaningar 3. Samhällsekonomi kopplat till gods- och persontransporter och samhällsutvecklingen i stort. 4. Nordisk turism och besöksindustri Det svenska utskottet har satsat på kompetensutveckling uppdelat på fyra olika teman: Tema 2013: Åtgärdsplanering Tema 2014: Kollektivtrafik Tema 2015: Samhällsekonomi, gods- och klimatfrågor Tema 2016: Sjöfart och framkomlighetsstrategier, koppling till svaveldirektivet. Trafiksäkerhet Lars Ekman presenterade. Temagruppen Universell utformning Lisa Salmi presenterade. 3

4 4(4) Fortsatt information till utskotten Samarbetet mellan utskotten och NVF Annelie föreslog att alla utskotten skulle ha ett utskottsmöte samma dag som årsmötet hålls. Ett förslag på årsmöte den 11 mars 2014 lades fram. Anledningen är att öka deltagandet på årsmötet som i år var mycket lågt. Utskotten var dock mer tveksamma om dess medlemmar skulle ha stort utbyte av årsmötesförhandlingarna, däremot såg man det som positivt att kunna träffa medlemmar från övriga utskott och på det sättet kunna utbyta kunskaper sinsemellan. För att detta skulle fungera behöver man en årsmöteslokal som rymmer personer. Ett förslag är att hålla årsmöte och middag i den restaurang som finns på Trafikverkets lokaler i Solna, Annelie ska undersöka om fler möjligheter finns. Det nordiska måste vi ta bättre ta vara på. Annelie skapar mejllista och skickar ut frågor till utskottsordförandena med input om hur Via Nordica ska utformas i Norge Vi behöver hålla koll på hur Norge tänker planera upp konferensen. Baltic Road Conference Baltic Road Conference hålls den augusti i Vilnius. Sekreterarna kommer ha ett gemensamt möte under konferensen. På mötet kommer följande att tas upp: - Restructuring of Road Management Seminar 2014, - landrapporter, - Annelie kommer att redovisa EU Baltic Sea Strategy (Östersjöstrategin), - Litauens ordförandeskap som börjar 1 juli. NVF kommer att ha en monter på konferensen. Utskottsmöten Det har visat sig att NVF-medlemmar ibland har svårt att åka iväg på NVF-möten utomlands eftersom deras moderorganisationer inte tillåter detta av ekonomiska skäl. Det borde kanske därför ställas större krav på de moderorganisationer vars medarbetare nomineras som medlemmar i föreningen så att de är medvetna om att ett medlemskap innebär vissa kostnader. En tanke är att det skrivs in i NVF:s strategiska plan. Planering inför Sveriges övertagande 2016 Sverige tar över ordförandeskapet i NVF vid kongressen 2016 och ska lägga fram ett utkast på strategisk plan i november Annelie skulle vilja att utskotten hade större del i utformningen av strategisk plan på nordisk nivå och frågade utskottsmedlemmarna om det fanns intresse för det. Ett intresse finns men man önskar att styrelsen gör en grundstruktur som sedan får gå ut på remiss till utskotten. Nästa möte Annelie föreslog att ett nytt möte hålls i slutet av oktober början av november. Detta skulle kunna vara i form av ett telefonmöte eller via Lync. 4

5 5(4) Förslaget är därmed att två ordförande- och sekreterarmöten hålls per år, det ena i form av ett fysiskt möte, det andra som telefonmöte eller liknande. Övrigt Annelie tackade Ninni för hennes goda arbete och engagemang i NVF. Lars Ekman tackade Ninni å utskottens vägnar och överlämnade en gåva. Avslutning Annelie avslutade mötet och tackade för visat intresse. Vid pennan Catharina Arvidsson Ordförande Annelie Nylander 5

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1 Utskottens verksamhet 2014 Bilaga 1 NVF Utskott 33 - Beläggningsutskottet. Svenska avdelningens verksamhetsberättelse 2014. Utskottet har haft följande sammansättning under 2014: Henrik Sjöholm, Skanska,

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 1 (7) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14 Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 Plats: Hjortviken, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 Start: 20:30 Plats: Via telefon Närvarande: Morrgan Claesson Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) Micke

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 Plats: Gyllne Uttern, Gränna Närvarande: Coco Dedering, Magnus Eriksson (anteckningar), Stig Hammarsten, Fredrik Holm, Jimmy Lundblad (från

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer