3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område."

Transkript

1 Saepmie Welcomes!

2 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill den lokala initiativtagaren, Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum, genomföra en informativ, kunskapshöjande och underhållande kulturfestival med inriktning på den lokala, samiska kulturen men även med inslag från de deltagande lagens kulturer. 2. Bakgrund Det samiska fotbollförbundet har sedan länge en aktiv verksamhet med såväl herr- som damlag och man spelar landskamper samt deltar i internationella turneringar. Sedan tillkomsten av Viva World Cup år 2006 och vid varje turneringstillfälle därefter (med undantag för Kurdistan 2012) har Saepmie representerats av sina lag. Som medlem i världsorganisationen arrangerade Saepmie turneringen år 2008 i Gällivare. Som en samisk organisation uttryckte Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum år 2010 sin vilja att i Staare och i samverkan med Samiska Fotbollförbundet genomföra den internationella fotbollsturneringen för lag baserade på urfolk, folk, nationer och regioner och som inte är medlemmar i det internationella fotbollsförbundet FIFA. Efter flera års diskussioner står det nu klart att turneringen Conifa World Football Cup kommer att arrangeras här under början av juni Gaaltijes ambition har sedan det första initiativet togs varit att använda turneringen och idrotten som ett medel för att tydliggöra och öka allmänhetens kunskap om det lokala samiska samhället och kulturen. I samband med turneringen vill vi därför genomföra en kulturfestival med fokus på den lokala kulturen men där även de deltagande parterna kan bidra med sina insatser. I festivalen ser vi en mängd olika inslag såsom uppträdanden, utställningar och försäljning men även föreläsningar och seminarier med kunskapsbaserat innehåll. 3. Projekt 3.1. Syfte Projektets syften är att; Skapa nya, förändrade och positiva perspektiv på det lokala sydsamiska samhället och kulturen Genom intressanta aktiviteter öka kunskapen om lokala kulturer i allmänhet och den sydsamiska kulturen i synnerhet. Skapa kunskap om och förståelse för andra samhällen och kulturer mellan olika folkgrupper och över regions- och nationsgränser Förstärka fotbollsevenemanget och skapa ett attraktivt helhetsevenemang 3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3 Kunskapsförbättrande insatser Festivalens övergripande syfte är att skapa förändrade perspektiv på den lokala, sydsamiska kulturen. Här har kunskapsförbättrande insatser en viktig och avgörande betydelse. I denna aktivitet vill vi därför genomföra insatser som tillgodoser kunskapsbehov. Exempel på aktiviteter vi kommer att genomföra är seminarier, föreläsningar och diskussioner Marknad och utställningar Projektet ska ge lokala entreprenörer en arena för försäljning och marknadsföring. I denna aktivitet kommer därför projektet att bygga upp ett mindre marknadsområde där lokala, samiska och andra entreprenörer erbjuds möjligheter till försäljning och marknadsföring. Här kommer även att avsättas ytor för utställningar av konst, slöjd och annat. Det finns även en ambition att tillhandahålla servering av lokal, samisk och annan mat Evenemang och uppträdanden Här kommer projektet att planera och genomföra evenemang och uppträdanden i olika former såsom konserter, teaterföreställningar och annat. Evenemangen kommer i huvudsak att bedrivas på kvällstid Kulturella utflykter och studiebesök Under festivalen kommer projektet att erbjuda möjligheter till att delta i kulturella utflykter och studiebesök. Detta är besök hos samiska entreprenörer och/eller i samebyar m.m. där deltagarna kan ta del av dagliga aktiviteter inom t.ex. renskötseln eller på traditionella, samiska platser åtföljda av en kunnig guide Marknadsföring, information och rapportering Denna aktivitet inbegriper traditionell marknadsföring, information och rapportering Resursbehov För att kunna genomföra de planerade aktiviteterna söker projektet finansiering för följande resursbehov; Projektpersonal Projektet kommer att ledas av en ansvarig projektkoordinator som arbetar med planering, genomförande och avveckling av kulturveckan och med samordning av externa tjänsteutövare. I arbetsuppgifterna ingår kontakter med externa tjänsteutövare, myndigheter och andra, samordning av praktiskt arbete under veckan, avveckling och rapportering. Projektkoordinatorn kommer att kompletteras med en projektmedarbetare för arbete under begränsad tid inför och under festivalen samt med en projektadministratör som ansvarar för ekonomi och annan administration kr Lokaler, övriga kostnader och indirekta kostnader I detta resursbehov ingår kontorskostnader och indirekta kostnader såsom lokaler, kontorsmaterial, telefon och it m.m i enlighet med antal anställda i projektet. Arbetsplatserna

4 kommer i första hand att förläggas hos projektägaren kr Festivalarena Projektets samtliga aktiviteter kommer i så stor utsträckning som möjligt att förläggas på ett samlat område. Här bygger projektet upp lokaler med tillhörande utrustning lämpliga för samtliga aktiviteter i projektet. Vi planerar för två alternativa platser för festivalarenan; - i nära anslutning till Jämtkraft arena med motivet att bilda en helhet där besökaren ges möjlighet att enkelt delta i såväl kulturevenemang som besöka turneringen - i centrala Staare (läs; stortorget) med ambitionen att en placering här förstärker evenemanget för den lokala publiken samt att det kan attrahera publiken att komma till matcherna på Jämtkraft arena kr Tältkåtor I första hand vill vi skapa en samisk prägel på lokalerna varför vi ser tältkåtor som det uppenbara alternativet. Dessa kommer att hyras in från extern leverantör. I anslutning till lokalerna kommer vi att erbjuda ytor för marknadsstånd etc Material och utrustning För en fungerande arena kommer vi att ha behov av material och utrustning; Bord och stolar Uppbyggd scen med ljud och ljus Elförsörjning Belysning Etc Övrigt För idag odefinierade kostnader relaterade till arenan Externa tjänster Genomförande projektledare Projektet ser det som nödvändigt att anlita externa kompetens för det operativa genomförandet av festivalen. Ambitionen är därför att tidigt i projektet upphandla denna funktion som ska ha ansvar för bokning av artister och föreläsare, arenabygge, ljud- och ljus samt annan elinstallation, på plats-kontakter med föreläsare, artister och andra samt övriga uppgifter relaterade till festivalen kr

5 Festivalattraktioner Föreläsare Projektet kommer att dagligen under festivalen erbjuda ett par föreläsningar och seminarier som är öppna för allmänheten att lyssna på och delta i. Totalt räknar projektet med c.a. tiotalet aktiviteter kr Artister Festivalen kommer att innehålla 5-10 artister eller uppträdanden kr Guider Projektet kommer att genomföra max 5 kulturella utflykter eller studiebesök kr Bevakningspersonal och ordningsvakter Vid uppträdanden och under nattetid kommer festivalområdet att behöva vaktpersonal kr Hantverkare och andra externa tjänster För uppsättning, underhåll och nedtagning av arenan samt för löpande insatser kommer projektet att behöva hantverkare och andra kompetenser Transporter och resor kr kr Marknadsföring och information För lokal och regional marknadsföring av festivalen i traditionella och sociala mediekanaler kr 3.4. Mål Projektets mål är; Att kunskapen om lokala kulturer i allmänhet och sydsamisk kultur och samhälle i synnerhet har ökat bland lokal, regional, nationell och internationell publik Att festivalen bidragit till nya affärstillfällen för sydsamiska och andra entreprenörer och därmed bidragit till att behålla och skapa nya arbetstillfällen

6 Att 200 personer ska ha deltagit i de kunskapsförbättrande insatserna Att 3000 personer ska ha besökt festivalarenan Att 50 personer ska ha deltagit i de kulturella utflykterna eller studiebesöken Målgrupper Projektets målgrupper är; Sydsamiska och andra entreprenörer Lokal och regional allmänhet Tillresande, nationell och internationell, publik Deltagare 3.5. Organisation Följande organisation är planerad; Projektägare Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum Styrgrupp Styrelsen för Gaaltije Referensgrupp Samordnare i de sydsamiska förvaltningskommunerna Projektkoordinator 100 timmar lagda på Gaaltijes verksamhetschef. Projektmedarbetare 80 timmar. Anställs av projektägare. Rapporterar till projektkoordinator. Projektadministratör 50 timmar lagda på Gaaltijes administrationstjänst. Rapporterar till projektkoordinator. Genomförande projektledare Extern kompetens som ansvarar för det operativa genomförandet av festivalen. Max 240 timmar. Rapporterar till projektkoordinator. Tjänsten ska upphandlas Tidsram Projektet kommer att löpa under max 6 månader med avslut Start sker så snart finansiering säkerställts Budget Projektets totala budget är kr.

7 3.8. Finansiering I enlighet med bilagd budget har vi behov av finansiering på totalt kr. Vi ansöker om finansiering enligt nedan; Regionförbundet i Jämtland 22% kr Sametingets kulturråd i Sverige 22% kr Sydsamiska kommuner i Sverige (13 st) 21% kr Offentliga aktörer i Norge 20% kr Östersunds kommun 7% kr Landstinget i Jämtlands län 5% kr Intäkter 3% kr Totalt 100% kr Dessutom vill vi utröna möjligheterna till att samverka med Umeå 2014 om aktiviteter i samband med kulturfestivalen Koppling till andra projekt och satsningar Detta projekt har i olika utsträckning koppling till följande projekt; - Conifa World Football Cup. Planerna på en festival är direkt avhängiga genomförandet av fotbollsturneringen och hade aldrig kommit till stånd om inte turneringen förlagts till Östersund/Staare. Vi är övertygade om att båda evenemangen förstärks av det andra och bidrar till bättre evenemang och starkare upplevelser som sätter såväl Saepmie som Jämtland och Staare/Östersund på kartan. - Umeå 2014-kulturhuvudstadsåret som har samisk kultur och internationellt kulturutbyte som ett huvudfokus. - Daajroe (aktiva småföretag) med fokus på sydsamisk småföretagsamhet utanför rennäring och turism och där slöjdare, föreläsare, konsulter, artister m.m. ingår. Dessa företagare kommer att erbjudas möjligheter att delta i den planerade marknaden, som föreläsare eller uppträda. - Drivkraft-för kreativa och kulturella näringar i mellersta Norrland. Detta projekt avslutas under 2013 men deltagarna i projektet kan ha stort utbyte av att nyttja sina nyvunna erfarenheter i en verklig festival. För Gaaltije, Staare Jerker Bexelius Verksamhetschef

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Dokumentations- och forskningsprojekt... 5 Stadens skriftspråkliga landskap...

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

Förstudie Samiskt Resurscentrum. Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011

Förstudie Samiskt Resurscentrum. Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011 Förstudie Samiskt Resurscentrum Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011 Slutrapport Innehåll Inledning 3 Syfte med förstudien 4 Bakgrund/problemanalys 4 Resultat 6 Samiska kvinnor berättar

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Kulturby i Kopparlunden

Kulturby i Kopparlunden Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab Lennart Fast Direktvalsnr 021-39 13 11 Kulturby i Kopparlunden Projektbeskrivning Inledning Den kreativa sektorn, upplevelseindustrin, kultur för tillväxt, kultur

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer