Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets- och säkerhetsfrågor än tidigare. Det innebär att kommunstyrelsens reglemente måste ändras. Punkten om demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor i reglementet delas i två, på följande sätt (punkterna om folkhälsa och miljö är oförändrade): Planeringsutskottet ska leda arbetet med demokrati- och mångfaldsfrågor folkhälsa miljö trygghets- och säkerhetsfrågor som rör kommunen, och därmed svara för: att leda och samordna verksamheten i Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå), att bevaka, och vid behov planera, arbetet i LiBrås operativa grupp (LOP-gruppen), att leda och samordna det brottsförebyggande arbetet och att bevaka det övergripande säkerhetsläget inom kommunen och större förändringar av detta. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon Ärende 20 Teknisk utrustning inom äldreomsorgen Kommunstyrelsen godkänner att äldrenämnden utökar årets budget med 16 miljoner för att införa nyckelfri hemtjänst och en statistikplattform för socialtjänst, vård och omsorg. Nämnden får köpa in digitala trygghetslarm för 5,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i april att avsätta 40 miljoner kronor för teknisk utrustning inom äldreomsorgs- och omsorgsområdet. Äldrenämnden har ansökt om att använda 21,5 miljoner av dessa. 5,5 miljoner ska gå till att byta ut analoga trygghetslarm mot digitala, 15 miljoner till förstudie om och införande av nyckelfri hemtjänst och kronor för att införa statistikplattform.

2 Med en digital nyckel i mobiltelefonen och en mottagande låsenhet på insidan av dörren slipper hemtjänsten hantera brukarnas nycklar. Det blir säkrare för brukarna som inte behöver lämna ut extranycklar och innebär även att man kan se när, hur länge och vem som varit hos brukaren. Nyckelfri hemtjänst gäller även för omsorgsnämndens målgrupper. Med en statistikplattform blir det lättare att göra verksamhetsuppföljning, kommunjämförelser, prognoser och planering. I dag är möjligheterna att ta ut nödvändig statistik starkt begränsade och kräver omfattande manuell bearbetning eller kommunalråd Andreas Ardenfors (KD), telefon Ärende 22 Stadsmiljöåtgärder Samhällsbyggnadsnämnden får sammanlagt 20,7 miljoner för att byta till energisnål belysning och för att finansiera en tjänst som VA-rådgivare tillsammans med Tekniska verken. Samhällsbyggnadsnämnden använder19,2 miljoner kronor för att byta till energieffektivare belysning. I längden ger det en besparing på elförbrukningen med cirka 2,5 mnkr per år och ett totalt minskat utsläpp av koldioxid med 714 ton/år. Arbetet startar i år med utprovning och inventering av ljusbeståndet. Byte av belysning och armatur sker under 2015 och ,5 miljon ska nämnden använda till en satsning på en VA-rådgivare. Målet är dels att komma tillrätta med bristfälliga avlopp på landsbygden, dels att fastighetsägare går ihop och skapar gemensamhetsanläggningar. VA-rådgivaren ska fungera som en katalysator och bollplank och ett stöd i den relativt komplexa processen det innebär att inrätta avloppsanordningar. VArådgivaren ska vara en länk mellan fastighetsägarna och myndigheterna. Tjänsten placeras på Tekniska Verken. Finansieringen sker från kommunstyrelsens markering för stadsbyggnadsåtgärder eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon Ärende 28 Styrgrupp för Götalandsbanan Paul Lindvall (M), Lena Micko (S) och Göran Gunnarsson (C), landstinget blir representanter för Linköpings kommun i styrgruppen för projektorganisationen för Götalandsbanan. Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via bland annat Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Götalandsbanan kommer att skapa nya

3 arbetsmarknadsregioner och öka kapaciteten i järnvägsnätet. Detta förväntas, vid full utbyggnad, leda till en positiv utveckling och tillväxt både inom och utanför Sveriges gränser. Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun har bildat en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst. Nästa steg är att bemanna styrgruppen. Varje kommun har tre platser till förfogande. Enligt överenskommelse mellan kommunerna ska någon av ledamöterna från varje kommun i möjligaste mån kunna företräda även regional kollektivtrafik- eller infrastrukturplanering. Linköpings kommun erbjuder därför Göran Gunnarsson (C), ordförande i trafiknämnden, Landstinget i Östergötland en plats under Ärende 30 Linköping ska bli landets tredje största stad för event Linköping satsar på att bli en av Sveriges tre främsta eventstäder. Minst ett internationellt event av hög prestigenivå ska förläggas till Linköpings kommun varje år. Kommunstyrelsen tog idag beslutet att höja ambitionsnivån och att ge resurser för att skapa en organisation för att förverkliga stadens nya evenemangsstrategi. Vi vill flytta fram vår position genom ett långsiktigt arbete med event och besöksnäring. Vi har redan en stark ställning och vi ska förstärka den ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). En helt ny evenemangsstrategi har antagits av kommunstyrelsen. Linköping ska arbeta aktivt för att får arrangera evenemang inom fyra prioriterade områden: kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje samt idrott. Målet är att ha ett årligt så kallat flaggskeppsevenemang. Det kan till exempel vara mästerskap på nationell och internationell nivå. Linköping ska också hjälpa till att etablera nya återkommande evenemang. Ett exempel på det är Winning Ground som genomförs 8-10 augusti. Det kommer att bli en fotbollsfest för tjejer från hela landet. Strategin bygger på ett utveckla samarbetet mellan olika arrangörer i kommunen. För att leda och styra arbetet ska en särskild Event Group bildas. Kommunstyrelsen kommer från och med 2015 avsätta två miljoner kronor årligen för arbetet.

4 Ärende 34 Vreta kluster bidrag till finansiering Kommunstyrelsen medfinansierar drift av Vreta kluster med totalt 5 miljoner kronor under Vreta Kluster har sedan starten i slutet av 2011 etablerat sig som en kreativ mötesplats för gröna företag och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna. Bland annat har ett nytt företag startat VicVision, som fått teknik- och affärscoaching och PR-hjälp via Vreta Kluster. Det finns idag 24 företag kopplade till kontorshotellet och en sändlista under uppbyggnad, nu med 1500 adresser till intressenter inom näringsliv, akademi och organisationer. Linköpings kommun har gett Vreta kluster 1 miljon kronor per år under perioden Kommunen fortsätter att medfinansiera verksamheten under perioden. En målsättning är att det lokala och regionala näringslivet bidrar med minst kronor per år. Flera ärenden Ekonomiska rapporter Linköpings kommun beräknar i prognosen ett positivt resultat på 231 miljoner för helåret Resultatet består dock främst av överskott från exploateringsverksamheter 92 miljoner kronor, finansnetto (98 miljoner) och resurs- och reservmedel (71 miljoner). Skatteintäkterna har förbättrats med cirka 25 miljoner. Enligt prognoserna f ör 2014 gör kommunens bolag resultat som ligger i nivå med budget. För Linköpings stadshus AB, Stångåstaden, Lejonfastigheter och Sankt Kors visar prognosen ett bättre resultat än budgeten. För Tekniska verken visar prognosen på ett årsresultat på 474 miljoner kronor plus. För Stångåstaden är prognosen ett resultat på 158 miljoner (budget 107 miljoner). Lejonsfastigheter har budgeterat 107 miljoner i överskott, prognosen ligger på 158 miljoner. Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet centrala Östergötland gör enligt prognoserna resultat i stort sett enligt budget. Linköpingsexpo gör ett resultat på 2,6 miljoner enligt prognosen. Det är något lägre än budget, som var 3,1 miljoner.

5 Rapport över nyckeltal för ekonomi och personal visar bland annat att befolkningen ökade med drygt 600 från årsskiftet till och med vecka 21 (näst sista veckan i maj). Kommunens likvida medel uppgick till 717 miljoner kronor efter maj jämfört med 464 miljoner vid ingången av Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i maj 2014 till vilket innebär cirka 5 procent lägre nivå jämfört med motsvarande tidpunkt 2013.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer