Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012"

Transkript

1 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik på Labbarna PiL ch Hårdhet. Extrauppgifter med höga nummer finns att ladda ned på hemsidan. Bibliteksövningarna. 3. Om-dugga ch m-munta idag. Om-duggare km till mitt kntr 15:00 Om-muntan börjar 15:30 i KS1 enligt schema på hemsidan. 4. Hårdhetsslabben; Niklas Lman Strinnhlm (Kf2) ch Simn Dagarssn (Kf3). Jelena behöver se era labböcker för underskrift. Björn Åkerman Kemi ch bikemi Chalmers Repetitin Lv 1-4 Fysikaliska gentemt kemiska reaktiner Fysikalisk reaktin Intermlekylär växelverkan Kan brytas genm att värma Mlekylernas kinetiska energi vid temperaturen T är RT = 8.314J/K/ml* kJ/ml Kemisk reaktin Intramlekylära bindningar Kan inte brytas genm att värma Typisk energiprfil för en reaktin (kemisk eller fysikalisk) Reaktiner går frtare vid högre temperatur Reaktinsbarriär E a E > E a E < E a N 2 H 2 DG r NH 3 Kinetik Fö Lv4 Termdynamik Fö Lv5 k = Ae -E a/rt 1

2 Energiprfilen kan innehålla en eller flera barriärer De två viktiga elementar-reaktinerna Elementär reaktin Sammansatt reaktin 1:a rdning 2:a rdning E A P A A P hastighet r = k[a] r = k[a] 2 integrerad [A](t) = [A] e -kt 1/[A](t) = 1/[A] kt halverings hastighetsknstant t 1/2 = ln2/k t 1/2 = 1/[A] k s -1 M -1 s -1 Sekvens av elementära reaktiner Exempel på Rö läsvecka 4 3:e rdningen är bara sannlik 0:e rdningen är vanlig, men tex när ett enzym är mättat med substrat Hur kemisk jämvikt uppstår k f A B C D r f = r b = k b k f > k b Kncentratinerna vid jämvikt bestäms av hastighetsknstanterna k f < k b A, B C, D k f str Kemiskt jämvikt uppstår då kncentratinerna är de rätta Hur värdet på K skall tlkas Exempel på två reaktiner med helt lika K [prdukter] [reaktanter] ) eq K >>1 så jämvikten förskjuten åt höger K << 1 så jämvikten förskjuten åt vänster Mest reaktant kvar Fifti-fifti Mest prdukt 2

3 Analys av reaktinen Det härledda sambandet stämmer med experiment Antag idealgas: [SO 2 ] = n/v = p(so 2 )/RT [p(so 3 )/RT] 2 [p(so 2 ) /RT] 2 [p(o 2 )/RT] p(so 3 ) 2 p(so 2 ) 2 p(o 2 ) = K(RT) Massverkans lag p(so 3 ) 2 p(o 2 ) p(so 2 ) 2 är verkligen knstant vid jämvikt För en allmän reaktin Två exempel bb cc dd ee a j : aktivitet (dimensinslös kncentratin) för ämne J a Dd a e E a Bb a c C ) eq N 2 3H 2 2NH 3 (p(nh 3 )/p ) 2 (p(n 2 )/p )(p(h 2 )/p ) 3 eq Gaser a J = P J /P där P = 1bar Upplöst ämne a J = [J]/c där c = 1M C 6 H 12 O 6 (aq) 6O 2 (g) 6CO 2 (g) 6H 2 O(l) Utspädd lösning Rent fast/flytande ämne a J = 1 a = 1 H 2 O Atkins sätter inte all ut P ch c Lösningsmedlet kan fta betraktas sm mycket utspätt, dvs rent ämne. Två andra exempel Syra-bas HCOOH(aq) H 2 O H 3 O (aq) HCOO - (aq) Ättiksyra Ett sätt att använda K: kncentratinerna vid jämvikt Kvalitativt Förskjuten åt vänster. Men hur mycket? K a = Upplösning NaCl (s) H 2 O Na (aq) Cl - (aq) Kvantitativt _ 0.1M Ättiksyra 3

4 Men m det inte är jämvikt åt vilket håll går reaktinen då? Det berr på kncentratinerna... Inget NH 3 från början Bara NH 3 från början Det är entrpin sm styr enligt andra huvudsatsen DS tt = DS surr DS sys 0 för spntan reaktin Reaktinen går åt det håll sm S tt ökar ch avstannar då S tt är maximal S tt DS tt > 0 DS tt = 0 DS tt > 0 N 2 3H 2 2NH 3 N 2 3H 2 2NH 3 DS tt > 0 Men vi använder Gibbs (fria) energi när vi räknar DG r för en förångnings-reaktin S tt G N 2 (l) N 2 (g) Mer sannlik Lägre fri energi Fri energin för vätska G(l) = G (l) Fri energin för ideal gas G(g) = G (g) RTln(P N2 /P ) DS tt = DS surr DS sys 0 DG = DH TDS 0 Så DG = DG r för ammniaksyntesen Bara gaser: G(g) = G (g) RTln(P/P ) Så DG r = Att beräkna DG r DH r = 2D f H (NH 3 ) - D f H (N 2 ) - 3D f H (H 2 ) = = 2(- 46.1) = kj/ml DS r = 2S m(nh 3 ) S m(n 2 ) 3S m(h 2 ) = = -198,76 J/K/ml DG r = DH r TD r S = ( ) = kj/ml Tabell Appendix 2A 4

5 DG r för ammniaksyntesen Fall p N2 p H2 p NH3 D r G 1 1 bar 1 bar 1 ba R P R P R P DG r = DG (p r RTln( NH3 /p ) 2 (p ) N2 /p )/(p H2 /p ) 3 DG r för allmän reaktin DG r = ng m (prdukter) - ng m (reaktanter) G m = Fria energin per ml reaktant eller prdukt G m (J) = G m RT lna J Gaser G m (J) = G m RT lnp/p a J = P/P Upplöst ämne G m (J) = G m RT ln[j]/c a J = [J]/c Rent fast/flytande G m (J) = G m a J = 1 DG r för allmän reaktin bb cc dd ee DG r = DG r RTlnQ Åt vilket håll går reaktinen? Q Q>K DG r = DG r RTlnQ Q = a Dd a E e a Bb a C c Q<K K aktiviteter Gaser a J = P/P P = 1bar Upplöst ämne a J = [J]/c c = 1M Rent fas/flytande a J = 1 P ch [J] behöver inte vara de sm råder vid jämvikt! Hur en reaktin svarar på förändrade betingelser: Chateliers princip Ändrad substansmängd Tre sätt att få tag på jämviktsknstanten 1. Mät jämviktskncentratinerna (kräver experiment) [prd] ) [reakt] eq 2. Utnyttja att vid jämvikt är DG r = 0 (enklaste) e -DG r /RT DG r fås från tabell DG r = DG f (prdukter) - DG f (reaktanter) Se exempel Ex 10.3 (s394) 3. Om hastighetsknstanterna är kända (mindre vanligt) Q = K Q<K Q = K Q = K Q>K Q = K k /k - A B C D k k - 5

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. Lösning till tentamen 2008 12 15 för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)?

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Sammanfattning Detta försök visar hur köldblandningar fungerar samt förklarar vad som sker kemiskt. Teori Ren is (snö) smälter när den blir 0 C. Vid smältpunkten

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Chalmers Institutionen för Teknisk Fysik Göran Wahnström Tentamen i FTF4 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Tid och plats: Tisdag aug, kl 8.3-.3 i Väg och vatten -salar. Hjälpmedel: Physics Handbook,

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning GAMMASPEKTRUM 2008-12-07 1. Inledning I den här laborationen ska du göra mätningar på gammastrålning från ämnen som betasönderfaller. Du kommer under laborationens gång att lära dig hur ett gammaspektrum

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Simulering och reglerteknik för kemister

Simulering och reglerteknik för kemister Simulering och reglerteknik för kemister Gå till http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm och gå igenom några av följande exempel. http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm Följ gärna de beskrivningarna

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer