Dagens Meny. Oxidation/Reduktion Elektrolys Galvanisk cell Termodynamik Batterier Korrosion/biomimetik Energimöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens Meny. Oxidation/Reduktion Elektrolys Galvanisk cell Termodynamik Batterier Korrosion/biomimetik Energimöjligheter"

Transkript

1 lektrkemi Kemi med bikemi VT 213 Atkins & Jnes Kap. 13 Vad strt sker, det sker tyst ur Odalbnden av rik Gustaf Geijer i reversibla, icke-(pv) prcesser, när Gibbs energi för en reaktin får utföra maximalt arbete Dagens Meny Oxidatin/Reduktin lektrlys Galvanisk Termdynamik Batterier Krrsin/bimimetik nergimöjligheter Batterier lektrkemiska tillämpningar Krrsin Thery xperiment Bielektrkemi Nervsignaler NiFe-hydrgenas Vätgasgenerering Framtidens energi? lektrkemisk Oxidatinstal ett gammalt begrepp Vltas stapel första batteriet Galvanisk (batteri ch krrsin) spntan reaktin mellan två reaktanter genererar elektrisk ström mvandlar energi (kemisk > elektrisk) lektrlytisk (ladda batterier, rena metaller) icke-spntan drivs av elektrisk ström (elektrisk > kemisk) används för prduktin ch rening - Frmell bkföring av laddningsfördelning: vad xideras/reduceras - lementen har xidatinstalet - Mnatmära jner har samma xidatinstal sm laddningen - Väte +1 med icke-metaller ch -1 med metaller (hydrider) - Syre -2, undantag perxider (-1) - Halgener -1 utm när de binder till syre, F alltid Summan av alla xidatinstal i en neutral förening är ch för jner är den lika med laddningen Vad är klrs xidatinstal i Perklrat (ClO 4- ), Klrat (ClO 3- ), Klrit (ClO ), Hypklrit (ClO - )? 18 Alessandr Giuseppe Antni Anastasi Vlta Två metaller (zink + silver) separerade med saltindränkta filtbitar Första pålitliga källan till elektricitet 1

2 Lättxiderade metaller lectrlys av NaCl ger Cl 2 lektrlys lektrlytisk framställning möjlig efter Vltas uppfinning Metall Framställd år Li 1817 Na 187 K 187 Ca 188 Mg 188 Sr 188 Ba 188 Framställning av vätgas Hares Kalrimtr lektrkatalytisk vattensönderdelning men istället för att göra syrgas så kan vi väl hellre göra någt nyttigt Blckera syrgaskanalen ch använd syre till att epxidera dubbelbindningar lektrkemisk (Galvanisk ) Chemical Steps = Catalyst Recvery lectrchemical Steps = Water Oxidatin Reactin 2

3 lektrkemisk (Galvanisk ) Saltbrygga And Katd Zn(s) Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu(s) Daniells element And/Katd And Alltid xidatin lektrner avges Tar emt anjner Minuspl (GÄLLR GALVANISK CLL) Fasgränser Halvsreaktiner: Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e - (Oxidatin) And Cu 2+ (aq) + 2e - Cu(s) (Reduktin) Katd Katd Alltid reduktin lektrner upptas Tar emt katjner Pluspl (GÄLLR GALVANISK CLL) Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Cell lektrkemi ch termdynamik Maximalt (icke-pv) arbete W vid reversibel reaktin w e G Standard reduktinsptentialer, G Reduktinsptential vid standardtillstånd; mäts gentemt vätgaselektrden Standard reduktinsptential, Standard hydrgen electrde, SH: Ttal laddning (C) Ptentialskillnad (V) nergi = laddning multiplicerad med ptentialskillnad 1J=1C V lektrnenes laddning är ~ C F en A F - Faradays knstant C/ml Laddning hs en ml elektrner =. V ( 1 bar, 1 ml/dm 3 ) 3

4 lektrdptentialer ch jämviktsknstanter Jämviktsknstanter kan beräknas från elektrdptentialer: Skapa en med en ttalreaktin för vilken jämviktsknstanten söks G katd ln K G x: AgCl(s) Ag + (aq) + Cl - (aq) } and ln K Kncentratinsberende Avvikelse från standardtillstånd: G = G + lnq - = - + lnq } x: Vad är för H + /H 2 vid ph=7? Anta att x<1. katd and Inse att elektrnerna flödar från L till R eftersm en strävar efter att utjämna kncentratinerna i de två lösningarna, dvs ln Q Nernst ekvatin x: Vad är för H + /H 2 vid ph=7? Givet: ln Q ch = Det medför ln Q där ftersm så Och eftersm n=2 Så 2 2 ln1 ln x ln x lg x 2F 2F F ln1 V ph dvs 23 Speciellt vid ph=7 så. 5916V ph. 414V Fall 1: Olika metaller, alla aktiviteter = 1 (kncentratiner = 1M) T.ex. Fall 3: Samma metaller, lika kncentratiner. n s.k. kncentratins Bielektrkemi Zn(s) Zn 2+ (aq), 1 M Cu 2+ (aq), 1 M Cu(s) katd and.34 (.76) 1.1V Cu(s) Cu 2+ (aq),.1m Cu 2+ (aq), 1.M Cu(s) Cellreaktin: Cu 2+ (aq, 1.M) ---> Cu 2+ (aq,.1 M) Q = [Cu 2+ ] L /[Cu 2+ ] R =.1 Nerv Jnkanaler Fall 2: Olika metaller, kncentratinerna är inte 1 M. T.ex ln Q ln.1.6 V Zn(s) Zn 2+ (aq),.1 M Cu 2+ (aq), 1 M Cu(s) Vad driver denna reaktin? Varifrån kmmer fria energiskillnaden? Cellreaktin: Cu 2+ + Zn(s) ---> Cu(s) + Zn 2+ Q = [Zn 2+ ]/[Cu 2+ ] = ln Q 1.1 ln V

5 Blyackumulatr (bilbatteri) Blyackumulatr Krrsin And: Pb(s) + SO 4 PbSO 4 (s) + 2e - Katd: PbO 2 (s) + 4H + + SO 4 + 2e - PbSO 4 (s) + 2H 2 O = V = V Pb(s) + PbO 2 (s) + 4H + + 2SO 4 2PbSO 4 (s) + 2H 2 O katd and 1.69V (.359V ) 2.5 V Pb(s) + PbO 2 (s) + 4H + + 2SO 4 Urladdning 2PbSO 4 (s) + 2H 2 O Laddning Ny Teknik nr 4 24 Krrsin Krrsinsskydd Skydda ytan (färg, xidskikt, galvanisering) Katdiskt skydd (fferand) Minimera ptentialskillnader Stäng ut elektrlyt ch vatten Förklara mekanismen bakm vattenrsakad krrsin av kärnbränslebehållare Mikaela Lindgren ch Itai Panas Nett: Zr(s) + 2H 2 O -> ZrO 2 + 2H 2 1. And: Zr(s) + 2O -> ZrO 2 + 4e - Oxidbildning fferand 2. Katd: H + + 2e - -> H - 3. Kemi: H - + H + -> H 2 Hydridbildning Hydrid - prtn rekmbinatin 5

6 Zirknkrrsin i vatten Katdprcessen H - + H + -> H 2 Kemi Hydrid prtn rekmbinatin H + + 2e - -> H - Hydridebildning Thery xperiment Hydride in grain bundary Hydride rbital High-spin Fe II Orsaken till kurvfrmen Andptentialen relativt H 2 (g) Fe Det visar sig att katdprcessen kräver - Sm funktin av syrehalt ~1. V för att driva (Fe) H 2 (g) Ni Har vi det? Hydrides in bilgy: NiFe hydrgenase s Syres löslighet i Zr ~28 At% 6

7 Andptentialens syreberende (relativt H 2 (g)) Katdprcessen behöver ~1. V (Fe) överptential Andprcessen levererar ~1.4 V överptential Sammanfattning s driv för H 2 utveckling överptential xidatinsdriven hydridbildning driv för hydridbildning hydrid - prtn rekmbinatin x<s < -1,4V large verptential pr catalyst residualt driv för H 2 utveckling x>s < -1,4V lektrkemi Brist på residualt driv för H 2 utveckling kemi 7

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. Lösning till tentamen 2008 12 15 för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Kraftvärmeproduktion med naturgas

Kraftvärmeproduktion med naturgas Kraftvärmeprduktin med naturgas U (G) 1988/10 Kraftvärmeprduktin med naturgas Naturgas Vattenfall~ swedc2as FUD-RAPPORT frln UG 1987-12-21 FOrlalla re Huvudmrtde/Prgr mmtde/prjt~ktmrldb Kl-n< Björn Svenssn

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

Vattenbegjutning av 400 Volt traktionsbatteri i färskvatten och saltvatten.

Vattenbegjutning av 400 Volt traktionsbatteri i färskvatten och saltvatten. Vattenbegjutning av 400 Volt traktionsbatteri i färskvatten och saltvatten. Lars Hoffmann SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut VATTEN OCH TRAKTIONSBATTERI ÄR DET EN FARLIG KOMBINATION? 2 En delrapport

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning :: Datorlaboration :: Ett hyrbilsföretags problem Laborationen går ut på att lösa Labbuppgift 1 till 5. Laborationen redovisas individuellt genom att skicka laborationens Mathematicafil till Mikael Forsberg

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Ny bilteknik förändrar kraven på batterierna

Ny bilteknik förändrar kraven på batterierna Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Växternas ämnesomsättning... 3 Växter behöver

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Konstruera en eldriven snöskoter

Konstruera en eldriven snöskoter Konstruera en eldriven snöskoter Författare: Martin Olofsson Handledare:Håkan Joëlson 1 Förord Jag vill tacka min mentor Håkan Joëlson för hans vägledning och engagemang genom kursen och de personer som

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Köpguide till hjärtstartare

Köpguide till hjärtstartare Köpguide till hjärtstartare Oktober 2013 Vad är egentligen en hjärtstartare? När det inträffat ett plötsligt hjärtstopp har det oftast blivit ett elektriskt kaos i hjärtat. Detta är ett livshotande tillstånd

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

BEHANDLINGSMETODER FÖR HÅLLBAR ÅTERVINNING AV FOSFOR UR AVLOPP OCH AVFALL

BEHANDLINGSMETODER FÖR HÅLLBAR ÅTERVINNING AV FOSFOR UR AVLOPP OCH AVFALL BEHANDLINGSMETODER FÖR HÅLLBAR ÅTERVINNING AV FOSFOR UR AVLOPP OCH AVFALL SLUTRAPPORT 2013-04-18 Uppdrag: 246295, Kartläggning ch kunskapssammanställning av tekniker för utvinning av fsfr Titel på rapprt:

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

TEKNIKER FÖR LAGRING AV STORA MÄNGDER

TEKNIKER FÖR LAGRING AV STORA MÄNGDER 2010-09-27 LTH TEKNIKER FÖR LAGRING AV STORA MÄNGDER ELEKTRISK ENERGI Energitransporter Erdzan Hodzic, Olle Lagerblad, Peter Larsson Sammanfattning I den här rapporten berör vi tekniker för lagring av

Läs mer